Risto Koivula
31.10.2023 10:34:48
410564

WHO:ta ei kannata eikä pidä nakertaa. Sille olisi perkeleesti hommaa...

https://ristojuhanikoivula.vuodatus.net/lue/2023/10/who-ta-ei-kannata-eika-pida-nakertaa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailman_terveysj%C3%A4rjest%C3%B6

" Maailman terveysjärjestö

Maailman terveysjärjestö eli WHO (lyhenne sanoista World Health Organization) on ihmisten terveyteen keskittyvä Yhdistyneiden kansakuntien järjestö, joka perustettiin Genevessä 7. huhtikuuta 1948. Järjestön aloitteesta vietetään vuosittain 7. huhtikuuta maailman terveyspäivää.[3]

Maailman terveysjärjestön tehtävänä on taata kaikille ihmisille hyvä terveydentila. Järjestön perustuskirja määrittelee terveyden täydelliseksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi, ei ainoastaan sairauden puutteeksi. Sen päätehtävä on torjua tauteja, etenkin tärkeimpiä tartuntatauteja. Terveysjärjestö koordinoi kansainvälisiä toimia muun muassa SARS:in, malarian ja AIDSin torjumiseksi ja kehittää rokotteita. Lisäksi sillä on hankkeita esimerkiksi tupakoinnin vähentämiseksi.

WHO käyttää kuusipykäläistä pandemia-asteikkoa arvioidessaan eläinperäisten virustautien pandemiariskiä.

Toiminta

HallintoWHO:n päämaja Geneven lähellä Pregny-Chambésyssä.

Maailman terveysjärjestön päätöksiä tekevä toimielin on World Health Assembly, johon osallistuvat jäsenmaiden delegaatiot. Kokouksella on spesifi ennaltamäärätty terveyteen liittyvä agenda. Kokouksen pääasiallinen tarkoitus on määritellä järjestön toimintaperiaatteet, nimittää pääjohtaja, valvoa taloudellisia toimia sekä hyväksyä budjetti.

Järjestön toimeen paneva elin (The Executive Board) koostuu 34 teknisesti pätevästä jäsenestä, jotka ovat valittu kolmevuotisiksi kausiksi. Vuosittainen tapaaminen järjestetään tammikuussa, jolloin jäsenet päättävät päätöksiä tekevän toimielimen kokouksen agendasta.

WHO:n pääjohtajaksi nimitettiin toukokuussa 2017 etiopialainen Tedros Adhanom Ghebreyesus.[4]
Toimintaperiaatteet

Maailman terveysjärjestön lähtökohtana on järjestön oma terveyden määritelmänsä. Terveys on täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain sairauden tai taudin puuttuminen.

- Jokaisen ihmisen perusoikeuksiin rodusta, poliittisesta näkemyksestä, uskonnosta ja taloudellisesta tai sosiaalisesta tilasta riippumatta tulisi kuulua korkein saavutettavissa oleva terveyden standardi.

- Kaikkien ihmisten terveys riippuu rauhasta ja turvallisuudesta ja on täten myös riippuvainen yksilön ja valtioiden yhteistyöstä.

- Terveyden edistäminen eriarvoinen kehitys eri maissa on yhteinen vaara.

- Lasten terveellisen kehittymisen kannalta mahdollisuus harmoniseen elämään on äärimmäisen tärkeää.

- Lääketieteellisen ja psykologisen tietouden leviäminen on tärkeää terveyden saavuttamisen kannalta.

- Julkisesti informoidut mielipiteet ja aktiivinen yhteistyö ovat ihmisten terveyden kannalta varsin merkityksellisiä.[5]lähde tarkemmin?

Eettiset toimintaperiaatteet

Maailman terveysjärjestö on YK:n erikoistuneena järjestönä sitoutunut noudattamaan eettisiä periaatteita, joihin kuuluvat muun muassa ulkoisista lähteistä ja viranomaisista riippumattomuus ja puolueettomuus sekä kaikkien ihmisten arvokkuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden arvostaminen. [6]

...

Kritiikkiä

Sen jälkeen kun WHO julisti vuoden 2009 sikainfluenssapandemian pandemiaksi, WHO:n asiantuntijoiden taloudelliset sidokset pandemiajulistuksesta hyötyviin lääke-yhtiöihin ovat nousseet julkisuuteen. WHO:n kesällä 2009 julistaman sikainfluenssapandemian jälkeen on esitetty arvioita, että WHO:n pandemiajulistus saattaa olla seurausta lääkeyhtiöiden taloudellisista sidoksista WHO:n neuvonantajiin.[8] Ennen sikainfluenssapandemian julistamista WHO muutti pandemian määritelmää keväällä 2009 poistaen taudin vakavuuden vaatimuksen.[9] WHO:n rokotusasiantuntijaryhmän SAGEn jäsenen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylijohtajan professori Juhani Eskolan ilmoittamatta jättämä työnantajansa, suomalaisen THL:n rokoteval- mistajalta saama yli kuuden miljoonan euron rahoitus on herättänyt epäilyjä WHO:n asiantuntijoiden taloudellisten sidonnaisuuksien vaikutuksesta. [10][11]

Heinäkuussa 2020 Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä WHO:n toiminnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syytti WHO:ta epäonnistumisesta koronaviruspandemian hoitamisessa. Trumpin mielestä järjestö mielisteli epidemian alkuvaiheessa Kiinaa eikä toiminut tarpeeksi nopeasti. Kiinan mielestä Trumpin hallinto pyrki siirtämään huomiota pois sen omasta hitaasta reagoinnista viruksen leviämiseen. [12]

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoi joulukuussa 2020, että WHO on ”läpipoliittinen instituutio” ja sen ylimmät johtajat ovat poliittisesti valittuja. Salminen kertoi, että hän turhautui WHO:n toimintaan koronaviruspandemian alkumetreillä, kun järjestö näytti viivyttelevän pandemian julistamisessa ja ylisti Kiinan toimia, joita ei voinut kopioida länsimaiseen demokratiaan. Salmista hämmästytti myös WHO:n viesti, että pandemia pysäytetään, sen sijaan että olisi kehotettu varautumaan siihen. [13] "


RK: WHO:n johdon pitääkin olla poliittisesti valittuja asiantuntijoita ja poliittisessa virkavastuussa maailman käyttämän lääketieteellisen ja muun terveystiedon paikkansapitävyydestä ja muusta asianmukaisuudesta tieteellisin periaattein!

Ei sellaista vastuuta voida luottaa esimerkiksi yksittäisten infosotia käyvien maiden maiden mukamas "riippumattomille" sotapropagandisti-haistapaskntieteilijöille... Heidät on kyllä nähty ja kuultu...

WHO:ta kohtaan on SOMEssa ja meedioissa estetty kovaa arvostelua. Sen on väitetty mm. yrittävän hamuta itselleen valtaa itsetarkoituksellisesti, olevan riippuvainen globalistisista bisnesrahoittajista ja "estävän tieteellistä keskustelua".

https://magneettimedia.com/10-syyta-vastustaa-maailman-terveysjarjesto-whon-ehdottamia-muutoksia-kansainvaliseen-lainsaadantoon/

10 syytä vastustaa Maailman terveysjärjestö WHO:n ehdottamia muutoksia kansainväliseen lainsäädäntöön
Markku Juutinen Torstaina klo 01:16

Maailmanterveysjärjestö (WHO) on neuvotellut vuodesta 2022 lähtien kahdesta kansainvälistä lainsäädäntöä muuttavasta asiakirjasta, pandemiasopimuksesta ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista. Kyseiset asiakirjat on määrä hyväksyä jo WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024.

Jos annamme WHO:n toteuttaa suunnitellut muutokset kansainväliseen lainsäädäntöön, sen valta-asema muuttuu ratkaisevasti.

Listasimme 10 tärkeää seikkaa, jotka kansalaisten tulisi tietää WHO:sta.

1. WHO keskittää valtaa jäsenvaltioilta itselleen

WHO tavoittelee kansainvälisen terveyssäännöstön (International Health Regulations, IHR) muutoksilla itselleen asemaa, jossa se voisi antaa jäsenvaltioille laillisesti sitovia määräyksiä suositusten sijaan. (ks.Artikla 1 ja Artikla 42) (1)"

RK: En ole tarkistanut, ehdottaako WHO itselleen taodella sitovien kansainvälisten lakien säätämisOIKEUTTA, mutta sellaisen oikeuden saaminen EI OLE WHO:N ITSENSÄ EIKÄ YLEISKOKOUKSENKAAN PÄÄTETTÄVISSÄ tuosta vaan, vaan sellaiseen tarvittaisiin PERUSKIRJANMUUTOSTA. Sellaiseen tarvittaisiin Yleiskokouksen päätös jollain määräenemmitöllä Turvallisuusneuvoston esityksestä ja lisäksi vielä jäsenvaltioiden ratifioinnit jollakin määräenemmistöllä eli kaikkien lakiasäätävien tasojen vahvistus.

Lakia säätävät elimet ovat yleiskokous (tietyssä järjestyksessä), sille alisteisena Turvallisuusneuvosto sekä jäsenvaltiot.

Kokonaan uuden lainsäätäjän ymppääminen tähän ei ole hyvä idea.

Toinen juttu on, että silti voitaisiin parantaan WHO:n mahdollisuuksia saada konkreettisia lakeja aikaiseksi lähinnä Turvallisuusneuvoston säätäminä. Tällä tavalla on tehty atomienergiakysymyksissä siten, että jos siviiliydinvoimaa valvova Ydinvoimajärjestö IAEA havaitsee sotilallisen ydinteknologian valmistelun uhkaa, asia ja valvonta siirtyy Turvallisuusneuvostolle. Asia on vain jommalla kummalla kerrallaan. On tehty toisinkin päin, että jonkin maan ydinaseuhka on siirretty tutkittavaksi siviiliydinvoimaa valvovalle Atomienergiakomissio IAEA:lle, jotta TN voi tehdä Yleiskokoukselle esityksen uudeksi laiksi - mitä se Peruskirjan mukaan ei voi tehdä asioissa, jotka ovat aktuaalisesti sen hoidettavana. Samoin voisi tehdä WHO, mutta tässä on eräs tärkeä rajoite: Tällainen laindäädätö, jonka WHO teettäisi Turvallisuusneuvostolla voi koskea vain terveysasioiden TURVALLISUUSKYSYMYKSIÄ, sillä TN:n toimivalta rajoittuu turvallisuus- ja siihen liittyviin asioihin.2. WHO ei kunnioita kansalaisten ihmisarvoa eikä ihmis- ja perusoikeuksia

Jos WHO:n julkaisemat IHR:n muutokset hyväksytään toukokuussa 2024, WHO:n määräämien kansanterveystoimenpiteiden toteuttamisessa ei tarvitsisi kunnioittaa täysimääräisesti ihmisarvoa tai perus- ja ihmisoikeuksia (ks. Artikla 3, kohta 1) (1)


RK: EI PIDÄ PAIKKANSA, ETTÄ EI NOUDATTAISI IHMISOIKEUKSIEN JULISTUSTA! (MItään EIT:n aivopieruja sen ei tarvitsekaan noudattaa!)


3. WHO:n perinteinen rooli ihmiskunnan edun tavoittelijana on korvautunut yksityisillä intresseillä


RK: EI missään tapauksessa vaoi LAILLISESTI "korvautua sellaisilla"!


"...WHO:lla oli vuonna 2021 täysi määräysvalta vain 16 prosenttiin omasta budjetistaan, kun vuonna 1950 vastaava osuus oli lähes 100%. (2 - 4)

Vuonna 2021 78% WHO:n budjetista oli tiukasti korvamerkittyä eli sellaista rahoitusta, jonka käyttökohteen määrää täysin rahoittaja – ei WHO. Jopa 84% WHO:n budjetista oli korvamerkittyä rahoitusta vuonna 2021. (2,3)

Korvamerkittyä rahoitusta antavat tahot voivat käyttää WHO:n kansainvälistä asemaa, henkilökuntaa ja infrastruktuuria omia etuja edistävien hankkeittensa toteutuk-seen. WHO:ssa valtaa käyttävät pääasiassa muutama vauras jäsenvaltio – Kiina, Yhdysvallat ja Saksa – yksityiset sidosryhmät, joista merkittävin on Bill ja Melinda Gatesin säätiö, sekä lääkeyhtiöt. (5) "

RK: WHO:lla se PÄÄTÖVALTA on!

Mikään "laillinen laki" EI SÄÄTELE YK:N JA YKSITYISTEN VÄLISISTÄ BISNEKSISTÄ.

WHO voi vaikka viedä ne rahat ja tulkita LAHJOITUKSEKSI itselleen.

Näiden Gatesin ja WHO:n bisnesten välittäjänä on luultavasti USA:N valtio.

Tällainen korvamerkintä on tierysti ikävää, vaikka se olisi kuinka epävirallista.


4. WHO:n toimijoita ei ole valittu demokraattisesti

WHO:n pääjohtajaa ei ole valittu vaaleilla. Hänet valittiin salaisessa äänestyksessä ainoana ehdokkaana ja nimitettiin toiselle kaudelle 24.5.2022. (6) WHO:ssa jäsen-valtioita edustavat vaaleilla valitsemattomat virkamiehet. (7) Lisäksi yksityisiä WHO:n rahoittajia kohdellaan WHO:ssa kuin valtionpäämiehiä. (8)


RK: WHO:n pääjohtajan on minun tietääkseni nimittänyt YK:n Yleiskokos. Korjatkaa, jos olen väärässä. Demoktatiaa valvovat jäsenvaltiot, ja ja niillä on siitä kullakin oma käsityksensä esimerkiksi muotjen suhteen. Kaikken jäsenmaiden lainsäädännöt ovat kuitenkin YK:n hyväksymiä ja keskenään tasa-arvoisia muodollisesti.


5. WHO keskittää valtaa harvojen käsiin

WHO ehdottaa, että WHO:n pääjohtaja voisi julistaa kansainvälisen kansanterveyden hätätilan arvioidessaan sen todelliseksi tai mahdolliseksi ilman, että hänen täytyy pyytää asiassa hätäkomitean asiantuntijoiden neuvoa tai päästä asiassa yhteisymmärrykseen uhan kohteena olevan jäsenvaltion kanssa. (ks. Artikla 12, kohta 2) (1)

Vuonna 2022 WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus julisti apinarokon kansainväli-seksi kansanterveysuhaksi vastoin WHO:n hätäkomitean asiantuntijoiden enemmistön näkemystä. (9) "


RK: Valta ei ole WHO:sssa pääasia, vaan pääasioita ovat tieteellisyys, oikeat diagnoosit ja hoitomenetelmät ja terveydenhuollon ulottuminen kaikille.

Mikä tuollaisen pääjohtajan julistuksen lainvoima on, sitä en tiedä. Lainvoima tulee siitä, että se on jonkin olevan lain tulkintaa.


6. WHO on pyrkinyt toistuvasti madaltamaan kynnystä julistaa kansainvälinen hätätila

5.5.2009 – noin kuukausi ennen sikainfluenssapandemian julistamista – WHO poisti influenssapandemian määritelmästään kohdan, ”maailmanlaajuiset epidemiat aiheut- tavat valtavan määrän kuolemantapauksia ja sairastumisia”, ja korvasi sen lau-seella, ”pandemioiden aiheuttamat sairaudet ja kuolemantapaukset voivat olla joko lieviä tai vakavia, ja pandemian vakavuus voi muuttua pandemian aikana.” (10, 11)

WHO ehdottaa, että myös mahdollinen kansanterveyttä koskeva uhka olisi riittävä syy julistaa kansainvälinen terveyshätätila. (ks. Artikla 2;Artikla 12,kohta 2) (1) "


RK: Se ei päätä sellaisia yksin.


" 7. WHO haluaa raskaan byrokratian valvomaan ja edistämään määräysten toteutumista

WHO ehdottaa kolmen uuden komitean perustamista valvomaan ja edistämään IHR:n toteutumista sekä raportoimaan asiasta WHO:lle. (ks. Artikla 53 A, Artikla 53 bis, Artikla 54 bis) (1)

Ehdotettujen muutosten myötä myös jäsenvaltioissa toimivien viranomaisten tulisi raportoida WHO:lle IHR:n toteutumisesta. (ks. Artikla 4, 1 bis) (1) "


RK: Se olisi jäsenmaiden toimintaa ja pääasiassa niiden byrokratiaa.


8. WHO vaatii sensuuria – ei avointa ja läpinäkyvää tieteellistä keskustelua

WHO kannustaa määrittelemättömän ”väärän tiedon” torjuntaan mediassa, sosiaalisessa mediassa ja muissa tavoissa levittää tietoa. (ks. Artikla 44, kohta 1h ja 2e; Liite 1 A, kohta 5g ja 7e) (1)

RK: EI VARMASTI VAADI! MITÄÄN TIETEELLISTÄ SENSUURIA! EEUUT JA NATOT JA PUOSKARIT SELLAISIA VAATIVAT!!! HAISTAPASKANTIETEILIJÄT!!!


" 9. WHO haluaa jäsenmailta lisää rahaa mm. sensuurin toteuttamiseen


YK:n poliittisen tiedoksiannon mukaan YK ja WHO haluavat pääasiassa jäsenvalti-oiden antavan 30 miljardia dollaria vuodessa kehitysyhteistyön ulkopuolista rahoitusta ”maailmanlaajuisen hätätilavalmiuden rahoittamiseen” (ks. PP29 ja OP39) (12)

Summa on valtava verrattaessa esimerkiksi WHO:n budjettiin, joka oli 5,8 miljardia dollaria vuonna 2020.YK:n ja WHO:n määrittämä 30 miljardia dollaria kohdistuisi ainoastaan hätätilavarautumiseen ja -reagoimiseen ja se on yli viisi kertaa WHO:n vuosibudjetin suuruinen. (13)

WHO esittää, että jäsenvaltioiden,kuten Suomen, tulisi auttaa kehittyviä maita mm. ”väärän ja epäluotettavan” tiedon levittämisen torjunnassa kaikkea tiedonväli-tystä koskien. (ks. Artikla 44, kohta 1 c, 1 h ja 2 e) (1) Myös YK:n poliittinen tiedoksianto kehottaa ”toteuttamaan toimenpiteitä väärän ja harhaanjohtavan tiedon kielteisten vaikutusten käsittelemiseksi” (ks. OP32)

RK: RAHAA se kyllä varmasti vaatii...

MUTTA SE ON SAMALLA KESKEIN MAAILMANLAAJUINEN ORGANISAATIO MURTAA JÄSENMAIDEN JA EEUIDEN HAISTPASKANTIETEELLISTÄ SENSUURIA!!!

KUNNES PERUSTETAAN TIETEELLISESTI JA DEMOKRAATTISESTI JOHDETTU TIETEELLISIN (EIKÄ ESIMERKIKISI SOMEN!) PERIAATTEIDEN MUKAAN TOIMIVA YK:N TIEDEAKATEMIA!


10. WHO myötäili Kiinan epäinhimillisiä pandemiatoimia

Miksi WHO suositteli matkustajien lähtö- ja tulotarkastuksia, karanteenia sekä tartunnan jäljitystä itse laatimansa influenssapandemiaohjeistuksen vastaisesti? (14 - 16)

WHO:n suositukset herättävät ihmetystä etenkin siksi, että useiden tieteellisten tutki-musten mukaan sulkutoimet aiheuttivat kansakunnille valtavia taloudellisia menetyk-siä sekä sosiaalista pahoinvointia – kuten itsemurhia, päihdeongelmia, hoidon puutetta, velkaantumista ja lasten hyväksikäyttöä – ilman että ne vähensivät merkittävästi kuolleisuutta. (17-25)

Kiinalla on merkittävästi geopoliittista valtaa WHO:ssa taloudellisen ja diplo-maattisen vaikutusvallan seurauksena. (5,27) Kiinan koronatoimia on pidetty totali-taarisena ja tieteenvastaisena humanitaarisena katastrofina ja ne nähtiin myös hallituksen keinona lisätä omaa valtaansa. (28)

RK: KIINA ON TOIMINUT ERITTÄIN MALLIKKAASTI JA ON MYÖS MAAILMAN TIETEELLISIN VALTIO TÄLLÄ HETKELLÄ AINAKIN TOTEUTUSTASOLLA!
Kuinka voit vastustaa WHO:n ehdottamia muutoksia kansainväliseen lainsäädäntöön?

" Tärkeintä on, että tieto WHO:n muuttuneesta luonteesta ja sopimusten vaikutuksista meihin kaikkiin tavoittaa mahdollisimman monen. Tätä voit edistää mm.

- Jakamalla tätä MKR-artikkelia sosiaalisessa mediassa.

- Allekirjoittamalla Suomen adressin ja jakamalla sitä sosiaalisessa mediassa.

- Seuraamalla ja jakamalla sosiaalisen median kanavia (Facebookissa, Telegramissa ja Instagramissa) ja niiden julkaisuja läheisillesi ja tutuillesi mahdollisimman laajasti.

- Herättämällä keskustelua tästä tärkeästä aiheesta verkostoissasi.

- Jakamalla adressin flyereita postilaatikkoihin, ilmoitustauluihin ja suoraan kanssaihmisille (ota yhteyttä perusoikeudet@tutamail.com).

- Ottamalla yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriöön sekä kansanedustajiin aiheeseen liittyen.

- Ottamalla selvää, kuinka EU ja WHO ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa suunniteltujen kansainvälisen lainsäädännön muutosten osalta, ja ota yhteyttä Suomen europarlamentaarikkoihin.

- Ottamalla kantaa lausuntopyyntöihin.

Artikkelin tuottanut: MKRSUOMI

Alkuperäinen artikkeli: 10 syytä vastustaa WHO:n ehdottamia sopimuksia (mkrsuomi.fi) "

RK: Kyseesä on tuolaisenaan pelkkä WHO:n JA KIINAN VASTAINEN PROPAGANDAPLÄJÄYS, joka ei vaikuta mitään mihinkään.


Viitteet


World Health Organization. Article-by-article compliation of proposed amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
Iwunna, O. Kennedy, J. Harmer, A. Flexibly funding WHO? An analysis of its donor’s voluntary contributions. BMJ Global Health 2023, 8. https://gh.bmj.com/content/8/4/e011232
World Health Organization. How WHO is funded. https://www.who.int/about/funding
Vaughan, J. Møgedal, S. Walt, G. Kruse, S-E. Lee, K. de Wilde, K. WHO and the effects of extrabudgetary funds: is the organization donor driven? https://academic.oup.com/heapol/article/11/3/253/607591?login=false
World Council for Health. Rejecting monopoly power over public health. On the proposed IHR (2005) amendments and WHO pandemic treaty. https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/04/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health.pdf
United Nations. Tedros re-elected to lead the World Health Organization. https://news.un.org/en/story/2022/05/1118952
Valtioneuvosto. Valtuuskunnan asettaminen STM/2023/1. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f808058ad
Politico. 2017. Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates. https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
Reuters. WHO’s Tedros acted as tie-braker to break disagreement over Monkeypox designation. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/whos-tedros-acted-tie-breaker-break-disagreement-over-monkeypox-designation-2022-07-23/
World Health Organization. Pandemic preparedness. 2009a. https://web.archive.org/web/20090503221306/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html
World Health Organization. Pandemic preparedness. 2009b. https://web.archive.org/web/20090505221413/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html
United Nations. Political declaration of the United Nations General Assembly high-level meeting on pandemic prevention, preparedness and response. https://www.un.org/pga/77/wp-content/uploads/sites/105/2023/06/Zero-draft-PPPR-Political-Declaration-5-June.pdf
World Health Organization. Budget implementation summary. https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-mtr/budget-summary-details
World Health Organization. Global influenza programme – Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza. https://www.who.int/publications/i/item/non-pharmaceutical-public-health-measuresfor-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza
World Health Organization. WHO advice for international traffic in relation to the SARS-CoV-2 Omicron variant (B.1.1.529). https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-the-sars-cov-2-omicron-variant
World Health Organization. Contact tracing and quarantine in the context of COVID-19: interim guidance, 6 July 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_tracing_and_quarantine-2022.1
Neil, T. McGorian, I. Hudson, N. Exploring inter-country coronavirus mortality. Panda. https://pandata.org/wp-content/uploads/2020/07/Exploring-inter-country-variation.pdf
Herby, J. Jonung, L. Hanke, S. A literature review and meta-analysis of the effects of lockdowns on COVID-19 mortality. Johns Hopkins Institute for Applied Economics. https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
Petterson, S. Westfall, J. Miller, B. Projected deaths of despair from COVID-19. https://wellbeingtrust.org/wp-content/uploads/2020/05/WBT_Deaths-of-Despair_COVID-19-FINAL-FINAL.pdf
Kailash Satyarthi Children’s Foundation. A study on impact of lockdown and economic disruption on poor rural households with special reference to children. https://www.researchcommonsonchildren.com/uploadfile/documents/A_Study_on_Impact_of_Lockdown_and_Economic_Disruption_on_Poor_Rural_Households.pdf
Arena, P. Malta, M. Rimoin, A. Strathdee, S. Race, COVID-19 and deaths of despair. EClinical Medicine 2020, 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7396816/
Irish Cancer Society. Oireachtas Special Committee on COVID-19 Response. https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/special_committee_on_covid_19_response/submissions/2020/2020-09-30_submission-averil-power-chief-executive-irish-cancer-society-scc19r-r-0419_en.pdf
Singh, S. Roy, D. Sinha, K. Parveen, S. Sharma, G. Joshi, G. Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. Psychiatry Research 2020, 293. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517812031725X
Miles, D. Stedman, M. Heald, A. Living with COVID-19: Balancing costs against benefits in the face of the virus. National Institute Economic Review 2020, 253. https://www.researchgate.net/publication/343278351_LIVING_with_COVID-19_BALANCING_COSTS_against_BENEFITS_in_the_FACE_of_the_VIRUS
Rice, K. Wynne, B. Martin, V. Ackland, G. Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: Old and new predictions. BMJ Clinical Research 2020, 371. https://www.researchgate.net/publication/346031988_Effect_of_school_closures_on_mortality_from_coronavirus_disease_2019_Old_and_new_predictions
Shlomai, A. Leshno, A. Sklan, E. Leshno, M. Modeling social distancing strategies to prevent SARS-CoV-2 spread in Israel – A cost-effectiveness analysis. Value in Health 2021, 24: 607-614. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301520344211
DW. What influence does China have over the WHO? https://www.dw.com/en/what-influence-does-china-have-over-the-who/a-53161220
The Guradian. China’s ’zero Covid’ policy was a mass imprisonment campaign. https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/apr/18/china-zero-covid-policy-xi-jinping


Muokannut: Risto Koivula, 11/22/2023 10:40:46 AM
Risto Koivula
09.11.2023 14:34:04
410594

Ihmisen koropandemia jyräsi itä-Aasiassa jo 20000 vuotta sitten

https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/ancient-coronavirus-0015507

" Updated 27 June, 2021 - 18:26 Sahir

Ancient Coronavirus Pandemic Evidence Found in Asia

Studying the human genome gives us a fascinating glimpse into the evolution of human DNA over time. Modern technology permits scientists to discover and understand certain diseases that potentially occurred thousands of years ago, all with the help of genome evidence. A new study by an international team of researchers from the University of Adelaide and the University of Arizona of 2,500 modern humans from 26 worldwide populations revealed that an ancient coronavirus outbreak struck East Asia some 20,000 years ago!

https://content1.avplayer.com/601d9a7f2e688a79e17c1265/videos/64d35ec38b318c89a20e744d/64d35ed2c4242892a20e79f3/video.mp4Ancient Coronavirus Pandemic Evidence Found in Asia

Studying the human genome gives us a fascinating glimpse into the evolution of human DNA over time. Modern technology permits scientists to discover and understand certain diseases that potentially occurred thousands of years ago, all with the help of genome evidence. A new study by an international team of researchers from the University of Adelaide and the University of Arizona of 2,500 modern humans from 26 worldwide populations revealed that an ancient coronavirus outbreak struck East Asia some 20,000 years ago!

https://content1.avplayer.com/601d9a7f2e688a79e17c1265/videos/64d35ec38b318c89a20e744d/64d35ed2c4242892a20e79f3/video.mp4

The DNA double helix molecule is the genetic blueprint for life. The recent study on the ancient coronavirus pandemic in East Asia drew on DNA and gene evidence. (nobeastsofierce / Adobe Stock)

Using Ancient Coronavirus Evidence To Fight Future Viruses

East Asia’s ancient coronavirus pandemic left traces in the genetic makeup of the people from this region, as per the open-access study published in Scientific Biology. The genes among the DNA of this population subset of East Asian ancestry, by virtue of natural selection, were better adapted to respond to the “new” (2020) coronavirus and its variants, which would have lessened the severity of the virus on these people.

A History of Nursing Heroes from Florence Nightingale to Coronavirus

What Can the Plague of Athens Teach Us About Today’s Coronavirus?

They noted that, “…modern human genomes contain evolutionary information tracing back tens of thousands of years, which may help identify the viruses that have impacted our ancestors—pointing to which viruses have future pandemic potential.”

Despite all the advanced biological and medical tools at our disposal, the current coronavirus outbreak has claimed almost 4 million lives and counting. So, more information like this from the past can help contain the impact of future viruses of this type.

Viruses are microscopic parasites, smaller than even bacteria, that are incapable of surviving on their own. They lack the capacity to live and thrive outside of a host body, and hence rely on making copies of themselves once they enter the host. Upon entering, they attach themselves to host cell surfaces, make copies, and usurp the energy of host cells by releasing their own genomes and disrupting or hijacking various parts of the cell machinery, forcing the cell to produce viral proteins.

Dr. Yassine Souilmi, from the University of Adelaide's School of Biological Sciences and the lead author on this study, agrees and adds, “Viruses are very simple creatures with the sole objective to make more copies of themselves. Their simple biological structure renders them incapable of reproducing by themselves so they must invade the cells of other organisms and hijack their molecular machinery to exist."

https://youtu.be/8_I9oVhlrjE

In the last two decades, there have been three severe coronavirus epidemics, as per Science Daily. The first was SARS-CoV, which led to Severe Acute Respiratory Syndrome which originated in China in 2002 and killed more than 800 people. The second was MERS-CoV, which led to the Middle East Respiratory Syndrome, which killed over 850 people. The third epidemic and by far the worst is the current SARS-CoV-2 (COVID-19), which has killed almost 4 million people in less than two years.Professor Kirill Alexandrov from the CSIRO-QUT Synthetic Biology Alliance and QUT’s Centre for Genomics and Personalized Health, was part of a team of researchers from the University of Arizona, the University of California San Francisco, and the University of Adelaide who have published their findings about the ancient coronavirus “pandemic” in East Asia, in the journal Current Biology. (QUT)

The 1000 Genomes Project and Genetic Variations

The 1000 Genomes Project was launched in 2008 as a collaborative international research effort to collate, collect and establish by far the most detailed catalogue of human genetic variations.

How ‘Death Ships’ Spread Disease Through the Ages

Medieval ‘Wine Windows’ Revived Due to Coronavirus

In 2012, a detailed list was published in an open-access form in the publication Nature, which revealed a sequence of 1092 genomes. Researchers used data from this list to assess human gene coding variations and changes, to study the response and behavior of SARS-CoV-2 proteins. According to the Daily Mail, the team synthesized both human and SARS-CoV-2 proteins, showing a direct interaction that highlighted the nature of the mechanism that coronaviruses use for cell invasion.

"Computational scientists on the team applied evolutionary analysis to the human genomic dataset to discover evidence that the ancestors of East Asian people experienced an epidemic of a coronavirus-induced disease similar to COVID-19. In the course of the epidemic, selection favored variants of pathogenesis-related human genes with adaptive changes presumably leading to a less severe disease," said Professor Kirill Alexandrov from CSIRO-QUT Synthetic Biology Alliance and QUT's Centre for Genomics and Personalized Health, a co-author on the study.

The larger purpose of this project and the research it will hopefully produce is twofold. First, to collect as much data as possible, and to compile lists of a wide variety of dangerous viruses that have the potential for uncontrolled spread (unlike the current COVID-19 pandemic). Primarily, this helps in identifying “pandemic” viruses both in the distant past and in the future. This data will then be used to fund and encourage research and analysis in a bid to develop diagnostics, vaccines, and other drugs.

Secondly, old viruses, like the ancient coronavirus evidence found in the recent study, can help modern humans better understand genome sequences and DNA responses in relation to how they adapted or changed in response to past viruses.

“The modern human genome contains evolutionary information tracing back tens of thousands of years. By developing greater insights into the ancient viral foes, we gain understanding of how genomes of different human populations adapted to the viruses that have been recently recognized as a significant driver of human evolution,” concludes Professor Alexandrov.

Top image: The coronavirus up close. Evidence of an ancient coronavirus outbreak, from 20,000 years ago, has been found in the DNA of ancient East Asia populations, according to the latest study. Source: peterschreiber.media / Adobe Stock

By Rudra Bhushan "