PeP
13.12.2021 13:13:49
407863

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: riiviö, 13.12.2021 10:44:14, 407862
Lainaus: PeP, 10.12.2021 19:29:57, 407838
Ei tainnut syntyä edes keskustelua siitä, etteikö HX työryhmän valinta olisi oikea.


Koko siunatun aamun radio soitti eri asiantuntijoiden toistamana samoja mantroja "ulkojtrvallsuuspliittisesta linjasta", puolustuksen uskottavuudesta, yksimielisyydestä ja niin päin pois. Lähes samat lauseet aina uudelleen, hiukan eri intonaatioilla ja lespauksilla.

Keskustelua on kyllä käyty ruohonjuuritasolla. Kovin vähän on ollut esillä se näkökohta, että koko sotilaallisen varustautumisen varsinainen tavoite on sodan välttäminen eikä huippusuoriutuminen sitten, kun sota on jo käynnissä. En väitä, että tämän huomioon ottaminen välttämättä muuttaisi päätöstä, koska en tunne kaikkea sitä, mikä kätketään jargonin ja diibadaaban taakse. Mutta ruotsalaisten kanssa kannattaisi olla kumminkin yhteistyöväleissä.


Asiantuntijat toistavat samoja mantroja koska....he ovat asiantuntijoita. Nohynek, Vapalahti ja Salminenkin toistavat samoja mantroja koronasta puhuessaan.

Pysyäkseni koronavertauksessa, niin senkin kohdalla on käyty runsaasti ruohonjuuritason keskustelua. Ja senkin kohdalla ruohonjuuritasolla esitetään varsin vahvoja mielipiteitä.
Molempien kohdalla voi kysyä, mistä kumpuaa se asiantuntemus, joka tuottaa varmoja mielipiteitä nettikeskusteluihin. On kyse hävittäjähankkeesta tai koronasta, niin hyvin harva kansalaisista kykenee ymmärtämään aiheesta riittävästi kyseenalaistaakseen mitenkään "virallisen kannan."

Sotilaallisen varustautumisen tavoite on yksiselitteinen. Tavoite on tehdä Suomeen hyökkäämisen panostus / tuotos suhteesta negatiivinen kaikissa olosuhteissa. Pelotteen uskottavuus korreloi taas aivan suoraan sen kanssa, mikä olisi hävittäjien käyttöarvo rähinätilanteessa.

Mitä tulee yhteistyöhön Ruotsin kanssa, ei tämä hankinta sitä vaaranna. Yhteistyön perustana on molemminpuolinen hyöty ja hävittäjähankkeen ruotsalaisille aiheuttama pettymys sivuutetaan realiteettien niin vaatiessa.

KaiVarma.
Tuomiojan kanta ei tullut minulle yllätyksenä. Tuliko sinulle?
Pari vasemmistoliiton äärilaidan edustajaa lausui Tuomiojan lisäksi saman suuntaisia kommentteja, mutta niiden lähtökohta oli puhtaasti poliittinen ja merkitys olematon.

Euroopan yhteisen puolustuksen rakentamiseen koneiden tyyppi ei vaikuta mitenkään. Ei Suomi ole ensimmäinen Euroopan maa, joka hankkii F35 hävittäjiä. Suomi on muokannut johtamisjärjestelmänsä täysin NATO yhteensopiviksi, kuten useimmat Euroopan maat ja se on yhteisen operoinnin kannalta avainasia.


Muokannut: PeP, 12/13/2021 1:15:04 PM
Kai Varma
13.12.2021 13:15:41
407864

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: riiviö, 13.12.2021 10:44:14, 407862
Lainaus: PeP, 10.12.2021 19:29:57, 407838
Ei tainnut syntyä edes keskustelua siitä, etteikö HX työryhmän valinta olisi oikea.


Koko siunatun aamun radio soitti eri asiantuntijoiden toistamana samoja mantroja "ulkojtrvallsuuspliittisesta linjasta", puolustuksen uskottavuudesta, yksimielisyydestä ja niin päin pois. Lähes samat lauseet aina uudelleen, hiukan eri intonaatioilla ja lespauksilla.

Keskustelua on kyllä käyty ruohonjuuritasolla. Kovin vähän on ollut esillä se näkökohta, että koko sotilaallisen varustautumisen varsinainen tavoite on sodan välttäminen eikä huippusuoriutuminen sitten, kun sota on jo käynnissä. En väitä, että tämän huomioon ottaminen välttämättä muuttaisi päätöstä, koska en tunne kaikkea sitä, mikä kätketään jargonin ja diibadaaban taakse. Mutta ruotsalaisten kanssa kannattaisi olla kumminkin yhteistyöväleissä.


En minäkään usko, että päätös voisi olla toisenlainen, sillä poliitisella tasolla jo Sipilän hallituksen antama tehtävä puolustusvoimille sisälsi poliittisen päätöksen amerikkalaisten hyväksi. Ei minullakaan ole mitään salaista tietoa siitä salassapidettävästä tiedosta, jotka viimekädessä ovat ratkaisseet Sipilän hallituksen tehtäväannon puolustusvoimille. Mutta minulle on tullut tunne, että tun TLH-kirjan tekijöillä sellaista on, koskapa fiktio-osan tulevaisuuskuva, jonka ovat pari kolme vuotta sitten rakentaneet näyttää karmealla tavalla toteutuvan reaalielämässä.

Sen tiedon varassa, mitä minulla on olisin kallistunut yhteistyöhön ruotsalaisten kanssa. Joku viisas on sanonut, että ystävät on hyvä valita läheltä ja viholliset kaukaa.

PeP:lle totean , ettei Tuomiojan kanta yllättänyt, mutta on hyvä että hän sanoo mielipiteensä . Kyllä hän minusta ulkoministerinä puolusti Suomen etuja mallikkaasti.


Muokannut: Kai Varma, 12/13/2021 1:26:41 PM
PeP
13.12.2021 14:32:51
407866

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Tavoite PV:n integroimiseksi NATO yhteensopivaksi määriteltiin hallituksen taholta jo 1990 luvulla, eli paljon ennen Sipilän hallitusta. Esimerkiksi pilottien lentokoulutuksen kieli on ollut englanti jo 1990 luvun alkupuolelta.

Rauhankumppanuusohjelmaan Suomi liittyi vuonna 1994 ja Suomella oli edustaja NATOn päämajassa vuodesta 1997. NATO:n nopean toiminnan joukkoihin Suomalainen yksikkö hyväksyttiin 2008, eli silloin piti komentojärjestelmien olla yhtenevät. Jo 1990 luvulla Suomi osallistui NATO johtoisiin operaatioihin esimerkiksi IFOR operaatiossa.
Itse asiassa siitä kun Hornetit tulivat Suomeen 1995, ei tilanne ole oleelliseti muuttunut, paitsi sen suhteen, että yhteisiä harjoituksia järjestetään nykyään paljon enemmän. Nykyinen hävittäjähankintakin on suoraa jatkumoa Hornet hankinnalle.
Sipilän hallituksen kanta ei muuttanut jo parikymmentä vuotta vallinnutta linjaa mitenkään.

Kuten riiviölle totesin, nykyinen valinta ei vaikuta pidemmällä tähtäimellä yhteistyöhön Ruotsin kanssa. Molempien sotilaalliset ja poliittisetkin edut yhtyvät siinä kohtaa. Nykyään yhteistyötä tehdään lisäksi laajalti useiden maiden kanssa.

Ps. Minulla on ollut sitä salassapidettävääkin tietoa, kun oli lihaleimapapereiden käsittelyoikeus kolmisenkymmentä vuotta, mutta ne tiedot ovat auttamattomasti vanhentuneita. Kokonaisnäkemys ilmapuolustuksesta ei sen sijaan ole kohdallani vielä aivan menneen talven lumia.


Muokannut: PeP, 12/13/2021 2:35:23 PM
riiviö
13.12.2021 15:18:56
407867

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: PeP, 13.12.2021 13:13:49, 407863
Asiantuntijat toistavat samoja mantroja koska....he ovat asiantuntijoita. Nohynek, Vapalahti ja Salminenkin toistavat samoja mantroja koronasta puhuessaan.


Kritiikkini ja turhautumiseni kärki kohdistuu tarjotun mediasisällön tylsyyteen, joka aiheutuu yksipuolisesta samojen lauseiden toistamisesta. Ei ole tarpeen muuttaa mielipidettä eikä sen perusteluita, vaikka tarkastelisi asiaa monipuolisemmin ja syvemmin.

Tässä on luonnollisesti toimittajilla merkittävä osuus myös. Kun tekee kaikille haastateltaville samat kysymykset, on vaarana, että saa kasan samanlaisia vastauksia.
PeP
13.12.2021 16:33:02
407868

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: riiviö, 13.12.2021 15:18:56, 407867

Kritiikkini ja turhautumiseni kärki kohdistuu tarjotun mediasisällön tylsyyteen, joka aiheutuu yksipuolisesta samojen lauseiden toistamisesta.
Tässä on luonnollisesti toimittajilla merkittävä osuus myös. Kun tekee kaikille haastateltaville samat kysymykset, on vaarana, että saa kasan samanlaisia vastauksia.


Satun tuntemaan muutaman projektin pääjehuista.
Jos kentsu ei saunan lauteilla sano tutuille luotettaville (?) kavereille asiasta mitään, ei hän varmasti sano toimittajillekaan. Tuollaisissa projekteissa myös tarjouksen tehneet osapuolet vaativat tiukkaa linjaa tarjouksen sisällön salaamisen suhteen. On tarkkaan sovittu ennakkoon, mitä saa sanoa ja mitä ei. Toimittajaparka on aika huonossa asemassa, kun haastateltavat ovat lievällä vainoharhalla ;-) ryyditettyjä kimiräikkösiä.


Muokannut: PeP, 12/13/2021 4:37:27 PM
PeP
13.12.2021 22:11:59
407870

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Katselin juuri A-studion, jonka viimeisessä kolmanneksessa käsiteltiin hävittäjähankinnan elinkaarikustannuksia.
Studiossa oli hankkeen vetäjä Lauri Puranen ja julkistalouden proffa Roope Uusitalo.
Insertissä logistiikkalaitoksen johtaja Kari Renko vakuutti, että ylläpitokustannukset pysyvät raameissa. Karilla on huomattavan kova kokemus Hornet-hankkeen elinkaarilogistiikassa (poiki kunniatohtorin arvon Tampereen teknisessä korkeakoulussa) ja myös yhteistyöstä jenkkien kanssa pohjautuen sotilasasiamiespestíin USA:ssa.

Uusitalolla myönsi, ettei hänellä ole tietoa, jonka perusteella voisi kyseenalaistaa laskelmia.
Puranen väitti laskelmia konservatiiviisiksi ja lähtötietoja hyviksi. Muualla tehtyjen arvioiden suurempiin kustannuksiin Puranen sanoi yhdeksi syyksi sen, että muualla on palkka-armeija, jonka hintataso myös huoltotoiminnassa on aivan toinen.

Lopputulema oli, että näemme 10 - 40 vuoden kuluttua, ovatko arviot olleet oikeita.

Ei tullut A-studiossakaan räiskyvää keskustelua, eikä edes PV:n arvioiden kyseenalaistamista, vaikka Petri Raivio varmasti parhaansa yritti. Roope Uusitalo pitäytyi kohteliaasti vain siihen, minkä hän tietää ryhtymättä spekuloimaan.


Muokannut: PeP, 12/13/2021 10:16:51 PM
Kai Varma
14.12.2021 11:19:20
407874

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: PeP, 13.12.2021 22:11:59, 407870
Katselin juuri A-studion, jonka viimeisessä kolmanneksessa käsiteltiin hävittäjähankinnan elinkaarikustannuksia.
Studiossa oli hankkeen vetäjä Lauri Puranen ja julkistalouden proffa Roope Uusitalo.
Insertissä logistiikkalaitoksen johtaja Kari Renko vakuutti, että ylläpitokustannukset pysyvät raameissa. Karilla on huomattavan kova kokemus Hornet-hankkeen elinkaarilogistiikassa (poiki kunniatohtorin arvon Tampereen teknisessä korkeakoulussa) ja myös yhteistyöstä jenkkien kanssa pohjautuen sotilasasiamiespestíin USA:ssa.

Uusitalolla myönsi, ettei hänellä ole tietoa, jonka perusteella voisi kyseenalaistaa laskelmia.
Puranen väitti laskelmia konservatiiviisiksi ja lähtötietoja hyviksi. Muualla tehtyjen arvioiden suurempiin kustannuksiin Puranen sanoi yhdeksi syyksi sen, että muualla on palkka-armeija, jonka hintataso myös huoltotoiminnassa on aivan toinen.

Lopputulema oli, että näemme 10 - 40 vuoden kuluttua, ovatko arviot olleet oikeita.

Ei tullut A-studiossakaan räiskyvää keskustelua, eikä edes PV:n arvioiden kyseenalaistamista, vaikka Petri Raivio varmasti parhaansa yritti. Roope Uusitalo pitäytyi kohteliaasti vain siihen, minkä hän tietää ryhtymättä spekuloimaan.


Katselin saman ohjelman, enkä osaa sanoa kuka tuossa on oikeassa. Minusta tässä asiassa ei oleellista ole raha, vaan kansakunnan olemassaolo ja sen turvaaminen jälkipolville. Näin sodan jälkeisen puutteen kokeneena tiedän, että voimme elää vähän köyhemmästi, jos tarve vaatii.

Mielestäni "riiviö" sanoi aivan oikein, että varustautumisen tavoitteena on sodan välttäminen , ei huippusuorittautuminen.
Käsitin Tuomiojan kannanoton juuuri tuosta näkökulmasta. Emme pysty toimillamme ratkaisemaan mailman rauhaa tai ilmastonmuutosta, mutta meidän on tehtävä näissä asioissa oma osuutemme mailmanlaajuiseti, ja hoidettava oma tonttimme mallikelpoisesti.

Tässä nimenomaisessa kysymyksesä yhteistyö ruotsalaisten kanssa olisi mielestäni parasta tämän maailmankolkan rauhoittamista. Uskon vahvasti, että Gripenit selviävät aivan hyvin Nato-yhteistyöstä tarvittaessa. Jos käy niin, että Kiina vie USA:n resurssit ja huomion, voi parinkymmenen vuoden päästä tapahtua että poliittisella yksipuolisella päätöksellä meidät uhrataan reuna-alueena. Silloin skandinaavinen integraatio olisi arvossa arvaamattomassa.
PeP
14.12.2021 16:41:43
407877

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: Kai Varma, 14.12.2021 11:19:20, 407874

Tässä nimenomaisessa kysymyksesä yhteistyö ruotsalaisten kanssa olisi mielestäni parasta tämän maailmankolkan rauhoittamista. Uskon vahvasti, että Gripenit selviävät aivan hyvin Nato-yhteistyöstä tarvittaessa. Jos käy niin, että Kiina vie USA:n resurssit ja huomion, voi parinkymmenen vuoden päästä tapahtua että poliittisella yksipuolisella päätöksellä meidät uhrataan reuna-alueena. Silloin skandinaavinen integraatio olisi arvossa arvaamattomassa.


Asiantuntijat olivat kanssasi eri mieltä. He ovat varmasti punninneet myös USA:n peliliikkeitä kaukoidässä. Tosiasia on kuitenkin, että NATO-maista suuri enemmistö on Euroopassa ja USA:n transatlantiset intressit tulevat aina olemaan tärkeällä sijalla.

Scandinaavialainen integraatio jatkuu konekaupoista huolimatta. Norja tilasi F35 koneita ja Tanska seurannee perässä, kun se uusii F-16 hävittäjät. Ei se yhteistyöhön vaikuta.
Gripen selviää NATO yhteistyöstä, mutta F35 on suorituskyvyltään ylivoimainen. Valina oli asiantuntijoiden valinta ja kuten arvasin, poliitikot eivät alkaneet keräämään irtopisteitä kun kyseessä on maanpuolustus.

Sota on sitä varmemmin vältettävissä, mitä uskottavammat puolustusvoimat meillä on. Nykyään ei F35 hävittäjää voita uskottavuudessa mikään.
Kai Varma
16.12.2021 03:03:52
407893

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: PeP, 14.12.2021 16:41:43, 407877
Lainaus: Kai Varma, 14.12.2021 11:19:20, 407874

Tässä nimenomaisessa kysymyksesä yhteistyö ruotsalaisten kanssa olisi mielestäni parasta tämän maailmankolkan rauhoittamista. Uskon vahvasti, että Gripenit selviävät aivan hyvin Nato-yhteistyöstä tarvittaessa. Jos käy niin, että Kiina vie USA:n resurssit ja huomion, voi parinkymmenen vuoden päästä tapahtua että poliittisella yksipuolisella päätöksellä meidät uhrataan reuna-alueena. Silloin skandinaavinen integraatio olisi arvossa arvaamattomassa.


Asiantuntijat olivat kanssasi eri mieltä. He ovat varmasti punninneet myös USA:n peliliikkeitä kaukoidässä. Tosiasia on kuitenkin, että NATO-maista suuri enemmistö on Euroopassa ja USA:n transatlantiset intressit tulevat aina olemaan tärkeällä sijalla.

Scandinaavialainen integraatio jatkuu konekaupoista huolimatta. Norja tilasi F35 koneita ja Tanska seurannee perässä, kun se uusii F-16 hävittäjät. Ei se yhteistyöhön vaikuta.
Gripen selviää NATO yhteistyöstä, mutta F35 on suorituskyvyltään ylivoimainen. Valina oli asiantuntijoiden valinta ja kuten arvasin, poliitikot eivät alkaneet keräämään irtopisteitä kun kyseessä on maanpuolustus.

Sota on sitä varmemmin vältettävissä, mitä uskottavammat puolustusvoimat meillä on. Nykyään ei F35 hävittäjää voita uskottavuudessa mikään.


Näinhän se on. Päätös on parlamentaarisessa järjestyksessä tehty ja siihen on meidän kaikkien tyytyminen. Minunkin, vaikka päätös oli mielestäni väärä.

Sitä vain ihmettelen, että kovin vähän skeptisyyttä on PeP:n mielipiteissä, silloin kun puhutaan hallituksemme toiminnasta. Suorastaan närkästystä on havaittavissa, kun uskaltaudun arvostelemaan hallituksemme toimia. Kun minulla on tunne, että tämän hävittäjähankinnan tehtävänanto oli rakennettu niin , että lopputulos takasi nato-mielisen ratkaisun, vaikka tänä päivänä Naton kannattajat ovat vielä vähemmistönä, niin miksi en saisi näkemystäni kertoa?

Kun totesin hallituksemme olevan lapsi-hallitus, oli sekin pahasti sanottu, vaikka olin perustellut sitä mielestäni asiallisesti sen omilla tekemisillä. Valitettavasti nuo perusteluni siirrettiin "tunkio-osastolle" ja tämä moderaattorin toimenpide sai PeP:ltä tukea.

Kuitenkin käsitys lapsihallituksesta vain vahvistuu, kun kuuntelee heidän puheitaan. Hoetaan mantraa, kuika hyvin hallituksemme on hoitanut koronaa. No mielestäni se on ollut alustapitäen lapsellista sekoilua. Selvisimme alussa vähemmällä kuin muut, koska olemme eristyksessä pussin perällä, ja harvalukuisessa väestössä pitkien etäisyyksien maassa korona tietenkin levisi htaammin.

Mutta kun olisi pitänyt ymmärtää, että virusta vastaan on käytävä sotaa, jota vastaan pitää varautua systemaattisella suunnitelmalla (niinkuin nyt sotaa yleensä käydään). Kun hieman kokeneempi valtiomies ehdottaa "nyrkin" perustanista, ilmoitetaan , että boomereita ei kaivata, kun "me kylä osataan". Ja osattu on. Sotaa virusta vastaan käydään julkisuudessa kilpeä kiillottaen.

Nyt sitten virusvihollinen tekee uuden iskun , johka ei voi tulla yllätyksenä, niin mitä tekee hallitus. Ministerit riehuvat koronatartunnan saaneina(ja tiertoisina siitä) julkisella paikalla, ja sitten yksi hyväkäs ilmestyy televisioon kertomaan mahtipontisena, jotta nyt kaikki reservijoukot etulinjaan rokostuspiikkejä jakamaan. No mitä ovat nämä reservit? Eläkkeellä olevat hoitajat, armeíjan välskärit,hoitoalan opiskelijat. Puuttuu vain juoksija Vainion talonmies.
Nuo reservijoukot ovat hajallaan kuin sääskiparvi, ja niiden kokoamiseen ja perehdyttämiseen tarvitaan aikaa. Mutta kun viirus-vihollinen ei odota. Miksei reserveihin varauduttu, kun asiantuntjat ovat sanoneet, että muuntovirusten vaara on kokoajan olemassa.

Ja sitten se lapsenomainen suurin munaus. On ollut kaksi vuotta aikaa sopia työterveyshuollon kanssa asiat. Siellä on täällä hetkellä valtava ammattlaisten armeija, jota ei ole huolittu mukaan ilmeisesti ideologisista syistä.

Kun aloitettiin sota virusta vastaan, ei "nyrkki" kelvannut. Maksamme siitä nyt kovaa hintaa. Ja nyt sitten juostaan ympäri kuin päättömät kanat (anteeksi, mutta en keksi tähän nyt sukupuolineutraalia ilmaisua) ja etsitään piikittäjiä joka paikasta, mutta työterveuden piirissä olevat ammattilaiset eivät kelpaa!

Ja tätäkö ei saa sanoa lapselliseksi toiminnaksi.
PeP
16.12.2021 08:53:34
407894

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: Kai Varma, 16.12.2021 03:03:52, 407893


Näinhän se on. Päätös on parlamentaarisessa järjestyksessä tehty ja siihen on meidän kaikkien tyytyminen. Minunkin, vaikka päätös oli mielestäni väärä.

Sitä vain ihmettelen, että kovin vähän skeptisyyttä on PeP:n mielipiteissä, silloin kun puhutaan hallituksemme toiminnasta.


Se skeptismi, mihin suuntan olen yrittänyt ajatteluani suunnata, ei tarkoita kaiken epäilemistä. Pyrin tekemään päätökseni epämääräisen tiedon tai arvailujen sijaan parhaaseen saatavissa olevaan asiantuntemukseen perustuen.

HX projektissa oli kyse ilmavoimien asiantuntemuksesta, ei politiikasta. Voit olla aivan huoletta myös sen suhteen, ettei työryhmä ole hallituksen taholta saanut ohjeistusta NATO:a tukevasta ratkaisusta. Jos hallitus olisi sellaista ohjaamista edes yrittänyt, asia olisi varmasti tullut julki.
Puolustusvoimilla on joitain periaatteita, joita ei myydä. Puoluepoliittinen sitoutumattomuus on yksi sellaisista. Kun useimmat työryhmän jäsenistä olivat jo virkauransa huipulla, ei urakehityksenkään suhteen tarvinnut nuoleskella kenenkään saappaita tai avokkaita.

Pieni anekdootti aiheeseen liittyen:
Olen nähnyt itse tönkössä seisten, kun silloinen Satakunnan Lennoston komentaja ripitti valatilaisuuden juhlapuheessaan puolustusministeri Anneli Tainan johtamaa ministeriötä. Anneli istui kunniapaikalla minihameessaan lievästi punoittaen, ja Tuunasen Pekka antoi palaa niin kuin sudeettisavolainen vain osaa. Aattelin silloin, että ei taida etunimikaimasta kentsua tuon jälkeen tulla, mutta niin vaan tuli.

Mitä hallituksen toimintaan tulee, niin oppositiopuoluetta äänestäneenä en näe kaikkia hallituksen toimia oikeansuuntaisina. Koronasta ja koronan aikaisesta taloudesta puhuttaessa,numerot puhuvat puolestaan ja ne näyttävät hallituksen pärjänneen hyvin miltei mihin tahansa maahan verrattuna. Tuskin mikään "nyrkki" asiaa olisi sen paremmin hoitanut.
Jälkeenpäin on tietenkin helppo osoittaa yksityiskohtia, joissa olisi pitänyt toimia toisin. Kononaisuutena hallituksen koronatoimia on pidettävä onnistuneina.

Hallituksen pätevyyteen ei myöskään vaikuta onko ministereillä munat vai munasarjat. Mitä ikään tulee, niin useiden maailman suurimpien yritysten kellokkaat ovat olleet kolmenkymmenen tai reilusti alle firmansa perustaessaan, kuten naamakirjan parikymppisenä perustanut Zuckerberg ja Amatzonin 30 vuotiaana perustanut Jeff Bezos. Applen perustajat Steve Jobs, Steve Wozniak olivat vähän yli kaksikymppisiä aloittaessaan rakentaa yhtä maailman johtavista ATK alan yrityksistä. Ei ikä ole mikään tae kyvystä laadukkaaseen johtamiseen.

Jokaisella saa toki olla mielipiteensä, mutta mielipiteitä on oikeus myös arvostella. En näe, että sinulla olisi juurikaan kompetenssia arvioida hävittäjähankinnan järkevyyttä, mutta mielipiteen saat tietenkin muodostaa siitä huolimatta.


Muokannut: PeP, 12/16/2021 9:04:14 AM
Kai Varma
16.12.2021 14:43:14
407903

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

[q=407894][q=407893]

En näe, että sinulla olisi juurikaan kompetenssia arvioida hävittäjähankinnan järkevyyttä, mutta mielipiteen saat tietenkin muodostaa siitä huolimatta.[/q]

Olen kyllä alusta asti tehnyt selväksi sen että minulla ei ole koulutuspohjaa, joka pätevöittäisi minua yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta kun olen tänne nyt ajautunut sattuneesta syystä, käytän kansalaisoikeuttani mielipiteeni ilmaisun. Hallituksen tekemiset vaikuttavat lastenlasteni maailmaan, joten näen osallistumisen hyt jopa velvolisuudeksikin, kun nyt olen löytänyt julkisen kanavankin.
En ymmärtääkseni ole missään vaiheessa väittänyt, että hallitus olisi ohjeistanut työryhmää. Korkean tason piilovaikuttaminen tapahtunee paljon fiksummin. Kerron esimerkin.

Kun aloitin työelämän, olivat 60 luvun tuotantotekniikat kovin "vanhanaikaisia", mutta luonnonlait ihan samat kuin nytkin. Kun sitten työnantajani oli päättänyt siirtyä moderniin teknologiaan, oli valittavana useita teknisiä vaihtoehtija. Koska työnantajani oli suuryritys,ja investointi todella kallis, se perusti yrityksen sisäisen työryhmän valmistelemaan asiaa. Rymään kului tohtoreita ja maistereita, mutta myös minut kutsuttiin mukaan tuomaan se kokemus mikä minulla oli vanhan tekniikan käytöstä. Ryhmän tarkoitus oli muotoilla tekninen tehtävä insinööritoimistolle, joka valittaisiin suunnittelemaan laitosta.

Lähtöpaperin muotoili ryhmämme johtaja tekniikan tohtori ...., joka on hyvin arvostettu myös yliopistomaailmassa. Koska hän oli korkeasti oppinut, en pitkään aikaan uskaltanut kommentoida hänen tekemäänsä luonnosta vaan märehdin asiaa mielessäni. Mutta kun minulta vartavasten kysyttiin, niin esitin tehtävän muotoilua toisella tavalla, koska kokemukkseni perusteella niin olisi parempi.

Nousi valtava meteli ja yrityksen johtoa vaadittiin ottamaan minut pois työryhmästä, koska olin kuulemma ongelmahenkilö, jolla ei ollut kompetenssia keskustella tällaisista asioista. jouduin yleisen pilkan kohteeksi, ja vetäydyin perustyöhöni vanhan prosessin valvomoon.
Minua ei kuitenkaan erotettu ryhmästä vaan jonkin ajan kuluttua rymän vetäjä ilmestyi kesken rauhallista yövuoroa valvomoon, ja halusi kuulla enemmän ja tarkemmin perustelujani.
Keskustelu kesti aamuyöhön. Aluksi meillä ei ollut yhteistä kieltäkään. Tohtori puhui termodynamiikkaa, ja minä prosessidynamiikkaa. Mutta kun tohtorilla oli laaja sivisys, ja hän ymmärsi myäs prosessidynamiikkaa, aloimme ymmärtää toisiamme, ja aamun valjetessa hän KIITTI MINUA KÄRSIVÄLLISYYDESTÄ, ja lupasi palata asiaan.

Seuraavanssa kokouksessa hän pudotti pommin! Hän ilmoitti ykskantaan , että tehtävä muotoillaan ehdottamallani tavalla! Ilmoituksen jälkeen kaksi jäsentä ei enää suostunut keskustelemaan kanssani. Teknisen tehtävän muutos johti siihen ,että teknologia ostettiin taholta, joka ei ollut lainkaan alkuperäsissä kaavailuissa mukana. Nämä kaksi mykäksi muuttunutta kaveria siirtyivät myöhemmin palvelemaan yritystä, joka oli ollut se todennnäköisin toimittaja ilman teknisen tehtävän muutosta. Ryhmän vetäjän kanssa ystävystyin myöhemmin työn puitteissa. Hänen poismenonsa vuosia sitten katkaisi kontaktini älyköiden maailmaan, joten täällä nyt huhuilen, mutta ei edes kaiku vastaa. Kas kun minulla ei ole kompetenssia! Mutta elämänkokemusta on!

Siksi minun on kovin vaikea sinisilmäisesti uskoa, että tuota hävitäjiä koskeva toimeksianto olisi tehty ilman vastavia kiemuroita ja poliittista suhmurointia.


Muokannut: Kai Varma, 12/16/2021 2:53:08 PM
PeP
16.12.2021 16:26:47
407906

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Minulle on aivan sama mitä sinä uskot. 

Tunnen henkilökohtaisesti muutaman hankkeen johtohenkilöistä, (esimerkiksi kaikki kolme pääuutisten tiedotustilanteessa esiintynyttä moikkaavat vastaantullessa ja ainakin yksi heistä jää jutulle) enkä todellakaan usko heidän kohdallaan poliittiseen vaikuttamiseen.

Lisäksi tuntuisi melko kummalliselta, että demarivetoinen hallitus, jossa on mukana sekä vasemmistoliitto, RKP, että vihreät, olisi NATO-myönteinen. Sossut ja RKP ovat olleet päin vastoin aina olleet Ruotsiin kallellaan ja niin vasureille kuin vihreillekin pienen naapurimaan kone olisi varmaan ollut mieluisampi. Jos hallituksella olisi ollut poliittisia intressejä piilovaikuttaa, niin kohde olisi ollut Gripenin.

Mutta kun paras valittiin, niin paras valittiin. Kuten jo ennakkoon kerroin, yksikään hallitus ei ole ikinä kyseenalaistanut tämän luokan hankinnoissa PV:n asiantuntemusta.


Muokannut: PeP, 12/16/2021 4:28:07 PM
Kai Varma
16.12.2021 16:48:03
407907

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: PeP, 16.12.2021 16:26:47, 407906
Minulle on aivan sama mitä sinä uskot.

Tunnen henkilökohtaisesti muutaman hankkeen johtohenkilöistä, (esimerkiksi kaikki kolme pääuutisten tiedotustilanteessa esiintynyttä moikkaavat vastaantullessa ja ainakin yksi heistä jää jutulle) enkä todellakaan usko heidän kohdallaan poliittiseen vaikuttamiseen.

Lisäksi tuntuisi melko kummalliselta, että demarivetoinen hallitus, jossa on mukana sekä vasemmistoliitto, RKP, että vihreät, olisi NATO-myönteinen. Sossut ja RKP ovat olleet päin vastoin aina olleet Ruotsiin kallellaan ja niin vasureille kuin vihreillekin pienen naapurimaan kone olisi varmaan ollut mieluisampi. Jos hallituksella olisi ollut poliittisia intressejä piilovaikuttaa, niin kohde olisi ollut Gripenin.

Mutta kun paras valittiin, niin paras valittiin. Kuten jo ennakkoon kerroin, yksikään hallitus ei ole ikinä kyseenalaistanut tämän luokan hankinnoissa PV:n asiantuntemusta.


Olen sen jo ymmärtänyt, että tiedät totuuden. Ja jos tosiasiat ovat sinua vastaan, sen pahempi juttu tosiasioille.

En ole puhunut saannakaan PV:n objektiivisuudesta asian käsittelyssä. Puhun siitä minkälaisen prosessin läpi tehtävän anto puolustusvoimille menee. SE prosessi on poliittinen ja siellä suhmuroidaan niin kuin politiikassa yleensä tehdään.

Valitettavasti et päässyt loppuun TLH-kirjaa , sillä sieltä olisit oppinut mitä totuus on.


Muokannut: Kai Varma, 12/16/2021 4:52:34 PM
PeP
16.12.2021 17:13:40
407909

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus
Olen sen jo ymmärtänyt, että tiedät totuuden. Ja jos tosiasiat ovat sinua vastaan, sen pahempi juttu tosiasioille.


En väitä tietäväni totuutta, mutta väitän tässä asiassa olevani monin verroin sinua parempi asiantuntija. Et ole kyennyt esittämään ainuttakaan tosiasiaa, joka olisi väitteitäni vastaan. Et edes vastannut siihen, että minkä ihmeen takia SDP, RKP, vassut ja vihreät olisivat äkkiä tulleet NATO myönteisiksi ja vaikuttaneet jenkkikoneen ostoon ruotsalaisen sijaan. Sellaisesta väitteestä on poliittinen realismi kaukana.

Lainaus
Puhun siitä minkälaisen prosessin läpi tehtävän anto puolustusvoimille menee. SE prosessi on poliittinen ja siellä suhmuroidaan niin kuin politiikassa yleensä tehdään.


Senkin projektin (ei prosessin) tunnen sinua paremmin. Ilmavoimat on ilmoittanut hyvissä ajoin, milloin nykyinen kalusto vanhenee ja milloin korvaavien koneiden hankintamenettely tulee aloittaa. Tämän jälkeen hallitus tekee periaatepäätöksen kaluston uusimisesta. Kuten projektin johtamisen perusteissa kerrotaan, projektin asettaja (hallitus) antaa tehtävän, rajoitteet ja resurssit, mutta projektin johtaja (Purasen Lauri) vastaa kokonaan sen toteutuksesta.
Uskon, että ministerit ja heidän esikuntansa tuntevat projektin johtamisen perusteet, eivätkä sekaannu projektiin sen ollessa kesken. Heidän aikansa tulee, kun on aika tehdä poliittinen päätös.

Lainaus
Valitettavasti et päässyt loppuun TLH-kirjaa , sillä sieltä olisit oppinut mitä totuus on.


THL kirjan loppuosa oli naiivia scifiä, josta totuutta tuskin löytyy.
Väitteesi siitä, että kyseinen kirja olisi opettanut minulle, mitä totuus on, kuulostaa suorastaan kornilta. Onko kyseisestä kirjasta tullut sinulle jokin Raamatun tai Koraanin korvike, vai miksi se tuntuu olevan sinulle korkein auktoriteetti?

Olen lukenut Raamatun läpi ja jonkin verran Hämeen-Anttilan Koraanin suomennosta, mutta ei niistäkään totuutta löytynyt. Eikä edes Kalevalasta.


Muokannut: PeP, 12/16/2021 5:36:31 PM
Kai Varma
16.12.2021 18:26:39
407911

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: PeP, 16.12.2021 17:13:40, 407909
Lainaus
Olen sen jo ymmärtänyt, että tiedät totuuden. Ja jos tosiasiat ovat sinua vastaan, sen pahempi juttu tosiasioille.


En väitä tietäväni totuutta, mutta väitän tässä asiassa olevani monin verroin sinua parempi asiantuntija. Et ole kyennyt esittämään ainuttakaan tosiasiaa, joka olisi väitteitäni vastaan. Et edes vastannut siihen, että minkä ihmeen takia SDP, RKP, vassut ja vihreät olisivat äkkiä tulleet NATO myönteisiksi ja vaikuttaneet jenkkikoneen ostoon ruotsalaisen sijaan. Sellaisesta väitteestä on poliittinen realismi kaukana.

Lainaus
Puhun siitä minkälaisen prosessin läpi tehtävän anto puolustusvoimille menee. SE prosessi on poliittinen ja siellä suhmuroidaan niin kuin politiikassa yleensä tehdään.


Senkin projektin (ei prosessin) tunnen sinua paremmin. Ilmavoimat on ilmoittanut hyvissä ajoin, milloin nykyinen kalusto vanhenee ja milloin korvaavien koneiden hankintamenettely tulee aloittaa. Tämän jälkeen hallitus tekee periaatepäätöksen kaluston uusimisesta. Kuten projektin johtamisen perusteissa kerrotaan, projektin asettaja (hallitus) antaa tehtävän, rajoitteet ja resurssit, mutta projektin johtaja (Purasen Lauri) vastaa kokonaan sen toteutuksesta.
Uskon, että ministerit ja heidän esikuntansa tuntevat projektin johtamisen perusteet, eivätkä sekaannu projektiin sen ollessa kesken. Heidän aikansa tulee, kun on aika tehdä poliittinen päätös.

Lainaus
Valitettavasti et päässyt loppuun TLH-kirjaa , sillä sieltä olisit oppinut mitä totuus on.


THL kirjan loppuosa oli naiivia scifiä, josta totuutta tuskin löytyy.
Väitteesi siitä, että kyseinen kirja olisi opettanut minulle, mitä totuus on, kuulostaa suorastaan kornilta. Onko kyseisestä kirjasta tullut sinulle jokin Raamatun tai Koraanin korvike, vai miksi se tuntuu olevan sinulle korkein auktoriteetti?

Olen lukenut Raamatun läpi ja jonkin verran Hämeen-Anttilan Koraanin suomennosta, mutta ei niistäkään totuutta löytynyt. Eikä edes Kalevalasta.


Eihän se ole scifiä. Se on opettavainen "Satu aikuisile", niinkuin kansilehdessä lukee.Tulevaisuus on vain otettu tarkastelukulmaksi nykypäivän ongelmille. Tekijät sanovat ihan selvästi, että kyseessä on musta huumori. Nykypäivän hulluudet on vain viety äärimmilleen. Näinhän komiikkaa yleensäkin syntyy...

Ei ko kirja ole minulle raamattu eikä koraani, mutta löysin sieltä tekijöistä itselleni älykkäitä keskustelukumppaneita. Valitettavasti en löydä heitä täältä julkisuudesta. Ovat kadonneet kuin tina tuhkaan! Tekijäthän eivät sano mikä on totuus, vaan asettaa neutraalissa tulevaisuudenkontekstissa lukijan pohtimaan ihmisyyttä, totuutta.

Helpotan hieman pohdintaasi ja lainaan nuo loppusanat, jotka koskevat totuutta. Siinähän tulevaisuudesta tähän päivään viestin tuova kertoja-minä antaa neuvon nykyihmiselle seuraavasti
"Annan hänelle neuvoksi etsiä totuutta. Sitä hän ei voi löytää, koska totuus riippuu näkökulmasta, mutta sitä etsiessään hän voi törmätä suureen valheeseen, joka on ihmiskunnan onnen esteenä. Suuren valheen paljastaminen on parasta, mitä hän voi ihmiskunnan hyväksi tehdä. Valheen tunnistaminen on helppoa, jos kuuntelee Metsätonttua tarkalla korvalla."

"Metsätontulla" tarkoitetaan siis luontoa sellaisenaan, jolla tekijöillä näyttää olevan itseisarvo. Kun jo alkulehdillä on ilmoitettu, että kyse on "sadusta aikiuisille", ymmärrän satuhahmon käytön tässä yhteydessa.

Tuon kappaleen jälkeen tulee vielä yksi lause, mutta sen ymmärtäminen vaatii jo koko tarinan tuntemisen.


Muokannut: Kai Varma, 12/16/2021 7:27:24 PM
_Wesa_
17.12.2021 12:47:22
407917

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Kai Varma kirjoitti 16.12.2021 (407911)...

> Eihän se ole scifiä. Se on opettavainen "Satu
> aikuisile", niinkuin kansilehdessä lukee.Tulevaisuus on
> vain otettu tarkastelukulmaksi nykypäivän ongelmille.
> Tekijät sanovat ihan selvästi, että kyseessä on musta
> huumori. Nykypäivän hulluudet on vain viety
> äärimmilleen. Näinhän komiikkaa yleensäkin syntyy...

Mustaa huumoria löytyy scifistä runsaasti, esim. Linnunradan käsikirja liftareille on tutustumisen arvoinen teos. Jos mahdollista, niin kannattaa lukea alkuperäiskielellä (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy).

Oh freddled gruntbuggly,
Thy micturations are to me
As plurdled gabbleblotchits on a lurgid bee.
Groop, I implore thee, my foonting turlingdromes,
And hooptiously drangle me with crinkly bindlewurdles,
Or I will rend thee in the gobberwarts
With my blurglecruncheon, see if I don't!


Muokannut: _Wesa_, 12/17/2021 12:49:43 PM
PeP
17.12.2021 15:00:11
407920

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Oliko kyseessä Vogonipäällikön runo?
_Wesa_
17.12.2021 17:13:39
407921

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

PeP kirjoitti 17.12.2021 (407920)...

> Oliko kyseessä Vogonipäällikön runo?

Juurikin se. Hävittäjien hinnalla olisi varmasti saanut koko joukon ämyrillä varustettuja ajoneuvoja, kokoelman runoja ja tietenkin maailman hauskimman vitsin...
PeP
17.12.2021 20:16:07
407923

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: _Wesa_, 17.12.2021 17:13:39, 407921
PeP kirjoitti 17.12.2021 (407920)...

> Oliko kyseessä Vogonipäällikön runo?

Juurikin se. Hävittäjien hinnalla olisi varmasti saanut koko joukon ämyrillä varustettuja ajoneuvoja, kokoelman runoja ja tietenkin maailman hauskimman vitsin...


Jotain tällaistako tarkoitit?

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcrop.kaleva.fi%2Fj-QGacs0u_wn77sm10B9TUtymSQ%3D%2Fsmart%2Fhttps%253A%2F%2Florien-media-prod.s3.amazonaws.com%2Fimages%2Fcartoons%2F2271983%2Fmigrated%2Ff8d1f9c31b6748fcac2a290003af6abd.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kaleva.fi%2Fsarjakuvat%2Ffingerpori%2F2229434&tbnid=qDw4Ud9rjGzCaM&vet=12ahUKEwiojf2auOv0AhVRtioKHRYTCgcQMygBegUIARCpAQ..i&docid=3Memex-A-GqcVM&w=650&h=201&itg=1&q=fingerpori%20loukkasi%20ilmatilaa&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiojf2auOv0AhVRtioKHRYTCgcQMygBegUIARCpAQ

Runokokoelma tuosta puuttuu, mutta tuo ämyrillä varustettu kone olisi oiva maali F-35 laivueen ohjusiskulle.
Loppuisivat loukkaukset.


Muokannut: PeP, 12/17/2021 8:24:47 PM
_Wesa_
17.12.2021 20:34:15
407924

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

PeP kirjoitti 17.12.2021 (407923)...

>> Juurikin se. Hävittäjien hinnalla olisi varmasti saanut
>> koko joukon ämyrillä varustettuja ajoneuvoja, kokoelman
>> runoja ja tietenkin maailman hauskimman vitsin...[/q]
>
> Jotain tällaistako tarkoitit?

Eiku tätä:

https://www.youtube.com/watch?v=FBWr1KtnRcI
PeP
17.12.2021 20:38:06
407925

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Olen lukenut käsikirjan kahteen kertaan ja tunnustaudun faniksi. 

Olen myös Terry Pratchett fani mitä suuremmissa määrin. Kun näin ensimmäisiä kirjastosta, kansikuvat olivat pitkään este lainaamiselle. Nyt suurin osa Terryn tuotannosta on kirjahyllyssäni. Jotain ehkä kertoo suosiosta, että ainoa suomenkielinen MORT, mihin olen netissä törmännyt, oli myyty 250 euron hintaan.
PeP
17.12.2021 20:41:44
407926

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: _Wesa_, 17.12.2021 20:34:15, 407924


Myös kyseinen huumorin laji kuuluu suosikkeihini. Pitäisikö huolestua?
Kai Varma
18.12.2021 08:27:54
407930

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: PeP, 17.12.2021 20:41:44, 407926
Lainaus: _Wesa_, 17.12.2021 20:34:15, 407924


Myös kyseinen huumorin laji kuuluu suosikkeihini. Pitäisikö huolestua?Ei pidä olla huolissaan.

Huumorin suhteen minullla on elämän varrella kiteytynyt näkemys, että vakavista asioista saa laskea leikkiä, kunhan ei leiki vakavilla asiolla. Valitettavasti tuo ei enää näyttäisi pätevän nykymaailmassa. Yhä vähäpätöisemmat asiat loukkaavat intersektionaalisia ajattelijoita ja kielletyttyjä sanojakin pursuaa yhä uusia. N-sanan tiedän, vaikka minun äidinkielessäni se tarkoitti mustaa ihmistä ilman sivumerkityksiä ja mustia ihmisiä tiedän olevan oleassa. Uuusin kielletty sana tuli vastaan äskettäin ja se on L-sana. En tiedä mikä on L-sana, eikä se asiayhteydestäkään valjennut.

Kun niinkin fiksu mies kuin Valtaoja, joutuu taistolaistyyppisen häväistysyrityksen kohteeksi kahden yle-toimittajan virittämään ansaan, alan ymmärtää miksi TLH-kirjan tekijöitä ei löydy. Ei ole viisasta laskea leikkiä esim intersektionaalisesta feminismistä muutoin kuin tutussa piirissä kotikeittiössä vanhaan itä-säsalaiseen tyyliin.

Mutta niin vain nuo TLH:n tekijät laskevat leikkiä siitäkin (ja Woke-kulttuurista). Ja ihan Monty Pythonin ja Fingerporin tapaan(lisäisin tuohon koukkoon Chaplinin "Diktaattorin")

Vai miltä kuulostaa: Maailma joutuu kaaokseen (vaikka tekijät johdannossa sanovat, että lapsia maailmanlopulla pelottelevat ovat vastuuttomia).Kaaoksen keskellä parhaiten ovat verkottuneet intersektionaaliset feministit. Joten he kaappaavat vallan ja luovat ideologisen feministisen manifestin, jonka mukaan maailmaa aletaan rakennetamaa (paitsi, että manifestin todellinen ajatus poljetaan lokaan ja vallankumous syö lapsensa. vrt kommunistinen manifesti).

Valta Capitol-kukkulalla kaapataan uuden uskonnon avulla (vrt Qanon).Uusi uskonto luodaan kristinuskosta todistamalla että Kristus olikin neitseellisesti syntynyt ja siten tietysti nainen. Maailma hurahtaa täysin, kun käy ilmi, että Kristuksen uusi tuleminen on tosiasia. Leviää tieto, että joulun tienoilla vuonna 2000 Beetlehemissä on syntynyt tyttö, joka onnistuu poikeuksellisen fiksuna pakenemaan Shatilan pakoliasleiriltä Suomeen. Uuden uskonnon mukaan juutalaiset hukuttivat hänen Välimereen. Tästä tyttöparastahan tulee sitten fiktiivisen maailman hyvisten kanta-äiti, joka uskoo vain luontoon, eli "Metsätonttuun", niinkuin hän sitä nimittää.

Minua asetelma nauratti hillittömästi pitkään, kunne Trump joukkoineeen valtasi Capitol-kukkulan. Silloin minunkin hymyt hyytyi hetkeksi.

Scifi on tässä teoksessa vain yksi osa mustan huumorin kehikkoa. Sitä käytetään holtittomasti luomaan näkökulmia maailman hulluuden havainnollistamiseksi (minun mielestäni). Ja sadun kai tuleekin olla hieman naiivi.

Ja kuitenkin siellä kaiken hulluuden takana kulkee tarina, joka uskoo ihmiseen. Toivoa siis on!


Muokannut: Kai Varma, 12/18/2021 8:51:38 AM
Kai Varma
20.12.2021 10:04:41
407964

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Lainaus: _Wesa_, 17.12.2021 12:47:22, 407917
Kai Varma kirjoitti 16.12.2021 (407911)...

> Eihän se ole scifiä. Se on opettavainen "Satu
> aikuisile", niinkuin kansilehdessä lukee.Tulevaisuus on
> vain otettu tarkastelukulmaksi nykypäivän ongelmille.
> Tekijät sanovat ihan selvästi, että kyseessä on musta
> huumori. Nykypäivän hulluudet on vain viety
> äärimmilleen. Näinhän komiikkaa yleensäkin syntyy...

Mustaa huumoria löytyy scifistä runsaasti, esim. Linnunradan käsikirja liftareille on tutustumisen arvoinen teos. Jos mahdollista, niin kannattaa lukea alkuperäiskielellä (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy).

Oh freddled gruntbuggly,
Thy micturations are to me
As plurdled gabbleblotchits on a lurgid bee.
Groop, I implore thee, my foonting turlingdromes,
And hooptiously drangle me with crinkly bindlewurdles,
Or I will rend thee in the gobberwarts
With my blurglecruncheon, see if I don't!


Valitettavasti rallienglantini ei mahdollista
nauttia sellaisesta ylellisyydestä kuin
alkuperäiskielen vivahteista nauttiminen.
Parhaiten saan irti tekstistä joka puhutaan
äidinkielelläni, joka on yksi suomenkielen murre,
jossa n-sanakin sanotaan niinkuin se on.
Ja silti siellä ihmiset paheksuvat tomppeleita,
jotka yrittävät luokitella ihmisiä paremmuusjärjestykseen
pituuden ,paksuuden,sukupuolen,iän, ihonvärin tai
muun sellaisen ominaisuden suhteen, jolla ei ole mitään
tekemistä yksilön yhteiskuntakelpoisuuden kanssa.

Nyt minulle sanotaan, että äidinkielelläni
puhuminen ei ole sopivaa, koska joku vieras saattaa
kuuulla ja loukkaantua.

Olen kokenut monta sykähdyttävää oivallusta
näiden keskustelujen aikana. Yksi sellainen oli
käsite "kulttuurievoluutio", jota en koskaan ollut
tullut ajatelleeksi. Ja tärkeintä mitä olen saavuttanut,
on se, että olen koronaeristyksestä selvinnyt takaisin
leikkimään lastenlasteni kanssa ja oivaltanut tuon
TLH-kirjan merkityksen pala palalta. Se on avannut
maailmaani ihan uskomattomalla tavalla.

Kun aloitin lähes kaksi vuotta sitten lastenlasteni
innoittamana etsiä keskusteluyhteyksiä netistä,
oli tämä palsta ensimmäinen , jonne kirjauduin.
TLH-kirjassa törmäsin kuvaan, joka romutti siihenastisen
käsitykseni ilmastonmuutoksen syistä. Takin kääntäminenhän ei ole kellekään
helppoa, joten aloin jauhaa tuota asiaa täällä.
Pianhan täällä hermostuttiin. Vain Wesa jaksoi
vastailla rauhallisesti typeryyksiini, joten suurkiitos Wesalle.

Sitten siirryin "kysy ilmastosta palstalle" ja
kun sieltä sain akateemisen vahvistuksen siihen,
että takinkääntöni olisi pakko tehdä, palasin
lueskelemaan ilmastofoorumin(denialistien oma foorumi)
sivuille. Päätin kokeilla uusia näkemyksiäni,
ja heittäydyin väittelyyn ko.palstan yhdeen
johtavan ideologin,unbiasedin kanssa.
Koska kemiaa hallitsen , valitsin TLH-kirjasta yhden
positiivisen teeman , vetytalouden aiheekseni
Hämmästykseni oli suuri, kun pärjäsin ihan
tasaveroisesti ammattiväittelijän kanssa tukeutumalla
lainauksiin kirjan teksteistä. Ja kaikkein parasta oli,
että tuo väittely innoitti minut lukemaan kirjan uudelleen
uuudesta näkökulmasta, Aloin ummärtää, että ilmastonmuutos oli vain yksi teema,
mutta sitä seurannut satu, oli monikerroksinen.
Ei taideteos lainkaan, vaan eräänläinen kooste
monen samanhenkisen vapaa-ajattelijan yhteisistä
pohdinnoista koskien maailmanmenoa.

Kun palasin tälle palstalle, olin vahvistunut
kahdenvuodentakaista arasta eläkeukosta.
Minulla on tunne, että kirja, johon nojaudun, sen
tekijät ovat vähintään yhtä fiksuja kuin täällä ollaan.

ja kuinka olakaan, vaikka tämä on ollut melkoista
yksinpuhelua, ovat vastakommentit kirvoittaneet
minut hätkähdyttävään oivalukseen. Vasta nyt kahden
vuoden jälkeen uskon löytäneeni sen syvän juonen,
jota tekijät ovat pitäneet koko satu-tarinan alusta
loppuun mukana, ja he sen viimeisessä lauseessaan
sanovat yksinkertaisella suomen kielellä.En vain
ole sitä ymmärtänyt. En ole ymmärtänyt, koska
se on nykypävän tabu. Asia joka on luomakunnan
suurin asia,jää kehityksen jalkoihin
kenenkään huomaamatta.

Olen siis toki ymmärtänyt kiusaavani itseäni
viisaampia ihmisiä täällä, mutta minun on
rakennettava maailmakuvaani, niistä tiedoista,
jotka olen elämäni varrella ymmärtänyt. Tuolla
TLH-kirjassa löytyy mainio lause: "Internetistä
saa kyllä minkä tiedon tahansa, mutta ymmärrystä
tulisi olla omasta takaa."

Mutta olen minä lukenut muitakin viisaita kirjoja
ja lainan esimerkin "jumalaisesta näytelmästä",
toinen laulu (en ole lukenut alkuperäiskielellä
sattuneesta syystä, mutta Eino Leinon suomennos
riittää minulle):

"Ne seikat yksin ovat peljättävät,
joill' ompi valta vahingoittaa toista;
muut seikat eivät, niit' ei säikkymistä."


Muokannut: Kai Varma, 12/20/2021 11:35:56 AM
_Wesa_
20.12.2021 11:01:09
407966

Lawrence M. Kraus ja ilmastonmuutos/onko skepsistä enää olemassa?

Kai Varma kirjoitti 20.12.2021 (407964)...

> Nyt minulle sanotaan, että äidinkielelläni puhuminen ei
> ole sopivaa, koska joku vieras saattaa kuuulla ja
> loukkaantua.

Onko äidinkielessäsi muita sanoja, joita et sanoisi julkisesti?