Bullshit receptivity scale - paskapuheen vastaanottavaisuuden mitta

Mr.K.A.T., 9/26/2018 1:26:32 AM, 398947

Bloggari Pz Myers yllättyi [1] että tuommoinenkin asteikko ja termi on oikiasti olemassa kun lueskeli psykol. tiedejulkaisuja:

"Bullshit receptivity. Participants’ receptivity to superficially profound statements was measured using the Bullshit Receptivity Scale (Pennycook et al., 2015). This measure consists of nine seemingly impressive statements that follow rules of syntax and contain fancy words, but do not have any intentional meaning (e.g., “Wholeness quiets infinite phenomena”; “Imagination is inside exponential space time events”). Participants rated each of the items’ profoundness on a scale from 1 (Not at all profound) to 5 (Very profound). They were given the following definition of profound for reference: “of deep meaning; of great and broadly inclusive significance.”"
- [1][2]

Googleni käänsi (korjailin):
Paskapuheen vastaanottavaisuus. Osallistujien vastaanottavuus pintapuolisesti syvällisiin lausuntoihin mitattiin käyttämällä Bullshit-vastaanottoasteikkoa (Pennycook et al., 2015). Tämä toimenpide koostuu yhdeksästä näennäisesti vaikuttavasta lausunnosta, jotka noudattavat syntaksin sääntöjä ja sisältävät hienoja sanoja, mutta joilla ei ole mitään tarkoituksellista merkitystä (esim. "Kokonaisuus rauhoittaa ääretöntä ilmiötä", "Mielikuvitus on eksponentiaalisissa avaruusajoissa"). Osallistujat arvioivat kunkin aineiston syvällisyyttä asteikolla 1 (ei ollenkaan syvällistä) 5: een (erittäin syvällinen). Heille annettiin seuraava määritelmä syvälliseksi viittaukseksi: "syvällisestä merkityksestä; suurta ja laajasti osallistavaa merkitystä.

Se oli Hart+Graetherin paperin[2] mukaan yksi kolmesta ennustavasta tekijästä jotka ennakoivat yksilön alttiutta salaliittoteorioihin.
PZ lainaa:
"Two studies (N=1,253) found that schizotypy, dangerous-world beliefs, and bullshit receptivity independently and additively predict endorsement of generic (i.e., nonpartisan) conspiracy beliefs." - [1][2]

Bullshit receptivity scalen loi ilmeisesti tuo yllä mainittu Pennycook [3].
(Minusta asteikon voisi nimetä myös "Sokal-mitaksi". ;D )

PZ-blogin[1] kommenteissa joku sanoi että mallia olisi otettu Deepak Chopralta joten tautologisesti hän olisi
Bullshit asteikolla ihan kympillä sitä itteään. ;D

Ref.
[1] Pz Myers: https://freethoughtblogs.com/pharyngula/2018/09/25/its-a-technical-term/
[2] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3176533
Something's Going on Here: Psychological Predictors of Belief in Conspiracy Theories
Hart, J., & Graether, M. "Something’s going on here: Psychological Predictors of Belief in Conspiracy Theories" Journal of Individual Differences, Forthcoming

[3] Bullshit receptivity etc - Google Scholar-linkki


Bullshit receptivity scale - paskapuheen vastaanottavaisuuden mitta   [ 398947 , Mr.K.A.T. , 26.09.2018 01:26:32 ]
    Bullshit receptivity scale - paskapuheen vastaanottavaisuuden mitta => bullshit Bingo   [ 398952 , Diletant , 26.09.2018 10:50:36 ]