Sukupuolia onkin vain yksi?

Teppolainen, 12/9/2020 11:15:14 PM, 404170

Perinteisesti sukupuolia on ajateltu olevan kaksi, mies ja nainen. Välimuodot on laskettu olevan tässä luokittelussa sukupuolten välimuotoja, esimerkiksi kaksineuvoisten nimikkeellä. Kun puhutaan kolmannesta sukupuolesta, usein ei tarkoiteta fyysisten sukupuolten välimuotoa vaan sosiaalisia sukupuolia, joita katsotaan olevan useampi kuin kaksi.

Ylellä kuitenkin THL:n asiantuntija vihjasi siihen suuntaan, että sukupuolia olisikin yksi - esimerkiksi biologista ja sosiaalista sukupuolta ei hänen mukaansa tule erotella toisistaan: https://areena.yle.fi/1-50390002

Hänen kertomansa valossa sukupuolten moninaisuus tarkoittaa sitä, että sukupuolia ei voi mitenkään eritellä toisistaan vaan ne muodostavat pikemminkin jatkumon, joiden kategorisointiin ja rajanvetoihin on yhtä monta tapaa kuin ihmisiäkin. Tästä syystä voi tulkita, että sukupuolia onkin vain yksi, jossa skaalan ääripäät ovat mies ja nainen.

Mikä tämän sukupuolen nimi sitten olisi, on varmaan kiistakapula, johon ei ole helppoa ratkaisua. Järkevin ratkaisu olisi varmaan se, että olisi lukuisia sanoja, jotka kuvaisivat yhtä ja samaa samaa sukupuolta vain eri näkökulmista. Tällöin olisi henkilön sukupuolen kannalta se ja sama, kuvaisiko jotakuta "mieheksi" vain "naiseksi", koska perimmiltään ne tarkoittavat samaa sukupuolta, vaikka niihin liitetäänkin sukupuolen sisällä olevan skaalan sisällä erilaisia asioita. Esimerkiksi transsukupuolista naista voi kuvata hyvin mieheksi, koska se tarkoittaa perimmiltään samaa sukupuolta kuin nainenkin ja siinä näin ollen tunnustetaan hänen sukupuolensa kuten tapana on. Tällöin on helppo kysymättä tunnustaa myös sellaisen henkilön sukupuoli, joka ei ole sukupuoltaan tuonut ilmi, koska puhuteltiinpa häntä miten vain, sukupuolitermit viittavat silti hänen sukupuoleensa.

Muokannut: Teppolainen, 12/9/2020 11:23:52 PM


Sukupuolia onkin vain yksi?   [ 404170 , Teppolainen , 09.12.2020 23:15:14 ]
    Sukupuolia onkin vain yksi?   [ 404183 , Kai Varma , 10.12.2020 16:05:40 ]
        Hän tai shän   [ 404227 , sherlocker , 15.12.2020 15:15:08 ]
    Jokaisella aikuisella on sekä sex- että gender-sukupuoli   [ 404229 , Risto Koivula , 16.12.2020 12:18:31 ]