Virhemarginaali ja käänteinen varovaisuusperiaate

Teppolainen, 3/11/2020 1:52:39 PM, 402812

Lainaus: mmm, 11.03.2020 10:24:44, 402811
Kyse ei edelleenkään ole siitä, mikä osuus muutoksesta on ihmisen aiheuttamaa, vaan siitä, paljonko hiilidioksidipitoisuuden kasvun aiheuttama muutos tulee olemaan.


Hiilidioksidipitoisuuden kasvu on edelleenkin yksi tärkeimmistä tekijöistä ihmisen aiheuttamassa ilmastonmuutoksessa. Tuossa artikkelissa oli jonkinlainen tieto virhemarginaalista (olkoonkin että hiilidioksidipitoisuus voi kasvaa muistakin syistä kuin ihmisen vaikutuksesta), en löytänyt parempaakaan tietoa siitä, mikä on ilmastonmuutosta koskevien ennusteiden virhemarginaali.

Pointtini oli se, että jos tehdään sopimus jossa pyritään toimilla X hillitsemään ilmastonmuutosta siten, että ilmasto lämpenee enintään Z astetta ja toimet X vaikuttavat ainoastaan ilmaston lämpenemisen syyhyn Y, tällöin olisi järkevää määritellä tavoite Z ainoastaan sille osuudelle, jonka voidaan realistisesti arvioida johtuvan syystä Y.

Eli käytännössä niin, että jos ennustetaan lämpenemisen ihmisen vaikutuksesta olevan 1,5-3 astetta, otetaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti virhemarginaalin alin arvio, koska muu osuus saattaisi olla jonkin kolmannen tuntemattoman muuttujan aiheuttamaa (tuntemattomien ihmisen tai luonnollisten prosessien aiheuttamaa), joihin ei voi vaikuttaa toimilla X.

Varovaisuusperiaatetta kun voi soveltaa myös näin päin, että arvioidaan riskiä mahdollisuudesta, että taloudelliset panostukset toimiin X ovat turhia, koska ilmastonmuutoksessa onkin jokin tuntematon muuttuja (ihmisen aiheuttama tai ei), joka sitä aiheuttaa.

Eikä tämä ole ihan hihasta vedetty epäilys, koska tunnetusti ilmastonmuutoksessa on erilaisia takaisinkytkentämekanismeja, joita ei kovin hyvin tunneta. Voi hyvin olla mahdollista, että syntyy sellainen tilanne, jossa toimet X1 ja X2 tuottavat takaisinkytkentämekanismien johdosta käytännössä samanlaisen lopputuloksen ilmastonmuutoksessa, vaikka kärjistetysti olisikin niin että toimet X2 ovat 2 kertaa kalliimpia kuin toimet X1. Toimenpiteiden kalleus ja nimellinen tehokkuus kun ei takaa sitä, että lopputulos tulisi oleellisesti eroamaan vähemmän kalliista ja nimellisesti vähemmän tehokkaista toimenpiteistä.

Tämä on myös käytännössä relevantti asia, koska vaikka tutkijat keskittyvät vain varoittamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista, myös keinojen todellinen teho sen hillitsemisessä on oleellinen kysymys joka väistämättä heijastuu käytännön päätöksentekoon rajallisten keinojen ja resurssien maailmassa.

Ja tällä hetkellä tuo tavoite Z on sen verran tiukka, että eteen tulee varsin todennäköisesti tilanne, jossa joudutaan toteamaan että tavoitteessa on jossain määrin epäonnistuttu. Maailmassa on kuitenkin isoja valtioita joille kasvojen säilyminen on mitä tärkeintä, jolloin voi eteen tulla kysymys, että kenties tavoitteen Z toteutumisen kriteeristöä voitaisiinkin ottaa joidenkin yksityiskohtien osalta tarkempaan tarkasteluun, näkökulmasta jonka juuri mainitsin.

Muokannut: Teppolainen, 3/11/2020 2:01:05 PM


Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402786 , Teppolainen , 04.03.2020 14:46:47 ]
    Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402806 , Trepidaatio , 10.03.2020 14:05:51 ]
        Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402808 , Teppolainen , 11.03.2020 00:05:02 ]
            Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402813 , Trepidaatio , 11.03.2020 16:51:29 ]
                Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402817 , Teppolainen , 12.03.2020 00:11:24 ]
                    Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen ennusteiden virhemarginaali   [ 402820 , Trepidaatio , 12.03.2020 08:41:47 ]
    trollaajan virhemarginaali   [ 402807 , mmm , 10.03.2020 15:35:31 ]
        trollaajan virhemarginaali   [ 402809 , Teppolainen , 11.03.2020 02:28:31 ]
            trollaajan virhemarginaali   [ 402811 , mmm , 11.03.2020 10:24:44 ]
                Virhemarginaali ja käänteinen varovaisuusperiaate   [ 402812 , Teppolainen , 11.03.2020 13:52:39 ]