Mutta toisaalta...

L.Gröhn, 6/7/2000 12:02:46 AM, 30166

Sami Tetri kirjoitti 07.06.2000 (30151)...

>Lähdetään ensi siitä, mitä tiede
>oikein tarkoittaa. On ehkä hieman
>hämmentävää, että mitään
>yksiselitteistä ja kaikkien
>hyväksymää määritelmää tieteelle ei
>ole olemassa. Yleensä tarkoitamme

Oikeastaan sellaista oliota
kuin "tiede" ei oikeastaan ole
olemassakaan. On vain joukko erityistieteitä,
joilla voi olla toisistaan suurestikin
poikkevavia metodeja.

>tieteellä loogisia ja rationaalisia
>(järkiperäisiä), objektiivisia ja
>systemaattisia (järjestelmällisiä)
>tiedonkeruumenetelmiä ja lisäksi
>näillä tiedonkeruumenetelmillä
>tuotettua tietoa. Tämän pojalta
>voimme luoda teorian. Tärkeä asia

Oikeastaan eivät teoriat synny
tiedonkeruumenetelmien tuloksena, koska
tiedonkeruu edellyttää jo jonkinlaista
hypoteettista teoriaa. Prosessi on
vahvasti iteratiivinen ja itseään
korjaava.

>huomata on että emme koskaan voi
>todistaa teoriaa oikeaksi. Sensijaan
>voimme todistaa teorian vääräksi !

Oikeastaan tuo on vain yksi tieteenfilosofinen
ajattelutapa. Kaikki eivät suinkaan hyväksy
tuota popperismia.

>(tähän saattaa riittää vain yksi
>poikkeava havainto). Valitettavasti
>tieteellinen tieto on monesti
>paradoksaalista ja arkijärjen
>käsittämättömissä.

Oikeastaan teoriat ovat eräänlaisia
isomorfioita kohdealueensa kanssa, malleja,
karttoja. Kartta ei ole maasto, nuo
"paradoksit" liittyvät vain "karttoihin",
eivätkä siis oikeastaan ole paradokseja.

>Vain vahva teoria voi elää ja joskus
>jo lähes totuutenakin pidetyt tiedot
>voidaan joutua hautaamaan; tiede
>kehittyy. Jos otamme esim. homeopatia,
>on sen perustana oleva teoria

Oikeastaan ei se ole mikään teoria,
vaan maaginen oletus.

>osoitettu vääräksi niin
>fysikaaliselta, kemialliselta kuin
>näitä soveltavan lääketieteen
>pohjalta. Selvästikin se jää tieteen
>ulkopuolelle. Vaikka tiedettä ei siis
>voida määritellä, on monesti helppo
>huomata, mikä ei ole tiedettä.

OIkeastaan pseudotieteen käsitteellinen
erottaminen tieteestä on äärimmäisen
vaikeaa.

>Naivia tieteiuskoa sanotaa
>skientismiksi. Sillä tarkoitetaan
>uskoa siihen että tiede edistyessään
>lähestyy ehdotonta varmuutta.

Oikeastaan "skientismi" tarkoittaa
näkemystä, että koko todellisuus
olisi tieteen avulla ilmaistavissa.

>Tosiasiassa tiede jatkuvasti kumoaa
>itseään. Ehkäpä skeptikoita vastaan
>suunnattu kritiikki on syytöstä
>skientismistä. Tosiasiassa skeptikot
>kuitenkin toimivat tieteen sisällä
>juuri skientismiä vastaan tekemällä
>jatkuvasti tarkentavia kysymyksiä ja
>kumoamalla teorioita.

Oikeastaan skeptismillä ja tieteellä
ei ole tuollaista yhteyttä.

>Kaikki kriittiset tutkijat ovat
>pohjimmiltaan skeptikkoja.

Oikeastaan tuokaan ei ole totta.
Skeptismi ei ole kriittisyyden synonyymi
ja monilla kriittisilläkin tutkijoilla
voi työnsä ulkopuolella olla kaikenlaisia
"harrastuksia".

>Monet eivät pidä siitä, että
>skeptikot kaatavat heidän kaiken
>selittävät teoriansa. Homeopaatit,
>naprapaatit, vyöhyketerapeutit,
>Urantia-uskovaiset, kreationistit,
>astrologit...

Oikeastaan olisi hämmästyttävää jos
pitäisivät ja kaataminenkaan ei ole
niin jokapäiväistä. Useimmin kysellään
todisteita, joita uskossaan elävät
eivät määritelmän mukaan pidä tarpeellisina
tai olennaisina.

>Skeptikkoja on myös syytetty
>liialliseta varmuudesta ja uskosta
>tieteen teorioihin. Kuitenkin viisaus
>ja tieto joka kasvaa asioihin
>tutustumisen myötä antaa varmuutta
>kumota epäasiallisimman kritiikin ja
>esittää vasta-argumentit sellaista
>tahoa vastaan, joka selvästi väärin
>perustein yrittää kumota olemassa
>olevan teorian.

Oikeastaan tuokaan ei ole niin helppoa.
Jos ikiliikkujan keksijä ei ymmärrä edes
perusfysiikkaa, ei tuota tahoa vastaan
tehoa muu kuin ikävä ad hominem.

>käsittelemään saati hallitsemaan. Mm.
>lääketieteen suhteen niin on
>tapahtunut joskus viime vuosisadan

Oikeastaan mitään "lääketiedettä" ei
ole olemassaakaan. TAustalla on joukko
erityistieteitä ja käytäntö on sitten
praktinen temppukokoelma.


>lopulla. Kun vielä otamme huomioon,
>että suurin osa (lähes 90 %:a)
>tiedosta on kerääntynyt tämän
>vuosisadan aikana (josta 2/3 toisen
>maailmansodan jälkeen) niin edes

Oikeastaan tuokin on eräänlainen
harha. VAikka julkaisujen määrä
kasvaakin eksponentiaalisesti, merkittävien
julkaisujen väärä kuitenkin lineaarisesti
(Rescherin laki)

>Skeptikoiden viesti siis on että
>kaiken selittäviä teorioita ja
>varmuuksia tuskin on olemassa, vaikka
>monet niin väittävät. Ollaanpa siis
>varuillamme ja ajatellaan omilla
>aivoillamme kyseenalaistaen
>auktoriteetit.

Niin.

>Haluan myös painottaa, että
>mielestäni ei ole olemassa käsitettä
>"skeptikot". On vain järjetö nimeltä
>Skepsis, jonka piirissä (usein varsin
>voimakastahtoiset) individualistit
>vaihtavat tietoa ja kokemusta sekä
>pyrkivät joskus ottamaan kantaa
>räikeimpiin epäkohtiin. Joku kysyi
>palstalla: "miksi ryhtyisin
>skeptikoksi ?" Älä ryhdy skeptikoksi,
>sillä me emme ole uskonto. Liity
>sensijaan Skepsikseen ja tule vaikka
>arvostelemaan asenteitamme ja osoita
>ajattelumme heikkoudet, ole
>todellinen skeptikko !

Juuri niin.

--
lauri.grohn@skynet.be
http://users.skynet.be/belgia/
http://personal.eunet.fi/pp/ske/teksti/typologia.html


Skeptikoiden puheenvuoro (varsinkin uusille lukijoille)   [ 30151 , Sami Tetri , 07.06.2000 00:02:31 ]
    Re: Skeptikoiden puheenvuoro (varsinkin uusille lukijoille)   [ 30155 , Olli Suhonen , 07.06.2000 00:02:35 ]
        Re: Skeptikoiden puheenvuoro (varsinkin uusille lukijoille)   [ 30171 , Administrator , 07.06.2000 00:02:51 ]
            FAG   [ 30237 , Olli Suhonen , 09.06.2000 00:03:57 ]
                Pieni täsmennys   [ 30238 , Kai R. , 09.06.2000 00:03:58 ]
                Re: FAG   [ 30254 , M-P H , 09.06.2000 00:04:14 ]
                Re: FAG   [ 30256 , OMega , 09.06.2000 00:04:16 ]
                Re: FAG   [ 30270 , Kimmo Mikonranta , 09.06.2000 00:04:30 ]
                Re: FAG   [ 30286 , Administrator , 09.06.2000 00:04:46 ]
                    Re: FAG   [ 30308 , Olli , 09.06.2000 00:05:08 ]
    Mutta toisaalta...   [ 30166 , L.Gröhn , 07.06.2000 00:02:46 ]
        Re: Mutta toisaalta...   [ 30186 , hs , 08.06.2000 00:03:06 ]
    FAQ on huono idea...   [ 30352 , L.Gröhn , 10.06.2000 00:05:52 ]
        Re: FAQ on huono idea...   [ 30354 , Sami Nurmisto , 10.06.2000 00:05:54 ]
            Re: FAQ on hyvä idea... mutta sen hyöty voi olla vähäinen   [ 30382 , Vesa Tenhunen , 12.06.2000 00:06:22 ]
                Re: FAQ on hyvä idea... mutta sen hyöty voi olla vähäinen   [ 30406 , Olli Suhonen , 12.06.2000 00:06:46 ]
        Kenen FAQ?   [ 30370 , Lassi Hippeläinen , 11.06.2000 00:06:10 ]