Sana "sopimus"

Trepidaatio, 8/20/2019 4:29:19 PM, 401793

Wikipedia ratifioinnista:

Ratifiointi tarkoittaa sopimuksen lopullista hyväksymistä, vahvistamista ja saattamista voimaan.

Ratifiointia käytetään etenkin valtioiden välisissä valtiosopimuksissa, joiden voimaansaattaminen edellyttää kansallisten elinten – Suomessa eduskunnan – vahvistusta. Tällöin sopimusteksti hyväksytään neuvottelijoiden allekirjoituksilla, ja voimaan saattaminen tapahtuu eduskunnan hyväksymällä hallituksen esityksestä annetulla lailla. Tämän jälkeen tapahtuu ratifiointi, yleensä tallettamalla ratifiointiasiakirjat, jolloin neuvottelijat tai muu sopijapuolen edustaja saatuaan täydet valtuudet sopia siten kuin neuvotteluissa sovittiin, lopullisesti sitoutuu sopimukseen. Ensi vaiheessa hyväksytty sopimus on siten itse asiassa mihinkään sitomaton neuvottelijoiden antama lupaus siitä, että heidän edustamansa taho tulee hyväksymään sopimuksen, ja että neuvottelijat tekevät kaiken voitavansa, jotta heidän edustamansa taho hyväksyy saavutetun neuvotteluratkaisun.

Kieltäytyminen ratifioimasta ei ole poikkeuksellista ja siihen suhtaudutaan joskus ymmärtäväisesti, jos sitä esiintyy harvoin. Jos sitä esiintyisi useammin olisi seurauksena se, että tahoon ei enää luotettaisi neuvottelukumppanina. Sen tahon, joka on nimittänyt neuvottelijat edustajikseen edellytetään kunnioittavan edustajiaan, ja on yleensä siis annettava valtuudet ratifiointiin. Usein kuitenkin tapahtuu, että esimerkiksi kansalliset poliittiset ailahtelut johtavat siihen, ettei neuvottelijoiden saavuttaman lopputuloksen taakse enää saada riittävää enemmistöä, jolloin sopimus sen tahon osalta raukeaa.

T.

Teppolainen kirjoitti 20.08.2019 (401792)...

>
Lainaus: Trepidaatio, 20.08.2019 15:44:24, 401790
EU ei neuvotellut puppugeneraattorin kanssa,
> vaan sen henkilön kanssa, jolla oli valta neuvotella,
> eli Englannin pääministerin.
>

>
> Kyllä EU käytännössä neuvotteli puppugeneraattorin
> kanssa, koska se jolla oli valta neuvotella, esitti
> toisten puolesta lupauksia, joita ei pystynyt pitämään
> ja sopimusta ei tullut.


Sanojen synty   [ 401447 , sherlocker , 18.05.2019 21:06:17 ]
    Sanojen synty   [ 401456 , Trepidaatio , 19.05.2019 10:23:56 ]
        Sanojen synty   [ 401509 , sherlocker , 22.05.2019 21:35:57 ]
    Sana "sopimus"   [ 401787 , Teppolainen , 20.08.2019 10:04:19 ]
        Sana "sopimus"   [ 401788 , Trepidaatio , 20.08.2019 12:39:15 ]
            Sana "sopimus"   [ 401789 , Teppolainen , 20.08.2019 15:23:51 ]
                Sana "sopimus"   [ 401790 , Trepidaatio , 20.08.2019 15:44:24 ]
                    Sana "sopimus"   [ 401792 , Teppolainen , 20.08.2019 15:48:10 ]
                        Sana "sopimus"   [ 401793 , Trepidaatio , 20.08.2019 16:29:19 ]
                            Sana "sopimus"   [ 401794 , Teppolainen , 20.08.2019 17:50:49 ]
                                Sana "sopimus"   [ 401795 , Trepidaatio , 20.08.2019 17:57:04 ]
                                    Sana "sopimus"   [ 401796 , Teppolainen , 20.08.2019 18:42:37 ]
                                        Sana "sopimus"   [ 401797 , Trepidaatio , 20.08.2019 19:10:29 ]
                                            Sana "sopimus"   [ 401798 , Teppolainen , 20.08.2019 21:07:12 ]
                                                Sana "sopimus"   [ 401799 , Trepidaatio , 21.08.2019 08:32:03 ]
                                                    Sana "syyllinen"   [ 401803 , Teppolainen , 23.08.2019 22:42:42 ]
                                                        Sana "syyllinen"   [ 401804 , Teppolainen , 23.08.2019 23:19:48 ]
                                                            Sana "syyllinen"   [ 401820 , Risto Koivula , 30.08.2019 08:20:24 ]
                Sana "ratkaisu"   [ 401791 , Teppolainen , 20.08.2019 15:46:55 ]
        EU:n uudissanoja: Disagreement on yhteisymmärrys?   [ 402015 , Teppolainen , 20.10.2019 14:50:07 ]
            EU:n uudissanoja: Disagreement on yhteisymmärrys?   [ 402022 , Risto Koivula , 29.10.2019 16:00:23 ]