materialistinen dialektinen logiikka?

JuhaHuuhaa, 3/29/2012 3:54:56 PM, 360169

Risto Koivula kirjoitti 27.03.2012 (360052)...

>
Lainaus: JuhaHuuhaa, 27.03.2012 10:42:01, 360045
Risto Koivula kirjoitti 26.03.2012
> (360036)...

>
>>
Lainaus: JuhaHuuhaa, 26.03.2012 20:44:05, 360035
Risto Koivula kirjoitti 26.03.2012
>> (359981)...

>>
>>> Asiasta on mielenkinntoista ja huomattavan
>>> asiantuntevaa keskustelua NÄKÖKULMA-palstalla mm.
>>> logikan ja matematiikan ja muiden tieteiden kuten
>>> fysiikan keskinäisiin suhteisiin liittyen:
>>>
>>> http://nakokulma.net/index.php?topic=1634.msg218810#msg
>> 218810
>>
>> Voisiko tähän saada lyhyen selityksen siitä, mitä on
>> materialistinen dialektinen logiikka?
>> Siis sinun mielestäsi. Sen jälkeen voisi keskustella,
> kun
>> tietää, mistä on kyse.

>>
>> Kts. linkki.
>
> Linkissä on erittäin tylsää ja sekalaista keskustelua. Ei
> linkki keskustelusivustolle ole mikään lyhyt selvitys.
> Eikä varsinkaan siitä, mitä itse käsität asialla. Jos
> linkistä olisi selvinnyt asia pienellä vaivalla, niin en
> olisi pyytänyt.

>
> http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Dialectical+Log
> ic
>
> http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3132464/oliko-lenin-ob
> jektiivinen-idealisti-vai-dialektinen-materialisti/
>
> " Materialistisen dialektisen logiikan idea ja perusjatus
> on yksinkertainen koskien ns. luontotieteitä eli
> formaalisia ja luonnontieteitä, joihin kuuluvat
> erityistieteinä myös muodolliset kuten klassiset ja
> todennäkäisyyslogiikat, kaaosteoria, systeemiteoria,
> kybernetiikka jne., mutta todellisuus ja soveltaminen
> sitäkin monimutkaisempia. Se seuraa muodollisen logiikan
> olemuksesta. Ihmisen keksimän, kieliin sisäänrakentuneen
> muodollisen logiikan idea on, että JOKIN OMINAISUUS
> JOSSAKIN KOHTEESSA JOKO TAYDELLISESTI ON tai SITÄ EI OLE
> LAINKAAN.
>
> Koska luonto USEIN myös objektiivisesti (suhteellisen
> hyvin) jakautuu tuollaisiin erillisiin, ns. SUHTEELLISEN
> ITSENÄISIIN kohteisiin ja niiden vastaavanlaisiin
> ominaisuuksiin, tutkittavat kohteet eli OBJEKTIT voidaan
> teorianmuodostuksessa UUDELLEENRAKENTAA SYMBOLISESTI
> TIEDON PIIRISSÄ noista ominaisuuksistaan, jos nämäon
> eriytetty oikein todellisuudesta teorianmuodostuksessa.
>
> Sisäisen muodollisloogisen ristiriidattomuuden vaatimus on
> siis ehdoton KUNKIN TEORIAN SISÄLLÄ, mutta se EI OLE
> ehdoton eri teorioiden VÄLILLÄ,
> vaikka nämä teoriat mallintaisivat kokonaisuutena aivan
> samaa kohdettakin (ja olla kuitenkin eri teoriat, kuten
> esimerkiksi aikanaan aaltoliike- ja hiukkasvalo-oppi).
>
> Muodollisloogiset ristiriidat ovat tuhoisia teorioiden
> sisällä tarkoittaen itse asiassa, että "teoria" EI OLE
> "OIKEA" teoria olenkaan, koska se ei ennusta testattavissa
> olevia yksikäsitteisiä tuloksia, yksittäistuloksia eikä
> jakautumia (vaan sillä voidaan "ennustaa" tai "todistaa"
> mitä tahansa).
>
> Omalla tavallaan ristiriidat teorioiden VÄLILLÄ ovat
> todellakin "hedelmällisiä" jopa luontotieteissä kuten
> Hegel sanoi, KOSKA NE OSOITTAVAT, ETTÄ MISSÄ PÄIN
> TEORIOISSA ON KORJATTAVAA. Ne korjaukset vaan pitää sitten
> taas tapahtua absoluuttisesti kiinni pitäen muodollisten
> loogisten ristiriitojen kiellosta SIINÄ KIELESSÄ JOSSA
> KOHDE ON KUVATTU TEORIAN MUODOSSA, niin kielen KÄSITTEISSÄ
> kuin LAUSEISSAKIN.
>
> Tässä asiassa on kuitenkin yksi iso ongelma MATERIALISMIN
> kannalta:
>
> Muodollinen logiikka on kuitenkin lopulta IHMISEN LUOMA
> TYÖKALU todellisuuden mallintamiseksi kielessä, EIKÄ
> MATERIAALISELLA TODELLISUUDELLA VOI OLLA MITÄÄN
> "VELVOLLISUUTTA" OLLA KAIKILTA PUOLILTAAN AINOASTAAN JA
> VAIN MUODOLLISEN LOGIIKAN TAUSTAOLETUSTEN MUKAINEN!
>
> Muodollista logiikkaa ei saa METAFYSISOIDA, eikä se ole
> mahdollistakaan ilman, että joukko tarkeitä käsisteitä
> tippuisi tarkastelujen ulkopuolelle!
>
> Erityisen ryhmän tällaisia käsitteitä muodostavat
> DIALEKTISET KATEGORIAPARIT kuten ´sisältö ja muoto´,
> ´määrä ja laatu´, ´mahdollisuus ja todellisuus´, ´sattuma
> ja välttämättömyys´, ´ulkoinen ja sisäinen´, ´osa ja
> kokonaisuus´ , olemus ja ilmiö´, ´mahdollisuus ja
> todellisuus´, ´subjektiivinen ja objektiivinen´, ´rakenne
> ja prosessi´, ´materia ja liike´.
>
> Nuo dialektiset vastakohtaparit EVÄT VOI OLLA
> MUODOLLISLOOGISIA VASTAKOHTIA, koska ne EDELLYTTÄVÄT
> toisiaan voidakseen olla olemassa, EIKÄ MIKÄÄN TODELLINEN
> KÄSITE (tai ilmiö) VOI SAMAAN AIKAAN EDELLYTTÄÄ JA SULKEA
> POIS TOISTA KÄSITETTÄ (ilmiötä) (loogisesti tai
> muutenkaan).
>
> Dialektisilla vastakohdilla on usein erikseen
> muodollislooginen vastakohta. Nämä voivat olla
> subjektiivisesti "lähellä" dialektisia vastakohtia,kuten
> ´välttämätön´ ja ´ei-satunnainen´ (mutta kumpikaan noista
> ei sisällä esimerkiksi kaoottisia ilmiöitä!) tai
> ´satunnainen´ ja ´ei-välttämätön´, mutta toisissa
> tapauksissa taas dialektisten vastakohtien
> muodollisloogiset vastakohdat voivat olla lähes
> synonyymejä kuten ´mahdollisen ja
> todellisen´ muodolliset vastakohdat ´mahdoton´ ja
> ´olematon´.
>
> Erityistieteelliset käsitteet määräytyvät ja määrittyvät
> teorianmuodostuksen yhteydessä.
>
> Mutta dialektisia kategorioita ei määrää mikään
> yksittäinen teoria; erityistieteelliset teoriat kyllä
> VAIKUTTAVAT niiden sisältöön, joskus voimakaastikin.
>
> Ns. DIALEKTIIKAN LAIT koskevat noiden dialektisten
> vastakohtailmiöiden keskinäisiä suhteita, ja samalla
> suuressa määrin sitä, mikä ESTÄÄ NIITÄ OLEMASTA
> MUODOLLISLOOGISIA VASTAKOHTIA (ja toisistaan täysin
> erillisiä ilmiöitä).
>
> Asiassa voidaan tarkastella toisinkin päin, että ilmiöt,
> joiden välillä tapahtuu dialektiikan lakien mukaisia
> ilmiöitä, esimerkiksi välttämätöntä toisikseenmuuttumista,
> eivät voi olla tavallisin käsittein toisistaan
> tyhjentävästi erotettavissa olevia muodollisloogisia
> vastakohtia.
>
> On myös mahdollista, että kaksi eri teoriaa samasta
> kohteesta kuvaavat samaa kohdetta eri dialektisen
> vastokohdan kannalta. Esimerkiksi Schrödingerin
> differentiaaliyhtälö kuvaa kvantti-ilmiöitä niiden
> "liikepuolen" eli energiatilojen kannalta. Mutta kuvaako
> sitten Heisenbergin matriisiesitys niitä jotenkin
> erityisesti "hiukkaspuolen kannalta", siihen en mene
> ottamaan kantaa muuten kuin että periaatteessa se olisi
> varsin mahdollista. " "
>
> http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/artikkeleita/dial.ht
> ml


Kiitos vastauksesta ja ei kiitos.

Minulla on pitkä kokemus internetin käyttämisestä ja
automaattinen mental ignore capslokkaajille. Jos saisin
samat asiat luettavassa muodossa, niin voisi keskustelu
ehkä alkaa.


materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359981 , Risto Koivula , 26.03.2012 01:54:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359982 , Risto Koivula , 26.03.2012 02:01:21 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359985 , Otto Mäkelä , 26.03.2012 02:25:37 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360012 , Risto Koivula , 26.03.2012 15:04:02 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360018 , tyy , 26.03.2012 15:28:54 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360109 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 16:59:16 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360129 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:45:50 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360035 , JuhaHuuhaa , 26.03.2012 20:44:05 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360036 , Risto Koivula , 26.03.2012 23:42:25 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360045 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 10:42:01 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360052 , Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360102 , tyy , 28.03.2012 15:50:04 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360128 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14 ]
                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360153 , pulivari , 29.03.2012 13:32:32 ]
                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360177 , Risto Koivula , 29.03.2012 20:26:45 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360183 , pulivari , 29.03.2012 22:12:52 ]
                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360187 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:36:16 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360193 , pulivari , 30.03.2012 11:32:18 ]
                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360224 , Risto Koivula , 30.03.2012 17:28:39 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka   [ 360232 , Risto Koivula , 30.03.2012 20:09:42 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka   [ 360339 , pulivari , 03.04.2012 15:01:33 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360324 , pulivari , 03.04.2012 10:46:58 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360338 , riiviö , 03.04.2012 14:53:57 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360340 , pulivari , 03.04.2012 15:29:38 ]
                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360341 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 15:40:34 ]
                                                                    Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360344 , pulivari , 03.04.2012 16:50:31 ]
                                                                        Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360345 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 18:35:13 ]
                                                                            Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360351 , pulivari , 03.04.2012 20:22:26 ]
                                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360357 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 21:32:12 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360379 , riiviö , 04.04.2012 13:04:46 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360385 , pulivari , 04.04.2012 13:56:56 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360392 , riiviö , 04.04.2012 16:14:43 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360395 , pulivari , 04.04.2012 17:24:31 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360414 , Risto Koivula , 05.04.2012 03:43:44 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360435 , pulivari , 05.04.2012 15:56:07 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360516 , Risto Koivula , 07.04.2012 04:58:39 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360517 , Risto Koivula , 07.04.2012 07:20:35 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360524 , pulivari , 07.04.2012 12:33:18 ]
                                                                            Hoosiannaa, VYSIIKASTA-lallaaa...!!!   [ 360545 , Risto Koivula , 08.04.2012 03:39:03 ]
                                                                                Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360556 , pulivari , 08.04.2012 15:30:17 ]
                                                                                    Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360575 , Risto Koivula , 09.04.2012 01:48:21 ]
                                                                                        Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360669 , pulivari , 13.04.2012 20:01:59 ]
                                                                                            Pyhitetty olkoon filosofia...?   [ 360679 , Dorcas Gustine , 14.04.2012 21:07:01 ]
                                                                                            Fysiikasta fysiikalla fysikoidaan fysiikkaa fysiikaksi...   [ 360682 , Risto Koivula , 15.04.2012 02:54:44 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360518 , pulivari , 07.04.2012 09:55:38 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360526 , Risto Koivula , 07.04.2012 14:04:50 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360534 , pulivari , 07.04.2012 18:20:47 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360548 , Risto Koivula , 08.04.2012 10:04:35 ]
                                                                                    valematerialistinen dialektinen logiikka?   [ 360561 , pulivari , 08.04.2012 17:46:06 ]
                                                                                        "Japetuksen" sekoilut...   [ 360577 , Risto Koivula , 09.04.2012 05:04:19 ]
                                                                                            "Japetuksen" sekoilut...   [ 360586 , Risto Koivula , 09.04.2012 15:29:22 ]
                                                                                                Koivulan sekoilut...   [ 360601 , pulivari , 10.04.2012 12:52:31 ]
                                                                                                    Koivulan sekoilut...   [ 360603 , Risto Koivula , 10.04.2012 18:31:52 ]
                                                                                                        Koivulan sekoilut...   [ 360608 , pulivari , 11.04.2012 08:24:32 ]
                                                                                                            Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360609 , pulivari , 11.04.2012 11:20:04 ]
                                                                                                                Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360615 , Niilo Paasivirta , 11.04.2012 12:06:02 ]
                                                                                                                R. Tyyne   [ 360634 , Risto Koivula , 11.04.2012 23:32:30 ]
                                                                                                                    R. Tyyne   [ 360642 , pulivari , 12.04.2012 08:17:11 ]
                                                                                                                        R. Tyyne   [ 360654 , Risto Koivula , 12.04.2012 15:15:00 ]
                                                                                                                            R. Tyyne   [ 360659 , pulivari , 12.04.2012 16:57:50 ]
                                                                                                                                R. Tyyne   [ 360663 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:19:48 ]
                                                                                                                                    Risto "Kriminaali" Koivula...   [ 360667 , pulivari , 13.04.2012 16:56:32 ]
                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360664 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:20:25 ]
                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360665 , Risto Koivula , 12.04.2012 23:57:48 ]
                                                                                                                                        Wikin sekoilut   [ 360668 , pulivari , 13.04.2012 18:00:55 ]
                                                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360671 , Risto Koivula , 14.04.2012 12:49:39 ]
                                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360780 , pulivari , 20.04.2012 18:13:09 ]
                                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360791 , Risto Koivula , 21.04.2012 08:58:07 ]
                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363343 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 10:52:04 ]
                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363356 , Risto Koivula , 16.07.2012 17:19:12 ]
                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363361 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 17:48:29 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363362 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:07:56 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363382 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 21:35:31 ]
                                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363706 , Risto Koivula , 09.08.2012 01:59:41 ]
                                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363735 , Niilo Paasivirta , 11.08.2012 04:54:15 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363363 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:08:30 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363736 , Zaphod B , 11.08.2012 07:56:36 ]
                                                                                                                                                                            Tiedekeskustelua vai maailman tylsin small talk -palsta...   [ 363737 , Risto Koivula , 12.08.2012 00:23:07 ]
                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360630 , Risto Koivula , 11.04.2012 21:52:01 ]
                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360644 , pulivari , 12.04.2012 09:37:56 ]
                                                                                            Koivulan sekoilut...   [ 360600 , pulivari , 10.04.2012 12:30:03 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364176 , Risto Koivula , 21.09.2012 01:07:30 ]
                                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364202 , Risto Koivula , 23.09.2012 01:24:01 ]
                                                                                        Materialistinen dialektinen logiikka jytää vääristelyistä huolimatta   [ 364225 , Risto Koivula , 24.09.2012 04:31:04 ]
                                                                                            Trotski, dialektiikka ja talvisota (jota Trotski luuli sosialisminlevityssodaksi ja kannatti...)   [ 364682 , Risto Koivula , 12.10.2012 23:16:54 ]
                                                            Koivulan pseudotieteellinen emergenssikäsitys   [ 360437 , pulivari , 05.04.2012 18:13:49 ]
                                                                Koivulan tieteellinen emergenssikäsitys   [ 360455 , Risto Koivula , 06.04.2012 04:36:52 ]
                                                                    Koivulan emergenssikäsitys   [ 360467 , pulivari , 06.04.2012 11:40:49 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360210 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 15:17:10 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360201 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 13:33:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360169 , JuhaHuuhaa , 29.03.2012 15:54:56 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360093 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 15:26:16 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360097 , tyy , 28.03.2012 15:44:13 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360130 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:48:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360127 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:33:06 ]
                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360195 , Otto Mäkelä , 30.03.2012 11:55:22 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360198 , Jaakko Kankaanpää , 30.03.2012 12:10:03 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360207 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:29:37 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360286 , Pena , 02.04.2012 09:58:33 ]
                                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360299 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:51:50 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360204 , TomiP , 30.03.2012 13:54:54 ]
                                Dialektisen materialismin "pseudotiede"...   [ 360208 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:53:16 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360205 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:20:23 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360270 , Otto Mäkelä , 01.04.2012 12:13:49 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360284 , Risto Koivula , 01.04.2012 23:34:26 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360287 , Pena , 02.04.2012 10:02:38 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360298 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:48:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360285 , Pena , 02.04.2012 09:37:57 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360297 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:46:39 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360047 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 11:48:51 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360038 , Tomppa , 27.03.2012 00:37:02 ]
        Otsikoinnista   [ 360146 , jukx , 29.03.2012 11:42:19 ]
            Otsikoinnista   [ 360188 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:48:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360173 , pulivari , 29.03.2012 17:29:07 ]
    Koivulan huijaus?   [ 360416 , Pena , 05.04.2012 08:15:35 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360418 , Dens511 , 05.04.2012 09:10:20 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360438 , Risto Koivula , 05.04.2012 18:16:57 ]
            Koivulan huijaus?   [ 360511 , Pena , 06.04.2012 23:29:09 ]
                Koivulan huijaus?   [ 360514 , Risto Koivula , 07.04.2012 02:05:20 ]
                    Koivulan huijaus?   [ 360611 , Pena , 11.04.2012 11:40:38 ]
                        Koivulan huijaus?   [ 360620 , Jaakko Kankaanpää , 11.04.2012 12:20:30 ]