Mr.K.A.T.
08.05.2023 16:54:10
410188

Crank-magnetism eli huuhaa-magnetismille empiiristä tukea (2019)

Dr. Jonathan N. Stea @jonathanstea
Empirical support for the idea of "crank magnetism,” which describes the phenomenon
where belief in one type of conspiracy or pseudoscience attracts multiple types:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.3581

- https://twitter.com/jonathanstea/status/1613901591190573056

The generality of belief in unsubstantiated claims
D. Alan Bensley, Scott O. Lilienfeld, Krystal A. Rowan, Christopher M. Masciocchi, Florent Grain
First published: 07 June 2019

Summary
We tested the hypothesis that people show generality in their endorsement of unsubstantiated claims, employing more types of measures than used in previous studies. We found that measures of generic conspiracist ideation, specific fictitious conspiracy theory, and false conspiracy theory beliefs were all strongly and positively intercorrelated. A multiple regression analysis revealed that the measures of specific false and fictitious conspiracy theories both significantly predicted generic conspiracist ideation. A second broader test of the generality hypothesis showed that these measures of false and fictitious conspiracy belief were positively intercorrelated with measures of psychological misconceptions, pseudoscience, poorly supported psychological practices, and paranormal beliefs. However, the measures of misconceptions and pseudoscience displayed substantially lower correlations. The results provide support for the generality of acceptance of a wider variety of unsubstantiated claims than used in previous studies and also suggest differences in the types endorsed based on the kind of knowledge and content measured.

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.3581

Google-käännös:

Yhteenveto
Testasimme hypoteesia, jonka mukaan ihmiset ovat yleisesti hyväksyneet perusteettomat väitteet, ja he käyttivät enemmän toimenpiteitä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Havaitsimme, että yleisten salaliitto-ajatusten, tietyn fiktiivisen salaliittoteorian ja väärien salaliittoteoria-uskomusten mittasuhteet olivat kaikki vahvasti ja positiivisesti korreloineet keskenään. Monikertainen regressioanalyysi paljasti, että tiettyjen väärien ja kuvitteellisten salaliittoteorioiden mittaukset ennustivat molemmat merkittävästi yleisiä salaliitto-ajatuksia. Toinen laajempi yleishypoteesin testi osoitti, että nämä väärän ja kuvitteellisen salaliittouskomuksen mittarit korreloivat positiivisesti psykologisten väärinkäsitysten, pseudotieteiden, huonosti tuettujen psykologisten käytäntöjen ja paranormaalien uskomusten kanssa. Väärinkäsitysten ja pseudotieteen mittareilla oli kuitenkin huomattavasti pienempi korrelaatio. Tulokset tukevat aiemmissa tutkimuksissa käytettyä laajemman joukon perusteettomia väittämien hyväksyntää ja viittaavat myös eroihin hyväksytyissä tyypeissä mitatun tiedon ja sisällön perusteella.