Kari Envist vääristelee

Teppolainen, 10/23/2019 11:20:32 AM, 402017

Kari Enqvist väittää: "Jos kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitaan 3,8 maapalloa."

Tämä on tietysti täysin harhaanjohtava näkemys kuluttamisesta suhteessa pinta-alaan (tässä tapauksessa koko Maapallon pinta-alaan). Jos lasket kulutusta suhteessa pinta-alaan, et voi samanaikaisesti esittää ettei yksilöiden välillä olisi eroja kulutettavissa olevan pinta-alan suhteen. Suomalaisilla sattuu olemaan enemmän käytössä pinta-alaa kuin Maapallon väestöllä keskimäärin. Jos kaikki kuluttaisivat käytössään olevaa pinta-alaa suhteessa maapallon pinta-alaan kuin suomalaiset, todellisuudessa tarvittaisiin 1,2 maapalloa.

Maapallon väestön ylikulutus on kuitenkin sitä luokkaa, että tarvittaisiin arvioiden mukaan noin 1,75 maapalloa kattamaan tämä kulutus luonnonvarojen kannalta kestävällä tavalla. Suomalaisten osuus kulutuksesta suhteessa omaan pinta-alaansa jää huomattavasti tämän lukeman alle, vaikka suomalaistenkaan kulutus ei ole vielä täysin kestävällä pohjalla.

Enqvist myös antaa ymmärtää, että kaikille olisi realistiset mahdollisuudet saavuttaa samanlainen elintaso kuin suomalaisilla, jos ja kun he vain sitä haluavat. Tämähän riippuu siitä, paljonko pääomaa on käytettävissä, eikä pääoman kasvattamiseen ole kaikilla tasapuolisia edellytyksiä. Eräät pääomat kuten ilmainen vesi ovat suuresti riippuvaisia käytettävissä olevasta pinta-alasta, ja niiden korvaaminen syö sitä rahaa, jolla elintasoa pitäisi nostaa. Samaan aikaan suomalaisten elintaso tuottavuuden kautta kasvaa, ja etumatkan tavoittaminen voi olla loputon urakka. Tietysti voidaan ajatella, että afrikkalaisilla on tulevaisuudessa elintaso, joka vertautuu jossain suhteessa suomalaisten nykyelintasoon. Eri ajankohtien elintasoa on kuitenkin vaikea verrata keskenään, koska kulutuksen laatu ja tuottavuustekijät muuttuvat ajan myötä.


Puopolo jäi vääristelystä kiinni (taas)   [ 402016 , Mr.K.A.T. , 21.10.2019 22:39:25 ]
    Kari Envist vääristelee   [ 402017 , Teppolainen , 23.10.2019 11:20:32 ]
    Oho! Ei kai Puopolo siirtymässä Jordan-Petersonilaiseen KD-konservatiivien leiriin?   [ 402018 , Mr.K.A.T. , 25.10.2019 01:05:02 ]
        Puopolon mukaan tiedon ja ajattelun pysyttävä yliopiston seinien sisällä?   [ 402019 , Mr.K.A.T. , 25.10.2019 01:07:44 ]
            Puopolon mukaan tiedon ja ajattelun pysyttävä yliopiston seinien sisällä?   [ 402020 , spkc , 25.10.2019 21:54:09 ]