Re: Dualismista eroon?

RK, 5/20/2004 12:35:52 AM, 142152

RA kirjoitti 19.05.2004 (142011)...

>Miihkali kirjoitti 17.05.2004
>(141852)...

>>Miksi dualismista on päästävä eroon?

>Dualismin perussuositus on, että
>kaikkea ja millaisia ilmiöitä tahansa
>kannattaa hahmottaa / ajatella /
>jäsentää KAHDEN VASTAKKAISEN
>perusulottuvuuden kautta: esim. hyvä-
>paha, oikea-väärä, (täysin)
>moraalinen -(täysin)moraaliton, musta-
>valkea, toimii täysin - ei toimi
>ollenkaan, ON-OFF, jne.

Tässä kyllä EI nyt ole kyseessä DUALISMI, joka on sitä "hengen" ja aineen vastakkaiasettelua, ja nykyisessä muodosaan peräisin Descartesilta (sitä ennen oli ainakin uskonnollisissa filosofioissa sitä "henkeä" nähty vähän kaikialla, fysikaalisessakin muodossa, lääkäri Descartes "paikansi" sen vai aivojen käpylisäkkeeseen, vai mikä se nyt oli), vaan tässä on kyseessä dualismia paljon hedelmällisempi Aristoteleen TEESIN ja ANTITEESIN vastakkainasettelu, ja niiden "väliltä" sitten Aristoteleen mukaan määritelmällisesti löytyy "hyve" kyseistä asiaa koskien. Hegelin mukaan niiden "yläpuolelta" löytyy SYNTEESI, joka taas dialektisen materialismin mukaan on ´analyysin´ dialektinen vastakohta.

>Dualismin oppi: Hae kaksi
>keskeiseltä tuntuvaa, toisilleen
>vastakkaista joko-tai-käsitettä. ON-
>OFF.

Tällainen erottelu, että jokin ominaisuus jossakin joko TÄYSIN ON tai ainoanan vaihtoehtona SITÄ EI OLE LAINKAAN, onmeidän KLASSISEN LOGIIKKAMME perustalla. Se pakottaa meidät jakamaan jos ei maailman niin sitä kuvaavan käsittestön ainakin ns. kategorisesti toisensa pois sulkeviin käsitteisiin, A tai sitten ei-A.

Aivan kaikkien "vastakohtienkaan" suhteen tuo ei kerta kaikiaan ole mahdollista kuvaten samalla todellisuutta oikein, ja siksi tarvitaan esimerkiksi dialektisen logiikan mukaisia käsitemäärityksiä, jotka ehdottomasti edellyttävät vastakohtansa ollakseen itsekään olemassa, eivätkä näin voi olla kategorisesti toisensa pois sulkevia MUODOLLISDLOOGISIA vastakohtia.

Ja, kuten sanottu,tämä EI OLE filosofista dualismia, se on informatiotieteellinen metodi todelisuutta kuvaavan kielen rakentamiseksi, informaation perusyksikkö kun on BITTI, joka määritelmällisesti merkitsee VALINTAA KAHDEN VAIHTOEHDON VÄLILTÄ, A:n ja ei-A:n.

Vain professori Ilkka Pyysiäinen on (toistaiseksi) päässyt eroon muodollisesta logiikasta, hänelle se on "preskriptiivistä, suomeksi "vanhentunutta"...

>Dualismista kannattaa päästä eroon
>ainakin siksi, että kaikenlaiset
>ihmis-ilmiöt eivät ole jaoteltavissa
>joko-taihin tai on-offiin.

Tarkoittanet myös dialektisen logiikan välttämättömyttä...tai ehkä moniarvoiten muodollisten logiikkojen...

>Dualismi on toki sinällään mainio
>oppi. Sehän toimii erinomaisen hyvin
>koneiden maailmassa. Siellä asiat
>ovat ON tai OFF.

Muutujat muuttaen (mutatis mutandum, noinko se oli?), tuossa olet ihan oikeassa.

Siinä mailmassa ´totuuden´ määrtelmäksikin riittää pelkkä lauseen totuus, kun taas teorianmuodostuksessa tuo totuusteoria ei missään tapauksessa riitä, täällä teknistenkään tieteiden alueella.

RK


Dualismista   [ 141782 , H5 , 16.05.2004 00:29:42 ]
    LINKKI sivulle   [ 141783 , H5 , 16.05.2004 00:29:43 ]
    Re: Dualismista   [ 141806 , Jrepo , 16.05.2004 00:30:06 ]
        Re: Dualismista   [ 141819 , J.O. , 16.05.2004 00:30:19 ]
            Re: Dualismista   [ 141836 , Tapsa.P , 17.05.2004 00:30:36 ]
        Re: Dualismista   [ 141825 , H5 , 17.05.2004 00:30:25 ]
        Re: Dualismista   [ 141844 , Miihkali , 17.05.2004 00:30:44 ]
            Re: Dualismista (Robert M. Pirsig)   [ 141847 , Sasu.Mattila , 17.05.2004 00:30:47 ]
                Re: Dualismista (Robert M. Pirsig)   [ 141852 , Miihkali , 17.05.2004 00:30:52 ]
                    Re: Dualismista (Robert M. Pirsig)   [ 141855 , Harmaa.Eminenssi , 17.05.2004 00:30:55 ]
                        Re: Dualismista (Robert M. Pirsig)   [ 141860 , Sasu.Mattila , 17.05.2004 00:31:00 ]
                            Re: Dualismista (Robert M. Pirsig)   [ 141876 , Harmaa.Eminenssi , 17.05.2004 00:31:16 ]
                    Re: Dualismista eroon?   [ 142011 , RA , 19.05.2004 00:33:31 ]
                        Röyhkeydestä eroon!   [ 142034 , Leena , 19.05.2004 00:33:54 ]
                            Re: Röyhkeydestä !   [ 142043 , Miihkali , 19.05.2004 00:34:03 ]
                                Re: Röyhkeydestä eroon!   [ 142055 , Leena , 19.05.2004 00:34:15 ]
                                    Re: Röyhkeydestä eroon!   [ 142157 , RK , 20.05.2004 00:35:57 ]
                                Ettei saisi "tiedettä" kritisoida...   [ 142156 , RK , 20.05.2004 00:35:56 ]
                                    Re: RK, mistä sinä puhut ?   [ 142176 , Miihkali , 21.05.2004 00:36:16 ]
                                        "Kanniaisen giljotiini"   [ 142260 , RK , 22.05.2004 00:37:40 ]
                                            Re: "Kanniaisen giljotiini"   [ 142271 , Miihkali , 22.05.2004 00:37:51 ]
                                                Re: "Kanniaisen giljotiini"   [ 142273 , Leena , 22.05.2004 00:37:53 ]
                                                    Re: paikkailenko?   [ 142361 , Miihkali , 23.05.2004 00:39:21 ]
                                                        Re: paikkailenko?   [ 142363 , Leena , 23.05.2004 00:39:23 ]
                                                        Re: paikkailenko?   [ 142367 , Leena , 23.05.2004 00:39:27 ]
                                                            Re: paikkailenko?   [ 142394 , RK , 23.05.2004 00:39:54 ]
                                                            Eroon RK:sta   [ 142396 , Leena , 23.05.2004 00:39:56 ]
                                                                Eroon "Leenasta" ,`-(   [ 142406 , RK , 23.05.2004 00:40:06 ]
                            Re: Röyhkeydestä eroon!   [ 142084 , JJ.H , 19.05.2004 00:34:44 ]
                                Re: Dualismista eroon   [ 142103 , RA , 19.05.2004 00:35:03 ]
                                    Re: Dualismista eroon   [ 142140 , Leena , 20.05.2004 00:35:40 ]
                                    "Dualismi" vaiko vain kaksipäinen logiikka?   [ 142161 , RK , 20.05.2004 00:36:01 ]
                                        Re: "Dualismi" vaiko vain kaksipäinen logiikka?   [ 142356 , RK , 23.05.2004 00:39:16 ]
                                Re: Röyhkeydestä eroon - näytön paikka   [ 142137 , Leena , 20.05.2004 00:35:37 ]
                                    Re: Röyhkeydestä eroon - näytön paikka   [ 142162 , RK , 20.05.2004 00:36:02 ]
                                        Palautteen annon paikka   [ 142173 , Leena , 21.05.2004 00:36:13 ]
                                            YLIOPISTON oikeus on ansaittava, ei HUUHAAn "oikeus"!   [ 142262 , RK , 22.05.2004 00:37:42 ]
                                                Re: YLIOPISTON oikeus on ansaittava, ei HUUHAAn "oikeus"!   [ 142302 , P.P , 22.05.2004 00:38:22 ]
                                                    Re: YLIOPISTON oikeus on ansaittava, ei HUUHAAn "oikeus"!   [ 142352 , RK , 23.05.2004 00:39:12 ]
                                            Päätös ja sen perustelut   [ 142270 , Leena , 22.05.2004 00:37:50 ]
                                                Re: Päätös ja sen perustelut   [ 142355 , RK , 23.05.2004 00:39:15 ]
                                                    oho, nyt tulee väärinkästyksiä ´,-(   [ 142357 , RK , 23.05.2004 00:39:17 ]
                                                        Re: oho, nyt tulee väärinkästyksiä ´,-(   [ 142364 , Leena , 23.05.2004 00:39:24 ]
                                Haistapaskantieteessä eroon "akatemiassa"...   [ 142160 , RK , 20.05.2004 00:36:00 ]
                            Arvoituksista eroon   [ 142155 , RK , 20.05.2004 00:35:55 ]
                        Re: Dualismista eroon?   [ 142152 , RK , 20.05.2004 00:35:52 ]
                            Re: Dualismista eroon?   [ 142286 , BasicElement , 22.05.2004 00:38:06 ]
                                Re: Dualismista eroon?   [ 142324 , KM , 22.05.2004 00:38:44 ]
                                    Re: Dualismista eroon?   [ 142354 , RK , 23.05.2004 00:39:14 ]
                                Re: Dualismista eroon?   [ 142353 , RK , 23.05.2004 00:39:13 ]
    Re: Dualismista   [ 141862 , Sasu.Mattila , 17.05.2004 00:31:02 ]
        Re: Dualismista   [ 141909 , RK , 17.05.2004 00:31:49 ]
            Re: Dualismista   [ 141965 , Miihkali , 18.05.2004 00:32:45 ]
                Re: Dualismista   [ 142013 , RK , 19.05.2004 00:33:33 ]
    dualismi väistyy dialektiikan tieltä   [ 142015 , RK , 19.05.2004 00:33:35 ]
        Re: dualismi väistyy dialektiikan tieltä   [ 142129 , H5 , 20.05.2004 00:35:29 ]
            Jrepo väistyy dualismin tieltä, jotta se pääsee kaatopaikalle   [ 142151 , Jrepo , 20.05.2004 00:35:51 ]
            Re: dualismi väistyy dialektiikan tieltä   [ 142153 , RK , 20.05.2004 00:35:53 ]