Risto Koivula
16.11.2023 18:30:02
410599

Korkeatasoista Akatemia-tutkimusta... (?)

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/joukorep/korkealaatuinen-tieteellinen-tutkimus/Nolla, wikipedia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2023 rahoitamme tutkimusta lähes 505 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

(Akatemian kotisivuilta)

X : ssä Mika Merano on nostanut pöydälle mielenkiintoisia Suomen Akatemian rahoittamia korkealaatuisia tieteellisiä (ja etenkin tutkijan lompakolle) hyödyllisiä ’tieteellisiä ’ tutkimuksia. Eihän se toki ole tyhmä, joka pyytää.,

https://x.com/mikamerano/status/1724803425672823093?s=61&t=u8ofsB4Mwr0DXnlQa-jmZA

" Mika Merano

@mikamerano

Suomen Akatemian hankkeita ei kuulemma saa kyseenalaistaa hankekuvausten perusteella. Minäpä sitten tein tietopyynnön erinäisiin dokumentteihin, josta paljastuikin uskomatonta Pahkasikaa. Tämä on pitkä, mutta suosittelen lukemaan.

Ensimmäiseksi käydään läpi 480000 euroa maksaneen hankkeen "Uusmaterialismi, feminismi ja paikallisuus" loppuraportti, eli mitä ollaan saatu:

- Toteutunut kustannus veronmaksajien piikkiin on ollut 477038 euroa. Muilta rahoittajilta on tullut 171366 euroa. Mystisesti "muut rahoittajat"-kentässä lukee "ei muita rahoittajia".

- "Tutkimushankkeelle asetetut tavoitteet, feminististen uusmaterialismien tutkiminen suhteessa etnografiaan, taitaantutkimukseen ja aikamme keskeisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ovat raportin mukaan toteutuneet erinomaisesti. Hanke on tuottanut julkaisuja yli kaksinkertaisen määrän tutkimussuunnitelmassa luvattuun nähden." Nämä julkaisut ovat muun muassa feminististä värittämistä koskevia taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisussa, manifesti ruumiillisuuden merkityksestä musiikille, "feminististä teknotiedettä" sekä kirja-arvostelu.

- Tutkimuksen tärkein havainto oli "etnografisten menetelmien soveltuvuus feministisiin uusmaterialismeihin kehittämisessä". Hankkeessa on "kehitetty sellaisia etnografisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla pystytään tarttumaan myös ei-kielellisiin todellisuuden ilmiöihin suhteessa sekä inhimilliseen että ei-inhimilliseen todellisuuteen".

- Lisäksi keskeinen tutkimushankkeen tuottama havainto on "intersektionaalisen feminismin ja feminististen uusmaterialismien tarkasteleminen suhteessa toisiinsa affirmatiivisina eikä vastakkaisina lähestymistapoina".

- Tutkijoiden urien kerrotaan kehittyneen hyvin, koska osa on vakinaistettu hankkeen aikana.

- Liikkuvuussuunitelma on sensuroitu. Sen verran saa selvää, että se ei toteutunut suunnitellusti pandemian vuoksi, mitä lie sitten tarkoittaakaan.

- Kaikki hankkeessa tuotettu aineisto on tallennettu Turun yliopiston verkkokansiolle. Se ei ole julkista, koska "kaikki hankkessa tuotetut aineistot ovat luottamuksellisia, ja ne jäävät ainoastaan hankkeen tutkijoiden haltuun. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksessa mukana olleet henkilöt ovat haavoittuvassa asemassa eivätkä ole antaneet lupaa aineistojen julkaisemiseen edes anonymisoituna".

- Tutkimuksen keskeinen tulos on "ymmärrys siitä, että feminististen uusmaterialismien hyödyntäminen tehokkaasti tutkimuksessa edellyttää sekä uusmaterialististen että intersektionaalisten teoretisointien huomioonottamista."

- Hankkeen tavoitetta on toteutettu "osatutkimusten avulla, joissa käsiteltiin käsityöpiirejä, värityskäyännöissä, musiikin tekemistä musiikkileikkikouluissa ja sukupuolen moninaisuutta sekä elokuvien katsomista. Merkittävimpänä tuloksena hanke tuotti ymmärryksen siitä, että intersektionaalisten tarkastelutapojen rikastaminen uusmaterialistisilla lähestymistavoilla on välttämätöntä, jotta yhteiskuntamme keskeisiin kipupisteisiin ja valtasuhteisiin voidaan tarttua tutkimuksen avulla tehokkaasti."

- Vaikutukset: "tutkimushankkeessa on kehitetty erilaisten taiteenalojen osalta osallistumisen mahdollisuuksia aiemmin taiteen kentältä usein ulossuljetuille vähemmistöille, esimerkiksi turvapaikanhakijoille, kuulovammaisille ja erityislapsille". Miten tämä sitten toteutuu, siitä ei ole tietoa.

- Julkisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintaan "tutkimus auttoi kehittämään julkisia palveluita musiikkikasvatuksen, erityisesti varhaisiän musiikkikasvatusten osalta". Miten tämä toteutuu, sitä ei ole kerrottu.

- Talouteen ja elinkeinoelämään ei ole vaikutuksia.

- Terveyteen ja hyvinvointiin on kirjattu, että "hankkeessa maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien kanssa toteutetut musiikkileikkikouluryhmät ja käsitypiiri auttoivat edistämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia".

- Ympäristöön ja luonnonvaroihin raportissa kerrotaan, että "hankkeen aikana on kehitetty ympäristöä säästävää tapaa järjestää tutkijatapaamisia perustetun tapahtumasarjan puitteissa. Tarkoituksena on alkaa järjestää sarjaa verkossa seuraavassa hankkeessa". Oivalluksena on ilmeisesti se, että ympäristöä säästetään järjestämällä tapaamiset etänä.4.55 ip. · 15. marrask. 2023

192,6 t. Näyttöä "

https://x.com/mikamerano/status/1724692266931871800?s=61&t=u8ofsB4Mwr0DXnlQa-jmZA

Mika Merano

@mikamerano

4/X

Saaja: Phoenix ry

Hinta (2018-2023): 2 822 920 euroa

Kaarnaveneprojektistaan tuttujen Madventuresin Riku Rantalan ja Tuomas Milonoffin Phoenix ry on saanut yhteensä 2822920 euroa mm. Startup Refugees-toimintaan. Mitä tällä on saatu aikaan, sitä on todella vaikea sanoa.

Esimerkiksi alla tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet.9.34 ap. · 15. marrask. 2023

49,7 t. Näyttöä "

Mää otan vapauden väittää, että ainakin pyhäkoulupohjaiselle infermaatiosota-haistapaskanhouru-toimittaja Riku Rantalalle maksetaan miljoonia TIEDERAHOISTA jostakin aivan muusta syystä ja tarkoitteesta, kuin mihin veronmasajat edustajiensa välityksellä ne ovat osoittaneet.


Muokannut: Risto Koivula, 11/22/2023 10:41:49 AM