RK
01.10.2011 01:05:06
343906

"Älykkyyden päivän" 1.10. "kunniaksi"...

Tänään on sellainen, kuulin YLEn yöradiosta joskus puolenyön jälkeen.

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3026919/-alykkyyden-paivan-1-10-kunniaksi-psykologiantutkimuksen-heritabilitettihuijaus/
RK
03.10.2011 01:07:44
344064

´elusive´ palstan muissa keskusteluissa kautta aikojen...

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=79885

” William Easterly: The Elusive Quest for Growth, Economists Adventures and Misadventures in the Tropics. The MIT Press. 310 sivua. ”

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=148252

” Many have obviously had glimpses of this elusive creature, such as Tony Blair in the UK and his friend Bill Clinton in the US. ”

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=171128

” Congruence between molecular phylogenies is as elusive as it is in morphology and as it is between molecules and morphology. ” (kreationistin mielestä)

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=217906

” The Elusive Open Mind: Ten Years of Negative Research in Parapsychology".

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=239194

” In fact, only 4 percent of the matter and energy in the universe has been found. The other 96 percent remains elusive, but scientists are looking in the farthest reaches of space and deepest depths of Earth to solve the two dark riddles. ”

” Despite the need for a drug to treat amnesia and memory loss accompanying many forms of dementia, scientists have been stymied to find a way to strengthen the formation of new memories or to improve recall of memories that have faded. Many drugs prevent memories from sticking, and there are even drugs to "erase" powerful memories of traumatic events, but so far the highly desired "smart pill" has remained elusive. ”
RK
03.10.2011 01:07:46
344066

Anteeksi tyhjä viesti

Mode poistaa
RK
03.10.2011 01:07:59
344079

Re: ´elusive´ palstan muissa keskusteluissa kautta aikojen...

RK kirjoitti 03.10.2011 (344064)...

>” Despite the need for a drug to
>treat amnesia and memory loss
>accompanying many forms of dementia,
>scientists have been stymied to find
>a way to strengthen the formation of
>new memories or to improve recall of
>memories that have faded. Many drugs
>prevent memories from sticking, and
>there are even drugs to
>"erase" powerful memories
>of traumatic events, but so far the
>highly desired "smart pill"
>has remained elusive. ”

Viimeinen lainaus oli täältä, Fieldsiltä itseltään:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=336354
Zaphod.b
03.10.2011 01:08:48
344128

Re: ´elusive´ palstan muissa keskusteluissa kautta aikojen...

RK kirjoitti 03.10.2011 (344079)...

>RK kirjoitti 03.10.2011 (344064)...

>>” Despite the need for a drug to
>>treat amnesia and memory loss
>>accompanying many forms of dementia,
>>scientists have been stymied to find
>>a way to strengthen the formation of
>>new memories or to improve recall of
>>memories that have faded. Many drugs
>>prevent memories from sticking, and
>>there are even drugs to
>>"erase" powerful memories
>>of traumatic events, but so far the
>>highly desired "smart pill"
>>has remained elusive. ”

>Viimeinen lainaus oli täältä,
>Fieldsiltä itseltään:

>http://keskustelu.skepsis.
>fi/html/KeskusteluViesti.
>asp?ViestiID=336354

Huom. myos nama.

http://www.kyllapakiinnostaa.com

http://www.hasitpakstiede.org

http://www.ainoatotuus.ru

Z
RK
06.10.2011 01:12:04
344324

Merietanalla ja banaanikärpäsellä ei voi tutkia ihmisen PSYYKEÄ


Tämän linkin linkit ovat kadonneet Vaparien sivun myötä

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=320178

Joten pannaan tästä uusi ja entistä parempi:

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3031134/merietanalla-ja-banaanikarpasella-ei-voida-tutkia-ihmisen-psyykea/
RK
09.10.2011 01:16:25
344585

Re: ...elusive mirror neurons..., lisää huijaussanaston etymologiaa>http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=of-two-minds-listener-brain-pattern-2010-07-27

>Itse artikkeli: http://www.pnas.org/content/107/32/14425.full.pdf+html

>josta löytyy hakusanalla
>"mirror neuron" mm.
>seuraavaa:

>"Moreover, both the parietal
>lobule and the inferior frontal gyrus
>have been associated with the mirror
>neuron system (18)."

>"The production/comprehension
>coupling observed here resembles the
>action/perception coupling observed
>within mirror neurons (35). Mirror
>neurons discharge both when a monkey
>performs a specific action and when
>it observes the same action performed
>by another (39). Similarly, during
>the course of communication the
>production-based and comprehension-
>based processes seem to be tightly
>coupled to each other.

>Currently,
>however, direct proof of such a link
>remains elusive for two main reasons.

>Sana "elusive" (elude =
>"kusettaa olan takaa, mobata,
>laistaa härskisti jokin velvollisuus
>ym.), joka tässä yhteydessä voitaisiin
>suomentaa vaikka
>"haistapaskattavaksi", on
>sellainen ilmaus, että ei voi ihan
>vakavasti suhtautua tekstin
>hurskastelevaan
>"keskusteluun"
>apinoidenkaan
>"peilisoluista", joita
>"mittaavia kokeita ei ole
>tunnetusti pystytty toistamaan ja
>alkuperäiset koepöytäkirjatkin
>pysyvät piilossa.

>http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=elude&searchmode=none

>elude 1530s, "delude, make a fool of," from L. eludere "escape from, make a fool of, win from at play," from ex- "out, away" (see ex-) + ludere "to play" (see ludicrous).

>elusion 1540s, noun of action from elude, or from M.L. elusionem (nom. elusio), noun of action from pp. stem of L. eludere.

>elusive 1719, from L. elus-, pp. stem of eludere (see elude) + -ive. Related: Elusiveness.

>ludicrous 1610s, "pertaining to play or sport," from L. ludicrus, from ludicrum "source of amusement, joke," from ludere "to play,"

which, with L. ludus "a game, play," may be from Etruscan,

or from a PIE base *leid- "to play." Sense of "ridiculous" is attested from 1782.”


Kun tässä on virheitä lähdetty korjaamaan, korjataan tämäkin: kantaindoeurooppaan on tarjottu verbiä "*leid-" useisiin eri merkityksiin, kuten "leikki" ja "tasainen puuton maa" (aro).

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=let&searchmode=none

" let (v.)

O.E. lætan "to allow, let go, bequeath, leave," also "to rent" (class VII strong verb; past tense let, pp. læten), from P.Gmc. *lætan (cf. O.S. latan, O.Fris. leta, Du. laten, Ger. lassen, Goth. letan "to leave, let"),

from PIE *le(i)d- "to leave behind, leave, yield" (cf. L. lassus "faint, weary,"

Lith. leisti "to let, to let loose").

The primary sense appears to be "to let go through weariness, to neglect."

let (n.)

"hindrance," late 12c., from O.E. lettan "hinder, delay," from P.Gmc. *latjanan (cf. O.S. lettian "to hinder," O.N. letja "to hold back," O.H.G. lezzen "to stop, check," Goth. latjan "to hinder, make late," O.E. læt "sluggish, slow, late"); "

Tähän on heti todettava, että liettuan sana

”léisti...leidžia...leido"= sallia, päästää (ohi, perille, irti eläin ym.), vapauttaa, jättää, heittää sivuun, joh(dat)taa (vettä,sähköä, tie perille jne.), lainata, julkaista, joka sisältää engalannin verbien "let", "lend", "lead" ja "leave" merkitykset,

refleksiivisenä

”léistis...leidžiasi...leidosi" = laske(utu)a (lentolone, aurinko), päästä (irti, sisään, perille ym.), anataustua, lähteä (matkaan), sulaa (metalli, pois: lumi), lähteä irti

ja jota vastaavat latviassa verbit

" ļaut...ļauj...ļāvu" = sallia,

refleksiivisenä

" ļautis...ļaujies...ļāvos" = antautua,

sekä samaa kantaa olevaan verbiin

"laist...laiž...laida" = päästää (Irti ym.), julkaista, kaataa, johtaa (vettä ym.), viettää (lomaa),

"laisties....laižas..laidās"

"līst...līž...līda" = erottaa (yhdisteym.), raivata (pelloksi)

Jotvinki:

laida consent = (sovittu) asiantila,-laita, "konesensus" (nonsensus)
laist to let, let loose (Inf.)
lait to pour (dial.) (Inf)
leit to pour (Inf.)
leitaunīkas (a) Lithuanian
Leitava Lithuania
lendan valley, grassland
lendina reed, meadow grass
l'autun to cease

Preussi:

"laistun...laidda...laiddā" = laittaa sivuun, asettaa, jättää (maahan ym.)
Laitawa = Liettua (= "Takamaa", "Syrjäseutu", "laita","Reun(ustav)a")
(Laitila < Laityla (pr.) = "Äärikylä"?)

NÄMÄVERBIT EIVÄT palaudu mhinkään knata-IE "**leid" -muotoon., vaan niiden takana on aivan säännölisten linautumissääntöjenkautta eri balttikielten (seelin: en- > -aI-, kuurin: -en- > -ei- , skalvin: -en- > -iau- jne., vaan niiden takana on kanta-IE:n muoto

"'lens-", joka on tarkoittanut "löysää(mistä)", "irrallista", "vapaata", ja mm. "lössimaata", josta se merkitys "aro" tulee, eikä mistään "tasaisuudesta"!

Englannissa nuo sanat ovat kielen KELTTILÄISTÄ sanastoa, jolla on paljon enemmän yhteistä balttilaisen kanssa, kuin germaanisella osalla.

Tästä tulee edelleen m. seuraavia sanoja: venäjän "lenj" = laiskotus,

liettuan "liautis...liaunasi...lovėsi" = keskeyttää lopettaa (työ, hosuminen),

liett. "liaudis" = liuta (häm. pej.), lauma, (vapaa, irrallinen) väki, rahvas,

liett. "laistyti...laisto...laistė", päästää, johtaa vettä, kastella,

ja liettuan "lįsti...leñda...liñdo" = kiivetä, kiipeillä, päästä, tunkeutua, ryömiä kopeloida (taskuja ym.), sopia jhkn, mahtua jstkn

"lead (v.) = joh(dat)taa, fys., sos. (sähköä, vettä, kulkua, joukkoja)

Täällä "proto-IE.oetuksia:

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots#l

*lendʰ-
loin, kidney Gm. lenti/Lende, Eng. lenden/—, ON lend, Russ. лядвие (ljadvie), Lat. lumbus

*lendʰo-
steppe Old Prussian lindan, Eng. land, ON land, Ir. land/lann, Welsh llan, OCS ledina, Russ. ляда (ljada), Gm. Land, Gaul. landa, Albanian lendine,

*lewdʰ-o-
people Lat. līber, Lith. liaudis, Ltv. ļaudis, OCS ljudĭje, Russ. люди (ljudi), Gk. ἐλεύθερος (eleutheros), Ir. luss/, Skr. रोधति (rodhati), Av. raoða, Gm. liut/Leute, Polish lud, ON ljóðr, Alb. lind, Oscan Lúvfreís, Welsh llysiau, Goth. liudan, Eng. lēod/, Old Prussian ludis

Näiden tekijä ei ole tuntenut balttikieliä kuin kuulopuhiden perusteella.

Samaa voi sanoa etästä Englannin (mmuten hyvästä)etymologisesta:

"to guide," O.E. lædan "cause to go with one, lead," causative of liðan "to travel," from W.Gmc. *laithjan (cf. O.S. lithan, O.N. liða "to go," O.H.G. ga-lidan "to travel," Goth. ga-leiþan "to go"). Meaning "to be in first place" is from late 14c. The noun is first recorded c.1300, "action of leading." Meaning "the front or leading place" is from 1560s. Johnson stigmatized it as "a low, despicable word." Sense in card-playing is from 1742; in theater, from 1831; in journalism, from 1927; in jazz bands, from 1934. "

lend = lainata

O.E. lænan "to lend," from læn "loan" (see loan). Cognate with Du. lenen, O.H.G. lehanon, Ger. lehnen, also verbs derived from nouns. Past tense form, with terminal -d, became principal form in M.E. on analogy of bend, send, etc.

leave (v.)

O.E. læfan "to let remain, remain, bequeath," from P.Gmc. *laibijan (cf. O.Fris. leva "to leave," O.S. farlebid "left over"), causative of *liban "remain," (cf. O.E. belifan, Ger. bleiben, Goth. bileiban "to remain"), from root *laf- "remnant, what remains" (see life, live), from PIE *lip-/*leip-. The Gmc. root has only the sense "remain, continue," which also is in Gk. lipares "persevering, importunate."

But this usually is regarded as a development from the primary PIE sense of "adhere, be sticky" (cf. Lith. lipti, O.C.S. lipet "to adhere," Gk. lipos "grease," Skt. rip-/lip- "to smear, adhere to." Seemingly contradictory meaning of "depart" (early 13c.) comes from notion of "to leave behind" (as in to leave the earth "to die;" to leave the field "retreat").

leave (n.)

"permission," O.E. leafe, dat./acc. of leaf "permission," from W.Gmc. *lauba, cognate with O.E. lief "dear," the original idea being "approval resulting from pleasure." See also love, believe. In military sense, it is attested from 1771. "

RK
12.10.2011 01:20:24
344824

Re: ...elusive mirror neurons..., löysää tiedettä...

RK kirjoitti 09.10.2011 (344585)...>>"Moreover, both the parietal
>lobule and the inferior frontal gyrus
>have been associated with the mirror
>neuron system (18)."

>>"The production/comprehension
>coupling observed here resembles the
>action/perception coupling observed
>within mirror neurons (35). Mirror
>neurons discharge both when a monkey
>performs a specific action and when
>it observes the same action performed
>by another (39). Similarly, during
>the course of communication the
>production-based and comprehension-
>based processes seem to be tightly
>coupled to each other.

>>Currently,
>however, direct proof of such a link
>remains elusive for two main reasons.

>>Sana "elusive" (elude =
>"kusettaa olan takaa, mobata,
>laistaa härskisti jokin velvollisuus
>ym.), joka tässä yhteydessä voitaisiin
>suomentaa vaikka
>"haistapaskattavaksi", on
>sellainen ilmaus, että ei voi ihan
>vakavasti suhtautua tekstin
>hurskastelevaan
>"keskusteluun"
>apinoidenkaan
>"peilisoluista", joita
>"mittaavia kokeita ei ole
>tunnetusti pystytty toistamaan ja
>alkuperäiset koepöytäkirjatkin
>pysyvät piilossa.

>http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=elude&searchmode=none

>elude 1530s, "delude, make a fool of," from L. eludere "escape from, make a fool of, win from at play," from ex- "out, away" (see ex-) + ludere "to play" (see ludicrous).

>elusion 1540s, noun of action from elude, or from M.L. elusionem (nom. elusio), noun of action from pp. stem of L. eludere.

>elusive 1719, from L. elus-, pp. stem of eludere (see elude) + -ive. Related: Elusiveness.

>ludicrous 1610s, "pertaining to play or sport," from L. ludicrus, from ludicrum "source of amusement,joke," from ludere "to play," which,with L. ludus "a game, play," may be from Etruscan,
>or from a PIE base *leid- "to play." Sense of "ridiculous" is attested from 1782.”

>Kun tässä on virheitä lähdetty korjaamaan, korjataan tämäkin: kantaindoeurooppaan on tarjottu verbiä "*leid-" useisiin eri merkityksiin, kuten "leikki", ”jättää” ja "tasainen puuton maa" (aro).

>http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=let&searchmode=none

>" let (v.) = sallia

>O.E. lætan "to allow, let go, bequeath, leave," also "to rent" (class VII strong verb; past tense let, pp. læten), from P.Gmc. *lætan (cf. O.S. latan, O.Fris. leta, Du. laten, Ger. lassen, Goth. letan "to leave, let"),

>from PIE *le(i)d- "to leave behind, leave, yield" (cf. L. lassus "faint, weary,"

>Lith. leisti "to let, to let loose").

>The primary sense appears to be "to let go through weariness, to neglect."

>let (n.)

>"hindrance," late 12c., from O.E. lettan "hinder, delay," from P.Gmc. *latjanan (cf. O.S. lettian "to hinder," O.N. letja "to hold back," O.H.G. lezzen "to stop, check," Goth. latjan "to hinder, make late," O.E. læt "sluggish, slow, late"); "

>Tähän on heti todettava, että liettuan sana

>”léisti...leidžia...leido"= sallia, päästää (ohi, perille, irti eläin ym.), vapauttaa, jättää, heittää sivuun, joh(dat)taa (vettä, sähköä, tie perille jne.), lainata, julkaista, joka sisältää englannin verbien "let", "lend", "lead" ja "leave" merkitykset,

>refleksiivisenä

>”léistis...leidžiasi...leidosi" = laske(utu)a (lentolone, aurinko), päästä (irti, sisään, perille ym.), anataustua, lähteä (matkaan), sulaa (metalli, pois: lumi), lähteä irti, ja jota vastaavat latviassa verbit

>"ļaut...ļauj...ļāvu" = sallia,

>refleksiivisenä

>"ļautis...ļaujies...ļāvos" = antautua,

>sekä samaa kantaa olevaan verbiin

>"laist...laiž...laida" = päästää (irti ym.), julkaista, kaataa, johtaa (vettä ym.), viettää (lomaa),

>"laisties....laižas..laidās" = päästä, vapautua

>"līst...līž...līda" = erottaa (yhdisteym.), raivata (pelloksi)

>Jotvinki:

>laida consent = (sovittu) asia(i)ntila, -laita, "konsensus" (/nonsensus...)
laist to let, let loose (Inf.)
lait to pour (dial.) (Inf)
leit to pour (Inf.)
leitaunīkas (a) Lithuanian
Leitava Lithuania
lendan valley, grassland
lendina reed, meadow grass = ruoko
l'autun to cease

>Preussi:

>"laistun...laidda...laiddā" = laittaa sivuun, asettaa, jättää (maahan ym.)
Laitawa = Liettua (= "Takamaa", "Syrjäseutu", "Laita","Reun(ustav)a")
(Laitila < Laityla (pr.) = "Äärikylä"?)

>NÄMÄVERBIT EIVÄT palaudu mhinkään kanta-IE "**leid" -muotoon., vaan niiden takana on aivan säännölisten linautumissääntöjenkautta eri balttikielten (seelin: -en- > -ai-, kuurin: -en- > -ei- , skalvin: -en- > -iau- jne., vaan niiden takana on kanta-IE:n muoto

>"*lens-", (verbin preesens *lend-) joka on tarkoittanut "löysää(mistä)", "irrallista", "vapaata", ja mm. "lössimaata", josta se merkitys "aro" tulee, eikä mistään "tasaisuudesta"!

Tästä voi tulla paistsi suomenkin ”löysä” myös mm. ”lentää”.

>Englannissa nuo sanat ovat kielen KELTTILÄISTÄ sanastoa, jolla on paljon enemmän yhteistä >balttilaisen kanssa, kuin germaanisella osalla.

Englannin sanat löysä(tä) = loose(n) ja lose = menettää, hävitä muodostetaan juurista PIE *lau(s)-, *leu(s)-.

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=loose&searchmode=none

loose (adj.) = irtain, vapaa, löysä

c.1300, from O.N. lauss "loose, free, vacant, dissolute," cognate with O.E. leas "devoid of, false, feigned, incorrect," from P.Gmc. *lausaz (cf. Dan. løs "loose, untied," M.Du., Ger. los, Goth. laus),
from PIE *lau-/*leu- "to loosen, divide, cut apart" (see lose).

lose = kadota, hävitä

O.E. losian "be lost, perish," from los "destruction, loss," = tappio
from P.Gmc. *lausa (cf. O.N. los "the breaking up of an army") = läpimurto,
from PIE base *leu- "to loosen, divide, cut apart, untie, separate" = löysätä, irrottaa, erottaa, vapauttaa
(cf. Skt. lunati "cuts, cuts off," lavitram "sickle;" Gk. lyein "to loosen, untie, slacken," lysus "a loosening;" L. luere "to loose, release, atone for"). Replaced related leosan (a class II strong verb whose pp. loren survives in forlorn and love-lorn), from P.Gmc. *leusanan (cf. O.H.G. virliosan, Ger. verlieren, O.Fris. urliasa, Goth. fraliusan "to lose").
-less = -ton

the suffix meaning "lacking" is from O.E. -leas, from leas "free (from), devoid (of), false, feigned," from P.Gmc. *lausaz (cf. Du. -loos, Ger. -los "less," O.N. lauss "loose, free, vacant, dissolute," M.Du. los, Ger. los "loose, free," Goth. laus "empty, vain"). Related to loose and lease.

loess = lössimaa

1833 (in Lyell), "unstratified deposit of loam," coined 1823 by German mineralogist Karl Cäsar von Leonhard (1779-1862) from Ger. Löss "yellowish-gray soil," from Swiss Ger. lösch (adj.) "loose" (cf. Ger. los; see loose

lease (n.) = päästää, vapauttaa

late 15c., from Anglo-Fr. les (late 13c.), from lesser "to let, let go," from O.Fr. laissier "to let, leave," from L. laxare "loosen, open, make wide," from laxus "loose" (see lax). The verb is attested from 1560s. Related: Leased; leasing. Lessor, lessee in contract language preserves the Anglo-French form.
-lysis = -kato, -puute, menetys, ominaisuuden katoaminen

scientific/medical suffix meaning "loosening, dissolving, dissolution," from Gk. lysis "a loosening, setting free, releasing, dissolution," from lyein "to unfasten, loose, loosen, untie" (see lose). A French back-formation gave English -lyze for forming verbs from nouns in -lysis. ”

Tuollisia *leu(s)-, *lau(s)- verbejä onkin, kaksikin sarjaa, mutta ne eivät ole kantaindoeurooppaa, vaan KANTABALTTIA/MUINAISLIETTUAA, ja ne seuraavat kantaindoeuroopan/kantabaltoslaavin verbeistä

*len(s)- = löysätä (löysäillä), josta tulee kantabalttiin tai kantabaltoslaaviin ns. aspektisrja
*lin(s)-, *len(s)-, *lan(s)- (jatkuva aspekti), josta seuraavat > *li(s), *leu(s)- (*le(s)-). *lau(s)- (*la(s)-), sekä

*lem(s)- = halkaista (halkoa), ratkaista, ratkoa (riitoja ym.), tuomita jne., joista vastaavasti tulevat *li(z)-, l'au(z), *lau(z)

Tähän ilman s/z:a liityyy neglannin sana:

lame (adj.) rampa

O.E. lama, from P.Gmc. *lamon (cf. O.N. lami, Du., O.Fris. lam, Ger. lahm "lame"), "weak-limbed," lit. "broken,"

from PIE base *lem- "to break" (cf. O.C.S. lomiti "to break," Lith. luomas "lame").

In M.E., "crippled in the feet," but also "crippled in the hands; disabled by disease; maimed." Sense of "socially awkward" is attested from 1942. Noun meaning "crippled persons collectively" is in late O.E. Related: Lamely; lameness. Lame-brain (n.) is first recorded 1929.

lame (v.) = rampauttaa

"to make lame," c.1300, from lame (adj.). Related: Lamed; laming. ”

No NYT tuli lopulta oikeakin, riittävän vanha kanta-IE-muoto kehiin!

Suomen sanat ”lama(ta)” ja ”loma” (väli) ilmeisimmin tulevat tästä. ”Suomen sanojen alkuperän” tieto, että volgansuomen (syjäänin) l'ama (ljama) ei sopisi tähän on väärä, se sopii erimomaisesti ulemaanmuodosta ”*l'em-”. Saamen ”labma” lienee laina suomesta, sillä kantabaltista (latgaalin kautta) se olsi ”**luobma”.

Lithuanian: lomà = rotko, poimu, kuilu, onkalo, loma(ssa), väli, limi

Etymology: 'Grube = kuoppa, kaivos, hauta, Höhle = onkalo. luola, kolo, Vertiefung = syvennys', auch lõmas.

Diese Wörter kommen ausserdem noch vor für 'vertiefte Stelle auf einem Felde = tiiviiksi poljettu maa, enges Tal = kapea laakso, Schlucht = rotko, onkolo, Kluft = halkeama, rako, juopa, Niederung = alanne', žem. = 'Stück Land' = maa-alue.

Das mit ihnen identische lett. lāma vereinigt gleichfalls die Nuancen 'Senkung auf dem Felde = vajoama, Feld, Pfützen = lätäkkö, Sumpf = suopaikka, Grube = kuoppa'.

Lit. lõmas, lomà, lett. (kur.) lāma lautet ab mit lit. lúoma(s) 'Teil, Streifen (Landes) = maa-ala, maakaista, Schicht = maakerrostuma, Art, Gattung = maalaji(kerros), Stand = ranta',
lúoma 'Augenhöhle' = silmäkuoppa (>silmäluomi!),
lett. luõms, luõma 'Schicht = kerros, Reihe = rivi, Mal = (maa)laji, Zeit = aika(väli)', seit Kronwald Neol. für die von einem gespielte Rolle.

Alle diese Ausdrücke sind ferner verw. mit
lit. lamìnti...lamína, lamìno = poimuttaa, painaa kasaan, lamata,
lémti...lémia...lémė = ratkaista, määrätä, ennustaa, tuomita, (rangaista: leimata, läimiä?)
(lemtis = kohtalo...)
lìmti und den unter diesen Wörtern aufgeführten Entsprechungen anderer idg. Sprachen; vgl. in semasiologischer Hinsicht besonders
russ. lom 'Bruch' = rikoutuminen, in alter Zeit auch 'Sumpf',
mit Dehnstufe bulg. lam 'Loch = onkalo, luola, Grube = kuoppa' usw.
Daher ist die seit Prellwitz BB 19, 168, W. Schulze Kl. Schr. 59 bis W.-H.1, 753, Specht Dekl. 266, Vasmer Wb. 2, 56 wiederholte Zusammenstellung von
lit. lõmas, lomà, lett. lāma mit lat. lāma 'Morast = räme, Sumpf = suo',
da es sich bei den balt. Wörtern und ihren Entsprechungen um die
idg. Wz. *lem-, *lom-, *lim- handelt, unmöglich.

Dies haben bereits bis zu einem gewissen Grade Emout-Meillet Dict. 493 s.v. lāma erkannt.

Aus dem Balt. stammt FINN. luoma 'rivus, Bodensenkung von der Art eines Flussbettes, tiefliegende Stelle, kleines Tal oder Sehlucht mit weichem Boden und ohne Wasser, kleines Tal, Bank oder Stufe zwischen Seen'. (Nieminen FUF 22, 13. 39).

>Tästä tulee edelleen m. seuraavia sanoja: venäjän "lenj" = laiskotus,

>liettuan "liautis...liaunasi...lovėsi" = keskeyttää lopettaa (työ, hosuminen),

>liett. "liaudis" = liuta (häm. pej.), lauma, (vapaa, irrallinen) väki, rahvas,

>liett. "laistyti...laisto...laistė", päästää, johtaa vettä, kastella,

>ja liettuan "lįsti...leñda...liñdo" = kiivetä, kiipeillä, päästä, tunkeutua, ryömiä kopeloida (taskuja ym.), sopia jhkn, mahtua jstkn

Lithuanian: lįsti ...leñda...liñdo = kiivetä, kiipeillä, päästä, tunkeutua, ryömiä kopeloida (taskuja ym.), sopia jhkn, mahtua jstkn
Etymology:2.= 'kriechen = madella, ryömiä, kontata,liehakoida,sich verkriechen, eindringen, sich herandrängen, sich einmischen, hineingehen, Platz finden',
Frequ. landinė'ti, Intens. landýti, lándžioti;
lindė'ti, lìndoti 'sich versteckt halten',
Kaus. landìnti 'zum Kriechen veranlassen',
lindỹnė, lìndynė, landỹnė, landyklà, landỹklė 'Schlupfwinkel, Unterschlupf, Versteck',
landà 'Schlupfloch', auch 'zudringliche Person, Leisetreter, Spion',
landùs 'tief eindringend, scharf, zudringlich, vorwitzig, naseweis',
lañdžius, landūnas 'zudringliche Person, Leisetreter, Spion',
landuonìs 'Spring-, Fingerwurm, Nagelgeschwür',
ląst(v)à 'Hühnerkorb, Hundehaus, Käfig',
ląstvas 'Hühnerkorb'.

Lett. lῑst (Praes. lienu, liedu, lῑznu, Praet. lῑdu) 'kriechen, schleichen, hineindringen',
Frequ. liedāt 'wiederholt kriechen, hin- und herkriechen',
luodāt 'fortgesetzt umherkriechen',
luož(ņ)a 'Herumschleicher, Kriecher, Speichellecker, Schmeichler',
luož(ņ)āt, luožināt '(umher)kriechen, (umher)schleichen, schmeicheln, schnüffeln',
luožnēt, -uot 'hin- und herkriechen',
luožens 'leicht durchkriechend, glatt', luosts 'Versteck, Nische, Taubenschlag'.

Nach de Saussure MSL 8, 444 = Rec. 510 zu
ai. rándāra- 'Öffnung, Spalte, Höhlung',
evtl. zu mhd. lendern 'langsam gehen, schlendern',
ndl. slenteren 'schlendern' etc.; doch ist dieser Vergleich nicht sicher.

Jœgers 47 ff. 49 ff. erwägt Zushg. der balt. Wörter mit
abg. lędina 'terra inculta',
russ. ljada, ljadina 'mit jungem Holz bewachsenes Feld, Neubruch, niedriger, nasser und schlechter Boden, Sumpfwald, Birkenhain mit Hinzupflanzung von Nadelbäumen',
čech. lada, lado 'Brache', Pl. 'Heide',
preuss. lindan 'Tal' Ench. 39, 16,
preuss. ON Lindelawke, Waldname Lindemedie
(2. Tl. preuss. laucks 'Acker', median 'Wald', s. Gerullis Ortsn. 89),
lit. Wiesenname Léndimai,
schwed. linda 'Brachfeld',
aisl. lundr 'Hain',
got. etc. land 'Land',
air. land 'freier Platz', corn. lan, bret. lann 'Heide, Steppe'.

Jœgers meint weiter, dass lit. lįsti und Zubehör eine nasalhaltige Variante
von léisti 'lassen' darstellen.
Dann würde sich léisti zu lįsti verhalten wie lit. baĩgti, beĩgti, lett. beigt zu lit. beñgti, banga?,
lit. láigyti zu lingúoti; lit. láikṥės, líeknas zu leñkti, liñkti usw.
Die Gdbed. von lįsti ist nach JŒgers 51 'sich (gleiten) lassen'.

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1336382.html#p1336382

>Täällä "proto-IE-oletuksia:

>http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots#l

>*lendʰ- loin, kidney

>Gm. lenti/Lende, Eng. lenden/—, ON lend, Russ. лядвие (ljadvie), Lat. lumbus

>*lendʰo- = steppe

>Old Prussian lindan, Eng. land, ON land, Ir. land/lann, Welsh llan, OCS ledina, Russ. ляда (ljada), Gm. Land, Gaul. landa, Albanian lendine,

>*lewdʰ-o- = people

>Lat. līber, Lith. liaudis, Ltv. ļaudis, OCS ljudĭje, Russ. люди (ljudi), Gk. ἐλεύθερος (eleutheros), Ir. luss/, Skr. रोधति (rodhati), Av. raoða, Gm. liut/Leute, Polish lud, ON ljóðr, Alb. lind, Oscan Lúvfreís, Welsh llysiau, Goth. liudan, Eng. lēod/, Old Prussian ludis

>Näiden tekijä ei ole tuntenut balttikieliä kuin kuulopuhiden perusteella.

>Samaa voi sanoa tästä Englannin (muuten hyvästä) etymologisesta:

>"lead (v.) = joh(dat)taa, fys., sos. (sähköä, vettä, kulkua, joukkoja)

>"to guide," O.E. lædan "cause to go with one, lead," causative of liðan "to travel," from W.Gmc. *laithjan (cf. O.S. lithan, O.N. liða "to go," O.H.G. ga-lidan "to travel," Goth. ga-leiþan "to go"). Meaning "to be in first place" is from late 14c. The noun is first recorded c.1300, "action of leading." Meaning "the front or leading place" is from 1560s. Johnson stigmatized it as "a low, despicable word." Sense in card-playing is from 1742; in theater, from 1831; in journalism, from 1927; in jazz bands, from 1934. "

>lend = lainata

>O.E. lænan "to lend," from læn "loan" (see loan). Cognate with Du. lenen, O.H.G. lehanon, Ger. lehnen, also verbs derived from nouns. Past tense form, with terminal -d, became principal form in M.E. on analogy of bend, send, etc.

>leave (v.) = jättää

>O.E. læfan "to let remain, remain, bequeath,"
from P.Gmc. *laibijan (cf. O.Fris. leva "to leave," O.S. farlebid "left over"), causative of *liban "remain," (cf. O.E. belifan, Ger. bleiben, Goth. bileiban "to remain"),
from root *laf- "remnant, what remains" (see life, live),
from PIE *lip-/*leip-. The Gmc. root has only the sense "remain, continue,"
which also is in Gk. lipares "persevering, importunate."

>But this usually is regarded as a development from the primary PIE sense of "adhere, be sticky" (cf. Lith. lipti, O.C.S. lipet "to adhere," Gk. lipos "grease," Skt. rip-/lip- "to smear, adhere to." >Seemingly contradictory meaning of "depart" (early 13c.) comes from notion of "to leave behind" (as in to leave the earth "to die;" to leave the field "retreat").

>leave (n.)

>"permission," O.E. leafe, dat./acc. of leaf "permission," from W.Gmc. *lauba, cognate with O.E. lief "dear," the original idea being "approval resulting from pleasure." See also love, believe. In military sense, it is attested from 1771. "
Wannabe.pilot
12.10.2011 01:20:30
344830

Re: ...elusive mirror neurons..., löysää tiedettä...

TÄ?
RK
12.10.2011 01:20:46
344846

Re: ...elusive mirror neurons..., löysää tiedettä...

Wannabe.pilot kirjoitti 12.10.2011 (344830)...

>TÄ?

Lue.
RK
17.10.2011 01:28:44
345324

´Suomi´ on kuuria


En tarkoita nyt maata, vaan kieltä, sen NIMEÄ, enkä tarkoita myskään paavinhovi Cūriaa, vaan balttilaista edesmennyltä kuurin kieltä.

Näin sanotaan Fraenkelin saksankielisessä "Liettuan etymologisessa sanakirjassa", tosin erään muun sanan, skalvin kielestä lainatun "lounaistuulen" eli sikäläisittäin "suomituulen" nimessä:

Lithuanian: sómenis = luoteistuuli (kirj. ”suomituuli”)

Etymology: 'Nordwestwind' (aus Palanga, Bez. Kretinga), sómenis dass. (Drawöhnen, Kurisches Haff, s. Būga Aist. st. 32), sóminis (dial., N.-S.-B.),
lett. sāmenis 'Nord(west) wind'.

Darüber zuletzt Nieminen FUF 22, 59 f. Nach ihm aus urfinn. *sōmas (ostseefinn. Stammesname) 'Finne' durch kurische Vermittlung in das Lit. bzw. Lett. entlehnt.

Būga a.a.O. nimmt gleichfalls eine Entlehnung aus dem Finn. an, glaubt aber für dieses o eine urspr. Vokalisierung mit *ā ansetzen zu sollen, weil finn. ō nicht zu lit. o bzw. lett. ā führen könne.

Endzelin bei M.-Endz. vermutet, dass lett. sāms = saamelainen, auf liv. Sārmā (est. Sāremā) 'Oesel' mit Schwund des r zurückgeht.

(Väärin: sāms tulee ”saamelaisesta”, kantabaltin ”*zēmē”:stä, kuten tämä latvian (ääntyy [suomis] ja kuurin "somis", "some":kin!)

Sanassa "somenis" johtopääte "-en-" ("-on-") on länsibalttilaista skalvin kieltä, pidetään myös preussin murteena, joka esiintyy myös mm. sanoissa "kuron-" kuurin "kūris", liettuan "kuršis" ("kuršenas") = kuurilainen, "selon-" , liett. "sėlis",liivin (alkup. "sälli" = "kunnioitettu"),

http://en.wikipedia.org/wiki/Curonian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Skalvians
http://en.wikipedia.org/wiki/Selonian_language

Sitä se mun uneni tiesi...

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2985079/nimi-tampere-merkitsee-kuuriksi-venevinssia/

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1314667.html#p1314667

RK kirjoitti 12.10.2011 (344846)...

>Wannabe.pilot kirjoitti 12.10.2011
>(344830)...

>>TÄ?

>Lue.
RK
22.10.2011 01:38:07
345887

Fieldsin kirjassa ei ainoatakaan viitettä suomalaisiin...

Fieldsin neurotieteen aikamme suurteoksessa "The Other Brain" on 30 sivua lähdeviitteeitä, EIKÄ JOUKOSSA OLE AINOATAKAAN SUOMALSITA NIMEÄ, EI ILMEISESTIKÄÄN EDES AMERIKANSUOMALAISTA ( eikä australian- eikä vänäjänsuomalistakaan...):

http://books.google.fi/books?id=2nmHpXPmV80C&pg=PA218&lpg=PA218&dq=%22K%C3%A1rad%C3%B3ttir+Douglas+Fields%22&source=bl&ots=GuIWl_KeMo&sig=WFmB9FXGIydV_r6-JuJMzMxKbcQ&hl=fi&ei=E8qgTrnYGozEswaalI3sAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=falseRK
24.10.2011 01:42:01
346121

"Tampere"-nimelle esitetty ruotsalainen etymologia on sekin tosiasiassa kuuria

RK kirjoitti 17.10.2011 (345324)...

>En tarkoita nyt maata, vaan kieltä,
>sen NIMEÄ, enkä tarkoita myskään
>paavinhovi Cūriaa, vaan
>balttilaista edesmennyltä kuurin
>kieltä.

http://www.tamperelainen.fi/keskustelut/71044
Risto Koivula
18.08.2012 03:11:45
363804

Fields: neuronit uudistuvat myös aikuisilla

Lainaus: RK, 06.10.2011 01:12:04, 344324


Fields: neuronitkin uudistuvat myös aikuisilla: vanhoja kuolee ja uusia syntyy. Arpikudosta tosin ei synny, tai jos syntyy, se on muuta kudosta ja pois hermostofunktiosta. Koko systeemi pelaa keskushermostossa eri tavalla kuin aivoveriesteen ulkopuolella. Aivoissa mikrogliasolut tekevät valkosolujen verkaa. Ne ovat samaa alkuperää, eli valtosolut ovat oikeastaan alkuperältään hermosoluja. Fields on tämä hyvin selittänyt kirjassaan. Tässä uusi artikeli aiheesta:

" Brain Health: How Exercise Can Stimulate the Birth of New Neurons

It took decades of research to persuade scientists to give up their long-held belief that new neurons could not be formed in the brains of adults, but there is no longer any doubt about it. It is now well-established that strenuous physical exercise stimulates the birth of new neurons in part of the brain that is critical for memory, the hippocampus. The molecular and cellular details explaining how exercise stimulates the birth of new brain cells have been worked out now in great detail. Immature non-neuronal cells in the adult brain (glia) respond to protein growth factors that are generated in the body during robust physical activity. These growth factors stimulate the mother cells to spawn new neurons in the hippocampus. Amazingly, these nubile neurons then migrate through brain tissue to find their proper place in the neural circuitry. Even more remarkable, new research proves that the new neurons are then able to wire themselves into the existing network of connections to boost performance in memory, just like adding RAM chips does for a laptop. But why? Why should pumping muscles build more brain cells?

This is the question addressed by Gerd Kempermann and colleagues at Stanford, the University of Zurich and Dresden, Germany, in their recent paper published in the journal "Frontiers in Neuroscience." To understand the answer, you are going to have to suspend reality for a moment and imagine that rather than spending your day engaged in intellectual stimulation in front of your computer, you are instead living in the wild like our caveman ancestors.

Back then, human activity could be divided into two states, lounging and looking (for food). The purpose of memory back then, as it is today, is to integrate novel information that is likely to be important to our survival in the future. Back when natural selection was picking which genes our ancestors would pass down to the human race of today, searching for food was the intellectual arena of cognitive challenge. It was on these often lengthy and strenuous excursions from the familiar home site that novel information was most likely to be encountered. Our ancestors walked vast distances in search of food and better habitat, crossing through unfamiliar and dangerously challenging terrain and transcending distances that we now cover sitting on our gluteus maximus behind the wheel of a car. This, the scientists suggest, is why the body hatches new neurons in the memory region of the brain when we exercise -- to better equip us for the cognitive demands of the excursion. If their theory is correct, we should remember an excursion far better if we had peddled our way over the road rather than motored over it effortlessly nudging the wheel in the directions commanded by our GPS. "Make a legal U-turn if possible," (you've zoned out again and missed your exit).

This theory might explain the odd connection between burning calories and birthing neurons. Although the body of city-dwelling humans today was engineered to excel in the environment of our distant past, these ancient mechanisms built into our biology can be extremely useful to humans in modern times. Building brains by exercise has been shown to provide animals with an increased cognitive reserve, meaning that after brain injury or disease that kills or damages healthy neurons, animals that have been forced to do reps on the exercise wheel before a brain injury, do far better in recovering. The animals forced to work out also have much slower cognitive decline in aging compared to sedentary cage-mates, because the loss of brain cells is a normal process of aging.

Surprisingly, the same drugs used to treat chronic depression have been found to stimulate the birth of new neurons in the hippocampus. This ancient biological connection between muscle and brain can account for how pumping iron could benefit our mental health as well as our cognitive health; not to mention the side effect of shaping legs and flattening bellies. "

Vain erää sydänsolut, jotka vastaavat sydämen sykkimisestä, ovat ihmisen kehossa uudistumattomia, ja nekin vaihtavat tietysti aineitaan.
Risto Koivula
30.10.2012 01:38:10
365288

Aamulehti hörhöilee...

Lainaus: Risto Koivula , 18.08.2012 03:11:45, 363804
Lainaus: RK, 06.10.2011 01:12:04, 344324


Fields: neuronitkin uudistuvat myös aikuisilla: vanhoja kuolee ja uusia syntyy. Arpikudosta tosin ei synny, tai jos syntyy, se on muuta kudosta ja pois hermostofunktiosta. Koko systeemi pelaa keskushermostossa eri tavalla kuin aivoveriesteen ulkopuolella. Aivoissa mikrogliasolut tekevät valkosolujen verkaa. Ne ovat samaa alkuperää, eli valtosolut ovat oikeastaan alkuperältään hermosoluja. Fields on tämä hyvin selittänyt kirjassaan. Tässä uusi artikeli aiheesta:

" Brain Health: How Exercise Can Stimulate the Birth of New Neurons

It took decades of research to persuade scientists to give up their long-held belief that new neurons could not be formed in the brains of adults, but there is no longer any doubt about it. It is now well-established that strenuous physical exercise stimulates the birth of new neurons in part of the brain that is critical for memory, the hippocampus. The molecular and cellular details explaining how exercise stimulates the birth of new brain cells have been worked out now in great detail. Immature non-neuronal cells in the adult brain (glia) respond to protein growth factors that are generated in the body during robust physical activity. These growth factors stimulate the mother cells to spawn new neurons in the hippocampus. Amazingly, these nubile neurons then migrate through brain tissue to find their proper place in the neural circuitry. Even more remarkable, new research proves that the new neurons are then able to wire themselves into the existing network of connections to boost performance in memory, just like adding RAM chips does for a laptop. But why? Why should pumping muscles build more brain cells?

This is the question addressed by Gerd Kempermann and colleagues at Stanford, the University of Zurich and Dresden, Germany, in their recent paper published in the journal "Frontiers in Neuroscience." To understand the answer, you are going to have to suspend reality for a moment and imagine that rather than spending your day engaged in intellectual stimulation in front of your computer, you are instead living in the wild like our caveman ancestors.

Back then, human activity could be divided into two states, lounging and looking (for food). The purpose of memory back then, as it is today, is to integrate novel information that is likely to be important to our survival in the future. Back when natural selection was picking which genes our ancestors would pass down to the human race of today, searching for food was the intellectual arena of cognitive challenge. It was on these often lengthy and strenuous excursions from the familiar home site that novel information was most likely to be encountered. Our ancestors walked vast distances in search of food and better habitat, crossing through unfamiliar and dangerously challenging terrain and transcending distances that we now cover sitting on our gluteus maximus behind the wheel of a car. This, the scientists suggest, is why the body hatches new neurons in the memory region of the brain when we exercise -- to better equip us for the cognitive demands of the excursion. If their theory is correct, we should remember an excursion far better if we had peddled our way over the road rather than motored over it effortlessly nudging the wheel in the directions commanded by our GPS. "Make a legal U-turn if possible," (you've zoned out again and missed your exit).

This theory might explain the odd connection between burning calories and birthing neurons. Although the body of city-dwelling humans today was engineered to excel in the environment of our distant past, these ancient mechanisms built into our biology can be extremely useful to humans in modern times. Building brains by exercise has been shown to provide animals with an increased cognitive reserve, meaning that after brain injury or disease that kills or damages healthy neurons, animals that have been forced to do reps on the exercise wheel before a brain injury, do far better in recovering. The animals forced to work out also have much slower cognitive decline in aging compared to sedentary cage-mates, because the loss of brain cells is a normal process of aging.

Surprisingly, the same drugs used to treat chronic depression have been found to stimulate the birth of new neurons in the hippocampus. This ancient biological connection between muscle and brain can account for how pumping iron could benefit our mental health as well as our cognitive health; not to mention the side effect of shaping legs and flattening bellies. "

Vain erää sydänsolut, jotka vastaavat sydämen sykkimisestä, ovat ihmisen kehossa uudistumattomia, ja nekin vaihtavat tietysti aineitaan.


Tamperelainen Aamulehti ja sen puoskaritiedetoimittaja Vesa Vanhakakka hörhöilevät VAALISUNNUNTAIANA, miten "banaakärpäsen päähän voidaan "lasergenetiikalla" "istuttaa" valemuistojakin"... Homma perustui löysästi Stanfordin yliopisossa toimivan ...
Karl Deisserothin kokeille. Hermoston "ohjailu" laserilla tarkoittaa olevien hermoyhteyksien tilapäistä tai pysyvää tuhoamista tai lamauttamista sähkö- tai valoimpulsseilla, joka on sitten muka (erityisesti pois)"oppimista", ja jos tuo yhteys esimerkiksi kasvamalla uudistuu joidenkin aikojen kuluessa, niin se on vieläpä "pavlovilaista ehdollistumista", jonka perustana olevaa ns. Fieldsin mekanismia ei todellisuudessa selkärangattomilla ole ollenkaan, ja pavlovilaisen mekanismin siitä tekee vasta aivokuori ja palkinto-rangaistusmenetelmällä ehdollistumista ohjaavat endorfiini-välittäjä aineet, joita taas ei ole aivokuorettomilla lajeilla, kuten kaloilla tai matelijoilla, kuen yllä olevista linkeistäni ilmenee.

http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194774145133/artikkeli/tutkijat%20saavat%20koe-elaimen%20vaikka%20munimaan%20aivoihin%20kohdistetun%20laservalon%20avulla.html

" Tutkijat saavat koe-eläimen vaikka munimaan aivoihin kohdistetun laservalon avulla

Vesa Vanhalakka,

Kun hiiren aivoihin suunnataan tietynlaista laservaloa oikeaan paikkaan, tutkijat saavat sen käyttäytymään haluamallaan tavalla.

Tutkijat ovat keksineet keinon ohjata eläinten käyttäytymistä valon avulla. Optogenetiikan nimellä tunnetussa menetelmässä hyödynnetään geneettisesti muokattuja aivojen hermosoluja, joihin suunnataan juuri oikeanlaista laservaloa.

Valon avulla koehiiret saadaan laboratoriossa kääntymään haluttuun suuntaan tai kiertämään ympyrää.

Hiiri pystytään myös herättämään unesta suuntaamalla sen aivojen tiettyyn osaan laserpulsseja. Aivoihin suunnatun laservalon avulla hiirestä voidaan tehdä myös rohkeampi.

Valokokeissa myös sukkulamadot saadaan kääntymään haluttuun suuntaan, pysymään paikallaan tai tuntemaan jopa olematon kosketus. Eräässä valokokeessa sukkulamadot saatiin munimaan aivoihin kohdistetun valoärsykkeen avulla.

Hedelmäkärpäsillä (banaanikärpänen) on valon avulla tunnistettu muun muassa sen siipien liikkeitä säätelevä hermoverkosto. Tämän myötä tutkijat pystyvät pistämään kärpäsen tanssimaan kosiotanssiaan vain suuntaamalla valon oikeisiin aivosoluihin.
Hedelmäkärpästen ja hiirten aivoihin on valon avulla istutettu myös vääriä muistoja.

Optogeneettisiä kokeita on tehty myös kädellisillä sukulaisillamme apinoilla.

Apinat suoriutuivat yksinkertaisesta tehtävästä tietokoneen näytöllä tavallista paremmin, kun niiden aivojen silmänliikkeitä ohjaavia hermosoluja ärsytettiin sinisellä valolla.

Lue lisää optogenetiikasta ja siitä, mitä hyötyä uudesta tutkimusmenetelmästä on meille ihmisille, Aamulehden sunnuntaina ilmestyneen SU-liitteen tiedesivulta. "

Tutkija Karl Deisserothilla on kummallisen vähän kieliä Wiki-sivuillaan: ihan kuin joukko suivuja oli poistettu, vrt!


Muokannut: Tomppa, 11/21/2012 2:23:44 PM