RK
26.08.2011 00:10:57
340657

Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää tietoa ehdottomista refelekseistä...

Vaparien sivulta:

Zaq: " Lueskelin Sovetskajan juttua ehdottomista reflekseistä, ja vastaan tuli seuraavaa:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Unconditioned+Reflexes

"The distinction between unconditioned and conditioned reflexes is relative. According to Pavlov, unconditioned reflexes arise as conditioned reflexes and later (when the same life conditions are maintained in a number of generations) are strengthened in the course of evolution and transformed into innate reflexes."

Siis Pavlovin mukaan ehdottomat refleksit syntyvät ehdollisina reflekseinä, ja kun elinolosuhteet pysyvät riittävän samankaltaisina lukuisia sukupolvia, niin evoluution edetessä ko. refleksit voimistuvat ja muuttuvat evoluution ohjaamina synnynnäisiksi (ehdottomiksi) reflekseiksi.

Siis mitä helvettiä RK? Omien sanojesi mukaan symbolifunktio on muuntunut instrumentaalinen ehdollinen refleksi. Pavlovhan väittää tuossa ihan suoraan, että ehdolliset refleksit, kuten symbolifunktio eli kieli, menee sukupolvien kuluessa KEENIIN?! "

RK: Kappas, olet hyvä löytämään noita "pukkeja": tuo on todellakin päin mäntyä.

Ikinä ennen en ole kuullutkaan, että Pavlov olisi voinut kannattaa tuota BALDWIN-EFEKTIÄ (joka teoriassakaan EI koske symbolisia systeemejä kuten kieltä!), eli että sukupolvesta toiseen samanlaisen tosituva ehdollinen refleksi "menisi geeniin" "oppimiskustannusten säästämiseksi". On huomattava, että hypoteettinen Balwin-efekti EI edellytä ominaisuuksien ja geenien kommunkaatiota", eli mitään ei-darwinistista evoluutiomeknismia, eikä myöskään mitään epigeneettistä periytymistä, vaan se olisi biologisesti "tavallista evoluutiota".

Baldwin-efektin ongelma on, että yhtään ainokaista empiirisesti vahvistettua esimerkkiä sen mukaisesta kehityksessä reflekien alalla ei ole löydetty missään eliöryhmässä.

Tuon kirjoittaja on Pavlovin koulun akateemikko Dmitrij Andrejevitš Birjukov, joka tutki aluksi nimenomaan syljenerityksen neurofysiologiaa ihmisen ruoansulatuksessa (joka on moninainen, koska se on suolistossa signaalikemikaali) ja sittemmin ns. ekologista geneettistä efektiä ehdottomilla reflekseillä, joka tarkoittaa, että elukka muuttaa ympäristöään jollakin käyttäytymisellä, ja sitten sopeutuu geneettisesti tähän ympäristöön.

Aivokuorellisilla lajeilla tuo ekologinen efekti taitaa olla yhtä hypoteettinen kuin Baldwin-efektikin, sillä ehdollinen ja geneettinen sopeutuminen KILPAILEVAT ILMIÖINÄ KESKENÄÄN evoluutiossa. EIKÄ se ole Baldwin-efekti, vaan eri asia. Ihmisellä kielen synty mm. on "ekologinen ympäristömuutos, mutta KIELI EI MENE GEENIIN millään muotoa. Elimistö kuitenkin sopeutuu käsittelemään erilaisia kieliä entistä paremmin.

Vornezhilaisen lääketieteellisen tiedekunnan johtaja Birjukov on kirjoitellut ahkerasti "populaaria", mm. "Myytti hengestä", "Refleksit ja tajunta" sekä "Aivojen toimintamekanismi". Jälkimmäinen ei niin taatusti ole HÄNELLÄ Fieldsin mekanismi...

Hänestä ei ole lainkaan juttua venäläisessä Wikissä.

Yleishakusana "Refleksit" Sovjetskajassa kertoo seuraavaa:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Reflexes

” Pavlov justified dividing all reflexes according to origin, mechanism, and biological significance into unconditioned and conditioned reflexes. The former are hereditarily fixed and species-specific, which determines the constancy of the reflex connection between the afferent and efferent elements of their arcs. Conditioned reflexes are acquired during an individual’s lifetime as a result of a temporary connection (conditioned closure) between the various afferent and efferent apparatus of the organism. Since a conditioned temporary connection is formed in higher animals (vertebrates) with the necessary participation of the cerebral cortex, conditioned reflexes are also called cortical reflexes.

The biological function of unconditioned reflexes consists in regulating homeostasis and in preserving the integrity of the organism, whereas the function of conditioned reflexes is to ensure the most delicate adaptation possible to changing external conditions.

The term “reflex” is also applied to other reactions, even though the central nervous system is not involved, for example, axon reflexes and local reflexes executed by the peripheral nervous system. "

” Pavlov perusteli refleksien koko moninaisuuden jakamisen ehdollisiin ja ehdottomiin reflekseihin niiden alkuperän, mekanismin ja biologisen merkityksen mukaan.

Ehdottomat refleksit ovat perinnöllisesti kiinnittyneitä, lajityypillisiä, mikä määrittelee reflektorisen yhteyden pysyvyyden sen kaaren efferenttien ja afferenttien solmukohtien välillä.

Ehdolliset refleksit muodostuvat organismin yksilöllisessä elämänprosessissa väliaikaisen (=poisopittavissakin olevan) yhteyden (ehdollisen kytkennän) pohjalta organimsin yksien tai toisien afferettien tai efferenttien APPARAATTIEN (=”koneistojen”, ”laitteiden”) välillä.

Ehdollinen yhteys muodostuu muodostuu korkeammilla selkärankaisilla isojen aivojen kuoren (cortex) osanotolla, ja siksi ehdollisia refleksejä sanotaan myös (aivo)kuorireflekseiksi”

Tuolla on todellakin myös venäjäksi ehdottomista reflekeseistä (Bezuslovnye refleksy) sanotaan todella tuo sama kömmähdys venäjäksi:

" Согласно Павлову, Б. р. возникают как условные, а впоследствии (при сохранении одних и тех же условий жизни в ряде поколенийwinking smiley в процессе эволюции закрепляются и переходят во врождённые. "

Olen kyllä aivan varma, että Pavlov ei noin sanonut, vaikka varmaan piti mahdollisuutta auki, sillä sen verran tarkka hän oli puheissaan ja äärimmäisen pilkuntarkka sen suhteen, että kaikki on erikseen kokeellisesti todistettua, mikä viivytti (osaltaan) hänen julkaisujaan kymmeniä vuosia.

Täällä Filosofisessa sanakirjassa Baldwinin oppi esitetään biologistisena (ja virheellisenä, todistamattomuuden mielessä):

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1865/%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%A3%D0%98%D0%9D

"Biologian tietosanakirja" kertoo seuraavaa, huomattavasti "lievempää" Pavlovin koulukunnan kannasta Baldwin efektiin (jota hekin varmasti tutkivat, mutta ilman tulosta kuten muutkin...)

" У взрослых животных «чистые» Б. р. практически не обнаруживаются — все они «обрастают» условными рефлексами. Различия между Б. р. и условными рефлексами носят относит, характер. И. П. Павлов и А. А. Ухтомский считали, что нек-рые условные рефлексы при определённых условиях могут закрепляться в процессе эволюции, однако этот вопрос остаётся дискуссионным. Поэтому классификация Б. р. весьма затруднена. "

" Täysikasvuisilla (aivokuorellisilla) eläimillä (täysin) "puhtaita" ehdottomia refleksejä ei käytännössä juuri tavata - kakkien niiden ympärille kasvavat ehdolliset refleksit. Ehdollisten ja ehdottomien refleksien ero on luonteelttaan suhteellinen.

I.P. Pavlov ja A.A.Uhtomski katsoivat, että jotkin ehdolliset refleksit joissakin olosuhteissa voisivat kiinnittyä evoluutioprosessissa (ehdottomiksi), mutta tämä kysymys on jäänyt kyseenalaiseksi. Tästä syystä ehdottomien refleksien tutkimus on erittäin vaikeaa.

(Aleksei Aleksejevitš Uhtomskin erikoisuus Neuvostoliiton neurologiassa ja psykiatriassa oli, että hä EI ollut Pavlovin vaan Nikolai Jevgenjevitš Vvedenskin oppilas ja sittemmin tämän Sähköisen hermotutkimuksen laboratorion johtaja 1922 - 1947. Hän edusti siis tasan samaa tutkimuksellista lähestymistpaa, kuin suomalainen Ragnar Granit, sittemmin nobelistija Nobel-komitean pitkäaikainen puheenjohtaja Ruotsin lipun alla. ja eglantilainen nobelisti Charles Scott Sherrington.

Melko ilmeitä on, että Baldwin-efekstiä on pitänyt esillä juuri enemän huhteita länteen omaava Uhtomski ja Vvedenskin laboratorio, eikä Pavlov ole sen mahdollisuutta varsinaisesti voinut kiistää (vaikka on epäillyt ainakin tuon Biologian tietosankirjan mukaan), sillä kysymys on kokeellinen, ja näytön velvollisuus on väitteen esittäjällä.

Uhtomski oli neurologin uransa lisäksi tärkeä vallankumousjohtaja, mm. Lokakuun vallanakumouksen aloittaneen, Trotskin johtaman Pietarin neuvoston jäsen ja Puna-armeijan korkeimman neuvoston jäsen sisällissodassa.)

> Siis Pavlovin mukaan ehdottomat refleksit syntyvät
> ehdollisina reflekseinä, ja kun elinolosuhteet
> pysyvät riittävän samankaltaisina lukuisia
> sukupolvia, niin evoluution edetessä ko. refleksit
> voimistuvat ja muuttuvat evoluution ohjaamina
> synnynnäisiksi (ehdottomiksi) reflekseiksi.
>
> Siis mitä helvettiä RK? Omien sanojesi mukaan
> symbolifunktio on muuntunut instrumentaalinen
> ehdollinen refleksi. Pavlovhan väittää tuossa ihan
> suoraan, että ehdolliset refleksit, kuten
> symbolifunktio eli kieli, menee sukupolvien
> kuluessa KEENIIN?!
>
Ainakaan "Ehdottomissa reflekseissä" ei ole tavukaan tuosta Baldwin-efektistä, ja jos olisi, Baldwin olisi siellä myöskin lähdeviitteenä. Hän kuoli jo v. 1934, kaksi vuotta ennen Pavlovin kuolemaa. Mutta ihan hyvä, jos joku rupeaa tuollaisia tarkistamaan! Tuo "destalinisointi" näyttää olleen eika vakava tieteenvastainen hyökkäys joissakin tapauksissa! (Ja "Stalin" oli siinä pelkkä veruke ainakin tässä tapauksessa...)

Pavlov korosti joka käänteessä, että biologisessa evoluutiossa EHDOLLISET REFLEKSIT SYRJÄYTTÄVÄT EHDOTTOMIA:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/HIGHER+NERVOUS+ACTIVITY

" According to Pavlov, the higher nervous activity of animals, even those at a high level of development (for example, dogs and monkeys), is, on the whole, a result of the complexity of diverse and heterogeneous conditioned reflexes of the first signaling system which is common both to man and to animals. In spite of the gradual development of speech, the conditioned reflexes of the first signaling system still continue to constitute the basic fund in the higher nervous activity of children in the first years of life and occupy a specific place in the higher nervous activity of humans at subsequent stages of growth. To this type of conditioned-reflex activity, Pavlov attributes sensations, ideas, and impressions derived by man from the external environment, including the social environment, which are formed without the use of verbal (i.e., word) signals. But in the case of man, along with the development of social forms of labor activity, “signals of a second order, symbols of those primary signals—in the form of words pronounced, heard, and seen—appeared, developed, and became highly perfected” (ibid., p. 576). This qualitatively new, higher, and more perfect second signaling system of reality, also based on conditioned-reflex mechanisms, is characteristic only of the higher nervous activity of man, exists in close interaction with the first signaling system, and plays a leading role in his conscious life, providing the basis for generalization and thought. While continually emphasizing the fundamental, qualitative difference between these two kinds of higher nervous activity, Pavlov at the same time also pointed to the organic connection between them, to the fact that the basic laws established in the working of the first signaling system must also govern the second system.

Pavlov distinguished the following six basic laws, or rules, of higher nervous activity. (1) The formation of conditioned reflexes, or neural arcs, depends on a combination of stimuli which provoke simultaneous spread of excitation from different cortical centers and also on the extreme reactivity and memory of the brain cells. (2) The magnitude of the conditioned reflex depends on the strength of the stimulus. (3) There may be a summation of conditioned stimuli. (4) Extinction occurs in the cortex as a result of a lack of reinforcement of a conditioned reflex, an extreme intensity of a conditioned stimulus, or the action of an unrelated stimulus. (5) Diffusion and concentration of neural processes in the cerebral cortex allows interaction between its separate parts and also generalization and specialization of conditioned reflexes. (6) The inverse functions of cerebrocortical centers of excitation and inhibition may coexist due to reciprocal inductibility of neural processes. The conditioned-reflex activity of the brain—a qualitatively specific form of reflex activity—obeys the principles of determinism and structuration (each function is determined by a specific structure) and is in accordance with the above rules. In the final analysis, higher nervous activity ensures the most delicate analysis and synthesis of diverse stimuli acting on the organism and the organism’s perfect adaptation to the environment. "

Täällä Psykologian tietosanakirjassa ei puihuta Baldwin-efektistä:

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/keskustelu/read.php?3,14549,14549#msg-14549

" EHDOTON REFLEKSI

(Termi on peräisin I.P.Pavlovilta) (samoin käsite, RK)

Refleksi, joka toteutuu pysyvän geneettisesti määräytyneen hermostollisen yhteyden pohjalta hermoston aistinelementtien ja toimeenpanevien elinten välillä. Ehdoton refelksi on synnynnäinen reaktio, joka toteutuu aina määrättyjen (ehdottomien, RK) ärsykkeiden vaikuttaessa elistöön. Koska ehdottomat refleksit ovat perustaltaan synnynäisiä, geneettisesti lukkoonlyötyjä hermoyhteyksiä, niin ne ovat suhtellisen vähälukuisia, ja yhdenmukaisia kaikilla tämän tai tuon lajin yksilöillä. Ihmisellä ja muilla korkeammilla eläimillä ehdolisten refleksien keskukset selkäytimessä, aivojen sisäosissa, sekä aivokuoren alaisissa kerrostumissa; useimmat ehdottomat refleksit omaavat vaikutuksia myös aivokuorelle.

On olemassa yksinkertaisia ehdottomia refleksejä, jotka turvaavat yksittäisten elinten ja järjestelmien normaalin toiminnan (silmäterien supistuminen valon vaikutuksesta, yskiminen vieraiden kappaleiden joutuessa kurkunpäähän jne.), ja monimutkaisempia käyttäytymisluonteisia ehdottomia refleksejä, jotka riipuvat elimistön sisäisestä tilasta (mm. suvunjatkamisen ja lajien välisten suhteiden refleksejä). Yleisesti hyväksyttyä tyydyttävää ehdottomien refleksien luokittelua ja systematisointia ei toistaiseksi ole saatu kehitetyksi. (1983, RK, genomi tuossa varmasti auttaa, itseasiassa ilman sitä tullaista ei voitaisikaan tehdä adekvaatilla tavalla)

Ehdottomat refleksit muodostavat myös välttämättömän pohjan ehdollisten refleksien muodostamis- ja työstämismekanismille. "

Edelleen on muistettava perustärkeä seikka, jonka vasta Fieldsin mekanismin löytyminen on todella tuonut merkitykseltään täysin esille, ja osoittaa Pavlovin käsitemääritysten pätevyyden:

PAVLOV EI MÄÄRITTELE EHDOLLISEN REFLEKSIN PERUSTUNTOMERKIKSI SITÄ, ETTEI SIINÄ OLISI MITÄÄN SYNNYNNÄISTÄ,TAI GENEETTISPERÄISTÄKÄÄN, vaan sen, että SE ON POISOPITTAVISSA ("vremenneyi", "temporary")!

Jos siis synnynnäinen refleksirakentuu joidenkin aivokuoren yhteyksien GEENIPEÄISELLE SYYNNYNNÄISELLE MYELINISOITUMISELLE, SE RFLKSI ON SYYNNYNNÄISYYDESTÄÄN HUOLIMATTA EHDOOLLINEN EIKÄEHDOTON JA JA VOI KOKEMUKSESSA KOKONAAN HÄVITÄ.

Tuosta edellisestä, tämän keskutelun avauslinkistä:

" Ehdollisten refleksien luonteenomainen (olemuksellinen, ehdoton) piirre on niiden ajallinen, ”tilapäinen” (epäpysyvä) luonne.

Jos ehdollisen refleksin perusmuodostumisehdot lakkaavat olemasta voimassa eikä ehdoton ärsyke enää vahvistakaan ehdollista, niin tilapäinen yhteys taantuu, ”jarruttuu”, ja ehdollinen refleksi siis alkaa sammua. "

Pavlov käyttää termejä "ehdollinen refleksi" ja "väliaikainen yhteys" synonyymeinä: jälkimmäinen vain tarkastelee asiaa REFKSIKAAREN kannalta aivokuorella.
hempeilyä
27.08.2011 00:12:33
340753

Re: Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää tietoa ehdottomista refelekseistä...

RK kirjoitti 26.08.2011 (340657)...

Mitähän merkitystä sillä on onko Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää tietoa. Ainakaan itse en oikein osaa pitää kyseistä teosta tieteen eturintamana.

>Vaparien sivulta:

>Zaq: " Lueskelin Sovetskajan
>juttua ehdottomista reflekseistä, ja
>vastaan tuli seuraavaa:

>http://encyclopedia2.
>thefreedictionary.
>com/Unconditioned+Reflexes

>"The distinction between
>unconditioned and conditioned
>reflexes is relative. According to
>Pavlov, unconditioned reflexes arise
>as conditioned reflexes and later
>(when the same life conditions are
>maintained in a number of
>generations) are strengthened in the
>course of evolution and transformed
>into innate reflexes."

>Siis Pavlovin mukaan ehdottomat
>refleksit syntyvät ehdollisina
>reflekseinä, ja kun elinolosuhteet
>pysyvät riittävän samankaltaisina
>lukuisia sukupolvia, niin evoluution
>edetessä ko. refleksit voimistuvat ja
>muuttuvat evoluution ohjaamina
>synnynnäisiksi (ehdottomiksi)
>reflekseiksi.

>Siis mitä helvettiä RK? Omien
>sanojesi mukaan symbolifunktio on
>muuntunut instrumentaalinen
>ehdollinen refleksi. Pavlovhan
>väittää tuossa ihan suoraan, että
>ehdolliset refleksit, kuten
>symbolifunktio eli kieli, menee
>sukupolvien kuluessa KEENIIN?! "

>RK: Kappas, olet hyvä löytämään
>noita "pukkeja": tuo on
>todellakin päin mäntyä.

>Ikinä ennen en ole kuullutkaan, että
>Pavlov olisi voinut kannattaa tuota
>BALDWIN-EFEKTIÄ (joka teoriassakaan
>EI koske symbolisia systeemejä kuten
>kieltä!), eli että sukupolvesta
>toiseen samanlaisen tosituva
>ehdollinen refleksi "menisi
>geeniin"
>"oppimiskustannusten
>säästämiseksi". On huomattava,
>että hypoteettinen Balwin-efekti EI
>edellytä ominaisuuksien ja geenien
>kommunkaatiota", eli mitään ei-
>darwinistista evoluutiomeknismia,
>eikä myöskään mitään epigeneettistä
>periytymistä, vaan se olisi
>biologisesti "tavallista
>evoluutiota".

>Baldwin-efektin ongelma on, että
>yhtään ainokaista empiirisesti
>vahvistettua esimerkkiä sen
>mukaisesta kehityksessä reflekien
>alalla ei ole löydetty missään
>eliöryhmässä.

>Tuon kirjoittaja on Pavlovin koulun
>akateemikko Dmitrij Andrejevitš
>Birjukov, joka tutki aluksi
>nimenomaan syljenerityksen
>neurofysiologiaa ihmisen
>ruoansulatuksessa (joka on moninainen,
>koska se on suolistossa
>signaalikemikaali) ja sittemmin ns.
>ekologista geneettistä efektiä
>ehdottomilla reflekseillä, joka
>tarkoittaa, että elukka muuttaa
>ympäristöään jollakin
>käyttäytymisellä, ja sitten sopeutuu
>geneettisesti tähän ympäristöön.

>Aivokuorellisilla lajeilla tuo
>ekologinen efekti taitaa olla yhtä
>hypoteettinen kuin Baldwin-efektikin,
>sillä ehdollinen ja geneettinen
>sopeutuminen KILPAILEVAT ILMIÖINÄ
>KESKENÄÄN evoluutiossa. EIKÄ se ole
>Baldwin-efekti, vaan eri asia.
>Ihmisellä kielen synty mm. on
>"ekologinen ympäristömuutos,
>mutta KIELI EI MENE GEENIIN millään
>muotoa. Elimistö kuitenkin sopeutuu
>käsittelemään erilaisia kieliä
>entistä paremmin.

>Vornezhilaisen lääketieteellisen
>tiedekunnan johtaja Birjukov on
>kirjoitellut ahkerasti
>"populaaria", mm.
>"Myytti hengestä",
>"Refleksit ja tajunta" sekä
>"Aivojen toimintamekanismi".
>Jälkimmäinen ei niin taatusti ole
>HÄNELLÄ Fieldsin mekanismi...

>Hänestä ei ole lainkaan juttua
>venäläisessä Wikissä.

>Yleishakusana "Refleksit"
>Sovjetskajassa kertoo seuraavaa:

>http://encyclopedia2.
>thefreedictionary.com/Reflexes

>” Pavlov justified dividing all
>reflexes according to origin,
>mechanism, and biological
>significance into unconditioned and
>conditioned reflexes. The former are
>hereditarily fixed and species-
>specific, which determines the
>constancy of the reflex connection
>between the afferent and efferent
>elements of their arcs. Conditioned
>reflexes are acquired during an
>individual’s lifetime as a result of
>a temporary connection (conditioned
>closure) between the various afferent
>and efferent apparatus of the
>organism. Since a conditioned
>temporary connection is formed in
>higher animals (vertebrates) with the
>necessary participation of the
>cerebral cortex, conditioned reflexes
>are also called cortical reflexes.

>The biological function of
>unconditioned reflexes consists in
>regulating homeostasis and in
>preserving the integrity of the
>organism, whereas the function of
>conditioned reflexes is to ensure the
>most delicate adaptation possible to
>changing external conditions.

>The term “reflex” is also applied to
>other reactions, even though the
>central nervous system is not
>involved, for example, axon reflexes
>and local reflexes executed by the
>peripheral nervous system. "

>” Pavlov perusteli refleksien koko
>moninaisuuden jakamisen ehdollisiin
>ja ehdottomiin reflekseihin niiden
>alkuperän, mekanismin ja biologisen
>merkityksen mukaan.

>Ehdottomat refleksit ovat
>perinnöllisesti kiinnittyneitä,
>lajityypillisiä, mikä määrittelee
>reflektorisen yhteyden pysyvyyden sen
>kaaren efferenttien ja afferenttien
>solmukohtien välillä.

>Ehdolliset refleksit muodostuvat
>organismin yksilöllisessä
>elämänprosessissa väliaikaisen
>(=poisopittavissakin olevan) yhteyden
>(ehdollisen kytkennän) pohjalta
>organimsin yksien tai toisien
>afferettien tai efferenttien
>APPARAATTIEN (=”koneistojen”,
>”laitteiden”) välillä.

>Ehdollinen yhteys muodostuu
>muodostuu korkeammilla
>selkärankaisilla isojen aivojen
>kuoren (cortex) osanotolla, ja siksi
>ehdollisia refleksejä sanotaan myös
>(aivo)kuorireflekseiksi”

>Tuolla on todellakin myös venäjäksi
>ehdottomista reflekeseistä
>(Bezuslovnye refleksy) sanotaan
>todella tuo sama kömmähdys venäjäksi:

>"
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>Согла&#
RK
28.08.2011 00:12:48
340768

Re: Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää tietoa ehdottomista refelekseistä...

hempeilyä kirjoitti 27.08.2011 (340753)...

>RK kirjoitti 26.08.2011 (340657)...

>Mitähän merkitystä sillä on onko
>Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää
>tietoa. Ainakaan itse en oikein osaa
>pitää kyseistä teosta tieteen
>eturintamana.

Ainakin sitä merkitystä on enemmän kuin täysillä HUUHAA-kaakatauksilla "entisestä Neuvostoliitosta".

>>Vaparien sivulta:

>>Zaq: " Lueskelin Sovetskajan
>>juttua ehdottomista reflekseistä, ja
>>vastaan tuli seuraavaa:

>>http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Unconditioned+Reflexes

>>"The distinction between
>>unconditioned and conditioned
>>reflexes is relative. According to
>>Pavlov, unconditioned reflexes arise
>>as conditioned reflexes and later
>>(when the same life conditions are
>>maintained in a number of
>>generations) are strengthened in the
>>course of evolution and transformed
>>into innate reflexes."

>>Siis Pavlovin mukaan ehdottomat
>>refleksit syntyvät ehdollisina
>>reflekseinä, ja kun elinolosuhteet
>>pysyvät riittävän samankaltaisina
>>lukuisia sukupolvia, niin evoluution
>>edetessä ko. refleksit voimistuvat ja
>>muuttuvat evoluution ohjaamina
>>synnynnäisiksi (ehdottomiksi)
>>reflekseiksi.

>>Siis mitä helvettiä RK? Omien
>>sanojesi mukaan symbolifunktio on
>>muuntunut instrumentaalinen
>>ehdollinen refleksi. Pavlovhan
>>väittää tuossa ihan suoraan, että
>>ehdolliset refleksit, kuten
>>symbolifunktio eli kieli, menee
>>sukupolvien kuluessa KEENIIN?! "

>>RK: Kappas, olet hyvä löytämään
>>noita "pukkeja": tuo on
>>todellakin päin mäntyä.

>>Ikinä ennen en ole kuullutkaan, että
>>Pavlov olisi voinut kannattaa tuota
>>BALDWIN-EFEKTIÄ (joka teoriassakaan
>>EI koske symbolisia systeemejä kuten
>>kieltä!), eli että sukupolvesta
>>toiseen samanlaisen tosituva
>>ehdollinen refleksi "menisi
>>geeniin"
>>"oppimiskustannusten
>>säästämiseksi". On huomattava,
>>että hypoteettinen Balwin-efekti EI
>>edellytä ominaisuuksien ja geenien
>>kommunkaatiota", eli mitään ei-
>>darwinistista evoluutiomeknismia,
>>eikä myöskään mitään epigeneettistä
>>periytymistä, vaan se olisi
>>biologisesti "tavallista
>>evoluutiota".

>>Baldwin-efektin ongelma on, että
>>yhtään ainokaista empiirisesti
>>vahvistettua esimerkkiä sen
>>mukaisesta kehityksessä reflekien
>>alalla ei ole löydetty missään
>>eliöryhmässä.

>>Tuon kirjoittaja on Pavlovin koulun
>>akateemikko Dmitrij Andrejevitš
>>Birjukov, joka tutki aluksi
>>nimenomaan syljenerityksen
>>neurofysiologiaa ihmisen
>>ruoansulatuksessa (joka on moninainen,
>>koska se on suolistossa
>>signaalikemikaali) ja sittemmin ns.
>>ekologista geneettistä efektiä
>>ehdottomilla reflekseillä, joka
>>tarkoittaa, että elukka muuttaa
>>ympäristöään jollakin
>>käyttäytymisellä, ja sitten sopeutuu
>>geneettisesti tähän ympäristöön.

>>Aivokuorellisilla lajeilla tuo
>>ekologinen efekti taitaa olla yhtä
>>hypoteettinen kuin Baldwin-efektikin,
>>sillä ehdollinen ja geneettinen
>>sopeutuminen KILPAILEVAT ILMIÖINÄ
>>KESKENÄÄN evoluutiossa. EIKÄ se ole
>>Baldwin-efekti, vaan eri asia.
>>Ihmisellä kielen synty mm. on
>>"ekologinen ympäristömuutos,
>>mutta KIELI EI MENE GEENIIN millään
>>muotoa. Elimistö kuitenkin sopeutuu
>>käsittelemään erilaisia kieliä
>>entistä paremmin.

>>Voronežilaisen lääketieteellisen
>>tiedekunnan johtaja Birjukov on
>>kirjoitellut ahkerasti
>>"populaaria", mm.
>>"Myytti hengestä",
>>"Refleksit ja tajunta" sekä
>>"Aivojen toimintamekanismi".
>>Jälkimmäinen ei niin taatusti ole
>>HÄNELLÄ Fieldsin mekanismi...

>>Hänestä ei ole lainkaan juttua
>>venäläisessä Wikissä.

>>Yleishakusana "Refleksit"
>>Sovjetskajassa kertoo seuraavaa:

>>http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Reflexes

>>” Pavlov justified dividing all
>>reflexes according to origin,
>>mechanism, and biological
>>significance into unconditioned and
>>conditioned reflexes. The former are
>>hereditarily fixed and species-
>>specific, which determines the
>>constancy of the reflex connection
>>between the afferent and efferent
>>elements of their arcs. Conditioned
>>reflexes are acquired during an
>>individual’s lifetime as a result of
>>a temporary connection (conditioned
>>closure) between the various afferent
>>and efferent apparatus of the
>>organism. Since a conditioned
>>temporary connection is formed in
>>higher animals (vertebrates) with the
>>necessary participation of the
>>cerebral cortex, conditioned reflexes
>>are also called cortical reflexes.

>>The biological function of
>>unconditioned reflexes consists in
>>regulating homeostasis and in
>>preserving the integrity of the
>>organism, whereas the function of
>>conditioned reflexes is to ensure the
>>most delicate adaptation possible to
>>changing external conditions.

>>The term “reflex” is also applied to
>>other reactions, even though the
>>central nervous system is not
>>involved, for example, axon reflexes
>>and local reflexes executed by the
>>peripheral nervous system. "

>>” Pavlov perusteli refleksien koko
>>moninaisuuden jakamisen ehdollisiin
>>ja ehdottomiin reflekseihin niiden
>>alkuperän, mekanismin ja biologisen
>>merkityksen mukaan.

>>Ehdottomat refleksit ovat
>>perinnöllisesti kiinnittyneitä,
>>lajityypillisiä, mikä määrittelee
>>reflektorisen yhteyden pysyvyyden sen
>>kaaren efferenttien ja afferenttien
>>solmukohtien välillä.

>>Ehdolliset refleksit muodostuvat
>>organismin yksilöllisessä
>>elämänprosessissa väliaikaisen
>>(=poisopittavissakin olevan) yhteyden
>>(ehdollisen kytkennän) pohjalta
>>organimsin yksien tai toisien
>>afferettien tai efferenttien
>>APPARAATTIEN (=”koneistojen”,
>>”laitteiden”) välillä.

>>Ehdollinen yhteys muodostuu
>>muodostuu korkeammilla
>>selkärankaisilla isojen aivojen
>>kuoren (cortex) osanotolla, ja siksi
>>ehdollisia refleksejä sanotaan myös
>>(aivo)kuorireflekseiksi”
21x666
28.08.2011 00:12:57
340777

Re: Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää tietoa ehdottomista refelekseistä...

RK kirjoitti 28.08.2011 (340768)...

>hempeilyä kirjoitti 27.08.2011
>(340753)...

>>RK kirjoitti 26.08.2011 (340657)...

>>Mitähän merkitystä sillä on onko
>>Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää
>>tietoa. Ainakaan itse en oikein osaa
>>pitää kyseistä teosta tieteen
>>eturintamana.

>Ainakin sitä merkitystä on enemmän
>kuin täysillä HUUHAA-kaakatauksilla
>"entisestä
>Neuvostoliitosta".

Sinun reaktioistasi päätellen HUUHAA-kaakatuksilla on enemmän merkitystä.
RK
28.08.2011 00:13:04
340784

Re: Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää tietoa ehdottomista refelekseistä...

21x666 kirjoitti 28.08.2011 (340777)...

>RK kirjoitti 28.08.2011 (340768)...

>>hempeilyä kirjoitti 27.08.2011
>>(340753)...

>>>RK kirjoitti 26.08.2011 (340657)...

>>>Mitähän merkitystä sillä on onko >
>>Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää >
>>tietoa. Ainakaan itse en oikein osaa >
>>pitää kyseistä teosta tieteen >
>>eturintamana.

>>Ainakin sitä merkitystä on enemmän
>>kuin täysillä HUUHAA-kaakatauksilla
>>"entisestä
>>Neuvostoliitosta".

>Sinun reaktioistasi päätellen HUUHAA-
>kaakatuksilla on enemmän merkitystä.

Merkityksiä ei tiedetä titeessä ennakolta, ei tutkimuksellisia eikä käytännöllisiä. Ne näyttää aika. Tieteen histtoria on vääräällään tapauksia, jossa aivan oikeallakin linjalla olevan tutkimuksen merkitys on on arvioitu täydellisesti väärin. esimerkiksi faraday olisi sitä mieltä, että sähkötutkimus, jonak kärjessä hän oli, on vain eksentrikkojen harrastelua, jolle hän ei sannut ideoita yhtään mieletään merkittävää sovellutusta.

Puhumattavaan väärän tiedon merkityksen (joka on aina negatiivinen) vääristä arvioista.
MPH
29.08.2011 00:14:06
340846

Re: Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää tietoa ehdottomista refelekseistä...

RK kirjoitti 28.08.2011 (340768)...

>hempeilyä kirjoitti 27.08.2011
>(340753)...

>>RK kirjoitti 26.08.2011 (340657)...

>>Mitähän merkitystä sillä on onko
>>Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää
>>tietoa. Ainakaan itse en oikein osaa
>>pitää kyseistä teosta tieteen
>>eturintamana.

>Ainakin sitä merkitystä on enemmän
>kuin täysillä HUUHAA-kaakatauksilla
>"entisestä
>Neuvostoliitosta".

Olisi hienoa, jos vaivautuisit leikkaamaan
epäolennaisen lainauksen pois viestistä,
johon vastaat. Jottei vastauksestasi tulisi
tällaista turhaa kelattavaa:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=340768&AiheID=7
RK
30.08.2011 00:14:35
340875

Re: Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää tietoa ehdottomista refelekseistä...

MPH kirjoitti 29.08.2011 (340846)...

>RK kirjoitti 28.08.2011 (340768)...

>>hempeilyä kirjoitti 27.08.2011
>>(340753)...

>>>RK kirjoitti 26.08.2011 (340657)...

>>>Mitähän merkitystä sillä on onko >
>>Sovjetskaja entsiklopedijassa väärää >
>>tietoa. Ainakaan itse en oikein osaa >
>>pitää kyseistä teosta tieteen >
>>eturintamana.

>>Ainakin sitä merkitystä on enemmän
>>kuin täysillä HUUHAA-kaakatauksilla
>>"entisestä
>>Neuvostoliitosta".

>Olisi hienoa, jos vaivautuisit
>leikkaamaan epäolennaisen lainauksen
>pois viestistä, johon vastaat.
>Jottei vastauksestasi tulisi
>tällaista turhaa kelattavaa:

>http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=340768&AiheID=7

Aiheellinen huomautus. Olen tuossa sutaissut äkkiä vastauksen kiiressä, ottamatta huomioon, kuinka påitkä viesti siellä on perässä.

Toinen syy, joka ei nyt päde tässä, on että lainaan joskus viestejä muille palstoille (tämän sivuston etu, kun vietit säilyvät), ja silloin jätän sinne asiaa, ettei tarvitse lainata monta viestiä, kun muuallakin kuin täällä on mm. linkkien määrä rajoitettu, jopa yhteen.