Teppolainen
20.09.2023 06:08:49
410491

"Kestävyysvaje" paljastuikin taantumaksi?

Suomen sinimusta hallitus on kertonut ryhtyvänsä lisäleikkaustoimiin, jos sen tulostavoitteet eivät toteudu alkaneen voimakkaan taantuman vuoksi:
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009865498.html

Aiemmin sinimusta hallitus perusteli säästöjä kestävyysvajeen umpeen kuromisella, nyt sitä onkin siirrytty perustelemaan taantuman aiheuttaman tulosvajeen umpeen kuromisella. Onko tästä tehtävä johtopäätös, että "kestävyysvaje" onkin todellisuudessa osin taantuman aiheuttama ilmiö?

Mielenkiintoista tässä on se, että normaalisti taantumassa on katsottu talousviisaiden toimesta tehokkaimmaksi toimenpiteeksi talouden elvyttäminen, jos taantuman negatiivisia vaikutuksia ja talouden optimaalista palautumista siitä halutaan edistää, aikanaan koittavaa nousukautta silmällä pitäen. Elvyttävä politiikka ei tietenkään toimi jos kyse olisi aidosta kestävyysvajeesta, mutta asiantuntijoiden tulostavoitteista jälkeen jääminen johtuisi nimenomaan taantumasta. Tämä herättää epäilyn, että kestävyysvajeeksi niputettujen taloudellisten vajeiden taustalla olisi laajemminkin muita, toimivalla politiikalla vain väliaikaisiksi jääviä talouden ilmiöitä aidon kestävyysvajeen sijasta ja kestävyysvajeesta puhuminen olisi tällöin lähempänä huu haata kuin uskommekaan.


Muokannut: Teppolainen, 10/25/2023 4:07:06 PM
_Wesa_
22.09.2023 20:35:29
410497

Teppolainen: ""Kestävyysvaje" paljastuikin taantumaksi?"

Teppolainen kirjoitti 20.09.2023 (410491)...

> Tämä herättää epäilyn, että
> kestävyysvajeeksi niputettujen taloudellisten vajeiden
> taustalla olisi laajemminkin muita, toimivalla
> politiikalla vain väliaikaisiksi jääviä talouden
> ilmiöitä aidon kestävyysvajeen sijasta ja
> kestävyysvajeesta puhuminen olisi tällöin lähempänä huu
> haata kuin uskommekaan.

Mitä nämä muut ilmiöt ovat? Miten kauan budjetti on ollut pakkasella ja milloin taantuma alkoi?


Muokannut: _Wesa_, 9/22/2023 8:35:49 PM
Teppolainen
23.09.2023 23:30:25
410501

"Kestävyysvaje" paljastuikin taantumaksi?

Lainaus: _Wesa_, 22.09.2023 20:35:29, 410497
Teppolainen kirjoitti 20.09.2023 (410491)...

> Tämä herättää epäilyn, että
> kestävyysvajeeksi niputettujen taloudellisten vajeiden
> taustalla olisi laajemminkin muita, toimivalla
> politiikalla vain väliaikaisiksi jääviä talouden
> ilmiöitä aidon kestävyysvajeen sijasta ja
> kestävyysvajeesta puhuminen olisi tällöin lähempänä huu
> haata kuin uskommekaan.

Mitä nämä muut ilmiöt ovat? Miten kauan budjetti on ollut pakkasella ja milloin taantuma alkoi?


Budjetti on voinut olla pitempään pakkasella useista eri syistä. Muita tappioita aiheuttavia ilmiöitä ovat esim. voitollisten yritysten myyminen alihintaan, Fortumin tapaisten yritysten tappioiden maksaminen julkisista varoista, huonojen diilien tekeminen, haitallisten päätösten tekeminen jne.

Taantuma näyttäisi olevan nyt päällä, riippumatta siitä milloin se alkoi. Sinimusta hallitus yrittää negatoida taantuman vaikutuksia kestävyysvajeen aiheuttaman velkaantumisen vähentämiseksi eli sinimusta hallitus sekoittaa taantuman ja kestävyysvajeen. Erikoista tässä on se, että normaalisti taantumassa elvytys katsotaan parhaaksi tavaksi päästä taloudellisesti taantuman yli kun taas taantuman aikana säästäminen katsotaan toimenpiteeksi, joka päinvastoin paisuttaa taantuman negatiivisia vaikutuksia.
_Wesa_
24.09.2023 13:17:21
410502

"Kestävyysvaje" paljastuikin taantumaksi?

Teppolainen kirjoitti 23.09.2023 (410501)...

>> Mitä nämä muut ilmiöt ovat? Miten kauan budjetti on ollut
>> pakkasella ja milloin taantuma alkoi?
>
> Budjetti on voinut olla pitempään pakkasella useista eri
> syistä. Muita tappioita aiheuttavia ilmiöitä ovat esim.
> voitollisten yritysten myyminen alihintaan, Fortumin
> tapaisten yritysten tappioiden maksaminen julkisista
> varoista, huonojen diilien tekeminen, haitallisten
> päätösten tekeminen jne.
>
> Taantuma näyttäisi olevan nyt päällä, riippumatta siitä
> milloin se alkoi. Sinimusta hallitus yrittää negatoida
> taantuman vaikutuksia kestävyysvajeen aiheuttaman
> velkaantumisen vähentämiseksi eli sinimusta hallitus
> sekoittaa taantuman ja kestävyysvajeen. Erikoista tässä
> on se, että normaalisti taantumassa elvytys katsotaan
> parhaaksi tavaksi päästä taloudellisesti taantuman yli
> kun taas taantuman aikana säästäminen katsotaan
> toimenpiteeksi, joka päinvastoin paisuttaa taantuman
> negatiivisia vaikutuksia.

Onko kestävyysvaje mielestäsi ylipäänsä todellinen ilmiö?


Muokannut: _Wesa_, 9/24/2023 1:17:42 PM
Teppolainen
24.09.2023 14:09:19
410503

HS paljasti "kestävyysvajeeksi" naamioidun taantuman syitä: Helpot ratkaisut löytyivät

Lainaus: _Wesa_, 24.09.2023 13:17:21, 410502
Teppolainen kirjoitti 23.09.2023 (410501)...

>> Mitä nämä muut ilmiöt ovat? Miten kauan budjetti on ollut
>> pakkasella ja milloin taantuma alkoi?
>
> Budjetti on voinut olla pitempään pakkasella useista eri
> syistä. Muita tappioita aiheuttavia ilmiöitä ovat esim.
> voitollisten yritysten myyminen alihintaan, Fortumin
> tapaisten yritysten tappioiden maksaminen julkisista
> varoista, huonojen diilien tekeminen, haitallisten
> päätösten tekeminen jne.
>
> Taantuma näyttäisi olevan nyt päällä, riippumatta siitä
> milloin se alkoi. Sinimusta hallitus yrittää negatoida
> taantuman vaikutuksia kestävyysvajeen aiheuttaman
> velkaantumisen vähentämiseksi eli sinimusta hallitus
> sekoittaa taantuman ja kestävyysvajeen. Erikoista tässä
> on se, että normaalisti taantumassa elvytys katsotaan
> parhaaksi tavaksi päästä taloudellisesti taantuman yli
> kun taas taantuman aikana säästäminen katsotaan
> toimenpiteeksi, joka päinvastoin paisuttaa taantuman
> negatiivisia vaikutuksia.

Onko kestävyysvaje mielestäsi ylipäänsä todellinen ilmiö?


Riippuu mitä kestävyysvajeella tarkoitetaan. Yleensä sillä tarkoitetaan arviota huoltosuhteen heikkenemisestä ja ylipäätään pysyvien menojen kasvusta johtuvasta julkisen talouden tulojen ja menojen erotuksesta eli pysyväisluontoisen "kroonisen alijäämän" määrästä pitkän ajan kuluessa.

Onko kestävyysvajeen olemassaolosta todisteita? Se että talous on ollut pidempään pakkasella, ei välttämättä johdu siitä että talouden menopohja ei ole kestävällä pohjalla vaan se voi johtua tulopohjan huonosta hoidosta tai siitä, että satunnaisluontoisia menoja tulee hoidettavaksi peräkkäin pitkän aikaa luoden illuusion kestävyysvajeesta - tällaisten satunnaisluontoisten menojen kasaantuminen voi johtua niin ikään talouden huonosta hoitamisesta.

HS julkisti juuri muutamia syitä taantumalle:
https://www.hs.fi/talous/art-2000009873018.html

HS:n tunnistamia syitä ovat:
-Yhdysvalloissa yksityisen kulutuksen osuus bruttokansantuotteesta on liki 70 prosenttia, kun taas euroalueella osuus on runsaat 50 prosenttia.
-Yhdysvallat kohdisti elvytystään etenkin kotitalouksille, joiden säästöt kasvoivat. Nyt ne käyttävät pandemian aikana kasvaneita säästöjään avokätisesti, mikä näkyy nimenomaan kulutuksen kasvussa.
-Toimialoista talouskasvua ovat Yhdysvalloissa vauhdittaneet etenkin palvelualat. ”Niiden painoarvo on paljon suurempi kuin euroalueella, jossa ongelmana on etenkin teollisuuden taantuma.”
-Runsas viikko sitten Euroopan keskuspankki puolestaan heikensi ennustettaan euroalueen talouskasvusta ja inflaation hidastumisesta.
-Teollisuuden ongelmia on pahentanut Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota ja sitä seurannut energiakriisi. Sen vaikutukset Yhdysvaltojen talouteen olivat verraten pienet, mutta euroalueella suuret.
-Palkat muodostuvat enemmän markkinoilla. Kun työvoimasta tuli pandemian jälkeen nopeasti pulaa ja inflaatio oli hyvin voimakasta, palkat nousivat nopeasti, mutta nousu on myös sittemmin alkanut hidastua. Euroalueella palkankorotukset alkoivat myöhemmin, mutta suuria palkankorotuksia tulee vielä ensi vuonna, minkä takia rahapolitiikan vaikutuksen viive on todennäköisesti suurempi kuin Yhdysvalloissa
-Euroopassa yritykset joutuvat seikkailemaan hyvin monimutkaisessa ”tukiviidakossa”.
-Yhdysvalloissa väestö kasvaa paljon nopeammin kuin euroalueella, jossa väestö on ikääntynyttä.

Näihin syihin on helppo löytää ratkaisuja:
-Suunnataan elvytystä viimeinkin Italian kaltaisten korruptoituneiden valtioiden sijaan kotitalouksille, joiden kulutuksen osuus siten kasvaa käyttäen avokätisesti rahaa kotimaiseen kulutukseen.
-Puututaan teollisuuden taantumaan kohdistamalla elvytystä todellisiin pitkäjänteisiin tarpeisiin kuten sotateollisuuden kasvattamiseen ja kadonneiden panssareiden korvaamiseen sillä tavalla, että uutuuttaan kiiltäviä panssareita pursuaa lopulta ulos sotateollisuusalueiden viemäreistäkin, eikä niitä tarvitse enää etsiä romuttamoilta - sillä ehdolla että niitä lahjoitetaan tai lainataan Ukrainaan vain vanhojen NATO-maiden toimesta eikä Suomella ole mitään tekemistä vanhojen NATO-maiden ja Venäjän välisten ongelmien kanssa.
-Myönnetään että hintojen nousu johtuu todellisuudessa muustakin kuin vain kysyntäinflaatiosta, puututaan keskuspankin turhiin taantumaa lietsoviin koronnostoihin ja lopetetaan suuri inflaatiohuijaus puuttumalla tiukemmin hinnoilla vedättämiseen ja tarjontainflaation keinotekoiseen luomiseen.
-Korjataan "energiakriisin" syy eli bensarajoitukset (kutsuttiinpa sitä jakelurajoitteeksi tai millä nimellä tahansa) ja energianlähteisiin kohdistuvat pakotteet. Tämä ei tarkoita parempien sotilaallisten edellytysten luomista Venäjän toiminnalle Ukrainassa, päinvastoin samanaikaisestihan tuotetaan panssareita mm. lainattavaksi Ukrainaan niin, että viemäritkin pursuavat niitä.
-Päätetään aikaistaa sovittuja palkankorotuksia lainsäädännöllisesti esim. 10 kuukaudella ja pankit myöntämään tarpeen vaaatiessa löysempää lainarahaa palkanmaksun aikaistamistarkoitukseen.
-Lopetetaan tuo yritysten tukiviidakko ja käytetään rahat johonkin järkevämpään tarkoitukseen, joka tukee tavallisten kansalaisten kotimaista ostovoimaa ja sitä kautta investointeja tai yksityisen puolen rahoittajien toimintaa
-Hankintaan köyhistä maista osaavaa työvoimaa käymällä noutamassa miljoonia ihmisiä suoraan sieltä paikan päältä osaamisen ja oppimisvalmiuden perusteella sen sijaan että he tulevat kyynärpäämenetelmällä tänne turvapaikan toivossa.
_Wesa_
28.09.2023 17:16:56
410510

Teppolainen: "HS paljasti "kestävyysvajeeksi" naamioidun taantuman syitä: Helpot ratkaisut löytyivät"

Teppolainen kirjoitti 24.09.2023 (410503)...

>> Onko kestävyysvaje mielestäsi ylipäänsä todellinen
>> ilmiö?
>
> Riippuu mitä kestävyysvajeella tarkoitetaan.

Mitä sinä tarkoitat sillä?

> -Päätetään aikaistaa sovittuja palkankorotuksia
> lainsäädännöllisesti esim. 10 kuukaudella ja pankit
> myöntämään tarpeen vaaatiessa löysempää lainarahaa
> palkanmaksun aikaistamistarkoitukseen.
> -Lopetetaan tuo yritysten tukiviidakko ja käytetään rahat
> johonkin järkevämpään tarkoitukseen, joka tukee
> tavallisten kansalaisten kotimaista ostovoimaa ja sitä
> kautta investointeja tai yksityisen puolen rahoittajien
> toimintaa

Millä tasolla esim. hoitajien palkka tulisi mielestäsi keskimäärin olla?


Muokannut: _Wesa_, 9/28/2023 5:17:21 PM