trollaajan virhemarginaali

Teppolainen, 3/11/2020 2:28:31 AM, 402809

Lainaus: mmm, 10.03.2020 15:35:31, 402807
Lainaus: Teppolainen, 04.03.2020 14:46:47, 402786
Osoittautui kuitenkin hyvin haastavaksi ...
...Jos siis ilmasto lämpenee 2.5 astetta, voidaan luotettavasti arvioida vain 1.5 asteen...

En ole jostain syystä lainkaan yllättynyt, että trollaaja ei löytänyt mitään, mitä ei oikeasti ollut hakemassa.

Climate sensitivity tarkoittaa ilmastoherkkyyttä eli käytännössä sitä, paljonko ilmasto lämpenee, kun hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuu.

Jos ilmasto lämpenee 2,5 astetta, se lämpenee 2,5 astetta.


Jos ilmaston ennustetaan lämpenevän vaikkapa 1,5-3 astetta kun hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuu, silloin ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on teorian mukaan jotakin tuon virhemarginaalin sisällä. Se voi olla 1,5 astetta ja vaikka ilmastonmuutoksen havaittaisiinkin seuraavan 2 asteen trendiä, korrelaatio ei ole kausaliteetti ja 0,5 asteen osuus ilmastonmuutoksesta voikin aiheutua jostain muusta syystä kuin ihmisen vaikutuksesta. Tällöin pitäisi pystyä muodostamaan teoria, jonka avulla voitaisiin pienentää virhemarginaalia.


Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402786 , Teppolainen , 04.03.2020 14:46:47 ]
    Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402806 , Trepidaatio , 10.03.2020 14:05:51 ]
        Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402808 , Teppolainen , 11.03.2020 00:05:02 ]
            Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402813 , Trepidaatio , 11.03.2020 16:51:29 ]
                Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402817 , Teppolainen , 12.03.2020 00:11:24 ]
                    Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402820 , Trepidaatio , 12.03.2020 08:41:47 ]
    trollaajan virhemarginaali   [ 402807 , mmm , 10.03.2020 15:35:31 ]
        trollaajan virhemarginaali   [ 402809 , Teppolainen , 11.03.2020 02:28:31 ]
            trollaajan virhemarginaali   [ 402811 , mmm , 11.03.2020 10:24:44 ]
                Virhemarginaali ja käänteinen varovaisuusperiaate   [ 402812 , Teppolainen , 11.03.2020 13:52:39 ]