Teppolainen
18.06.2022 23:23:12
409175

EU:n ja Iso-Britannian äärimmäiset ihmisoikeusrikokset

Yle taas valeuutisoi Venäjän suorittamista evakuoinneista pakkosiirtoina, vaikka kaikki tietävät ja Ylekin sen myöntää, että evakuoitavien henkilöllisyyden ja taustojen tarkistamisen jälkeen he pääsevät halutessaan liikkumaan minne tahansa Venäjällä ja sieltä poiskin, paitsi tietysti jos ovat varattomia, jolloin Venäjä huolehtii majoituksen järjestämisestä paikkakunnille, joissa sattuu olemaan vapaita paikkoja vastaanottokeskuksissa ja sopivia työpaikkoja edesauttamaan kotoutumista. Henkilöllisyys ja taustat taas on tarkistettava, koska heitähän ollaan evakuoimassa toisen valtion alueelle ja rajatarkastuksissa on yleinen käytäntö, että henkilöllisyys tarkastetaan ja tarvittaessa taustat selvitetään, vaikkapa sitten rajavartijoiden kuulustelun muodossa jos epäselvyyksiä ilmenee.
https://yle.fi/uutiset/3-12497521

Miten tähän suhteutuvat EU:n sisäiset pakkosiirrot, jota myös Dublinin sopimukseksi kutsutaan? Entä maiden sisäiset pakkosiirrot, kun vaikkapa Suomessa täysistä vastaanottokeskuksista siirretään bussilla porukkaa jopa toiselle puolelle maata vapaisiin keskuksiin? Entä pakolaisten suunniteltu lennättäminen vaikkapa Ruandaan? Entäpä Turkin ja EU:n välinen sopimus pakolaisten järjestetyistä siirtelyistä puolin ja toisin? Entäpä sen salliminen, että Suomen rajoille on siirretty siirtolaisia järjestetyillä kuljetuksilla? Millä tavalla näihin yhtälailla karmeisiin ihmisoikeusrikoksiin Yle muistaa puuttua?
Teppolainen
19.06.2022 09:34:36
409176

YLE on määritellyt tehtävänsä uudelleen - uutena tehtävänä sanojen Orwellilainen uudelleen määrittely

Yle väittää oikaisevansa Venäjällä käytettyjä propagandatermejä, mutta todellisuudessa se näyttäisi yrittävän keskeisissä kysymyksissä muuttaa alueella vakiintuneita termejä omien propagandisten mielikuvien mukaisiksi:
https://yle.fi/uutiset/3-12497964

Aitoon propagandatyyliin Yle on kaivanut kissojen ja koirien kanssa artikkelin alkuun selvimpiä vääristelytapauksia pehmittääkseen lukijaa mielikuvalle, että loputkin termit ovat vääristeltyjä, vaikka perustelut käyvät yhä heppoisemmiksi artikkelin edetessä.

Yle väittää, että Venäjän perustamat leirit olisivat suodatusleirejä tai vankileirejä:
"Monissa venäläisissä medioissa on sodan aikana kerrottu siitä, että Venäjälle matkaavat Ukrainan pakolaiset saapuvat ensin evakuointileireihin.

Todellisuudessa kyseessä on joko pakkosiirrettyjä tai Venäjän kautta länsimaihin pyrkiviä ukrainalaisia, jotka joutuvat Donbasin alueella suodatukseen."

Todellisuudessa kuten Yle yllä myöntää, he ovat länsimaihin oma-aloitteisesti pyrkiviä henkilöitä - pakkosiirroista Yle ei esitä mitään todisteita eikä edes yritä linkittää tuossa kohtaa lisätietoihin, josta löytyisi todisteita väitteelle. Ainoa "pakkosiirto" on ollut väestön evakuoiminen erityisemmin lupaa kysymättä pois vaaralliselta alueelta, mihin länsimaatkin ovat "syyllistyneet" isommassa mitassa esimerkiksi Fukushimassa tai New Orleansissa. Ukraina ei sen sijaan ole kovin aktiivisesti tähän "syyllistynyt" uutistietojen valossa vaan jättänyt väestöä kärsimään aktiivisille sota-aleille.

Mitä noihin pakolaisleireihin tulee, eiköhän se juuri ole yksi syy miksi Venäjä mielellään pyrkii evakuoimaan vaarallisilta alueilta siirretyt henkilöt Venäjän puolelle, koska näiden alueiden oma hallinto ei kykene vastaamaan pakolaisista vaan he joutuvat elämään surkeissa oloissa. Ei ole kuitenkaan mitään todisteita siitä, että olojen surkeus liittyisi jotenkin kuulusteluihin tai epäiltyjen rikollisten vangitsemisiin. Vangitseminen kyllä varmaankin liittyy siihen, että pakolaisleirejä ylläpitävät tahot pyrkivät seulomaan aktiivisesti rikollisia omilla kuulustelumenetelmillään.

Kuulustelut ja muiden toimijoiden tekemien kuulustelujen hyödyntäminen ovat oletettavasti osa normaalia rajavalvontaa, jossa pyritään tarkistamaan minkälaisia ihmisiä Venäjälle tulee ennen heidän saapumistaan maahan. Koska tavanomainen viisumikäytäntö ei tässä tapauksessa ole mahdollinen, henkilöllisyys ja taustat pyritään tarkistamaan siten, että henkilö tavataan ja kuulustellaan henkilökohtaisesti. Tämä tietenkin tapahtuu siellä, missä evakuoitava henkilö sattuu sillä hetkellä olemaan. Jos hän on Donbassin aluehallinnon ylläpitämällä pakolaisleirillä, sitten työ tapahtuu siellä.

Ajatellaanpa vaikka sitä, miten suomalaiset viranomaiset kävivät Al Holin leirillä evakuoimassa siellä olevia ISIS-taistelijoita, koska olosuhteet kyseisillä leireillä olivat surkeat ja kuulustelumenetelmät eivät välttämättä täyttäneet kaikkia läntisiä standardeja. Väittääkö Suomi ettei Al Holin leirillä tapahtuneita kuulustelupöytäkirjoja olisi lainkaan luettu siellä olevien mahdollisesti evakuoitavien henkilöiden taustojen selvittämiseksi? Väittääkö Suomi, ettei Al Holin leirin ylläpitäjien kanssa olisi tehty yhteistyötä?

YLE "sensuuria" koskevasta kiertoilmaisusta: "Käytetyimpiä ovat informaatiopolitiikka, ei-toivotun informaation suodattaminen tai lasten suojeleminen haitalliselta tiedolta."

Yle kuitenkin unohtaa luontevasti, että normaalisti sensuurilla tarkoitetaan yksityisiin toimijoihin kohdistuvaa ennakkosensuuria ja siitähän Venäjällä ei kaiketi ole kyse, että joku ulkopuolinen tarkistaisi julkaistavan aineiston ennalta. Sensuuria ei ole se, että julkaisu itse valitsee mitä se julkaisee, vaikka valintaprosessi perustuisikin tiedon pimittämiseen.

Ja jos nyt käytetään myös sisältöjen tekijöiden itsensä asiattomana kokemasta tiedon julkaisematta jättämsestä tai poistamisesta julkaisijan toimesta sanaa "sensuuri", niin myös Suomessa on harjoitettu samanlaista toimintaa, vedoten osin lakiin, osin julkaisijan omiin päätöksiin. Kiertoilmaisuja ja kyseenalaista lapsiin vetoamista on käytetty myös lännessä.

"Sota on vahingoittanut Venäjän taloutta. Kremlin virallisen linjan mukaan pakotteet ja muut taloudelliset vaikuttamiskeinot eivät vahingoita maan taloutta vaan vahvistavat sitä – ja antavat lisäpotkua innovaatioille."

Yle tuo esille että talouden supistumisen sijaan käytetään termiä "kielteinen kasvu". On kuitenkin helposti ymmärrettävissä, että kielteinen kasvu on laajempi termi ja kuvaa muutakin kuin vain supistumista, jolloin se puolustaa paikkaansa eikä ole suinkaan tarkoitettu vääristelemään asian luonnetta. Ei ole kovin hyvää vääristelyä paljastaa, että kasvu on kielteistä, jos halutaan peittää talouden supistuminen.

Venäjällä taloutta mitataan ilmeisesti enemmän tulevaisuuden skenaarioiden kuin senhetkisten lukujen pohjalta ja keskitytään enemmän siihen, mihin suuntaan talous on pitkällä tähtäimellä menossa kuin lyhyen tähtäimen hetkellisiin virtauksiin. Venäläiset ovat pitkäjänteistä porukkaa.

Yle unohtaa, että talous kaikkialla toimii osin myös mielikuvien varassa. Positiiviset mielikuvat auttavat markkinoita elpymäään paremmin kuin negatiiviset. Tässä ei ole kuitenkaan kyse sanojen vääristelystä vaan siitä, miten taloustilannetta markkinoidaan. Eipä länsimaissakaan talousasioista kuten inflaatiosta ole täysin suoraan asioiden oikeilla nimillä puhuttu vaan päinvastoin suoranaisesti yritetty pimittää tietoja.

"Kun sodan alettua ulkomaiset yritykset alkoivat sankoin joukoin vetäytyä Venäjän markkinoilta, venäläiset alueviranomaiset keksivät puhua joukkoirtisanomisista ja -lomautuksista termillä työntekijöiden vapautuminen."

Paitsi, että jos työnantajat eivät aina virallisesti lomauttaneet tai irtisanoneet työntekijöitään vaan vain katosivat maisemista ja jättivät velvoitteensa hoitamatta. Tällöin joukkoirtisanomisista tai -lomautuksista puhuminen olisi itsessään vääristelyä.

"Salakuljetus, laiton maahantuonti – rinnakkaistuonti
Kun monet suuret ulkomaiset firmat vetäytyivät Venäjän markkinoilta, venäläisjohto laillisti niin sanotun rinnakkaistuonnin."

Paitsi että Yle itsekin myöntää Venäjän laillistaneen rinnakkaistuonnin, jolloin se ei ole laitonta maahantuontia tai laitonta salakuljettamista. Yle siis itse vääristelee yrittäessään käyttää termiä, johon on sisäänrakennettuna väite toiminnan laittomuudesta. Tietysti ulkomailla sellainen voi olla laitonta, mutta yleensä termit määritellään kyseisen maan lainsäädännön pohjalta, jossa kyseinen toiminta tapahtuu. Esimerkiksi en ole nähnyt missään, että Yle puhuisi Suomen laittomista tanssiravintoloista sen pohjalta, että Talebanin johtamassa Afganistanissa ne ovat varmaankin laittomia.
Teppolainen
19.06.2022 12:18:11
409178

NATOn strategiana sodan pitkittäminen Ukrainassa

Ylen mukaan NATOn strategiana on sodan jatkuminen Ukrainassa vuosia. NATOn Stoltenberg mukaan sitä ei haittaa vaikka sodankäynnin pitkittyminen "kävisi kalliiksikin nousevien ruoka- ja energiakustannusten muodossa". NATO tosin esittää avutonta ja väittää että se olisi muka vain sen valitseman strategian seuraus, ei strategia itsessään.
https://yle.fi/uutiset/3-12314941


Muokannut: Teppolainen, 6/19/2022 12:20:09 PM
Teppolainen
20.06.2022 01:00:51
409181

Saksassa Ukrainan sodasta raportoivia riippumattomia toimittajia uhkaa vankeus

Saksa on sulkenut Ukrainasta totuuden kertoneen toimittajan sekä tämän isän pankkitilin ja uhkaa tätä vankeudella:
https://www.youtube.com/watch?v=phg8D2C_q80
Teppolainen
20.06.2022 11:01:03
409184

EU:n Borrell myöntää Ukrainan ja lännen sotarikokset - Suomi luopui oikeusvaltioperiaatteesta

Toki syytellen sotarikoksista Venäjää, vaikka länsimedian itse esittämien tietojen valossa ainoa asia joka uhkaa konkreettisesti kuljetuksia ovat Ukrainan itsensä lännen tuella asettamat merimiinat. Heti kun miinat raivataan, laivat pääsevät kulkemaan. Lännen omienkin mediatietojen mukaan Venäjä ei estä kuljetuksia millään tavalla vaan yhteistyössä Turkin kanssa edellyttää vain Odessaan suuntaavien laivojen pikaista tarkistamista rajavartioiden toimesta, missä on vaikea nähdä mitään rikollista niin kauan kuin Turkki tahollaan suoraan rajoittaa liikennettä Mustalle merelle ilman, että siinäkään nähdään mitään rikollista.

Lainaus
– On käsittämätöntä, että miljoonia tonneja vehnää on edelleen jumissa Ukrainassa samalla kun muu maailma näkee nälkää, Borrell sanoi EU:n ulkoministerikokouksen yhteydessä Luxemburgissa.

– Tämä on todellinen sotarikos, joten en usko, että se jatkuu enää pitkään.

https://yle.fi/uutiset/3-12314941

Samalla sivulla Britannian maavoimien uusi komentaja, kenraali Patrick Sanders myöntää Iso-Britannian käyvän NATOn proxy-sotaa Venäjän kanssa. Halutessaan NATO voisi ratkaista proxy-sotansa pikemminkin viikoissa kuin kuukausissa ja järjestää viljakuljetusten jatkuminen, mutta se ei niin halua tehdä. NATOn johtaja on selväsanaisesti jo suuntaamassa ajatuksensa sodan pitkittämiseen vuosiksi.

Sillä välin Suomi luopui oikeusvaltioperiaatteesta. Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu että tuomioita ja oikeudellisia ratkaisuja ei tehdä takautuvasti. Eli esimerkiksi ennen pakotteita solmitut kaupat pitäisi pystyä viemään loppuun, vaikka sittemmin asetetut pakotteet sen estäisivätkin. Muiden maiden ratkaisuja sädekehä sykkien arvostellutta Suomea ei tässä kohtaa kuitenkaan oikeusvaltioperiaate kiinnosta: https://yle.fi/uutiset/3-12498425


Muokannut: Teppolainen, 6/20/2022 11:18:35 AM
Teppolainen
21.06.2022 14:55:37
409200

Kuolemanrangaistusta ylläpitävä USA kritisoi Venäjää kuolemanrangaistuksista

Kahta yhdysvaltalaista palkkasotilasta odottaa Venäjän mukaan kuolemantuomio:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/putinin-tiedottajan-mukaan-kahta-vangittua-yhdysvaltalaissotilasta-voi-odottaa-kuolemanrangaistus/8455508#gs.487okj

USA on valtio, joka teloitti Osama bin Ladenin ilman oikeudenkäyntiä ja heidän mielestään heillä on oikeus määritellä, miten vihollissotilaita tulee kohdella.

Tietysti sotilaille (palkka- tai palkaton) ei tulisi langettaa kuolemanrangaistuksia vaan mahdollisista sotarikoksista langetettavat tuomiot tulisi olla enintään vankeutta, mutta USA:n taholta tämä on naurettavaa kaksinaismoralismia.
Teppolainen
21.06.2022 17:02:38
409202

Liettuan mukaan NATO on tarjoamassa voittoa Venäjälle

NATOa edustavan Turkin mukaan hakemusten käsittelyssä voi kestää todella pitkään. Liettuakin katsoo NATOn tarjoavan siten voiton Venäjälle:
Lainaus
– Jos hakemuksia ei hyväksyttäisi tai neuvottelut kestäisivät todella pitkään, se olisi voitto Venäjälle.

https://yle.fi/uutiset/3-12504423

Ketkä olivatkaan siis niitä todellisia putinisteja? NATOn vastustajat vai kannattajat?
Teppolainen
23.06.2022 20:56:37
409212

Hesarikin myöntää jo EU:n olevan se todellinen saarrostaja

HS myöntää, että EU saartaa Kaliningradia käyttämällä Liettuaa välikappaleena:

Lainaus
KÄIHKÖ nostaa esiin myös Liettuan toimintaan liittyvän ”moraalisen ulottuvuuden”. Liettua voisi vedota toiminnassaan siihen, että Venäjä on saartanut Ukrainan Mustanmeren satamat eli kyseessä olisi eräänlainen vastatoimi Venäjän toteuttamalle saarrolle.

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008899380.html

HS:n selittely että kyseessä olisi vastatoimi Venäjälle edellyttäisi, että Venäjä olisi syyllistynyt saartamiseen Mustalla merellä. Missä on todisteet tälle saarrolle? Valtamedia itsekin on myöntänyt, että alusten kulkemista estävät päinvastoin Ukrainan omat merimiinat.
Teppolainen
24.06.2022 17:14:04
409215

YLE ja USA: Venäjän laivasto määrätty saartamaan Ukrainan satamat

Venäjää jatkuvasti merisaarrosta syyllistänyt Yle väittääkin nyt Guardianiin vedoten, että Venäjä on vasta mahdollisesti aloittamassa saarrostamisen:
https://yle.fi/uutiset/3-12314941
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/russian-navy-ordered-to-lay-mines-at-ukraines-black-sea-ports-says-us

Kuka enää uskoo YLEn väitteitä? Ja vaikka tämä pitäisi paikkaansakin, voi kysyä mikä rooli lännen omalla toiminnalla on asiassa? Ehkäpä Venäjä on vain todennut, ettei Ukraina suostu purkamaan lännen tuella harjoittamaansa Odessan saartoa vaan syyllistää siitä Venäjää, joten on sikäli samantekevää vaikka se itsekin osallistuisi saartoon omien sotilaallisten intressiensä edistämiseksi.
Teppolainen
27.06.2022 00:42:01
409226

Halla-Ahon tunnustus: Propagandaa tuutataan lännessäkin

Lainaus
Ukrainan valtion sotatiedotusta on Halla-ahon mukaan analysoitu ylioptimistiseksi tai jopa suoraksi propagandaksi.

– Tietenkin se on propagandaa. Mitä sitten?

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f30b7def-379b-4d53-93af-985713870dc5
Teppolainen
27.06.2022 07:43:06
409228

NATOn jäsenehtojen kannatus romahti

Enää 14 prosenttia suomalaisista on valmis hyväksymään NATOon liittymisen jos ja kun Turkin asettamat ehdot NATOn jäsenyydelle vaativat lainsäädännöllisiä muutoksia
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008903207.html

Tosin samaan aikaan 79 prosenttia kannattaa NATOon liittymistä, jos sinne pääsee astumaan sisään ilman tällaisiin ehtoihin myöntymistä.
Risto Koivula
27.06.2022 10:24:15
409229

NATOn jäsenehtojen kannatus romahti

Lainaus: Teppolainen, 27.06.2022 07:43:06, 409228
Enää 14 prosenttia suomalaisista on valmis hyväksymään NATOon liittymisen jos ja kun Turkin asettamat ehdot NATOn jäsenyydelle vaativat lainsäädännöllisiä muutoksia
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008903207.html

Tosin samaan aikaan 79 prosenttia kannattaa NATOon liittymistä, jos sinne pääsee astumaan sisään ilman tällaisiin ehtoihin myöntymistä.


Tää tarkoittaa, että suomalaiset eivät pelkää Venäjää, vaan haluavat NATOon muista syistä, esimerkiksi nokitellakseen "aattellisesti" Venäjälle - monet "kummitus-Venäjälle", jollaisen täys- ja puolivirallinen meedia on maalannut (paitsi siis siihen, että se voisi Suomeen hyökätä). Sellaisella "puhtaalla infosota-asenteella" ei kannata lähteä sotilasliittoon.


Muokannut: Risto Koivula, 6/27/2022 10:25:31 AM