Palaa otsikkolistaan  |  Edellinen sivu  |  1  2  3  | Seuraava sivu

RK
07.11.2011 01:58:22
347102

Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

Zaphod.b kirjoitti 06.11.2011 (347047)...

>RK kirjoitti 05.11.2011 (347012)...

>>Vahinkohommat jätän ammattilaisille

>Siis et tieda mita vahinkoa tasta
>rikollisesta toiminnasta on syntynyt
>mutta silti tiedat etta se on
>rikollista ja jopa rikos ihmisyytta
>vastaan.

Kyllä. Kansinvälisessä laissa joukkotuhon ja vastaavan ihmiskunnan tereveyden vaarantamisen VALMISTELUKIN ON RIKOS, toisin kuin Suomen kansallisessa laissa, joka on tuossa suhteessa melko ainutlaatuinen maailmassa, että ehdot- tomasti tarvitaan rumihia henkirikoksen toteamiseksi,ja lisäksi ritiriitainen, koska aina on mahdollista, että ruumista ei kuitenkaan koskaan löydetä. Asiaan lienee Suomessakin tulossa muutos.

Pistän tästä kommentuna (Haagin) Kansainvälisen sotarikostuomioistuimen puheenjohtajan Rosalyn Higginsin esittelyn päätöksestä, jolla Jugoslavian liitto- valtio vapautettiin kansamurhasyytteestä Srebrenicassa (jossa joukkomurha kuitenkin oli kiistaton, mutta siihenkin oli syyllinen Bosnian serbitasavallan armeijan esikunta).

http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?pr=1898&p1=6&p2=1&search=%22Srebrenica%22

”Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)

Statement to the Press by H.E. Judge Rosalyn Higgins,President of the International Court of Justice

26 February 2007

Ladies and Gentlemen,

Thank you for attending. My purpose is to try to explain, in readily under- standable language, some of the legal matters in this highly complex case. “

Tämä lehditötiedote ei ole itse päätösteksti, vaan tämä on selvitys päätetystä ratkaisusta kielellä, jota toimittajienkin on lupa olettaa ymmrtävän.

“ I am also very mindful of how important it is, in reporting this case, that the Press have really understood what we have said and relay it correctly. “

Oikeuden puheenjohtaja ilmaisee välillisesti epäluulonsa lehdistön halua ja kykyä kohtaan ymmärtää päätös ja välittää se oikein eteenpäin. (Sellaisen pitäisi olla selvää erikseen huomauttamattakin, mutta kun ei vaan ole... tietää kansainväli- sen sotarikosoikeuden ICJ:n puheenjoihtaja Rosayn Higgins ilmeisesti kokemuk- sesta.)

“ This is the first legal case in which allegations of genocide have been made by one State against another. “

Asia,josta on pyydetty lausunto,on,että voidaanko Vastaajan (joka on Kantajan, Bosnian&Hertzegovinan,mukaan “Serbia ja Monteengro”,joka kuitenkin hajaan- tui asian vireillepanon ja lausunnon välisenä aikana, ja Oikeus tulkitsee, että “Ju- goslavian liittovaltion”, mikä onkin oikea tulkinta, koska Bosnian serbitasavalta tappeli juuri ollakseen oman päätöksensä mukaan osa tätä)katsoa syyllistyneen kansamurhaan (genocide) Bosnian sodassa.Muu on perustelua,PÄÄTÖS (jonka Tuomioistuin katsoo olevan osapuolia sitova (koska Jugoslavia on tunnustanut sen eikä kumpikaan perillinen ole siitä sanoutunut irti ainakaan tuolloin) on “juu tai ei”, eli siis tuo “ei”. Lausuunnon/tuomion pyytäjä on Kantaja. (Tällöin tuomio- istuin on sopimuksenvarainen;jos kuitenkin YK:n Yleiskokous tai TN on pyytänyt tai vahvistaa jonkin päätöksen, se sitoo kaikkia, jopa ei-YK:n-jäseniä. Tuossa suhteessa siis ylin tuomiovalta on YK:lla. Politiikka on lopulta ylimmällä tasolla kuitenkin juridiikan yläpuolella, ja niin lait kuten tuomioituimetkin poliittisten edustuselinten asettamia.)

“ The International Court of Justice has been acutely sensitive to the responsi- bilities that have fallen on it. The Court - as it always does - has meticulously applied the law to each and every one of the issues before it.These judicial con- siderations have led, in the event, to mixed findings so far as the Parties are concerned. That does not mean, of course, that the Court has been seeking a political compromise, still less any predetermined outcome. “

Eli kansamurhalakia on jo ennenkin käytetty eri tavoin entistä Jugoslaviaa koskevissa tutkimuksissa.

Vähän yllättäen tuo kansamurhalakikin vaatii kansallista vahvistamista sovellet- taessa valtioiden riitoihin,eli sen status on tasan sama kuin itse tuomioistuimen- kin. En vain tiedä,mikä maa sitä ei olisi tuunustanut (mahdollisesti USA). Ei aina- kaan Venäjä ole tunnustamatta, sillä lakia pidetään yleisesti Neuvostoliiton ja jopa nimenomaan Stalinin läpiajamana.

“ I begin with two particular comments.

First, although the hearings in this case were on the merits, Serbia and Monte- negro had advanced contentions to the effect that, even though the Court had in an earlier Judgment found it did have jurisdiction to hear the substance of this case, more recent events relating to changes in Serbia and Montenegro's status called this into question.The Court found that the earlier Judgment in fa- vour of its jurisdiction still stood: it was res judicata. When we say this decision constitutes res judicata, we mean that it is final and binding on the parties. “

PÄÄTÖS (ja vain päätös!) on OSAPUOLIA (ja vain osapuolia!) SITOVA. (Esimer- kiksi perustelut eivät voi olla lopullisia eivätkä “sitovia”, sillä uutta aineistoa voi koska tahansa tulla esiin. Sitä tulee jatkuvasti esiin myös II maailmansodan ajoilta noilla alueilla.)

“ The International Court of Justice can take account of new developments, but only through a formal request for revision. In fact, such a request had been made previously by the Respondent, and rejected by the Court in a Judgment of 3 February 2003. “

Eli Tuomioistuinen päätösvaltaisuudesta oli valitettu 2003 koskien Jugoslaviaa, mutta valitus oli todettu aiheettomaksi.

“ Second, a short time after the close of the oral hearings in May 2006, Monte- negro declared its independence based on the results of a referendum. This raised the question of who is now the Respondent party in the case. The Court has answered by saying that at the date of this Judgment, Serbia was the only Respondent. However, the Court notes that any responsibility for past events involved at the relevant time the composite State of Serbia and Montenegro. Bear this explanation in mind when you hear me refer to “the Respondent”. “

Tarkoittaa, että päätös koskee kohdetta “the Respondent”, jota voidaan erik- seen tarkastella, mutta joka on “Jugoslavian liittovaltio” kuitenkin jossakin muodossa, kuten Wikissäkin. Tämä on tärkeä rajaus, koska sellaiseen Bosnian serbitasavalta katsoi kuuluvansa ja sellaisen puolesta taisteli.

“ As you are aware,the jurisdiction of the International Court of Justice is based on consent. States may consent generally to the Court's jurisdiction by submit- ting a declaration under Article 36, paragraph 2, of the Court's Statute. States can come to the Court by agreement, ad hoc. States may also consent by becoming parties to any of the 300 treaties that refer to the Court in relation to the settlement of disputes arising from their application or interpretation. In this case, the Court's jurisdiction is solely based on Article IX of the Genocide Convention. “

(Genocide Convention on nimetään huolimatta LAKI eikä sopimus. On muitakin vastaavia “sopimuksen” nimisiä lakeja, mm. Geneven sopimukset. Niiden nimeä ei ole muutettu YK:n muutaessa ne konsainvälisitä sopimuksista yleismaailmal- lisiksi laeiksi.)

Tämä koskee edelleen sitä tuomioistuimen sitovuutta. Ja sitovuus koskee nimenomaan PÄÄTÖKSIÄ erityisesti noissa komplisoiduissa ja välillisissä tapauk- sissa. Se EI koske kaiken maailman välipulinoita eikä retorisia kärjistyksiä käsityskyvyltään rajoitetuille auditorioille...

“ This means that the Court has no authority to rule on alleged breaches of obligations under international law other than genocide, as defined by the Genocide Convention. “

Kappas vaan: tämän oikeuden päätösvalta rajoittuu tapausten tutkimiseen, jois- sa VOISI olla kyseessä kansamurha, ja tutkimus perustuu ko. laille! (Jos tuollai- sesta EI voi olla kyse, asia kuuluu muulle tuomioistuimelle. Tämä tuomioistuin ei siis tuomitse pelkästä joukkomurhasta, tai vaikkapa terrori-iskusta. Hyvä kun huomattiin...)

(Tämä ei nyt ihan pilkulleen natsaa tämän “peilisolupsykiatrian” kanssa, soillä se taas rinnastuu juridisesti nimeomaan JOUKKOMURHAAN, oli varmoja osoitettuja ruumiita, tai ei.)

“This is important to understand because in this case we were confronted with substantial evidence of events in Bosnia and Herzegovina that may amount to war crimes or crimes against humanity - but we had no jurisdiction to make findings in that regard.

We have been concerned only with genocide - and, I may add, genocide in the legal sense of that term, not in the broad use of that term that is sometimes made. “

Erittäin aiheellinen tarkennus KANSANMURHAOIKEUDEN PUHEENJOHTAJALTA, että LEHDISTÖ (JA MM: WIKI) KÄYTTÄÄ TERMIÄ “KANSANMURHA” (GENOCIDE) TÄYSIN ERI MERKITYKSESÄ KUIN SEN LAKIMERKITYS!

“This was an extremely fact-intensive case.The hearings lasted for two-and- half-months, witnesses were examined and cross-examined, and the Parties each submitted thousands of pages of documentary evidence.About one third of the Judgment is devoted to analysing this evidence and making detailed findings as to whether alleged atrocities occurred and, if so, whether there was the specific intent on the part of the perpetrators to destroy in whole or in part the protected group, identified by the Court as the Bosnian Muslims. “

Haateen perusteella tutkittiin aianoastaan ja vain Bosnian muslimeita vastaan suunatun kansanmurhahankkeen epäilyjä. Muihiin ryhmiin kohdistuvat sellaiset, ja muun tyyppiset rikoset ovat erikseen.

“ It is this specific intent, or dolus specialis, that distinguishes genocide from other crimes. In this case, it was not enough for the Applicant to show that,for example, deliberate unlawful killings of Bosnian Muslims occurred. Something more was required - proof that the killings were committed with the intent to destroy the group to which the victims belonged. “

Ei riittänyt, että esiintyi siellä täällä Bosnian muslimien murhia. Oli osoitettva,että ne tähtäsivät (systemaattisesti ja johdetusti, esimerkiksi ideologisesti kuten us- konnollisesti) kyseisen ryhmän hävittämiseen jossakin ja jostakin. (Siis joukko- murhasta ei ollut epäilyksiä;kyse oli siitä, oliko Jugoslavian liittovatio VALMISTEL- LUT KANSANMURHAA, mikä on kansanmurharikos ilman “onnistumistakin”.)

“ Given the exceptional gravity of the crime of genocide, the Court required that the allegations be proved by evidence that is “fully conclusive”.

We made our own determinations of fact based on the evidence before us, but we also greatly benefited from the findings of fact that had been made by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) when it was dealing with accused individuals. “

Eli (toinen, Jugoslavian erikoistuomioistuin) ICTY voi syyttää vain henkilöitä.

Henkilö voi olla syyllistynyt kansamurharikokseen vaikka valtio ei olisikaan, eikä itse riokosnimikettä "lansanmurha" olisi todettu,vaan esimerkiksi "kansamurhan valmistelu" (Suomessa kuitenkin NOIMENOMAAN VALTIO ON SYYLLISTYNYT PEILISOLUPUOSKARITIEDERIKOKSEEEN!)

“ The Court has found it conclusively established that massive killings and acts causing serious bodily or mental harm were perpetrated in specific areas and in detention camps throughout Bosnia and Herzegovina. We also found that there was deliberate infliction of terrible conditions of life. In many cases, Bosnian Muslims were the victims of these acts. However - with one exception which I shall return to - the evidence did not show that these terrible acts were accompanied by the specific intent to destroy the group that is required for proof of genocide. “

Eli MISSÄÄN MUUALLA KUIN MAHDOLLISESTI SREBRENICASSA ei ole voitu osoittaa kansanmurhan tuntomerkkejä täyttäviä vainoja.

“ The Applicant had argued that the specific intent could be inferred from the pattern of atrocities.

The Court could not accept this.

The specific intent has to be convincingly shown by reference to particular circumstances; a pattern of conduct will only be accepted as evidence of its existence if genocide is the only possible explanation for the conduct concerned. “

Eli ns. INDISIOTODISTEET eivät kelpaa, vaan kansanmurhatuntomerkkien pitää olla AINOA selitys joillekin rikollisille teoille.

“However,there was an important exception to these findings.The Court found that there was conclusive evidence that killings and acts causing serious bodily or mental harm targeting the Bosnian Muslims took place in Srebrenica in July 1995. These acts were directed by the Main Staff of the VRS (the army of the Republika Srpska) who possessed the specific intent required for genocide. “

Eli heinäkuussa 1995 Bosnian serbitasavallan armeijan pääesikunnan toimesta Srebrenicassa tapahtui toimia,jolla oli erityinen tarkoitus (hävittää muslimiryhmä alueelta: osa tappaa ja osa ajaa pois), joka on ominaista kansamurhille.

Sellaisia TOIMIA siis oli, yhdessä paikassa ja yhdessä kuussa. Ne kohdistuivat kuitenkin pelkästää pyssyikäisiin miehiin, mutta voidaan tietysti ajatella, että muiden oli ajateltu karkaavan paikalta...

Tässä on nyt otettava huomioon tärkeä seikka ICJ:n toimenkuvassa: jos ICJ EI tällaisessa VALTIOIDEN VÄLISESSÄ RIIDASSA löydä mitään kansamurhatoimia tai muita kansamurhalaissa mainittuja rikoksia, niin SILLÄ EI OLE PÄÄTÖSVAL- TAA KOKO ASIAAN, koska se ei voi tuomita edes (muista) sotarikoksista eikä ihmiskunnanvastaisista rikoksista, kuten joukkomurhasta . (Halosestakaan ei ole siis ICJ oikea paikka valittaa hänen europuoskaritieteestään... valitettavasti, ELLEI VOIDA OSOITTAA SEN TÄHDÄNNEEN MYÖS KANSANMURHIIN! http://www.tiede.fi/keskustelut/post523437.html#p523437) Sillä ei olisi valtaa päättää edes, että Vastaaja EI OLE SYYLLINEN. Tuomioistuimen toimenkuvaa pitäisi hieman laajentaa kaikkien kansainvölisten sotarikosten ja ihmiskunnan vastaisten rikosten suuntaan,jos kansamurhan mahdollisuus on ollut olemassa.

“ Having determined that genocide was committed at Srebrenica , “

Tässä ei sanota, että oikeus olisi TODISTANUT tuollaista, vaan se on muodollis- ten tuntomerkkien perusteella MÄÄRITELLYT ikään kuin “muodollisen sellaisen”, että VAIKKA olisi kansamurha niin...,sillä mahdolliselle rikokselle on yksi mahdol- linen syyllinen, Bosnian serbitasavallan armeijan esikunta, jonka syyllisyys EI KUITENKAAN TARKOITA JUGOSLAVIAN LIITTOVALTION SYYLLISYYTTTÄ, kuten oikeus sitten päättikin!

“ the next step was for the Court to decide whether the Respondent was legally responsible for the acts of the VRS. “

Tämä oli se varsinainen oikeudelle esitetty kysymys, ja tähän annettu vastaus on sen tulos.

Jugoslavian liittovaltio (käytännössä Serbia) on vapautettu kansamurhasyytök- sistä, ja erikseen tutkitaan tuon Bosnian serbiarmeijan esikunnan jäsenten mahdollista syylliyyttä kansamurhaan (toisessa tuomioistuimessa ICTYssa!).

Edelleen on muistettava, että esitetty sitoo OSAPUOLIA, OSAPUOLIA, OSAPUOLIA, kuten puheenjohtaja Higgins sanoo, niiden esimerksi omissa oikeustoimissa.

Se EI sido ehdottomasti esimerkiksi YK:ta, kuten se sitoisi, jos lausunnon olisi pyytänyt Yleiskokous!

YLE on meillä lallannut ja rallanut jopa “tietoa”, että Srebrenicassa olisi tapahtunut joukkomurha, MUTTA "SEN LISÄKSI OLISI TAPAHTUNUT MUUALLA PÖYRISTYTTÄVÄ BOSNIAN KANSANMURHA SERBIEN TOIMESTA”!!!

“If the VRS was an organ of Serbia and Montenegro (as that country was then called), then in law the Respondent would be responsible for the VRS' actions.

The Respondent would also be responsible in law if the VRS was acting on the instructions of, or under the direction or control of, the Respondent. In the light of the information available to it, the Court has found that it was not established that the massacres at Srebrenica were committed by organs of the Respondent. It has also not been established that those massacres were committed on the instructions, or under the direction of the Respondent, nor that the Respondent exercised effective control over the operations in the course of which those massacres were perpetrated. This is the test in international law. In fact, all indications are that the decision to kill the adult male population of the Bosnian Muslim community in Srebrenica was taken by some members of the VRS Main Staff, without instructions from or effective control by the FRY.

I would like to say a few words at this juncture on the paramilitary unit called the “Scorpions”.

During the oral proceedings the Applicant presented a video to the Court showing the execution by paramilitaries of six Bosnian Muslims, in Trnovo, an area near Srebrenica, in July1995. This video had previously been shown on Serbian television and during the Milošević trial at the ICTY.

In addition to this video, other evidence was submitted to the Court by the Applicant alleging that the Respondent was responsible for the acts of the “Scorpions”.The Court has systematically assessed all the information brought to its notice. The Court can only make decisions on the basis of materials before it. And, on the basis of these materials, the Court has been unable to find that the Respondent was responsible for the acts of the “Scorpions” in Trnovo in mid-1995.

Let me say something about the question of complicity in the Genocide Convention. The Court had to consider whether the Respondent provided the means to enable or facilitate the events in Srebrenica in full awareness that the aid supplied would be used to commit genocide. It is clear that the Respondent supplied quite substantial aid of a political, military and financial nature to the Republika Srpska and the VRS, long before the tragic events of
Srebrenica, and the aid continued during those events. But a crucial condition for complicity was not fulfilled, namely, the Court did not have conclusive proof that authorities of the Respondent, when providing this aid, were fully aware that the VRS had the specific intent characterizing genocide. “

Eikä TUOTAKAAN siis ole ainakaan vielä näytetty toteen, vaan SITÄ VASTA TUTKITAAN ICTYssä!

“It is not so easy to grasp the distinction in law between complicity in genocide and the breach of the duty to prevent genocide. Let me try to explain in a few words. The Court did find it conclusively proven that the FRY leadership, and President Milošević above all, were fully aware of the climate of deep-seated hatred which reigned between the Bosnian Serbs and the Muslims in the Srebrenica region, and that massacres there were likely to occur. They may not have had knowledge of the specific intent to commit genocide, but it must have been clear that there was a serious risk of genocide in Srebrenica. This factor is important because it activates the obligation to prevent genocide, which is enshrined in Article I of the Genocide Convention. “

http://www.hrweb.org/legal/genocide.html

“ Article 1

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish. “

“ Let me make clear that the legal issue is not whether, had the Respondent made use of the strong links it had with the Republika Srpska and the VRS, the genocide would have been averted. The legal issue is whether the Respondent took all the measures which were within its power to prevent the genocide. “

Tärkeä pointti: VALTIOVALLAN ON KÄYTETÄVÄ KAIKKIA KÄYTETTÄVISSÄÄN OLEVIA KEINOJA ESTÄÄKSEEN IHMISKUNNAN VASTAISET RIKOKSET...

“ The Court has found that the Respondent could, and should, have acted to prevent the genocide, but did not.

The Respondent did nothing to prevent the Srebrenica massacres despite the political, military and financial links between its authorities and the Republika Srpska and the VRS. “

Oikeuden puheenjohtaja Higgins käyttää VARMOISTA TODELLISISTA TAPAHTU- MISTA puhuessaan Srebrenican tapahtumista johdonmukaisesti sanaa MASSACRE, joka on ERI RIKOS kuin genocide, mutta voi kyllä olla ja yleensä onkin sellaisen OSA.

Samoin pitäisi myös lehdistön menetellä, ellei se halua esiintyä “maailman korkeimpana tuomioistuimena”, jolloin se varmasti menettää luottamuksensa, siten kuin esimerkiksi YLE on minuun ja moneen muuhun menettänyt, varsinkin Halosen aikana (mutta osin jo ennenkin).

“ It therefore violated the obligation in the Genocide Convention to prevent genocide.

There is one further obligation that I will explain, which is the obligation to punish genocide.

Article VI of the Genocide Convention requires that persons charged with genocide or any other acts enumerated in Article III shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by an international penal tribunal. “

“ Article 3

The following acts shall be punishable:
(a) Genocide;
(b) Conspiracy to commit genocide;
(c) Direct and public incitement to commit genocide;
(d) Attempt to commit genocide;
(e) Complicity in genocide.

Article 4

Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals. “

“ In this case, the genocide occurred in Srebrenica, which is outside the Respondent's territory. “

No tässä se sitten sanoo “genocide”, mutta se pitää kiinni vain istuimensa tuomiovallasta asiassa.

“ Therefore, the Respondent cannot be held responsible for not having tried before its national courts those accused of having participated in the Srebrenica genocide. “

Aivan: tässä on taas kyseessä vastaava tapaus, jos VASTAAJA EI OLE VASTUUSSA, VAIKKA OLISIKIN KANSAMURHA.

“ The relevant question, then, is whether the Respondent fulfilled its obligation to co-operate with the ICTY by arresting and handing over to the Tribunal any persons accused of genocide as a result of the Srebrenica genocide and finding themselves on its territory. “

Ovelaa...

“ The Court has not failed to notice the plentiful, and mutually corroborative, information suggesting that General Mladić, indicted by the ICTY for as one of those principally responsible for the genocide in Srebrenica , was on the territory of the Respondent at least on several occasions and for substantial periods during the last few years and may still be there now, without the Serb authorities doing what they could and can reasonably do to identify his location and arrest him. The Court has found that the Respondent failed in its duty to co-operate fully with the ICTY and therefore has violated the obligation to punish genocide.

As the Court has not found the Respondent itself committed, or was responsible for, the genocide at Srebrenica , the issue of massive reparations for that does not arise. So far as the violation of the obligation to prevent genocide, the Court has found- as the Applicant in fact suggested- that a declaration of the Court is itself the appropriate satisfaction. As to the breach of its obligation to punish genocide, the Court has determined that this is a continuing breach. We have therefore made a declaration that Serbia shall immediately take effective steps to ensure full compliance with this obligation and to transfer individuals accused of genocide for trial by the ICTY, and to co-operate fully with that Tribunal.

I hope that this Statement has assisted you in your work. Thank you for your attention. “

****

ICTYa ei ole pysyväksi tarkoitettukaan. Mutta tuo ICJ:n ja ICTY:n surffi Bosnian joukkomurhasta (jota termiä ne itse käyttävät) osoittaa, että ICJ:n toimeksian- nossa on objektiivisuuden vaarantava valuvika, koska jonkin valtion haastaessa toisen kansanmurhasta ja saatua ICJ:n ottamaan asian käsittelyynsä ICJ:n on löydettävä asiassa JOKIN kansanmurharikos, esimerkiksi suunnittelu tai valmis- telu tai osallistuminen, KENEN HYVÄNSÄ takemänä, jotta sillä olisi valtuudet tuomita asiassa lainkaan, edes syyttömäksi. Jos se löytää muun syyllisen kuin syytetyn, se ei voi antaa siitä itse tuomioita, ellei vähintääkin jokin valtio taas haasta. Siksi juuri ilmeisestikin tarvittiin nyt ICTY.

Sitten kun asiaa on kymmenillä miljoonilla tutkittu, mutta EI ilmenekään MITÄÄN kansanmurharikosta, vaatii pokkaa tuomareilta heittää pillit pussiin ja todeta, että "turhaa työtä tehtiin".

Yksi ratkaisu olisi, että kaikki haasteetkin menisivät Turvallisuusneuvoston kaut- ta,mutta siinä on sellainen huono puoli,että TN joutuisi tekemään päätöksen"to- dennäköisestä kansanmurhasta" silloin, kun asiaa vasta aletaan kunnolla tutkia.

Toinen ratkaisu on, että ICJ voisi tuomita myös pienemmistä kansainvälisistä sota- ja ihmisyydenvastaisista rikoksista: joukkomurhista (esim. WTC, ei "tarvit- taisi" guantanamoja...), hölynpöly(lääke- ym.)tiedeterrorismista, (esim. melamii- nimaidot, AIDS(virus)denialimi, josta kansamurhahaaste on vireillä johtajan puoluetovereiden taholta, "sosiobiologiasta" eli EHDOLLISTUMISDENIALISMISTA (lääketieteessä) jne. On huomattana, että ANTIPAVLOVISMI/"SOSIOBIOLOGIA" ON JO ALUSTAVASTI KRIMINALISOITU RASKAUTTAVANA YDINTUNTOMERKKI- NÄ juuri tässä kansamurhalaissa, sillä sitähän se "sosiaalinen keenimurha" nimenomaan edellyttää... Ja sen takia tämä kansanmurhalaki monia suunnattomasti raivostuttaakin...

Mitä taas tulee liian löysiin tuomioihin, niin Turvallisuusneuvosto voi tuomita kansamurhista, joukkomurhista ja muista sotarikoksista ja terrorismista, ja se pitää myös listaa maailman vaarallisimmista terroristeista ja muista rikollisista, jotka se on itse päättänyt, ja joihin kuuluu myös "meidän" ministeri"mme" Haidi Hautahourulallan ystävä Doku Umarov, jotka on tavattaessa pidätettävä ja tuomittava, tai toimitettava (esimerkiksi) Haagiin.

Venäjällä on tilaisuus ottaa tuo asia esiin TN:ssä ja esittää tätä Oricia sinne listal- le tuomiosta huolimatta. Se saattaa olla näin tehnytkin. Ei ole ehkä mennyt läpi.

TN ei ole sidottu ICJ:n tai ICTY:n päätöksiin kuin yhdessä tapauksessa: jos YK:n Yleiskokous on sitä kantaa/ratkaisua pyytänyt. Se tulkitaan silloin Yleiskokouksen kannaksi, ellei tämä vielä muuta sitä. Yleiskokous ei ole sidottu kuin omiin Peruskirjaan kirjattuihin säännöksiinsä esimerkiksi enemmistöistä ja kenellä on milloinkin oikeus mitäkin esittää sen päätettäväksi.

Jonkin YK:n tahon on voitava rangaista joukkotuhoista, jotka eivät ole luonteeltaan sotilaallisia, vaan esimerkiksi teknisiä, mikrobiologisia tai lääketieteellisiä. Tällä hetkellä se käy ilmeisesti niin, että WHO pyytää TN:ltä virka-apua. ("Kattotaas ny sitte, kuinka kanan käy...", sanoi isäntä, kun kanalassa nukkui, ja kana orrelta suun päälle paskansi...)

http://ristokoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/76865-riitta-harinp%C3%A4yritytt%C3%A4v%C3%A4-ja-rillinen-pierupeilisolutiede-lensi-vihdoinkin-wittuun-tieteen-raho#comment-1046535


>>VAIKKA KYSEESSÄ EI OLEKAAN
>>ASIANOMISTAJARIKOS, VAAN PÄIN
>>VASTOIN KANSAINVÄLINEN RIKOS
>>IHMISKUNTAA VASTAAN, JONKA YK ON
>>VELVOLLINEN JUURIMAAN MISSÄ SITÄ
>>ILMENEEKIN!!!

>Tamahan kay vaan
>mielenkiintoisemmaksi. Mika tuossa
>linkaamassasi skepsiksen
>keskustelupalstan viestissa oli
>rikollista tai rikos ihmisyytta(?)
>vastaan?

Lääketieteen väärentäminen, VALTIOLLINEN TERRORISTINEN PUOSKAROINTI!

(Myllyt jauhaa jo, Marc Hauser, Marc Hauser... USA, WHO, Kiina ja Venäjä ovat signaloineet eri tavoin olevansa asiata yhtä mieltä. Englanti ja Ranska eivät pane YK:ssa hanttiin.)

>Rikos ihmisyytta vastaan on laki24.
>fi mukaan: "Rikoksella
>ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan
>tilannetta, jossa toimija osana
>siviiliväestöön kohdistuvaa
>laajamittaista tai järjestelmällistä
>hyökkäystä joko surmaa tai orjuuttaa
>toisen; tai, käy hänellä kauppaa; tai,
>kiduttaa häntä tai

Tämä on Suomen lakia, mutta Suomen kansalainenkin tuomitaan ihmiskunnan vastaisesta rikoksesta VIIMEKÄDESSÄ KANSAINVÄLISESTI (kuten esimerkiksi sotaansyyllisyystuomioissakin jo).

>aiheuttaa hänelle
>muulla tavoin suurta kärsimystä tai
>vaikean vamman tai vahingoittaa
>vakavasti hänen terveyttään;

Ennen kaikiea tämä. Mielestäni riinastuu mm. Kiinan melamiinimaitoon, mutta on PAHEMPI, koska tämä on rikosTIETEEN SYRJAYTTÄMISEKSI KOKONAAN ihmisen psyykkistä puolta koskien, ja tieteen "korvaamiseksi" totaalisella haitapaskalla!

Kiinassa ensimmäinen syyte joukkomurhasta melamiinimaitojutussa nosteettiin, kun toteutuneita kuolonuhreja oli 1, ja niitä taisi olla 6, kun ensimmäinen pää putosi.

>tai
>tuhoaa väestöä asettamalla väestöä
>tai sen osaa hävittäviä elinehtoja
>tai vastaavaa; tai, karkottaa tai
>pakolla siirtää alueella laillisesti
>oleskelevaa väestöä; tai, vangitsee
>toisen tai muuten riistää häneltä
>vapauden kansainvälisen oikeuden
>vastaisesti; tai aiheuttaa vapautensa
>menettäneen tahdonvastaisen
>katoamisen; tai, raiskaa toisen,
>orjuuttaa häntä seksuaalisesti,
>pakottaa hänet prostituutioon,
>raskauteen tai sterilisaatioon tai
>harjoittaa häntä vastaan muuta
>vastaavaa törkeää seksuaalista
>väkivaltaa; tai, harjoittaa
>rotuerottelua tai vainoaa
>tunnistettavissa olevaa ryhmää tai
>yhteisöä joko poliittisen mielipiteen,
>rodun, kansallisuuden, etnisen
>alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai
>sukupuolen taikka muun niihin
>rinnastettavan syyn perusteella.
>Rikoksesta ihmisyyttä vastaan
>tuomitaan vankeutta vähintään yksi
>vuosi, tai elinkautinen vankeustuomio.
>Teon yritys on rangaistava."

>Tuon perusteella on melko selvaa,
>etta esim. natsi saksa ja
>neuvostoliitto syyllistyivat
>raikeisiin rikoksiin ihmisyytta
>vastaan.

Siitä ei Suomen laki päätä. kansainvälisen lain mukaan suomalsiet polittiset johtajhat syyllistyivät sotarikoksiin, ja heidät myös tuomittiin siitä. Nillä AIKEILLA olisiinä yhteydessä obejetiivisesti suuri paino, vaikka niistä ei puhuttukaan, kun asia annettiin suomalisten itsensä päätettäväksi. Jos olisi menty vaihtoehtoisesti Nürnbergiin, niistäkin olisi puhuttu paljon enemmän...

Neuvostoliitto ei syyllistynyt läätieteen eikä psykologian väärentämiseen ainkaan YK:n mukaan. Eikä tuohon tilanteeseen ole odotettavissa mitään muutosta.

Pelisoluoppi on pseudoteoria, joka lopultakin KIISTÄÄ KAIKEN TODELLISEN OPPIMISEN, kuten sähköpostistani siteeraamani kansainväliset asiantuntijatkin ovat painottaneet, ja se näkee lopulta "rodunjalostuksen" AINOANA YHTEISKUNNAN KEHITYKSENÄ. (Halonperkelistien "kriteerit" voivat olla suurestikin eri kuin Hitlerin (tai Pol Potin), mutta se ei muuta asian perusluonnetta minnekään.)

>Keta pitaisi nyt linkkaamasi
>viestin perusteella syyttaa
>rikoksesta ihmisyytta vastaan?

Suomen valtiota ja Tarja Halosta.

EU nimittäin ei ole pelkillä omilla päätöksillään edelleenkään YK:ssa oikeushenkilö.

>Duodecimin paatoimittajaa? Jutun
>kirjoittanutta toimittajaa vai keta?

Heitäkin sitten em. pohjalta. Ja Lääkäriliitoa ja puoskariyliopistoja. Sitten kotimaassa, kun on ensin kansainvälinen päätös.

>Z
riiviö
07.11.2011 01:58:46
347126

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

Viestisi taisi olla minun lukemistani ennätys asiasta sivuun menemisessä.

Millä tavalla peilisoluteoria voisi aiheuttaa jonkun kuoleman?

Sekin on vielä kertomatta, mikä peilisoluteoriassa on vikana. Mutta sitä en enää odota sinun kertovan. Et kumminkaan malta kertoa asiaasi ymmärrettävästi. Pieruhaistpskaperkeleantipvlov on jo luettu. Älä suotta laita enää sitä tähän.

riiviö
07.11.2011 01:58:59
347139

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

RK kirjoitti 07.11.2011 (347136)...

>>Millä tavalla peilisoluteoria voisi
>>aiheuttaa jonkun kuoleman?

>Etkö ole ikinä kuullut, että
>puoskarirallatus aiheuttaa vääriä ja
>järjettömiä diagnooseja, ihmisten
>omaa tietämättömyyttä terveysasioista,
>oikean hoidon saamatta jäämistä,
>ihan kaikkea mitä väärä tieteellinen
>tieto nyt aiheuttaa yleensäkin?

Et vastannut kysymykseen eikä antamiesi linkkien takana myöskään vastata kysymykseen.

Kysymys siis on tämä: Millä tavalla peilisoluteoria voisi aiheuttaa jonkun kuoleman?

Kai osaat antaa edes yhden selväkielisen esimerkin ilman että viittaat niihin palstakilometreihisi, kansanmurhien maailmanhistoriaan tai alkamalla haista paskalta?

>Monet psyykkiset sairaudet ovat
>oppimisjärjestelmän eli
>ehdollistumismekanismin sairauksia,
>ja sellaisen järjetelmän koko
>olemassaoloa (pieru)peilisoluteoria
>EI LAINKAAN "NOTEERAA"!

Anna edes yksi esimerkki sairaudesta, jonka hoito on peilisoluteorian takia ollut virheellinen ja minkälaista hoitoa pitäisi oikeasti antaa.

>>Sekin on vielä kertomatta, mikä
>>peilisoluteoriassa on vikana. Mutta
>>sitä en enää odota sinun kertovan.

>Olen siitä kirjoittanut
>palstakilometreittäin nettiin, kuten
>monet muutkin.

HAISTAPSKRIKOSAMPUKAAHIRTEENVITTUSAATANAPIERUANTIPAVLOVISTISOVJETSKAJA

Joo. Palstakilometreittäin järkyttävää oksennusta. Siitä ei ole pulaa.

>Katso haulla; aihe
>"peilisolu", kirjoittaja:
>"RK". Kyllä pitäisi
>selvitä!

Ei taatusti selviä. Mikset sano asiaasi koskaan tiivistetysti ja selvästi? Aiheutat surkealla viestinnälläsi kukaties kansanmurhan, jos päätelmissäsi on siltä osin perää.

>Sinä et ylipäätään ymmärrä mitään,
>ja luulet, että se on "muiden
>kertomisen vika"...

Niin kai sitten. En kuitenkaan ole yksin tässä asiassa.

>Tiedät sitten kun "tohtori
>antaa "diagnoosin", että
>"Teilla on peilisolut
>viturallaan"...

Kuka tohtori, missä ja milloin on antanut tuollaisen diagnoosin? Minkälaista hoitoa sellaisen perusteella annetaan? Millä tavoin erilaista hoitoa annetaan, jos peilisolujen olemassaoloa ei tunnusteta?

RK
08.11.2011 02:00:21
347221

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 07.11.2011 (347139)...

>RK kirjoitti 07.11.2011 (347136)...

>>>Millä tavalla peilisoluteoria voisi
>>>aiheuttaa jonkun kuoleman?

>>Etkö ole ikinä kuullut, että
>>puoskarirallatus aiheuttaa vääriä ja
>>järjettömiä diagnooseja, ihmisten
>>omaa tietämättömyyttä terveysasioista,
>>oikean hoidon saamatta jäämistä,
>>ihan kaikkea mitä väärä tieteellinen
>>tieto nyt aiheuttaa yleensäkin?

>Et vastannut kysymykseen eikä
>antamiesi linkkien takana myöskään
>vastata kysymykseen.

>Kysymys siis on tämä: Millä tavalla
>peilisoluteoria voisi aiheuttaa
>jonkun kuoleman?

Sanoin jo yhden, mutta nyt sanon toisen tavan: kaikki ainakin psyykkiset ongel- mat ovat "peilisoluteorian" mukaan "peilisolusairauksia", ja kaikki sosiaalisen vuorovaikutuksen "häiriötkin" (ainakin Harin mielestä) ovat sitä!

Jos kerran ne pierupeilarit ovat täydellisesti Keenistä, niin eihän tuohon ole kerta kaikkiaan muuta "hoitoa" kuin NIRRI POIS tai ainakin ne lisääntymiseen käytet- tävät "rikosvälineet"...

Sillä tavalla "peílarit" voivat vääränä tietona aiheuuttaa vaikka kuinka laajoja kansamurhia, ja tulevatkin aiheuttamaan, jos umpirikollista "peilisolu-uskontoa" vastaan ei ryhdytä toimenpiteisiin!

(On myös vakavasti ja tosissaan esitettävä kysymys, että AIKOVATKO SUOMI JA EU RYHTYÄ SOTIMAAN USA:TA, VENÄJÄÄ, KIINAA, INTIAA JNE VASTAAN "PEILISOLUISTA", koska mitään muuta keinoa niiden "läpirallaamiseen maailmanmitassa" ei todellakaan ole?

Jos aikovat sotia, niin sitten nuo "vihollismaat" joutuvat taas laajsati pimittämään oikeaa tieteelistä sotilaallisita syyistä, että ne sitten varmasti todella voittavat, kun ryminä väistämättä alkaa....

Eikä SOTILALINEN VOITTOKAAN TEKISI "PEILISOLUJA" KUITENKAAN TODELLISIKSI IHMISEN PSYYKEN MEKANISMINA...)

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2987034/europuoskaritiedetta-suomen-tieteen-huippuyksikossa-ka-2004/

Hari: " Sosiaalisen vuorovaikutuksen sairaudet

Sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet aiheuttavat suurta inhimillistä kärsi- mystä. Kun »sydän särkyy» sosiaalisen eristymisen takia, aivoissa aktivoituu osittain sama hälytysjärjestelmä kuin fysikaalisen kivunkin aikana (Eisenberger ja Lieberman 2004).

Autisteilla on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, erityisesti toisten henkilöiden aikeiden ymmärtämisessä.Toisia tarkkailemalla heille jää epäselväksi, esimerkiksi mitä tarkoittaa surullisena, vihaisena, tai hämmästyneenä oleminen, vaikka he pystyisivät matkimaan vastaavaa ilmettä. Autistisilla lapsilla peilisolu- järjestelmä aktivoituu puutteellisesti alimmassa otsalohkopoimussa (Dapretto ym. 2006).

Kuva 5 osoittaa, että aikuisilla Asperger-henkilöillä peilisolujärjestelmä aktivoituu joko hitaasti tai heikosti alimman otsalohkopoimun seudulla molemmissa aivo- puoliskoissa, kun he matkivat huulten liikkeitä. Tulokset viittaavat ongelmaan joko alimman otsalohkopoimun toiminnassa tai parietofrontaalisissa yhteyksis- sä (Nishitani ym. 2004). Näihin löydöksiin sopii se, että aivokuori on ohuempi autisteilla kuin terveillä henkilöillä nimenomaan peilisolujärjestelmän ydinalueilla ja emootioiden tunnistukseen liittyvillä aivoalueilla (Hadjikhani ym. 2006). Autismi on kuitenkin monitekijäinen sairaus, jonka synnyssä ja ilmenemisessä peilisolu- järjestelmän merkitys on toistaiseksi avoin, vaikka peilisolujärjestelmän häiriötä on esitetty myös autismin keskeiseksi syyksi (Iacoboni ja Dapretto 2006).

Osa skitsofreniassa tavattavista kognitiivisista häiriöistä liittyy siihen, että poti- laat ovat huomattavan riippumattomia ympäristössä vallitsevasta tilanteesta. Oirekuvan lisäksi tämä ilmiö selittää potilaiden terveitä paremman suoriutumi- sen päättelytehtävissä, joissa asiayhteys on harhaanjohtava (Mellet ym. 2006). Toisten ihmisten aikeiden aprikoinnissa, jossa tilanteen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen on välttämätöntä, skitsofreniapotilaat päätyvät muita helpommin virhetulkintoihin.

Lopuksi

Peilautumisjärjestelmät muodostavat tärkeän osan sosiaalisen kognition aivo- verkostoa (Hari 2003), ja niiden mahdollistamaa ei-kielellistä kommunikaatiota ja motorista kognitiota aletaan arvostaa ja ymmärtää entistä enemmän. Peilisolut tuovat valaistusta myös vanhaan filosofiseen ongelmaan intersubjektiivisuudes- ta, joka on nyt osittain kokeellisesti tarkasteltavissa. Kun peilisolujärjestelmän a- vulla toisen tilanteeseen samaistutaan »suoraan»,ei tarvita symboleita tai muita sovittuja merkkejä päinvastoin kuin kielellisessä kommunikaatiossa. Toisten toi- mien ymmärtämistä helpottaa katsojan ja toimijan kehollinen samankaltaisuus, johon liittyy myös hyvä käsitys liikkeiden fysikaalisista rajoituksista.

Ihmiset ovat vuorovaikutuksessa päivittäin,esimerkiksi opettaessaan, hoivates- saan ja huijatessaan toisiaan. Psykoterapiatilanteissa terapeutti voi käyttää omaa peilautumisjärjestelmäänsä ymmärtääkseen toisen tilannetta ja fysiotera- peutti voi esimerkillään aktivoida potilaan liikejärjestelmää. Ensimmäisiä peilisolu- ajatteluun pohjautuvia kuntoutusyrityksiä ollaan testaamassa maailmalla, mm. pyytämällä aivohalvauspotilasta katsomaan ja matkimaan yksilöllisesti valmistet- tuja liikevideoita arkipäivän tilanteista.

Vuosikymmen sitten löydetyt peilisolut ovat johtaneet valtavaan innostukseen neurotieteilijöiden keskuudessa.Ylisanoiltakaan ei ole vältytty, ja esimerkiksi tun- nettu neurotieteilijä V.Ramachandran on rinnastanut peilisolujen löytämisen DNA:n rakenteen selvittämiseen. Parmalaistutkijoiden uraauurtava neurofysio- loginen havainto on kiistatta johtanut uusiin tärkeisiin avauksiin neurotieteissä ja kliinisessä tutkimuksessa.Keskustelu peilisolujärjestelmän roolista toisten ihmis- ten aikeiden ymmärtämisessä ja toimien mentaalisessa simulaatiossa käy parhaillaan kiivaana.

Tätä työtä on tukenut rahallisesti Suomen Akatemia (huippuyksikköohjelma 2006-2011) ja Sigrid Juséliuksen säätiö. Kiitän dosentti Nina Forssia ja FM Miiamaaria Saarelaa käsikirjoitukseen saaduista kommenteista. "

>Kai osaat antaa edes yhden
>selväkielisen esimerkin ilman että
>viittaat niihin palstakilometreihisi,
>kansanmurhien maailmanhistoriaan tai
>alkamalla haista paskalta?

Tuossa oli nyt jo toinen esimerkki...

>>Monet psyykkiset sairaudet ovat
>>oppimisjärjestelmän eli
>>ehdollistumismekanismin sairauksia,
>>ja sellaisen järjestelmän koko
>>olemassaoloa (pieru)peilisoluteoria
>>EI LAINKAAN "NOTEERAA"!

>Anna edes yksi esimerkki sairaudesta,
>jonka hoito on peilisoluteorian
>takia ollut virheellinen ja
>minkälaista hoitoa pitäisi oikeasti
>antaa.

Vääriä ohjeita on annetu kaikista psyykkistä sairauksista ja ongelmista: autismista skitsofreniaan ja anoreksiasta huumeongelmiin. Kaiksi viimeksi mainittua on oikein arkkityyplillisiä ehdollistumismekanimin sairauksia.

"Sairausdiagnoosiohjeita"on lisäksi anntettu TÄYSIN TAVALLISTA ELÄMÄÄ KOSKIEN, muka "SOSIAALISIIN SAIRAUKSIIN"; kuten Hari yllä!

>>>Sekin on vielä kertomatta, mikä
>>>peilisoluteoriassa on vikana. Mutta
>>>sitä en enää odota sinun kertovan.

>>Olen siitä kirjoittanut
>>palstakilometreittäin nettiin, kuten
>>monet muutkin.

HAISTAPSKRIKOSAMPUKAAHIRTEENVITTUSAATANAPIERUANTIPAVLOVISTISOVJETSKAJA

Joo. Palstakilometreittäin järkyttävää oksennusta. Siitä ei ole pulaa.

Onko alan USA:n liittovaltion korkeimman tiedeviranomaisen ja presidentti Obaman neuvonantajan R.Douglas Fieldsin tuotanto miletsäsi "JÄRKYTTÄVÄÄ OKSENNUSTA", kuten se on meidän "Pierupeilisoluakatemian" mielestä???!!!

http://books.google.fi/books?id=2nmHpXPmV80C&pg=PA296&lpg=PA296&dq=%22Pavlov+Douglas+Fields%22&source=bl&ots=GuHUsXPkPf&sig=ccU-sQiM2RKVqhSPHhtfVcG8l-g&hl=fi&ei=OP7zTfOBI9Gj-gau4f3bBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false

http://www.huffingtonpost.com/dr-douglas-fields/obamas-vision-of-national_b_826976.html?

(MInkähänlainen on Suomen Akatemian Ulkopoliittisen ionstituutin "peilisoluanalyysi" Obaman politikasta ja "Fieldsin" tieteestä? Minä MELKEIN kyllä tiedänkin, mutta kertokoot itse... tai vetäkööt witun päähänsä JA EROTKOOT!!!)

>>Katso haulla; aihe
>>"peilisolu", kirjoittaja:
>>"RK". Kyllä pitäisi
>>selvitä!

>Ei taatusti selviä. Mikset sano asiaasi koskaan tiivistetysti ja selvästi? Aiheutat >surkealla viestinnälläsi kukaties kansanmurhan, jos päätelmissäsi on siltä osin >perää.

Viestintäni on harvinaisen selvää.

>Sinä et ylipäätään ymmärrä mitään,
>ja luulet, että se on "muiden
>kertomisen vika"...

Niin kai sitten. En kuitenkaan ole yksin tässä asiassa.

Sulla eiole perutiteoja, vaan päässäsi on asiasta pelkkää paskaa, joten et ymmärrä siitä kuitenkaan mitään.

Juuri sitä se "peilisoluteoria" ja muu europuoskaritiede tekee!

>>Tiedät sitten kun "tohtori
>>antaa "diagnoosin", että
>>"Teillä on peilisolut
>>viturallaan"...

>Kuka tohtori, missä ja milloin on antanut tuollaisen diagnoosin?

En tiedä, mutta HARILLA ON SELVÄT "OHJEET", KUINKA SELLAINEN ANNETAAN!

Kaipa AINAKIN hän sitten niitä "diagnoosejakin" on antanut!

>Minkälaista hoitoa sellaisen perusteella annetaan?

EI TIETENKÄÄN MINKÄÄNLAISTA!!! (ELLEI SITTEN "KEENITERPIAA" (ONGELMIIN JOTKA EIVÄT OLE KEENISTÄ)!!! TAIKORKEINTAAN PELKKÄÄ TROPPIA, MUTTA SE EI OLE KOVIN "TÄ*MÄLLSITÄ" "PEILISOLIÙHOITOA", kun "vika voisi olla vaikka vain YHDESSÄ SOLUSSA" sen "teorian" mukaan!!!

SITÄHÄN SILLÄ JUURI PERUSTELLAAN!!!

Munat vaan pois, tai henki!

>Millä tavoin erilaista hoitoa annetaan, jos peilisolujen olemassaoloa ei >tunnusteta?

No TUO antaa vasta perustan oikeiden diagnoosien ja hoitojen kehittämiselle!

Fields muuten bloggaa monilla palstoilta! Suosittelen kysemään hoidosita häneltä! "Hurtta" on kysellytkin ainakin perusteista!
riiviö
08.11.2011 02:01:00
347260

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

RK kirjoitti 08.11.2011 (347221)...

>Sanoin jo yhden, mutta nyt sanon
>toisen tavan: kaikki ainakin
>psyykkiset ongel- mat ovat
>"peilisoluteorian" mukaan
>"peilisolusairauksia", ja
>kaikki sosiaalisen vuorovaikutuksen
>"häiriötkin" (ainakin Harin
>mielestä) ovat sitä!

Olen ollut itse potilas ja lääkäreitä on ollut useita. Tunnen myös muita potilaita. Koskaan ei kukaan ole vihjaissut yhtään mitään peilisolujen sairauksista.

>Jos kerran ne pierupeilarit ovat
>täydellisesti Keenistä, niin eihän
>tuohon ole kerta kaikkiaan muuta
>"hoitoa" kuin NIRRI POIS
>tai ainakin ne lisääntymiseen käytet-
>tävät "rikosvälineet"...

Ihan totta vai? Lääkäri käskee jonkin psyykkisen ongelman takia lopetettavaksi tai steriloitavaksi? Emme elä samassa todellisuudessa.

>Sillä tavalla "peílarit"
>voivat vääränä tietona aiheuuttaa
>vaikka kuinka laajoja kansamurhia, ja
>tulevatkin aiheuttamaan, jos
>umpirikollista "peilisolu-
>uskontoa" vastaan ei ryhdytä
>toimenpiteisiin!

Tämä ihan oikeasti vaikuttaa nyt harhaiselta jutulta.

>Jos aikovat sotia, niin sitten nuo
>"vihollismaat" joutuvat
>taas laajsati pimittämään oikeaa
>tieteelistä sotilaallisita syyistä,
>että ne sitten varmasti todella
>voittavat, kun ryminä väistämättä
>alkaa....

Joopa joo. Soditaan peilisoluteorian takia. Hellurei.

>Hari: " Sosiaalisen
>vuorovaikutuksen sairaudet
>...
>Ihmiset ovat vuorovaikutuksessa
>päivittäin,esimerkiksi opettaessaan,
>hoivates- saan ja huijatessaan
>toisiaan. Psykoterapiatilanteissa
>terapeutti voi käyttää omaa
>peilautumisjärjestelmäänsä
>ymmärtääkseen toisen tilannetta ja
>fysiotera- peutti voi esimerkillään
>aktivoida potilaan liikejärjestelmää.
>Ensimmäisiä peilisolu- ajatteluun
>pohjautuvia kuntoutusyrityksiä ollaan
>testaamassa maailmalla, mm.
>pyytämällä aivohalvauspotilasta
>katsomaan ja matkimaan yksilöllisesti
>valmistet- tuja liikevideoita
>arkipäivän tilanteista.

Terapiamuotoja siis ollaan kokeilemassa ja kehittämässä. Tuossa ei mainita eutanastiaa eikä sterilointia. Luultavasti terapiamenetelmän jatko riippuu siitä, saadaanko sillä toivottuja tuloksia vai ei. Jos taustalla oleva teoria on virheellinen, tulokset jäänevät heikoiksi.

>Vääriä ohjeita on annetu kaikista
>psyykkistä sairauksista ja
>ongelmista: autismista skitsofreniaan
>ja anoreksiasta huumeongelmiin.
>Kaiksi viimeksi mainittua on oikein
>arkkityyplillisiä
>ehdollistumismekanimin sairauksia.

Minkälaisia vääriä ohjeita? Miten ne poikkeavat oikeista ohjeista? Miksi vastaat koko ajan niin yleisellä tasolla molemmat jalat ilmassa, ettei jutusta saa otetta. Pyysin esimerkkiä enkä mitään korkean tason filosofointia.

>Onko alan USA:n liittovaltion korkeimman
>tiedeviranomaisen ja presidentti Obaman
>neuvonantajan R.Douglas Fieldsin tuotanto
>miletsäsi "JÄRKYTTÄVÄÄ OKSENNUSTA", kuten
> se on meidän "Pierupeilisoluakatemian"
>mielestä???!!!

Ei. Sinun vuodatuksesi on ollut sitä. Kyse ei ole sisällöstä vaan esitystavasta.

>Viestintäni on harvinaisen selvää.

Ilmeisesti ymmärrät erinomaisesti itse kirjoittamaasi tekstiä. Kysymys onkin siitä, ymmärtävätkö muut sitä.

>Sulla eiole perutiteoja, vaan päässäsi on
>asiasta pelkkää paskaa, joten et ymmärrä
>siitä kuitenkaan mitään.

Ihan tulee lapsuus mieleen. Kurahousupukuiset tenavat riitelevät: "Ite oot kakkapää!"

Tämän palstan lukijat eivät ole sellainen kohderyhmä, joka tuntisi tuon asiasi perusteoriaa. Jos sovittaisit tyylisi lukijakunnan mukaan, kuten hyvään viestintään kuuluu, esittelisit lyhyesti ja kansantajuisesti ne perusasiat.

>En tiedä, mutta HARILLA ON SELVÄT
>"OHJEET", >KUINKA SELLAINEN ANNETAAN!
>Kaipa AINAKIN hän sitten niitä
>"diagnoosejakin" on antanut!

Etpä tiedä, et. Riitta Hari taitaa aika vähän ottaa potilaita vastaan, jos ollenkaan.

Uskot siis, että hän on diagnosoinut potilaitaan: "peilisolut viturallaan" ja hoidoksi "nirri pois" tai ainakin sterilointi.
Vahva on uskosi eikä todellisuus sitä taida pahemmin häiritä.

>>Minkälaista hoitoa sellaisen perusteella
>>annetaan?
>EI TIETENKÄÄN MINKÄÄNLAISTA!!! (ELLEI
>SITTEN "KEENITERPIAA" (ONGELMIIN JOTKA
>EIVÄT OLE KEENISTÄ)!!! TAIKORKEINTAAN
>PELKKÄÄ TROPPIA, MUTTA SE EI OLE KOVIN
>"TÄ*MÄLLSITÄ" "PEILISOLIÙHOITOA", kun
>"vika voisi olla vaikka vain YHDESSÄ
>SOLUSSA" sen "teorian" mukaan!!!

Äsken se oli "nirri pois" tai sterilointi. Yritä nyt päättää, minkälaista tuulimyllyä vastaan olet taistelemassa.

Todellista käytännön esimerkkiä et ole pystynyt antamaan.
Siis, mikä sairaus tai muu häiriö, mitä hoitoa annetaan peilisoluteorian pohjalta, mitä haittaa siitä on ja minkälaista hoitoa oikeasti pitäisi antaa.

>Munat vaan pois, tai henki!

Just joo. Nyt siis palasit tähän väitteeseen. Ilmeisesti ehdollistumisissasi on jotakin aika pahasti viturallaan.

Lopetan tämän ristiretken tähän. En enää puutu riehumiseesi. Olet lopullisesti leimautunut huonosti käyttäytyväksi sekopääksi.

hurtta
09.11.2011 02:02:29
347349

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 08.11.2011 (347260)...

>Olen ollut itse potilas ja
>lääkäreitä on ollut useita. Tunnen
>myös muita potilaita. Koskaan ei
>kukaan ole vihjaissut yhtään mitään
>peilisolujen sairauksista.

Ehkäpä olet ollut onnekas, jos lääkärisi sattuvat olemaan asioista perillä tai eivät muuten vaan ole kuulleetkaan "peilisoluista", joita ei oikeasti ole olemassakaan:

http://www.psico.univ.trieste.it/~bernardi/Lingnau2009.pdf

http://www.talkingbrains.org/2010/03/mirror-neurons-unfalsifiable-theory.html

http://www.talkingbrains.org/2009/05/do-mirror-neurons-exist-in-humans-new.html

http://www.talkingbrains.org/2010/07/non-role-of-mirror-neurons-greg-hickoks.html

http://www.newscientist.com/article/dn17192-role-of-mirror-neurons-may-need-a-rethink.html
riiviö
09.11.2011 02:02:33
347353

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

hurtta kirjoitti 09.11.2011 (347349)...

>Ehkäpä olet ollut onnekas, jos
>lääkärisi sattuvat olemaan asioista
>perillä tai eivät muuten vaan ole
>kuulleetkaan
>"peilisoluista", joita ei
>oikeasti ole olemassakaan:

Yhdenkään linkin takaa ei löytynyt mitään peilisoluteoriaan perustuvaa hoitoa johonkin sairauteen. Siksi ne eivät kerro myöskään peilisoluteoriaan pohjautuvien hoitojen vahingollisuudesta mitään.

Eiköhän tämä ollut tässä. Peilisolujen olemisella tai ei-olemisella ei näemmä ole mitään vaikutusta lääkärin määräämiin hoitoihin.

RK'n horinat kansanmurhista ovat sitten vielä aivan omassa sekopäisyyden sfäärissään.

>http://www.psico.univ.trieste.
>it/~bernardi/Lingnau2009.pdf

>http://www.talkingbrains.
>org/2010/03/mirror-neurons-
>unfalsifiable-theory.html

>http://www.talkingbrains.
>org/2009/05/do-mirror-neurons-exist-
>in-humans-new.html

>http://www.talkingbrains.
>org/2010/07/non-role-of-mirror-
>neurons-greg-hickoks.html

>http://www.newscientist.
>com/article/dn17192-role-of-mirror-
>neurons-may-need-a-rethink.html
RK
10.11.2011 02:03:14
347394

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

hurtta kirjoitti 09.11.2011 (347349)...

>riiviö kirjoitti 08.11.2011 (347260)..
>.

>>Olen ollut itse potilas ja
>>lääkäreitä on ollut useita. Tunnen
>>myös muita potilaita. Koskaan ei
>>kukaan ole vihjaissut yhtään mitään
>>peilisolujen sairauksista.

>Ehkäpä olet ollut onnekas, jos
>lääkärisi sattuvat olemaan asioista
>perillä tai eivät muuten vaan ole
>kuulleetkaan
>"peilisoluista", joita ei
>oikeasti ole olemassakaan:

>http://www.psico.univ.trieste.it/~bernardi/Lingnau2009.pdf

Nämä oikaisut ovat varsinainen oppikirja "kokeellisista" huijausmenetelmistä "psykologiassa", kuten tämä alla oleva, jossa "liikkeen edustusta" "peilisolujärjetelmässä" oli "kokeiltu" kaikille tutun työkalun käyttöön liityvällä liikkeellä. Kun tulainen selkeäopittu kytkentä torjuttiin, eikä minkäänlaista adaptoitumista johonkin tiettyyn paikkaan havaittu:

" 24. Chong TT, Cunnington R, Williams MA, Kanwisher N, Mattingley JB (2008) fMRI adaptation reveals mirror neurons in human inferior parietal cortex. Curr Biol 18(20):1576 –1580. "

>http://www.talkingbrains.org/2010/03/mirror-neurons-unfalsifiable-theory.html

>http://www.talkingbrains.org/2009/05/do-mirror-neurons-exist-in-humans-new.html

>http://www.talkingbrains.org/2010/07/non-role-of-mirror-neurons-greg-hickoks.html

Näistä yllä olevista jutuista saattaa saada sen käsityksen, että makaeilla todella olisi objektiivisesti "havaittu peilisoluja". Mutta ttävaikkanoin olsikin, sellaisilla ei voisi olla mitään tekemistä kielen, eikä ihmisen psyyken kanssa.

Todelisuudessa edes opittuja "sellaisia", keneettisistä puhumattakaan, ei ole varman päälle havaittu edes makakeilla, eikä millään muullakaan lajilla. Rizzolattin kokeita(?) elektrodeilla ei ole pystytty toistamaan. Mutta nyt siis ei jankuteta siitä. Mm. Ilan Dinstein ja Michael Arbib, entinen peilisolumies, ovat esittäneet, että ehdollistuneella refeleksikaarella signaalien kulkiessa "eri suuntiin" aktivoiituvat pikemmnikin viereiset kuin samat neuronit (ns. tikapuumalli, joka tunnetaan fysiologisena "rautana" ("läskinä") kastemadoltakin, ja siinäkin ovat jo mukana sekä neuronit että gliasolut, kuitenkin niin etteivät neuronien aksonit ole myelinisoituneita, eikä siis ehdollistumiosen Fieldsin mekanismia ole, kuten ei millään selkärangattomilla)

>http://www.newscientist.com/article/dn17192-role-of-mirror-neurons-may-need-a-rethink.html
RK
10.11.2011 02:03:15
347395

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 09.11.2011 (347353)...

>hurtta kirjoitti 09.11.2011 (347349)..
>.

>>Ehkäpä olet ollut onnekas, jos
>>lääkärisi sattuvat olemaan asioista
>>perillä tai eivät muuten vaan ole
>>kuulleetkaan
>>"peilisoluista", joita ei
>>oikeasti ole olemassakaan:

>Yhdenkään linkin takaa ei löytynyt
>mitään peilisoluteoriaan perustuvaa
>hoitoa johonkin sairauteen. Siksi ne
>eivät kerro myöskään
>peilisoluteoriaan pohjautuvien
>hoitojen vahingollisuudesta mitään.

>Eiköhän tämä ollut tässä.
>Peilisolujen olemisella tai ei-
>olemisella ei näemmä ole mitään
>vaikutusta lääkärin määräämiin
>hoitoihin.

>RK'n horinat kansanmurhista ovat
>sitten vielä aivan omassa
>sekopäisyyden sfäärissään.

Tuolla "perusteella" voit aivan yhtä hyvin "perutella" että "KAIKKI MUUKIN LÄÄKETIEDE (kun sitä ehdollistunutta ihmisen psyykeä koskeva...) voitaiaiin "yhtä hyvin korvata trärähtäneiden lässytyksellä", KUNHAN SILLE LÄSSYTYKSELLE MYÖSKÄÄN EI "PERUTETA" MITÄÄN HOITOJA!!!

>>http://www.psico.univ.trieste.it/~bernardi/Lingnau2009.pdf

>>http://www.talkingbrains.org/2010/03/mirror-neurons-unfalsifiable-theory.html

>>http://www.talkingbrains.org/2009/05/do-mirror-neurons-exist-in-humans-new.html

>>http://www.talkingbrains.org/2010/07/non-role-of-mirror-neurons-greg-hickoks.html

>>http://www.newscientist.com/article/dn17192-role-of-mirror-neurons-may-need-a-rethink.html

Sulla ei näytä olevan kovin vankka usko hoitoihin...
riiviö
10.11.2011 02:03:38
347418

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

RK kirjoitti 10.11.2011 (347395)...

>Tuolla "perusteella" voit
>aivan yhtä hyvin
>"perutella" että
>"KAIKKI MUUKIN LÄÄKETIEDE (kun
>sitä ehdollistunutta ihmisen psyykeä
>koskeva...) voitaiaiin "yhtä
>hyvin korvata trärähtäneiden
>lässytyksellä", KUNHAN SILLE
>LÄSSYTYKSELLE MYÖSKÄÄN EI
>"PERUTETA" MITÄÄN
>HOITOJA!!!

Minö ej perutele ytäänmiyään. Ksybvain eismrkkkkiä hodosta jokx pryustyu peleisoöuyihn. Et oas antaa ythän.

>Sulla ei näytä olevan kovin vankka
>usko hoitoihin...

Mihin hoitoihin?

Näet vastustajia siellä, missä niitä ei ole. Varjonyrkkeilyä ja lisäksi kelvotonta ulosantia. Täysin riippumatta siitä, oletko oikeassa vai väärässä, leimaudut tärähtäneeksi riehujaksi.

hurtta
10.11.2011 02:03:41
347421

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 10.11.2011 (347418)...

>RK kirjoitti 10.11.2011 (347395)...

>>Tuolla "perusteella" voit
>>aivan yhtä hyvin
>>"perutella" että
>>"KAIKKI MUUKIN LÄÄKETIEDE (kun
>>sitä ehdollistunutta ihmisen psyykeä
>>koskeva...) voitaiaiin "yhtä
>>hyvin korvata trärähtäneiden
>>lässytyksellä", KUNHAN SILLE
>>LÄSSYTYKSELLE MYÖSKÄÄN EI
>>"PERUTETA" MITÄÄN
>>HOITOJA!!!

>Minö ej perutele ytäänmiyään.
>Ksybvain eismrkkkkiä hodosta jokx
>pryustyu peleisoöuyihn. Et oas antaa
>ythän.

No Ramachandran on ainakin yksi esimerkki, joka "hoitaa" ns. haamukivuista kärsiviä potilaita muka "peilineuroneita" hyödyntävällä "hoidolla":

http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran
http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_limb
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box

Ei tuosta "peilisoluhuijauksesta" tässä yhteydessä suoranaista fysiologista haittaa ole potilaille (fysiologisesti pääasia, että potilas paranee), mutta järjestelmällisestä, tarkoituksenmukaisesta väärän tiedon levittämisestä on kyllä on haittaa laajemmin koko yhteiskunnalle ja objektiiviselle tieteelle...
riiviö
10.11.2011 02:03:43
347423

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

hurtta kirjoitti 10.11.2011 (347421)...

>No Ramachandran on ainakin yksi
>esimerkki, joka "hoitaa" ns.
>haamukivuista kärsiviä potilaita
>muka "peilineuroneita"
>hyödyntävällä "hoidolla":

Kiitos. Linkin takaa löytyi pintapuolinen kuvaus teorisoinnista koskien amputoitujen ruumiinosien haamutuntemuksia. Siihen perustuvaa hoitoa en tuosta Wikipedian artikkelista löytänyt.

Mutta tämä vastaus kuitenkin edes sivuaa esittämääni kysymystä.

>Ei tuosta
>"peilisoluhuijauksesta"
>tässä yhteydessä suoranaista
>fysiologista haittaa ole potilaille
>(fysiologisesti pääasia, että potilas
>paranee), mutta järjestelmällisestä,
>tarkoituksenmukaisesta väärän tiedon
>levittämisestä on kyllä on haittaa
>laajemmin koko yhteiskunnalle ja
>objektiiviselle tieteelle...

Niinpä niin. Jutut kansanmurhasta ovat siis sekoilua.

Ketä hyödyttää tahallinen väärän tiedon levittäminen tässä tapauksessa? Missä motiivi?

Eiköhän tieteen itseään korjaava ominaisuus hoitele suuntaamisen kohti toimivia teorioita. Ja toimimattomat, saati haitalliset hoidot karsiutuvat myös aikanaan.

hurtta
10.11.2011 02:03:54
347434

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 10.11.2011 (347423)...

>hurtta kirjoitti 10.11.2011 (347421)..
>.

>>No Ramachandran on ainakin yksi
>>esimerkki, joka "hoitaa" ns.
>>haamukivuista kärsiviä potilaita
>>muka "peilineuroneita"
>>hyödyntävällä "hoidolla":

>Kiitos. Linkin takaa löytyi
>pintapuolinen kuvaus teorisoinnista
>koskien amputoitujen ruumiinosien
>haamutuntemuksia. Siihen perustuvaa
>hoitoa en tuosta Wikipedian
>artikkelista löytänyt.

Se on se "mirror box -terapia".

http://www.fisioterapiamarlenemuller.com.br/pdfs/FUNASE,2007%20Increased%20corticospinal%20excitability%20during%20diret%20observaion%20of%20self-movement%20and%20indirect%20observation%20with%20a%20mirror%20box.pdf

Tuossa ei ole Pavlovin-Fieldsin mekanismin kannalta mitään ihmeellistä, eikä "peilisoluja" tarvita kerrassaan yhtikäs mihinkään koko prosessin aikana. Fieldsin kirjassa esitetään lisäksi uutta tietoa kroonisesta kivusta, ennen kaikkea mikä on gliasolujen rooli siinä uusimpien tutkimusten valossa:

http://books.google.com/books?id=2nmHpXPmV80C&lpg=PP1&hl=fi&pg=PA193#v=onepage&q=chronic%20pain&f=false

>Mutta tämä vastaus kuitenkin edes
>sivuaa esittämääni kysymystä.

>>Ei tuosta
>>"peilisoluhuijauksesta"
>>tässä yhteydessä suoranaista
>>fysiologista haittaa ole potilaille
>>(fysiologisesti pääasia, että potilas
>>paranee), mutta järjestelmällisestä,
>>tarkoituksenmukaisesta väärän tiedon
>>levittämisestä on kyllä on haittaa
>>laajemmin koko yhteiskunnalle ja
>>objektiiviselle tieteelle...

>Niinpä niin. Jutut kansanmurhasta
>ovat siis sekoilua.

>Ketä hyödyttää tahallinen väärän
>tiedon levittäminen tässä
>tapauksessa?
Niitä väärän tiedon levittäjiä.

> Missä motiivi?
Motiivina on paitsi raha, myös se, että "peilisoluvauhkoilusta" perääntyminen tässä vaiheessa tietäisi heille tieteellisen uran loppua.

Suomalaiset veronmaksajat rahoittivat vuosia Harin "peilisolututkimuksia" TKK:n kylmälabrassa.

>Eiköhän tieteen itseään korjaava
>ominaisuus hoitele suuntaamisen kohti
>toimivia teorioita. Ja toimimattomat,
>saati haitalliset hoidot karsiutuvat
>myös aikanaan.

Kyllä väärät teoriat ajan myötä paljastuvat vääriksi sellaisillekin, jotka päättävät rahoituksesta. Nämä RK:n mainitsemat "haistapaskatieteilijät" huijaavat päättäjiltä ja edelleen veronmaksajilta rahaa väärentämällä tiedettä.
riiviö
10.11.2011 02:03:56
347436

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

hurtta kirjoitti 10.11.2011 (347434)...

>Se on se "mirror box -terapia".

>Tuossa ei ole Pavlovin-Fieldsin
>mekanismin kannalta mitään ihmeellistä,
>eikä "peilisoluja" tarvita kerrassaan
>yhtikäs mihinkään koko prosessin aikana.

Aivan niin. Kyseinen terapia ei edellytä peilisoluteoriaa millään tavalla. Ja lisäksi sen kerrotaan tuoneen positiivisia tuloksia. Niin että ohi menee tämäkin esimerkki.

Jos samainen heppu on peilisoluteorian kannattaja, se ei muuta hoitomenetelmää peilisoluihin perustuvaksi.

>> Missä motiivi?
>Motiivina on paitsi raha, myös se, että
>"peilisoluvauhkoilusta" perääntyminen
>tässä vaiheessa tietäisi heille
>tieteellisen uran loppua.

Kyllä tieteen tekijä voi erehtyä, myöntää erehdyksensä ja jatkaa töitään.

>Suomalaiset veronmaksajat rahoittivat
>vuosia Harin "peilisolututkimuksia" TKK:n
>kylmälabrassa.

Tutkimusten tulokset ovat käyttökelpoisia ja informatiivisia riippumatta siitä, mikä on peilisoluteorian tulevaisuus.

>Kyllä väärät teoriat ajan myötä
>paljastuvat vääriksi sellaisillekin,
>jotka päättävät rahoituksesta. Nämä RK:n
>mainitsemat "haistapaskatieteilijät"
>huijaavat päättäjiltä ja edelleen
>veronmaksajilta rahaa väärentämällä
>tiedettä.

Ihanko oikeasti huijaavat? Vastoin parempaa tietoaan väittävät jotakin teoriaa validiksi, jotta voisivat jatkaa saman vääräksi tietämänsä teorian pohjalta tutkimuksia?

Aika kova on väite.

Se on ainakin selvää, että RK on saamansa julkisuuden määrässä saattanut naurunalaiseksi peilisoluteorian kritiikin. Jos kyseinen teoria olisi niin vahingollinen kuin hän antaa ymmärtää, hän syyllistyisi osaltaan kansanmurhaan.

hurtta
10.11.2011 02:03:58
347438

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 10.11.2011 (347436)...

>hurtta kirjoitti 10.11.2011 (347434)..
>.

>>Se on se "mirror box -
>terapia".

>>Tuossa ei ole Pavlovin-Fieldsin
>>mekanismin kannalta mitään
>ihmeellistä,
>>eikä "peilisoluja" tarvita
>kerrassaan
>>yhtikäs mihinkään koko prosessin
>aikana.

>Aivan niin. Kyseinen terapia ei
>edellytä peilisoluteoriaa millään
>tavalla. Ja lisäksi sen kerrotaan
>tuoneen positiivisia tuloksia. Niin
>että ohi menee tämäkin esimerkki.

>Jos samainen heppu on
>peilisoluteorian kannattaja, se ei
>muuta hoitomenetelmää peilisoluihin
>perustuvaksi.

Nimenomaan hän väittää keksineensä "peilisoluille" perustuvan "Mirror box" -terapian. Et sitten vilkaissutkaan antamaani linkkiä (joka ei kuitenkaan Ramachandranin tekstiä), jonka ensimmäinen lause on

"To explore the effect of mirror box therapy based on the mirror neuron (MN) system of the primary motor cortex (M1), we examined if direct (without a mirror) and indirect (with a mirror) observation of self-movement in healthy subjects induced changes in motor evoked potential (MEP) evoked by transcranial magnetic stimulation (TMS)."

http://www.fisioterapiamarlenemuller.com.br/pdfs/FUNASE,2007%20Increased%20corticospinal%20excitability%20during%20diret%20observaion%20of%20self-movement%20and%20indirect%20observation%20with%20a%20mirror%20box.pdf

>>> Missä motiivi?
>>Motiivina on paitsi raha, myös se,
>että
>>"peilisoluvauhkoilusta"
>perääntyminen
>>tässä vaiheessa tietäisi heille
>>tieteellisen uran loppua.

>Kyllä tieteen tekijä voi erehtyä,
>myöntää erehdyksensä ja jatkaa
>töitään.

Ei kyllä onnistu tuollaisen "syrjähypyn" jälkeen. "Peilisolututkijoille" käy lopulta luultavasti samalla tavalla kuin huijarievoluutiopsykologi Marc Hauserille...

>>Suomalaiset veronmaksajat
>rahoittivat
>>vuosia Harin
>"peilisolututkimuksia"
>TKK:n

>>kylmälabrassa.

>Tutkimusten tulokset ovat
>käyttökelpoisia ja informatiivisia
>riippumatta siitä, mikä on
>peilisoluteorian tulevaisuus.

Millä tavalla ne ovat käyttökelpoisia ja informatiivisia, jos ja kun koko peilisoluja ei ole edes olemassa?

>>Kyllä väärät teoriat ajan myötä
>>paljastuvat vääriksi sellaisillekin,
>>jotka päättävät rahoituksesta. Nämä
>RK:n >mainitsemat
>"haistapaskatieteilijät"
>>huijaavat päättäjiltä ja edelleen
>>veronmaksajilta rahaa väärentämällä
>>tiedettä.

>Ihanko oikeasti huijaavat? Vastoin
>parempaa tietoaan väittävät jotakin
>teoriaa validiksi, jotta voisivat
>jatkaa saman vääräksi tietämänsä
>teorian pohjalta tutkimuksia?

Tässä muutamia motiiveja:

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_misconduct#Motivation_to_commit_scientific_misconduct

"Motivation to commit scientific misconduct

According to David Goodstein of Caltech, there are motivators for scientists to commit misconduct, which are briefly summarised here.[3]

Career pressure

Science is still a very strongly career-driven discipline. Scientists depend on a good reputation to receive ongoing support and funding; and a good reputation relies largely on the publication of high-profile scientific papers. Hence, there is a strong imperative to "publish or perish". Clearly, this may motivate desperate (or fame-hungry) scientists to fabricate results.

To this category may also be added a paranoia that there are other scientists out there who are close to success in the same experiment, which puts extra pressure on being the first one. It is suggested as a cause of the fraud of Hwang Woo-Suk.[citation needed][4] A main source of detection comes when other research teams in fact fail or get different results.

Laziness

Even on the rare occasions when scientists do falsify data, they almost never do so with the active intent to introduce false information into the body of scientific knowledge. Rather, they intend to introduce a fact that they believe is true, without going to the trouble and difficulty of actually performing the experiments required.

Ease of fabrication

In many scientific fields, results are often difficult to reproduce accurately, being obscured by noise, artifacts, and other extraneous data. That means that even if a scientist does falsify data, he can expect to get away with it – or at least claim innocence if his results conflict with others in the same field. There are no “scientific police” who are trained to fight scientific crimes; all investigations are made by experts in science but amateurs in dealing with criminals. It is relatively easy to cheat although difficult to know exactly how many scientists fabricate data"

>Aika kova on väite.

Eipä oikeastaan. "Peilisoluhöpsistit" ovat nyt Fieldsin teorian jälkeen vähän samassa asemassa kuin "eetteriteoriahöpsistit" aikanaan olivat sen jälkeen, kun Einstein täräytti ilmoille erityisen suhteellisuusteorian...

>Se on ainakin selvää, että RK on
>saamansa julkisuuden määrässä
>saattanut naurunalaiseksi
>peilisoluteorian kritiikin. Jos
>kyseinen teoria olisi niin
>vahingollinen kuin hän antaa ymmärtää,
>hän syyllistyisi osaltaan
>kansanmurhaan.

riiviö
10.11.2011 02:03:59
347439

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

>Nimenomaan hän väittää keksineensä
>"peilisoluille" perustuvan "Mirror box"
>-terapian. Et sitten vilkaissutkaan
>antamaani linkkiä (joka ei kuitenkaan
>Ramachandranin tekstiä), jonka
>ensimmäinen lause on
>
>"To explore the effect of mirror box
>...

Ok. Terapian toimivuus ei kuitenkaan ole mitenkään riippuvainen peilisolujen olemassaolosta. Sen voi selittää muutenkin.

>Ei kyllä onnistu tuollaisen "syrjähypyn"
>jälkeen. "Peilisolututkijoille" käy
>lopulta luultavasti samalla tavalla kuin
>huijarievoluutiopsykologi Marc
>Hauserille...

Hauser jäi kiinni tahallisesta harhautuksesta. Se on eri asia kuin vain väärässä oleminen.

>>Tutkimusten tulokset ovat
>>käyttökelpoisia ja informatiivisia
>>riippumatta siitä, mikä on
>>peilisoluteorian tulevaisuus.

>Millä tavalla ne ovat käyttökelpoisia
>ja informatiivisia, jos ja kun koko
>peilisoluja ei ole edes olemassa?

Havaitut reaktiot selittyvät siinä tapauksessa jollakin muulla teorialla.

>Tässä muutamia motiiveja:
>
>"Motivation to commit scientific misconduct

Luin ja inhimillistähän tuo on. Silti väite koko peilisoluteorian lepäämisestä huijausen varassa on aika kova. Aika näyttää.

>>Aika kova on väite.
>Eipä oikeastaan. "Peilisoluhöpsistit"
>ovat nyt Fieldsin teorian jälkeen vähän
>samassa asemassa kuin
>"eetteriteoriahöpsistit" aikanaan olivat
>sen jälkeen, kun Einstein täräytti
>ilmoille erityisen suhteellisuusteorian..

Siinä oli kyse vain väärässä olemisesta eikä huijaamisesta.

hurtta
10.11.2011 02:04:01
347441

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 10.11.2011 (347439)...

>>Nimenomaan hän väittää keksineensä
>>"peilisoluille" perustuvan
>"Mirror box"
>>-terapian. Et sitten vilkaissutkaan
>>antamaani linkkiä (joka ei kuitenkaan
>>Ramachandranin tekstiä), jonka
>>ensimmäinen lause on >
>>"To explore the effect of mirror
>box >...

>Ok. Terapian toimivuus ei kuitenkaan
>ole mitenkään riippuvainen
>peilisolujen olemassaolosta. Sen voi
>selittää muutenkin.

Nimenomaan, Pavlovin-Fieldsin ehdollistumisteorialla! :D

>>Ei kyllä onnistu tuollaisen
>"syrjähypyn"
>>jälkeen.
>"Peilisolututkijoille" käy
>>lopulta luultavasti samalla tavalla
>kuin >huijarievoluutiopsykologi Marc
>>Hauserille...

>Hauser jäi kiinni tahallisesta
>harhautuksesta. Se on eri asia kuin
>vain väärässä oleminen.

Peilisolut ovat tahallista harhautusta. Ovat olleet alusta loppuun. Ei sen puoleen, monikaan alan todellinen asiantuntija ei ole kuin viitannut kintaalla koko hölynpölylle...

>>>Tutkimusten tulokset ovat >
>>käyttökelpoisia ja informatiivisia >
>>riippumatta siitä, mikä on >
>>peilisoluteorian tulevaisuus.

>>Millä tavalla ne ovat
>käyttökelpoisia
>>ja informatiivisia, jos ja kun koko
>>peilisoluja ei ole edes olemassa?

>Havaitut reaktiot selittyvät siinä
>tapauksessa jollakin muulla teorialla.

Niin, Pavlovin-Fieldsin teorialla. Ties kuinka monta miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa on mennyt täysin kankkulan kaivoon, "peilisoluhöpsistien" taskuun...

>>Tässä muutamia motiiveja: >
>>"Motivation to commit scientific
>misconduct

>Luin ja inhimillistähän tuo on.
>Silti väite koko peilisoluteorian
>lepäämisestä huijausen varassa on
>aika kova. Aika näyttää.

Joo, aika näyttää...

>>>Aika kova on väite.
>>Eipä oikeastaan.
>"Peilisoluhöpsistit"
>>ovat nyt Fieldsin teorian jälkeen
>vähän >samassa asemassa kuin
>>"eetteriteoriahöpsistit"
>aikanaan olivat
>>sen jälkeen, kun Einstein täräytti
>>ilmoille erityisen
>suhteellisuusteorian..

>Siinä oli kyse vain väärässä
>olemisesta eikä huijaamisesta.

Joo, siinä vaiheessa kun kokeet selkeästi osoittivat, että eetteriä ei ole olemassa.

Ja ihan vastaavalla tavalla peilisolututkijat olivat väärässä siinä vaiheessa kun heille selvisi, että peilisoluja ei ole eikä voi olla olemassa.

Mutta eetteriteoria muuttuu huijaamiseksi siinä vaiheessa, jos varmojen todisteidenkin jälkeen joku vielä pauhaa "eetterin" olemassaolosta. Ja peilisoluteoria on tällä hetkellä mitä suurinta huijausta, koska kyseisen alan tutkijat pauhaavat vielä varmasti peilisolut kumoavien todisteidenkin jälkeen "peilisolujen" olemassaolosta.
RK
11.11.2011 02:04:27
347467

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 10.11.2011 (347418)...

>RK kirjoitti 10.11.2011 (347395)...

>>Tuolla "perusteella" voit
>>aivan yhtä hyvin
>>"perustella", että
>>"KAIKKI MUUKIN LÄÄKETIEDE (kuin
>>sitä ehdollistunutta ihmisen psyykeä
>>koskeva...) voitaiaiin "yhtä
>>hyvin" korvata tärähtäneiden
>>lässytyksellä, KUNHAN SILLE
>>LÄSSYTYKSELLE MYÖSKÄÄN EI
>>"PERUSTETA" MITÄÄN
>>HOITOJA!!!

>Minö ej perutele ytäänmiyään.

Se johtuu siitä, että olet tyhmä!

>Ksybvain eismrkkkkiä hodosta jokx
>pryustyu peleisoöuyihn. Et oas antaa
>ythän.

Entäs jos sillä "perutellaankin" sellaista, että "ei voi periaatteessakaan olla hoitoa" (esimerkiksi autismiin, mikä on puhdasta paskaa, koska KENESTÄ TAHANSA VOITAISIIN KASVATTAA AUTISTI, koska se on yleensä psyyken kielellistymisen häiriö!)

ja että "kukaan puoskaripsykiatrikaan ei voi tehdä virheitä" (paitsi ehkä korkeintaan trotpiien kanssa, tai "antaa kallista näennäishotoa...)

ASIAN YDIN EI OLE OLEMATTOMISSSA "PIERUPEILISOLUISSA"; VAAN EHDOLLISTUMISILMIÖN PIMITTÄMISESSÄ IHMISEN PSYYKEN BIOLOGISENA POHJANA!!!

>>Sulla ei näytä olevan kovin vankka
>>usko hoitoihin...

>Mihin hoitoihin?

Ylipäätään MIHIMNÄÄN!

Hoitojen tieteellinen perusta VOIDAAN LAISTAA POLIITTISELLE FASITISELLE HAISTAPASKANLALLATUKSELE!!!! S...tanan p...leen j...lauta... w...u!!!

ja valjastaa koko roistovaltion tiedotusmafia tuon terrorismin välineeksi!!!

>Näet vastustajia siellä, missä niitä
>ei ole.

Pääasia on, että näen puoskariterroristeja SIELLÄ, MISSÄ NIITÄ ON!!!

Jos joku on aiheetta, se on enempi sitten minun ja hänen välinen ongelma...

>Varjonyrkkeilyä ja lisäksi
>kelvotonta ulosantia. Täysin
>riippumatta siitä, oletko oikeassa
>vai väärässä, leimaudut tärähtäneeksi
>riehujaksi.

Ei ole kysymys minun persoonastani, vaan perkeleen paljon suuremmista asioista! Ei ole edes kysymys pelkästään Suomestakaan, eikä Halone tai Niinistön persoonasta (vaikka näillä on äärimmäisen negatiivinen rikollinen rooli!)
RK
11.11.2011 02:04:28
347468

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 10.11.2011 (347423)...

>hurtta kirjoitti 10.11.2011 (347421)..
>.

>>No Ramachandran on ainakin yksi
>>esimerkki, joka "hoitaa" ns.
>>haamukivuista kärsiviä potilaita
>>muka "peilineuroneita"
>>hyödyntävällä "hoidolla":

>Kiitos. Linkin takaa löytyi
>pintapuolinen kuvaus teorisoinnista
>koskien amputoitujen ruumiinosien
>haamutuntemuksia. Siihen perustuvaa
>hoitoa en tuosta Wikipedian
>artikkelista löytänyt.

Tässä on ksksi "väitöskirjaa", Hari tekosia:

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/laa/kliin/vk/avikainen/cortical.pdf

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/laa/kliin/vk/jarvelainen/

>Mutta tämä vastaus kuitenkin edes
>sivuaa esittämääni kysymystä.

>>Ei tuosta
>>"peilisoluhuijauksesta"
>>tässä yhteydessä suoranaista
>>fysiologista haittaa ole potilaille
>>(fysiologisesti pääasia, että potilas
>>paranee), mutta järjestelmällisestä,
>>tarkoituksenmukaisesta väärän tiedon
>>levittämisestä on kyllä on haittaa
>>laajemmin koko yhteiskunnalle ja
>>objektiiviselle tieteelle...

>Niinpä niin. Jutut kansanmurhasta
>ovat siis sekoilua.

Joukkomurhasta, rinnastuksesta siihen ja valtiollisena terrorismina. Tässä vaiheessa.

>Ketä hyödyttää tahallinen väärän
>tiedon levittäminen tässä
>tapauksessa?

Ei ketään.

>Missä motiivi?

Sitä voit kysyä tarja haloselta. Hän on asian ylin gangsterikummitäti ja kansainvölisoikeudellinen vastuullinen.

>Eiköhän tieteen itseään korjaava
>ominaisuus hoitele suuntaamisen kohti
>toimivia teorioita.

TUO EI OLE TIEDETTÄ, VAAN GANGSTERISMIA! EI SE "ITSEÄÄN KORJAA"! KAIKKEIN VIIMEKSI SE!

>Ja toimimattomat,
>saati haitalliset hoidot karsiutuvat
>myös aikanaan.

Tiede ei tuota hoitoja, vaan OBJEKTIIVISTA TIETOA käytännöllisen toiminnan, mm. juuri hoitojen TEOREETTISEKSI PERUSTAKSI!
(HUOM! OIKEAAKINtieteellistä tietoa vopidaan KÄYTTÄÄ VÄÄRIN esimerkiksi hoidoissa, mutta VÄÄRÄÄ TIETOA EI VOIDA "KÄYTTÄÄ OIKEIN" MISSÄÄN!
riiviö
11.11.2011 02:04:47
347487

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

RK kirjoitti 11.11.2011 (347467)...

Niin, kirjoitti mitä kirjoitti.

Haukut minua tyhmäksi, koska en kysynyt sinua kiinnostavaa asiaa, vaan valitsin itse kysymyksen. Kyseenalaistin väitteesi, joka löytyy tuolta otsikosta.

Jos asiasi on tosiaan niin tärkeä kuin kirjoitat, sinun kannattaisi delegoida julkisuus kokonaan jollekin viestintätaitoiselle henkilölle. Nyt teet vain vahinkoa omalle pyrkimyksellesi.

Jos et ymmärrä tätä vieläkään, syy ei ole minussa eikä muissakaan tämän palstan kirjoittajissa, joilta olet saanut saman palautteen jo lukemattomia kertoja.

Kertaan vielä toisenkin asian. Skepsis-yhdistyksellä ei ole mitään ehdotonta mielipidettä tai agendaa siinä keskustelussa, jota käydään peilisoluteorian validiudesta. Kaikki ne tuhannet kerrat kun olet haukkunut Skepsistä nimellä höpsis ovat olleet silkkaa surullisen hahmon ritarin taistelua tuulimyllyjä vastaan. Myöskään mitään sellaista asiaan liittyvää salaliittoa ei ole, jossa Skepsis olisi osallisena.

Vaikka peilisoluteoria osoittautuisi virheelliseksi, asia ei ole sittenkään mitenkään keskeinen Skepsiksen toimialueessa. Skepsiksellä ei ole mitään ankaraa eettistä velvollisuutta lähteä tässä taistelemaan jonkun mielipiteen puolesta. Tiedeyhteisö jatkaa toimintaansa ja seuraamme kiinnostuneina, miten teoriat vahvistuvat ja kumoutuvat.

Nyt voit taas jatkaa riehumistasi. Ei kai sille mitään ole tehtävissä.

hurtta
11.11.2011 02:05:00
347500

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 11.11.2011 (347487)...

>RK kirjoitti 11.11.2011 (347467)...

>Niin, kirjoitti mitä kirjoitti.

>Haukut minua tyhmäksi, koska en
>kysynyt sinua kiinnostavaa asiaa,
>vaan valitsin itse kysymyksen.
>Kyseenalaistin väitteesi, joka löytyy
>tuolta otsikosta.

>Jos asiasi on tosiaan niin tärkeä
>kuin kirjoitat, sinun kannattaisi
>delegoida julkisuus kokonaan jollekin
>viestintätaitoiselle henkilölle. Nyt
>teet vain vahinkoa omalle
>pyrkimyksellesi.

RK:n tietynlaisena ongelmana näissä keskusteluissa on se, että hän usein näyttäisi olettavan kanssakeskustelijoiden olevan riittävän hyvin perillä asioista, kuten ehdollistumisteoriasta. Tosiasia kuitenkin on, että vain hyvin pieni osa kanssakeskustelijoista ymmärtää edes perusasioita siitä, mistä RK:n kanssa he kuitenkin vänkäävät, ja siksi hänen käyttämänsä terminologia ei aukene.

Minulla esimerkiksi on sellainen perstuntuma, että yli 95 % tämän palstan keskustelijoista ei ymmärrä ehdollistumisteoriasta tosiasiassa mitään, vaan kuvittelee että se liittyy vain ja ainoastaan "Pavlovin verihurttien" syljeneritykseen.

RK:n kannattaisi ehkä harkita kirjan tjs. kirjoittamista aiheesta, sellaisella tyylillä, että se mahdollisesti aukeaisi "suurellekin yleisölle". Oma "blogihan" hänellä jo on, mutta matsku siellä on niin sekavassa ja sotkuisessa muodossa, että pitää todella hakemalla hakea (ja tietää mitä hakea), jotta sieltä jotain löytää. Yksi yhtenäinen teksti selkeässä muodossa voisi helpottaa asiaa huomattavasti...

Esim. RK:n kirjoitus Kansan äänessä on ihan hyvä yritys, mutta vaatii mielestäni edelleen "liikaa" esitietoja, jotta se todella aukenisi "suurelle yleisölle". (Minulle se kyllä aukenee nykyään hyvinkin, mutta tuskin aukenisi, jos en olisi lukenut Fieldsin kirjaa "The Other Brain").

Eli RK:lle ehdottaisin vaikka parin-kolmenkymmenen sivun mittaista "tutkielmaa" Pavlovin-Fieldsin teoriasta siten, että se aukenee "suurellekin yleisölle", ja vieläpä niin, ettei perusasioita tarvitse opiskella miljoonan linkin takaa...
riiviö
11.11.2011 02:05:05
347505

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

hurtta kirjoitti 11.11.2011 (347500)...

>Tosiasia kuitenkin on, että vain
>hyvin pieni osa
>kanssakeskustelijoista ymmärtää edes
>perusasioita siitä, mistä RK:n kanssa
>he kuitenkin vänkäävät, ja siksi
>hänen käyttämänsä terminologia ei
>aukene.

RK on näkevinään vänkääjiä joka puolella. Hän vaihtaa aiheen lennosta aina takaisin samaan omaan lempiaiheeseensa.

Siihen yksinkertaiseen kysymykseen, että mitä peilisoluteoriaan perustuvia hoitoja on oikeasti olemassa ja mitä haittaa niistä on, oli tavattoman vaikea saada vastausta. Vastaukset lähtivät siitä olettamuksesta, että vastassa on joku idiootti vastaanvänkääjä, jolle on aivan oikein ja perusteltua heittää hevonpaskaa takaisin.

Nyt kun on käynyt ilmi, että on ylen vähän peilisoluteoriaan perustuvia käytännön hoitomenetelmiä eivätkä nekään ole mitenkään haitallisia, putoaa pohja väitteeltä, että peilisoluteoria olisi aiheuttamassa "kansanmurhaa" tms.

>Minulla esimerkiksi on sellainen
>perstuntuma, että yli 95 % tämän
>palstan keskustelijoista ei ymmärrä
>ehdollistumisteoriasta tosiasiassa
>mitään, vaan kuvittelee että se
>liittyy vain ja ainoastaan
>"Pavlovin verihurttien"
>syljeneritykseen.

Kuvittelijoita on olennaisesti vähemmän kuin kiukkuhormonia puhkuva asiansa apostoli kuvittelee. Asialliset kysymykset ja tarkennustoivomukset muuttuvat harhaisessa mielessä väitteiksi ja vastaan vänkäämiseksi. Myös huomautukset sekavasta ja alatyylisestä kirjoittamisesta aiheuttavat saman virhehälytyksen. Ilmiö johtunee ehdollistumisesta.

>RK:n kannattaisi ehkä harkita kirjan
>tjs. kirjoittamista aiheesta,
>sellaisella tyylillä, että se
>mahdollisesti aukeaisi
>"suurellekin yleisölle".

Mahdollisesti. Tai sitten voisi vain etsiä yhteistyökumppaniksi jonkun popularisointia paremmin osaavan henkilön näihin nettikirjoitteluihin. Kirjan kirjoittaminenhan ei näin pienellä kielialueella ole tavallisesti kovin kannattavaa puuhaa ainakaan taloudellisesti.

>Eli RK:lle ehdottaisin vaikka parin-
>kolmenkymmenen sivun mittaista
>"tutkielmaa" Pavlovin-
>Fieldsin teoriasta siten, että se
>aukenee "suurellekin
>yleisölle", ja vieläpä niin,
>ettei perusasioita tarvitse opiskella
>miljoonan linkin takaa...

Varo vain. Kohta leimaudut itsekin kansanmurhaajaksi, kun et nahkoineen karvoineen hurraten hyväksy tuota haistapskaviestintää.

RK
11.11.2011 02:05:25
347525

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 11.11.2011 (347487)...

>RK kirjoitti 11.11.2011 (347467)...

>Niin, kirjoitti mitä kirjoitti.

>Haukut minua tyhmäksi, koska en
>kysynyt sinua kiinnostavaa asiaa,
>vaan valitsin itse kysymyksen.
>Kyseenalaistin väitteesi, joka löytyy
>tuolta otsikosta.

En suinkaan ole ainoa, joka viestittää sitä.

>Jos asiasi on tosiaan niin tärkeä
>kuin kirjoitat, sinun kannattaisi
>delegoida julkisuus kokonaan jollekin
>viestintätaitoiselle henkilölle.

Niiden muiden viestit ovat vielä paljon vaikealukuisempia ns. suurelle yleisölle.

>Nyt
>teet vain vahinkoa omalle
>pyrkimyksellesi.

En tee.

>Jos et ymmärrä tätä vieläkään, syy
>ei ole minussa eikä muissakaan tämän
>palstan kirjoittajissa, joilta olet
>saanut saman palautteen jo
>lukemattomia kertoja.

Se palaute on väärää. Tiede ei ole politiikkaa.

>Kertaan vielä toisenkin asian.
>Skepsis-yhdistyksellä ei ole mitään
>ehdotonta mielipidettä tai agendaa
>siinä keskustelussa, jota käydään
>peilisoluteorian validiudesta. Kaikki
>ne tuhannet kerrat kun olet haukkunut
>Skepsistä nimellä höpsis ovat olleet
>silkkaa surullisen hahmon ritarin
>taistelua tuulimyllyjä vastaan.

Skepsis/Höpsis ei ole tässä olennnaista.

>Myöskään mitään sellaista asiaan
>liittyvää salaliittoa ei ole, jossa
>Skepsis olisi osallisena.

Väittäisin, että on, muuta yhtä kaikki ihan sama, on tai ei.

>Vaikka peilisoluteoria osoittautuisi
>virheelliseksi, asia ei ole
>sittenkään mitenkään keskeinen
>Skepsiksen toimialueessa.

Voi olla, että väärin tulkittu Benjamin Libetin koe on vielä keskeisempi Höpsikselle, kuten se on YLEllekin...

>Skepsiksellä ei ole mitään ankaraa
>eettistä velvollisuutta lähteä tässä
>taistelemaan jonkun mielipiteen
>puolesta.

Kyse ei ole vain tosista ja epätosista teorioista, vaan myös alun perin kelvottomista tai "oaranormaaleista", jotka eivät periaatteessakaan voi olla tosia, kontra muista teorioista.

>Tiedeyhteisö jatkaa
>toimintaansa ja seuraamme
>kiinnostuneina, miten teoriat
>vahvistuvat ja kumoutuvat.

Esimerkiksi minä olen osa etenevän titeen yhteisöä, mutta pielisoluhöpsistit kannattajineen eivät sitä ole, vaikka esimerkiksi nostaisivatkin "Akatemialta" palkkaa.

>Nyt voit taas jatkaa riehumistasi.
>Ei kai sille mitään ole tehtävissä.

Ei ole, ei.
RK
11.11.2011 02:05:27
347527

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 11.11.2011 (347505)...

>hurtta kirjoitti 11.11.2011 (347500)..
>.

>>Tosiasia kuitenkin on, että vain
>>hyvin pieni osa
>>kanssakeskustelijoista ymmärtää edes
>>perusasioita siitä, mistä RK:n kanssa
>>he kuitenkin vänkäävät, ja siksi
>>hänen käyttämänsä terminologia ei
>>aukene.

>RK on näkevinään vänkääjiä joka
>puolella. Hän vaihtaa aiheen lennosta
>aina takaisin samaan omaan
>lempiaiheeseensa.

>Siihen yksinkertaiseen kysymykseen,
>että mitä peilisoluteoriaan
>perustuvia hoitoja on oikeasti
>olemassa ja mitä haittaa niistä on,
>oli tavattoman vaikea saada vastausta.

Tuo ei ole peruskysymys, sillä tiede ei ole "hoitoja", vaan sitä tietoa itseään.

Hoidoissa sitä toki viime kädessä parhaiten testataan.

>Vastaukset lähtivät siitä
>olettamuksesta, että vastassa on joku
>idiootti vastaanvänkääjä, jolle on
>aivan oikein ja perusteltua heittää
>hevonpaskaa takaisin.

>Nyt kun on käynyt ilmi, että on ylen
>vähän peilisoluteoriaan perustuvia
>käytännön hoitomenetelmiä eivätkä
>nekään ole mitenkään haitallisia,
>putoaa pohja väitteeltä, että
>peilisoluteoria olisi aiheuttamassa
>"kansanmurhaa" tms.

Olen väittänyt, että SE ITSESSÄÄN RINNASTUU JOUKKOMURHAAN.

>>Minulla esimerkiksi on sellainen
>>perstuntuma, että yli 95 % tämän
>>palstan keskustelijoista ei ymmärrä
>>ehdollistumisteoriasta tosiasiassa
>>mitään, vaan kuvittelee että se
>>liittyy vain ja ainoastaan
>>"Pavlovin verihurttien"
>>syljeneritykseen.

>Kuvittelijoita on olennaisesti
>vähemmän kuin kiukkuhormonia puhkuva
>asiansa apostoli kuvittelee.
>Asialliset kysymykset ja
>tarkennustoivomukset muuttuvat
>harhaisessa mielessä väitteiksi ja
>vastaan vänkäämiseksi.

Minulla ei ole diagnosoitu "harhoja".

>Myös
>huomautukset sekavasta ja
>alatyylisestä kirjoittamisesta
>aiheuttavat saman virhehälytyksen.
>Ilmiö johtunee ehdollistumisesta.

>>RK:n kannattaisi ehkä harkita kirjan
>>tjs. kirjoittamista aiheesta,
>>sellaisella tyylillä, että se
>>mahdollisesti aukeaisi
>>"suurellekin yleisölle".

>Mahdollisesti. Tai sitten voisi vain
>etsiä yhteistyökumppaniksi jonkun
>popularisointia paremmin osaavan
>henkilön näihin nettikirjoitteluihin.

En ole toimittaja, enkä pidä toimittajien kirjoittamista tiedekirjoista.

>Kirjan kirjoittaminenhan ei näin
>pienellä kielialueella ole
>tavallisesti kovin kannattavaa puuhaa
>ainakaan taloudellisesti.

Suosittelisin jollekin, vaikka sitten USAlaiselle taholle Fieldsin kirjan suomentamista.

>>Eli RK:lle ehdottaisin vaikka parin-
>>kolmenkymmenen sivun mittaista
>>"tutkielmaa" Pavlovin-
>>Fieldsin teoriasta siten, että se
>>aukenee "suurellekin
>>yleisölle", ja vieläpä niin,
>>ettei perusasioita tarvitse opiskella
>>miljoonan linkin takaa...

>Varo vain. Kohta leimaudut itsekin
>kansanmurhaajaksi, kun et nahkoineen
>karvoineen hurraten hyväksy tuota
>haistapskaviestintää.
21x666
11.11.2011 02:05:33
347533

Re: Peilisolupseudoteoria rinnastuu joukkomurhaan

riiviö kirjoitti 10.11.2011 (347418)...

>RK kirjoitti 10.11.2011 (347395)...

>>Tuolla "perusteella" voit
>>aivan yhtä hyvin
>>"perutella" että
>>"KAIKKI MUUKIN LÄÄKETIEDE (kun
>>sitä ehdollistunutta ihmisen psyykeä
>>koskeva...) voitaiaiin "yhtä
>>hyvin korvata trärähtäneiden
>>lässytyksellä", KUNHAN SILLE
>>LÄSSYTYKSELLE MYÖSKÄÄN EI
>>"PERUTETA" MITÄÄN
>>HOITOJA!!!

>Minö ej perutele ytäänmiyään.
>Ksybvain eismrkkkkiä hodosta jokx
>pryustyu peleisoöuyihn. Et oas antaa
>ythän.

>>Sulla ei näytä olevan kovin vankka
>>usko hoitoihin...

>Mihin hoitoihin?

>Näet vastustajia siellä, missä niitä
>ei ole. Varjonyrkkeilyä ja lisäksi
>kelvotonta ulosantia. Täysin
>riippumatta siitä, oletko oikeassa
>vai väärässä, leimaudut tärähtäneeksi
>riehujaksi.

Ihanko vakavissasi sinä keskustelet siitä ovatko peilisolujeteorioiden kannattajat joukkomurhaajia sellaisen miehen kanssa, jonka mielestä Lenin ja Stalin eivät olleet joukkomurhaajia. Edellisestä on empiiristä näyttöä lähinnä RK:n einiinharhattomassa mielikuvituksessa niin kuin muuten jälkimmäisestäkin.

Palaa otsikkolistaan  |  Edellinen sivu  |  1  2  3  | Seuraava sivu