Wikin sekoilut

Risto Koivula , 4/21/2012 8:58:07 AM, 360791

Lainaus
Lainaus
Olisi perkeleen paljon tärkeämpiä rikoksista pidätettäviä: Halonen, Erkko, YLE:n vanha ja uusi johto, Hautala, Riitta Hari, Antti Revonsuo, Kai Kaila, Doku Umarov... Joissakin ammateissa pitää voida rangaista myös tyhmyydestä.


Hullun hourailua. Olet vähintään yhtä sekaisin kuin Breivik...


Valitettavasti en ole ollenkaan sekaisin, enkä myöskään pelleile näin vakavilla asioilla, tasan yhtä vähän kuin rakennusstatiikallakaan.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Teknisesti voit osata lukea, mutta luetun ymmärtäminen on sinulle täysin vieras aihealue...


Tuota voi sanoa nimenomaan sinusta tässä kysymyksessä.


Päin vastoin. Tässä on nyt kyseessä taistelu sinä vs. tiede


Minä olen tieteen puolesta sen väärentämistä vastaan kaikessa mitä teen.

Lainaus
ja voin kertoa, että olet pahemman kerran alakynnessä kiistäessäsi niin fysikaalisen maailman olemassaolon,


Jos olisin jossakin "alakynnessä", ei sinunkaan tarvistsisi noin järjettömiä olkiukkopieruja sepitellä!

Lainaus
neuvostoliiton suorittamat joukkomurhat, tiedeväärennökset jne.


En ole tutustunut sellaisiin. Esittämäsi "väärennykset" osoittautuivat joko oikeasaolemisiksi (kuten Tiedeakatemian Pavlov-istunto) tai sepitetyiksi.

Lainaus
Lainaus
Eli siis ET KANNATA Kailan uuskummituslysenkolaisuutta?


Mitähän se semmoinen on? Tapojesi mukaisesti et ole esittänyt määritelmää.


http://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006-2-niemela3.html

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Eikä ole. Fields ei puhu mitään koko asiasta.


Kyllä hän vaan nojaa psykologiassa täysin Pavloviin ja esittää jopa "Hebbin lain" Pavlovin lakina, eikä puhu enää oppi-isästään Hebbistä tavuakaan tässä teoksessa. Linkki on just siitä kohdasta, kuten näet.


Hän ei nojaa mihinkään Pavlovin psykologiaan eikä muutenkaan ota kantaa mihinkään ismeihin,


Pavlovin neurofysiologiset ja käyttäytymitieteelliset kokeelliset havainnot eivät ole mitään "ismiä" yhtään sen enempää kuin Fieldsin mekanismikaan niiden fysiologisena perustana. Ne ovat faktaa, ja yritykset kiistää niitä ovat äärimmäisen negatiivista "ismiä".

Kaikki ismit eivät suinkaan ole negatiivisia, ei vaikka jonkin verran pullikoitaisiinkin johonkin rajaan asti oikein ennustavia suhteellisen tosia teorioitakin vastaan, kuten Baconin "ismi" vs. Newtonin tiede osoitti: Bacon oli ja on lopulta kuitenkin oikeassa. Bacon oli ainakin yleisen suhteellisuusteorian valossa (joka tosin ei ole sillä tavalla "varma" teoria kuin EST ainakaan vielä) oikeassa siinäkin, että olemuksellisella tasolla ei ole olennaista, kiertääkö Maa Aurinkoa vai Aurinko maata, sillä oikean mallin tulee antaa samat mittaus- ja laskutulokset (joilla hän tarkoitti mittaustulosten päälle mallintamista kuten Ptolemaios ja Kopernikus, sillä differentiaali- ja integraalilaskentaahan ei tuolloin tunnettu) siitä riippumatta kummalta kannalta asiaa tarkastelee. Tämä osoittaa myös, ettei hän ollut "machilainen", eli ei pitänyt "ihmisen havaintomekanismin ominaisuuksia" asian olemukseen liittyvinä, vaan täysin eri asiana.


Fields ei edelleenkään ole tehnyt mitään muuta kuin maininnut assosiatiivisen oppimisen perushermostomekanismin ilmenneen ensimmäisen kerran Pavlovin koirakokeissa. Loppu on sinun omaa hourailuasi.


Täältä löytyy suoraan käännettynä hänen kirjastaan Kansan Ääni 2/2012:sta:

TIETEELLINEN VALLANKUMOUS NEUROFYSIOLOGIASSA!

R. Douglas Fields: ”The Other Brain: From Dementia to Schizophrenia, How New Discoveries about the Brain Are Revolutionizing Medicine and Science”.

Presidentti Obaman tieteellisen neuvonantajan mullistava teos osoittaa neurofysiologisen biokemiallis-fysikaalisen toimintamekanismin, jolle psykologian jo pian sata vuotta vallinnut Pavlovin-Vygotskin ehdollistumisteoreettinen tieteellinen ihmiskuva rakentuu. Psykologiassa siis ei ole tapahtunut tieteellistä vallankumousta, vaan pelkästään sen luonnontieteellisessä perustassa. Meille vain ovat Hesari ja YLE jankuttaneet ”psykologiana” parikymmentä vuotta aivan muuta kuin oikeaa tieteellistä psykologiaa. Fieldsin kirjassa ei ole tavuakaan ”peilisoluista”, ”kielielimestä”, ”kieligeenistä”, ”evoluutiopsykologiasta”, ”sosiobiologiasta”, ”neurotaloustieteestä”, ”synnynnäisestä tiedosta”.

Selkärankaisten keskushermonton toiminta on neuroni- ja gliahermosolujen yhteispeliä

USA:n Liittovaltion Terveysinstituutin NIH:n neurofysiologian laitoksen johtajan R. Douglas Fieldsin ”Scientific American 3/2008” -tiedelehdessä julkaisema artikkeli ”White Matter Matters” oppimisen biofysikaalisesta mekanismista mullisti alan perusteorioita. (Kansan Ääni 4/2008) Ennen tuota artikkelia silloisessa tieteellisessä ihmiskuvassa oli vallalla eräitä vääriä dogmeja, joita vain muutama tunnettu tutkija kuten Fields oli tohtinut aktiivisesti epäillä, kuten:

-että ehdollistumismekanismi ”sijaitsisi (vain) neuroneissa”, ja niiden liitoselimissä synapseissa
-että tallennusmekanismi olisi kemiallinen,
-että informaation talletus olisi jotenkin ”digitaalista”, puhuttiin usein ”koodautumisesta”.

Fields osoitti ehdollistuneiden käyttäytymismallien ja ihmisen pitkäaikaismuistojen tallentumisen mekanismiksi neuronihermosolujen ns. viejähaarakkeiden aksonien myelinisoitumisen, joka voi nostaa niiden signaalinjohtavuuden 100-kertaiseksi. Myeliini on glia-hermosolujen muodostama ja sisältämä rasvamainen aine, jota on noin puolet ihmisen aivojen painosta. Neuronin aksonin myeliinituppi on oligodendrosyytti-gliasolujen osa. Astrosyytti-gliasolut taas säätelevät pitkälle synapsien signaalinvälitystä, joka on lyhytaikaisen muistin mekanismi. Näiden välillä välittää neuronin kestovahvistuminen (LTP, long-term potentiation, Terje Lømo, 1966 ), joka samalla toimii ”keskipitkän” muistin mekanismina (minuuteista vuorokauteen).

Fields itse toteaa seuraavaa (s. 296):

” On perussääntö, joka on saanut alkunsa Pavlovin kokeista koirilla, jotka saatiin erittämään sylkeä ruokakellon soitolla, että ”neuronit, jotka syttyvät (fire) yhtä aikaa, kaapeloituvat (wire) yhteen”. Pavlov pystyi kytkemään ääneen reagoivia neuroneita syljen eritystä stimuloivien neuronien kanssa yhteen tarjoamalla koiralle ruokaa samanaikaisesti ruokakellon soiton kanssa. Kun nämä toistuvasti yhtä aikaa aktivoituneet neuronit olivat kytkeytyneet yhteen, Pavlov sai koiransa erittämään sylkeä ilman ruokaa vain kelloa soittamalla. Oppimisen soluperustasta kiinnostuneet neurotieteilijät ovat intensiivisesti tutkineet neuroneja yhteen liittäviä molekyylimekanismeja enimmäkseen synapseissa (neuronien liitoskohdissa), mutta he ovat täydellisesti sivuuttaneet erään peruskysymyksen: Mikä määrää sen, kytkeytyvätkö neuronit yhteen vai eivät?

Hermosignaalien saapumisen ajastus kohteisiinsa ratkaisee oppimisen

Ajastus (timing) on kaikki. Informaatiovirran ajastuksen koordinoiminen on absoluuttisen kriittistä minkä tahansa kommunikaatioverkoston toiminnan kannalta. ... Aivot eivät tee poikkeusta. ... Emme ymmärrä, miten informaatiovirtaa aksonien läpi säädellään, jotta saadaan aikaan tarvittavan informaation yhtäaikainen saapuminen tiettyyn neuroniin. Ehdottoman selvää kuitenkin on, että tällaisen tarkan ajoituksen aikaansaaminen on absoluuttisen olennaista aivoille, jotta ne voisivat toimia. Loogisesti meidän siis tulee kääntää huomiomme niihin soluihin, jotka säätelevät impulssien johtumisnopeutta aksoneita pitkin: myelinisoiviin gliasoluihin.

... Synapsin tuottama jännitteen muutos on on äärimmäisen lyhytaikainen: vain muutama sekunnin tuhannesosa. Tämä nopeus vaatii impulssien saapumisaikojen erittäin korkeaa täsmällisyyttä. Voiko olla mahdollista, että signaalin johtumisen optimaalinen nopeus aksonien läpi muodostuisi täysin geneettisen kaavan mukaan aivojen kehityksessä jokaisella aksonilla päässäsi? Vai onko mahdollista, että johtumisen nopeutta sääntelee toiminnallinen kokemus optimoidakseen piirin toimintakyvyn? Ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka vaikuttavat johtumisen viivytyksiin huomattavan kaukana toisistaan olevien neuronien välillä ... näyttää uskomattomalta, että vain genetiikka voisi ottaa huomioon kaikki muuttujat. Tekijöihin, joitka vaikuttavat impulssin läpikulkuaikaan aksonissa, kuuluvat se nimenomainen tie, jota pitkin aksonin kasvukärki on kulkenut kasvaessaan alkionkehityksen aikana, aksonin poikkipinta-ala, Ranvierin solmujen sen pituudelle muodostavien gliasolujen määrä, myeliinitupen paksuus, hermoimpulssin muodostamisesta vastaavien ionikanavien tyyppi ja määrä ja monet muut.

Paljon todennäköisempi mahdollisuus aksonilinjojen nopeuden sovittamiseksi kunkin aivovirtapiirin vaatimuksiin sopivaksi on, että johtumisnopeutta säätelee jotenkin toiminnallinen kokemus. ”

Keskushermoston gliatutkimuksen historiaa, ”neuvostotiede” oli ja on oikeassa

Teorian, että glia-solut ovat keskushermoston varsinainen toimija, esitti ensimmäisenä Bergenin yliopiston professori, Venäjän ja NL:n ulkomainen akateemikko, naparetkeilijä, Kansainliiton pakolaisasiainkomissaari ja rahannobelisti Fridtjof Nansen (1860 – 1931) eläintieteen väitöskirjassaan nahkiaisen hermostosta v. 1888. Nansenin peruste tälle oli se, että neuronit ovat huomattavan samanlaisia kastemadosta ihmiseen saakka, mutta glia-soluissa on tapahtunut perusteellisia evolutionaarisia mullistuksia. Hän esitti myös aivan oikein, että gliat ja neuronit ovat samaa alkuperää ja kulkeutuneet paikoilleen. Ross G. Harrison (1970 – 1956) todisti tämän 1930-luvulla kudosviljelytekniikalla. Lepakoiden kaikuluotausmekanismin löytäjä Robert Galambos (1914 – 2010) puolusti voimakkaasti Nansenin näkemystä.

Nobelisti Louis Antoine Ranvier (1835 – 1922) havaitsi aksonien myeliinitupen katkosten ns. Ravierin solmujen tärkeän merkityksen niiden signaalinjohtavuudelle. Fieldsinkin työtoverina NIH:ssa toimimaan ehtinyt Ichiji Tasaki (1910 – 2009) osoitti aksonin myeliinitupen eristeroolin.

Neuvostoliittolainen Ivan Solomonovitsh Beritashvili (Beritov, 1884 - 1974) arveli v. 1932 aksonien myelinisoitumisen olevan ehdollistumisen mekanismi, jota linjaa jatkoi toinen georgialainen Aleksandr Iljitsh Roitbak (1919 – 1996), jota voidaan pitää tämän teorian formuloijana, kun Fields on sen oikeaksitodistaja. On ilmeistä että Pavlov ja Beritashvili tunsivat Nansenin väitöskirjan.

Michael V.L. Bennett osoitti v. 1971 sähkökaloilla aksonien myelinisoitumisen toimivan aikasummautumisessa (temporal summation) aistimusten tarkentumismekanismina. Nahkiaisista alaspäin aksoneilla ei ole myeliinituppea.

Fieldsin teoksessa on noin 30 sivua lähdeteoksia. Hän näyttää pyrkineen ottamaan jokaisesta maasta, jossa merkittävää alan tutkimusta harjoitetaan, ainakin yhden lähteen. Suomalaisesta neurologiasta tuohon valittujen, etenevän tieteen linjalla olevien tutkimusten joukkoon on mahtunut vain yksi ainoa tuotos:
Riikonen, J., Jaatinen, P., Rintala, J., Porsti, I., Karjala, K. ja Hervonen, A. (2002): Intermittent etanol exposure increases the number of cerebral microroglia. Alcohol and alcoholism.

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3104862/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa/

Risto Koivula, DI, Tampere

Lainaus
Lainaus
Lainaus
vaan toteaa assosiatiivisen oppimisen neurofysiologisen perussäännön ilmenneen ensimmäisen kerran Pavlovin koirilla suorittamista kokeista. Olet tapasi mukaan tehnyt asiasta ideologisia väärennöksiä ja täysin yli aiheen meneviä tulkintoja.


Fields on tehnyt itse tasan samat tulkinnat:

http://nakokulma.net/index.php?topic=10081.0

" Fields ja ”sosiobiologia”


Omaa päätöntä hourailuasi.


Suoria lainauksia Fieldsiltä. Kaikki älyttömät haukkusi kohdistuvat häneen!

Hän on muuten jättänyt oppi-isänsä Hebbin kokonaan pois tämän teoksensa lähdeteoksistakin. Nimeä Hebb ei mainita.

Lainaus
Lainaus
Fields (sivu 297, jatkoa alun lainaukseen hänen ja Pavlovin teorioiden suhteesta):

” Synapsin tuottama jännitteen muutos on on äärimmäisen lyhytaikainen: vain muutama sekunnin tuhannesosa. Tämä nopeus vaatii impulssien saapumisaikojen erittäin korkeaa täsmällisyyttä (eri neuronien aksoneilta tietylle neuronille, jotta tapahtuisi sen varauksenpurku (firing), ja signaali näin etenisi kyseistä reittiä). Voiko olla mahdollista, että signaalin johtumisen optimaalinen nopeus aksonien läpi muodostuisi täysin geneettisen kaavan mukaan aivojen kehityksessä jokaisella aksonilla päässäsi? Vai onko mahdollista, että johtumisen nopeutta sääntelee toiminnallinen kokemus optimoidakseen piirin toimintakyvyn?

Ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka vaikuttavat johtumisen viivytyksiin huomattavan kaukana toisistaan olevien neuronien välillä, yli aivokurkiaisen, joka yhdistää aivopuoliskojamme esimerkiksi, näyttää uskomattomalta, että vain genetiikka voisi ottaa huomioon kaikki muuttujat.

Tekijöihin, joitka vaikuttavat impulssin läpikulkuaikaan aksonissa, kuuluvat se nimenomainen reitti, jota pitkin aksonin kasvukärki on kulkenut kasvaessaan alkionkehityksen aikana, aksonin poikki-pinta-ala, Ranvierin solmujen sen pituudelle muodostavien gliasolujen määrä, myeliinitupen paksuus, hermoimpulssin muodostamisesta vastaavien ionikanavien tyyppi ja määrä ja monet muut.

Paljon todennäköisempi mahdollisuus aksonikaapeloinnin nopeuden sovittamiseksi kunkin aivo(virta)piirin (circuit) vaatimuksiin sopivaksi on, että johtumisnopeuden säätää jotenkin toiminnallinen kokemus. ”


Niin, tässä kerrotaan se, miten myeliini vaikuttaa oppimisprosessissa hermostotasolla. Ei siinä puhuta uskonnollisista neuvosto-ismeistäsi mitään. Eikä tässä varsinkaan ole mitään epäfysikaalista.


Siinä sanotaan, että aksonien myelinisoituminen on Pavlovin teorioiden mukaisten ehdollistumien muodostumismekanismi ja että ne muodostuvat toiminnassa eivätkä mistään Keenistä.

Kuka helvetti on väittänyt, että tässä pitäisi olla jotakin "EPÄFYSIKAALISTA" tai "FYSIKANVASTAISTA"??

En taatusti ainakaan minä!!!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Olin9 siis oikeassa, ja sinäkin sen myönsit.


En ole "myöntänyt" yhtään mitään Paulingia koskien, jonka Pugwash-liikettä NL:ssa ihanoitiin ja pönkitettiin varmaan enemmän kuin missään muualla. Kanadasta en tosin tiedä, USA:ssa liikkeestä vaiettiin, kuten Suomessakin. Kun Sovjetskajassa ei ole poikkipuolista sanaa, katson Wikin valehtelevan kuten aina.


Paulingin teoriaa pidettiin NL:ssä pseudotieteenä ideologisista syistä, mikä jo sellaisenaan osoittaa NL:n tieteellisen tason olevan aivan perseestä.


Et löydä tuolle mitään neuvostoliittolaista lähdettä. Sovjetskajassa häntä ylistetään, eikä sanaakaan virheistä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Älä viitsi pistää hikisiä pseudomääritelmiäsi näkyviin, ne eivät ketään kiinnosta. Faktat kybernetiikan asemasta NL:ssä mainitsin jo edellisessä viestissäni.


Mulla on vain tuo Entsiklopedijan tieto, jota ei ole syytä epäillä.


Eli kybernetiikkaa pidettiin NL:ssä pseudotieteenä...


Lue siitä:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Cybernetics

Minä en tuosta mitään sellaista löytänyt, mutta en sitä nyt kauhean yksityiskohtaisesti lukenutkaan.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Olen tutustunut myös itäsaksalaiseen tutkimukseen, mutta antaa olla...


Epäilen vahvasti. Juttujesi perusteella tietosi kybernetiikasta ovat nollatasoa...


Omat tietoni on sivuseikka. Se on kuitenkin formaalisiin tieteisiin kuuluva erityistiede, jota NL:ssa ei ollut mitään syytä vastustaa.

" Cybernetics

the science of control, communications, and data processing. ... "

Tuon määritelmän mukaan väität, että "NL:ssa olisi vastustettu kaikkea automaatista tietojenkäsittelyä"!


Siellä oltiin oleellisesti kymmeniä vuosia länsimaita perässä kaikessa tietotekniikkaan liittyvässä.

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_hardware_in_Soviet_Bloc_countries


Ei ainakaan avaruustutkimuksen alussa. Mutta siellä oli pääpaino analogisilla tietokoneilla. Ainakin niillä tehtiin joukko tärkeitä matemaattisia keksintöjä, mm. kaaosteoria. Aika näyttää, vieläkö ne tulevat muotiin jossakin roolissa, esimerkiksi hermostoa mallinnettaessa, sillä keskushemoston toiminnan mikrorakenne on "analogista" eikä "digitaalista".

Lainaus
Lainaus
(Kaikki sellainen ei nykyään suinkaan kuulu kybernetiikan tutkimuskohteeseen.)

Lähteesi nimittävät "kybernetiikasi" KYBERNETISMIN IDEOLOGAA, joka on yksi niistä ideologioista, joka tuppaa muodollista logiikkaa "todellisuuden materiaaliseksi rakenne-elementiksi", ja väittää "kybernetiikan selittävän dialektiset vastakohdat", ainakin kaikki muut kuin fysiikan ja matematiikan eli 'sisällön ja muodon' välisen. Suomessa kybernetismiä ajoi yhteen aikaan höyrähtänyt professori Yrjö Ahmavaara.


Lässyn lässyn. Et ymmärrä tietokoneista saati tietojenkäsittelytieteestä hölkäsen pöläystä.


Ainakin tuon verran kuin sanoin.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Sulla kun on tuo "Taivaskanava Todelliseen Ehdottomaan Tietoon..." (josta kyllä heti voi arvata, mitä mihinkin tuleman pitää...)


En ole mistään ehdottomasta tiedosta puhunut mitään toisin kuin sinä, joka sokeasti uskot joka sanan, jonka terroristi Lenin kännipäissään on johonkin paperille raapustanut.


Lenin ei ollut terroristi, vaan tsaari oli tyhmä imperialistinen terroristi. Tieteenvastainenkin hänestä olisi tullut kummininkin,


Juu, Leninistähän sinä nyt puhut.


Tsaarista. Tsaarinhallinto oli varsin hyvä tieteen ylläpitäjä Katariinasta ja Leonard Eulerista aina Pietarin ja lähes Nikolai II Veriseen asti...

Lainaus
Lainaus
akateemikko Pavlovkaan ei enää häneen luottanut, vaan vaihtoi Leninin kannalle, joka sitten kirjasikin hänen oppinsa NL:n lakiinkin, ainoana erityistieteellisenä oppina ja koulukuntana.


Turhaa jauhat 100 vuotta vanhoista asioista. Ketään ei kiinnosta.


Kyllä pitäisi kinnostaa... Kun muistetaan, mikä kauhea paskatunkio siitä "unohtamisesta" on Suomessa syntynyt...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Minä olen tuonut esille niitä faktoja, joita tiede on tähän mennessä pystynyt selvittämään reduktiosta ja emergenssistä.


Kyseessä ei ole tiede, vaan informatiivisesti tyhjä paskanjauhaminen.


Kyseessä on empiiriset faktat, joiden todenperäisyyteen tyhjänpäiväisellä dialektisella suunsoitollasi ei ole vaikutusta.


Et ole esittänyt mitään empiiristä.

Olet vain väittänyt empiiristä "paskaksi", kuten Pavlovin ja Darwinin empiirisiä näyttöjä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Totta kai se on mainilan laukaukset, et kai sinä siellä "Terijoen mielikuvishallituksessasi" luule että 26.11. olisi ollut muitakin merkittäviä (keksittyjä) sotilaallisia provokaatioita rajalla?


Pirustako minä tiedän!


Niin, sinähän et ylipäänsä näytä tietävän mistään mitään!

Lainaus
Mainilaa ei kuitenkaan mainita. Se ei ollut mikä tahansa paikka, vaan varuskunta.


So fucking what?


Puhuit siis paskaa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Pointti on siis se, että Sovetskaja sisältää väärennettyä tietoa.


Et vain ole pystynyt osoittamaan luotettavasti tavuakaan sellaista. (Minä olen, mutta en puhu tässä.) Siellä ei mainita "Mainilan laukauksia" (vaikkaaan ei kiistetäkään).


Juuri yllä näytin.


Ei lukenut "Mainilaa" siinä eikä muuallakaan kirjassa.

Lainaus
Ja ihan yhtälailla ne älyttömät uskonnolliset paapatukset kommunismista loputtomana, fysiikasta riippumattomana henkisenä ja materiaalisena yhteiskuntafluidumina ovat kuin suoraa raamatun esipuheesta kopioitua paskaa.


Olet sekoittanut minut "ilmestyksiisi".

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ymmärrän oikein hyvin. Mutta epäilen vahvasti, että sinä et ole tiedettä koskaan tehnytkään...


Teen kaiken aikaa.


Missä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa?


Eri puolilla.

Lainaus
Mikä on viimeisin tieteellinen julkaisusi?


Viimeisin tärkeä on tuo Britannian Aerospace-keskuksen Loughborough´n esitelmä, ja siinä on muita siihen liittyviä. (Siinä on vain osa julkaisuistani. On toinenkin samanlaajuinen linja, joka liittyy diplomityöhöni ja ns. epämonoliittisiin rakenteisiin.)

http://www.students.tut.fi/~koivular/

" A thin-walled rigid-in-plane rectangular box beam under torsion according to the theory of guided beams. A revision of the Kollbrunner-Hajdin solution of the problem.

The Transparent presentation version of the former

(4th ICTWS Conferrence, Loughborough 2004) "

Lainaus
Missä on lista kaikista tieteellisistä julkaisuistasi?


Kokonaislistaa ei ole missään. En tarvitse sellaista. En hae "yleensä vaan jotakin" -hommia, tutkimushommiakaan, vaan teen sitä, missä olen maailmankärjessä, tai sitten en tee mitään. Muutoin teen tieteelle karhunpalveluksen.

Lainaus
Missä tieteellisissä luottamustehtävissä olet toiminut?


En. Mitä ne sellaiset ovat? Sanohan joku, joka on sellaisessa!

Lainaus
Onko CV:si jossain näkyvillä?


Ei.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Psychology

" Psychology

the science of the laws of the genesis and functioning of the mental reflection of objective reality by the individual, in human activity and animal behavior. "


Väärennettyä paskaa. Wikistä löytyy takuuvarmasti luotettavampaa tietoa asiasta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology


Linkistäsi puuttuu tieteellinen, kuten toiminnan psykologia, ja myös sen suorat edeltäjät kuten assosiatiivinen psykologia (James ja John Stuart Mill) ja kielellinen kultturihistoriallinen psykologia (Vygotski).

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/associationism

Fields todistaa Sovjetskajan kannan oikeaksi


Paskat todistaa. Oma harhakuvitelmasi.


Vertaapa minun linkkiäni ja sinun linnkejäsi hänen omaan tekstiinsä yllä! Jokainen voi verrata! Helppoa!

Häneltä on asiasta kysyttykin hänen blogissaan. Kysymys on ainakin hyvin näkyvillä. Onkohan kysyjä "Hurtta" bannattu täältä?

Lainaus
Lainaus
Se katsotaan siitä, mitä erityistieteellisiä tuloksia mikäkin teoria ennustaa oikein VÄÄRIKSI, kuten mm. DM "sosiobiologiat" ja "pierupeilineuroniteoriat" "sieluoppien" lisäksi tietysti.


DM ei todista mitään suuntaan eikä toiseen.

Se on verrattavissa Raamattuun ja Koraaniin.


Se kumoaa ne. Sinun "Vysiikasta-lallaasi" ei niin tee.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
DM ei ole tiedettä.


Ehdottomasti on!


Ehdottomasti ei ole!


Tieteestä ei tule sinun ja Enqvistin kaltaisten tyyppien takia mitään ilman dialektista materialsimia.

Ei voi edes ´tiedettä´ määritellä ilman sitä!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
DM on unohdettu ja oikein hyvästä syystä.


Ei kauheasti siltä vaikuta!


Kauheasti siltä vaikuttaa!


Olet vain pihalla.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
kuten kertoo vaikkapa "kauden suurkiriyllättäjä" Fridtjof Nansenin neurofysiologia! Vain tosille tieteellisille asettamuksille kumuloituu uutta objektiivista tietoa, ei haistapaskantieteelle.


DM ei kuulu tuohon kategoriaan.


Sattuu kuitenkin kuulumaan yleiskäsitteiden tulkintana TASAN JA TARKKAAN tuohon teoriapiiriin!


DM on terroristien kirjoittama kommunistinen hölynpölymanifesti.


Se ei ole mitään politiikkaa eikä sotatiedettä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
DM:n käsitys materiasta on ristiriidassa kvanttikenttäteorian kanssa.


Kvanttikenttäteoria on fysiikan teoria, jossa on teoriakohtainen "materiakäsitys", jonka ei ole tarkoituskaan KATTAA filosofista (ontologista) materiakäsitystä.


Älä viitsi jauhaa paskaa.


Näin on asia: ei fysiikan teoria voi ottaa myllynkivekseen kattaa kaikkien muidenkin ja tulevienkin tieteiden materiaksäitystä! JA EIHÄN SE KATA AIVAN KAIKKIA LUONNONLAKEJAKAAN! Eivät nuo muutkaan tieteet, kuten matemattiikka, ota "fysiikkaa myllynkivekseen" olomassaolokäsitteissään. (Silti nuo olemassaolot eivät ole riippumattomia, mutta niitä tutkivat dialektiikka ja ontologia itse, eivät niinkään erityistieteet. Sulle näitä on turha selventää. Sama kuin puhuisi Pukille...

Lainaus
Kaikki tunnetut materiailmentymät redusoituvat kvanttikenttiin (pimeä aine ja energia tosin ovat vielä kysymysmerkkejä).


Kavanttikentät ovat tapa kuvata hiukkasia. Hiukkaset eivät ulotu todellisuudessä avaruuden äärestä ääreen, eikä sitä absoluuttista avaruutta edes ole eukleideen geometrian mielessä.

Lainaus
Lainaus
Sen materiakäsityksen olettaminen "lonkalta" myös ontologiseksi, kuten sinä teet ja Enqvist, on karkea metodologinen virhe, jollaista filosofisesti sivistyneet eivät tee. (En tarkoita Hesingin ylikeenikaakatuston (matti)siitosten pseudofilosofioita...)


Se oletus on tällä hetkellä olemassaolevan empiirisen todistusaineiston perusteella ylivoimaisesti paras.


Se on ihan hyvä, jos on empiirisesti paras fysiikan kokeissa tällä hetkellä. (Muuten sillä ei tekisi yhtään mitään.)

Lainaus
Omat oletuksesti dialektisesta, epäfysikaalisesta jumalasta ovat niin puhdasta paskaa kuin vain kuvitella saattaa.


Kaikki objektiiviset lait eivät ole fysiikan lakeja, vaikka kaikilla todellisilla olioilla on kullakin hetkellä jokin usein ohimenevä ja tilapäinen fysikaalinenkin puolensa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
DM:ssä materia käsitetään klassisena "töhnänä", mitä se tasan tarkkaa ei ole kvanttikenttäteorian mukaan.


Tässä tuo käsitys:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Matter

Matter

“a philosophical category denoting the objective reality which is given to man by his sensations and which is copied, photographed, and reflected by our sensations, while existing independently of them” (V. I. Lenin, Poln. sobr. soch., 5th ed., vol. 18, p. 131). Matter is the infinite multitude of all the objects and systems in the world and the substratum of all properties, connections, relations, and forms of motion. Matter comprises not only all directly observable natural objects and bodies, but also all those which in principle will be known in the future with improvement of the means of observation and experiment. The entire world around us is moving matter in its infinitely diverse forms and manifestations and with all its properties, connections, and relations. ... "

Välillä väität tämän olevan "lassista töhnää" (vulgaarimaterialsimiia) ja välillätaas "idealismia"!!!


Kuten se noissa teksteissäsi onkin. Tieteen kanssa tuolla idealistisella klassisella töhnällä ei ole mitään tekemistä.


"Idealistisella klassisella"... Et ymmärrä lainkaan, mitä pöriset.

Lainaus
Lainaus
(Itse asiassa OMA KÄSITYKSESI ON SEKOITUS NOISTA! Se on just sitä mitä siitä dialektiikan kiistämisestä WIkin höpötiedoin seuraa!)


Ei todellakaan ole. Minun käsitykseni materiasta on täysin sopusoinnussa modernin tieteen uusimpien saavutusten kanssa. Materiaa voisi kutsua vaikka kvanttitöhnäksi.


Sen kun kutsut vaan. Mulle riittää, että kvantit ovat reaalisia oliota.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Se klassinen töhnä, mitä DM:ssä palvotaan ei ole mitään muuta kuin kenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosessien synnyttämä emergentti, pistemäinen vuorovaikutusilmentymä, joka palautuu täsmälleen kenttien välisiin prosesseihin.


Paitsi että käytät sanaa "emergentti" väärin (machilaisella tavalla), väität siis tosissasi, että jokaisen hiukkasen "kenttä" ERIKSEEN "ulottuu äärettömästä äärettömään avaruudessa"?


Olet taas pihalla kuin lumiukko. Jokaisella hiukkasella ei ole mitään "omaa kenttää" vaan jokaista alkeishiukkastyyppiä (ja sen antihiukkasta) kohden on yksi kvanttikenttä. Esimerkiksi elektroni-positronikenttä, kvarkki-antikvarkkikenttä, fotonikenttä jne.

"Hiukkaset", joita me havaitsemme, ovat noiden kenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosesseja.


Eli ne kentät ovat jonkilaisia "eettereitä". Tuollaisella mallilla voidaan varmasti kuvata pirun tarkasti, mutta sellaiselle "absoluuttiselle jatkuvuudelle" EI OLE ONTOLOGISTA POHJAA.

Se on sitä, mitä Einsteinkin olettaa, mutta hän ei puhu "fysiikasta", vaan jonkinalsiesta absoluuttisesta MATEMATIIKASTA. Itse asiassa hän on siinä looginen, fysikalistit taas eivät ole. Molemmat tuppaavat muodollista logiikkaa luonnon rakenne-elementiksi. Sehän olisi sitä, jos olisi tuollainen "pinta" (neliulotteisessa avaruudessa) tai "ideaalikontinuumi", mutta todellisuus ei ole sitä. Se on hyödyllinen malli, ja hiukaset ovat olemassa, mutta ne eivät ole "tyhjentävästi" tuollaisia. Tuo palautuu kuitenkin platonismiin, kun sen pintaa raaputtaa, kuten Alpe teki.

Lainaus
Ja kyllä, kvanttikentät täyttävät koko universumin, ja itse aika-avaruuskin syntyy kenttien vaikutuksesta.


Se syntyy hiukkasten vaikutuksesta. Ilman niitä sitäkään ei ole.

Lainaus
Kentät eivät koskaan ole täysin "levossa" vaan niissä tapahtuu jatkuvaa satunnaista fluktuaatiota (virtuaalihiukkasten poreilua) täysin "tyhjässäkin" tilassa. Sitä, onko universumi ääretön vai äärellinen, ei ole toistaiseksi selvyyttä.


Nämä ovat kaikki sellaista asiaa, josta ollaan samaa mieltä, alkeishiukkasten poreilua, pelkkää ikuisesti liikkuvaa materiaa, joka kuitenkaan lainalaisuuksiltaan ole "pelkkää fysiikkaa", sillä fysiikalla on oma rajallinen objektiivinen tutkimuskohteensa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lisäksi DM:n käsitys liikkeestä on päin persettä,


Ei ole. Se on DM:n ydinkysymys ja ratkaiseva perusaksiooma, että 'materia ja liike' ovat dialektisia vastakohtia.

Sitä ei siis tyhjentävästi johdeta mistään, kuten ei sitäkään, että "jumalia ei ole olemassa", tai että "kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo", vaan noita aksioomia käytetään teorinmuodostuksessa ja niitä teorioita sitten testataan kokeellisesti.

Lainaus
ja DM on tunnetusti ristiriidassa erityisen ja yleisen suhteellisuusteorian kanssa,


NO EI PERKELE OLE AINAKAAN ERITYISEN, vaan kumottuaan kokeellisesti absoluuttisen ajan ja avaruuden aksioomat Newtonin mekaniikassa EST nimenomaan nosti sekä Baconin että DM:n todelliseen arvoonsa ko. seikan ENNUSTANEINA filosofioina! Sen aksiooman ONGELMALLISUUDEN tiedostaminenhan on tunnetusti jo Zenon Elealaiselta peräisin, josta syystä häntä (eikä Herakleitosta tai Aristotelesta) pidetään dialektiikan perustajana.


Ristiriidassa ompi DM suppean ja yleisen suhteellisuusteorian kanssa! Turha vongata vastaan.


Minä sen paremmin tiedän kuin sinä, että EI OLE, eikä ole koskaan aiksemminkaan ollut!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
ja NL:ssä suhtista pidettiin "porvarillisena pseudotieteenä":

http://books.google.fi/books/about/Einstein_and_Soviet_ideology.html?id=f_-lAYZzP1UC&redir_esc=y

"Einstein and Soviet Ideology

This book traces the historical trajectory of one of the most momentous confrontations in the intellectual life of the Soviet Union—the conflict between Einstein’s theory of relativity and official Soviet ideology embodied in dialectical materialism. "


Puhdasta paskaa. Einsteinin filosofiaa on perusteellisesti ruodittu Kuznetsovin teoksessa "Einstein", loistoteos.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Einstein%2c+Albert

Sää et kerta kaikkiaan käsitä, että SOVJETSKAJA JA SITÄ KAUTTA NL:N TIEDEAKATEMIAN KANTA ON NETISSÄ, NETISSÄ, NETISSÄ!

Ja KAIKELTA haistapaskankaakatukselta on tuossa suhteessa PUDONNUT "JOURNALISTINEN" POHJA!


Ensyklopediastasi voi tarkistaa, mitä kaikkea pseudotiedettä NL:ssä todellisuudessa harrastettiin. Muuta virkaahan kyseisellä, yli 30 vuotta vanhalla, roskasivustolla ei ole.


Näytä sitten, missä siellä sanotaan, että "DM on ristiriidassa EST:n kanssa"!

Silloinhan se kirja olisi täysin ristiriitainenkin, jos siellä jossakin muualla kuin suhtisten kohdalla jotakin tuollaista sanottaisiin!!!

Että LINKKI JA LAINAUS TISKIIN! Tai lakkaa jauhamasta paskaa skitso"lähtedesi" kanssa!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" Soviet attitudes toward Einstein’s scientific and philosophical thought passed through several stages. During the pre-Stalin era, Marxist philosophers clashed over the problem of defining dialectical materialism in relation to the ongoing revolution in science. This controversy produced a full spectrum of Marxist attitudes toward the theory of relativity, ranging from complete acceptance to total rejection. Disunity also prevented Marxist writers from interfering with the work of those Soviet physicists who produced a rich literature extolling the theory of relativity. "


Kaikki fyysikot eivät olleet dialektisia eivätkä ihan kaikki muitakaan materialisteja. NL:ssa oli tietyissä rajoissa sallittua olla tieteessäkin myös uskovainen, jos sai kuitenkin tuloksia, eikä pelkästään saarnannut. Pavlovkaan ei NL:n aikana ilmaissut koskaan muuta kantaa uskontoon kuin että "vaimo on uskovainen".


Suurin osa asioista perillä olevista fyysikoista loikkasi lännen puolelle...


Alkupaukkuteorian kehittäjä Georgi Gamov siityi länteen ja ryhtyi sinänsä hyvien lasten tiedekirjojen tekijäksi, kun lännessä ei kyseistä ammattia tunnettua paitsi uskonnollisena, ja oli hyvin markkinoita. Alkupaukkuteoriaan varmasti katsottiin laajasti viistoon, ja niin minäkin teen. Uskon just sen, mitä on varmasti todistettu, enkä yhtään enempää. Sen olen mekaniikan tutkimuksessa oppinut.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" During the Stalin era (1929-1953), conflicting forces in Marxist thinking were eliminated, and complete unity was established and firmly guarded by the state. Marxist theorists declared war on “idealistic” principles built into Einstein’s scientific work. "


Ei kukaan hänen FYSIKAALISTA ERITYISTÄ SUHTELLISUUSTEORIAANSA KIISTÄNYT ainakaan enää sen jälkeen, kun sen tarkkuus oli todistettu uraaniatomin halkaisun yhteydessä (Lise Meitner)!

Hänen "platonistisen" antibaconilaisen filosofiansa ja fysiikan ja geometrian tutkimuskohteen samaistamistaan ei tietekään ontologisti hyväksytty. Mutta niillä ei ole merkitystä hänen erityistieteellisen teoriansa totuuden kannalta, joka dialektisen materilismin jos minkä riemuksi kumosi platonistisen/newtonilaisen "absoluuttisen aika-avaruuden", muka "aineettoman tosiolevaisen"!


Älä lässytä paskaa. Mikä into sinulla on ryssiä puolustaa?


Ei mikään. En vain ylipäätään siedä valehtelua tieteessä, koska tieteen tehtävä on kumota valeet!!!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" State harassment of leading physicists accused of idealistic digressions persisted throughout the Stalinist era. Several leading proponents of Einstein’s ideas perished in political prisons. "


NIMIÄ TISKIIN!


Lue ko. kirjasta!


En lue paskaa. Taidat olla omasta päästäsi keksaissut koko "kirjan". On perkeleesti aiheellistakin lukemista.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" Despite all these pressures, some leading physicists used every opportunity to reaffirm their fundamental agreement with the theory of relativity as one of the fundamental contributions to twentieth-century scientific thought. "


Uskomatonta kaakatusta! NL sentään valmisteli EST:n pohjalta ATOMIPOMMIAKIN lännestä vakoilluin tiedoin jo suurin piirtein vuodesta 1940 alkaen!


Nimenomaan vakoillun ja varastetuin tiedoin. Senhän ryssät osaavat vielä tänä päivänäkin.


Ne olivat läntisiä tieteenharjoittajia, jotka ottivat yhteyttä Stalinin suuntaan, koska "lännen johtajille yksin ei voi antaa kirvestä hullun käteen".

Vakoilussa ja tieteenfiolofiassa on sellainen yhtäläisyys, että parhaat eivät ole ammattilaisia, vaan harrastajia kuten mm. Lenin ja monet keksintöjä tehneet erityistieteilijät (paitsi tietysti Bacon ja Marx, ja Sorge ja Suvorov...).

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" The post-Stalinist period (1953-1985) gradually evolved into a profound transformation of every domain of social and cultural life, and Einstein’s scientific and philosophical legacy was no exception. "


Einsteinin platonistinen antibaconismi ja dialektiikan kiistäminen mm. satunnaisuuden ja välttämättömyyden kysymyksessä ei saavuttanut ainakaan Tiedeakatemian hyväksyntää.


Kiviäkin kiinnostaa. Pointti on se, että EST:tä pidettiin NL:ssä pseudotieteenä ideologisista syistä.


LINKKI NEUVOSTOLIITTOLAISEEN LÄHTESEEN!!!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" Whereas Stalinist writers tried to reformulate Einstein’s principles to accommodate dialectical materialism, post-Stalinist thinkers, much more familiar with modern physics than their predecessors, attempted to make Marxist philosophy sufficiently flexible to absorb the guiding principles of the theory of relativity. "


Se oli juuri tuota ("riittävän joustavaa") alun pitäenkin! SUORASTAAN BACONISTA LÄHTIEN JO!!!

Lainaus
" A wide range of Einstein’s ideas, previously regarded as symptoms of bourgeois decadence, was now hailed as a cornerstone of the Marxist philosophy of science. "


Eikä ainuttakaan esimerkkiä!


Lue kirjasta, pölvästi.


En lue, vaan sinä laitat linkin ORIGINAALIIN NEUVOSTOLIITTOLAISEEN LÄHTESEEN!!!

Lainaus
Lainaus
Sitä paitsi: TOTTA PERKELEESSÄ ERITYISTIETEELLISET LÖYDÖT AINA VAIKUTTAVAT MYÖS TIETEENFILOSOFIAAN!

Niin tulee tekemään myös "Higgsin bosoni" LÖYTYY SITÄ TAI EI! (Jälkimmäisessä tapauksessa vaikutus on tietysti DM:in melko pieni... Sen suosioon epäilmättä kuitenkin sitäkin suurempi (vaikkei se tieteellisenä oppina (VAIN) SUOSION VARSSA eläkään!)!


Älä viitsi höpöttää Higgsin bosonista, kun et siitä kerrassaan mitää ymmärrä. Opettele ensin kvanttimekaniikan perusteet, äläkä lallattele tyhjänpäiväisyyksiäsi Higgsistä.


Minä "lallattelen" sitä, että TÄMÄN VUODEN AIKANA SE SELVIÄÄ!

Minä vedän sitten vasta omat johtopäätökseni DM:n pohjalta.

Minua ei saa mikään uskomaan "muodolliseen logiikkaan luonnon rakenne-elementtinä". Korkeintaan senkin olettamuksen kanssa on saattanut päästä "syvemmälle" kuin olisin voinut uskoa (jos Higgs todella on olemassa).

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" The post-Stalinist era also produced an extensive and appreciative literature on the humanistic aspect of Einstein’s thought.

The short-lived period of perestroika (1985-1991) accelerated the de-Stalinization process, "


Stalin ei tuonut mitään erityistä luonnotieteiden filosofiaan, eikä kirjoittanut erityisesti siitä. Hän keskittyi yhteiskuntatieteiden filosofiaan.


Hän keskittyi "vihollistensa" eliminointiin.


Juu, Hitlerin, Tannerin, Hirohiton, Rytin, Pétainin, Weygandin, Antonescun, Tison, Horthyn... aika lailla samojen kuin Churcill, Roosevelt, Mao, Tshiang Kai Shek, Ho Tshi Minh, Tito, Gandhi, de Gaulle jne.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" post-Stalinist gains were solidified, and the theory of relativity was increasingly shorn of ideological burdens, thus removing one of the last remnants of the Stalinist war on science."


Nyt vasta todella nähdään, millaisia uhkia ja hölmöyksiä vastaan Stalinin sota TIETEEN PUOLESTA todella tapahtui, ja mitä sakeaa höyrypäistä HAISTAPASKANTIEDETTÄ sillä menestyksellisesti torjuttiin!!! Kiitoksia vain "oppitunneista"!


Älä viitsi turhaa höpöttää maailman hulluimpiin kuuluvasta, miljoonia ihmisiä tappaneesta sekopäädiktaattorista.


Miljoonia tuhoamissotaa käyneitä fasisteja.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ilmeisesti erimielisyys koskee sitä, MITEN ne sitä ovat. Sinä ja Enqvist tuppaatte ihmisen keksimän muodollisen logiikan sinne "todellisuuden universaaliksi parametriksi", jollaista metafysiikkaa DM ei voi kakistelematta hyväksyä!


Emme ole tunkeneet sinne mitään logiikkaa, vaan fysikaalisia ominaisuuksia.


Ei ole perää. Kvanttikenttäteoria ei ole mikään todellisuuden "yksi-yhteen -malli". Ei luonnossa ole mitään "äärettömiä olioita MINKÄÄN määrällisen muuttujan suhteen, ei ainakaa DM:n (määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumisen lain) mukaan!


Mistä helvetin äärettömistä olioista sinä nyt puhut? Kvanttikenttäteoriassa ei esiinny mitään äärettömiä fysikaalisia suureita. Omaan tietämättömyyteesi perustuvaa hourailua.


Äärettömiä matemaattia esiintyy. Eikä se mitään. Antaa esiintyä vaan... Kyllä niillä voidaan makroskooppisessakin mekaniikassa KUVATA aivan tavallisia klassisiakin kappaleita, uskomatonta mutta totta, perästä ehkä kuuluu, jos noita päiviä riittää...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ilmeisesti kiistät harhoissasi jo fysikaalisen ominaisuuksienkin olemassaolon, ja korvaat ne Leninin dialektisilla henkäisyillä?


Olen tässä kysymyksessä jos missä sekä filosofinen että erityistieteelinen huippusiantuntija (kovimmat jutut on perstaskussa) ja tiedän, että fysikaalisten teorioden kaikki kiemurat sellaisenaan eivät tarkoita materiaalisia olioita!


Olet tässä kysymyksessä täysin amatööri, suorastaan pelle.


En todellakaan ole väittänyt mikään kvanttimekaanikko olevanikaan. Mutta tiedän yhtä ja toista teorianmuodostuksesta.

Lainaus
"Suurin" tieteellisin "näyttösi" on elähtäneestä palkintaivutteluteoriasta tehty "kirjallisuuskatsaus", jonka perusteella yrität kumota mm. hiukkasfysiikan standardimallia ja tarjota tilalle kommunismia.


Mikä helvetin "kirjallisuuskatsaus"? (Sellainen minulta nimenomaan mm. väikkäristä vielä puuttuu... Toisin alalla on ollut vain muutama todellinen toimija, jotka ovat todella nitkauttaneet teoriaa eteenpäin, vaikka lähdettäisiin Leonard Eulerista, niin alle 20 perusydinteorian osalta. Ja Eulerhan oli Newtonin, Leibnitzin, Bernoullin ja Robert Hooken aikalainen. Jean Bernoulli pantiin selvittämään, kumpi mekaniikan oli keksinyt, Newton vai Leibnitz, jossa yhteydessä kolmikko keksi variaatiolaskennan, ja hän esitti 19-vuotiasta Leonard Euleria edesmenneen poikansa tilalle Venäjän Akatemian mekaniikan oppituolin haltijaksi.)

Lainaus
Kertoo jo paljon tieteellisestä "osaamisestasi"..


Ymmärrät siitä tasan saman verran kuin yleensäkin fysiikasta, ja dialektisesta materiualsimista.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_in_the_Soviet_Union

"Communist propaganda in the Soviet Union was extensively based on the Marxism-Leninism ideology to promote the Communist Party line. In societies with pervasive censorship, the propaganda was omnipresent and very efficient. It penetrated even social and natural sciences giving rise to various pseudo-scientific theories like Lysenkoism, whereas fields of real knowledge, as genetics, cybernetics, and comparative linguistics were condemned and forbidden as "bourgeois pseudoscience". With "truths repressed, falsehoods in every field were incessantly rubbed in in print, at endless meetings, in school, in mass demonstrations, on the radio".[1]


Tyhjää epäkonkreettista paskanjauhamista. Ei ole ihme, että Wiki on konkan partaalla.


Puhdasta faktaa sanasta sanaan. Wiki voi paremmin kuin koskaan.


Puhdasta paskaa. Tuon takia jenkit ovat kääntäneet Sovjetskajan nettiin. (Käännös on huono. Venäläisten omat käännokset olivat englanninengalntia, tämä on amerikan).

Lainaus
Lainaus
Lainaus
The main Soviet censorship body, Glavlit, employed 70,000 full-time staff not only to eliminate any undesirable printed materials, but also "to ensure that the correct ideological spin was put on every published item". Telling anything against the "Party line" was punished by imprisonment or through punitive psychiatry. "Today a man only talks freely to his wife – at night, with the blankets pulled over his head", said writer Isaac Babel privately to a trusted friend [1]


En ota kantaa kirjallisuuden sensuuriin, kun en tunne asiaa. Ei olisi Mihail Bulgakovin juttujen kaltaisia monessa maassa sallittu. Ja toki niitä sensuroitiinkin: Stalin kielsi "Turbinien päivät", joka sijoittui Kiovan yliopiston ikuisten opiskelijoiden joukkoon sisällissodan ja Petljuran hallinnon aikaan päähenkilönä sukupuolitautien erikoislääkäri tri Turbin, kun oli ensin itse katsonut sen 11 kertaa. Tunnetuin Bugakov on tietysti "Saatana saapuu Moskovaan".


Sinä et tietenkään tunne asiaa, mutta jokainen täysjärkinen voi tarkastaa asian antamastani tekstistä ja viitteistä.


Sinä et ainakaan tiedä asista yhtään mitään ja nielet kaiken paskan ja yrjöät sitä vielä ettenpäin ympäriinsä...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
" According to Robert Conquest, "


Conquest on skitsolalla, jota kenenkään enää luulisi muistavan...


Siis Koivula on skitsolalla...


http://www.tiede.fi/keskustelut/post996036.html#p996036

" Popular media and most historians for decades have described the great famine that struck most of the USSR in the early 1930s as "man-made," very often even a "genocide" that Stalin perpetrated intentionally against Ukrainians and sometimes other national groups to destroy them as nations. The most famous exposition of this view is the book Harvest of Sorrow, now almost two decades old, by the prolific (and problematic) historian Robert Conquest, but this perspective can be found in History Channel documentaries on Stalin, many textbooks of Soviet history, Western and even World Civilization, and many writings on Stalinism, on the history of famines, and on genocide.

This perspective, however, is wrong. The famine that took place was not limited to Ukraine or even to rural areas of the USSR, it was not fundamentally or exclusively man-made, and it was far from the intention of Stalin and others in the Soviet leadership to create such as disaster. ... "

Lainaus
Lainaus
Lainaus
"All in all, unprecedented terror must seem necessary to ideologically motivated attempts to transform society massively and speedily, against its natural possibilities. The accompanying falsifications took place, and on a barely credible scale, in every sphere. Real facts, real statistics, disappeared into the realm of fantasy.


Suunnitelmatalous vaati ehdottomasti tarkkoja tilastoja! MUISSA MAISSA kuten Suomessa ja USA:ssa ei niinkään ollut väliä! USA:ssa päästiin esimerkiksi väkiluvussa alle 2 miljoonan virheeseen vasta 60-luvulla, tilastollisilla menetelmillä, joilla pystyttiin arvioimaan myös kuinka suuri osa väestöä pötkii koko ajan viraomaisia pakoon. Se oli suuri, kun ei ollut kuitenkaan lainvaraista sosiaaliturvaa, joka olisi tuonut ison osan näkösälle.


Älä lässytä paskaa. NL:ssä väärennettiin asia kuin asia...


Et tiedä asista mitään, joten älä jauha paskaankaan.

On sitä paitsi entisen NL:n sisäinen asia, mitä he siellä keskenään toisilleen väärentelivätkin.

Kannattaisi kiinnittää huomiota ennemminkin sellaisiin nykyisiin väärennöksiin, jotka uhkaavat toimeentuloamme, terveyttämme ja henkeämme, ja rinnastuvat juridisesti ehkä juuri joukkomurhaan.

Mutta porukkasi tarkoitus onkin juuri kääntää huomio näistä pois! Ei auta...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
History, including the History of the Communist Party, or rather especially the history of the Communist Party, was rewritten. Unpersons disappeared from the official record. A new past, as well as new present, was imposed on the captive minds of the Soviet population, as was, of course, admitted when truth emerged in the late 1980s".[1]"


80-luvun lopulla tulivat pöyristyttävimmät skitsoilut! Niistä taas pöyristyttävin oli, että väestötilastoihin, ilman että ne muuttuisivat, lisättiin joidenkin "selvitysten" perusteella kullekin vuodelle 2 mlj syntynyttä ja 2 miljoonaa (vauva)kuollutta, jotka "kuolleet" sitten olisivat olleet niitä "tappamalla tapettuja kommunismin uhreja"....


Taas tieteenvastustaja Koivula vauhdissa. Olet säälittävä pelle.


http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=1187.msg291735#msg291735
http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=1187.msg296639#msg296639

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2992826/miten-halosen-ja-hautalan-tilastokeskus-sepitti-eu-lle-70-miljoona-tapettua-maon-uhria-/

Siinä on kaikki lähteet näkösällä, ainkaan niitä ei ole voinut "väärentää"!!!


Linkittämälläsi Tilastokeskuksen sivulla ei todellakaan puhuta mistään "72 miljoonasta tapetusta" kuten sinä olet sivuillesi VÄÄRENTÄNYT.


"72 miljonna tai "65 miljoonaa ("Mustis", jossa vertalun vuoksi "Stalinon uhrja on "8 miljoonaa, joista tekstissä 6 mlj. ilmnee karkotetuiksi), se ja sama, sepitettyjä mitkä sepitettyjä!

Pilastokeskus on "väärentänyt alkuperäisen linkkinsä", joka on täällä, ja josta se on saman hengenvetoon ohjattu myös Skitso-Rummelille englanninkielisiltä sivuilta, ja sinne se heti myös pöllähti.

http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=1187.msg332829#msg332829


Älä höpötä, en usko valheitasi. Olet härskisti väärentänyt tekstin ja sillä sipuli.


En ole. Löytyy se muualtakin, esimerkiksi printattuna silloisilta sivuilta.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Olet täysin hakoteillä.

Objektiivinen fakta asiassa on, että Maon arvellaan (suorasti tai epäsuorasti) tapattaneen 40-70 miljoonaa kiinalaista valtakaudellaan 1949-76:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong

"Although Mao encouraged population growth and China's population almost doubled during the period of his leadership[6] (from around 550 to over 900 million),[3][4] his rule from 1949 to 1976 is believed to have caused the deaths of 40 to 70 million people.[7][8]"


Absoluuttisen mahdotonta väestön kaksinkertaistuessa vain 27 vuodessa! Kun maasta pois suuntautui vielä huomattava muuttoliikekin, ja 10 Maon viimeisen vuoden aikana sovellettiin ankaraa syntyvyydensäännöstelyä!


Et ymmärrä asiasta mitään, joten lopeta valehtelu. Poliittinen pelisi on vihelletty poikki jo ajat sitten.


En pelaa poliittista peliä vaan teen tiedettä, ja luon siihen muillekin edellytyksiä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
[7] Short, Philip (2001). Mao: A Life. Owl Books. p. 631. ISBN 0805066381.; Chang, Jung and Halliday, Jon. Mao: The Unknown Story. Jonathan Cape, London, 2005. ISBN 0-224-07126-2 p. 3; Rummel, R. J. China’s Bloody Century: Genocide and Mass Murder Since 1900 Transaction Publishers, 1991. ISBN 0-88738-417-X p. 205: In light of recent evidence, Rummel has increased Mao's democide toll to 77 million;


Skitso-Rummel KERTOI PELKÄTÄÄN HALOSEN PERUSTEELLA KAHDELLA KOTKOTUKSENSA, jotka hän oli edellisenkerran kertonut kahdella Jung Changin perusteella (mikä minun tulkintani mukaan oli jo Kiinan itsensä valeprovokaatio saadakseen nuo oikeat väestötiedot leviämään "kaunokirjallisuudessa" ja kaakattelulehdissä, ja onnistui siinä 100%:sti... Mutta sitten tuli Tarja. ja onnistuminen oli 200%... Minä huomasin tuon heti ja pistin saman tien palstoille.


Olet sekopää, tieteenvastustaja.


Puolustaja.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Daniel Jonah Goldhagen. Worse Than War: Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity. PublicAffairs, 2009. ISBN 1-58648-769-8 p. 53: "...the Chinese communists' murdering of a mind-boggling number of people, over 70 million Chinese, and an additional 1.2 million Tibetans."

[8] Fenby, Jonathan. Modern China: The Fall and Rise of a Great Power, 1850 to the Present. Ecco, 2008. ISBN 0-06-166116-3 p. 351 "Mao’s responsibility for the extinction of anywhere from 40 to 70 million lives brands him as a mass killer greater than Hitler or Stalin, his indifference to the suffering and the loss of humans breathtaking."


Voi vittu sun juttuja... Että "suurempi kuin Stalin..." Stalinin NL:hän se edellisen luonnollisen väestönkasvun maailmanennätyksen teki.... EIKÄ MINKÄÄNLAISTA MERKKIÄ MISTÄÄN "MASSAMURHISTA" NÄY VÄESTÖTILASTOISSA!!!


Katso muista lähteistä kuin hikisen ensyklopediasi väärennetyistä lähteistä. Esimerkiksi tuosta mainitusta kirjasta.


Väärennetyt lähteet ovat viittaavinaan juuri Entsiklopedijaan, mutta sieltä löytyy ihan muuta ne "lähteet" kuten Harvajärki-Mace "kertovat" siellä muka olevan!

http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96129-juhani-putkinen-postaa-kumottus-sotapropagandaa

Lainaus
Lainaus
Lainaus
No ainakin sinulla ja maailman kuuluisimmalla pseudotiedemies Lysenkolla on paljon yhteistä: Kummankin pääasiallinen harrastus on/oli tieteen väärentäminen.


Minä korjaan väärennettyä tiedettä. Sen ja uuden tiedon luomisen välillä tosin ei ole periaatteellista eroa tieteessä.


Sinä et korjaa mitään, vaan väärennät ja teet tuhoa tieteelle.


Enempää et voisi olla väärässä!

Lainaus
Olet kuin kylähullu, joka kulkee megafooni kädessä huutaen "Eläköön Lenin, eläköön kommunismi, kuolkaa kaikki kapitalistisiat! Tervemenoa objektiivinen tiede ja tervetuloa tilalle kommunistinen pseudotiede!"


Tällä dialektiikka- ja pölhö"fysikalismi"kysymyksellä ei tarvitse olla mitään tekemistä politiikan kanssa.

Kapitalistitkin tarvitsevat oikeaa eivätkä haistapaskantiedettä. Jälkimmäistä "tarvitsevat" konkkaavat "soviunnolla"...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
http://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_field_(pseudoscience)

"The group, led by Anatoly Akimov and Gennady Shipov,[3] began the research as the state-sponsored Center for Nontraditional Technologies. However, the group disbanded in 1991 when their research was exposed as a fraud and an embezzlement of government funding by Ye. B. Aleksandrov; yet, for unknown reasons Akimov and Shipov received financing for torsion field research from the Ministry of Science from 1992 to 1995 and from the Ministry of Defense from 1996 to 1997, and continued further secretly,[2] as a private enterprise called The International Institute for Theoretical and Applied Physics (later called UVITOR)."


Tuolloin ei ollut enää Neuvostoliitto.


Oli se alkuvaiheessa:

"The theory, conceived in the Soviet Union by a group of physicists in the 1980s, is loosely based on Einstein-Cartan theory and some variant solutions of Maxwell's equations.[2] The group, led by Anatoly Akimov..."


Rajaan tarksteluni siihen, mitä oli vuoden 1979 Entsiklopedijassa ainakin itselleni uusien asioiden suhteen, koska minulla ei ole niistä muista varmoja lähteitä. Tosin on minulla myös vuoden 1989 suppea paperientsiklopedija. Mutta en viitsi edes katsoa tuota, kun en tiedä, mitä se on venäjäksi.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
NIMET TISKIIN!


Lähteet on tässä. Siitä vaan osoittamaan kohta kohdalta, mikä on muka "väärin"!:

V. Soifer, Lysenko and the tragedy of Soviet science, Rutgers, 1994
D. Joravsky, The Lysenko affair, Cambridge University Press,1970
W. Gratzer, The undegrowth of science, Oxford University Press, 2000


Ei siellä ole nimiä. tarvitaan nimet, ja niiden pitäisi mieluiten olla sitten myös Memorialin listassa.


Siellä on nimet, et ole vilkaisssutkaan.


Linkki!

Neuvostoliiton tiede ei ollut mikään "tragedia" kuten Suomen pierupeilkisolu"tiede", vaan suuri voittokulku erityisesti ihmistieteiden alalla!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ei ollut.


Kyllä oli. Lysenkolaisuus on synonyymi "tieteelliselle" stalinismille.


Onko Helsingin Ylikeenilalatuston "professori" Kai "Keenistä-lallaa" (From-the-Genes-La-la-laa") Kaila, Einon jälkeläinen, "tieteellinen stalinisti"?

http://www.google.fi/images?q=%22Kai+kaila%22&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox&rls=org.mozilla%3Afi-FI%3Aunofficial&oi=image_result_group&sa=X

Jos "ei ole", niin MISTÄ KAKSOISSTANDARDI???


Älä höpötä asian vierestä. Nyt oli kyse Lysenkosta ja Stalinista, ei mistään Kailasta.


Lysenko ei ole mitään sellaista tehnyt eikä puhunut, kuin sinä väität, EIKÄ HÄNELLÄ OLLUT MITÄÄN TEKEMISTÄ MINKÄÄN "NEUROTIETEIDEN" KANSSA, MUTTA KAI KAILA ON KAAKATTANUT JUURI SELLAISTA!!!

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3008376/-skeptistista-holynpolyihmiskuvaa-ja-puoskaritiedetta-/
http://nakokulma.net/index.php?topic=10285.msg219187#msg219187

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Eli sua ei pätkääkään kiinnosta konkrettinen Lysenkon todellisten kirjoitusten arvostelu,


Sen ovat muut, asiantuntijat, tehneet minun puolestani.


Ei ole näkynyt. Kukaan ei ole missään viitannut noihin netissä oleviin hänen linjakirjoituksiinsa (jotka eivät tarkoittaneet NL:n tieteen linjaa).


Niitä löytyy pilvin pimein esim. Googlella.


No iske sitten tiskiin! En MINÄ tiedä sellaiten nimiä!

Lainaus
Ai niin, mutta ethän sinä dorka osaa käyttää edes Googlea!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
vaan heiluttelet vain väärennöksiä ilmassa ja huutelet "ottakaa varas kiinni" -kaakatuksia niille, jotka eivät skitsoväärennyksiäsi ota "todesta"!


Se on tasantarkkaa sinun tehtäväsi osoittaa, mikä muka on "väärin" niissä tuhansissa julkaisuissa, jotka kiistattomasti osoittavat Lysenkon täydeksi huijariksi.


Mua ei kiinnosta heidän kirjalliset harjoituksensa. Mitä tiedän, mitä Lysenkon väittesitä on todistettu, ja tiedän myös, mikä ainakin oli paskaa.

Kukaan ei ole kritisoinut noita kirjoituksia.


Onpas. Et vaan osaa etsiä.


Sinä etsit ja isket tiskiin, kun olet väitteen esittänytkin!

Muokannut: Risto Koivula , 4/21/2012 10:09:34 AM


materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359981 , Risto Koivula , 26.03.2012 01:54:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359982 , Risto Koivula , 26.03.2012 02:01:21 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359985 , Otto Mäkelä , 26.03.2012 02:25:37 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360012 , Risto Koivula , 26.03.2012 15:04:02 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360018 , tyy , 26.03.2012 15:28:54 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360109 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 16:59:16 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360129 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:45:50 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360035 , JuhaHuuhaa , 26.03.2012 20:44:05 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360036 , Risto Koivula , 26.03.2012 23:42:25 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360045 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 10:42:01 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360052 , Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360102 , tyy , 28.03.2012 15:50:04 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360128 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14 ]
                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360153 , pulivari , 29.03.2012 13:32:32 ]
                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360177 , Risto Koivula , 29.03.2012 20:26:45 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360183 , pulivari , 29.03.2012 22:12:52 ]
                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360187 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:36:16 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360193 , pulivari , 30.03.2012 11:32:18 ]
                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360224 , Risto Koivula , 30.03.2012 17:28:39 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka   [ 360232 , Risto Koivula , 30.03.2012 20:09:42 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka   [ 360339 , pulivari , 03.04.2012 15:01:33 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360324 , pulivari , 03.04.2012 10:46:58 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360338 , riiviö , 03.04.2012 14:53:57 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360340 , pulivari , 03.04.2012 15:29:38 ]
                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360341 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 15:40:34 ]
                                                                    Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360344 , pulivari , 03.04.2012 16:50:31 ]
                                                                        Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360345 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 18:35:13 ]
                                                                            Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360351 , pulivari , 03.04.2012 20:22:26 ]
                                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360357 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 21:32:12 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360379 , riiviö , 04.04.2012 13:04:46 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360385 , pulivari , 04.04.2012 13:56:56 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360392 , riiviö , 04.04.2012 16:14:43 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360395 , pulivari , 04.04.2012 17:24:31 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360414 , Risto Koivula , 05.04.2012 03:43:44 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360435 , pulivari , 05.04.2012 15:56:07 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360516 , Risto Koivula , 07.04.2012 04:58:39 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360517 , Risto Koivula , 07.04.2012 07:20:35 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360524 , pulivari , 07.04.2012 12:33:18 ]
                                                                            Hoosiannaa, VYSIIKASTA-lallaaa...!!!   [ 360545 , Risto Koivula , 08.04.2012 03:39:03 ]
                                                                                Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360556 , pulivari , 08.04.2012 15:30:17 ]
                                                                                    Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360575 , Risto Koivula , 09.04.2012 01:48:21 ]
                                                                                        Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360669 , pulivari , 13.04.2012 20:01:59 ]
                                                                                            Pyhitetty olkoon filosofia...?   [ 360679 , Dorcas Gustine , 14.04.2012 21:07:01 ]
                                                                                            Fysiikasta fysiikalla fysikoidaan fysiikkaa fysiikaksi...   [ 360682 , Risto Koivula , 15.04.2012 02:54:44 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360518 , pulivari , 07.04.2012 09:55:38 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360526 , Risto Koivula , 07.04.2012 14:04:50 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360534 , pulivari , 07.04.2012 18:20:47 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360548 , Risto Koivula , 08.04.2012 10:04:35 ]
                                                                                    valematerialistinen dialektinen logiikka?   [ 360561 , pulivari , 08.04.2012 17:46:06 ]
                                                                                        "Japetuksen" sekoilut...   [ 360577 , Risto Koivula , 09.04.2012 05:04:19 ]
                                                                                            "Japetuksen" sekoilut...   [ 360586 , Risto Koivula , 09.04.2012 15:29:22 ]
                                                                                                Koivulan sekoilut...   [ 360601 , pulivari , 10.04.2012 12:52:31 ]
                                                                                                    Koivulan sekoilut...   [ 360603 , Risto Koivula , 10.04.2012 18:31:52 ]
                                                                                                        Koivulan sekoilut...   [ 360608 , pulivari , 11.04.2012 08:24:32 ]
                                                                                                            Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360609 , pulivari , 11.04.2012 11:20:04 ]
                                                                                                                Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360615 , Niilo Paasivirta , 11.04.2012 12:06:02 ]
                                                                                                                R. Tyyne   [ 360634 , Risto Koivula , 11.04.2012 23:32:30 ]
                                                                                                                    R. Tyyne   [ 360642 , pulivari , 12.04.2012 08:17:11 ]
                                                                                                                        R. Tyyne   [ 360654 , Risto Koivula , 12.04.2012 15:15:00 ]
                                                                                                                            R. Tyyne   [ 360659 , pulivari , 12.04.2012 16:57:50 ]
                                                                                                                                R. Tyyne   [ 360663 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:19:48 ]
                                                                                                                                    Risto "Kriminaali" Koivula...   [ 360667 , pulivari , 13.04.2012 16:56:32 ]
                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360664 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:20:25 ]
                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360665 , Risto Koivula , 12.04.2012 23:57:48 ]
                                                                                                                                        Wikin sekoilut   [ 360668 , pulivari , 13.04.2012 18:00:55 ]
                                                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360671 , Risto Koivula , 14.04.2012 12:49:39 ]
                                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360780 , pulivari , 20.04.2012 18:13:09 ]
                                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360791 , Risto Koivula , 21.04.2012 08:58:07 ]
                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363343 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 10:52:04 ]
                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363356 , Risto Koivula , 16.07.2012 17:19:12 ]
                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363361 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 17:48:29 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363362 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:07:56 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363382 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 21:35:31 ]
                                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363706 , Risto Koivula , 09.08.2012 01:59:41 ]
                                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363735 , Niilo Paasivirta , 11.08.2012 04:54:15 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363363 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:08:30 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363736 , Zaphod B , 11.08.2012 07:56:36 ]
                                                                                                                                                                            Tiedekeskustelua vai maailman tylsin small talk -palsta...   [ 363737 , Risto Koivula , 12.08.2012 00:23:07 ]
                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360630 , Risto Koivula , 11.04.2012 21:52:01 ]
                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360644 , pulivari , 12.04.2012 09:37:56 ]
                                                                                            Koivulan sekoilut...   [ 360600 , pulivari , 10.04.2012 12:30:03 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364176 , Risto Koivula , 21.09.2012 01:07:30 ]
                                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364202 , Risto Koivula , 23.09.2012 01:24:01 ]
                                                                                        Materialistinen dialektinen logiikka jytää vääristelyistä huolimatta   [ 364225 , Risto Koivula , 24.09.2012 04:31:04 ]
                                                                                            Trotski, dialektiikka ja talvisota (jota Trotski luuli sosialisminlevityssodaksi ja kannatti...)   [ 364682 , Risto Koivula , 12.10.2012 23:16:54 ]
                                                            Koivulan pseudotieteellinen emergenssikäsitys   [ 360437 , pulivari , 05.04.2012 18:13:49 ]
                                                                Koivulan tieteellinen emergenssikäsitys   [ 360455 , Risto Koivula , 06.04.2012 04:36:52 ]
                                                                    Koivulan emergenssikäsitys   [ 360467 , pulivari , 06.04.2012 11:40:49 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360210 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 15:17:10 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360201 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 13:33:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360169 , JuhaHuuhaa , 29.03.2012 15:54:56 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360093 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 15:26:16 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360097 , tyy , 28.03.2012 15:44:13 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360130 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:48:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360127 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:33:06 ]
                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360195 , Otto Mäkelä , 30.03.2012 11:55:22 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360198 , Jaakko Kankaanpää , 30.03.2012 12:10:03 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360207 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:29:37 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360286 , Pena , 02.04.2012 09:58:33 ]
                                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360299 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:51:50 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360204 , TomiP , 30.03.2012 13:54:54 ]
                                Dialektisen materialismin "pseudotiede"...   [ 360208 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:53:16 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360205 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:20:23 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360270 , Otto Mäkelä , 01.04.2012 12:13:49 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360284 , Risto Koivula , 01.04.2012 23:34:26 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360287 , Pena , 02.04.2012 10:02:38 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360298 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:48:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360285 , Pena , 02.04.2012 09:37:57 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360297 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:46:39 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360047 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 11:48:51 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360038 , Tomppa , 27.03.2012 00:37:02 ]
        Otsikoinnista   [ 360146 , jukx , 29.03.2012 11:42:19 ]
            Otsikoinnista   [ 360188 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:48:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360173 , pulivari , 29.03.2012 17:29:07 ]
    Koivulan huijaus?   [ 360416 , Pena , 05.04.2012 08:15:35 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360418 , Dens511 , 05.04.2012 09:10:20 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360438 , Risto Koivula , 05.04.2012 18:16:57 ]
            Koivulan huijaus?   [ 360511 , Pena , 06.04.2012 23:29:09 ]
                Koivulan huijaus?   [ 360514 , Risto Koivula , 07.04.2012 02:05:20 ]
                    Koivulan huijaus?   [ 360611 , Pena , 11.04.2012 11:40:38 ]
                        Koivulan huijaus?   [ 360620 , Jaakko Kankaanpää , 11.04.2012 12:20:30 ]