Väärinkäsityksiä

VIK, 9/24/2006 1:28:34 AM, 215314

RK kirjoitti 23.09.2006 (215308)...

>Täällä on englantilaisen prof.
>Yehouda Harpazin analyysi samasta
>paperista:

>http://human-brain.org/evolpsy2.html

Voihan hypotalamus, onpa paksua soopaa!

"The base for most of EP literature is the belief that significant parts of human mental abilities are directly coded in the genome, in other words innate. This is based on the logic that the mind, like the body, would evolve useful adaptations to the world.

This logic is wrong, because humans can learn, and can pass behavioural patterns to following generations as `culture' (which causes learning). Learning and cultural changes are far faster processes than genetic evolution, so they are much more efficient in generating useful adaptations. Therefore they will tend to eclipse any innate mental abilities, hence removing the selection pressure on them. This will cause innate mental abilities to degrade, or more likely not to evolve at all. Since learning and cultural adaptation and functional degradation of unselected abilities are all fast processes in evolutionary scale, we shouldn't expect innate mental abilities that can be learned (with or without cultural effects) to exist at all."

Noinkin lyhyeen avauspätkään on saatu mahtumaan jo monta virhettä.

Ensinnäkään "adaptaatio" ei voi olla muunlainen kuin geneettinen, joten tuo vertaus on täysin järjetön. Kirjoittajalla ei selvästikään ole mitään käsitystä evoluution mekanismeista.

Toisekseen vaikka kulttuuri kehittyy sukupolvien aikana nopeammin kuin genomi, niin *yksilölle* vähänkin monimutkaisempien asioiden oppiminen on tietenkin sitä nopeampaa mitä spesifimpi geneettinen perusvalmius siihen on. Kilpailussa eivät ole vastakkain "kulttuuri" ja "synnynnäisyys", vaan eri yksilöt. Yksilö joka joutuu opettelemaan kaikki asiat ihan nollilta ei koskaan voi pärjätä sellaiselle, jonka aivoissa on luonnostaan perusvalmiudet tiettyjen tärkeiden taitojen omaksumiselle kuten kävelyn.

"Sometimes EPs claim that there is no contradiction between innateness and learning, and the question is what innate mechanisms underly learning. The problem is that they go on to take for granted that the learning mechanisms are specific, rather than general. For example, in their 'primer', Cosmides and Tooby say, in the subsection "Innate" is not the opposite of "learned" :

The interesting question is what are these unlearned programs? Are they specialized for learning a particular kind of thing, or are they designed to solve more general problems?

(compare with [3.2.7] below).

They simply ignore the main (and obvious) alternative, that these unlearned programs are specialized for learning, not a particular kind of thing, but anything (i.e. any regularity in the input)."

Tuo on selvä vale. Sitaatissahan nimenomaan *kysytään* kummantyyppisiä ne oppimismekanismit ovat, ja sitä sitten
pohditaan aina kulloinkin tutkittavan olevan ilmiön osalta.

" 3.2.7 Conclusion: total rejection of learning
In the conclusion of this chapter Tooby and Cosmides (1992) say (p.122):

Of course, as most cognitive scientists know (and all should), "learning"- like "culture," "rationality," and "intelligence" - is not an explanation for anything, but is rather a phenomenon that itself requires explanation (cosmides & Tooby,1987; Tooby & Cosmides, 1990b).

As was discussed in section [2.4] above, learning is the only plausible explanation for a large range of skills that human can acquire. The authors does not bother to consider alternative explanation for the acquisition of all these skills. They simply ignore them."

Tässä tulee viimeistään ilmi, että kirjoittaja ei alkuunkaan ymmärrä, mistä siinä "EP-primerissa" edes puhutaan. Toki, kukaan ei osaa ajaa polkupyörällä, hiihtää vesisuksilla eikä laskea kertolaskua heti syntyessään vaan nämä taidot saavutetaan vain opettelemalla. Mutta kun kysymys onkin, että miksi ja miten ylipäänsä on mahdollista oppia tällaisia asioita, ja miksi jotkut taidot ovat niin "helppoja" että pikkulapset oppivat ne, miksi aikuisena ei enää opi puhumaan tai kävelemään ellei ole lapsena oppinut, miksi monet muut eläinlajit eivät opi samoja asioita vaikka kuinka opettaisi, jne. Se että todetaan vaan "tämä on opittua" ei todellakaan selitä yhtään mitään, se on vain yksinkertaistettu kuvailu tilanteesta..

Vähän sama kuin kysymykseen "miksi täällä on pimeää?" vastaisi "koska täällä ei ole valoa". Vastaus on totta mutta ei lisää mitenkään tietoamme pimeyden syistä. Informatiivisempi vastaus olisi esim. "sulake on palanut", "kaupungissa on sähkökatko" tai "ikkunaverhot ovat kiinni".

Lisäksi teksti vilisee oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä.
Jätkä tuskin on "englantilainen professori", tai jos on niin sekä lukihäiriöinen että dementoitunut.
Ei tuota "analyysiä" ole mitään syytä ottaa vakavasti.

>>>>Niin mikä tässä ajatuskuviossa sinua
>>>>raivostutti?

>>>"Paholaismiesteoria" >
>>edelleen.

>>Siis mikä siinä? Mikä väite
>>erityisesti?

>Ajatusmalli koiraista biologisina
>Keeniroistoina, joka tietystí on
>tarkoitus "yleistää"
>miehiin, julistaa heidät
>"syyntakeettomiksi" ja
>viedä heiltä kansalaisoikeudet
>evofemariyhteiskunnassa...

>Ehkä joidenkin ns.
>"matelijamiesten" avulla...

>>>Vieraiden pentujen tappaminen omien >
>>geenien levittämiseksi on >
>>"lyhytnäköistä" sillä se >
>>rajoittaa genodiversiteettia.

>>Joo, muutta luonnonvalinta ON
>>lyhytnäköinen, aina. Lajin
>>genodiversiteetti ei ole yksilön tai
>>geenien välittömän edun mukaista eikä
>>siksi vaikuta niiden toimintaan.

>Genodiversiteetin vaihetlut johtavat
>sitten siihen populaatiovalintaan
>sillä populaatio voi helpostikin
>kuolla genodiversiteetin puutteeseen
>ja siitä seuraavaan
>sopeutumattomuuteenuusiin
>olosuhteisiin, lajin ollessa
>jakautuneena erillisiin
>populaatioihin.

>>>Tosi >
>>gepardilla sellaista ei muutenkaan >
>>juuri ole, ne ovat kuin klooneja. >
>>Leijonalla varmasti enemmän, kun >
>>sillä on alalajejakin.

>>Gepardien genodiversiteetti
>>varsinkaan ei voisi leijonaa vähempää
>>kiinnostaa.

>No ei todellakaan. Ajattelin vain
>että jos vastaavaa esiintyy
>gepardillakin.

>>>Kolikissa tappaa ainakin >
>>suruttomasti varmoja omia >
>>pentujaankin kollien tappeluissa,

>>*Aikuisten* jälkeläisten tappaminen
>>on ihan eri asia kuin pentujen. Mutta
>>yleensä urosnisäkkäiden reviiri- ja
>>kiimatappeluissa harvemmin kukaan
>>kuolee. Ihmisten luomassa
>>ympäristössä ei aina toteudu ne
>>mekanismit, jotka luonnonoloissa
>>auttaisivat välttämään tällaisia
>>tilanteita.

>Kolleilla se mekanismi on pelköstään
>suhtteellinen tasavertaisuus, jolloin
>ei kannata riskeerata enempää kun
>jompikumpi pakenee.

>Jos sattuu olemaan selvästi muita
>olennaisesti vahvempi kolli, se
>tappaa härskisti ja tehokkaasti
>kaivamalla heikolta, kasvuikäiseltä
>vastustajalta sisukset ulos. On nähty
>niitä suolistettuja kilpakumppneita.
>Kolli ei kuitenkaan ilmeisesti syö
>lajitovereita.


Antipavlovistilallaa"tutkimusta" ja "-keskustelua" naisen orgasmista   [ 215036 , RK , 18.09.2006 01:23:56 ]
    Nykyvaiheen alku taistelussa tieteenvastaista terroria vastaan   [ 215084 , RK , 19.09.2006 01:24:44 ]
    Re: Antipavlovistilallaa"tutkimusta" ja "-keskustelua" naisen orgasmista   [ 215097 , VIK , 19.09.2006 01:24:57 ]
        Re: Antipavlovistilallaa"tutkimusta" ja "-keskustelua" naisen orgasmista   [ 215119 , RK , 20.09.2006 01:25:19 ]
            Re: ... naisen orgasmista   [ 215135 , VIK , 20.09.2006 01:25:35 ]
                Re: ... naisen orgasmista   [ 215176 , RK , 21.09.2006 01:26:16 ]
                    ... naisen orgasmista ja muista reflekseistä   [ 215221 , VIK , 22.09.2006 01:27:01 ]
                        Re: ... naisen orgasmista ja muista reflekseistä   [ 215222 , 21x666 , 22.09.2006 01:27:02 ]
                            Opiaattiriippuvuus   [ 215224 , VIK , 22.09.2006 01:27:04 ]
                                Oopiumunikko ja Hegel...   [ 215228 , RK , 22.09.2006 01:27:08 ]
                                Re: Opiaattiriippuvuus   [ 215230 , 21x666 , 22.09.2006 01:27:10 ]
                                    Re: Opiaattiriippuvuus   [ 215279 , VIK , 22.09.2006 01:27:59 ]
                                        Re: Opiaattiriippuvuus   [ 215284 , 21x666 , 23.09.2006 01:28:04 ]
                                            Re: Opiaattiriippuvuus   [ 215290 , VIK , 23.09.2006 01:28:10 ]
                                                Re: Opiaattiriippuvuus   [ 215370 , RK , 24.09.2006 01:29:30 ]
                        Re: ... naisen orgasmista ja muista reflekseistä   [ 215227 , RK , 22.09.2006 01:27:07 ]
                            Lapsenmurha   [ 215283 , VIK , 23.09.2006 01:28:03 ]
                                Re: Lapsenmurha   [ 215285 , RK , 23.09.2006 01:28:05 ]
                                    Re: Lapsenmurha   [ 215291 , VIK , 23.09.2006 01:28:11 ]
                                        Re: Lapsenmurha   [ 215308 , RK , 23.09.2006 01:28:28 ]
                                            Väärinkäsityksiä   [ 215314 , VIK , 24.09.2006 01:28:34 ]
                                                Re: Väärinkäsityksiä   [ 215318 , RK , 24.09.2006 01:28:38 ]
                                                    Re: Väärinkäsityksiä   [ 215347 , VIK , 24.09.2006 01:29:07 ]
                                                        Re: Väärinkäsityksiä   [ 215376 , RK , 25.09.2006 01:29:36 ]
                                                    Re: Väärinkäsityksiä   [ 215361 , 21x666 , 24.09.2006 01:29:21 ]
                                                        Re: Väärinkäsityksiä   [ 215378 , RK , 25.09.2006 01:29:38 ]
                                            Salaliittoteorioita   [ 215315 , VIK , 24.09.2006 01:28:35 ]
                                                Re: Salaliittoteorioita   [ 215319 , RK , 24.09.2006 01:28:39 ]
                        Re: opiaateista   [ 215236 , Puhis , 22.09.2006 01:27:16 ]
                            Re: opiaateista   [ 215246 , RK , 22.09.2006 01:27:26 ]
                            Re: opiaateista   [ 215264 , spkc , 22.09.2006 01:27:44 ]
            Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215137 , VIK , 20.09.2006 01:25:37 ]
                Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215177 , RK , 21.09.2006 01:26:17 ]
                    Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215202 , kymysys , 21.09.2006 01:26:42 ]
                        Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215211 , RK , 21.09.2006 01:26:51 ]
                            Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215223 , VIK , 22.09.2006 01:27:03 ]
                                Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215248 , RK , 22.09.2006 01:27:28 ]
                            Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215305 , höpön.pöpönm , 23.09.2006 01:28:25 ]
                                Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215309 , RK , 23.09.2006 01:28:29 ]
                                    Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215310 , höpsis.pöpisi , 23.09.2006 01:28:30 ]
                                        Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215313 , RK , 24.09.2006 01:28:33 ]
                                            Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215320 , höpsis.pöpsis , 24.09.2006 01:28:40 ]
                                                Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215348 , VIK , 24.09.2006 01:29:08 ]
                                                    Ehdolliset rinnakais- ja vastarefleksit.   [ 215379 , RK , 25.09.2006 01:29:39 ]
                                                        Ajatus kuin purukumi   [ 215440 , VIK , 26.09.2006 01:30:40 ]
                                                            purukumi ja ehdollistuminen   [ 215541 , RK , 27.09.2006 01:32:21 ]
                                                                Re: purukumi ja ehdollistuminen   [ 215561 , T.G.G , 27.09.2006 01:32:41 ]
                                                                    Peilisoluteoria on turha, väärä ja järjetön "pseudoteoria"   [ 215577 , RK , 27.09.2006 01:32:57 ]
                                                Re: Ultimaattinen ei ole proksimaattinen   [ 215391 , RK , 25.09.2006 01:29:51 ]
    Re: Linkit loppuun   [ 215098 , MPH , 19.09.2006 01:24:58 ]