Palaa otsikkolistaan  |  Edellinen sivu  |  1  2  | Seuraava sivu

RK
03.06.2003 01:19:40
114780

Hesari sekoilee taas

Hesari on löytänyt uuden ”vihollisen” postmodernismista. Sitä esiintyy Hesarin mukaan vähän mystiseksi jäävässä ”akateemisessa vasemmistossa”. Kyseessä on niin kuin aina Hesarilla näissä asioissa, varjonyrkkeily: se todellinen vihollinen on aivan muulla suunnalla.

Tässä yhteydessä kannattaa lyhyesti kerrata, että postmdernismilla tavallisesti tarkoitetaan erityisesti ranskalaisessa kulttuuripiirissä vaikuttavaa ”länsimaisen marxilaisuuden” ja vasemmistolaisen eksistentialismin (mm. Sartre) perillistä humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä, jossa ei tunnusteta mitään ”ihmisluontoa” sen paremmin geeneistä lähtevänä kuin ulkoisen todellisuuden (”struktuurien”) määräämänäkään (osittain vastareaktio strukturalismille). Yhteiskunta sen sijaan katsotaan yleensä, kuten sosiobiologismissakin, olevan jonkinlainen ”yksilöiden kotkotusten summa”, mistä aiheutuu kauheita moraalisia paineita yksilölle (eksistentialismin mukaan erityisesti), kun kaikki teot samalla ”rakentavat (tai hajoittavat) yhteiskuntaa”.

[Tätä EI PIDÄ SEKOITTAA saksalaisen ”vasemmiston” ja eurovihreiden FRANKFURTISMIN kanssa (Jung, Adorno, Fromm, Reich, liittyy usein myös Freud), jossa ON ”synnynnäinen ihmisluonto”, jota yhteiskunta ei kuitenkaan ilmennä (se Ei OLE siis ”yksilöiden kotkotusten summa”) kuten sosiobiologismissa, vaan päinvastoin TUKAHDUTTAA.

Noilla opeilla ei ole siis tosiasiallisesti mitään tekemistä keskenään (paitsi että niiden välillä on poukkoiltu, ja niitä on molempia erikseen nimitetty ”länsimaiseksi marxismiksi” esimerkiksi kannattajien itsensä taholta), ne ovat loogisesti yhtä kaukana toisistaan kuin sosiobiologismi ja dialektinen materialismi, mutta eri tavalla.]

http://www.helsinginsanomat.fi/arkisto/juttu.asp?id=20030531ER11

”Moraaliluenta on tuttua myös viime aikoina uudelleen lämmenneessä keskustelussa ihmisluonnosta eli siitä, selittääkö ihmisen tunteita, ajattelua ja käyttäytymistä kulttuurin ohella myös biologia.”

Totta pirussa biologia (tarkemmin sanoen ehdollistumisjärjestelmä, jonka osa tunteetkin ovat) on ollut ja on ajattelun ja sitä tietä käyttäytymisen tieteellisessä selittämisessä. Mutta ei tietenkään siten, että ITSE AJATUKSET olisivat joitakin ”biologisia objekteja”, jotka kehittyisivät geenilaein, koska SE on aivan päätön ja kokeellisestikin sataan kertaan kumottu pseudotiedehörinä.

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=111312

” RK: Kyllä minun mallini tarkoitus on ottaa konkreettisia askeleita ´ajattelun` ja ´ajatuksen´ selittämiseksi tieteellisesti ensinnäkin kytkemällä ne materiaaliseen perustaansa, tässä tapauksessa mielestäni ehdollistumisjärjestelmään, joka sitten edelleen on luonnontieteellisesti tutkittavissa, ja toisekseen asettamalla ajattelu oikeisiin yhteyksiinsä _samalla "emergenssitasolla"_ (ja nyt EN TARKOITA ENQVISTILÄISTÄ "emergenssiä”, joka ei ole uusien lainalisuuksien syntyä, vaan eri karkeusasteen efektiivisiä teorioita samasta asiasta) osoittamalla sen yhteiskunnallisesti kehittyvä väline kieli. Sekin tarkoitta ajattelun selitystä osoittamalla sen olemus jos ei tällä kertaa YKSINKARTAISEMIEN ilmiöiden, niin ainakin _objektiivisemmin tutkittavissa olevien_ ja jo ennestään paremmin tunnettujen ilmiöiden avulla, joista se ajattelu loppujen lopuksi koostuu.

Tietysti nuo eri puolet vaativat _taas_ oman selityksensä, mutta ajattelu on nyt jaettu ERILAKISIIN osiinsa, ja noita osia voidaan ja pitääkin ainakin tässä tapauksessa tutkia erikseen ja eri tieteenharojen menetelmin, koska ne ovat ERI emergenssitason ilmiöitä, joiden välillä EI VOIDA redusoida.

...

Tuo fysiologisen perustan tutkimus ei saa jättää asioita minkään "henkimaaliman" varaan: sellainen "tiede ajattelusta" jolle ajattelu (tai ajatus) on ja pysyy MYSTEERINÄ ("Se ajatus vain on jo...") EI OLE tiedettä, ei ainakaan ajattelusta.”

Hesari edelleen:

”Seminaarissa esiintyneen sosiologian professorin Pekka Sulkusen mielestä tutkija tekee aina myös moraalisen kannanoton esittäessään tutkimustuloksensa. Hänen mukaansa niin sanottu Humen giljotiini ei toimi.

Humen giljotiinilla tarkoitetaan tosiasioiden ja arvojen tiukkaa erottamista toisistaan. Sitä pidetään yhtenä tieteellisen ajattelun kulmakivistä. ”

RK: David Hume ei TUOLLAISTA giljotiinia tietääkseni tuntenut eikä esittänyt; hän esitti, että MORAALISÄÄNTÖJÄ ei voida johtaa (ainakaan tieteellisesti) tieteellisistä tosiasioista. Hän oli siinä hyvin pitkälle oikeassa, mutta _tieteellisyyden kriteeriksi_ tuota ei missään tapauksessa pidä nostaa. Tuon periaatteen vaikutus esiintyy ennen kaikkea moraalin ja politiikan, ei niinkään tieteen puolella.

ARVOT ovat päämääriä, jonkun kannalta toivottavia asiantiloja. Jos ARVOJA ”ei voida johtaa tosiasioista”, se tarkoittaa, että ihminen muka ylipäätään ei voisi käyttäytyä ns. päämäärärationallisesti (paitsi korkeintaan sinä merkityksessä kuin tuo termi esiintyy teekkarihuumorissa). Täysin älytön ”ajatus, jonka tarkoitus on ”perustella”, että ihminen vain reagoi sosiobiologisesti. Tosiasiassa juuri päämääriä asettamalla ihminen erottautuu biologisesta luonnosta, ja siksi sellainekaan ei istu siihen ”oppiin”, jonka Hesari aikoo meille tyhmälle kansalle syöttää.

Hesari:

” Kivivuori pitäisi myös kiinni Humen giljotiinista. "Oikeudenmukaisen yhteiskunnan tavoitetta ei kannata sitoa mihinkään kuvaukseen todellisuuden luonteesta. Haluamme pitää oikeudenmukaisuuden ihanteesta kiinni joka tapauksessa, osoitti tiede mitä tahansa todeksi", Kivivuori sanoo.”

RK: ´Oikeudenmukaisuuden´ käsite ei ole sen enempää geenissä eikä siten myöskään tieteestä riippumaton kuin muutkaan käsitteet. ja kun käsityksemme todellisuudesta muuttuu, muuttuu armotta myös kulloinenkin oikeudenmukaisuuden käsite. Se on fakta.

HS: ” Toinen vanha keino hyökätä moraaliperustein tieteellistä teoriaa vastaan on esittää arvioita teorian kannattajan salatuista motiiveista. Esimerkiksi maltillisen vasemmistolaista sosiobiologi Edward O. Wilsonia pidettiin 1970-luvulla äärioikeistolaisena rasistina. ”

” Ranskalaisesta nykyfilosofiasta ammentavat älyköt kiistävät tieteen perustan: objektiivisuuden. Postmodernissa ajattelussa tiede on vain yksi kertomus muiden joukossa - ja lisäksi hyvin länsimainen, sovinistinen ja tuhoisa sellainen.”

RK: OHO! Nyt tuli vasta paukku: OBJEKTIIVISUUS.

Juuri se ON tieteentuntomerkki, mutta Hesarin ja Hamilon kynästä se kuulostaa niin kuin Piru olisi lukenut Isä meidän –rukouksen.

Edward O. Wilsonhan on nimenomaan IRTISANOUTUNUT objektiivisuuden vaatimuksesta, selittänyt Hesarinkin sivuilla, miten ”teorian ei pidä kuvata todellisuuden asiantilaa, vaan ennustaa vain havaintoja”!! Se olisikin loogista, JOS tiedoissamme olisi jotakin geeniperäistä, silloin taas objketiivista´, vain KOHTEESTA määrytyvää, ei voisi olla, tai emme ainakaan voisi sellaista luotettavasti tunnistaa!

Nyt siellä on ruvennut logiikka lopullisesti pettämään, liekö sitten ”vanhentunutta, niin kuin ko sivulla myös esiintyvällä Prof. Pyysiäisellä…

RK


Alarik
03.06.2003 01:19:42
114782

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 03.06.2003 (114780)...

>Hesari on löytänyt uuden ”vihollisen”
>postmodernismista. Sitä esiintyy
>Hesarin mukaan vähän mystiseksi
>jäävässä ”akateemisessa
>vasemmistossa”.

-Naps- (tolkuttoman pitkä paasaus)

Risto, miten olet päätynyt käsitykseen, että tämä palsta on yksityinen psykiatrisi, jolle voit vuodattaa kaiken mieltäsi ahdistavan?

Ymmärtäähän toki sen, että ahdistaa, kun pyhiä ikoneita ja -aatteita tölväistään.

Oikea vastausosoite on kuitenkin Hesarin yleisönosasto. Voit tietenkin yrittää laatia kunnollisen vastineenkin, jos luulet osaavasi.

Lyhyesti
03.06.2003 01:19:43
114783

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 03.06.2003 (114780)...

Voisitko ihan lyhyesti kertoa, mitä
itse asiassa haluat sanoa. Joku
Marko Hamilo voi väittää mitä häntä
huvittaa, ja ainakin minulle on
käynyt selväksi, mikä huvittaa.
Muistaakseni et enää lue Hesaria,
mutta ihan viimeiset viikonlopun
numerot kannattaisi kelata läpi.

MPHirvonen
03.06.2003 01:19:44
114784

Re: Hesari sekoilee taas

Lyhyesti kirjoitti 03.06.2003 (114783)...

>RK kirjoitti 03.06.2003 (114780)...

>Voisitko ihan lyhyesti kertoa, mitä
>itse asiassa haluat sanoa. Joku
>Marko Hamilo voi väittää mitä häntä
>huvittaa, ja ainakin minulle on
>käynyt selväksi, mikä huvittaa.
>Muistaakseni et enää lue Hesaria,
>mutta ihan viimeiset viikonlopun
>numerot kannattaisi kelata läpi.

Edellinen kirjoitus oli minun,
nimimerkki vain sattui sekoamaan.

RK
04.06.2003 01:19:49
114789

Re: Hesari sekoilee taas

Alarik kirjoitti 03.06.2003 (114782)...

>RK kirjoitti 03.06.2003 (114780)...

>>Hesari on löytänyt uuden
>”vihollisen”
>>postmodernismista. Sitä esiintyy
>>Hesarin mukaan vähän mystiseksi
>>jäävässä ”akateemisessa
>>vasemmistossa”.

>-Naps- (tolkuttoman pitkä paasaus)

>Risto, miten olet päätynyt
>käsitykseen, että tämä palsta on
>yksityinen psykiatrisi, jolle voit
>vuodattaa kaiken mieltäsi ahdistavan?

Kyse ei ole minun mielenterveydestäni, vaan siitä, että Hesarin "tiede"sivut valehtelee kuin harmaantunut ruuna ja levittää "tieteenä" täysin harhaanjohtavaa vääräksi todistettua sosiobiologistista jargoonia ja vaikenee visusti tieteen todellisista edistysaskelista, jotka sivistyneen ihmisen pitäisi tuntea.

>Ymmärtäähän toki sen, että ahdistaa,
>kun pyhiä ikoneita ja -aatteita
>tölväistään.

Postmodernismi ei todellakaan ole minulle mikään "pyhä" aate, eikä oikeastaan mikään muukaan. Mutta sata kertaa mielummin vaikka postmodernismi kuin Pinkerien ja E.O.Wilsoneiden h.p."tiede"!

>Oikea vastausosoite on kuitenkin
>Hesarin yleisönosasto. Voit tietenkin
>yrittää laatia kunnollisen
>vastineenkin, jos luulet osaavasi.

Sinne minä olen aikojen saatossa tarjonnut varmaan satoja vastineita, jotka sitten kyllä on tavallisesti julkaistu jossakin muualla, joskus tosin vain keskustelupalstalla. Sinne on mitään asiallista asiaa turha tarjota, ainakin minun.

Mutta niin se levikki sitten laskeekin kuin lehmän häntä, heh HEH!

RK

RK
RK
04.06.2003 01:19:50
114790

Re: Hesari sekoilee taas

Lyhyesti kirjoitti 03.06.2003 (114783)...

>RK kirjoitti 03.06.2003 (114780)...

>Voisitko ihan lyhyesti kertoa, mitä
>itse asiassa haluat sanoa.

Että Hesarin touhu on tökeröä, säälittävää tieteenvastaista fasistista myrkynkylvöä. Se onsitäpatsi nykyisen kansainvälisen joukkotiedotuksen ja netin aikakaudella armotta liian myöhään kuin se kuuluisa Hörölän hyvä huomen. Asiat käännetään päälaelleen, otetaanpa vaikka esimerkiksi tämä "yhteenveto":

"Erityisen vaaralliseksi akateemisen vasemmiston tiedevihan tekee se, että suuren yleisön on vaikeaa tunnistaa se huuhaaksi."

"Tiedevihalla" Hesari tarkoittaa sosiobiologian vastustamista, mikä on tietenkin tieteen puolustamista eikä suinkaan "tiedevihaa".

Joku
>Marko Hamilo voi väittää mitä häntä
>huvittaa, ja ainakin minulle on
>käynyt selväksi, mikä huvittaa.

Kaikeksi onneksi suuri ylesö tunnistaa nykyisin varsin hyvin sosiobiologiat ja "neurotaloustieteet" huuhaaksi ja hölynpölyksi. Mutta sitten jää kuitenkin se "pieni yleisö"...

>Muistaakseni et enää lue Hesaria,
>mutta ihan viimeiset viikonlopun
>numerot kannattaisi kelata läpi.

Joo oli siellä melko hyväkin juttu Niiniluodosta, mutta jos huomasit, niin SITÄPÄ EI OLLUTKAAN KELPUUTETTU "tiedesivuille", se oli osatossa "vain sellaista muuta kulttuurista höpinää"... :-D

RK
Alarik
04.06.2003 01:19:52
114792

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 04.06.2003 (114789)...

>>yksityinen psykiatrisi, jolle voit
>>vuodattaa kaiken mieltäsi ahdistavan?

>Kyse ei ole minun
>mielenterveydestäni,

En niin sanonutkaan. Kysymys oli, selkeytettynä, miksi kuvittelet, että sinulla on oikeus käyttää tätä palstaa turhautumisiesi purkamiseen? Miksi muiden pitäisi kuunnella (siis lukea) loputtomia vuodatuksiasi?

>Postmodernismi ei todellakaan ole
>minulle mikään "pyhä" aate,

Miksi sitten tämä riehaantuminen?

>>Oikea vastausosoite on kuitenkin
>>Hesarin yleisönosasto. Voit tietenkin
>>yrittää laatia kunnollisen
>>vastineenkin, jos luulet osaavasi.

>Sinne minä olen aikojen saatossa
>tarjonnut varmaan satoja vastineita,
>jotka sitten kyllä on tavallisesti
>julkaistu jossakin muualla, joskus
>tosin vain keskustelupalstalla. Sinne
>on mitään asiallista asiaa turha
>tarjota, ainakin minun.

Etkö ole tullut vetäneeksi mitään johtopäätöstä tästä?

Ei kai salaliitto Henkilökohtaisesti Sinua vastaan?

Olisikohan argumentoinnissasi jotain vikaa? Ehkä myös kiihkeys, jolla kantaasi esität, vaikuttaa negatiivisesti asioita viileästi arvioiviin toimittajiin?

>Mutta niin se levikki sitten
>laskeekin kuin lehmän häntä, heh HEH!

Jaha. Ja jos sinä saisit oman viikottaisen kolumnipalstan Hesariin, niin levikki nousisi raketin lailla? ;-) Sallithan, että hymyilen hieman vinosti?

H Vuori
04.06.2003 01:19:53
114793

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 04.06.2003 (114790)...

>Kaikeksi onneksi suuri ylesö
>tunnistaa nykyisin varsin hyvin
>sosiobiologiat ja
>"neurotaloustieteet" huuhaaksi ja

Tekisi mieleni lyödä euro vetoa, että
varsinainen suuri yleisö ei ole kos-
kaan kuullutkaan kumpaakaan noista
termeistä tai ei ainakaan omaa minkään-
laista käsitystä niiden merkityksestä
tai sen puuttumisesta. Suurimmalle
osalle suomalaisista nämä kuuluvat
luokkaan evvk.
Gustavsson
04.06.2003 01:19:54
114794

Lupasit jo kauan sitten ette lue hesaria (e)

RK kirjoitti 03.06.2003 (114780)...
e
Jaakko_Kankaanpää(r)
04.06.2003 01:19:58
114798

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 04.06.2003 (114790)...

>"Tiedevihalla" Hesari tarkoittaa
>sosiobiologian vastustamista, mikä on
>tietenkin tieteen puolustamista eikä
>suinkaan "tiedevihaa".

Hupaisahan Hamilon juttu toki oli sikäli, että Lomborgin, Herrnstein & Murrayn, Wilsonin et al. ajatusten kritisointi samaistettiin suoraa päätä sokeaan "tiedevihaan", aivan kuin kyseiset herrat tosiaan edustaisivat ainoaa oikeaa tiedettä. Jonkinlainen avarakatseisuus ja kyky myös omien käsitysten epäilyyn olisi ehkä paikallaan. Myös postmodernismin lohikäärmeelle uhrattiin jälleen runsaasti palstatilaa -- ilmeisesti jotkut tosiaan uskovat, että sitä palvotaan sakealti kaikkialla, missä kaksi tai kolme humanistia tai "akateemisen vasemmiston" jäsentä kohtaa.

"Toinen vanha keino hyökätä moraaliperustein tieteellistä teoriaa vastaan on esittää arvioita teorian kannattajan salatuista motiiveista", suomii Hamilo. Toisaalta kun puheeksi tulee evoluutiokritiikkinsä tieteelliselle pohjalle perustava Intelligent Design -virtaus, hänellä itsellään ei juuri ole muuta sanottavaa kuin vihjailla, että kysymyksessä on kreationistien salajuoni.

Jotenkin jäin odottamaan vähän suurempaa johdonmukaisuutta ja analyyttisyyttä.

Terv.

Jaakko
RK
04.06.2003 01:20:17
114817

Re: Hesari sekoilee taas

Alarik kirjoitti 04.06.2003 (114792)...

>RK kirjoitti 04.06.2003 (114789)...

>>>yksityinen psykiatrisi, jolle voit >
>>vuodattaa kaiken mieltäsi ahdistavan?

>>Kyse ei ole minun
>>mielenterveydestäni,

>En niin sanonutkaan. Kysymys oli,
>selkeytettynä, miksi kuvittelet, että
>sinulla on oikeus käyttää tätä
>palstaa turhautumisiesi purkamiseen?

Tämä on Skepsiksen plsta, ja Skepsis julistaan vastustavnsa HUUHAA-"tiedettä". Niin teen minäkin, ja otan jopa vapauden tulkita sen tarkoittavan myös haistapaskantiedettä, jota tuo mainittukin Hesarin vuodatus taas kerran on. Perusteita löytyy haulla [kirjoittaja: RK, aihe: sosiobiologia] JUURI TÄLTÄ PALSTALTA (ovat ne tietysti muuallakin vaikka kuinka pirusti, asianmukaisine linkkeineen tiedelehtiin.

>Miksi muiden pitäisi kuunnella (siis
>lukea) loputtomia vuodatuksiasi?

Tuskin kukaan lukee tältä palstalta kaikkia mahdollisia aiheita, hyppää ohi vaan, jos tylsistäää...

>>Postmodernismi ei todellakaan ole
>>minulle mikään "pyhä" aate,

>Miksi sitten tämä riehaantuminen?

"Sosiobiologian" esittelemisestä ei vain "tieteenä" vaan myös kaiken muunkin tieteen MITTARINA, jonka kritisointi olisi sitten heti tärähtäneiden vouhotusta (kuten sinunkin mielestäsi) ja "poliittisten manipulaattoreiden vääristelyä". Se _postmodernismi_ siinä on aivan ttäysin sivuseikka.

>>>Oikea vastausosoite on kuitenkin >
>>Hesarin yleisönosasto. Voit tietenkin
>>>yrittää laatia kunnollisen >
>>vastineenkin, jos luulet osaavasi.

>>Sinne minä olen aikojen saatossa
>>tarjonnut varmaan satoja vastineita,
>>jotka sitten kyllä on tavallisesti
>>julkaistu jossakin muualla, joskus
>>tosin vain keskustelupalstalla. Sinne
>>on mitään asiallista asiaa turha
>>tarjota, ainakin minun.

>Etkö ole tullut vetäneeksi mitään
>johtopäätöstä tästä?

Olen tietysti, sen että Hesari on TÄYS H.P. LEHTI ja pelkkä poliitineen manipulaattori. Siitä toimittajien ja johdon tärähtäneisyydestä en sen enempää tiedä, mutta tökeröä ja typerää jälki on, ja valkaa myös oikeaa tietoa sodan vastapuolelle, kun ei tunneta itse sitä oppia, joka halutaan pimittää, vääristellä ja "kumota".

>Ei kai salaliitto Henkilökohtaisesti
>Sinua vastaan?

Miksi olisi henkilökohtaisesti minua vastaan, mitä hyötyä siitä olisi? Tieteeellinen maailmankatsomus kehittyy objektiivisesti suhteessa oikeaksi osoitettuun uuteen tietoon ja uuden tiedontuottajat suurin piirtein tietävät miten homma kulkee (poikkeuksiakin tietysti on, jos joku "uuno" on vain sattumalta esimerkiksi saanut viimeisintä huutoa olevat laitteet käsiinsä).

>Olisikohan argumentoinnissasi jotain
>vikaa? Ehkä myös kiihkeys, jolla
>kantaasi esität, vaikuttaa
>negatiivisesti asioita viileästi
>arvioiviin toimittajiin?

Mutta miksi vain Hesarin toimittajiin? Lienee menossa jonkinlainen jako, jossa yhdenlaiset toimittajat keskittyvät Hesariin ja muut muualle, sitten rupeaa seuraamaan myös se lukijoiden jako, ja sitten pikku hiljaa on mainostajienkin pakko ottaa lusikka kauniiseen käteen, ja siirtää reklaaminsa muualle...

>>Mutta niin se levikki sitten
>>laskeekin kuin lehmän häntä, heh HEH!

>Jaha. Ja jos sinä saisit oman
>viikottaisen kolumnipalstan Hesariin,
>niin levikki nousisi raketin lailla?
>;-) Sallithan, että hymyilen hieman
>vinosti?

Tarjoukseni ryhtyä tilapäiseksi tiedetoimittajaksi ei koske Hesaria, jonka olen esittänyt tälläkin palstalla, ei koske Hesaria. Parempi on sittenkin, että homma toteutuu näin niinkuin se nyt tapahtuu.

RK
RK
04.06.2003 01:20:18
114818

Re: Hesari sekoilee taas

H Vuori kirjoitti 04.06.2003 (114793)...

>RK kirjoitti 04.06.2003 (114790)...

>>Kaikeksi onneksi suuri ylesö
>>tunnistaa nykyisin varsin hyvin
>>sosiobiologiat ja
>>"neurotaloustieteet" huuhaaksi ja

>Tekisi mieleni lyödä euro vetoa,
>että varsinainen suuri yleisö ei ole
>kos- kaan kuullutkaan kumpaakaan
>noista termeistä tai ei ainakaan
>omaa minkään- laista käsitystä niiden
>merkityksestä tai sen puuttumisesta.
>Suurimmalle osalle suomalaisista nämä
>kuuluvat luokkaan evvk.

Ei se ihan näinkään ole. Nämä jutut tulevat esiin mmm. kouluopetuksessa, eikä sosiobiologismissa ole mitään UUTTA, se on sitä samaa vanhaa, mitä Haeckel, Aatu jne esittivät, toista sataa vuotta vanha ideologia nykyisessäkin muodossa (se kun ei ole kumuloitunut todellisilla näytöillä), jonka JUURET ulottuvat antiikkiin.

Sen jälkeen kun sinä ja minä olemme koulumme lopettaneet, sinne ovat opetusohjelmaan ilmaantuneet filosofia ja elämänkatsomustieto, ja psykologiakin lienee nykyisin useimmille pakollinen, biologiassakin noita asioita sivutaan, ja uskonnonopetuksessa. Ennekin opetettiin biologiassa sosiobiologiaa, ja SILLOIN sitä oli vaikea huomata (ja vielä vaikeampi kritisoida), kun oppirakennelmaa ei ollut muodollisesti formuloitu.

Sitä paitsi opithan muuttuvat varsinaiseksi huuhaaksi (ja siitä edelleen pahemmaksi) vasta kun niiden perusolettamukset ovat osoittautuneet kestämättömiksi, ja kun on parempia selitysvoimaisimpia teorioita, joita tieteenulkoisin terroristisin keinoin pimitetään ja jyrätään sivuun "yleisestä tietoisuudesta".

Se touhu on armotta tuomittu epäonnistumaan. Epätieteellinen maailmankuva on myös informaatioteknologian kehityksen este ja pahimmanlaatuinen virheinvestointien lähde.

RK
RK
04.06.2003 01:20:19
114819

lupasin mitä lupasin

Gustavsson kirjoitti 04.06.2003 (114794)...

>RK kirjoitti 03.06.2003 (114780)... e

Kyllä minä tuon "tiede"sivun äkkiä netistä vilkaisen, vähän niin kuin Piru vilkaisisi Raamattua. Siellä on usein varsinaiset möläykset kuvateksteissa, jotka eivät näy netistä, mutta kyllä sen siitä perustekstistä huomaa, pitääkö vielä kirjastossakin tarkistaa.

Mutta kyllä joka jutusta tulee mieleen, että "mitähän filunkia tuolla nyt sitten ajetaan".

RK
H Vuori
04.06.2003 01:20:22
114822

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 04.06.2003 (114818)...

>H Vuori kirjoitti 04.06.2003 (114793).
>..

>>RK kirjoitti 04.06.2003 (114790)...

>>>Kaikeksi onneksi suuri ylesö >
>>tunnistaa nykyisin varsin hyvin >
>>sosiobiologiat ja >
>>"neurotaloustieteet" huuhaaksi ja

>>Tekisi mieleni lyödä euro vetoa,
>>että varsinainen suuri yleisö ei ole
>>kos- kaan kuullutkaan kumpaakaan
>>noista termeistä tai ei ainakaan
>>omaa minkään- laista käsitystä niiden
>>merkityksestä tai sen puuttumisesta.
>>Suurimmalle osalle suomalaisista nämä
>>kuuluvat luokkaan evvk.

>Ei se ihan näinkään ole. Nämä jutut
>tulevat esiin mmm. kouluopetuksessa,
>eikä sosiobiologismissa ole mitään
>UUTTA, se on sitä samaa vanhaa, mitä
>Haeckel, Aatu jne esittivät, toista
>sataa vuotta vanha ideologia
>nykyisessäkin muodossa (se kun ei ole
>kumuloitunut todellisilla näytöillä),
>jonka JUURET ulottuvat antiikkiin.

>Sen jälkeen kun sinä ja minä olemme
>koulumme lopettaneet, sinne ovat
>opetusohjelmaan ilmaantuneet
>filosofia ja elämänkatsomustieto, ja
>psykologiakin lienee nykyisin
>useimmille pakollinen, biologiassakin
>noita asioita sivutaan, ja
>uskonnonopetuksessa. Ennekin
>opetettiin biologiassa sosiobiologiaa,
>ja SILLOIN sitä oli vaikea huomata
>(ja vielä vaikeampi kritisoida), kun
>oppirakennelmaa ei ollut
>muodollisesti formuloitu.

Sen jälkeen kun olen koulunkäyntini
lopettanut (ylioppilas -67), olen tois-
takymmentä vuotta toiminut opettajana
1970- ja 80-luvuilla, opettaen mm. ma-
tematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa pe-
ruskoulun yläasteilla ja vähän lukiois-
sakin. Lisäksi olin kolme vuotta luo-
kanopettajana. Tämän jälkeen olen seu-
rannut kohtuullisen tarkasti, mitä vii-
delle lapselleni on kouluissa opetettu.
Viimeinen heistä on vielä lukiossa me-
nossa, joten melko tuorettakin tietoa
saan joskus. Tämä on lyhyesti sanottuna
se pohja, jolta käsitykseni esitin.
Onko sinulla laajempaa ja tuoreempaa
tietoa siitä, mitä nuorille ihan oi-
keasti opetetaan ja ennen kaikkea, mitä
he siitä oppivat?

Filosofiaa ei tietääkseni vieläkään
opeteta peruskouluissa eikä ammattikou-
luissa ja lukioissakin sen valitsee kor-
keintaan puolet porukasta. Jo tässä jää
siis yli puolet ikäluokasta ulkopuolelle
ja mukaan tulleistakin kovin pieni osa
pääsee minkäänlaisen oman ajattelun as-
teelle. On melkoista optimismia nimitellä
tätä joukkoa "suureksi yleisöksi".

Kokeilepa joskus itse, miten hyvin tie-
teellinen maailmankatsomus on itsensä
läpi lyönyt, vaikkapa ihan muina miehinä
kyselemällä ihmisiltä, mitkä tekijät
vaikuttavat siihen, millainen yksilöstä
on muodostunut. Minä vähän epäilen, että
useampi osaa sujuvasti kuvailla, miten
astrologiset tai karmiset syyt ovat teh-
neet hänestä nykyisen kaltaisen, kuin
syyttelee DNA:ta ja kotikasvatustaan.
Etenkin jos vielä kyselet tarkemmin,
mitä se DNA nyt sitten ohjaa ja miten.
Arvaan myös, että melko moni osaa kyl-
lä mainita nimeltä geenin, mutta perin
harva tietää, mistä se oikein löytyy ja
mikä se on sisällöltään ja tehtäviltään.
Tänä päivänä näyttää ylioppilaaksikin
pääsevän niin vähällä yleistietoudella,
että sitä ei minun ikäluokkani ylioppilas
ihan heti usko.
RK
04.06.2003 01:20:24
114824

korjaus

RK kirjoitti 04.06.2003 (114817)...

>Alarik kirjoitti 04.06.2003 (114792)..
>.


>>>>Oikea vastausosoite on kuitenkin > >
>>Hesarin yleisönosasto. Voit tietenkin
>>>>yrittää laatia kunnollisen > >
>>vastineenkin, jos luulet osaavasi.

>>>Sinne minä olen aikojen saatossa >
>>tarjonnut varmaan satoja vastineita, >
>>jotka sitten kyllä on tavallisesti >
>>julkaistu jossakin muualla, joskus >
>>tosin vain keskustelupalstalla. Sinne
>>>on mitään asiallista asiaa turha >
>>tarjota, ainakin minun.

>>Etkö ole tullut vetäneeksi mitään
>>johtopäätöstä tästä?

>Olen tietysti, sen että Hesari on
>TÄYS H.P. LEHTI ja pelkkä poliitineen
>manipulaattori. Siitä toimittajien ja
>johdon tärähtäneisyydestä en sen
>enempää tiedä, mutta tökeröä ja
>typerää jälki on, ja ***valkaa*** myös
>oikeaa tietoa sodan vastapuolelle,
>kun ei tunneta itse sitä oppia, joka
>halutaan pimittää, vääristellä ja
>"kumota".

Tuo "valkaa" pitää tietusti olla ***valskaa*** eli turkulaisittain "falskaa" eli päästää läpi jotakin sellaista mitä ei pitäisi päästää, esimerkiksi sotapropaganda viholliselle TODELLISTA TIETOA, jota sillä ei ehkä muuten olisi:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=113125

Aivan alkeellista, uskomattoman typerää. Mailmalle tidotetaan että Suomessa on TODELLA PIDETTY "ylimmälläkin mahdolisella tasolla" pavlovin -vygotskin ajatteluteoriaa POLIITTISENA PROPAGANDANA ja SOSIOBIOLOGIAA "OIKEANA TIETEENÄ" typerimmissäkin ilmenemismuodoissaan!!!

Ei ole ihme, ettei ole mullistavasta "geenipeilisoluteorista" pihahdustakaan kansainvälisissä tiedelehdissä, ei esimerkiksi Sinä tääläkn analysoidussa Scientific Americanin Consciousness -teemanumerossa viime vuodelta (jossa oli kyllä asiaa ja "asiaa" niin "oikeille omille", "omille" hyödyllisille idiooteille kuin kaikille muillekin), millaisia "odotuksia" ja muita virityksiä siihen sitten siellä surullisenkuuluisassa "tutkijakollegiumissa lineekkin ladattu :_D ! Voip..leen s..nan p..le, etten pahemmin sanoisi...

RK

RK
04.06.2003 01:20:26
114826

Re: Hesari sekoilee taas

H Vuori kirjoitti 04.06.2003 (114822)...

>RK kirjoitti 04.06.2003 (114818)...

>>H Vuori kirjoitti 04.06.2003
>(114793).

>>..

>>>RK kirjoitti 04.06.2003 (114790)...

>>>>Kaikeksi onneksi suuri ylesö > >
>>tunnistaa nykyisin varsin hyvin > >
>>sosiobiologiat ja > >
>>"neurotaloustieteet" huuhaaksi ja

>>>Tekisi mieleni lyödä euro vetoa, >
>>että varsinainen suuri yleisö ei ole >
>>kos- kaan kuullutkaan kumpaakaan >
>>noista termeistä tai ei ainakaan >
>>omaa minkään- laista käsitystä niiden
>>>merkityksestä tai sen puuttumisesta. >
>>Suurimmalle osalle suomalaisista nämä
>>>kuuluvat luokkaan evvk.

>>Ei se ihan näinkään ole. Nämä jutut
>>tulevat esiin mmm. kouluopetuksessa,
>>eikä sosiobiologismissa ole mitään
>>UUTTA, se on sitä samaa vanhaa, mitä
>>Haeckel, Aatu jne esittivät, toista
>>sataa vuotta vanha ideologia
>>nykyisessäkin muodossa (se kun ei ole
>>kumuloitunut todellisilla näytöillä),
>>jonka JUURET ulottuvat antiikkiin.

>>Sen jälkeen kun sinä ja minä olemme
>>koulumme lopettaneet, sinne ovat
>>opetusohjelmaan ilmaantuneet
>>filosofia ja elämänkatsomustieto, ja
>>psykologiakin lienee nykyisin
>>useimmille pakollinen, biologiassakin
>>noita asioita sivutaan, ja
>>uskonnonopetuksessa. Ennekin
>>opetettiin biologiassa sosiobiologiaa,
>>ja SILLOIN sitä oli vaikea huomata
>>(ja vielä vaikeampi kritisoida), kun
>>oppirakennelmaa ei ollut
>>muodollisesti formuloitu.

>Sen jälkeen kun olen koulunkäyntini
>lopettanut (ylioppilas -67), olen
>tois- takymmentä vuotta toiminut
>opettajana 1970- ja 80-luvuilla,
>opettaen mm. ma- tematiikkaa,
>fysiikkaa ja kemiaa pe- ruskoulun
>yläasteilla ja vähän lukiois- sakin.
>Lisäksi olin kolme vuotta luo-
>kanopettajana. Tämän jälkeen olen seu-
>rannut kohtuullisen tarkasti, mitä
>vii- delle lapselleni on kouluissa
>opetettu. Viimeinen heistä on vielä
>lukiossa me- nossa, joten melko
>tuorettakin tietoa saan joskus. Tämä
>on lyhyesti sanottuna se pohja, jolta
>käsitykseni esitin. Onko sinulla
>laajempaa ja tuoreempaa tietoa siitä,
>mitä nuorille ihan oi- keasti
>opetetaan ja ennen kaikkea, mitä he
>siitä oppivat?

Tuolla viestissä 114824 on näyttöä siitä, että suomessa voi päästä lähes akateemikoksi psykologiaa ja neurologiaa sivuavalta alalta (jos on tullut niille esimerkiksi lääketieteen kautta, tai teologian) olematta IKINÄ KUULLUT SANAAKAAN TIETEELLISESTI KESTÄVÄSTÄ Pavlovin-Vygotskin ajatteluteoriasta!! Se on uskomaton tiedeskandaali.

>Filosofiaa ei tietääkseni vieläkään
>opeteta peruskouluissa eikä
>ammattikouluissa ja lukioissakin
>sen valitsee korkeintaan puolet
>porukasta.

Opetetaan kuitenkin lukiossa. Ja bilogismi siältyy kehitysmahdollisuutena joihinkin vanhoihin keskeisiin filosofioihin, esimerkiksi kantismiin tai Feuerbachin filosofiaan.

Jo tässä jää siis yli
>puolet ikäluokasta ulkopuolelle ja
>mukaan tulleistakin kovin pieni osa
>pääsee minkäänlaisen oman ajattelun
>asteelle. On melkoista optimismia
>nimitellä tätä joukkoa "suureksi
>yleisöksi".

>Kokeilepa joskus itse, miten hyvin
>tieteellinen maailmankatsomus on
>itsensä läpi lyönyt, vaikkapa ihan
>muina miehinä kyselemällä ihmisiltä,
>mitkä tekijät vaikuttavat siihen,
>millainen yksilöstä on muodostunut.
>Minä vähän epäilen, että useampi osaa
>sujuvasti kuvailla, miten
>astrologiset tai karmiset syyt ovat
>tehneet hänestä nykyisen kaltaisen,
>kuin syyttelee DNA:ta ja
>kotikasvatustaan.

joo. Mutta sosibiologiasta ei ole mitään todellista hyötyä karmoja ja esimerkiksi kreationismia vastaan. Päin vastoin, ihmisen biologiaan palutumaton erityislaatu, josta saarnamiehet osaavat keksiä yhtä lailla esimerkkejä kuin esimerkiksi minäkin, saadaan sillä "todistamaan" monille "karmojen" ja "sielujen" puolesta.

Etenkin jos vielä
>kyselet tarkemmin, mitä se DNA nyt
>sitten ohjaa ja miten. Arvaan myös,
>että melko moni osaa kyllä mainita
>nimeltä geenin, mutta perin harva
>tietää, mistä se oikein löytyy ja
>mikä se on sisällöltään ja
>tehtäviltään. Tänä päivänä näyttää
>ylioppilaaksikin pääsevän niin
>vähällä yleistietoudella, että sitä
>ei minun ikäluokkani ylioppilas ihan
>heti usko.

Minä uskoisin, että tuo geenien periaate loppujen lopuksi tunnetaan suhteellisen hyvin. Tietysti on väkeä, jota sellainen ei lainkaan kiinnosta, ja he sitten kysyvät joltakin "auktoriteetilta", jos tietoa johonkin tarvitsevat, valitettavan todennäköisesti saarnamieheltä tai sosiobiologistilta.

RK
Alarik
05.06.2003 01:20:38
114838

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 04.06.2003 (114817)...

>Tämä on Skepsiksen plsta, ja Skepsis
>julistaan vastustavnsa HUUHAA-
>"tiedettä".

Niin teen minäkin, ja
>otan jopa vapauden tulkita sen
>tarkoittavan myös
>haistapaskantiedettä,

Otat aika paljon vapauksia. Kerran vielä, miksi mekkaloit tällä palstalla?

Käytöksesi on, luvalla sanoen, pelkurimaista. Haukut toimittajia, jopa nimeltä mainiten, kulman takana olevassa mediassa, joten haukuntasi kohteet eivät taatusti urheasta rähinästäsi tule tietoisiksi. "Mä sanoin niille suorat sanat, vaikken mitää puhunu".

hyppää
>ohi vaan, jos tylsistäää...

Niin hyppäänkin, tämä PostSosioPsykoPatologiasi on minulle yhdentekevää. En edes tiedä, vastustatko vai kannatatko sitä, ja evvk. Tiedän vain, että palstan aiheisiin se ei kuulu mitenkään. Toistan, EI MITENKÄÄN.

>Olen tietysti, sen että Hesari on
>TÄYS H.P. LEHTI ja pelkkä poliitineen
>manipulaattori.

Oletko niin oman yli-ihmisyytesi lumoissa, että sinun on mahdotonta edes harkita, että vikaa voisi olla itsessäsikin?

Siitä toimittajien ja
>johdon tärähtäneisyydestä

-naps-

>Tarjoukseni ryhtyä tilapäiseksi
>tiedetoimittajaksi ei koske Hesaria,
>jonka olen esittänyt tälläkin
>palstalla, ei koske Hesaria. Parempi
>on sittenkin, että homma toteutuu
>näin niinkuin se nyt tapahtuu.

Jaaha! Siis henkilökohtaisia kaunoja Hesariin tai sen toimittajiin. Hoitaisitko ne jossain muualla.

Osllistumiseni tähän ketjuun päättyi tähän!

Jaakko_Kankaanpää(r)
05.06.2003 01:20:43
114843

Re: Hesari sekoilee taas

Alarik kirjoitti 05.06.2003 (114838)...

>Käytöksesi on, luvalla sanoen,
>pelkurimaista. Haukut toimittajia,
>jopa nimeltä mainiten, kulman takana
>olevassa mediassa, joten haukuntasi
>kohteet eivät taatusti urheasta
>rähinästäsi tule tietoisiksi. "Mä
>sanoin niille suorat sanat, vaikken
>mitää puhunu".

Huomauttaisin vain, että Marko Hamilo on kyllä kommentoinut tällä palstalla saamaansa kritiikkiä aikaisemminkin, niin että ei se tietämättömyys aivan taattua ole.

Lisäksi olen periaatteessa sitä mieltä, että julkaistuja teoksia (esim. lehtiartikkeleita) sopii myös julkisesti kommentoida missä tahansa ilman että tekijän tiedetään olevan kuulolla. Siihen tekijä antaa luvan julkaistessaan teoksensa. Eivät ne mitään yksityisasioita ole.

Hyvän tavan mukaista tosin on, että jos kritiikin kohde mainitaan nimeltä, myös oma nimi pannaan näkyviin. Niinhän Risto on tehnytkin.

Terv.

Jaakko
RK
05.06.2003 01:20:47
114847

Re: Hesari sekoilee taas

Alarik kirjoitti 05.06.2003 (114838)...

>RK kirjoitti 04.06.2003 (114817)...

>>Tämä on Skepsiksen plsta, ja Skepsis
>>julistaan vastustavnsa HUUHAA-
>>"tiedettä".

>Niin teen minäkin, ja
>>otan jopa vapauden tulkita sen
>>tarkoittavan myös
>>haistapaskantiedettä,

>Otat aika paljon vapauksia. Kerran
>vielä, miksi mekkaloit tällä
>palstalla?

Ainoastaan ja vain noista yllämainituista syistä. Tämä on ainakin olevinaan juuri tuohon tarkoitukseen tarkoitettu palsta. Sinulla voi tietysti olla ns. "parempaa tietoa", ettätämäkin on jotakin bluffia, enkä ehdottomastimene edes väittämään vastaan, mutta senhän näkee sitten kokeilemalla, että mitätulen pitää. Minä olen mielestäni perustellut tietellisesti näkemykseni.

>Käytöksesi on, luvalla sanoen,
>pelkurimaista. Haukut toimittajia,
>jopa nimeltä mainiten, kulman takana
>olevassa mediassa, joten haukuntasi
>kohteet eivät taatusti urheasta
>rähinästäsi tule tietoisiksi. "Mä
>sanoin niille suorat sanat, vaikken
>mitää puhunu".

Minä olen esimerkiksi tämän lähettänyt suoraan vastaavalle päätoimittajalle sekä asianomaisen sivuston toimittajille:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=95018

Että taatusti ovat tietoisia.

>hyppää

>>ohi vaan, jos tylsistäää...

>Niin hyppäänkin, tämä
>PostSosioPsykoPatologiasi on minulle
>yhdentekevää. En edes tiedä,
>vastustatko vai kannatatko sitä, ja
>evvk. Tiedän vain, että palstan
>aiheisiin se ei kuulu mitenkään.
>Toistan, EI MITENKÄÄN.

Taatusti kuuluu. Nuo kysymykset jos mitkä ovat niin tieteen kuin huuhaa-tieteenkin keskiössä. Sen ,mitä palstalle kuuluu ja mitä ei, päättää Skepsis, ja siitä sitten taas näkee, mikä se itse Skepsis on laatuaan.

>>Olen tietysti, sen että Hesari on
>>TÄYS H.P. LEHTI ja pelkkä poliitineen
>>manipulaattori.

>Oletko niin oman yli-ihmisyytesi
>lumoissa, että sinun on mahdotonta
>edes harkita, että vikaa voisi olla
>itsessäsikin?

Tässä ei ole millään muotoa kyse minun persoonastani. Minä olen e¨nnen kaikkea tuonut hesarin jakaman disinformaation vastapainoksi esiin sellaisia tunnettujen tutkimuslaitosten sosiobiologianvastaisia tuloksia, joista suomalainen media vaikenee, ja jotka saattavat koko kuvin uuteen uskoon siihen nähden minkäkuvan siitä saa pelkästään Hesarin kirjoittelun perusteella.

>Siitä toimittajien ja
>>johdon tärähtäneisyydestä

>-naps-

>>Tarjoukseni ryhtyä tilapäiseksi
>>tiedetoimittajaksi,
>>jonka olen esittänyt tälläkin
>>palstalla, ei koske Hesaria. Parempi
>>on sittenkin, että homma toteutuu
>>näin niinkuin se nyt tapahtuu.

>Jaaha! Siis henkilökohtaisia kaunoja
>Hesariin tai sen toimittajiin.
>Hoitaisitko ne jossain muualla.

Eisen enempää tai vähempääkuin joillakin muilla kirjoittajilla on esimerkiksi joihinkin rajatietojulkaisuihin tmv.

Mutta kyllä tietysti niitä henkilökohtaisia kaunojakin ja jopa sittensuoranaisia korvausasioitakin voi syntyä siiloin, kun huuhaa ja h.p."tiede" johtavat suoranaisiin vahinkoihin ja väärinkäytöksiin, mitä sitäkin ennemmin tai myöhemmin tapahtuu silloin kuin väärää tietoa esimerkiksi polittisista tmv. syistä rakoituksellisesti ylläpidetään ja levitetään. Ajatellaanpa vaikka opiskelijaa,joka viiden vuoden velkaopiskelun jälkeen ryhtyy valmistelemaan väitöskirjaa ja tekee omia kokeitaan ja tutustuu omakohtaisesti muun suunnan kansainväliseen tutkimukseen, ja huomaakin, että "HEI, tuohan oli alusta loppuu ihan puhdasta p...aa, mitä täällä päähän ajettiin!" Tiedeyliopisto voi tietysti puolustautua, että "tuli vain vahingossa vähän huonoa tiedettä", mutta esimerkiksi maksullinenn ammattikorkeakoulu tai "bisnesyliopisto" olisi ymmärtääkseni korvausvelvollinen...

RK

748
05.06.2003 01:20:49
114849

Re: lupasin mitä lupasin

RK kirjoitti 04.06.2003 (114819)...


>Mutta kyllä joka jutusta tulee
>mieleen, että "mitähän filunkia
>tuolla nyt sitten ajetaan".


Suomea Natoon ja Koalitioon tietysti, ja Lenin -museon jyräämistä maan tasalle. Mahdollisesti myös evoluutiopsykologian opetusta pakolliseksi peruskouluihin.
748
05.06.2003 01:20:51
114851

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 04.06.2003 (114826)...>Minä uskoisin, että tuo geenien
>periaate loppujen lopuksi tunnetaan
>suhteellisen hyvin.

No, minäpä yritän asettaa sanani kerrankin oikein diplomaattisesti ja hienovaraisesti: olet täysin väärässä.


>Tietysti on väkeä,
>jota sellainen ei lainkaan kiinnosta,
>ja he sitten kysyvät joltakin
>"auktoriteetilta", jos tietoa
>johonkin tarvitsevat, valitettavan
>todennäköisesti saarnamieheltä tai
>sosiobiologistilta.

Tai pahimmassa tapauksessa filosilta.
RK
05.06.2003 01:20:55
114855

Re: Hesari sekoilee taas

748 kirjoitti 05.06.2003 (114851)...

>RK kirjoitti 04.06.2003 (114826)...

>

>

>>Minä uskoisin, että tuo geenien
>>periaate loppujen lopuksi tunnetaan
>>suhteellisen hyvin.

>No, minäpä yritän asettaa sanani
>kerrankin oikein diplomaattisesti ja
>hienovaraisesti: olet täysin
>väärässä.

>

>>Tietysti on väkeä,
>>jota sellainen ei lainkaan kiinnosta,
>>ja he sitten kysyvät joltakin
>>"auktoriteetilta", jos tietoa
>>johonkin tarvitsevat, valitettavan
>>todennäköisesti saarnamieheltä tai
>>sosiobiologistilta.

>Tai pahimmassa tapauksessa filosilta.

Se on viime kädessä nimenomaan filosofinen kysymys, miten esimerkiksi ´tajunnan´ja ´persoona(llisuude)n´ käsitteet rajataan ja miten tässä yhteydessä yhteiskunnallisten ja biologisten ilmiöiden ja lainalaisuuksien rajan katsotaan kulkevan. Mikään ns. erityistiede, esimerkiksi lääketiede, biologia, psykologia tai kielitiede eivät voi sitä tyhjentävästi ratkaista. Vähän kaikilla erityistieteillä näyttää olevan taipumusta pyrkiä levittämään omaa "pätevyysaluettaan" naapurin puolelle.

Filosofiakaan ei voi sitä kysymystä kuitenkaan ratkaista erityistieteiden OHI, sillä se on esimerkiksi kokeellisessa todentamisessa aina sidoksissa erityistieteiden metodologioihin.

RK
RK
05.06.2003 01:20:56
114856

Re: lupasin mitä lupasin

748 kirjoitti 05.06.2003 (114849)...

>RK kirjoitti 04.06.2003 (114819)...

>

>>Mutta kyllä joka jutusta tulee
>>mieleen, että "mitähän filunkia
>>tuolla nyt sitten ajetaan".

>

>Suomea Natoon ja Koalitioon tietysti,
>ja Lenin -museon jyräämistä maan
>tasalle. Mahdollisesti myös
>evoluutiopsykologian opetusta
>pakolliseksi peruskouluihin.

tuota minäkin vähän epäilin...

RK
Gustavsson
05.06.2003 01:20:57
114857

Re: Hesari sekoilee taas

RK kirjoitti 05.06.2003 (114855)...

>Se on viime kädessä nimenomaan
>filosofinen kysymys, miten
>esimerkiksi ´tajunnan´ja
>´persoona(llisuude)n´ käsitteet
>rajataan ja miten tässä yhteydessä
>yhteiskunnallisten ja biologisten
>ilmiöiden ja lainalaisuuksien rajan
>katsotaan kulkevan. Mikään ns.
>erityistiede, esimerkiksi lääketiede,
>biologia, psykologia tai kielitiede
>eivät voi sitä tyhjentävästi
>ratkaista. Vähän kaikilla
>erityistieteillä näyttää olevan
>taipumusta pyrkiä levittämään omaa
>"pätevyysaluettaan" naapurin puolelle.
>

>Filosofiakaan ei voi sitä kysymystä
>kuitenkaan ratkaista erityistieteiden
>OHI, sillä se on esimerkiksi
>kokeellisessa todentamisessa aina
>sidoksissa erityistieteiden
>metodologioihin.

Asiaa ei siis voi ratkaista. Onko sinulla jossain lista asioista, joita ei voi ratkaista? Mielelläni näkisen sen niin vastaisuudessa tietäisin heti ketkä tavoittelevat mahdottomia.
Gustavsson
05.06.2003 01:20:58
114858

Re: lupasin mitä lupasin

RK kirjoitti 05.06.2003 (114856)...

>748 kirjoitti 05.06.2003 (114849)...

>>RK kirjoitti 04.06.2003 (114819)...

>>

>>>Mutta kyllä joka jutusta tulee >
>>mieleen, että "mitähän filunkia >
>>tuolla nyt sitten ajetaan".

>>

>>Suomea Natoon ja Koalitioon tietysti,
>>ja Lenin -museon jyräämistä maan
>>tasalle. Mahdollisesti myös
>>evoluutiopsykologian opetusta
>>pakolliseksi peruskouluihin.

>tuota minäkin vähän epäilin...

Olemme huomanneet.

Palaa otsikkolistaan  |  Edellinen sivu  |  1  2  | Seuraava sivu