materialistinen dialektinen logiikka?

Risto Koivula , 9/21/2012 1:07:30 AM, 364176

Lainaus: pulivari, 07.04.2012 18:20:47, 360534
Lainaus: Risto Koivula , 07.04.2012 14:04:50, 360526
Lainaus: pulivari, 07.04.2012 09:55:38, 360518
Lainaus: Risto Koivula , 07.04.2012 04:58:39, 360516
Lainaus: pulivari, 05.04.2012 15:56:07, 360435
Lainaus: Risto Koivula , 05.04.2012 03:43:44, 360414
Lainaus: pulivari, 03.04.2012 10:46:58, 360324
Lainaus: Risto Koivula , 30.03.2012 17:28:39, 360224
Lainaus: pulivari, 30.03.2012 11:32:18, 360193
Lainaus: Risto Koivula , 30.03.2012 08:36:16, 360187
Lainaus
Ennen kaikkea luonnolla ei ole velvollisuutta lutviutua ihmisen yleensä keksimään muodolliseen logiikkaan.


Lainaus
Niin, eikä sillä myöskään ole velvollisuutta lutviutua dialektiseen logiikkaan aka leninismiin.


Lainaus
Lainaus
Se on kielen väline todellisuuden kuvaamisessa, ja sen olettaminen luonnon materiaaliseksi rakenne-elementiksi on pahimman laatuista "vitalismia".


No miksi sinä sitten oletat dialektisen logiikan sellaiseksi?


Se on myös työkalu todellisuuden mallintamiseksi, joka määräytyy sekä luonnosta itsestään että muodollisesta logiikasta.


Muodollinen logiikka on myös työkalu, joka määräytyy luonnosta itsestään.


Pitää paikkansa, mutta sitä itseään ei ole minään pakottavana eikä muunakaan lakina luonnossa itsessään, vaan sen yleisin (yleisyyttä rajoittamattomin) tunnettu ontologinen vastavuuspohja on Baconin olio-oppi.


Ei se olekaan muualla kuin kielessä, mutta sillä on materiaalisia vastaavuussuhteita luonnossa.


Juuri näin, mutta ei ole sillä tavalla "kaikenkattavaa vastaavuusuhdetta", että olisi jokin oliotaso, jonka olioissa mikä tahansa ominaisuus joko taysin olisi tai sitä ei olsi lainkaan, mikä on juuri ominaista kategorisesti toisensa pois sulkeville muodollisloogille vastakohdille.


Kaikki alkeishiukkasten ja niiden edelleen muodostamien systeemien ominaisuudet voidaan kyllä formuloida muodollisella logiikalla.


Ei voida ainakaan YHDEN TEORIAN puitteissa. Lisäksi meillä ei ole ehdotonta varmuutta, että alkeishiukkaset olisivat materian perustavin organisaatiotaso.


Kuten jo moneen kertaan todettu, alkeishiukkaset ovat alin taso, johon nykytietämyksen mukaan ylemmät tasot palautuvat. Se, onko vielä alempia tasoja, on toissijaista.


Kaikki ilmiöt, mitä alkeishiukkasmaailmassa esiintyy, eivät ole alkeishiukkasten nimeomaan FYSIKAALISIA ominaisuuksia.

Ovat, halusitpa sinä sitä tai et.

Kaikki LAIT eivät ole nimenomaan fysiikan lakeja, vaan on mm. matematiikan lakeja. Noole perustuvat heijastusalait, koska heijastus on vuorovaikuttavien olioidenkuvautumista toisetensa MUODOLLISISSA ominaisuuksissa

Voi olla myös fysiikkaa alempi emergenssitaso, jolla tuntemamme fysiikan lait eivät olekaan ehdottomia (esimerkiksi maksiminopeus oliolle) vaan fysiikan lait voivat olla näihin nähden aidosti emergenttejä.

Lainaus
Lainaus
Lisäksi herättää ihmetystä, että minkä takia kaiken pitäisi "redusoitua" NIMENOMAAN ALKEISHIUKKASTASOON, vaikka esimerkiksi se alapuolellakin olisi vielä tasoja, jotka kuitenkin ilmenisivät täydellisesti ainoastaan ja vain alkeishiukkasten kautta.

Kuinka monta kertaa pitää toitottaa, että voi olla alempiakin tasoja, joihin alkeishiukkaset edelleen redusoituvat? Toistaiseksi sellaisesta vaan ei ole mitään todisteita.

Enqvistiin matemmattiset "absoluuttisingulariteetit" LUONNOSSA ovat ainakin varmasti puutakeinää...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lähes mistä tahansa voidaan rakentaa paikallinen objektiivinen teoria, jonka sisällä muodollinen logiikka "pelaa täysin", mutta jokaisella konkreettisella teorialla on sovellettavuuden rajat, koska materiaalinen todellisuus itse ei kuitenkaan ole "looginen". Se on vain sinne päin, koska se koostuu suhteellisen itsenäisistä vuorovaikuttavista ja muuttuvista olioista (jotka lisäksi todessa teoriassa on kuvattu oikein).


Ei missään ole väitettykään, että teoriat kuvaisivat todellisuutta absoluuttisen oikein.


Kaikkia olioiden puolia ei yleensä voida kuvata samalla teorialla, ei välttämättä alkeishiukastenkaan, ja tämä on "redusoituvuudessa" aivan olennaista.


Kuvailu on eri asia kuin ontologia.


Niin on: "ontologiassa" eli materiaalisessa todellisuuessa ei ole ollenkaan muodollista logiikkaa.

Sinä sen sijaan kuvittelet, että dialektinen (skitso)logiikka on siellä!

Ei sekään siellä LOGIIKANA ole sen enempää, mutta sitä tarvitaan juuri päinvastaisen oletuksen aiheuttamien virheiden väistämiseen ja niiden mahdollisuuden tiedostamiseen, ja sitä kautta edekvaattiin mallitamiseen MONIN TEORIOIN.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ihmisen suorittama kuvailu itsessäänkin on emergentti prosessi, joka on seurausta alkeishiukkasten kompleksisista vuorovaikutusprosesseista.


Juu, mutta sen prosessin lait eivät saa vaikuttaa tuohon ontologiseen puoleen.

"Eivät saa"? Mitähän sieniä olet tällä kertaa mennyt popsimaan?

Kun eivät saa niin eivät saa: objektiivinen todellisuus ei riipu päähänpistoistamme. Ja väärät päähänpistot fysiikasta ja matematiikasta kostautuvat teknologiassa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ei voida "päätellä fysiikasta matematiikkaan eikä päin vastoin", vaan niiden välillä on muu, tulkinnallinen (konventionaalionen) suhde.


Se "tulkinnallinen suhde" on yksinkertaistettu lausahdus äärimmäisen monimutkaisille alkeishiukkasten välisille prosesseille, jotka tapahtuvat hermostossa ja sen ympäristössä (joka voi olla vaikka kuinka perkeleen laaja), kun hermostoon tulee ärsykkeitä (kuten fotoneita tjs.) tarkasteltavasta tutkimuskohteesta.


Ei sitä yksi yksilö tulkitse suoraan aistihavainnoistaan, vaan oikea tulkinta voi joskus olla vuosisatojenkin kumuloituvan ja itseään oikaisevan (takaisinkytkennällisen, systemaattisen) tieteellisen työn tulos.

En ole kiistänytkään. Se ei muuta asiaa yhtikäs miksikään sen suhteen, etteikö kyse olisi ontologisesti alkeishiukkasista ja niiden vuorovaikutusprosesseista.

Ei niitä kaikia objektiiviakaan lakeja ole alkeishiukkasilla, joita tässä taas on. Ihan kuten alkeishiukkastasoa alemmalla emergenssitasolla ei tarvitse päteä meidän tuntemamme olion maksinopeus c.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Itse asiassa jos olisi kaiken selittävä kaikenteoria, olisi tuossa suhteessa aivan mahdotonta, että se teoria olisi "fysiikkaa", vaan sellaisessa tapauksessa ehdottomasti "kaiken fysiikankin pitäisi olla matematiikkaa".


No ei. Matematiikka systeeminä ei ole millään tapaa riippumaton alkeishiukkastason fysikaalisista vuorovaikutusprosesseista - ne fysikaaliset prosessit matematiikan takana ovat vain sanoinkuvaamattoman kompleksisia. Jos esimerkiksi lasketaan joidenkin objektien lukumääriä tjs., niin näillä objekteilla on ensinnäkin jokin fysikaalinen koostumus, jonka fysikaalisissa vuorovaikutuksissa ne lähettävät esim. fotoneita taikka ääniaaltoja, jotka edelleen vuorovaikuttavat aistielimien kanssa aiheuttaen sähköisiä hermopulsseja, jotka edelleen käyvät läpi hitonmoisen joukon fysikaalisia vuorovaikutuksia keskushermostossa, jotka edelleen mm. aikaisempien, fysikaalisesti hermostoon "tallentuneiden" muistijälkien jne. vaikutuksesta aiheuttavat tietynlaisen joukon reaktioita ja lopulta tuntemuksen/tietämyksen siitä, että objekteja on näkökentässä esim. 3 kpl.


Olet täydellisesti ulalla asiasta. Lykkäät jo "keskuhermostoamme" kosmologistenkin prosessien "VÄLIINKIN"...


No en ole. Kosmologisissa prosesseissa, kuten keskushermostoprosesseissakin on kyse pelkistä alkeishiukkasten välisistä vuorovaikutuksista. Se, miten me tiedostamme maailmaa, on suoraa seurausta näistä vuorovaikutusprosesseista.


Kun me jotakin oletamme ontologiasta, esimerkiksi siitä, onko materiaallisessa todellisuuden muodollista logiikkaa vai ei, sillä ei ole yhtäänmitään tekemistä "tiedostusprosessimme alkeishiukkasten" kanssa....

Ai ei oletuksillamme ole mitään tekemistä tiedostusprosessimme kanssa?

Ei kun alkeishoukkastason erityispiirteiden tarkaselutasona.
Lainaus
Johan olet pahoissa pöllyissä... Käykö Lenin-sedän objektiivinen, immateriaalinen haamu tekemässä objektiivisia oletuksia puolestamme?

Ei. Mutta "Lenin-setä" auttaa tekemään oikeita aksiomaattisia oletuksia eikä vääriä.

Lainaus
Lainaus
Eikä niitä oletuksia voi myöskään suoraan havainnoida, vaan niistä johdetaan teorioita, jotka sitten ennustavat joitakin testattavissa oleviakin tuloksia.

Lainaus
Lainaus
Ei Einsteinkaan mistään tuollaisesta ikinä puhunut, vaan kun hän oletti muodollisen logiikan olevan "todellisuuteen kirjoitettua" matematiikan sisällä, se tarkoitti juuri, että hän oletti fysikaalisten olioiden olevan joninlaisia matemattisen avaruusubstanssin/"eetterin" aaltoliikepaketteja (vaikka oli valon aaltoliiketeorian "eetterin" kumonnut). Hän siis oletti platonistien objektiivisen matemaattisen todellisuuden siten, että "todellisuus olisi geometriaa" (jossakin materiaalisessa substanssissa, joka on "tyhjää" ilman niitä geometrisia liikeitä ja muita). Täällä on enemmän pulinaa matematiikan omasta tutkimuskohtesta ja sen olemassaolosta luonnonna:

http://nakokulma.net/index.php?topic=1634.msg218810#msg218810

Ns. "aivolallatus" ei tähän yhteyteen lopultakaan kuulu millään tavalla.


Einstein olikin täysin väärässä tuon asian suhteen, kuten olet sinäkin.


Geometrisia ja muitakin matemaattisia suhteita kyllä on luonnossa, mutta siellä ei ole muodollista logiikkaa, koska se ei sellaisenaan tutki luonnon olioiden vaan KIELEN muotoja.

Geometriset ja matemaattiset suhteet ovat emergenttejä, kuten kielikin.

Emergenssi luonnossa on objektiivisen dialektiikan tutkimuskohde (sanoo Sovjetskaja).

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Matematiikka on meidän tapamme tiedostaa asioita,


Ei ole, vaan perimmiltään sekin on sitä, mitä luonnosta tutkitaan, kuten fysiikkakin.

Tutkimus on täysin riippuvaista ihmisten tiedostusprosessista.

Ihan vapaasti...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
mikä ei tietystikään tarkoita sitä, etteikö tämä tiedostusprosessi määräytyisi tunnettujen luonnonlakien, siis alkeishiukkasten välisten fysikaalisten vuorovaikutusprosessien pohjalta ja olisi luonteeltaan objektiivista.

Hiukkasilla tai millään erityisillä SOLUILLAKAAN ei ole mitään tekemistä matemaattisen eikä muunkaan ajattelumme kulttuuri(peräi)sen objektiivisuuden kanssa, vaan se objektiivisuus riippuu siitä, miten se ajattelu KUVAA eli heijastaa, rekonstruoi oikein objektiivisen todellisuuden ilmiöitä.

Tässä edelleenkin vähän faktoja kaaliisii: ajattelu on emergentti prosessi, kvanttikenttien värähtelyä ja vuorovaikutusta.

Tuo ei erota sitä mistään muista tuntemistamme ilmiöistä, joten tuo ei myöskään SANO itse ajattelusta MITÄÄN (valmiiksi ateistille).

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Meillä ei ole todellakaan ole mitään fysiikasta vapaata tahtoa, joka sallisi meidän suorittaa matemaattisia laskuja riippumatta siitä, miten esim. keskushermostomme muodostavat alkeishiukkaset vuorovaikuttavat.

Meillä on tahto, joka ei riipu hiukkasista.

Noniin, tulihan se uskontunnustus fysiikasta vapaasta tahdosta!

Se on FYSIIKALLE aivan yhdentekevää!
Lainaus
Sinun mukaasi meillä on siis materiasta riippumaton, immateriaalinen tahto!

Ideaalinen on materiaalisen dialektinen eikä muodollislooginen vastakohta materian yhteiskunnaliella liike(eli emergenssi)tasolla.
Lainaus
Olet täysin sekaisin, enkä kyllä yhtään ihmettele mistä se johtuu.

En ole sekaisin, vaan aidosti tieteellinen.

Lainaus
Lainaus
Eläimillä sellaista [tahtoa] ei ole, koska niiden psyykessä ei ole symbolirankteista tasoa, Pavlovin 2. signalisaatiosysteemiä.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Second+Signaling+System

Lainaus
Koko prosessissa, kuten missään muussakaan ihmisen suorittamassa informaationkäsittelyssä tai ylipäänsä ajattelussa, ei ilmene missään vaiheessa mitään epäfysikaalisia ilmiöitä, vaan kyse on yksinkertaisesti pirun monimutkaisista, toisiinsa kytkeytyneistä alkeishiukkastason vuorovaikutusprosesseista.


Ajattelu ei ole "hiukkastenprosessointia" olemukseltaan.

Kuvittelet ilmeisesti, että alkeishiukkastason vuorovaikutusprosessit tarkoittaisi sitä, että aivot olisivat jokin "mylly, joka jauhaa sen läpi kulkevia hiukkasia"? Mitään tuollaista kukaan ei ole missään vaiheessa väittänyt. Kyse on vain siitä, ettet ymmärrä hiukkasfysiikasta yhtikäs mitään, vaan edelleen kuvittelet hiukkasten olevan 1800-luvun "leniniläisiä" pallomaisia, mekaanisia hiukkasia, jotka liikkuvat determinististen lakien mukaan.

Lenin ei väittänyt tuollaista. Hän keskittyi pitämään kiinni siitä, että hiukkaset ovat objektiivista todellisuutta, eivätkä "havaitsijan aistimuskimmpuja", kuten skitso Mach väitti (tosin sellaisiakin pseudo-objekteja on, esimerkiksi sateenkaari...)

Lainaus
Ajattelussa kokonaisuudessaan on kyse kvanttikenttien kompleksisista värähtelyistä ja vuorovaikutuksista laajalla aika-avaruuden alueella eikä mistään "myllyn" kaltaisesta prosessoinnista.

Ajatelussa on sisällöllisesti kysymyksessä informatiiviset prosessit, jotka eivät ole sidoksissa fysikkaan edes millään "koodilla": aivofysikaalisen representaation sisältö riippuu siitä, millainen aitimusprosessi sen on luonut, eikä siitä, mikä se "fysikaalisesti on".

Lainaus
Lainaus
Ajattelussa risteävät toisaalta aistinten ja toisaalta muodollisella logiikalla ohjattujen käsitteiden käsittelyprosessit, ja esimerkiksi tahdossa jälkimmäset ylittävät voimassa edelliset.

Turhaan jauhat paskaasi immateriaalisesta vapaasta tahdosta.

Voi työntää tuosta kaiken "immateriaalisen" perseeseesi (eikä tunnu missään...)

Lainaus
Lainaus
Olet uskomattoman kyllästyttävä järjettömyyksien "aivolallattaja".

Minun kyllästyttävyydelläni ei ole tekemistä empiiristen faktojen kanssa.

No ei todellakaan...

Lainaus
Ei kukaan pakota sinua ottamaan 6-0 turpiin tässäkin väittelyssä...

Kaikki tieteelliset SODAT olen voittanut, joihin olen ryhtynytkin...
Lainaus
Kommunistisella uskonnollasi et valitettavasti koskaan tule pärjäämään tieteellisiä maailmankatsomuksia vastaan.

Olet monopolisoimassa objektiivista tiedettä kommunisteille (tai ainakin noole, joita sellaisiksi nimität).

Jotkut "oikeat stalinistit" tykkäävät siitä taatusti...

Hitä voi toimialiike-elämässkin, ja nauraa paskaisesti, kun vaikkpa suomalset kilpailijat konkkavat haistpaskantieteeseen.
Lainaus
Lainaus
Lainaus
O
Lainaus
lisi [Eisteinilla] vain jokin täysin "passiivinen" "eetterisubstanssi", jonka "geometrisia (aaltoliike- tmv.) modifikaatiota" kaikki olevainen olisi. Noin Einstein väittikin, mutta tätä käsitystä ei ole omaksuttu eikä omaksuta tieteeseen.


Einstein olikin aatemaailmaltaan platonisti.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ei mikä tahansa logiikka todellakaan kelpaa tietyn ilmiöluokan mallintamiseen, vaan väärät logiikat karsiutuvat pois hyvissä ajoin.


Totta, väärät logiikat karsiutuvat, myös muodolliset. Dialektinen on kuitenkin tietyllä tavalla sisällöllistä, ja silloin siitä on erikseen idealistinen (hegelistinen) ja materialistinen versio.


Molemmat versiot ovat idealistista hölynpölyä.


Eivät ole. Sinun on nyt valittava, uskotko järkeä vai Suomen akatemiaa:

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3132464/oliko-lenin-objektiivinen-idealisti-vai-dialektinen-materialisti/

Tuossa on kumottu Suomen akatemian "todistus" muka "Leninin idealismista". Sinun pitäisi nyt osoittaa, missä tuo KUMOAMINEN olisi "väärin". Suosittelen kysymään vielä Oittiselta itseltäänkin...


Minua ei kiinnosta pätkääkään ruveta setvimään kommunistien sisäisiä riitoja.


Tämä on kyllä luonteeltaan puhtaasti tieteenfilosofinen ongelma ja riita.


Se on kommarien keskinäinen "dialektinen ristiriita".


Siinä tapauksessa pelkästään kommarit ("stalinistit") keskustelevat tieteessä asiaa ja muut vain aivollattavat paskaa kuten sinäkin, mikä jo sellaisenaan osoittaa, että mitään järkeä siihen ei tarvita ollenkaan...

Elät omissa harhakuvitelmissasi, kuten muutkin kommunisti-idealistit.

Tuohon (mahdolliseen) kategoriaan en kuulu.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Leninin jutuilla ei ole eikä ole missään vaiheessa ollutkaan mitään tekemistä tieteen kanssa.


Olet perusteellisesti väärässä. Lenin on nykyaikaisen dialekstisen materialismin tieteenfilosofian formuloija.

Lainaus
Ne olivat lähinnä Breivikin manifestiin verrattavissa olevia "Pyhän Sodan julistuksia".


Leninin "Materialismi ja empiriokritisismi" oli "sodanjulistuksi" hölynpölytieteelle.


Se on itsessään puhdasta hölynpölytiedettä,


Se on täyttä asiaa... kuten täältä voi tarkistaa:

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/mec/

Puhdasta paskaa tuutin täydeltä.

Katsotaan...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
joka on osoitettu läpikotaisin vääräksi esimerkiksi täällä:

http://anti-dialectics.co.uk/ @nti-dialectics
http://anti-dialectics.co.uk/page%2002.htm Dialectics -- Imposed On Reality, Not Read From It
http://anti-dialectics.co.uk/page%2003_01.htm Abstract Ideas I -- The Heart Of The Beast
http://anti-dialectics.co.uk/page%2003_02.htm Abstract Ideas II -- 'Science' On The Cheap
http://anti-dialectics.co.uk/page%2004.htm Formal Logic Can Handle Change
http://anti-dialectics.co.uk/page%2005.htm Motion Is Not Contradictory
http://anti-dialectics.co.uk/page%2006.htm Trotsky, Hegel And The 'Law' Of Identity
http://anti-dialectics.co.uk/page%2007.htm Engels's Three 'Laws'
http://anti-dialectics.co.uk/page%2008_01.htm Change Through 'Internal Contradiction' -- Refuted
http://anti-dialectics.co.uk/page%2008_02.htm Why Opposing Forces Aren't Contradictions
http://anti-dialectics.co.uk/page%2008_03.htm What Are 'Dialectical Contradictions'?
http://anti-dialectics.co.uk/page%2009_01.htm Why Workers Will Always Ignore 'Materialist Dialectics'
http://anti-dialectics.co.uk/page%2009_02.htm The Damage Dialectical Materialism Has Inflicted On Marxism
http://anti-dialectics.co.uk/page%20010_01.htm Practice And History Refute Dialectics
http://anti-dialectics.co.uk/page%2011_01.htm The 'Totality' -- WTF Is It?
http://anti-dialectics.co.uk/page%2011%2002.htm Dialectical Wholism -- Full Of Holes
http://anti-dialectics.co.uk/page%2012_01.htm Dialectics And Metaphysics -- Or, Lenin Thinks The Unthinkable
http://anti-dialectics.co.uk/page_13%2001.htm Lenin's Disappearing Definition Of Matter
http://anti-dialectics.co.uk/page_13_03.htm 'Mind', Language, And 'Cognition -- Voloshinov (And Others) Debunked
http://anti-dialectics.co.uk/Outline_of_errors_Hegel_committed_01.htm Outline of Hegel's Errors
http://anti-dialectics.co.uk/Summary_of_Essay_Fourteen_Part_One.htm Hegel, Hermeticism And 'Materialist
Dialectics'
http://anti-dialectics.co.uk/Rest_of_Summary_of_Twelve.htm Traditional Philosophy And Ruling Class Ideology
http://anti-dialectics.co.uk/additional_essays.htm Additional Essays


...kuntaas tämä kaikki aivan puhdasta asiantuntematonta paskaa.

Heheh! Siitä vaan Koivula poika on hyvä ja osoittaa kohta kohdalta, mikä noissa on väärin!

Kaikki tuo on puhdasta paskaa. Mutta otetaan nyt aluksi erityisesti esille tämä kovin ero "fysikalistien" panloogismi hölynpölyn kanssa (jossa siis ihmisen keksimää muodollista logiikkaa pidetään luonnon itsensä absoluutisena, yli kaiken muun menvänä "jumalominaisuutena"), eli kysymys materian la liikkeen dialetisesta eikä "muodollisllogisesta" vastakkaisuudesta ilmiäinä ja käsitteinä:

http://anti-dialectics.co.uk/page%2012_01.htm#Language-conventional

” Essay Twelve Part One: Metaphysics -- Or, Why All Philosophical Theories Are Non-Sensical

http://en.wiktionary.org/wiki/sensical

Readers should make note of the fact that this Essay does not represent my final views on any of the issues raised. It is merely 'work in progress'.

If you are viewing this using Mozilla Firefox, you might not be able to read all the symbols I have used.

First of all it needs pointing that phrases like "ruling-class theory", "ruling-class view of reality", "ruling class ideology" used in this Essay (in connection with Philosophy) are not meant to imply that all or even most members of various ruling-classes actually invented these ways of thinking or of seeing the world (although some of them did -- for example, Heraclitus, Plato, Cicero and Marcus Aurelius). They are meant to highlight theories (or "ruling ideas") that are conducive to, or which rationalise the interests of the various ruling-classes history has inflicted on humanity, whoever invents them. However, this topic will become the central topic of Parts Two and Three of this Essay (when they are published); until then, the reader is directed here, here, and here, for further details.

Secondly, this has been one of the most difficult Essays to write, since (1) It tackles issues that have sailed right over the heads of some of the greatest minds in history, and (2) It's not easy to expose the weaknesses of traditional philosophy in everyday language, even though, after well over fifty re-writes, I think I have largely managed to do this.

I claim no particular originality for what follows (except, perhaps its highly simplified mode of presentation and its political orientation); much of it has in fact been derived from Wittgenstein's work -- and less importantly, from that of other Wittgensteinians.

Nevertheless, the ideas presented here in no way affect the negative case I have constructed against dialectics -- but they do form the basis of my positive account of the origin of the doctrines found both in Dialectical Materialism [DM] and in traditional Metaphysics.

However, I have tried as far as possible to keep this Essay free of academic complexities since it is aimed at fellow revolutionaries, not scholars. In that case, those who would like to read more substantial versions of the approach to language and traditional Philosophy I have adopted here should consult the relevant works I have referenced in the End Notes (and in several other Essays on language to be published here over the coming years -- for example, here).

Apologies are therefore owed in advance to those who know enough of Wittgenstein's work to make the ideas rehearsed in this Essay seem rather trite and banal, but experience has taught me that the vast majority of Marxists are not at all well-versed in this area of Analytic Philosophy, and so find it difficult to see their relevance, let alone grasp their significance. So I have worded this Essay with them in mind, which means that I have had to make things as simple and straight-forward as possible.

To save me repeatedly having to say the following: "Many of the points simply mentioned in passing will be developed in more detail in Essays on the nature of science, 'cognition' and language to be published at this site over the next year or so", I shall highlight this fact with a red asterisk,"*"

Thirdly, and connected with the above is the following word of warning: this Essay is much more repetitive than most of the others published so far at this site. Experience has also taught me that if the difficult ideas it contains are not repeated many times over they either tend not to sink in or their significance is lost -- this is especially so with regard to the Marxist readers mentioned above.

Fourth, it's also worth pointing out that a good 50% of my case against DM and traditional Philosophy has been relegated to the End Notes. This has been done to allow the Essay itself to flow a little more smoothly. This means that if readers want to appreciate fully my case against DM and Traditional Thought, they should consult this material. In many cases, I have added numerous qualifications and considerably more detail to what I have to say in the main body; in addition, I have raised several objections (some obvious, many not -- and some that will have occurred to the reader) to my own arguments -- which I have then answered.

[I explain why I have adopted this tactic in Essay One.]

If readers skip this material, then my answers to any objections they might have will be missed, as will my expanded comments.

Fifth, a more technical issue: It's worth pointing out that in this Essay, although I refer to the sense of a proposition as those conditions under which it would be deemed true or those under which it would be deemed false, this is merely shorthand for the requirement of true/false bi-polarity. This has contraction has been adopted to save on needless pedantry in what is not meant to be an academic essay. Bipolarity (not to be confused with the so-called 'Law of Excluded Middle' [LEM]) is taken to be a constitutive requirement for anything to be counted as a proposition. [Concerning my alleged appeal to the LEM, see here.]

The subtle differences between these two ways of characterising the sense of a proposition -- indeed, what the sense of a proposition actually is -- and what the LEM amounts to -- are explained here, here and here. [See also Palmer (1996).] The reader's attention is also drawn to the difference between "non-sense" and "nonsense".01

Finally, throughout this Essay I have used rather stilted phrases like this: "It is possible to understand a fact-stating proposition without knowing whether it is true or knowing whether it is false". I explain why I have adopted this odd way of talking here.

This Essay is over 94,500 words long; a summary of some of its main ideas can be found here.

[I have now written an even shorter summary of the guiding theme of this Essay, entitled "Why all philosophical theories are non-sensical". It can be accessed here.]

Quick Links

Anyone using these links must remember that they will be skipping past supporting argument and evidence set out in earlier sections.

If your Firewall has a pop-up blocker, you will need to press the "Ctrl" key at the same time or these and the other links here won't work!

(1) Aims Of Essay Twelve

(2) Lenin And Metaphysics

(a) Matter And Motion

(b) Indicative Sentences Aren't What They Seem

(c) Lenin Disobeys Himself

(d) Motion Without Matter

(e) Thinking The Unthinkable

(i) Lenin's Psycho-Logic

(ii) Contradictory -- Or Just Unthinkable?

(3) Metaphysics And Language: 01

(a) The Conventional Nature Of Discourse

(i) Camera Obscura

(ii) Atomism Among Dialecticians

(iii) The Conventional Response From Dialecticians

(iv) Meaning Precedes Truth?

(v) Avoiding An Infinite Regress

(b) The Inevitable Collapse Into Non-Sense

(i) Private Ownership In the Means Of 'Mental' Production

(ii) Semantic Suicide

(iii) Metaphysical Fiat -- Dogma On Stilts

(iv) The Evidential Pantomime -- Mickey Mouse Science Strikes Back

(v) The Descent Into Non-Sense

(c) Metaphysical Camouflage

(i) While Mathematics Adds Up

(ii)Dialectics Does Not

(d) Metaphysical Gems

(e) Atomised Humanity Versus Socialised Language

(4) Lenin's Rules -- Not OK

(5) Metaphysics And Language: 02

(a) On The Impossibility Of Any Future Metaphysics

(6) Marx Anticipates Wittgenstein

(7) What Lies Beneath

(8) Scientific Knowledge

(9) Notes

(10) References

Abbreviations Used At This Site


Aims Of Essay Twelve Parts One To Seven

Among the aims of Essay Twelve Parts One to Seven are the following:-

To:

(1) Substantiate the claim that DM is a metaphysical theory (Part One);

(2) Demonstrate how and why all philosophical theses (and not just those found in DM) collapse into non-sense (Part One);

(3) Show that Metaphysics and Traditional Philosophy are ruling-class forms-of-thought (Parts Two and Three);

(4) Trace these thought-forms back to their origin in early class society, link this with the many and varied 'world-views' directly or indirectly promoted by ruling elites, demonstrate that despite their many differences there is a common thread running through all of them, and connect this with the servile ideology presented in the work of traditional thinkers -- which includes the writings of DM-theorists (Parts Two, Three and Four);

(5) Expose the mystical, Hermetic doctrines found in Hegel's work (upside down or the 'right way up') for what they are: incoherent, sub-logical gobbledygook (Parts Five and Six). In other words, these doctrines (and those found in DM) are incoherent non-sense. The difference between non-sense and incoherent non-sense will also be explained;

(6) Show that the defence of the vernacular is a class issue (Part Seven); and,

(7) Expose DM as a form of LIE (Part Four).

This will make Essay Twelve by far the longest so far published at this site, hence its division into seven Parts.

However, many of my ideas in this area are still in their formative stage, so this Essay will be revised continually.

[LIE = Linguistic Idealism; DM = Dialectical Materialism/Materialist depending on context; MEC = Materialism and Empirio-Criticism, i.e., Lenin (1972); TAR = The Algebra of Revolution, i.e., Rees (1998).]

As indicated above, each of these issues will be tackled in various Parts of this Essay, but to address the first two we need to examine a rather odd statement made by Lenin.

Part One: Lenin And The 'Unthinkable'

Matter And Motion


In MEC, Lenin quoted the following words from Engels:

M1: "[M]otion without matter is unthinkable." [Lenin (1972), p.318. Italic emphasis in the original.]

Here, Lenin was making a typically metaphysical statement. Dialecticians will, of course, want to reject that particular assertion; even so, that repudiation itself would be as hasty as it is mistaken. [Why that is so is explained below, and in Note 1.]

It is worth noting at the outset that theses like M1 purport to inform us of fundamental aspects of nature, supposedly true for all of space and time -- albeit in this case disguised as part of Lenin's admission of his own incredulity.

But, we are not to conclude from M1 that Lenin was merely recording his own personal views. On the contrary, he certainly believed that matter and motion were fundamental aspects of "objective reality"; that they were inseparable and that this was a scientific (or even a philosophical) fact. This was because, like Engels, he held the view that motion was "the mode" of the existence of matter -– that is, he believed that matter could not exist without motion, nor vice versa. Motion was thus one of the principal ways, if not the principle way, that matter expressed itself exterior to the mind. 1

The metaphysical nature of Lenin's declaration can be seen by the way it bypassed the need for any supporting evidence. For Lenin it was such an obvious fact about the connection between matter and motion that to deny it was "unthinkable".

However, if humanity had access to information about motion and matter many orders of magnitude greater than is available even today, it would still not be enough to show that the separation of matter from motion is unthinkable. No amount of data could warrant such an extreme view. While it might be false to separate the too, but its "unthinkability" can't be derived from ant body of evidence, no matter how large it is (no pun intended).

To be sure, the above allegations might strike some readers as more than a little controversial, if not completely misguided. In which case, much of the rest of this Essay will be aimed at their substantiation.

Indicative Of What?

The seemingly profound nature of theses like M1 is linked to rather more mundane features of the language in which they are expressed: that is, they are connected with the fact that the main verb they use is often in the indicative mood. Sometimes, this is beefed-up with subjunctive or modal qualifying terms -- which, incidentally, helps create an even more misleading impression.

For example, we find Engels saying things like this:

" Motion is the mode of existence of matter. Never anywhere has there been matter without motion, nor can there be…. Matter without motion is just as inconceivable as motion without matter. Motion is therefore as uncreatable and indestructible as matter itself; as the older philosophy (Descartes) expressed it, the quantity of motion existing in the world is always the same. Motion therefore cannot be created; it can only be transmitted." [Engels (1976), p.74. Bold emphases added.]

"The law of the transformation of quantity into quality and vice versa…[operates] in nature, in a manner fixed for each individual case, qualitative changes can only occur by the quantitative addition or quantitative subtraction of matter or motion….

"Hence, it is impossible to alter the quality of a body without addition or subtraction of matter or motion. [Engels (1954), p.63. Bold emphases added.] 2


RK: Hienoa, ”Rosa”! Nämä lainaukset osoittavat, että sen dialektisen materialismin perushypoteesin, että ”materia ja liike” ovat nimenomaan dialektisia vastakohtia, on esittänyt ensimmäisenä Friedich Engels.

Nuo ”ehdoton syntymättömyys ja katoamattomuus” eivät ole tässä pääasia.


”Rosa”: ” Now, this superficial grammatical veneer hides a much deeper logical form, which is something that only becomes plain when these sentences are examined more closely.

As noted above, expressions like these look as if they reveal or express profound truths about reality since they certainly resemble empirical propositions (i.e., propositions about matters of fact). In the event, they turn out to be nothing at all like them.

This can be seen if we examine the following similar-looking indicative sentences:

M2: Two is a number.

M3: Two is greater than one.

M4: Green is a colour.

M5: "Green" is a word.

M6: Tony Blair owns a copy of TAR.

M7: A material body is extended in space.

M8: Time is a relation between events.

M9: Motion is inseparable from matter. 3

M2-M9 appear to share the same form: "x is F" (or sometimes "z is a f-er", or more accurately "z f-ies").

Despite this, there are profound differences between them.

[The use of such gap markers (i.e., "x" and "z") was explained in Essay Three Part One. "F(...)" is a general predicate variable, while "f(...)" is more specific variable, standing for clauses like "...owns a copy of TAR", "...fibs more often than not", or "...thinks something is unthinkable", "...lies", etc.]

However, the logical difference between, for instance, M6 and M2 that concerns us here lies in the fact that to know that M2 is true goes hand-in-hand with understanding it; these two conditions are inextricably linked. That is, comprehending M2 is one and the same as knowing it is true. Anyone who failed to see things this way would be judged not to understand the use of number words. 3a.

On the other hand, it's not necessary to know whether M6 is true or false in order to understand it. Indeed, it's a safe bet that the vast majority of those reading these words, if not everyone reading these words, will understand M6 even though they won't have a clue whether or not it is true. So, comprehending M6 is not the same as knowing it is true, but it is integral to understanding M6 knowing what would make it true or would make it false -- even if neither of these has been ascertained as yet, or will ever be ascertained.

[The significance of these comments will be explored at greater length, below.]

In that case, it's not necessary to know whether Blair in fact owns a copy of TAR to be able to understand someone who says that he does. In contrast, comprehending that two is a number is ipso facto to know that it is true (except in trivial cases -- about which more later).

M2: Two is a number.

M6:Tony Blair owns a copy of TAR.

M1a: Motion without matter is unthinkable.

M9: Motion is inseparable from matter.

Now, M9 (which is, perhaps, a more 'objective' version of M1a) is somewhat similar to M2; comprehending it involves automatically acknowledging its veracity. The truth-status of such propositions seems to follow from the 'concepts' they express, which is why their truth-status can be ascertained without examining any evidence at all. Their veracity seems to be based on thought alone. 4

Hence, with respect to M2 and M9, meaning and 'truth' appear to go hand in hand -- so much so that as soon as their constituent words have been read, the 'truth' of both should become obvious. The source of their veracity is 'internally generated', as it were. Indeed, that is why the negation (or rejection) of M9, for example, was so "unthinkable" to both Engels and Lenin. Plainly, this certainty followed from their definition that motion is the mode of the existence of matter. That particular thought governs the central core of what these two understood about the nature of matter and motion -- which explains why they asserted it so dogmatically, why Engels declared its opposite "nonsensical" and Lenin pronounced it "unthinkable". 5

In stark contrast, once more, it is possible to understand every word of M6 without knowing whether it is true or without knowing whether it is false. 5a0

In fact, it's quite easy to suppose that M6 is false (which it probably is). But, even if M6 were true, and known to be true, it would still be possible to imagine it to be false (and vice versa). On the other hand, it is not possible to imagine M2 or M9 as false without altering the meaning of key words in those sentences. [Why that is so will be explained later.]

The falsehood of M6, on the other hand will not affect the meaning of any of its words.

Despite this, in order to establish the actual truth or actual falsehood of M6, evidence isn't an optional extra. An examination of the concepts involved wouldn't be enough. The veracity of M6 can't be ascertained from thought alone; its truth-status is not 'internally generated', but 'externally' confirmed or disconfirmed. Plainly, an appeal to evidence is essential.

But, it's not possible for anyone who agrees with Lenin to regard, or even to suppose that M9 is false. This shows that there is a fundamental difference between these two sorts of sentences -- one that their apparently identical grammatical outer form conceals. As it turns out, the pseudo-scientific status and much of the 'plausibility' of metaphysical (or essential 'truths') like M9 derive from just such a masquerade.

M1a: Motion without matter is unthinkable.

M9: Motion is inseparable from matter.

In that case, it looks like the obviousness of M9 is what motivated the incredulity Lenin reported in M1a, for it certainly seemed to him that as soon as the expressions it contains (or their DM-equivalents) are inspected, the truth of M9 should be clear for all to see.

[The objection that M1a and M9 are merely summaries of the evidence so far is neutralised in Note 4 and Note 5a.]

So, for Lenin, the first half of M1a was "unthinkable" (i.e., the "Motion without matter..." part); as we will see, that is because its denial (and that of M9) would undermine the meaning of its key terms (or the import of the concepts they express) -- given that the definition of "motion" is that it is the mode of the existence of matter. This would be enough to indicate that anyone foolish enough question its veracity this just did not "understand" matter (or even dialectics -- which is, of course, why dialecticians reach for this riposte so readily, and so often).

It is also why the rejection of M1a and M9 can be ruled out without the need to examine any evidence. What these two sentences say appears to gain our assent on linguistic (or conceptual) grounds alone. Hence, it seems impossible to deny the truth of M1a; such a denial would be inconceivable -- or, as Lenin himself said, it would be "unthinkable". That is also why theses like M1a (and M9) require no evidence in their support, and why none is ever given -- and why it's hard even to imagine what sort of evidence could even begin to substantiate them. 5a

In that case, the actual state of the world drops out of the picture as irrelevant; when assessing such theses for their accuracy, or even their veracity, no experiments need performing, no data collected, no surveys undertaken.5b

Now, that fact alone should have given someone like Lenin (who was not ignorant of the scientific method) pause for thought. Unfortunately, like so many others before him -- indeed, like the vast majority of theorists since ancient Greek times -- he failed to notice the significance of these seemingly trivial facts. 6

The certainty that M1a seems to encourage in all those who accept it as true plainly derives from what its constituent terms appear to mean; the subsequent projection of its 'content' onto the world is thus a reflection of that conviction. If such theses express indubitable truths, who could possibly deny that they apply to the entire universe? And that is of course why DM-theorists are happy to impose them on reality, and regard them as true for all regions of space and time.

But, the alleged truth of M1a bears no relation to the possibilities that material reality itself presents; this can be seen from that fact that if that if the truth of M1a were related to conditions that might or might not obtain in nature, evidential support would have been not only appropriate and imaginable, but crucially important appropriate.

However, with respect to M1a, no such evidence is even conceivable. What fact or facts could possibly show that motion is inseparable from matter?

Or that motion without matter is "unthinkable"? [uirl=http://anti-dialectics.co.uk/page%2012_01.htm#Note%2006]6a[/url]

This clearly indicates that M1a and M9 are not about the material world; they are (indirectly) about (or rather arise from) the use of certain words -- or they concern the alleged relation between the concepts they express. ”

RK: Ei tarkoita, sillä se ihmisen keksimä informaatiotekninen työkalu, joka ei ole materiaalisesta, ainakaan fysikaalisesta eikä biologisesta maailmasta, on MUODOLLINEN LOGIIKKA. Sen taustaolettamus materiaalista maailmaa koskien on, että olisi olemassa jokin sellainen perusoliotaso, jolla mikä tahansa ominaisuus jossakin oliossa joko täysin on tai sitä ei ole lainkaan.

Esimerkiksi Baconin olio-opin mukaan tämä on kuitenkin mahdotonta, sillä 'olion' määritelmään kuuluu muodon ja sisällön sellainen vastakkaisuus, joka on täysin yhtäpitävää dialektisen kanssa. Kreikkalaisen filosofian peruteellisesti tunteva Bacon tiesi erinomaisesti, että tämä tarkoitti Aristoteleen dialektiikka, jonka isäsnä Aristoteles edelleen piti Zenon Elealaista, joka oli osoittanut, että muodollisen logiikan vääränlainen absolutisointi vie joron jäljille. Mutta Bacon ei käyttänyt tuota sanaa, koska katoliset skolastikot olivat vallanneet set sen tarkoitukseen, jossa se tarkoittaa jatkuvaa vilpillistä ”keskustelun”pulinaa, jonka dogmin mukaan pitäisi ”johtaa totuuteen”, mutta joka todellisuudessa totuuden saavuttamisen este ja uusintaa vain sen ”sovittua” kaavaa. Aristoteles piti kuitenkin 'muotoa ja sisältöä' riippumattomina eri käsitteinä.

Bacon ja Hobbes eivät tuunteneet absoluuttista aikaa eivätkä absoluutista avaruutta, vaan nämä olivat heidän mukaansa vain suhteellisen itsenäisten olioiden (materian) avaruudellisen ulottuvaisuuden (ekstensio) ja niiden (sen) liikkeen keston yleistys, jonka ominaisuudet ovat olioiden ominaisuuksissa.

Materiaalisen todellisuuden objektiivinen kuvaaminen edellyttää ehdottomasti, että on oltava keinoja hallita todellisuuden loogisessa ja matemaattisessa mallintamisessa tuon ”puutteen” aiheuttamia ongelmakohtia, ja yksi niistä ovat toisiaan edellyttävät dialektiset vastakohtaparit, jotka nimenomaan eivät ole muodollisloogisia vastakohtia, Sellaiset on kategoriaparin molemmilla osapuolilla yleensä erikseen, esimerki epäsubjektivinen vs. subjektiinen dail. vast. objektiivinen vs. epäobjektiinen (= väärä, mitä taas subjektiivinen EI TARKOITA)

Bacon ja Hobbes eivät voineet tietää vielä Michelson-Morleyn kokeista ja niiden osittamasta valon nopeuden vakioisuudesta kaikkien mallisten kohteiden suhteen ja sen fysiikanteorioihin mukaan tuomasta ajan ja avaruuden, ja siten myös materian ja liikkeen keskinäisestä erottamattomasta yhteenkytkeytyneisyydestä.

Vastakkaisen kannan, että materia nimenomaan on ”rakenteeltaan muodollislooginen”, formuloi Gottlieb Wilhelm Leibnitz. Leibnitz julkaisi energian sälymisen lain v. 1684, viisi vuotta Hobbesin (1588 – 1979) kuoleman jälkeen ja 3 vuotta ennen Newtonin (1642 – 1727) Principiaa (1687).

Silläkin oli antiikissa perusta [url=
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Pythagoras]Pythagoraan[/url] lukumystiikassa.


Berliinin tiedeakatemian puheenjohtajan nimenkään mainitseminen, hyvässä tai pahassa, oli Englannissa lailla kielletty, varmaan kuolemanrangaistuksen uhalla valtiopetoksesta. Sveitsiläiset (Bernoullit), hollantilaiset ja venäläiset yrittivät välittää tieteellisissä riidoissa olemalla jonkinmoisissa väleissä molempiin suuntiin.

”Rosa”: ” [They are in fact indirectly about an Ideal world invented by boss-class hacks who began such talk back in Ancient Greece, as the rest of Essay Twelve will seek to show.]

Compare these Mia and M9 with the following:

M7: A material body is extended in space.

M8: Time is a relation between events.

[M1a: Motion without matter is unthinkable.

M9: Motion is inseparable from matter.]

Theses like these can be found right throughout Metaphysics, but the above account helps explain why traditional Philosophers were only too ready to project them onto the world. The content of such 'super-truths' seemed to them to be based on something much deeper than anything that mere empirical evidence/confirmation could provide. Indeed, they appeared to express indubitable, 'necessary truths' about 'God', 'the Mind', 'Essence', 'Being', 'Time', 'Existence', and the like, which 'truths' were prior to, but not dependent on, the deliverances of the senses. In fact, such theses looked as if they determined the logical boundaries of reality itself -- that is, they depended on concepts and categories that constituted not just human judgement and thought, but the logical form of the world. ”

RK: Väärä tieto: nimenomaan muodollisen logiikan ymppääminen kaikkeen olevaiseen sen muka materiaalisena ominisuutena tarkoittaa hypotettista ”maailman loogista muotoa”!

Sellaista EI SAA ainoakan ns. ”tuosta vaan” olettaa! Se EI ole mikään yleisyyttä rajoittamaton hypoteesi, ”looginen totuus”, vaan kaikkea muuta!

(Kokonaan toinen juttu on, että kunkin eri teorian sisällä valitsee muodollislooginen välttämättömyys, mutta vain kunkin eri teorian sisällä, EI NIIDEN VÄLILLÄ edes samasta kohteesta. Eri teorioilla on myös vähän eri käsitteet, samallekin ilmiölle. Viime kädessä nimenomaa teoriat ovat tosia tai epätosia. Toet tepriat kumoutuvat dialektisesti, epätodet muodollisloogisesti.)

”Rosa”: ” In later versions of the same guiding myths, it was held that such theses depicted things that must be instantiated in any possible world.

In short, they appeared to picture not just the logical form of any and every conceivable world, they governed each and every 'philosophically' true thought about them. ”

RK: Tässä ”Rosa” olettaa kaikissa ”maailmoissa” (mitähän tällä sitten tarkoittaneekin!) vallitsevan yksi ja ainoa looginen muoto, ainakin kussakin erikseen!

”Rosa”: ” In previous centuries, it was believed that such theses expressed 'God's' thoughts about, or they depicted his 'laws' governing, reality, which meant that Metaphysics was widely seen as the attempt to replicate/'reflect' divine verities in human thought, operating originally as an extension of Theology. 7

Naturally, this immediately linked Metaphysics to the rationalisation of the status quo and the class structures which fed off it. [More on this in Parts Two and Three of this Essay (summary here).]

This meant that if such theses reflected the Divine Mind and/or the Cosmic Order, they could be projected dogmatically onto nature; no world was imaginable without them. If no configuration of matter and energy could fail to conform to universal truths like these, supporting evidence would naturally become irrelevant; the material world would thus drop out of consideration -- at least in so far as confirmation was concerned. ”

Juuri noin onkin asian laita, ja ihmisen keksimän muodllisen logiikan ehdoton absolutisoiminen ”materiaalisen luonnon materiaaliseksi perutuntomerkikisi” on arkkimetafyysinen temppu!

”Rosa”: [To be sure, an after-the-event appeal to nature could be made in order to illustrate such alleged super-truths (which is what we find dialecticians doing, for example, with respect to Engels's Three 'Laws'), but that would be the only use to which the material world could be put.] ”

Nämä ”Engelsin” kolme lakia ovat dialectisesti vastakohtaisten käsiteparien tuntomerkkejä.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Dialectical+Logic

On hypoteesi, että jotkin toisina liittyvät käsitteet dialektisia vastakohtia vai eivät, kuten vaikkapa 'rakenne ja prosessi' (totta), 'ulkoinen ja sisäinen' (totta), 'käsite ja teoria' (totta: kuin 'osa ja kokonaisuus'), 'demokratia diktatuuri' (väärin: kaksi eri asiaa), 'alkupää ja loppupää' (väärin: muodollisloogisia vastakohtia lineaarisessa liukuvassa logiikassa, ns. luonnollisessa koordinaatistossa) tai 'alapuoli ja yläpuoli' (väärin: puhtaasti erityistieteellisiä käsitteitä, esim. gravitaation suuntaan tai sitä vastaan tai liimnnäälisesti perusolin rakenteeseen sitä lähempänä tai kauempana.

Tuollaisia hypoteeseja testataan aksiomaattis-deduktiivisella tieteellisellä menetelmällä teorianmuodostuksen kautta. Suoraan kokeellisesti kysymykseen kytkennän dialektisuudesta ei voi vastata. Kuten ei voi moneen muuhunkaan maailmankaikkeuden peruskysymyksiä koskevaan kysymykseen, tuskin mihinkään sellaisista.

”Rosa” vaan ei ymmärrä mitään tuosta tieteellisestä menetelmästä. (Ja sekään ei sitten ole 'tieteen' MÄÄRITELMÄ!)

”Rosa”: ” To those propounding them, Metaphysical 'truths' appeared to be so obvious that few theorists seemed concerned with the fact that their theses were imposed on reality. Quite the contrary, in fact; the important role each philosophical thesis was supposed to occupy (i.e., as a sort of "master key" capable of unlocking the inner secrets of 'Being') seemed to justify the whole sordid affair. ”

RK: (Mikään) muodollinen logiikka ei myöskään ole ”todellisuuden master key”. Ne ovat kielen ”keyitä” järjestään kaikki.

”Rosa”: ” Of course, super-verities like these had to be distinguished from ordinary, contingent, everyday, hum-drum empirical truths.

So, because they looked as if they expressed the 'essences' underlying any and every possible world, they were later called "necessary truths". [url=
http://anti-dialectics.co.uk/page%2012_01.htm#Note%2008]8[/url] ”

RK: ”Rosa” vaan taas pulinoi pehmeitä:

DM ei tunnusta ”universaalisti välttämättömiä (lause)totuuksia”, sillä ns. loogiset totuudet eivät ole sitä, koska nekin mm. ovat teorioiden sisäisiä.

Nimenomaan lauseen totuus ylipäätään on dialektisessa logiikassa vasta neljännellä painavuusujalla teorian, käsitteen ja päätelmän totuuden jälkeen (joista päätelmän totuus EI OLE tulkinnallisessa systeemissä kuten fysiikassa sama kuin lauseen pätevyys teoriassa, että se on siellä oikein pätelty, vaan nimenomaan sen päätelmän empiirinen vastaavuus luonnon kanssa, joka kertoo myös teorian premissien totuudesta).

'Olemuksen ja ilmiön' välillä ei ole periaatteellista vastakkaisuutta, vaan ero on lopultakin vain jo tiedostetun ja toistaiseksi tiedostamattoman (mutta olennaisen) välillä. Tiede on tunkeutumista ilmiöstä olemukseen. (Tästä kategoriaparista on keskusteltu, onko se dialektiikan kategoriapari ollenkaan, vai roikkuuko se mukana Immanuel Kantin ydinkategoriaparin muistoa: hänen periaatteellisesti tiedostamattoman, ja sellaisena pysyvän, ”das-Ding-an sich”-”olemuksensa” sisäinen ristiriita on nimittäin muodollisloogista laatua ”tietona kohteesta, josta meillä määritelmällisesti ei voi olla tietoa”, eikä dialektista.)

”Rosa”: ” However, theses like these were (and still are) reliant on the (mis)-use of a deliberately restricted set of words, and thus on a disguised or aberrant application of language (as Marx himself noted). The projection of such theses onto any and all possible worlds is evidence enough of that. How else would it be possible for theorists to delineate what must be true of all possible worlds other than by a misapplication of language that is socially-rooted in this one?

Since the veracity of such 'truths' is 'known' prior to the examination of any evidence (how, for example, could one examine the 'evidence' available to investigators in a possible world?), their alleged ('necessary') truth-values can't have been derived from anything other than the supposed meaning of the words comprising each thesis, and hence on the linguistic rules supposedly governing the employment of such words in these specialised contexts. 9

In Essay Two (and in many other Essays), numerous examples were given of a priori assertions about reality advanced by dialecticians. As we saw, these were held true for all of time and space, when they are in fact supported by little or no evidence or argument --, that is, over and above a superficial analysis of a few specially-selected examples, sketchy "thought experiments", and the use of obscure jargon lifted from Hegel and his mystical forebears.”

RK: Tuon käännän bumerankina takaisin panloogisti-"fysikalisteille"...

Marxilainen dailektiika ei hyväksy ainakaan mitään psykologista ”geeni-apriori-tietoa” ollenkaan. Sellaisella taas ”Rosan” ”antidilektinen puoli” ”selittää” ihmisen jokaista silmänräpäytystä... (jotka sitten vasta ”jälkikäteen” tiedostetaankin, jos silloinkaan...)

”Rosa”: ” We are now in a position to see why this is so: DM-theses possess an a priori and universal validity because they are

(1) based on a radical misuse of language, or they
(2) depend on misconstrued rules of language as if they represented substantive features of reality.

In short, they confuse the form by means of which we represent the world with the world itself.

RK: JUURI TUOTA tekevät PANLOOGISTI-FYSIKALISTIT ja dialektinen logiikka on KEINO VÄLTTÄÄ TÄMÄ VIRHE TEORIANMUODOTUKSESSA.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Toistaiseksi tiede ei ole törmännyt yhteenkään sellaiseen ilmiöön, jota ei voitaisi formaalilla logiikalla mallintaa.


Mainitsin tuossa yllä, että fysiikasta ei voida "päätellä" (johtaa) matematiikkaa eikä päinvastoin.


Se, että me emme nykyisellään pysty matematiikka "johtamaan" alkeishiukkastason prosesseista lähtien, ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö matematiikka rakentuisi nimenomaan äärimmäisen monimutkaisten alkeishiukkassysteemien äärimmäisen monimutkaisille vuorovaikutusprosesseille.


Ei se rakennu millekään tietyille alkeishiukkasprosesseille, se kuvaa tarvittasessa yhtä alkeishiukkasta pienempiäkin entiteettejä.

Se rakentuu tietynlaisten kompleksisten alkeishiukkassysteemien prosesseille.


Ei rakennu, koska se ei ole mitään fysiikkaa. Täysin älytöntä kaakatusta.

Totta kai rakentuu. Empiiristen faktojen kiistämisesi on täysin skitsoa kaakatusta.

Lauseita ei voida tosistaa matematiikassa suoraan kokeilemalla. Akaisomaattisdeduktiivinen empiirinen todistaminen tosia lauseita ennustavien tosien teorioiden välillä on ainoa empiirisen todistamisen vaihtoehto, ja se taas ei ole koskaan absoluutista, koska jokaisella konreettisella onjektiivisella teorialla on sovellettavuuden rajat.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kuvittelet ihmisen edelleen muusta universumista absoluuttisesti irralleen olevaksi, luonnon yläpuolella olevaksi tarkkailijaksi. Pahimmanlaatuista uskontoa.


Ihminen on myös tarkkailija, eikä siihen tarvitse sisältyä mitään uskontoa. Itseäsi vaivaa "(KUMMITUS)AIVOUSKONTO", jossa uskot Maagisiin Aivoihin. Ihan sama uskotko niihin jonkun "Jumalasi" päässä, vai omassasi! Jälkimmäinen vaihtoehto on mielenterveyden kannalta vielä edellistäkin vaarallisempi.

Ai nyt olet kiistämässä jo aivojen olemassaoloakin! Ihminen ei tarvitse aivoja yhtään mihinkään?!

Jessus. mitä ka(a)katusta...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ihminen ja hänen ajattelukykynsä eivät ole millään tapaa erikoisasemassa muuhun fysikaaliseen luontoon nähden, vaan ne rakentuvat tasan samojen peruspalikoiden päälle kuin muutkin luonnonilmiöt.

Matematiikka ei ole "ajattelukyvyn ominaisuus" (logiikka sen sijaan on) eikä ajattelukyky "matematiikan ominaisuus".

Minä jo karran sanoin, että tähän väliin ei kannata tunkea aivolallatusta. Sitä osaa nykyään kyllä varmaan jo jotkut papukaijatkin jauhaa...

Matematiikka, kuten muutkin tieteet ovat ihmisen tietoisuuden organisaatiotasoja

Eivätkä ole. Olet täysin pimahtanut.

Ai, tieteet olisivat mielestäsi olemassa, vaikka ihmisiä ei olisi koskaan kehittynytkään? Tieteet olivat mielestäsi olemassa jo ennen kuin ensimmäistäkään atomia oli muodostunut alkeishiukkasista? Johan olet vitsiniekka (vai skitsoniekka)!

Eivät. Ne ovat luonnon kuvasta ihmisyhteiskunnassa, Ainoasen komponentti, joka kumuloituu "ikuisesti". ne ovat myös tuotantovoima, ja niidenkin piirissä juuri se, joka kumuloituu, eikä esimerkiksi käänny kehityksessään taaksepäin kuin korkeintaan paikallisesti (kuten Suomen "Akatemiassa"...).

Lainaus
Lainaus
Lainaus
ja siten täysin riippuvaisia hänen ajattelukyvystään.

Tieteet parantavat ihmisen ajattelukykyä, mutta eivät millään muotoa rakennu yksilön ajattelulle!

Vaan mille?

Ei ainakaan mollekään "Keen(e)ille" kenenkään aivoissa, vaan se (ja koko kulttuuri) tuodaan sinne jostakin. Sitten sitä vasta voidaan myös kehittää. Mistä, se on mitä mielenkintroisin, mutta aina täysin konkreettinen kysymys... Toki kunkin teorianmuodostuksellisen edistysaskelen tekijä on aina yksilö, joskus sattumalta useampi toisataan riippumatta yhtä aikaan, kun edellytykset ovat kypsyneet.
Lainaus
Tieteet olisivat siis mielestäsi olemassa ilman että ihmisiä olisi lainkaan kehittynyt?

Olet korvannut koko mahdollisen (entisen) päätelykykysi jollakin aivan muulla ilmiöllä...
Lainaus
Tai sen jälkeen kun ihmiskunta on lopullisesti tuhoutunut ja universumi on kokenut potentiaalisen lämpökuoleman? Lenin-setä toimisi edelleen materiasta riippumattomana tarkkailijana ja absoluuttisen totuuden torvena?
Lainaus
Lainaus
Ajattelukyky taas määräytyy läpikotaisin alkeishiukkasten välisistä vuorovaikutusprosesseista.

Ei määräydy. Ajattelu on yhteiskunnallista emergenssitasoa. Lähes mikä tahansa "fysiikka" voi aivoissa edustaa lähes mitä tahansa "ajatusta",

Ai mielestäsi lähes mikä tahansa fysiikka kelpaa ajatteliviksi aivoiksi?

Sellaisten perustaksi voisi kelvata muukin "fysiikka" tai tarkemmi sanoen mukin kemia kuin tämä, jolle midän aivomme perustuvat.
Lainaus
Kelpaako esim. musta aukko?

Ei.
Lainaus
Kelpaako esim. kivi?

Kivien monet mineraalit muistuttvat suuresti orgaanisia aineita, mutta niissä on hiilen paikalla pii. Molemmat muodostavt sopivissa olisissa ketjuja. Pirustako noista tietää,jos lämpötila olisi luokkaa 1000 astetta korkeampi, ettei nosista saattaisi muodostua elämän kaltaisia muotoja. veden paikalla pitäisi olla jokin "kaliumodioksidi"
Lainaus
Kelpaako esim. puukauha? Kelpaako esim. Tyyni valtameri? No ei todellakaan. Että se siitä "melkein mistä tahansa fysiikasta"!

Olet mestari tekemään itsesi vieläkin tyhmemmäksi kuin olet... melkoinen saavutus...
Lainaus
Lainaus
kun sopivasti sattuu,

Paskanmarjat.
Lainaus
ja nuo reaktiot liittyvät jotenkin ajattelun kohteiden ajattelijan henkilöhistoriassa herättämiin aivofysikaalisiin prosesseihin.

Ei kenenkään kahden ihmiset aivot tietenkään fysikaalisesti samanlaisia ole. Sellaista skitsoa väitettä ei ole esittänyt kukaan muu kuin sinä.

Kokemus rakentaa Fieldsin mallin mukaan aivot erityisesti juuri sitä oain, kuin ne oppivat, ja osin niiltä muiltakin osin.

Tuossa on tultu paradoksaalisesti hieman lähemmäski "aivot on milei" -ajattelua kuin aikaisempi jenkkien ja muidenkin kulissientakainen koodimolekyyliteoria (glykosamonglykaanit, Ajit Varki, Kevin Fox, Bruce Caterson jne.), mutta entistäkin kauemmaksi on menty siitä, että ajattelu olisi vähimmässäkään määrin mitään "Keenistä"...
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Dialektinen logiikka ei ole mikään "kilpaileva päättelymenetelmä muodolliselle logiikalle". Teorioiden SISÄLLÄ ei voida sallia muodollisloogisia ristiriitoja. Eri teorioiden väliltä niitä taas ei koskaan voida kaikkia poistaa. Joten aina tulee olemaan eri teorioiota ja eri tieteenaloja.

Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että on eri teorioita ja eri tieteenaloja. Ontologisesti homma menee kuitenkin siten kuin olen moneen kertaan toitottanut.

Olet aivolallattanut, väärässä paikassa.

Sinä puolestasi kiistät, että ihminen olisi materiaalinen olento laisinkaan.

En suinkaan. Sinä vaan tulkitset jokaisen tavunkin väärin.

Tulkitsen ne aivan oikein pseudotieteeksi.

Tulkitset väärin.

Miksi muuten et suoraan julista FIELDSIÄ "pseudotieteeksi", kun sitä kuitenkin koko ajan tarkoitatat, ja puhut vain "mutato nomine" "neuvostotieteestä"?
Lainaus
Lainaus
Lainaus
"Hengestä" lallattelusi syö uskottavuuttasi pahemman kerran, ei sillä ettei se olisi jo aikoja sitten mennyt.

En ole puhunut "hengestä" mitään.

Kyllä olet, vaikket sitä suostu tunnustamaan/huomaamaan.

Olen puhunut mielestä, josta muuten puhuvat sosiobiologistitkin (eli "evoluutiopsykologit"...)... Ovatko hekin nyt sitten "uskovaisia antifysikalisteja"?

Lainaus
Olet käsittänyt väärin.

Päin vastoin. Minä oikaisen, mitä kaikkea sinä olet käsittänyt väärin / tahallasi väärentänyt.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Koitahan RK uskoa, että kaikki elävät oliot ja niiden elinympäristöt koostuvat molekyyleistä, atomeista ja edelleen alkeishiukkasista kuten mitkä tahansa muutkin materiaaliset objektit.


Elävät oliot koostuvat niistä toisella tavalla kuin puhtaasti fysikaaliset objektit: elollisten olioiden atomit vaihtuvat kaiken aikaa aineenvaihdunnan myötä. Se olio, joka pysyy, ei ole tiettyjen atomien joukko, kuten fysikaalisissa kappaleissa, vaan TIETYNLAISTEN ATOMIEN ORGANISAATIO. Elolliseen olioon sisältyvä kulloinenkin fysikaalisen_olion_luonne atomien läjänä on hetkellistä, kun taas fysikaalisessa kappaleessa juuri se on pysyvää, kun kappaletta esimerkiksi muokataan, ja esimerkiksi muoto ja organisaatio voi olla vaihtuvaa, mutta atomit koko ajan samoja.


Vaihtukoon rauhassa - ei se tee niistä epäfysikaalisia.


Mikään FYSIIKAN laki ei määrää, että pitäisi ehdottomasti olla darwinilaista luonnonvalintaa.


Darwinilainen luonnonvalinta ei ole mitään epäfysikaalista. Se on tietynlaisten alkeishiukkassysteemien tietynlainen vuorovaikutusprosessi.


Elollisella oliolla on helventin monta organisaatiotasoa ennen fysiikan alkeishiukkastasoa:


Olkoon ihan rauhassa vaan: ne kaikki rakentuvat alkeishiukkasista ja niiden välisista monimutkaisista vuorovaikutusprosesseista ja siten viime kädessä myös niihin palautuvat.


Eivät voi palautua, koska ne vaihtuvat koko ajan! Ja aina välillä siellä tulee ja menee vaikka piiatomi hiilitomin paikalla, arsekkiatomi fosforiatomin paikalla, kadmiumatomi sinkkiatomin paikalla, mutta yhtä kaikki systeemi pelaa ja korjaa tuollaiset anomaliat, tiettyyn rajaan saakka.


Helvetti, kuinka monta kertaa pitää sanoa, että antaa vaihtua vaan! Kukaan muu kuin sinä ei ole rajoittamassa tarkastelualuetta vain siihen, mitä silmä näkee. Tarkasteluun voidaan periaatteellisella tasolla ottaa vaikka koko universumi, jos siltä tuntuu.


Senkää kaikki ominaisuudet eivät PALAUDU alkieshiuksten ominaisuuksiin,


Ei kukaan ole väittänyt, että se yksittäisen alkeishiukkasen ominaisuuksiin palautuisi, vaan että uudet, emergentit ominaisuudet muodostuvat "summana" keskenään vuorovaikuttavista alkeishiukkasprosesseista.


Eivät muodostu, koska niiden fysikaalisilla kantajilla ei tarvitse olla mitään tekemistä ne luoneiden
prosessien kanssa.

Mitä höpäjät? Kvanttikenttien värähtelyt ja vuorovaikutukset eivät ole mitenkään toisistaan riippumattomia ja siten "uusilla" värähtely- ja vuorovaikutusprosesseilla todellakin on tekemistä "vanhojen" prosesien kanssa.

Lainaus
Lainaus
Kokonaisuus on yhtä kuin osiensa summa.


´Osa ja kokonaisuus´ ovat dialektiikan käsitteitä:

Olkoon vaan, mutta faktan jo kerroin.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
ja toisaalta näiden jotkin ominaisuudet saattavat olla universumin ominaisuuksien seurasta, esimerkiksi sen jossakin aikaisemmassa kehitysvaiheessa.


Ne "universumin ominaisuudet" ovat seurausta sen sisältämien alkeishiukkasten vuorovaikutusprosesseista.


Eqvistin mukaan universumissa ei ole edes aina ollut alkeihiukkasia.

Siellä on aina ollut kvanttityhjö, jonka "kuplintana" reaaliset alkeishiukkaset mahdollisesti ovat syntyneet. Kuten aikaisemmin sinua sivistin, hiukkaset ovat emergenttejä kenttiin nähden.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Pysyvää on organisaatio, eivät atomit eivätkä alkeishiukkaset, kuten fysikaalisilla kappaleilla.


Atomien tai alkeishiukkasten ei todellakaan tarvitse olla pysyviä fysikaalisilla kappaleilla. Ei esim. pommin räjäyttämisessä atomit tai alkeishiukkaset pysy paikoillaan vaan sinkoilevat mihin sattuu.


Ei se pommi räjähtäessään kauan säilykään yhtenä fyskikaalisena objektina miltään kannalta tarkateltuna.


Se säilyy yhtenä fysikaalisena systeeminä, kun systeemi rajataan tietyllä tavalla.


´Systeemi´ nyt ainakin on väärä termi, sillä se tarkoittaa "takaisinkytkennällistä (kyberneetistä) oliota".

Ei todellakaan ole väärä termi. Pommin osasten välillä on kompleksisia vuorovaikutuksia, ja ne yhdessä ympäristön kanssa muodostavat systeemin sanan varsinaisessa merkityksessä:

http://en.wikipedia.org/wiki/System
"A system (from Latin systēma, in turn from Greek σύστημα systēma, "whole compounded of several parts or members, system", literary "composition"[1]) is a set of interacting or interdependent components forming an integrated whole."

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Jopa kuollut orava on eri objekti (lainalaisuuksiltaan) kuin elävä orava, vaikka se koostuukin samoista atomeista kuin kuollessaan.


Se ei koostu yhtenevistä alkeishiukkastason prosesseista kuin elävä.


Se koostuu samoista hiukkaista ainakin jonkin aikaa paremminkin kuin elävä...

Puhuin alkeishiukkastason prosesseista, jotka tarkoittavat kvanttikenttien värähtelyä ja niiden välisiä vuorovaikutusprosesseja, ja ne ovat erilaisia kuolleessa ja elävässä oravassa (+ sen ympäristössä).

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Elollisen maailman emergenssiraja kulkee solutason kohdalla.


Tämä "emergenssiraja" on puhtaasti hatusta temmattu eikä rajankäynnissä ole kerrassaan mitään sellaista, etteikö elollisen maailman prosessit palautuisi alkeishiukkastason vuorovaikutusprosesseiksi.


Ei ole hatusta temmattu, koska se on juuri se palautumattomuusraja: lumihiutaleet palautuvat maailmaan, vaikka jollakin hetkellä ei olisi yhtään ainokaista sellaista "malliksikaan", mutta elolliset solut eivät palautuisi koskaan sellaisenaan eivätkä entisine objektiivisine lakeineen, jos ne kaikki kerran hävitettäisiin.


Ja mistähän sinä luulet tietäväsi, ettei elollisia soluja syntyisi enää koskaan missään, jos ne kaikki hävitettäisiin.


Jonkilaisia soluja varmaan joskus ilmaantuisi, muttei samanlaisia.

Sen sijaan mitä erilaisimpien solujärjestelmien pohjalle voisi kyllä syntyä keskenään kommunikkatiokelpoista symbolista viesteintää, jos nuo eri kemioille perutuvat elämät kehittyvät sosiaaliselle tasolle saakka. Se johtuu just siitä, että symboliset syteemit EIVÄT PALAUDU niihin alemmpien tasojen perusteihinsa eli substraatteihinsa.


Symboliset systeemit syntyvät alkeishiukkastason prosessien "summana" ja sillä sipuli.


Eivät synny. Ne ovat heijastuksellisia, eikä niissä fysiikka sellaisenaan MERKITSE mitään.

Tunge leniniläiset "heijastukset" syvälle perseeseesi, sellaista käsitettä tieteessä ei ole eikä tule. Niissä on kyse ihmisten tiedostusprosessista, jossa puolestaan on kyse kvanttikenttien värähtelyistä ja vuorovaikutusprosesseista.

Lainaus
Ja fysiikka pysyy fysiikkana, ei "muutu tietoisuudeksi".

Et ymmärrä modernista fysiikasta yhtään mitään.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Potentiaalisia elämäänkelpaavia planeettoja on universumi pullollaan, ja uusimman arvion mukaan pelkästään Linnunradassa on kymmeniä miljardeja sellaisia planeettoja:

http://www.avaruus.fi/uutiset/eksoplaneetat/galaksissamme-on-kymmenia-miljardeja-supermaapalloja-elamanvyohykkeella.html


Ihan hyvä, että on!

Lainaus
Yhtälailla järjettömän logiikkasi perusteella voidaan ilman perusteita väittää, että lumihiutaleet eivät koskaan palautuisi maailmaan, jos kaikki ne joskus häviäisivät.


Vaan kun EI voida, koska NE todella ovat palautuvia fysikaalisen emergenssitason "efektiivisiä" olioita!

Lainaus
Fakta on se, että elävät solut eivät ole muuta kuin pirun kompleksisia alkeishiukkassysteemejä.


Ne ovat elollisia sellaisia, mitä lumihiutaleet eivät ole.


Elollisen ja elottoman välillä ei ole mitään muuta eroa kuin että kvanttikentät värähtelevät ja vuorovaikuttavat hieman eri tavoin.


Ei niitä erota kvanttikentät vaan AINEENVAIHDUNTA, joka on kemiaa.

Ja kemia palautuu fysiikkaan, kvanttikenttien värähtelyiksi ja vuorovaikutusprosesseiksi. Huomaatko itsekään, kuinka tyhmä olet?

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Elollisen materian ns. "jatkuva alkusynty", johon vielä suuri Lamarck uskoi (ja se oli hänen suurin virheensä)on huuhata.


Elollisen materian nostaminen jonkinlaiseen erikoisasemaan, mihin sinä uskot, on puhdasta huuhaata.


Se pitää "nostaa" siihen asemaan, johon se kuuluu.

Vain vitalistisissa, idealistissa ideologioissa, kuten leninismissä. Tieteessä skitsohourailuillasi ei voi muuta kuin pyyhkiä persettä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Solun vaihtoehdot reagoida ympäristöönsä yleisesti ottaen ovat, että se elää tai kuolee, ja siinä sivussa suorittaa "tehtäväänsä" kudoksessa. Kun se sitten ottaa ja kuolee, sen tilalle yleensä tulee tuohon samaan rooliin uusi solu, ja vain solujen paikallinen massatuho aiheuttaa olennaisia muutoksia itse organismissa. Tuon sääntelyn "palauttaminen alkeishiukastasolle" on tyhjää pulinaa, vielä väärinkin.


Eikä ole. Se olisi periaatteessa ennustettavissa pelkät fysiikan lait sekä alku- ja reunaehdot tuntemalla, mikäli käytössä olisi tarpeeksi tehokas tietokone.


Älä sotke tuohon tietokenetta:


Totta kai sotken: ilman tietokoneen keksimistä ja kehitystä tiede olisi luultavasti jämähtänyt paikoilleen johonkin 1900-luvun alun tasolle, kuten NL:ssä kävi.


Kyllä siellä tietokoneita oli. NL oli jonkin aikaa edelläkin laskennallisissa menetelmissä (johtuen matmatiikasta) ja pääsi siksi ensimmäisenä avaruuteen. Mutta tuo ei tässä ole olennaista. Elävän solun toimintaa ei voi tyhjentävästi mallintaa fysikaalisella tietokoneella periaatteessakaan, eivät pelkät tietokolaskut todista elollisen solun toiminnasta mitään varmaa.


Tietokonesimulaatiot nimenomaan todistavat reduktionismin puolesta.


Niiden todistukset ovat aina analogiatodistuksia muulla kuin oikealla objektilla. Nillä ei voida osoittaa reduktio-opia oikeaksi.

Nimenomaan voi todistaa ja on todistettukin. Esimerkiksi faasitransitioita pidettiin pitkään jonkinlaisina mystisinä emergenssirajoina (kuten Lenin ja muut kommarihörhöt pitävät edelleen), jotka eivät redusoituisi alemmille tasoille, mutta laskennallisten menetelmien kehityttyä reduktio on konkreettisesti pystytty osoittamaan.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
se on paljon karkeampi vehje kuin hienoimmat säädöt biologisissa organismeissa. Pitäisi olla "biotietokone", mutta se ei voisi olla yleistietokone, vaan spesiaali, kuin hypoteettinen "kvanttitietokone". Et pysty palauttamaan elävää solua elottomasta "tietokoneella".


Et ole esittänyt yhtäkään perustelua, etteikö elävää solua voisi mallintaa tietokoneella fysiikan lakien perusteella.


En viitsi ruveta vääntämään niin monimutkaisia, kun on muutakin tekemistä ja kun et ymmärrä kuitenkaan.
Täällä on jotakin siitä, miksi tietokone ei voi ajatella:

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/assosiatiiviselle_muistille.html


Kuka sitten muka on väittänyt, että tietokone voisi ajatella? Tuossa oli kyse elävän solun mallintamisesta tietokoneella.


Yksi ja toinen, mm. tuo Pentti Haikonen. Minä muistan oikein hyvin, kun muuan patatyhmä tiedetoimittajan planttu nimeltään Johanna Korhonen tuota teki tunnetuksi ja haastattelikin Haikosta ainakin YLEssä ja Hesarissa. Ja minä tikkana kirjoittamaan, että "mitä ¤:a sillä TAAS skitsotaan ja hörhöillään???!!!"!

Ei heidän arvauksensa sentään ainakaan yhtä paljon pieleen mene kuin sinun arvauksesi (uskontunnustuksesi) immateriaalisesta, hiukkasista riippumattomasta sielusta!

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Informaatio siitä, miten esimerkiksi refkesit toimivat ei ole alkeishiukkastasolla.


Refleksien lait ovat efektiivisiä lakeja, ei mitään sen kummempaa.


Ne ovat biologisia lakeja. Alkeishiukkaset eivät "tiedä" mitään reflekseistä.


Kuka on väittänyt, että alkeishiukkaset tietäisivät mistään yhtikäs mitään?


Sinä, jos kaikki ajattelukin muka "palautuu niihin"!


Ei palautuminen sitä tarkoita, että kaikki kompleksisen systeemin ominaisuudet olisivat "yksittäisessä alkeishiukkasessa" vaan että kompleksisen systeemin ominaisuudet syntyvät yksittäisten alkeishiukkasten vuorovaikutusten lopputuloksena. Ei Newtonin mekaniikkaa ole yksittäisissä alkeishiukkasissa vaan tietynlaisesti organisoituneessa alkeishiukkassysteemissä. Vastaavasti ajattelua ei ole yksittäisissä alkeishiukkasissa vaan tietynlaisesti organisoituneessa alkeishiukkassysteemissä.


Ja mikä se "organisoitunut alkeishiukkassyysteemi" on? Pierupeilineuroni?

No otetaan nyt vaikka havaittavissa oleva universumi, eli kvanttikenttien värähtelyt ja vuorovaikutukset 46 miljardin valovuoden säteellä sinun pääkopastasi.

Lainaus
Lainaus
Et selvästikään ymmärrä atomismista mitään, kuten ei herrasi Leninkään ymmärtänyt.


A-atomismista????????? Olen pelkkänä korvana...

Lenin on kyllästänyt pääsi paskalla, joten turha sinun on edes yrittää.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Refleksit eivät ole mitään muuta kuin kompleksisten alkeishiukkassysteemien kompleksisia vuorovaikutusprosesseja: tietty ärsyke syntyy tietyn fysikaalisen vuorovaikutusprosessirykelmän seurauksena edeten sähköisinä hermopulsseina neuronista toiseen tai lihakseen tjs. aiheuttaen tietyen reaktion, mikä johtuu alkeishiukkasten välisistä fysikaalisista vuorovaikutusprosesseista. Missään vaiheessa ko. prosessia ei esiinny mitään epäfysikaalista.


Paitsi lakeja kuten darwinilainen evoluutio ja pavlovilainen ehdollistuminen, jotka ovat kyllä objektiivisia lakeja, mutta eivät fysiikan lakeja.


Ne ovat kompleksisten alkeishiukkassysteemien monimutkaisia vuorovaikutusprosesseja.


Eivät ole.

Kyllä ovat.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Refleksi, joka ei ole toiminnassa, ei ilmene "alkeishiukkastasolla" mitenkään. Silloin kun se toimii, siitä ei voida pelkän fysiikan perusteella sanoa juuri mitään, että mitä se tekee.


Jos käytössä olisi kaikki tarpeellinen fysikaalinen informaatio tiettyyn refleksiin liittyen, niin voitaisiin hyvinkin tarkasti sanoa, mitä se tekee.


"Fysikaalinen informaatio"???

Informaatio ei ole fysikaalista, vaan se on sitten kyllä enemmäkin matemaattista! Sillä on kyllä fysikaalinen lähde, kantaja, ja fysikaalisiakin vaikutuksia, mutta sellaisenaan se ei "ole fysiikkaa", informaatiolait poikkeavat fysiikan laeista. Kyberneettiset systeemit tarvitsevat ehdottomasti molempia lakityyppejä toimiakseen.


Kuten aiemmin sanoin, informaationprosessointi ja ajattelu eivät ole missään vaiheessa ole mitään epäfysikaalisia prosesseja.


Ei sitä ajattelun käyttämää muodollista logiikkaakaan ole ulkoisessa luonnossa, eikä aivoissakaan "luonnon puolesta"!


Kukaan muu ei ole tuppaamassa logiikkaa luontoon kuin sinä!


Ei ole totta. Minä taas olen "poistamassa" sitä sieltä...

Olet tupannut sinne paitsi dialektisen skitsologiikan myös hiukkasista riippumattoman hengen!

Lainaus
Lainaus
Sinun mukaasi myös esimerkiksi matematiikka on "luonnossa itsessään" eikä matematiikalla muka ole mitään tekemistä ihmisen ajattelun kanssa.


Sen tutkimuskohteella luonnossa ei olekaan tekemistä ihmisen kanssa. Planeetat ovat kiertäneet Aurinkoa objektiivisia ellipsiratojaan ennen kuin ihmisestä on ollut minkäänlaista tietoa.

Luonto ei tunne ellipsejä vaan ne tuntee vain ihminen. Planeettasysteemeissä on kyse kvanttikenttien värähtelyistä ja vuorovaikutusprosesseista, ja planeettojen mitatut liikeradat ovat seurausta niistä.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Esim. matemaattiset informaatiosysteemit on emergenttejä ja palautuvat alkeishiukkassysteemien vuorovaikutusprosesseihin.


Eivät palaudu.


Kyllä palautuvat.


En viitsi edes kinata...

Ei kannata noin olemattomilla tiedoilla kinatakaan.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Luonto ei välitä paskan vertaakaan siitä, miten me jotain systeemejä haluamme "lokeroida".


Tekniikassa se välittää, ja lääketieteessä, jos me lokeroimme väärin, ja sitten myös suunnittelemme, ja hoidammekin väärin!


Tekniset tieteet ja lääketiede ovat ihmisen tietoisuuden organisaatioita.


Ne ovat lähtöisin luonnosta eivätkä "aivoista".

Olkoon, mutta ei niitä ilman aivoja olisi koskaan syntynyt.

Lainaus
Lainaus
Tietoisuus rakentuu alkeishiukkasille ja niiden vuorovaikutusprosesseille, jotka eivät välitä paskaakaan siitä, miten me jotain systeemejä haluamme "lokeroida".


Ajattelu ja suunnittelu perustuvat sille, että me "lokeroimme" objektiivista todellisuutta oikein.

Mikä puolestaan taas perustuu kvanttikenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosesseille.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Luonnossa ei näillä näkymin ole muita perustavanlaatuisia lakeja kuin alkeishiukkasten välisiä sellaisia, ja emergentit lait siis ovat pelkkiä erikoistapauksia ja efektiivisiä lakeja, jotka palautuvat aina alkeishiukkastasolle.


Mille alkeishiukastasolle pavlovilainen ehdollistuminen palautuu ja miten? Tämän valossa:

http://nakokulma.net/index.php?topic=10081.0


Ensinnäkin täytyy todeta, että tuossa on kyse yhdestä härskimmistä tieteen väärennysyrityksistä, joihin olen törmännyt.


Tavukaan ei ole vääennetty, ja koko juttu perustuu 99%:sti linkeille parhaiden asiantuntijoiden kuten Fieldsin omiin juttuihin, osittain toisistaan.

Kuten jokainen palstalainen tietää, se on väärennetty ideologisissa/poliittisissa tarkoituksissa, mutta tämä on väärä ketju ruveta kinaamaan siitä.

Lainaus
Lainaus
Koivula on vuosia jatkuneessa nettihäiriköinnissään väärentänyt R. Douglas Fieldsin tutkimustulokset aivan uuteen uskoon ikään kuin ne vastaisivat Leninin näkemyksiä ihmisestä, täysin Fieldsin omien näkemysten vastaisesti.


Tavukaan en ole "väärentänyt" Fieldsin tuloksista, ja näennäinen yhteys Leninin ja Fieldsin välillä perustuu siihen, että molemmat nojaavat (porvari) Pavloviin.

Lainaus
Asiasta lienee kuitenkin turha vääntää enempää kättä tässä ketjussa, koska se ei siihen liity, ja siitä löytyy satoja sivuja keskustelua esim. Tiede.fi-keskustelupalstalta.


Siellä on väärennetty ja nypitty viestejä keskustelujen välistä pois, aivan kuten täälläkin.

Lainaus
Keskusteluissa neurofysiologian asiantuntija, nimimerkki Japetus tietää mistä puhuu,


Hän on hullu teologi (?) eikä tiedä mistään mitään. AHTPLYSIA akbar!

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1423713.html#p1423713

Hän pieksi sinut väittelyssä aivan 6-0. Tietosi asiasta olivat suorastaan naurettavan surkeita. Asiaa ymmärtävien näkökulmasta säälittävä räpeltelysi näytti lähinnä samanlaiselta kuin erään Savorisen itse keksimät fysiikan "teoriat" laajenevista energiakeskittymistä...

Lainaus
Lainaus
kun taas Koivula hyökkää Stalinin raivolla objektiivista tiedettä vastaan täysin nollatiedoilla pelkän idealistisen ideologiansa avulla. Koivula elelee täysin yksin harhojensa kanssa.


Fieldsin "nollatiedolla"...

Fields ei missään vaiheessa sanonut löytäneensä ehdollistumisen mekanismia vaan uudenlaisen, sitä tukevan/vahvistavan mekanismin. Eikä hän varsinkaan ole kiistänyt LTP:tä pitkäaikaisen muistin mekanismina, vaan yksinomaan sinä olet väärentänyt sellaiset sanat hänen suuhunsa. Mutta tämä on väärä ketju puhua asiasta.

Lainaus
Lainaus
Esim. tuolla "keskustelua" parhaimmillaan:

http://www.tiede.fi/keskustelut/psykologia-aivot-ja-aistit-f12/ihminen-maailmanautomaatin-osa-vapaa-tahto-pelkka-illuusio-t12058-150.html

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Fysikaaliseen tarkasteluun voidaan kyllä ottaa mukaan kaikki tuohon systeemiin ja sen ympäristöön kuuluvat hiukkaset.


Ei muuta asiaa periaatteellisesti muuksi.


No ei, kun kyse kerran on pelkästä fysiikasta.


Ei ole. Täällä on yksi esimerkki: ihmisen kohteellisen toiminnan ´subjektiivisen ja objektiivisen´ jakaminen "alkeishiukkastasolla": jos onnistut jakamaan alkeishiukkasten liikahdukset subjektilähtöisiin ja objektilähtöisiin, OLET JAKANUT PELKÄN TOIMINTAAN LIITTYVÄN FYSIIKAN kahteen eri kohtioon, mutta ET ITSE TOIMINTAA, esimerkiksi juuri "subjektiiviseen ja objektiiviseen osaan". Ja tuo on vieläpä MAHDOTONTA PERIAATTEESSAKIN, vaikka sellainen fysiikan jako periaatteessa olisikin mahdollinen.


Minulla ei ole kerrassaan mitään tarvetta ruveta jakamaan alkeishiukkasten liikahduksia subjektilähtöisiin tai objektilähtöoisiin liikahduksiin, eikä tällaisella paskanjauhannalla ole mitään tekemistä tieteen kanssa.


Ei olekaan, mutta juuri sitä sinä väität voitavan tehdä, ja se sitten vielä muka "KUMOAISI EMERGENSSIN"!


Mitä minä muka olen väittänyt voitavan tehdä?


Väität sellaisen olevan periaatteessa mahdollista.

Lainaus
Minä olen väittänyt ainoastaan, että ihminen ei ole kerrassaan missään erikoisasemassa muuhun universumiin nähden ja kaikki tapahtuvat universumissa (ml. ihmisen toiminta) määräytyvät alkeishiukkasten välisistä vuorovaikutusprosesseista.


Koko universumista en tiedä, muuta tunnetun universumin suhteen olet tuossa väärässä.


En takuulla ole.


Taatusti olet, ja lisäksi olet hölmö. Olet vain mekaanisesti korvannut "jumalan" "alkeishiukkasilla".

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Tuolla nimenomaisella jaolla ei ole sen, eikä sen olemasssaolon, kanssa erityisempää tekemistä.


Se on pelkkää filosofista paskanjauhantaa.


Niin se "jako", ja koko "palauttaminen", anteeksi: palautuminen!


Alkeishiukkasten liikkeen jakaminen subjektiiviseen ja objektiiviseen liikkeeseen on filosofista paskanjauhantaa, jolla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa.


Sinä ja Enqvist sitä väitätte: subjektista lähtevään ja objektista lähtevään.

Ketut olemme. Naurettava olkiukko.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ihminen on osa alkeishiukkasista ja niiden vuorovaikutuksista koostuvaa universumia eikä suinkaan mikään muusta universumista eristetty ulkopuolinen tarkkailija.


Ihminen ON toisaalta myös sen tarkkailija, mutta tarkkailukin on suhde siihen todellisuuteen (vieläpä toiminnallinen), eikä "todellisuudesta erillään olemista"!


"Tarkkailu" ei ole mitään muuta kuin alkeishiukkasten välisiä vuorovaikutusprosesseja.


Selitä tuo Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin johtajalle Sami Pihlströmille...:

http://www.tieteessatapahtuu.fi/0206/pihlstrom.pdf

http://www.tieteessatapahtuu.fi/0105/pihlstrom.pdf


Miksi? Ei hän tähän keskusteluun osallistu.


Hän on samaa mieltä kuin minäkin ja tunnustettu asiantuntija. Hän on myös taämän opinnäytteen vastaanottaja, josta tuli täydet pisteet tieteenfilosofiasta tohtoritutkintoon:

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3003319/materialistisen-dialektiikan-totuuskasityksesta-sovellettuna-teknisiin-tieteisiin/

Hän ei osallistu tähän keskusteluun.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Meidän, kuten koko universumin toiminta määräytyy alkeishiukkasten välisistä vuorovaikutusprosesseista.


Ei määräydy: ne ovat vain sen "passiivinen" kantaja.


Paskat ole. Anna yksikin konkreettinen esimerkki sellaisesta systeemistä, jonka toimintaa eivät määrää alkeishiukkasten väliset vuorovaikutusprosessit. Tähän mennessä antamasi pseudoesimerkit eivät sellaisia ole olleet.


Looginen ajattelu: alkeishiukset eivät määrää, menikö se esimerkiksi oikein vai väärin.


Se, sanotko sinä jotain asiaa oikeaksi vai vääräksi määräytyy alkeishiukkasista.


Ei määräydy.

Tasan tarkkaa määräytyy.

Lainaus
Lainaus
Kuvittelet ilmeisesti, että looginen ajattelu on jokin materiasta irrallinen substanssi, joka vain "on".


Ei sitä muu materia välittömästi määrää kuin minun tahtoni.

Tunnustit aikaisemmin hiukkasista riippumattoman, immateriaalisen tahdon olemassaolon. Ilmeisesti olet edelleen sellaisen olemassaolon kannalla.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Tuo fysiikan jako ei pelasta sinua siitä, että et selviä ´subjektiivisesta ja objektiivisesta´ (etkä siten esimerkiksi ´tieteen määritelmästäkään!) ilman dialektisten vastakohtien olemassaolon tunnustamista.


Minä en tarvitse armahduksia Leniniltä tai muiltakaan dialektisilta skitsoilta varsinkaan asioissa, joilla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Juttusi ovat pelkkää maiskuttelua ilman sisältöä.


´Totuuden´ käsitekin määräytyy subjektiivisen suhteena objektiiviseen, ja tiede (tieteenala) taas määräytyy ´tosien teorioiden joukkona tutkimuskohteesta´. Eli olet vahvasti väärässä ja aivan ydinkysymyksissä!


Ketut olen. Luontoon ei ole sisäänrakennettu totuuksia, vaan totuus on kielen vastaavuussuhde todellisuuden ilmiöiden kanssa, ja sen "ääneen lausuminen" tai ajattelu on itsessäänkin emergentti ilmiö, joka rakentuu alkeishiukkasten monimutkaisille vuorovaikutusprosesseille.


Se on aidosti emergentti ilmiö. Luonnossa ei tosiaankaan ole "totuuksia", vaan todellisia asiaintiloja.


"Se" eli totuuden ääneen lausuminen tai ajattelu on emergentti ilmiö, joka on seurausta alkeishiukkasten välisistä vuorovaikutusprosesseista.


Se on emergentti, mutta ei seuraa alkeishiukkausvuovaikutuksista.

Vai ei seuraa alkeishiukkasten vuorovaikutuksista? Seuraako se sitten Lenin-sedän kummituksesta?

Lainaus
Mistä ne alkeishiukkasvuorovaikutukset sitten sinun mielestäsi seuraavat?

Ne seuraavat vuorovaikuttavien kvanttikenttien ominaisuuksista sekä vuorovaikutuksen välittävien kvanttikenttien olemassaolosta.

Lainaus
Lainaus
Totuuden lausumisessa tai ajattelussa ei periaatteellisella tasolla ole sen kummemmasta asiasta kyse kuin vaikkapa biljardipallojen törmäyksessä.

Lainaus
Lainaus
Se, että sinä päädyt lausumaan jonkin asian todeksi tai epätodeksi, on seurausta helvetin monimutkaisista fysikaalisista vuorovaikutusprosesseista, jotka viime kädessä johtavat esim. äänihuuliesi liikkeeseen ja edelleen ääniaaltojen syntymiseen päätyen edelleen esim. ärsykkeeksi jonkun muun ihmisen hermostoon tjs. Mitään epäfysikaalista prosessia ei esiinny totuuden/epätotuuden lausumisen tai ajattelun yhteydessä. "


´Ideaalinen´ (saks. Idélles) ei ole samaa kuin "epämateriaalinen" tai "epäfysikaalinen", sillä ´ideaalinen ja materiaalinen´ ovat dialektisia vastakohtia.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ideal


Ajattelu on emergenttiä, kuten olen monta kertaa sanonut.


Ja se tarkoittaa, että se EI "PALAUDU" mihinkään aivofysiologiaan!

Ei välttämättä pelkästään aivofysiologiaan, mutta kvanttikenttiin joka tapauksessa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Esimerkiksi biologisten olioiden kanssa eivät vuorovaikuta pelkät aineet ja mekaaniset, sähköiset ja ydinilmiöt, vaan myös ja jopa ennen kaikkea muut elolliset oliot.


Vaikuttakoon. Yhtä lailla ne muut elolliset oliot sekä niiden muodostamat systeemit ovat alkeishiukkassysteemejä, joissa tapahtuu viime kädessä vain alkeishiukkasten välisiä vuorovaikutuksia.


Alkeishiukkaset ovat itsekin oloina mm. ´sisällön ja muodon´ (rakenteen ja prosessin) sekä ´materian ja liikkeen´ (hiukkas- ja aaltoliikeluoteen) dialektista ykseyttä Niels Bohrin komplementaarisuusperiaatteen mukaisesti (mikä muten just oli Bohrin itsensäkin kanta).


Vanhentunutta potaskaa "kvanttimystiikan" ajoilta.


VAI NIIN! Mitä IHMETTÄ nyt sitten tällä välin (minun valmistumiseni jälkeen fysikaaliselta tieteenalalta) oikein on tapahtunut?


On esimerkiksi kehitetty hiukkasfysiikan standardimalli, joka ei tarvitse Bohrin komplementaarisuusperiaatetta yhtikäs mihinkään:

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model


Kyllä tuo jo minun valmistumiseni aikoihin tunnettiin.


Ainakaan sinä et sitä näytä tuntevan.


Tunnen kyllä. Ei tuo Bohrin komplementaarisuutta kiistäkään. Tiedän myös, että sitä ei ole otettu kovin vakavasti 20 vuoteen USA:ssa (joka lopetti kesken ison projektin, jossa jättiläiskiihdyttimelle oli jo luolastokin louhittu), Venäjällä ja Kiinassa, mutta siellä ajateltiin, että "antaa EU:n yrittää", jotta saataisiin osviittaa, miten edetä. Nyt ne ovat jonkin verran mukana CERNin rahoittamisessa. Bosoni sitten näyttää, kuinka käy ja mitenpäin Maa makaa...

Sinä et tiedä teorian sisällöstä mitään, ja poliittinen "agitointisikin" on tuulesta temmattua.

Lainaus
Lainaus
Tuosta ei kannata nyt kauhesti päristä puoleen eikä toiseen, koska sen arvo on kiinni Higgsin bosonin löytymisestä tai löytymättömyydestä. Jos sitä ei löydetä, niin tuo teoria kuivuu ainakin tulkinnoiltaan kasaan Abdus Salemin sähköheikkoa teoriaa myöten, sillä sekin edellyttää Higgsin kantaista oliota, ja osin sen perusteella Higgsin energiat on päätelty.

Lainaus
Lainaus
Lisäksi Bohrin komplementaarisuusperiaate on joidenkin mielestä kokeellisesti osoitettu vääräksi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Afshar_experiment

"The Afshar experiment is an optical experiment, devised and carried out by Shahriar Afshar in 2001, which investigates the principle of complementarity in quantum mechanics. The result of the experiment, that a grid of wires can be ignored when both slits are open, is in accordance with the standard predictions of quantum mechanics; however, it is controversially claimed to violate complementarity[1] and specifically the Englert–Greenberger duality relation; [2] others disagree.[3][4][5][6][7]"


HEH HEH! Että Bohrin ja dielektiikan kiomplementaarisuusmalli "olisi todistettu VÄÄRÄKSI sillä", että "allto- ja hiukaspuolia EI VOIDAKAAN EROTTAA kategorisesti! Mitähän SINÄ olet luullut tänän asti sen tulkinnan, että niiden vastakohta olisi luonteeltaan dialektinen eikä kategorisesti erottuva, tarkoittavan????


Bohrin komplementaarisuusperiaate väittää kaikessa lyhykäisyydessään seuraavaa: joillakin olioilla on useampia keskenään ristiriitaisia ominaisuuksia, joita voidaan eri tarkastelunäkökulmissa "vaihtaa päittäin", mutta periaatteessakaan niitä molempia puolia ei voida havaita samanaikaisesti vaikka ne ovatkin olemassa samanaikaisesti.


Tuo on Heisenbergin epätarkkuusperiaate:

Ei todellakaan ole, vaan nimenomaan Bohrin komplementaarisuusperiaate:

http://en.wikipedia.org/wiki/Complementarity_(physics)
"The complementarity principle states that some objects have multiple properties that appear to be contradictory. Sometimes it is possible to switch back and forth between different views of an object to observe these properties, but in principle, it is impossible to view both at the same time, despite their simultaneous coexistence in reality. For example, we can think of an electron as either a particle or a wave, depending on the situation. An object that's both a particle and a wave would seem to be impossible because, normally, such things are mutually exclusive. Nonetheless, an electron is truly both at once."

Lainaus
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Heisenberg%27s+principle

Mutta liittyy sen komplementaarisuusperiaatteseenkin

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Complementarity%2c+Principle+of

Tuossa on nyt harvinaisen laiha esitys komplentaarisuusperiaatteista, mikä viittaa erimielisyyskiin.

Älä turhaa yritä tuputtaa tuota yli 30 vuotta vanhaa neukkulan paskaa. Jos tuolta jotain katsoo, niin pitää täsmälleen tietää, mihin lauseisiin voi luottaa ja mikä on leninismillä höystettyä paskaa.

Lainaus
Täällä on jopa YLE:ltä vanha parempi esitys:

http://yle.fi/vintti/yle.fi/vielayksiasia/vastaajat/niels_bohr.html

Noiden yhteys ei esimerkiksi ole täysin selvä.

Eräiden noiden suureiden suhde perustuu Fourier-muunnokselle, joka on matematiikka eikä dialektiikkaa vaikka siihen mahtuisi epätarkkuuskin.

Täällä niitä on käytelty täysin eri käsitteinä, mutta tekijöiden "konstruaoima Bohrin määritelmä" ei kelpaa, jos ja kun Bohr tarkoitti ainakin aalto- ja hiukasluonteella dialektisia vastakohtia, jotka EDELLYTTÄVÄT TOISIAAN ollakseen kumpikaan olemassa, ja joiden eroa ei voida asettaa muodollisloogisen poissulkevuuden pohjalta. (Noin ollen siinä ei ole mitään kummaa, että ne esiintyvät samaan aikaankin aaltona ja hiukkasena. vataavasti ne voivat olla ilmaisematta kumpaakaan tuollaista pulta selkeästi.)

http://www.physics.utu.fi/projects/research/OQP/Johdatus%20Kvanttimekaniikkaan.pdf

Katson, kun kerkiän parempia lähteitä, esimerkiksi noita linkin Bohrin omia kirjoituksia.

Nämä ovat jo paljon luotettavampia lähteitä kuin hikinen ensyklopediasi.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Afsharin koejärjestely kyseenalaistaa tämän periaatteen, koska kokeessa valolla havaitaan samanaikaisesti sekä "puhdasta" aalto- että hiukkaskäyttäytymistä. Kritiikkiä kokeeseen liittyen toki on esitetty, ja johtopäätökset kokeesta ovat edelleen jokseenkin kiistanalaisia. Osan mielestä Afsharin koe falsifioi kööpenhaminalaisen tulkinnan.


Tästä tulee jo mieleen Kai "Keenistä-Lallaa" Kailan todistus YLEN Akuutissa siitä, että "viulunsoittokin on Keenistä": kun kerran liikeaivokuori muodostuu viulunsoiton mukana laajemmaksi kuin ilman sitä. (Hänelle oli tuolle koetekniselle "neronleimaukselle" vielä keenienekspessioteoreettinen "edellenselityskin"...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Nuo ovat samalla täydellisesti fysiikkaa, eli fysiikka ja dialektiikka eivät ole suinkaan vastakkasia.


Dialektiikalla ei ole juuri mitään tekemistä fysiikan kanssa. Dialektiikka on oppi ajattelun ristiriidoista, ei sen kummempaa.


Ontologia on oppi mm. fysiikankin, fysikaalisten lakien, RAJOISTA, fysiikan suhteesta muihin tieteisiin, kuten matematiikkaan, logiikkaan ja biologiaan.


Ei se mitään pelkkiä rajoja käsittele, vaan ylipäänsä olemassaolemista:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ontologia

"Se tutkii olemisen ja olemassaolon käsitteitä ja olevaisen perimmäistä laatua,[4] kuten sitä, mitä tyyppiä olevia asioita on olemassa ja minkälaisia suhteita niiden välillä on."

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Mutta sitten on toisia dialektisia vastakohtia kuten OLION fysikaalinen sisältö (content), esim. aine ja muoto (form, "muotti") kuten geometrinen muoto (shape), joista toinen osapuoli on fysikaalinen ja toinen muu kuin fysikaalinen.


Muu kuin fysikaalinen?


Kyllä, laeiltaan muu kuin fysikaalinen.


Sellaista ei olekaan, paitsi efektiiviset lait, jotka kylläkin rakentuvat fysiikan laielle.


Kaikki alkeishiukkasmaailmankaan lait eivät muuten ole nimenomaan fysikaalisia: yksi esimerkki on fysikaalisesti täysin samanarvoiset tapaukset, joka ilmiö esiintyy KAIKILLA FYSIIKAN ALOILLA, ja tarkoittaa että riittävän monta kertaa toistuessaan samanlaiset tapaukset toistuvat yhtä monta kertaa. SE EI ole fysiikan laki, koska se toteutuu KAIKKIEN FYSIIKAN LAKIEN SUHTEEN, vaan se on KOKEELINEN MATEMAATINEN OBJEKTIIVINEN LAKI, kuten esimerkiksi sekin, että EST:n partikkelisysteemien nopeusavaruus noudattaa Lobatshevskin eikä Euklideen geometriaa.

Lainaus
Lainaus
Ei, vaan helvetin monimutkainen fysikaalinen.


Alpe Einstein sanoisi tuohon, että "ei kun helvetin monimutkanen (ontologisesti) matemaattinen". Mutta molemmat olette väärässä, kun ette halua tunnustaa täysin ilmeisten dialektisesti vastakohtaisten käsitteiden välttämättömyttä objektiiviselle ajattelulle.


Luonto ei välitä paskaakaan siitä, mikä on välttämätöntä ajattelulle ja mikä ei. Ajattelu on yksi äärimmäisen pieni ilmiöluokka universumissa eikä todellakaan missään erikoisasemassa muuhun universumiin nähden.


Teknologia välittää.


Tekniset tieteet ovat osa ihmisen tietoisuutta.


Niiden perusta on luonnossa, fysiikassa ja matematiikassa. Sovellettavuus kuuluu niiden tutkimuskohteeseen.

Perusta on tietysti kvanttikentissä. Alat pikku hiljaa oppia.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Että AIVAN TURHAA jankuttaa "fysiikkaa dialektiikan muka "muodollisloogisena vastakohtana" ", pelkkää huijauspulinaa, jos siitä on ollut kysymys!


Dialektiikan "lait" ovat efektiivisiä lakeja siinä missä vaikkapa Newtonin laitkin.


Ne usein voivat olla sitä konkreettisessa tulkinnallisessa tilanteessa, mutta itsessään ne ovat tulkinnattomia lakeja kuten logiikankin lait, jotka vain vaihtelevalla tarkkuudella vastaavat sitä tulkinnallista tilannetta. Ne ovat dialektisesti vastakkaisten ilmiöiden ja käsitteiden tuntomerkkejä. Niiden kolmen ei tarvitse olla ainoita dialektiikan lakeja. Ja sitä määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumista vastaa samanlainen toisikseen muuttumisen mahdollisuus kaikkia dialektisia vastakohtia koskien, ei pelkästään noita: mm. ´syytä ja seurausta´ ja ´sattumaa ja välttämättömyyttä´: ne vaihtuvat toisikseen kehitysprosessissa.


Dialektiikan "lait" koskevat ajattelua, eivät sen laajempaa luonnonilmiöluokkaa. Ne ovat emergenttejä, efektiivisiä lakeja kuten esim. Newtonin laitkin.


Newtonin lait ovat alkeishiukkastasoon nähden emegenttejä (vaikkei gravitaation hiukkasia tunnetakaan, eikä siihenkään muutenkaan edes Higgs yritä vastata).

Dialektisilla vastakohdilla on kohteenaan erikoislaatuisia todellisuuden tai mallien olioita kuten syysuhde. satunnaisuus ja ´mahdollisuusella ja todellisuudella (actuality)´ se neliulotteinen aika-avaruus oliosta katsottuna tietyllä hetkellä. Mutta teitysti ajattelulla ja käsitteenmuodostuksella on aivan perutava merkitys, kun noiden kohteiden erikoisuusjohtuu siitä, ettei niitä pystytä kaikinpuolisesti moitteeomasti muodollisella logiikalla kuvaamaan, AINAKAAN YHDELLÄ TEORIALLA.


Kuvaus ja ontologia ovat eri asioita. Ontologisella tasolla ei ole muuta kuin alkeishiukkasia ja niiden välisiä vuorovaikutuksia.


Mistä sää tiedät varmasti? kaiki alkeishiukkasmaailmassakaan esiintyvät ilmiöt eivät ole fysikaalisia, vaan mm. geometrisia.

Kaikki alkeishiukkasmaailman ilmiöt ovat fysikaalisia, mutta kuten moneen kertaan olen todennut, kvanttikenttikentät eivät välttämättä ole alin reduktion taso.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Ne [biologian erityislait] vaikuttavat myös voimakkaasti takaisin fysikaaliseen luontoon: olen kuullut, että maankuoren mineraaleista puolet on eloperäisiä. Ne ovat nyt tietysti "fysiikkaa", mutta ne olisi ovat erilaisia ja osa aineista esimerkiksi merivesissä ja ilmakehässä ilman elollista materiaa.


Ei ole erikseen fysikaalista luontoa ja epäfysikaalista luontoa, on vain fysikaalinen luonto. Vitalismin palvontasi kyllä syö uskottavuuttasi pahemman kerran.


Et tee eroaa MATERIAN ja fysiikan TIETEENALAN välillä (johon muodollinen logiikka tietysti sisältyy, toisin kuin itse materiaan!).


Teenpäs. Materia rakentuu nykytiedon mukaan alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutusprosesseista, kun taas fysiikka on tiede, joka tutkii materiaa.


Olet jäljillä, mutta on myös elollista materiaa.


Elollisessa materiassa kvanttikentät käyttäytyvät hieman erilailla kuin elottomassa, ei siinä mitään maagista, dialektista hyppäystä tapahdu.


Kvanttikentät eivät ole oikea selittävä taso tuossa asiassa. Biologian välitön perusta on kemia.


Sekoitat jälleen selityksen ja ontologian.


Kemialliset ilmiöt OVAT NEKIN OLEMASSA!

Ovat, mutta ne ovat emegrenttejä, eikä niissä loppujen lopuksi ole kyse muusta kuin kvanttikenttien värähtelyistä ja vuorovaikutuksista.

Lainaus
Mulla on jo monta ristiä seinässä, kuinka monet todellisuuden puolet olet "kiistänyt", ja nyt taisi tulla yksi lisää: KEMIA!? (Tää on hauskaa...)

En ole kiistänyt, vaan todennut ne aivan oikein emergenteiksi.

Lainaus
Lainaus
Kieli antaa jotakuinkin äärettömästi vapausasteita "selittelyyn", mutta luonto ei perusta "selityttelylle" vaan empiirinen fakta on se, että luonto rakentuu alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista.


Tuo on nyt jo kuultu, ja se on hypoteesi, että ne ovat jotenkin ehdottoman perustava erikoistaso.

Kuten sanottu, kvanttikentät voivat edelleen redusoitua johon alempaan tasoon.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Eikä ole absoluuttista varmuutta etteivätkö alkeishiukkaset olisi jonkin alemman tason "päällä" oleva emergenssitaso. Olen kyllä taipuvainen uskomaan kuten sinäkin, että alkeishiukkasten kokoluokka on pienin objektien kokoluokka, mutta tuo on todistamaton tieteellinen hypoteesi.


Sillä ei ole kriittistä merkitystä, onko alkeishiukkasten alla vielä jotain vaiko ei. Oleellista on se, että alkeishiukkaset ovat alin tunnettu taso, johon kaikki ylemmät tasot palautuvat.


Kaikki alkeishiukasmaalimankaan lait eivät ole FYSIKAALISIA. Surffaat termien "fysiikka" ja "alkeishiukaset" välillä jankutustarkoituksenmukaisuuden periaatteella, mutta ne eivät ole tasan sama asia. Tai jos määritellään (´fysiikka´) niin, että ovat kuten kohde ja sen malli, niin siihen eivät kyllä kaikki muut lait "palaudu", eivät edes kaikki luonnon MATEMAATISET (määriä ja muotoja koskevat) lait.


Alkeishiukkasilla ei ole muita kuin fysikaalisia ominaisuuksia.


Saisko luettelon niistä vuorovauktuksita, jota "et kiistä"...???

En ole kiistänyt mitään sellaista (emergenttiä) vuorovaikutusta, joiden olemassaolo on tieteellisesti todistettu. Empiirinen fakta vain on se, että niissä ei loppujen ole kyse muusta kuin kvanttikenttien värähtelyistä ja vuorovaikutuksista.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Materiaalisessa todellisuudessa on vastaavuussuhteita matemaattisille kaavoille yms. ja se on viime kädessä kokeellisesti selvitettävä, kuinka hyvin mallimme vastaavat todellisuutta.


Aivan: ne ovat formaalisia vastaavuussuhteita eli analogioita matemaattisten mallien ja fysikaalisten ilmiöiden valillä.


Ja nämä formaalit vastaavuussuhteetkin (niiden ajattelu, ääneen lausuminen, paperille kirjoittaminen, yhteyden osoittaminen jne.) rakentuvat fysikaalisten ilmiöiden vaikutuksesta.


Ne OVAT kuitenkin olioiden sosiaalista eivätkä fysikaalista vuorokaikutusta.


Kutsu miksi haluat, mutta fakta on se, että ne muodostuvat alkeishiukkasista ja niiden vuorovaikutuksista.


Ne muodostuvat KIELESTÄ.

Kieli ilmenee puhuttaessa, ajateltaessa, kirjoitettaessa, kuunneltaessa jne. jotka kaikki ovat kompleksisia kvanttikenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosesseja.

Lainaus
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Language

" Language

a system of discrete acoustic signs that spontaneously emerges and develops in human society; a means of communication capable of expressing the entire range of human knowledge and ideas about the world. ... "

Kukaan ei voi olla niin tyhmä, että vaittää "kiel(t)en muodostuvan alkeishiukkasista"!

Vai lähtikö taas yksi ilmiö, kieli "olemattomien ilmiöiden Taivaaseen"???!

Kieli ei ole mitenkään "toiminnasta riippumattomasti" olemassaoleva systeemi, vaan jos kukaan ei ole sitä käyttämässä, niin eipä sitä ole olemassakaan (paitsi historiassa). Kielen olemassaolo on täysin kvanttikenttien värähtelyistä ja vuorovaikutusprosesseista riippuvainen seikka.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Pidät yllä hölpötyskielipeliä, jolla Valtiaasi ja hänen aseenkantajansa (Esko Valtaoja) tienaavat ja jarruttavat Suomen tieteen kehitystä. Tuo pelikuvio paaveineen (Ratzi) ja "vastapaaveineen"(Enqvist) on Jenkeissä jo vislattu poikki (kun sillä kustaan pelkästään "omia" silmiin) mutta EU:ssa "suo kuolee ennen kuin kurki sulaa" tuossakin suhteessa...


Enqvist ja Valtaoja ovat omalla tavallaan ihan hauskoja tyyppejä ja luonnontieteilijöiden tapaan kyllä tietävät hyvinkin ne perusperiaatteet, joilla luonto pelittää. Kehotan sinua tutustumaan vähän muuhunkin kuin Lenin-isäsi 100 vuotta vanhaan idealistiseen kommunistipaskaan, jolla ei ole missään vaiheessa ollut mitään tekemistä tieteen kanssa.


Minä taas kehotan sinua perehtymään kerrankin juuri tähän "kommunistipaskaan":

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/mec/


Olen tuohon paskaan joskus tutustunut, eikä sillä tee tieteessä sen enempää kuin Raamatulla tai Koraanillakaan.


Jos sinä et tee, se ei tarkoita, etteivät ketkään muut tekisi. Esimerkiksi "peilineuroni"puoskarit ovat nimenomaan Leninin haukkumia machilaisia, vaikka eivät olisi Korkean Oppi-isän nimeä ikinä kuulleetkaan.


Minä en tiedä ketään muuta kuin sinut, joka tekisi tuolla paskalla yhtään mitään. Ja sinäkin käytät sitä vain tieteenväärennöstarkoituksissa.


Minä en värennä tiedettä, vaan oikaisen sitä. Sinä liikut väärissä piireissä, joissa kenelläkään ei ole tieteellistä maailmankatsomusta.

Älä höpäjä. Huijauksesi ovat kyllä paljastuneet kaikille, jotka ovat nettirähinöintejäsi lukeneet.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Elollisilla oloilla on lakeja, joita pelkillä fysikaalisilla olioilla ei ole.


Ne "lait" muodostuvat alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutusprosesseista ja palautuvat niihin


Miksi panet ´lain´ lainauksiin?


Siksi, että ne eivät ole fundamentaaleja luonnonlakeja, vaan ne palautuvat fysikaalisiksi vuorovaikutusprosesseiksi.


Mistä sää voit noin helvetin varma nyt tunnettujen fysiikan lakienkaan ehdottomasta "fundamentaalsisuudesta" olla?


Ei niiden tarvitse ehdottoman fundamentaaleja ollakaan, mutta ne ovat tällä hetkellä kaikkein perustavanlaatuisimpia lakeja, joita tiedetään, ja joihin kaikki muut ns. efektiiviset lait (kemia, biologia, yhteiskunta) palautuvat.


Biologia ja siitä ylöspäin (ainakaan) EIVÄT "palaudu" PELKÄSTÄÄN niihin.


Kyllä palautuvat.


Millaisista alkeishiukkasproseseista fysikaalisesti sanmarvoisten tapahtumien yhtä suuri toistumismäärä johtuu, kun määritelmällisesti MIKÄÄN FYSIIKAN LAKI EI VAIKUTA?


Ei ole olemassa sellaista tilannetta, missä mikään fysiikan laki ei vaikuttaisi.


Taas risti seinälle: NYT "LÄHTI" ARPANOPAT! Kiistät, että voisi olla arpanoppia, joiden kaikki sivut ovat heitettäessä fysikaalisesti tasan samassa asemassa keskenään??!!

Mistä arpanopista oikein puhut? Enkä ole sanonut kerrassaan mitään sellaista, etteikö voisi olla arpanoppia, joissa on sama todennäköisyys kullekin sivulle. Fakta vain on se, että kaikki noppasysteemitkin ovat emergenttejä kvanttikenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosesseista.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Kaaoslaitkaan eivät "palaudu fysiikkaan", vaan niin kummallista kuin se saattaakin kuulostaa, ne ovat nimenomaan matetiikan lakeja, jotka voidaan johtaa ja osoittaa puhtaasti loogisesti(kin).


Kaaoslait palautuvat fysiikkaan siinä missä muutkin emergentit, efektiiviset lait.


Ei järkeä: ne pelaavat erotuksetta kaikessa fysiikassa, kunvain tietyt epälineaariset differentiaaliyhtälöt saadaan,vaikkpa tekinsesti, järjestettyä niistä! Ihan sama kuin todennäköisyyslakien kohdalla!


Se ei johdu mistään muusta kuin kyseisten systeemien fysiikasta.


Eli TAASRASTI SEINÄLLE: KIISTÄT KAAOSLAIT JA KAOOTTISET ILMIÖT "OLEMATTOMISNA"!!!!

En todellakaan kiistä. Ne ovat emergenttejä, ja seurausta kvanttikenttien värähtely- ja vuorovaikutusprosesseista.

Lainaus
Koska muuten KIISTÄT ITSESI??? Ettei siis istekään ole ollenkaan olemassa, luulet vaan???!!!

En ole kiistämässä olemassaoloani. Fakta on se, että minä ympäristöineni en ole muuta kuin kvanttikenttien kompleksisia värähtely- ja vuorovaikutusprosesseja.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Voi hyvin olla, että alkeishiukkasten alapuolellakin on "säikeitä" tjs.

Lainaus
Kun ei ole vielä Higgsin bosoniakaan löydetty, ja jos saan taas ennustaa dialektisen materialismin perusteella (joka ei kuitenkaan täysin ehdottomuudella ennusta näin, eikä se ole sen tehtäväkään) niin EI LÖYDYKÄÄN!


Ai dialektinen materialismi ennustaa, että Higgsin bosonia ei löydy?


Ei, vaan minä, mutta DM:n taustaideologialla. DM ei sano, että ei missään tapauksessa voisi löytyä, eikä mikään todistettu erityisteoriakaan sano niin. Sille on analogiakin, kun fotonille saadaan aikaan "hitaus" elektronikonsentraatissa.

Lainaus
Saisinko perustelut näkyviin? Onko dialektinen materialismi falsifioitu, jos Higgsin bosoni löytyy?


Ei. Mutta asiat ovat kyllä fysiikassa toisin kuin useimmat dialektiset materialistit kuten mm. minä ovat odottaneet.


Ai, dialektinen materialismi ei siis voi olla väärässä vai?


Ei se totaalisesti voi olla väärässä sen enempää kuin muodollinen logiikkakaan voisi olla totaalisesti väärässä, mutta tietysti voi olla alueita, joissa se nykyaikaisessa muodossaan tai muutenkaan ei päde, kuten muodollisellakin logiikalla on. Ja yksilöt voivat päätellä millä tahansa ideologialla.


Se on niin väärässä kuin nyt vaan voi olla...


Ai missä? Ei niin missään!

Suurinpiirtein kaikessa. Kannattaisi vähän vähentää tuota dialektista kiihkoa ettei verisuoni katkea päästä... Ai niin, mutta sullahan oli se aivoista ja ylipäänsä hiukkasista riippumaton psyyke, joten sillä ei kai ole merkitystä?

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Johan on "tiedettä" parhaimmillaan, kuten esimerkiksi Raamattu tai Koraanikin...


Ei pidä verrata niihin, kun ne eivät väitäkään olevansa tiedettä, eikä DM:kään väitä olevansa luonnontiedettä.


Eikä DM:ää väitä tieteeksi kukaan muu kuin sinä.


Totta helvetissä vaittää! Se on täysin objektiivinen kysymys lopultakin, onko se tiedettä ai ei.

Ja on osoittautunut, että ei ole. Olet yksin väitteidesi kanssa.

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Tiedoksesi, että vahvoja viitteitä raskaasta Higgsin bosonista löydettiin jo muutamia kuukausia sitten, mutta tutkijat haluavat vielä lisävarmistusta asiaan.


Tästä on keskusteltu täällä palstallakin.


Otapa siis asioista selvää.


Lopullisia tulokaia luvattiin jo viime kuuksi. Mutta vielä niitä tulee. Tosin ihan ensimmäisiä ei aina kannata uskoa. Vääriä "tosi-hälyjä" tuli jo edelliselläkin kiihdytteimellä jonkin aikaa.


Ei ole luvattu viime kuuksi vaan tämän vuoden loppuun mennessä.


Ihan hyvä olisi sekin...

Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/law

" Law

a necessary, essential, stable, recurrent connection between phenomena. A law expresses the connection between objects and between the elements composing a given object, between the properties of things, and between the properties within a given thing. "

L(uonnon)aki on "yleinen, olennainen ja välttämätön yhteys ilmiöiden välillä oliossa".

Kun jokin noista tuntomerkeistä puuttuu tietyssä oliojoukossa, kyseessä ei ole laki siinä oliojoukossa.

Tosin tämä pätee mm. kemian ja kvanttimeknikankin välillä, mutta niiden lakien katsotaan olevan redusoituvia, kun taas esimerkiksi biologian ja kemian lakien ei sitä katsota olevan, vaan biologisilla olioilla on lakeja joita kemian tasolla ei ole lainkaan, ja jotka häviävat maailmasta ikihyviksi, jos kyseinen elämä häviää.


Tuo biologian vitalistinen redusoimattomuus fysiikkaan on puhdasta potaskaa jostain 1800-luvun Engelsin ja Marxin hörinöistä eikä sellaiselle nykytieteessä löydy mitään perusteita. Yhtä lailla voisi väittää, että kuuraketilla on omia "lakejaan", jotka häviävät maailmasta ikihyviksi, kun kaikki kuuraketit hävitetään. Tosiasia tietysti on, elävien olentojen systeemeissä samoin kuin kuurakettisysteemissä tapahtuvat ilmiöt ovat puhtaasti fysikaalisia vuorovaikutusprosesseja eivätkä mitään muuta.


Molemmissa on myös muita kuin fysiikan lakeja, kuuraketissa jopa sosiaalisen emergenssitason "keinotekoisia lakeja" kuten materialisoitua ihmisen luomaa muodollista logiikkaa. Sellaista ei koskaan synny missään ilman ihmisyhteiskuntaa pelkästään fysikaaliseen systeemiin. Kuuraketti on ns. artefakti. Sellaiset on oikein mielenkiintoinen olioluokka, jonka objektiivisten lainalaisuuksien selvittämisen kanssa esimerkiksi minä olen teknisen tieteenalan perustutkijana pelannut koko ikäni.


Ja edelleen odotellaan "todistustasi" siitä, että biologiset systeemit muka eivät koostu alkeishiukkasista


Ne ovat vaihtuvien sellaisten kyberneettinen organisaatio.


Olkoon, ei vaihtuvuus tee systeemistä epäfysikaalista.


Puhutaan olioista. Fysikaaliset oliot eivät yleensä ole systeemejä ollenkaan, elleivät ole artefakteja, siilä ´systeemi´ on takaisinkytkennällinen. Elolliset oliot ovat aina syteemejä, ja SYSTEEMIN KÄYTTÄYTYMISTÄ MÄÄRÄÄ YLIN SYSTEEMITASO EIKÄ ALIN.


Kybernettiset lait ovat pääasiassa matemaattisia kuten kaaoslait.


Sekään ei tee systeemistä epäfysikaalista.


´Fysikalisen´ dialektinen vastakohta, joka on se, joka pelittää kaikessa informaatiossa, ei ole ´epäfysikaalinen´.

Tälle rakentuu epädialektisen ajattelusi koko virheellisyys. Olet malliesimerkki siitä "mitä seuraa ilman dialektiikkaa"!

Lainaus
Se on ihan yksi lysti, mikä sinun mielestäsi on fysikaalisen dialektinen vastakohta ja mikä ei. Luonto ei kysele sinun mielipidettäsi.


Kaikkein vähin se kyselee sinun "kaikenkiistävää aivohiukkaslallatustasi"...

Siinäpähän jättää kyselemättä. Empiiriset faktat puoltavat fysikalismia kaikin mahdollisin tavoin.


materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359981 , Risto Koivula , 26.03.2012 01:54:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359982 , Risto Koivula , 26.03.2012 02:01:21 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 359985 , Otto Mäkelä , 26.03.2012 02:25:37 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360012 , Risto Koivula , 26.03.2012 15:04:02 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360018 , tyy , 26.03.2012 15:28:54 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360109 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 16:59:16 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360129 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:45:50 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360035 , JuhaHuuhaa , 26.03.2012 20:44:05 ]
        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360036 , Risto Koivula , 26.03.2012 23:42:25 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360045 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 10:42:01 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360052 , Risto Koivula , 27.03.2012 14:51:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360102 , tyy , 28.03.2012 15:50:04 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360128 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:40:14 ]
                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360153 , pulivari , 29.03.2012 13:32:32 ]
                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360177 , Risto Koivula , 29.03.2012 20:26:45 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360183 , pulivari , 29.03.2012 22:12:52 ]
                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360187 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:36:16 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360193 , pulivari , 30.03.2012 11:32:18 ]
                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360224 , Risto Koivula , 30.03.2012 17:28:39 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka   [ 360232 , Risto Koivula , 30.03.2012 20:09:42 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka   [ 360339 , pulivari , 03.04.2012 15:01:33 ]
                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360324 , pulivari , 03.04.2012 10:46:58 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360338 , riiviö , 03.04.2012 14:53:57 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360340 , pulivari , 03.04.2012 15:29:38 ]
                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360341 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 15:40:34 ]
                                                                    Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360344 , pulivari , 03.04.2012 16:50:31 ]
                                                                        Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360345 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 18:35:13 ]
                                                                            Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360351 , pulivari , 03.04.2012 20:22:26 ]
                                                                                Periaatteellinen mallinnettavuus   [ 360357 , Jaakko Kankaanpää , 03.04.2012 21:32:12 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360379 , riiviö , 04.04.2012 13:04:46 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360385 , pulivari , 04.04.2012 13:56:56 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360392 , riiviö , 04.04.2012 16:14:43 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360395 , pulivari , 04.04.2012 17:24:31 ]
                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360414 , Risto Koivula , 05.04.2012 03:43:44 ]
                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360435 , pulivari , 05.04.2012 15:56:07 ]
                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360516 , Risto Koivula , 07.04.2012 04:58:39 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360517 , Risto Koivula , 07.04.2012 07:20:35 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360524 , pulivari , 07.04.2012 12:33:18 ]
                                                                            Hoosiannaa, VYSIIKASTA-lallaaa...!!!   [ 360545 , Risto Koivula , 08.04.2012 03:39:03 ]
                                                                                Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360556 , pulivari , 08.04.2012 15:30:17 ]
                                                                                    Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360575 , Risto Koivula , 09.04.2012 01:48:21 ]
                                                                                        Pyhitetty olkoon Leninin valtakunta, tapahtukoon hänen tahtonsa...   [ 360669 , pulivari , 13.04.2012 20:01:59 ]
                                                                                            Pyhitetty olkoon filosofia...?   [ 360679 , Dorcas Gustine , 14.04.2012 21:07:01 ]
                                                                                            Fysiikasta fysiikalla fysikoidaan fysiikkaa fysiikaksi...   [ 360682 , Risto Koivula , 15.04.2012 02:54:44 ]
                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360518 , pulivari , 07.04.2012 09:55:38 ]
                                                                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360526 , Risto Koivula , 07.04.2012 14:04:50 ]
                                                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360534 , pulivari , 07.04.2012 18:20:47 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360548 , Risto Koivula , 08.04.2012 10:04:35 ]
                                                                                    valematerialistinen dialektinen logiikka?   [ 360561 , pulivari , 08.04.2012 17:46:06 ]
                                                                                        "Japetuksen" sekoilut...   [ 360577 , Risto Koivula , 09.04.2012 05:04:19 ]
                                                                                            "Japetuksen" sekoilut...   [ 360586 , Risto Koivula , 09.04.2012 15:29:22 ]
                                                                                                Koivulan sekoilut...   [ 360601 , pulivari , 10.04.2012 12:52:31 ]
                                                                                                    Koivulan sekoilut...   [ 360603 , Risto Koivula , 10.04.2012 18:31:52 ]
                                                                                                        Koivulan sekoilut...   [ 360608 , pulivari , 11.04.2012 08:24:32 ]
                                                                                                            Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360609 , pulivari , 11.04.2012 11:20:04 ]
                                                                                                                Risto Koivula esiintyy LAITTOMASTI toisen henkilön nimellä   [ 360615 , Niilo Paasivirta , 11.04.2012 12:06:02 ]
                                                                                                                R. Tyyne   [ 360634 , Risto Koivula , 11.04.2012 23:32:30 ]
                                                                                                                    R. Tyyne   [ 360642 , pulivari , 12.04.2012 08:17:11 ]
                                                                                                                        R. Tyyne   [ 360654 , Risto Koivula , 12.04.2012 15:15:00 ]
                                                                                                                            R. Tyyne   [ 360659 , pulivari , 12.04.2012 16:57:50 ]
                                                                                                                                R. Tyyne   [ 360663 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:19:48 ]
                                                                                                                                    Risto "Kriminaali" Koivula...   [ 360667 , pulivari , 13.04.2012 16:56:32 ]
                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360664 , Risto Koivula , 12.04.2012 18:20:25 ]
                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360665 , Risto Koivula , 12.04.2012 23:57:48 ]
                                                                                                                                        Wikin sekoilut   [ 360668 , pulivari , 13.04.2012 18:00:55 ]
                                                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360671 , Risto Koivula , 14.04.2012 12:49:39 ]
                                                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360780 , pulivari , 20.04.2012 18:13:09 ]
                                                                                                                                                    Wikin sekoilut   [ 360791 , Risto Koivula , 21.04.2012 08:58:07 ]
                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363343 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 10:52:04 ]
                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363356 , Risto Koivula , 16.07.2012 17:19:12 ]
                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363361 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 17:48:29 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363362 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:07:56 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363382 , Vesa Tenhunen , 16.07.2012 21:35:31 ]
                                                                                                                                                                            Tiedoksi RK:lle   [ 363706 , Risto Koivula , 09.08.2012 01:59:41 ]
                                                                                                                                                                                Tiedoksi RK:lle   [ 363735 , Niilo Paasivirta , 11.08.2012 04:54:15 ]
                                                                                                                                                                    Tiedoksi RK:lle   [ 363363 , Risto Koivula , 16.07.2012 18:08:30 ]
                                                                                                                                                                        Tiedoksi RK:lle   [ 363736 , Zaphod B , 11.08.2012 07:56:36 ]
                                                                                                                                                                            Tiedekeskustelua vai maailman tylsin small talk -palsta...   [ 363737 , Risto Koivula , 12.08.2012 00:23:07 ]
                                                                                                            Wikin sekoilut   [ 360630 , Risto Koivula , 11.04.2012 21:52:01 ]
                                                                                                                Wikin sekoilut   [ 360644 , pulivari , 12.04.2012 09:37:56 ]
                                                                                            Koivulan sekoilut...   [ 360600 , pulivari , 10.04.2012 12:30:03 ]
                                                                                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364176 , Risto Koivula , 21.09.2012 01:07:30 ]
                                                                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 364202 , Risto Koivula , 23.09.2012 01:24:01 ]
                                                                                        Materialistinen dialektinen logiikka jytää vääristelyistä huolimatta   [ 364225 , Risto Koivula , 24.09.2012 04:31:04 ]
                                                                                            Trotski, dialektiikka ja talvisota (jota Trotski luuli sosialisminlevityssodaksi ja kannatti...)   [ 364682 , Risto Koivula , 12.10.2012 23:16:54 ]
                                                            Koivulan pseudotieteellinen emergenssikäsitys   [ 360437 , pulivari , 05.04.2012 18:13:49 ]
                                                                Koivulan tieteellinen emergenssikäsitys   [ 360455 , Risto Koivula , 06.04.2012 04:36:52 ]
                                                                    Koivulan emergenssikäsitys   [ 360467 , pulivari , 06.04.2012 11:40:49 ]
                                            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360210 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 15:17:10 ]
                                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360201 , JuhaHuuhaa , 30.03.2012 13:33:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360169 , JuhaHuuhaa , 29.03.2012 15:54:56 ]
                materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360093 , Otto Mäkelä , 28.03.2012 15:26:16 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360097 , tyy , 28.03.2012 15:44:13 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360130 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:48:49 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360127 , Risto Koivula , 29.03.2012 01:33:06 ]
                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360195 , Otto Mäkelä , 30.03.2012 11:55:22 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360198 , Jaakko Kankaanpää , 30.03.2012 12:10:03 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360207 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:29:37 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360286 , Pena , 02.04.2012 09:58:33 ]
                                        Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360299 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:51:50 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360204 , TomiP , 30.03.2012 13:54:54 ]
                                Dialektisen materialismin "pseudotiede"...   [ 360208 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:53:16 ]
                            Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360205 , Risto Koivula , 30.03.2012 14:20:23 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360270 , Otto Mäkelä , 01.04.2012 12:13:49 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360284 , Risto Koivula , 01.04.2012 23:34:26 ]
                                Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360287 , Pena , 02.04.2012 10:02:38 ]
                                    Dialektisen materialismin pseudotiede   [ 360298 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:48:25 ]
                    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360285 , Pena , 02.04.2012 09:37:57 ]
                        materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360297 , Risto Koivula , 02.04.2012 17:46:39 ]
            materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360047 , JuhaHuuhaa , 27.03.2012 11:48:51 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360038 , Tomppa , 27.03.2012 00:37:02 ]
        Otsikoinnista   [ 360146 , jukx , 29.03.2012 11:42:19 ]
            Otsikoinnista   [ 360188 , Risto Koivula , 30.03.2012 08:48:04 ]
    materialistinen dialektinen logiikka?   [ 360173 , pulivari , 29.03.2012 17:29:07 ]
    Koivulan huijaus?   [ 360416 , Pena , 05.04.2012 08:15:35 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360418 , Dens511 , 05.04.2012 09:10:20 ]
        Koivulan huijaus?   [ 360438 , Risto Koivula , 05.04.2012 18:16:57 ]
            Koivulan huijaus?   [ 360511 , Pena , 06.04.2012 23:29:09 ]
                Koivulan huijaus?   [ 360514 , Risto Koivula , 07.04.2012 02:05:20 ]
                    Koivulan huijaus?   [ 360611 , Pena , 11.04.2012 11:40:38 ]
                        Koivulan huijaus?   [ 360620 , Jaakko Kankaanpää , 11.04.2012 12:20:30 ]