materialistinen dialektinen logiikka?

Risto Koivula , 3/30/2012 8:36:16 AM, 360187

Lainaus: pulivari, 29.03.2012 22:12:52, 360183
Lainaus: Risto Koivula , 29.03.2012 20:26:45, 360177
Lainaus: pulivari, 29.03.2012 13:32:32, 360153
Lainaus: Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14, 360128
Lainaus: tyy, 28.03.2012 15:50:04, 360102
Lainaus: Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25, 360052
On myös mahdollista, että kaksi eri teoriaa samasta kohteesta kuvaavat samaa kohdetta eri dialektisen vastokohdan kannalta. Esimerkiksi Schrödingerin differentiaaliyhtälö kuvaa kvantti-ilmiöitä niiden "liikepuolen" eli energiatilojen kannalta. Mutta kuvaako sitten Heisenbergin matriisiesitys niitä jotenkin erityisesti "hiukkaspuolen kannalta", siihen en mene ottamaan kantaa muuten kuin että periaatteessa se olisi
varsin mahdollista. " "


Heisenbergin kuva ja Schrödingerin kuva eivät ole kaksi eri teoriaa. Ne ovat kvanttimekaniikan formalismeja ja matemaattisesti ekvivalentteja.

Jos haluaa väkisin nähdä niissä jotain "dialektisia vastakohtia", niin sille minä en voi mitään.


Dialektinen/komplementaarinen (Bohr) vastakohta on kvanttimekaanisen olion aalto- ja hiukkaskuonteen välillä.

Kysymys on siitä, onko noiden kahden teorian välillä eroja, kumpaa puolta ne ensisijaisesti kuvaavat. Schrödingerillä se on joka tapauksessa energia eli liikkeen mitta.


RK:n omia sanoja käyttäen: Luonnolla ei ole kerrassaan mitään velvollisuutta "lutviutua" Leninin keksimään logiikkaan.

Leninin ja muiden kommunismin oppi-isien dialektiikka on verrattavissa lähinnä uskonnollisten johtajien horinoihin elämän jumalallisuudesta, tai siihen vitalismin perusajatukseen, että erityinen "elämänvoima" (vis vitalis) ylläpitää elämää:

h t t p : / / f i . w i k i p e d i a . org/wiki/Vitalismi

" "Vitalismi on käsitys, jonka mukaan kaikkeudessa on olemassa erityinen elämänvoima (vis vitalis). Tämä voima voi olla energiaa tai ainetta. Vitalismissa ajatellaan, että kemia ja fysiikka eivät riitä selittämään eliöiden elämää, vaan lisäksi tarvitaan jokin pelkästään elämälle kuuluva ominaisuus, jota kuitenkin periaatteessa voitaisiin tutkia tieteellisesti. Tällaisen ominaisuuden olemassaolosta ei kuitenkaan ole tieteellisiä todisteita."


Ennen kaikkea luonnolla ei ole velvollisuutta lutviutua ihmisen yleensä keksimään muodolliseen logiikkaan.


Niin, eikä sillä myöskään ole velvollisuutta lutviutua dialektiseen logiikkaan aka leninismiin.

Lainaus
Lainaus
Se on kielen väline todellisuuden kuvaamisessa, ja sen olettaminen luonnon materiaaliseksi rakenne-elementiksi on pahimman laatuista "vitalismia".


No miksi sinä sitten oletat dialektisen logiikan sellaiseksi?


Se on myös työkalu todellisuuden mallintamiseksi, joka määräytyy sekä luonnosta itsestään että muodollisesta logiikasta.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Koitahan RK uskoa, että kaikki elävät oliot ja niiden elinympäristöt koostuvat molekyyleistä, atomeista ja edelleen alkeishiukkasista kuten mitkä tahansa muutkin materiaaliset objektit.


Ne koostuvat niistä toisella tavalla kuin puhtaasti fysikaaliset objektit: elollisten olioiden atomit vaihtuvat kaiken aikaa aineenvaihdunnan myötä. Se olio, joka pysyy, ei ole tiettyjen atomien joukko, kuten fysikaalisissa kappaleissa, vaan TIETYNLAISTEN ATOMIEN ORGANISAATIO. Sen kulloinenkin fysikaalisen_olion_luonne atomien läjänä on hetkellistä, kun taas fysikaalisessa kappaleessa juuri se on pysyvää, kun kappaletta esimerkiksi muokataan.


Vaihtukoon rauhassa - ei se tee niistä epäfysikaalisia.


MIkään FYSIIKAN laki ei määrää, että pitäisi ehdottomasti olla darwinilaista luonnonvalintaa.

Lainaus
Fysikaaliseen tarkasteluun voidaan kyllä ottaa mukaan kaikki tuohon systeemiin ja sen ympäristöön kuuluvat hiukkaset.


Ei muuta asiaa periaatteellisesti muuksi. Esimerkiksi biologisten olioiden kanssa eivät vuorovaikuta pelkät aineet ja mekaaniset, sähköiset ja ydinilmiöt, vaan myös ja jopa ennen kaikkea muut elolliset oliot. Ne vaikuttavat myös voimakkaasti takaisin fysikaaliseen luontoon: olen kuullut, että maankuoren mineraaleista puolet on eloperäisiä. Ne ovt nyt tietysti "fysiikkaa", mutta ne olisi ovat erilaisia ja osa aineista esimerkiksi merivesissä ja ilmakehässä ilman elollista materiaa.

Lainaus
Lainaus
Elollisilla oloilla on lakeja, joita pelkillä fysikaalisilla olioilla ei ole.


Ne "lait" muodostuvat alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutusprosesseista ja palautuvat niihin


Miksi panet ´lain´ lainauksiin?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/law

" Law

a necessary, essential, stable, recurrent connection between phenomena. A law expresses the connection between objects and between the elements composing a given object, between the properties of things, and between the properties within a given thing. "

L(uonnon)aki on "yleinen, olennainen ja välttämätön yhteys ilmiöiden välillä oliossa".

Kun jokin noista tuntomerkeistä puuttuu tietyssä oliojoukossa, kyseessä ei ole laki siinä oliojoukossa.

Tosin tämä pätee mm. kemian ja kavanttimeknikankin välillä, mutta niiden lakien katsotaan olevanredusoituvia, kun taas esimerkiksi biologian ja kemian lakien ei sitä katsota oleva, vaan biologisilla olioilla on lakeja joita kemian tasolla ei ole lainkaan, ja jotka häviävat maailmasta ikihyviksi, jos kyseinen elämä häviää.

Lainaus
Ei yksi vesimolekyylikään vielä merta tee, mutta riittävän moni yhdessä tekevät.


Meri sellaisenaan ei ole emergentti olio fysiikkaan nähden.

Lainaus
Lainaus
Ne ILMIÖT pelkästään,jotka ovat vain elollisilla olioilla LAKEJA, voivat olla elottomillakin olennoilla olemassa, mutta satunnaisina, mahdollisina, ohimenevinä, epäolennaisina, esimerkiksi proteiinit voivat hetken olla stabiileja (ja niitä voi jopa satunnaisesti syntyäkin)muuallakin kuin elävässä solussa (jossa sielläkään ne eivät ole stabiileja, mutta ne UUSIUTUVAT, mitä ne elävän solun ulkopuolella eivät tee).


Se ja sama: ne palautuvat alkeishiukkasiin ja niiden välisiin vuorovaikutusprosesseihin.


Ei niiden tarvitse palautua LAKEINA alkeishiukkasiin, sillä koko valttämättömyyspuoli niissä saattaa tulla alkeishiukkasia ja kemiaakin ylemmästä emrgenssitasolta. Tälle ei ole esteitä, kun EI RIKOTA fysiikan lakeja. Fysiikan lait kieltävät ilimiöitä tapahtummasta niiden vastaisesti, mutta eivät ehdottoman yksikäsitteisesti määrää niiden kaikesta mahdollisesta käyttäytymisestä, johon vaikuttavat mm. informaatiolait, jotka eivät ole fysiikan sisällöllisiä lakeja.

Lainaus
Systeemin käyttäytyminen voidaan ennustaa tuntemalla pelkästään siihen liittyvät fysiikan lait sekä alku- ja reunaehdot.


Ei voida. On jopa SYSTEEMIKN MÄÄRIETLMÄ, aiankinyksi niistä, että mikään tuollainen laplacen tai muu MEKNISTINEN DETERMINISMI ei ole vomassa.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Determinism

" Determinism

a philosophical doctrine maintaining the objective law-governed interdependence and interconditionality of the phenomena of the material and spiritual world. The central nucleus of determinism is the thesis of the existence of causality, that is, a relationship of phenomena such that one phenomena, the cause, necessarily gives rise to or produces, under definite conditions, a second phenomenon, the effect.

Contemporary determinism posits the existence of various objectively existing forms of interdependence of phenomena, many of which manifest themselves in correlations that have no directly causal nature; they do not contain the moment of production of one by the other. Among these are spatial and temporal correlations, functional dependencies, and relations of symmetry. Very important for contemporary science are probability correlations, formulated in the language of statistical distributions and statistical laws. However, all forms of real interrelations of phenomena arise on the basis of a universally acting causality, outside of which no phenomena of reality exist, even those events (the so-called accidental) that, in their totality, are governed by statistical laws. In the different fields of knowledge the general principles of determinism are given specific application; such terms as “physical determinism,” “organic determinism,” and “social determinism” are often used.

The principal shortcoming of former, pre-Marxist, determinism lay in its restriction of the concept to one directly acting causality, interpreted, in addition, in a purely mechanistic fashion; this theory rejected the objective nature of chance and excluded probability from the concept of determinism, opposing in principle statistical relations to the materialist determination of phenomena. Since it was linked with the metaphysical materialism, the former determinism could not be applied consistently in many important areas of the sciences of nature, particularly biology, and was powerless to explain social life and the phenomena of consciousness. The effective application of the ideas of determinism in this field was made possible by dialectical and historical materialism. The nucleus of the Marxist conception of social determinism is the recognition of the lawlike regularity of social life. This does not mean, however, that the course of history is predetermined and is realized with an iron necessity. Sociohistorical laws, while determining the basic line of historical development, at the same time do not predetermine the diversity of each individual’s activities. In social life various possibilities constantly arise, their realization depends on conscious activity of men. Determinism, therefore, not only does not deny freedom but, on the contrary, assumes man’s ability to choose the motives and the goals of his activity.

Determinism stands in opposition to indeterminism, which denies causality in general, or at least its universality. Another negation of determinism is idealistic teleology, which proclaims the predetermination of the course of all processes by the action of a nonmaterial “goal-positing principle.”; The stimulus for the revival of indeterminist views in the first quarter of the 20th century was the growth in physics of the role of statistical regularities, whose existence was held to refute causality. However, the dialectical-materialist interpretation of the interrelation between chance and necessity and of the categories of causality and law, and the development of quantum mechanics, which revealed new forms of an objective causal interdependence among phenomena on the subatomic level, demonstrated the unfoundedness of attempts to use the existence of probabilistic processes on the subatomic level for the refutation of determinism.

Darwin’s theory of evolution, which provided a materialist explanation of the purposiveness of living nature, and the development of cybernetics, which created the study of self-regulating and self-governing systems, have shattered idealistic teleology, fatalism, and doctrines of predetermination and confirmed the accuracy of all the principal premises of con-temporary dialectical-materialist determinism.

The principle of determinism serves as the leading principle in all fields of scientific knowledge and is an effective instrument for the attainment of the truth.

I. V. KUZNETSOV "

Lainaus
Hypetyksesi "jumalallisesta", fysiikkaan palautumattomasta emergenssistä on hölynpölyä ja valematerialismia.


On valemateriamia kirjoittaa kielelle teorioille välttämätön ihmisen keksimä muodollinen logikikka mika "fyysikan" (jota nimeä kaytetään MATERIASTA!) SISÄÄN sen "metafyysiseksi universaaliksi attribuutiksi"!

Lainaus
Lainaus
Elollisten ja elottomien objektien välillä on objekteina ero, siitä ei pääse yli eikä ympäri.


Se ero ei ole fysiikan rajoja rikkova, vaan kumpikin systeemi on mallinnettavissa fysikaalisesti.


Sellainen mallintaa vain olion fysikaalisen puolen (ja senkin väärin).

Usien lainalaisuuksien ilmenemisessä ei ole kyse siitä, että kerrassaan mikään "RIKOISI FYSIIKAN LAKEJA".

Mikä helvetti tuossa on niin saatanan vaikeaa?

Jokainen fysiikankaan ilmiö EI OLE LAKI, ja toisaalta esimerkiksi molelyylissä tietyssä asemasa olevassa atomissa jostakin sellaisesta ilmiöstä on tullin molekyylilaki, joka vapaalla atoimilla EI OLE LAKI vaan esimerkiksi puhtaasti satunnaista. Mutta kiistät tietysti ehdottomasti satunnaisuudenskin?

Ei TUOLLA JANKUTUKSELLA "Stalin kaadu", vaan päin vastoin uhkaa hjoissakin piireissä, joissa ymmärretään myös tieteestä, nousta uudestaan oikein varsinaiseksi auktoriteetiksi... (aiheettomasti, koska hän mm. saattoi esittää luonnontiteelisestikin jo todistettuja seikkoja "ideologisina" ja "vain marxismin tunnustamina"...)

Lainaus
Lainaus
Samoin ihmisellä ja eläimillä on ero, symbolinen kulttuurievoluutio.


Symboliset systeemitkin muodustuvat alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista.


Se on niisä täysin epäolennaista. Jos esimerkiksi biologiset seikat määräävät jotakin merkkisysteemissä, se eimääritelmällisesti ole symbolinen systeemi ollenkaan vaan jokin muu informaatiosysteemi, esimerkiksi ehdottomien refleksien systeemin osa.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/System

" System

a set of elements linked and related to one another and forming a definite unity or whole. In the mid-20th century, after a long historical evolution, the concept of system emerged as a key philosophical, methodological, and specialized scientific concept. In contemporary science and technology, the problems of studying and designing systems of various kinds are dealt with in the framework of the systems approach, general systems theory, various specialized systems theories, and in fields such as cybernetics, systems engineering, and systems analysis. "

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Siellä, kuten ei missään muuallakaan meidän tuntemassamme universumissamme, ei tapahdu mitään muuta kuin alkeishiukkasten välisiä reaktioita: absorptiota, emissiota, sirontaa jne.


Ihan vapaaasti, mutta itse elollinen olio on laadullisesti erilainen ja eritasoinen rakenteena ja prosessina (muotona ja sisältönä).


Ei ole alkeishiukkastasolla laadullisesti erilainen, vaan ainoastaan määrällisesti.


Tuo on todellakin aivan perustavaa laatua oleva kehityksen lähde, mutta ´laatu ja määrä´ janiiden toisikseen muuttuminen ovat juuri dialektiikan ydinasiaa...

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Transformation+of+Quantitative+Into+Qualitative+Changes

" Transformation of Quantitative Into Qualitative Changes

a basic law of materialist dialectics, according to which a change in the quality of an object occurs when the accumulation of quantitative changes reaches a certain limit. The law reveals the most general mechanism of development. First formulated on an objective idealist basis by G. Hegel, it was creatively developed along dialectical materialist lines by the classical Marxist-Leninist writers. "

Lainaus
Käsityksesi alkeishiukkasfysiikasta on edelleenkin selvästi puutteellinen.


Jos vähän härskisti sanoisi, niin se ei ole mikään puute, jos minulta puutuvat sinne "sijoitetut" skitsoilut, kuten "kavanttitietoisuus" ja "fysikaalinen muodollinen logiikka"...

Lainaus
Kvanttikenttäteorian mukaan kutakin alkeishiukkastyyppiä kohden on tasan yksi kvanttikenttä (sisältää myös sen antihiukkasen), joka täyttää koko universumin. Tuo kenttä voi värähdellä hyvinkin eri tavalla eri puolilla universumia, ja se, mitä hiukkasia esim. jossain kappaleessa havaitaan riippuu kentän värähtelyistä ja kenttien välisistä vuorovaikutuksista tuolla alueella. Kummassakaan systeemissä ei ole kvanttikenttien kannalta laadullisesti mitään eroa - ainoastaan kenttien värähtelyjen taajuuksissa, aallonpituuksissa jne. ja kenttien välisissä vuorovaikutuksissa on MÄÄRÄLLISIÄ eroja.


Tämä on tapa KUVATA asioita mallilla, jossa on "päällekkäisiä eettereitä", jotka värehtelevät. Jos tuosta tehdään ONTOLOGINEN MAAILMANSELITYS, niin se on ENERGETISMIÄ, joka on yksi dialektisen maaterialimin kanssa kilpaileva maailmankatsomus, enkä minä viitsiruveta kinaamaan energetismin "hienouksista" (jotka siis eivät mieletäni kaikki ole ollenkaan "hienouksia" vaan joukossa on myös jopa aivopieruja...)

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/344171?page=1#344506

" Hurtta: >Energian
>"irrottaminen"
>materiaalisesta kantajastaan johtaa
>järjettömyyksiin, kuten
>enqvistiläiseen
>"energismiin".

Jep. Energetismiin. Ja uskontoon. Se on tietysti sitten oma asia, mutta sillä ei päästetä tiedettä tuhoamaan (kaikkein viimeksi "ateismin" nimissä, joka on suorastaan viritetty "häviämään" uskonnolle yleensä) ja valjastamaan sen resursseja vaikkapa Ajattelevan Keenin palvontaan... (kulttien on tehtävä keskenään liittoja...)

... " Filosofinen energetismi maailmankatsomuksena "palauttaa" kaiken olemisen ja tapahtumisen, siinä ohessa kaiken materian ja hengen, joiden olemus ei ole sen näkökannan mukaan mitään muuta kuin energian ilmenemismuotoja. Tämän energetismin pääedustaja oli Wilhelm Ostwald, joka rakenteli tälle perustalle kaikenkattavan" luonnon- ja kulttuurifilosofian, jonka huippu on "energeettinen imperatiivi" "Älä tuhlaile turhaan minkäänlaista energiaa, hyödynnä sitä!"."

>Pimeässä energiassa on siis kyse
>siitä (hypoteesista), että
>avaruudessa vallitsee
>vakioenergiatiheys, joka toimii
>gravitaation lähteenä. Tämä
>nähtävästi muuttaa myös itse
>avaruuden rakennetta/koostumusta
>siten, että se laajenee kiihtyvällä
>nopeudella. Vakioenergiatiheydessä ei
>tietystikään esiinny (newtonilaisia)
>voimia eli energiagradientteja, kuten
>RK totesi.

Tuollainen jokin kaikkea työntävä, meidän alueellamme avaruudessa tasan jakautunut hiukkaspaljous, jota raskas massa varjostaa, ja aiheuttaa siten gravitaation, ja jos kaikkeus tai jokin sen "kupla" on rajallinen, niin myös työntää ulkoerunoja kauemmaksi, on periaatteessa mahdollinen, jo antiikissakin esitetty hypoteesi, mutta kenelläkään ei ole harmainta haisua, mitä sellaiset hiukkaset saataisivat olla. Kraussin teorian mukaan ne voisivat olla "vanhaa versumia" ja reagoida todellakin pelkästään gravitaatiolla.

CERNin "Hiiggsin bosonissa" on kieltämättä tuohon nähden yksi pistämätön "etu" ideana: se voidaan varmasti osioittaa epätodeksi, jos se on sitä! "

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Systeemejä voidaan luokitella sen mukaan, millaiset hiukkaset vuorovaikuttavat milläkin tavalla keskenään, mutta yhtäkään sellaista systeemiä ei ole, joka ei nimenomaan rakentuisi hiukkasten välisille vuorovaikutuksille.


Tässä ei ole kyse pelkästään systeemeistä. Olet sitä paitsi väärässä: on olemassa mm. puhtaasti symbolisia systeemejä, jonka systeemin "kantajamateriaalilla" ei ole merkitystä sen toiminnan kannalta. Systeemissä pelaavat aina mukana myös paitsi fysikaaliset myös informatiiviset lait, jotka ovat eri asia.


No aivan varmasti on merkitystä symbolisen systeemin fysiikalla.


Kun ei ole niin ei ole. Eikä "LOGGIKANKANNA FYSIIKALLA" ole mitään merkitystä...

" Niiden hiukkasten, jotka muodostavat jonkin symbolin, pitää nimenomaan olla järjestäytynyt tietynlaisesti, jotta kyseinen läjä näyttäisi halutulta symbolilta.


Ei tarvitse jos se on esimerkiksi "kirjoitettu tähtitarhoihin" tai alkeishiukkastsolle, TASAN SAMA SYMBOLI.

Lainaus
Mutta tietysti vaihtoehtoja symbolin muodostamiseen on helvetin paljon, kuten on esim. automallejakin, mutta ei mikä tahansa systeemi kelpaa fysiikaltaan symboliseksi systeemiksi, vaan sellaisen systeemin fysiikka noudattaa tiettyjä reunaehtoja.


Ei sillä MERKKIEN kulloiselakin fysiikalla ole mitään väliä, kunhan se vain säilyttää siihen tehdyt muutokset! tasan samoilla sanoilla kirjoitetaan sekä raamattu että Stalinin teokset! Ja sanat voidaan tallentaa mihin tahansa fysiikkaan, ja myös "biologiaan" (päähän)!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Mutta sinä vanha kommaripieru näet dialektisia ristiriitoja mm. tähden syntymisessä, kukan puhkeamisessa, ihmisen kuolemisessa jne. ikään kuin noissa ei olisi kyse alkeishiukkasten välisistä vuorovaikutuksista vaan jostakin "jumalallisesta", joka ei palaudu alkeishiukkasiin.


En ole puhunut tuollaisesta mitään. Mutta ei tuo elollisten olioden kasvu varsinaisesti REDUSOIDUKAAN alkeishiukasten lakeihin. Kaikki alkeishiukkasten lait ovat kyllä voimassa, mutta joukko muitakin ilmiöitä on lainalaisia kuin pelkillä hiukkasilla. Mitään ylimääräisiä aineita tai kenttiä ei tarvita. Jo atomin sijaitseminen moleyylissäkin tekee ainakin jotkin sellaiset ilmiöt molekyylilakien alaisiksi, jotka pelkässä hiukkasessa ovat esimerkiksi täysin satunnaisia.


Ne redusoituvat alkeishiukkasiin ja niiden välisiin vuorovaikutusprosesseihin.


Kun eivät redusoidu, niin eivät redusoidu. Kyse on nyt erityistesti sanan "redusoitua" merkityksestä.

Lainaus
Kyse ei ole sen monimutkaisemmasta asiasta kuin että 1 biljardipallon systeemissä 2 biljardipalloa ei voi törmätä keskenään, koska siellä ei ole kahta palloa, mutta 2 biljardipallon systeemissä 2 biljardipalloa voi törmätä keskenään.


Kyse ei ole vain tuosta, sillä tietynlainen biologia ei palaudu, jos se karran hävitetään, kuten lumihiutalet tai biljardisysteemit palautuvat. Tämä on periatteessa ihan sanmaa ´palutumista´kuin mistä sinä puhut (ja jolla energetisti Enqvist sekoittaa "työkseen").

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Fakta kuitenkin on, että paitsi nuo em. esimerkit, kaikki muutkin havaittavissa olevat tapahtumat palautuvat alkeishiukkasten välisiksi vuorovaikutusprosesseiksi, ja ne voidaan haluttaessa simuloida halutulla approksimaatiotasolla tietokoneella, kunhan joku jaksaa näpytellä alku- ja reunaehdot koneelle (rajoittavana tekijänä toki laskentateho ja muisti).


Se, että nuo ilmiöt rakentuvat alkeishiukkasille ei tarkoita, niiden kaikki lait "palautuisivat" jäännöksettöämästi alkeishiukkaten LAKEIHIN, jotka jo olisivat samalla tavalla lainalaisia alkeihiukkaissakin.


Tässä nyt on kyse pelkästään siitä, että yhdestä systeemistä löytyy osa A mutta sieltä puuttuu osa B ja siksi A ja B eivät voi vuorovaikuttaa keskenään, kun taas toisesta systeemistä löytyy osat A ja B ja ne voivat vuorovaikuttaa keskenään. Ei se silti sitä tarkoita, että A:n ja B:n välistä vuorovaikutusta ei olisi lainkaan olemassa, mikäli ne eivät kuulu systeemiin X. Sinä puolestasi väität, että A:n ja B:n välistä vuorovaikutusta ei ole lainkaan olemassa ennen kuin A ja B ovat systeemissä X.


Systeemit voivat läpistäja läpäisevätkin emergenssitasoja, mutta emergenssitasot ja systeemit ovat eri asia. Systeemi on olio, emergenssitaso ominainen laajalle ns. substatiaaliselle olioluokalle.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lisäksi käsityksesi kvanttifysiikasta on täysin vanhentunutta, ja sekoitat näköjään sinnekin dialektisia ristiriitoja.


´Materia ja liike´ ovat DM:n perushypoteesinmukaanjuuri dialektisia vastakohtia: toista ei ole olemassa ilmantoista. Kaikki, mitä maailmassa on, on liikkuvaa materiaa.


No tämä nyt on triviaalia, mutta oleellista on se, että materia ei kvanttitasolla koostu mistään "klönteistä" kuten vielä Leninin aikaan luultiin.


Kyllä se vaan koostuu suhteelisen itsenäisistä ja tosikseenkin muuttuvista hierarkkisista OLIOISTA kuten Bacon sanoo. Muuten esimerkiksi materia liike eivät voi olla dialektisia vastakohtia, enkä oikein ymäärrä, miten "absoluuttinen aika ja avaruuskaan" TODELLA voitisin välttää TUOMATTA JOTAKIN MUUTA "TOISINKIRJOITETTUA JUMALAA" tilalle...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kvanttikenttäteoriassa aalloista ja hiukkasista puhuminen on täysin turhaa, kun siellä sattuu olemaan ainoastaan yksi objektiluokka, nimittäin kenttä, ja alkeishiukkaset sattuvat olemaan kentän tiettyjä viritystiloja, ja ne ilmenevät pistemäisinä, koska kenttien väliset vuorovaikutukset ovat lokaalisti pisteittäisiä.


Se johtuu siitä, että se on nimenomaan tuontyyppinen teoria. Se lähtee materian aaltoliikepuolesta ja tutkii sitä. Siinä on kuvattava myös hiukkasia, mutta se ei välttämättä kerro kaikkea niiden materiapuolesta.


Siinä ei tehdä erikseen jakoa "aaltoliikepuoleen" ja "hiukkaspuoleen" vaan siinä tutkitaan kenttiä ja niiden dynamiikkaa ("liikettä") ja vuorovaikutuksia.


Dialektisen materialismin muklaan siinä tehdään tuossa suhteessa ontologisesti "virhe".

Siinä tehdään suuri määrä todistamattomia kivikovia piilo-olettamuksia maailmankaikkeuden luonteesta, jos sitä sellaisenaa sovelletaan universumiin. Osa niistä on jopa loogisesti ristiriitaisia, kuten se "pimeän energian" käsite. Jos sellainen ENERGIA todella on, niin ne "universaaliset premissit", joilla "universaai eneggian säilymisen laki" nykyään on "johdettu" (Noether) eivät pidä paikkaansa. Kun harakan nokka irtoaa tervatusta katosta, niin pyrstö tarttuu.

Lainaus
Hiukkaset eivät ole tuossa teoriassa missään erikoisasemassa, vaan ne ja niiden ominaisuudet (kuten massa, sähkövaraus) ilmenevät kenttien välisissä vuorovaikutusprosesseissa.


Ihan hyvä malli, mutta ainakin dialektisessa materialismissa tuo puoli on pain vastoin, varsinkinkun ´hiukasten´ paikalle vaihsetaan ´olio´ YLEENSÄ, eikä sitouduta tarpeettomasti yleisyyttä rajoittaviin lisäolettamuksiin.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Epärelativistinen, yksittäisiä hiukkasia kuvaava kvanttimekaniikka (Schrödinger, Heisenberg) puolestaan redusoituu kvanttikenttäteoriaan vastaavasti kuin Newtonin mekaniikka redusoituu suppeaan suhteellisuusteoriaan.


Newtonin maknikka ei "redusoidu" EST:hen, vaan mm. sen käsitteet "absoluuttinen aika ja avaruus" osittautuvat perättömiksi.


Redusoituupas. Newtonin absoluuttinen aika ja avaruus ovat erikoistapauksia, jotka ovat johdettavissa suppeasta suhteellisuusteoriasta (v << c).


Se ei ole redusoitumista, vaan teorian dialektista kumoutumista teoriankehityksessä.

Todet teoriat kumoutuvat dialektisesti, mutta epätodet kumoutuvat muodollisloogisesti. On itse asiassa yksi teorian totuuskriteereistä ainakin DM:ssa, että sillä olisi ainakin yksi jossakin määrin empiirisesti todeksi vahvistettu YLEISTYS, joka antaa sille mm. sovellettavuuden rajat jollakin tarkkuudella. Teoria ei ole samaa kuin "(empiiristen tulosten) päälleliimattu malli", vaan teorian pitää ehdottomasti psytyä ennustamaan jotakin aikaisempaan teoriaan olennaisen eron tekevää ollakseen ainakaan uusi teoria lainkaan.

Ja jos olisi ei haitaisi pätkääkään ainakaan dialektista materialsimia, koska molemmat teoriat ovat taatsuti fyusiikkaa. Siitä, miten itse EST on emergoitunut kosmisessa evoluutiossa, emme teidä varmaa, kuten emme siitäkään, kuinka TYHJENTÄVÄ esitys se on omasta aihepiiristään. Enqvist tutkii, mutta tuloksia ei näy, ei edes ehdotuksia. vain lopultonta isteään toistavaa "antiemrentistististä" jaaritusta. Itse voin sanoa suhtautuvani suurella mielenkinnolla double special -teorioihin, mutta en ole tämän alan fyysikko.

Muokannut: Risto Koivula , 1/26/2013 11:26:28 AM


materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359981 , Risto Koivula , 26.03.2012 01:54:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359982 , Risto Koivula , 26.03.2012 02:01:21 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359985 , Otto Mäkelä , 26.03.2012 02:25:37 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360012 , Risto Koivula , 26.03.2012 15:04:02 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360018 , tyy , 26.03.2012 15:28:54 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360109 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 16:59:16 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360129 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:45:50 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360035 , JuhaHuuhaa , 26.03.2012 20:44:05 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360036 , Risto Koivula , 26.03.2012 23:42:25 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360045 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 10:42:01 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360052 , Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360102 , tyy , 28.03.2012 15:50:04 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360128 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14 ]
                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360153 , pulivari , 29.03.2012 13:32:32 ]
                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360177 , Risto Koivula , 29.03.2012 20:26:45 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360183 , pulivari , 29.03.2012 22:12:52 ]
                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360187 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:36:16 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360193 , pulivari , 30.03.2012 11:32:18 ]
                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360224 , Risto Koivula , 30.03.2012 17:28:39 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka   [ 360232 , Risto Koivula , 30.03.2012 20:09:42 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka   [ 360339 , pulivari , 03.04.2012 15:01:33 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360324 , pulivari , 03.04.2012 10:46:58 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360338 , riiviö , 03.04.2012 14:53:57 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360340 , pulivari , 03.04.2012 15:29:38 ]
                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360341 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 15:40:34 ]
                                                                    Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360344 , pulivari , 03.04.2012 16:50:31 ]
                                                                        Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360345 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 18:35:13 ]
                                                                            Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360351 , pulivari , 03.04.2012 20:22:26 ]
                                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360357 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 21:32:12 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360379 , riiviö , 04.04.2012 13:04:46 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360385 , pulivari , 04.04.2012 13:56:56 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360392 , riiviö , 04.04.2012 16:14:43 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360395 , pulivari , 04.04.2012 17:24:31 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360414 , Risto Koivula , 05.04.2012 03:43:44 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360435 , pulivari , 05.04.2012 15:56:07 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360516 , Risto Koivula , 07.04.2012 04:58:39 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360517 , Risto Koivula , 07.04.2012 07:20:35 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360524 , pulivari , 07.04.2012 12:33:18 ]
                                                                            Hoosiannaa, VYSIIKASTA-lallaaa...!!!   [ 360545 , Risto Koivula , 08.04.2012 03:39:03 ]
                                                                                Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360556 , pulivari , 08.04.2012 15:30:17 ]
                                                                                    Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360575 , Risto Koivula , 09.04.2012 01:48:21 ]
                                                                                        Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360669 , pulivari , 13.04.2012 20:01:59 ]
                                                                                            Pyhitetty olkoon filosofia...?   [ 360679 , Dorcas Gustine , 14.04.2012 21:07:01 ]
                                                                                            Fysiikasta fysiikalla fysikoidaan fysiikkaa fysiikaksi...   [ 360682 , Risto Koivula , 15.04.2012 02:54:44 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360518 , pulivari , 07.04.2012 09:55:38 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360526 , Risto Koivula , 07.04.2012 14:04:50 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360534 , pulivari , 07.04.2012 18:20:47 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360548 , Risto Koivula , 08.04.2012 10:04:35 ]
                                                                                    valematerialistinen dialektinen logiikka?   [ 360561 , pulivari , 08.04.2012 17:46:06 ]
                                                                                        "Japetuksen" sekoilut...   [ 360577 , Risto Koivula , 09.04.2012 05:04:19 ]
                                                                                            "Japetuksen" sekoilut...   [ 360586 , Risto Koivula , 09.04.2012 15:29:22 ]
                                                                                                Koivulan sekoilut...   [ 360601 , pulivari , 10.04.2012 12:52:31 ]
                                                                                                    Koivulan sekoilut...   [ 360603 , Risto Koivula , 10.04.2012 18:31:52 ]
                                                                                                        Koivulan sekoilut...   [ 360608 , pulivari , 11.04.2012 08:24:32 ]
                                                                                                            Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360609 , pulivari , 11.04.2012 11:20:04 ]
                                                                                                                Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360615 , Niilo Paasivirta , 11.04.2012 12:06:02 ]
                                                                                                                R. Tyyne   [ 360634 , Risto Koivula , 11.04.2012 23:32:30 ]
                                                                                                                    R. Tyyne   [ 360642 , pulivari , 12.04.2012 08:17:11 ]
                                                                                                                        R. Tyyne   [ 360654 , Risto Koivula , 12.04.2012 15:15:00 ]
                                                                                                                            R. Tyyne   [ 360659 , pulivari , 12.04.2012 16:57:50 ]
                                                                                                                                R. Tyyne   [ 360663 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:19:48 ]
                                                                                                                                    Risto "Kriminaali" Koivula...   [ 360667 , pulivari , 13.04.2012 16:56:32 ]
                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360664 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:20:25 ]
                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360665 , Risto Koivula , 12.04.2012 23:57:48 ]
                                                                                                                                        Wikin sekoilut   [ 360668 , pulivari , 13.04.2012 18:00:55 ]
                                                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360671 , Risto Koivula , 14.04.2012 12:49:39 ]
                                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360780 , pulivari , 20.04.2012 18:13:09 ]
                                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360791 , Risto Koivula , 21.04.2012 08:58:07 ]
                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363343 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 10:52:04 ]
                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363356 , Risto Koivula , 16.07.2012 17:19:12 ]
                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363361 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 17:48:29 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363362 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:07:56 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363382 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 21:35:31 ]
                                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363706 , Risto Koivula , 09.08.2012 01:59:41 ]
                                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363735 , Niilo Paasivirta , 11.08.2012 04:54:15 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363363 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:08:30 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363736 , Zaphod B , 11.08.2012 07:56:36 ]
                                                                                                                                                                            Tiedekeskustelua vai maailman tylsin small talk -palsta...   [ 363737 , Risto Koivula , 12.08.2012 00:23:07 ]
                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360630 , Risto Koivula , 11.04.2012 21:52:01 ]
                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360644 , pulivari , 12.04.2012 09:37:56 ]
                                                                                            Koivulan sekoilut...   [ 360600 , pulivari , 10.04.2012 12:30:03 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364176 , Risto Koivula , 21.09.2012 01:07:30 ]
                                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364202 , Risto Koivula , 23.09.2012 01:24:01 ]
                                                                                        Materialistinen dialektinen logiikka jytää vääristelyistä huolimatta   [ 364225 , Risto Koivula , 24.09.2012 04:31:04 ]
                                                                                            Trotski, dialektiikka ja talvisota (jota Trotski luuli sosialisminlevityssodaksi ja kannatti...)   [ 364682 , Risto Koivula , 12.10.2012 23:16:54 ]
                                                            Koivulan pseudotieteellinen emergenssikäsitys   [ 360437 , pulivari , 05.04.2012 18:13:49 ]
                                                                Koivulan tieteellinen emergenssikäsitys   [ 360455 , Risto Koivula , 06.04.2012 04:36:52 ]
                                                                    Koivulan emergenssikäsitys   [ 360467 , pulivari , 06.04.2012 11:40:49 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360210 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 15:17:10 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360201 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 13:33:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360169 , JuhaHuuhaa , 29.03.2012 15:54:56 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360093 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 15:26:16 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360097 , tyy , 28.03.2012 15:44:13 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360130 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:48:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360127 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:33:06 ]
                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360195 , Otto Mäkelä , 30.03.2012 11:55:22 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360198 , Jaakko Kankaanpää , 30.03.2012 12:10:03 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360207 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:29:37 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360286 , Pena , 02.04.2012 09:58:33 ]
                                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360299 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:51:50 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360204 , TomiP , 30.03.2012 13:54:54 ]
                                Dialektisen materialismin "pseudotiede"...   [ 360208 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:53:16 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360205 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:20:23 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360270 , Otto Mäkelä , 01.04.2012 12:13:49 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360284 , Risto Koivula , 01.04.2012 23:34:26 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360287 , Pena , 02.04.2012 10:02:38 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360298 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:48:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360285 , Pena , 02.04.2012 09:37:57 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360297 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:46:39 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360047 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 11:48:51 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360038 , Tomppa , 27.03.2012 00:37:02 ]
        Otsikoinnista   [ 360146 , jukx , 29.03.2012 11:42:19 ]
            Otsikoinnista   [ 360188 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:48:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360173 , pulivari , 29.03.2012 17:29:07 ]
    Koivulan huijaus?   [ 360416 , Pena , 05.04.2012 08:15:35 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360418 , Dens511 , 05.04.2012 09:10:20 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360438 , Risto Koivula , 05.04.2012 18:16:57 ]
            Koivulan huijaus?   [ 360511 , Pena , 06.04.2012 23:29:09 ]
                Koivulan huijaus?   [ 360514 , Risto Koivula , 07.04.2012 02:05:20 ]
                    Koivulan huijaus?   [ 360611 , Pena , 11.04.2012 11:40:38 ]
                        Koivulan huijaus?   [ 360620 , Jaakko Kankaanpää , 11.04.2012 12:20:30 ]