Pyysiäinen: Muodollinen logiikka on VANHENTUNUTTA!

RK, 3/22/2003 2:34:13 AM, 109253

Oheisessa kirjoituksessa prof. teol. tri Ilkka Pyysiäinen toteaa mm.:

"Filosofit ovat tutkineet ontologisia kategorioita vuosisatoja. Kognitivinenpsykologia on huomattavasti nuorempi tiede, joka selvittää sitä, miten ajattelu tosiasiallisesti toimii. Sen piirissä on huomattu, että logiikan lait eivät ole yleisiä dekriptiivisiä lakeja (contra Boole), vaan PRESKRIPTIIVISIÄ.

http://www.tsv.fi/ttapaht/032/pyysiainen.pdf

´Preskriptiivinen´ merkitsee VANHENTUNUTTA, erityisesti rikosta tai saatavaa. Muita kuin tämä merkitys sillä ei suomenkielessä Nykysuomen sanakirjan mukaan ole.

Englannin kielessä sillä (prescrptive) on tämän lisäksi merkitys ´ikimuistoinen´, yleensä oikeus tai velvollisuus.

Professori Pyysiäinen olisi mielestäni nyt itse selityksen velkaa, mitähän mahtaa noin ovalla väitteellä oikein tarkoittaa. Mutta muutkin voivat yrittää,minä olen nimitäin kylläkin nyt aivan ulalla tässä asiassa...

Paitsi muodollinenlogikka, myös itse järkiyleisemmonkin näyyttä päässen vähän "vanhenemaan" tuolla Helsigin yliopiston "Tutkijakolgiumin" joillakijäseillä, muillakin kuin prof. Pyysäisellä.

Pyysiäinen toisaalta pohtii,mitkä ajattelun kategoriat voisivat "olla geenissä", toisalla hän painottaa, että "Evolutiivinen taustamme rajoittaa kulttuurista sopeutumistmme", niin kuin joissakin asioissa, jota todella ovat sidoksissa perimää, varmasti rajoittaakin ettei sen puoleen, esimerkiksi rajoitettu kuuloalue, rajoitettu näköalue jne...

Jos ei se logiikka olisi jo päässyt vanhenemaan, niin Pyysiäinen olisi varmasti huomannut, että tuohon sisältyy looginen ristiriita _yhteiskunnalisten ilmiöiden_ geeniin menemisen kannalta (mikä selaisenaan muuten ei olisi evolutiivisesti "teknisessä mielessä" absoluuttisen mahdotonta: geeniin mennyt ajattelun tai muu yhteisunnallinen piirrekin NIMENOMAAN RAJOITTAISI sieltä yksilön ja yhteiskunnan kehitystä, pyrkisi pPYSÄYTTÄMMÄÄN sen,eikä edistämään, ja mitä AIKAISEMMIN jokin populaatio jonkin ulttuurisen piirteensä "geenillistäisi", SITÄ HUONOMMAN ko. piirteen yhteiskuntaansa se saisi! Kun kerran yhteiskunta Pyysiäisenkin mukaa PYRKII kehittymään nopemmin kuin laji, ja perimä sitä yhteiskunnan kehityksen rientoa rajoittaa!

Itse asiassa Timo Haukiojan kritiikki nimenomaan kielen genettisyyttä (Chomsky) vastaan niin ikään Tieteessä tapahtuu -lehdessä on milestäni aivan suoraan yleistettävissä koskemaan KAIKENLAISTEN kategorioden myös loogisten, geeniperäisyyttä:

http://www.tsv.fi/ttapaht/025/Haukioja.pdf

On niitä onneksi vielä sellisiakin humanisteja, joiden logiikka ei ole vanhentunut eikä edes mennyt pois muodista ainakaan, ainakaan vielä. Ei meidän veronmaksajien muussa tapauksessa noille ylipistoille mitään kannataisi maksaakaan...

RK


Pyysiäinen: Muodollinen logiikka on VANHENTUNUTTA!   [ 109253 , RK , 22.03.2003 02:34:13 ]
    Re: Pyysiäinen: Muodollinen logiikka on VANHENTUNUTTA!   [ 109390 , Kimmo_Mikonranta , 24.03.2003 02:36:30 ]
        Re: Pyysiäinen: Muodollinen logiikka on VANHENTUNUTTA!   [ 109557 , RK , 25.03.2003 02:39:17 ]
            Re: Pyysiäinen: Muodollinen logiikka on VANHENTUNUTTA!   [ 109572 , Kimmo_Mikonranta , 25.03.2003 02:39:32 ]
                Lähteiden käyttötaito   [ 109675 , A-rik , 25.03.2003 02:41:15 ]
                    Re: Lähteiden käyttötaito   [ 109692 , RK , 25.03.2003 02:41:32 ]
                        Re: Lähteiden käyttötaito   [ 109696 , A-rik , 25.03.2003 02:41:36 ]
                Re: Pyysiäinen: Muodollinen logiikka on VANHENTUNUTTA!   [ 109691 , RK , 25.03.2003 02:41:31 ]
                    Re: Pyysiäinen: Muodollinen logiikka on VANHENTUNUTTA!   [ 109730 , Kimmo_Mikonranta , 26.03.2003 02:42:10 ]
                        Re: Pyysiäinen: Muodollinen logiikka on VANHENTUNUTTA!   [ 109862 , RK , 27.03.2003 02:44:22 ]
                            Logiikka   [ 109865 , A-rik , 27.03.2003 02:44:25 ]
                                Re: Logiikka   [ 109884 , OMega , 27.03.2003 02:44:44 ]
                                    Re: Logiikka   [ 109898 , Kimmo_Mikonranta , 27.03.2003 02:44:58 ]
                                        Velkojen maksu   [ 109939 , Lakimies , 27.03.2003 02:45:39 ]
                                            Re: Velkojen maksu   [ 109963 , PekkaAutio , 27.03.2003 02:46:03 ]
                                                Re: Velkojen maksu   [ 110063 , Lakimies , 28.03.2003 00:01:03 ]
                                        Re: Logiikka   [ 110040 , Sami , 27.03.2003 00:00:40 ]
                                            Re: Logiikka   [ 110088 , Kimmo_Mikonranta , 28.03.2003 00:01:28 ]
                                    Möötti   [ 110043 , A-rik , 28.03.2003 00:00:43 ]
                        Ei mikään kovin kehuttava filosofian sanasto   [ 110143 , RK , 28.03.2003 00:02:23 ]
                            Re: Ei mikään kovin kehuttava filosofian sanasto   [ 110158 , Kimmo_Mikonranta , 28.03.2003 00:02:38 ]
                                Re: Ei mikään kovin kehuttava filosofian sanasto   [ 110221 , RK , 29.03.2003 00:03:41 ]
                                    Re: Ei mikään kovin kehuttava filosofian sanasto   [ 110288 , Kimmo_Mikonranta , 31.03.2003 00:04:48 ]
                                        Re: Ei mikään kovin kehuttava filosofian sanasto   [ 110360 , RK , 31.03.2003 00:06:00 ]
                                            Sanakirjat on personoitava?   [ 110381 , A-rik , 01.04.2003 00:06:21 ]
                                                Re: Sanakirjat on personoitava?   [ 110464 , RK , 02.04.2003 00:07:44 ]
                                            Re: Ei mikään kovin kehuttava filosofian sanasto   [ 110402 , Kimmo_Mikonranta , 01.04.2003 00:06:42 ]
                                                Re: Ei mikään kovin kehuttava filosofian sanasto   [ 110465 , RK , 02.04.2003 00:07:45 ]
                                                    Re: Ei mikään kovin kehuttava filosofian sanasto   [ 110640 , Kimmo_Mikonranta , 03.04.2003 00:10:40 ]
                Pyysiäinen kirjoittelee "omiaan" myös "evoluutiopsykologiasta"!   [ 110266 , RK , 30.03.2003 00:04:26 ]