Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista

Mr.K.A.T., 2/25/2018 11:22:19 PM, 396552

Vaihtoehtohoitoihin (puoskareihin) langenneiden potilaiden kohtaamiskokemuksista kertovat
-yli­lää­käri Tuo­mo Alanko Doc­rates Syöpä­sai­raa­lasta
-endok­ri­no­logian yli­lää­käri Ot­to Knutar
-yli­lää­käri, sisä­tau­tiopin do­sentti Jan Sun­dell
tuoreessa Lääkärilehden jutussa[1].

Kokemukset eivät ole järin rohkaisevia. Knutar on onnistunut vakuuttamaan ainoastaan yhden potilaan ja sekin vei 2 vuotta(!).

"Viesti me­nee huo­nosti pe­rille. Yleensä nä­mä ­ih­miset pois­tuvat ovet pauk­kuen vastaan­otolta.”
Ot­to Knutar

- [1]

Jan Sundell (tuttu nimi: lihaskunnon/kehonrakentajan oppaasta) on taistellut järjen(ruokavalioiden, rokotteiden ym) puolesta somessa viisi vuotta ja väsyi taisteluun:

– Yritin saa­da jo­tain jär­jen ään­tä sosiaa­liseen me­diaan. Siel­lä nä­kyy hy­vin, et­tä kun THL suosit­telee ih­misiä ot­tamaan roko­tuksen, pals­tat täyt­tyvät päinvas­tai­sesta vies­tistä.
Sun­dell jäi kui­tenkin vuoden­vaih­teessa tauol­le sosiaa­li­sesta me­diasta, kos­ka työ kä­vi ras­kaaksi jat­kuvan kinaa­misen vuok­si.
– En ole ker­taakaan saa­nut ke­tään sa­nomaan, et­tä olen oi­keassa, tai muut­tamaan mieli­pi­dettään. Eh­kä jon­kun kah­den vai­heilla olevan olen vakuut­tanut jär­jen ää­nestä.

- [1]

Jutun loppupuoli käsittelee puoskarilakia ja Päivi Räsänen valaa toivoa siihen mutta ministeri Annika Saarikko heittää kylmiä vesiä: Ei tällä vaalikaudella. Ja kehottaa lääkärikuntaa itse rakantamaan laille alustavan pohjan.


Ref.
[1] http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/kerro-faktat-ja-rakenna-luottamus/
23.2.18 Kerro faktat ja rakenna luottamus
Mi­ten lää­käri pys­tyy hoi­tamaan poti­lasta, jo­ka on ”kal­lellaan” ­usko­mus­hoi­toihin?

Muokannut: Mr.K.A.T., 2/25/2018 11:27:27 PM


Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396552 , Mr.K.A.T. , 25.02.2018 23:22:19 ]
    Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396553 , Diletant , 26.02.2018 10:53:59 ]
    Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396561 , PeP , 26.02.2018 22:09:43 ]
        Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396564 , Diletant , 26.02.2018 23:31:59 ]
            Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396566 , PeP , 27.02.2018 09:53:05 ]
                Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396570 , Diletant , 27.02.2018 10:42:14 ]
                    Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396576 , spkc , 27.02.2018 19:16:07 ]
        Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396575 , -:)lauri , 27.02.2018 17:48:40 ]
            Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396577 , PeP , 27.02.2018 21:17:56 ]
        Netti ja bias   [ 396580 , Mr.K.A.T. , 27.02.2018 23:39:23 ]
            Netti ja bias   [ 396594 , teepee~ , 02.03.2018 22:15:00 ]
    Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396653 , Ossi , 11.03.2018 19:51:14 ]
        Lääkärilehdessa: kokemuksia v.e.h. -potilaista ja puoskarilaista   [ 396654 , Se epäilijä , 11.03.2018 20:58:21 ]
        Helvetti irti Ruotsissa? Missä lakipakolaiset piileksii Suomessa kun ei oo näkyny?   [ 396657 , Mr.K.A.T. , 11.03.2018 23:36:07 ]
            Helvetti irti Ruotsissa? Missä lakipakolaiset piileksii Suomessa kun ei oo näkyny?   [ 396670 , Ossi , 12.03.2018 18:24:15 ]
                Helvetti irti Ruotsissa? Missä lakipakolaiset piileksii Suomessa kun ei oo näkyny?   [ 396675 , Otto Mäkelä , 13.03.2018 00:13:27 ]
                    Helvetti irti Ruotsissa? Missä lakipakolaiset piileksii Suomessa kun ei oo näkyny?   [ 396683 , Ossi , 13.03.2018 18:35:57 ]
                        Placebo vakio   [ 396697 , Mr.K.A.T. , 14.03.2018 01:10:47 ]
                            Placebo vakio   [ 396707 , Ossi , 14.03.2018 15:30:41 ]
                                Placebo vakio   [ 396709 , Ossi , 14.03.2018 17:36:04 ]
                                Placebo vakio   [ 396714 , teepee~ , 14.03.2018 22:38:05 ]
                                    Placebo vakio   [ 396717 , teepee~ , 14.03.2018 23:16:09 ]
                                        Placebo vakio   [ 396718 , teepee~ , 15.03.2018 08:59:44 ]
                Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397108 , Berg , 13.04.2018 14:52:39 ]
                    Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397110 , Ossi , 13.04.2018 19:14:05 ]
                        Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397115 , Berg , 14.04.2018 13:51:59 ]
                            Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397134 , Ossi , 17.04.2018 14:17:49 ]
                                Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397135 , Berg , 17.04.2018 14:36:45 ]
                                    Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397136 , _mk , 17.04.2018 19:40:50 ]
                                        Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397138 , Berg , 18.04.2018 15:26:13 ]
                                            Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397144 , _mk , 21.04.2018 13:25:12 ]
                                                Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397145 , Berg , 21.04.2018 14:20:08 ]
                                                    Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397159 , _mk , 23.04.2018 13:53:26 ]
                                                        Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397160 , Berg , 23.04.2018 15:42:13 ]
                    Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397164 , _mk , 24.04.2018 09:06:29 ]
                        Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397182 , Berg , 28.04.2018 17:55:52 ]
                            Selvyyttä asiaan / puoskarointi kiellettävä   [ 397184 , Ossi , 29.04.2018 15:38:19 ]
                                Somatisaatio   [ 397185 , Berg , 29.04.2018 18:14:44 ]
                                    Somatisaatio   [ 397186 , Ossi , 29.04.2018 18:52:35 ]
                                        Somatisaatio   [ 397224 , _mk , 02.05.2018 17:58:43 ]
                                        Somatisaatio   [ 397662 , Berg , 03.06.2018 14:38:49 ]
                                            Somatisaatio   [ 397736 , Ossi , 06.06.2018 17:36:09 ]
                                                Somatisaatio   [ 397792 , Berg , 09.06.2018 15:00:33 ]