materialistinen dialektinen logiikka

Risto Koivula , 3/30/2012 8:09:42 PM, 360232

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Systeemejä voidaan luokitella sen mukaan, millaiset hiukkaset vuorovaikuttavat milläkin tavalla keskenään, mutta yhtäkään sellaista systeemiä ei ole, joka ei nimenomaan rakentuisi hiukkasten välisille vuorovaikutuksille.


Tässä ei ole kyse pelkästään systeemeistä. Olet sitä paitsi väärässä: on olemassa mm. puhtaasti symbolisia systeemejä, jonka systeemin "kantajamateriaalilla" ei ole merkitystä sen toiminnan kannalta. Systeemissä pelaavat aina mukana myös paitsi fysikaaliset myös informatiiviset lait, jotka ovat eri asia.


No aivan varmasti on merkitystä symbolisen systeemin fysiikalla.


Kun ei ole niin ei ole. Eikä "LOGIIKAN KANNALTA FYSIIKALLA" ole mitään merkitystä...


No totta helvetissä on! Onko mielestäsi esim. tähän kirjoittamani, sinun näytölläsi näkyvä kirjain A mielestäsi fysikaalisilta ominaisuuksiltaan yhtenevä kirjaimen B kanssa?


Tuo ei ole niiden fysiikkaa, vaan geometriaa.

Lainaus
Jos näin muka on, et pane pahaksesi, jos kirjoitan jatkossa käyttämällä pelkkää kirjainta A, jos kerran symbolisen systeemin fysiikalla ei ole kerrassaan mitään merkitystä? Tässä vähän esimerkkiä:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA[


Tuo ei ole symbolinen systeemi.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" Niiden hiukkasten, jotka muodostavat jonkin symbolin, pitää nimenomaan olla järjestäytynyt tietynlaisesti, jotta kyseinen läjä näyttäisi halutulta symbolilta.


Ei tarvitse jos se on esimerkiksi "kirjoitettu tähtitarhoihin" tai alkeishiukkastsolle, TASAN SAMA SYMBOLI.


Olkoon kirjoitettu mihin tahansa, mutta tietynlaiset fysikaaliset ominaisuudet symboliselta systeemiltä vaaditaan joka tapauksessa.


Juu, mutta se ei tee niiden laeista fysikaalisia.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Mutta tietysti vaihtoehtoja symbolin muodostamiseen on helvetin paljon, kuten on esim. automallejakin, mutta ei mikä tahansa systeemi kelpaa fysiikaltaan symboliseksi systeemiksi, vaan sellaisen systeemin fysiikka noudattaa tiettyjä reunaehtoja.


Ei sillä MERKKIEN kulloiselakin fysiikalla ole mitään väliä, kunhan se vain säilyttää siihen tehdyt muutokset! tasan samoilla sanoilla kirjoitetaan sekä raamattu että Stalinin teokset! Ja sanat voidaan tallentaa mihin tahansa fysiikkaan, ja myös "biologiaan" (päähän)!


Käypä kirjoittamassa Stalinin teokset vaikka kynällä Aurinkoon, niin konkreettisesti huomaat, onko merkkien fysiikalla väliä vaiko ei.


Sanoin, että "kunhan se fysiikka säilyy".

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Mutta sinä vanha kommaripieru näet dialektisia ristiriitoja mm. tähden syntymisessä, kukan puhkeamisessa, ihmisen kuolemisessa jne. ikään kuin noissa ei olisi kyse alkeishiukkasten välisistä vuorovaikutuksista vaan jostakin "jumalallisesta", joka ei palaudu alkeishiukkasiin.


En ole puhunut tuollaisesta mitään. Mutta ei tuo elollisten olioden kasvu varsinaisesti REDUSOIDUKAAN alkeishiukasten lakeihin. Kaikki alkeishiukkasten lait ovat kyllä voimassa, mutta joukko muitakin ilmiöitä on lainalaisia kuin pelkillä hiukkasilla. Mitään ylimääräisiä aineita tai kenttiä ei tarvita. Jo atomin sijaitseminen moleyylissäkin tekee ainakin jotkin sellaiset ilmiöt molekyylilakien alaisiksi, jotka pelkässä hiukkasessa ovat esimerkiksi täysin satunnaisia.


Ne redusoituvat alkeishiukkasiin ja niiden välisiin vuorovaikutusprosesseihin.


Kun eivät redusoidu, niin eivät redusoidu. Kyse on nyt erityistesti sanan "redusoitua" merkityksestä.


Nimenomaan redusoituvat. Mitään sellaisia todisteita ei ole tähän päivään mennessä tieteessä esitetty, etteivätkö redusoituisi.


On kyllä, että esimerkiksi ajattelu ei taatusti "redusoidu" minkäänlaiseen fysiikkaan eikä "biologiaankaan".

Biologiakin on väärennetty päinvastaisen "todistamiseksi" "antistalinistisessa tieteessä", ja PELKKÄÄ SKITSOLALLATUSTA ON SAATU!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kyse ei ole sen monimutkaisemmasta asiasta kuin että 1 biljardipallon systeemissä 2 biljardipalloa ei voi törmätä keskenään, koska siellä ei ole kahta palloa, mutta 2 biljardipallon systeemissä 2 biljardipalloa voi törmätä keskenään.


Kyse ei ole vain tuosta, sillä tietynlainen biologia ei palaudu,jos se karran hävitetään, kuten lumihiutaleet tai biljardisysteemit palautuvat. Tämä on periatteessa ihan samaa ´palautumista´ kuin mistä sinä puhut (ja jolla energetisti Enqvist sekoittaa "työkseen").


Ja millähän perusteella biljaripallojen "törmäyslaki" on olemassa jos kaikki universumin biljardipallot hävitetään, mutta biologian "lait" eivät ole ole enää olemassa jos kaikki universumin elolliset oliot hävitetään? Puhdasta vitalistista hölynpölyä.


Ei ole, vaan juuri noin on asian laita, koska bijaripallon lait ovat tosiaan pelkkiä redusoituvia = palautuvia
fysiikan lakeja, mutta biologian spesifit lait eivät sitä ole.

Tämä juuri todistaa aidosta emergenssistä!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Fakta kuitenkin on, että paitsi nuo em. esimerkit, kaikki muutkin havaittavissa olevat tapahtumat palautuvat alkeishiukkasten välisiksi vuorovaikutusprosesseiksi, ja ne voidaan haluttaessa simuloida halutulla approksimaatiotasolla tietokoneella, kunhan joku jaksaa näpytellä alku- ja reunaehdot koneelle (rajoittavana tekijänä toki laskentateho ja muisti).


Se, että nuo ilmiöt rakentuvat alkeishiukkasille ei tarkoita, niiden kaikki lait "palautuisivat" jäännöksettömästi alkeishiukkaten LAKEIHIN, jotka jo olisivat samalla tavalla lainalaisia alkeihiukkaissakin.


Tässä nyt on kyse pelkästään siitä, että yhdestä systeemistä löytyy osa A mutta sieltä puuttuu osa B ja siksi A ja B eivät voi vuorovaikuttaa keskenään, kun taas toisesta systeemistä löytyy osat A ja B ja ne voivat vuorovaikuttaa keskenään. Ei se silti sitä tarkoita, että A:n ja B:n välistä vuorovaikutusta ei olisi lainkaan olemassa, mikäli ne eivät kuulu systeemiin X. Sinä puolestasi väität, että A:n ja B:n välistä vuorovaikutusta ei ole lainkaan olemassa ennen kuin A ja B ovat systeemissä X.


Systeemit voivat läpäistä ja läpäisevätkin emergenssitasoja, mutta emergenssitasot ja systeemit ovat eri asia. Systeemi on olio, emergenssitaso ominainen laajalle ns. substatiaaliselle olioluokalle.


Potaskaa. Tuollaisessa "substatiaalisessa olioluokassa" ei ole kyse mistään muusta kuin aikaisempaa laajemmasta systeemistä, joka sisältää monia alisysteemejä.


On myös palautumattomia systeemeitä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lisäksi käsityksesi kvanttifysiikasta on täysin vanhentunutta, ja sekoitat näköjään sinnekin dialektisia ristiriitoja.


´Materia ja liike´ ovat DM:n perushypoteesin mukaan juuri dialektisia vastakohtia: toista ei ole olemassa ilman toista. Kaikki, mitä maailmassa on, on liikkuvaa materiaa.


No tämä nyt on triviaalia, mutta oleellista on se, että materia ei kvanttitasolla koostu mistään "klönteistä" kuten vielä Leninin aikaan luultiin.


Kyllä se vaan koostuu suhteelisen itsenäisistä ja tosikseenkin muuttuvista hierarkkisista OLIOISTA kuten Bacon sanoo.


Ne oliot, mitä redusoinnin jälkeen jää jäljelle, ovat nykytiedon mukaan alkeishiukkaskvanttikentät.


"Redusoinnin jälkeen"???

Lainaus
Ne mekaaniset materiakököt (kuten jäykät kappaleet), jotka Baconin ja myöhemmin Leninin aikana kuviteltiin luonnon fundamentaaleiksi rakennuspalikoiksi ja se, miltä ne meidän mielestämme näyttävät, ovat pelkkiä seurauksia kvanttikenttien välisistä vuorovaikutusprosesseista.


Atomeja on pidetty lähes Demokritoksesta asti perimmäisenä olevaisena, ja niin myös sekä Newtonin että Leninin aikoina. Niistä vain oli vääriä käsityksiä. Kaikkein todenperäisin oli Demokritoksella itsellään aina kvanttimekaniikan syntyyn asti sisällyttäen mm. juuri satunnaisuuden (klimamen).

(Platon oli kuitenkin "antiatomisti".)

Lainaus
Lainaus
Muuten esimerkiksi materia liike eivät voisi olla dialektisia vastakohtia, enkä oikein ymmärrä, miten "absoluuttinen aika ja avaruuskaan" TODELLA voitaisiin välttää TUOMATTA JOTAKIN MUUTA "TOISINKIRJOITETTUA JUMALAA" tilalle...


Aika-avaruus voitaneen kuvata kvanttikenttänä siinä missä tavalliset alkeishiukkasetkin.


Epäilemättä... Siitä on lähdettävä. Mutta ne kvantit ovat "olioita".

Lainaus
Ei aika-avaruus sen absoluuttisempi ole kuin muutkaan kvanttikentät, vaan se "muovautuu" (kaareutuu) kvanttikenttien välisten vuorovaikutusten seurauksena.

Mikään ei nykytiedon valossa sulje absoluuttisesti pois sellaistakaan vaihtoehtoa, että "eetterikenttiä" olisi mahdollisesti vain yksi kappale, jonka kompleksisina värähtely- ja itseisvuorovaikutusprosesseina emergoituisivat paitsi aika-avaruus myös kaikki alkeishiukkaset ja edelleen niiden muodostamat systeemit.

Ainakin Mathematican kehittäjä Stephen Wolfram tunnetaan universaalin soluautomaatin kannattajana, ja hän on simulaatioillaan esittänyt mielenkiintoisia malleja mm. miten aika-avaruuden ja alkeishiukkasten kaltaisia rakenteita saadaan aikaan hyvin yksinkertaisilla soluautomaattisäännöillä.

en.wikipedia.org/wiki/A_New_Kind_of_Science

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kvanttikenttäteoriassa aalloista ja hiukkasista puhuminen on täysin turhaa, kun siellä sattuu olemaan ainoastaan yksi objektiluokka, nimittäin kenttä, ja alkeishiukkaset sattuvat olemaan kentän tiettyjä viritystiloja, ja ne ilmenevät pistemäisinä, koska kenttien väliset vuorovaikutukset ovat lokaalisti pisteittäisiä.


Se johtuu siitä, että se on nimenomaan tuontyyppinen teoria. Se lähtee materian aaltoliikepuolesta ja tutkii sitä. Siinä on kuvattava myös hiukkasia, mutta se ei välttämättä kerro kaikkea niiden materiapuolesta.


Siinä ei tehdä erikseen jakoa "aaltoliikepuoleen" ja "hiukkaspuoleen" vaan siinä tutkitaan kenttiä ja niiden dynamiikkaa ("liikettä") ja vuorovaikutuksia.


Dialektisen materialismin mukaan siinä tehdään tuossa suhteessa ontologisesti "virhe".

Siinä tehdään suuri määrä todistamattomia kivikovia piilo-olettamuksia maailmankaikkeuden luonteesta, jos sitä sellaisenaan sovelletaan universumiin. Osa niistä on jopa loogisesti ristiriitaisia, kuten se "pimeän energian" käsite. Jos sellainen ENERGIA todella on, niin ne "universaaliset premissit", joilla "universaali energian säilymisen laki" nykyään on "johdettu" (Emmy Noether) eivät pidä paikkaansa. Kun harakan nokka irtoaa tervatusta katosta, niin pyrstö tarttuu.


Olet väärässä. Ensinnäkään energian säilymislaki ei ole yleisessä suhteellisuusteoriassa kaikissa tapauksissa lainkaan hyvin määritelty laki, koska siellä "energia" voidaan määritellä tilanteesta riippuen eri tavoilla.

Riippuen "energian" määritelmästä, se ei säily kaikissa tapauksissa, vaan ainoastaan tietyissä erityistapauksissa.

math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/GR/energy_gr.html


Ei haittaa mua... Mulle kelpaa...

Lainaus
Mitä tulee pimeään energiaan, vaihtoehtoja on useampia. Periaatteessa se voisi olla jonkin/joidenkin kvanttikenttien tyhjiöenergiaa, joka sitten kaareuttaa aika-avaruutta tietyllä tavalla, mutta havaintojen puitteissa tämä vaikuttaa epätodennäköiseltä. Toisaalta se voisi olla jokin uudentyyppinen kvanttikenttä, jota ei ole aikaisemmin havaittu ja se kaareuttaa aika-avaruutta tietyllä tavalla. Tai yhtä lailla yleisessä suhteellisuusteoriassa jokin voi olla pielessä ja koko pimeää energiaa ei ole lainkaan.


Voi olla myös, ettei EST:kään ole "absoluutti" suunattomata tarkkuudestaan huolimatta.

Amelino-Camelian double special teoria voidaan virittää niin, ettei pimeää ainetta eikä energiaa tarvita. Ratkaisevaa on sitten, mitä MUUTA se teoria ennustaisi, ja oikein.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Hiukkaset eivät ole tuossa teoriassa missään erikoisasemassa, vaan ne ja niiden ominaisuudet (kuten massa, sähkövaraus) ilmenevät kenttien välisissä vuorovaikutusprosesseissa.


Ihan hyvä malli, mutta ainakin dialektisessa materialismissa tuo puoli on päin vastoin, varsinkin kun ´hiukasten´ paikalle vaihsetaan ´olio´ YLEENSÄ, eikä sitouduta tarpeettomasti yleisyyttä rajoittaviin lisäolettamuksiin.


Ja siksi dialektinen materialismi on auttamatta vanhentunutta, ja solvetuu korkeintaan jäykkien kappaleiden mekaniikkaan, jos edes sinne.


Eipä ole vanhentunutta. Se on päinvastoin jytky-yllätys, että nimeomaan Baconin olio-oppi ei ole minkään nykyaikaisen fysiikan todistaman lain kanssa ristiriidassa. Eikä myöskään dialektisen materialimin kanssa, vaan nykyään erottamaton osa sitä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Epärelativistinen, yksittäisiä hiukkasia kuvaava kvanttimekaniikka (Schrödinger, Heisenberg) puolestaan redusoituu kvanttikenttäteoriaan vastaavasti kuin Newtonin mekaniikka redusoituu suppeaan suhteellisuusteoriaan.


Newtonin maknikka ei "redusoidu" EST:hen, vaan mm. sen käsitteet "absoluuttinen aika ja avaruus" osittautuvat perättömiksi.


Redusoituupas. Newtonin absoluuttinen aika ja avaruus ovat erikoistapauksia, jotka ovat johdettavissa suppeasta suhteellisuusteoriasta (v << c).


Se ei ole redusoitumista, vaan teorian dialektista kumoutumista teoriankehityksessä.

Nimenomaan kyse on redusoitumisesta sanan varsinaisessa merkityksessä:

fi.wikipedia.org/wiki/Reduktio#Filosofiassa

"Filosofisena terminä reduktio tarkoittaa ylemmän tason kokonaisuuden palauttamista sen johonkin alemman tason kokonaisuuteen ja sen analysoimista alemman tason avulla. Ontologisessa reduktiossa palautettu ylemmän tason kokonaisuus käsitetään alemman tason kokonaisuudeksi, johon se palautuu. Episteemisessä eli tietoteoreettisessa reduktiossa ajatellaan, että ylemmän tason kokonaisuudesta saadaan tietoa palauttamalla se alemman tasoon kokonaisuuteen."

Lainaus
Todet teoriat kumoutuvat dialektisesti, mutta epätodet kumoutuvat muodollisloogisesti. On itse asiassa yksi teorian totuuskriteereistä ainakin DM:ssa, että sillä olisi ainakin yksi jossakin määrin empiirisesti todeksi vahvistettu YLEISTYS, joka antaa sille mm. sovellettavuuden rajat jollakin tarkkuudella. Teoria ei ole samaa kuin "(empiiristen tulosten) päälleliimattu malli", vaan teorian pitää ehdottomasti psytyä ennustamaan jotakin aikaisempaan teoriaan olennaisen eron tekevää ollakseen ainakaan uusi teoria lainkaan.

Ja jos olisi ei haitaisi pätkääkään ainakaan dialektista materialismia, koska molemmat teoriat ovat taatsuti fyusiikkaa. Siitä, miten itse EST on emergoitunut kosmisessa evoluutiossa, emme teidä varmaa, kuten emme siitäkään, kuinka TYHJENTÄVÄ esitys se on omasta aihepiiristään. Enqvist tutkii, mutta tuloksia ei näy, ei edes ehdotuksia. vain loputonta itseään toistavaa "antiemergentistististä" jaaritusta. Itse voin sanoa suhtautuvani suurella mielenkinnolla double special -teorioihin, mutta en ole tämän alan fyysikko.


Newtonin mekaniikka on erikoistapaus suppeasta suhteellisuusteoriasta, ei mitään sen kummempaa.


Ei ole silloin jos se yleistetään maailmankuvaksi. Siitä rolistah EST "palautti sen Maan pinnalle".

Muokannut: Risto Koivula , 1/26/2013 11:44:05 AM


materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359981 , Risto Koivula , 26.03.2012 01:54:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359982 , Risto Koivula , 26.03.2012 02:01:21 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359985 , Otto Mäkelä , 26.03.2012 02:25:37 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360012 , Risto Koivula , 26.03.2012 15:04:02 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360018 , tyy , 26.03.2012 15:28:54 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360109 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 16:59:16 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360129 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:45:50 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360035 , JuhaHuuhaa , 26.03.2012 20:44:05 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360036 , Risto Koivula , 26.03.2012 23:42:25 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360045 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 10:42:01 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360052 , Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360102 , tyy , 28.03.2012 15:50:04 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360128 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14 ]
                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360153 , pulivari , 29.03.2012 13:32:32 ]
                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360177 , Risto Koivula , 29.03.2012 20:26:45 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360183 , pulivari , 29.03.2012 22:12:52 ]
                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360187 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:36:16 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360193 , pulivari , 30.03.2012 11:32:18 ]
                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360224 , Risto Koivula , 30.03.2012 17:28:39 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka   [ 360232 , Risto Koivula , 30.03.2012 20:09:42 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka   [ 360339 , pulivari , 03.04.2012 15:01:33 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360324 , pulivari , 03.04.2012 10:46:58 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360338 , riiviö , 03.04.2012 14:53:57 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360340 , pulivari , 03.04.2012 15:29:38 ]
                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360341 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 15:40:34 ]
                                                                    Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360344 , pulivari , 03.04.2012 16:50:31 ]
                                                                        Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360345 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 18:35:13 ]
                                                                            Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360351 , pulivari , 03.04.2012 20:22:26 ]
                                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360357 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 21:32:12 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360379 , riiviö , 04.04.2012 13:04:46 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360385 , pulivari , 04.04.2012 13:56:56 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360392 , riiviö , 04.04.2012 16:14:43 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360395 , pulivari , 04.04.2012 17:24:31 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360414 , Risto Koivula , 05.04.2012 03:43:44 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360435 , pulivari , 05.04.2012 15:56:07 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360516 , Risto Koivula , 07.04.2012 04:58:39 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360517 , Risto Koivula , 07.04.2012 07:20:35 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360524 , pulivari , 07.04.2012 12:33:18 ]
                                                                            Hoosiannaa, VYSIIKASTA-lallaaa...!!!   [ 360545 , Risto Koivula , 08.04.2012 03:39:03 ]
                                                                                Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360556 , pulivari , 08.04.2012 15:30:17 ]
                                                                                    Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360575 , Risto Koivula , 09.04.2012 01:48:21 ]
                                                                                        Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360669 , pulivari , 13.04.2012 20:01:59 ]
                                                                                            Pyhitetty olkoon filosofia...?   [ 360679 , Dorcas Gustine , 14.04.2012 21:07:01 ]
                                                                                            Fysiikasta fysiikalla fysikoidaan fysiikkaa fysiikaksi...   [ 360682 , Risto Koivula , 15.04.2012 02:54:44 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360518 , pulivari , 07.04.2012 09:55:38 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360526 , Risto Koivula , 07.04.2012 14:04:50 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360534 , pulivari , 07.04.2012 18:20:47 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360548 , Risto Koivula , 08.04.2012 10:04:35 ]
                                                                                    valematerialistinen dialektinen logiikka?   [ 360561 , pulivari , 08.04.2012 17:46:06 ]
                                                                                        "Japetuksen" sekoilut...   [ 360577 , Risto Koivula , 09.04.2012 05:04:19 ]
                                                                                            "Japetuksen" sekoilut...   [ 360586 , Risto Koivula , 09.04.2012 15:29:22 ]
                                                                                                Koivulan sekoilut...   [ 360601 , pulivari , 10.04.2012 12:52:31 ]
                                                                                                    Koivulan sekoilut...   [ 360603 , Risto Koivula , 10.04.2012 18:31:52 ]
                                                                                                        Koivulan sekoilut...   [ 360608 , pulivari , 11.04.2012 08:24:32 ]
                                                                                                            Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360609 , pulivari , 11.04.2012 11:20:04 ]
                                                                                                                Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360615 , Niilo Paasivirta , 11.04.2012 12:06:02 ]
                                                                                                                R. Tyyne   [ 360634 , Risto Koivula , 11.04.2012 23:32:30 ]
                                                                                                                    R. Tyyne   [ 360642 , pulivari , 12.04.2012 08:17:11 ]
                                                                                                                        R. Tyyne   [ 360654 , Risto Koivula , 12.04.2012 15:15:00 ]
                                                                                                                            R. Tyyne   [ 360659 , pulivari , 12.04.2012 16:57:50 ]
                                                                                                                                R. Tyyne   [ 360663 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:19:48 ]
                                                                                                                                    Risto "Kriminaali" Koivula...   [ 360667 , pulivari , 13.04.2012 16:56:32 ]
                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360664 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:20:25 ]
                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360665 , Risto Koivula , 12.04.2012 23:57:48 ]
                                                                                                                                        Wikin sekoilut   [ 360668 , pulivari , 13.04.2012 18:00:55 ]
                                                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360671 , Risto Koivula , 14.04.2012 12:49:39 ]
                                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360780 , pulivari , 20.04.2012 18:13:09 ]
                                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360791 , Risto Koivula , 21.04.2012 08:58:07 ]
                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363343 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 10:52:04 ]
                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363356 , Risto Koivula , 16.07.2012 17:19:12 ]
                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363361 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 17:48:29 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363362 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:07:56 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363382 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 21:35:31 ]
                                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363706 , Risto Koivula , 09.08.2012 01:59:41 ]
                                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363735 , Niilo Paasivirta , 11.08.2012 04:54:15 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363363 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:08:30 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363736 , Zaphod B , 11.08.2012 07:56:36 ]
                                                                                                                                                                            Tiedekeskustelua vai maailman tylsin small talk -palsta...   [ 363737 , Risto Koivula , 12.08.2012 00:23:07 ]
                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360630 , Risto Koivula , 11.04.2012 21:52:01 ]
                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360644 , pulivari , 12.04.2012 09:37:56 ]
                                                                                            Koivulan sekoilut...   [ 360600 , pulivari , 10.04.2012 12:30:03 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364176 , Risto Koivula , 21.09.2012 01:07:30 ]
                                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364202 , Risto Koivula , 23.09.2012 01:24:01 ]
                                                                                        Materialistinen dialektinen logiikka jytää vääristelyistä huolimatta   [ 364225 , Risto Koivula , 24.09.2012 04:31:04 ]
                                                                                            Trotski, dialektiikka ja talvisota (jota Trotski luuli sosialisminlevityssodaksi ja kannatti...)   [ 364682 , Risto Koivula , 12.10.2012 23:16:54 ]
                                                            Koivulan pseudotieteellinen emergenssikäsitys   [ 360437 , pulivari , 05.04.2012 18:13:49 ]
                                                                Koivulan tieteellinen emergenssikäsitys   [ 360455 , Risto Koivula , 06.04.2012 04:36:52 ]
                                                                    Koivulan emergenssikäsitys   [ 360467 , pulivari , 06.04.2012 11:40:49 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360210 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 15:17:10 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360201 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 13:33:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360169 , JuhaHuuhaa , 29.03.2012 15:54:56 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360093 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 15:26:16 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360097 , tyy , 28.03.2012 15:44:13 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360130 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:48:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360127 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:33:06 ]
                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360195 , Otto Mäkelä , 30.03.2012 11:55:22 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360198 , Jaakko Kankaanpää , 30.03.2012 12:10:03 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360207 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:29:37 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360286 , Pena , 02.04.2012 09:58:33 ]
                                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360299 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:51:50 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360204 , TomiP , 30.03.2012 13:54:54 ]
                                Dialektisen materialismin "pseudotiede"...   [ 360208 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:53:16 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360205 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:20:23 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360270 , Otto Mäkelä , 01.04.2012 12:13:49 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360284 , Risto Koivula , 01.04.2012 23:34:26 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360287 , Pena , 02.04.2012 10:02:38 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360298 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:48:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360285 , Pena , 02.04.2012 09:37:57 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360297 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:46:39 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360047 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 11:48:51 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360038 , Tomppa , 27.03.2012 00:37:02 ]
        Otsikoinnista   [ 360146 , jukx , 29.03.2012 11:42:19 ]
            Otsikoinnista   [ 360188 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:48:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360173 , pulivari , 29.03.2012 17:29:07 ]
    Koivulan huijaus?   [ 360416 , Pena , 05.04.2012 08:15:35 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360418 , Dens511 , 05.04.2012 09:10:20 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360438 , Risto Koivula , 05.04.2012 18:16:57 ]
            Koivulan huijaus?   [ 360511 , Pena , 06.04.2012 23:29:09 ]
                Koivulan huijaus?   [ 360514 , Risto Koivula , 07.04.2012 02:05:20 ]
                    Koivulan huijaus?   [ 360611 , Pena , 11.04.2012 11:40:38 ]
                        Koivulan huijaus?   [ 360620 , Jaakko Kankaanpää , 11.04.2012 12:20:30 ]