Saatanan etymologiaa

SH, 10/2/2001 2:40:36 AM, 59636

Koska Saatanan palvonnasta ja muustakin ns. saatanaan liittyvästä on palstalla kirjoitettu paljon ja enimmäkseen ns. p:kaa, lienee paikallaan tulevaksi pohjaksi saattaa tietoon hieman SAATANAN SANAHISTORIAA: (Fontit muutettava ao. kohdin heprealaisiksi, lukutapa oikealta vasemmalle)

Geseniuksen ja tietosanakirja Novumin mukaan:

Saatana on Raamatussamme ja yleisessä kielenkäytössämme sana, joka on itseasiassa jätetty kääntämättä, ja tällöin sen symbolifunktioksi ja merkitykseksi on jäänyt pikemminkin sanan opillinen selitys kuin sanan varsinainen alkuperäinen merkitys., tai merkitykset!
Nykytulkinnan juuria voidaan hakea esim. a) heprean sanoista ]yuc, setin, joka tarkoittaa epäonnistumisia, syitä ja tulee sanajuuresta uvc, huvc jotka merkitsevät "tehdä syntiä."
b) vts, sataa eli talvi c) rrs saraar "olla paha" d) mts setum"peittää, kätkeä", e) rts, setar, "tuhota, kätkeä"

Välittömämmin Saatana johtuu sanoista a) ]us, satan, "vihollinen" (sodassa!), "syyttäjä" (oikeudessa!) ja "vastustaja" (yleensä oppositiossa oleva!)

Vasta myöhäisessä juutalaisessa teologiassa viitattiin johonkin erityiseen vastustajaan kun sana satan varustettiin määräävällä artikkelilla Hee h. ja sana tuli merkitsemään ihmisen kiusaajaa "paholaista".

Jobin kirjan kuuluisa Jumalan poikien joukossa esiintyvä Saatana ei kaikkien kielitieteilijöitten mielestä ole sama olento, kuin saatana yleensä ja sana tulisi johtaa sanajuuresta uvs, joka on ruoskimista ja lyömistä tarkoittava verbi Tämä "Saatana" olisi siis Jobin syyttäjä ja rankaisija.(Job´n kirja Raamatun vanhimpana kirjana on tässä saanut selvästi vaikutteita egyptiläisestä Kuolleitten kirjasta, missä kuolleen kanssa käydään ennen viimeistä tuomiota oikeutta ja hänellä on sekä puolustajansa Osiris että syyttäjänsä Seth-Typhon.)

Mielenkiintoisia sanajuuria ovat edelleen käsitteet sit ja sait tys , jotka merkitsevät samoin heprean ideogrammoin piirrettyinä "asettaa", "panna", "paikoittaa", sanalle rinnakkaisia lienevät useat istumiseen viittaavat sanat ja vaikkapa Suomen sana a-set-taa. (Joku on asetettu vastapuolelle).
Merkittävästi sanaa käytetään yhteydessä, missä esim. kruunu asetetaan päähän. Kabbalistit initaatioissa kruunasivat "käärmeitä", se on tietoon koulutettuja kokelaita.
Sanaa käytetään siis erittäin monipuolisesti.
Sait puolestaan merkitsee piikkipensasta, jota käytettiin mm. viinitarhan aidoissa suojelemaan tarhaa villipedoilta.
Äännettynä pehmeämmin eli Shit sana tarkoittaa lukusanaa "kuusi", (Genesiksen alku tysarb voidaan lukea esim. "Luotiin kuusi luotiin elävät voimat jne. On huomattava että antiikin kosmologiassa kuusi oli maailmankaikkeuden eli kosmoksen luku, sillä kuusikulmio ja kuutio sisälsi kaikki universumin ulottuvuudet, siksi Uusi Jerusalem Johanneksen ilmestyksessä on jättiläismäinen kuutio, jossa on siis kuusi pintaa!).
Muodossa Shat sana tarkoittaa pylvästä, joka on prinssin tai arvokkaan ihmisen metafora. Ja muodossa Shet merkitys on takapuoli, takamus (buttocks), josta johtuu englannin proosallinen sana shit! ja Adamin kolmannen pojan nimi!, joka yhdistää sanan takaisin verbiin asettaa. Edelleen Shet viittaa myllerrykseen, pauhuun, jonka esim aiheuttaa sota, mutta myös taivaalla liikkuvat planeetat
Verbi hts shataa (Vrt Suomen sade, sataa) vastaa sanaa "juoda".ja shatan viittaa "veden heittämiseen", johon nykynuoriso diskoiltojen jälkeen tuntee kaduilla tarvetta. Shatan voi viitata myös miespuoliseen jälkeläiseen, pikkupoikaan yleensä.

Uuden testamentin Perkele, joka Suomeen tulee Eestin muinaisjumalasta Perkunas, esiintyy kreikan kielessä sanana diabolos (diabolos) tullen verbistä diaballo, joka merkitsee "vastaan heittämistä" sillä verbi ballo on heittää ja dia on "läpi" tai "halki" "takaisin". Perkele on siis takaisinheittäjä tai läpiheittäjä, basebalin pelaajat ovat siis eräänlaisia perkeleitä... Kreikan sanan alkuperäinen tarkoitus on ollut kuvata ketä tahansa ihmistä, jolla on ollut taipumusta esittää toista ihmistä vastaan panettelevia ja takanapäin esitettyjä syytöksiä, Sana merkitsee siis myös panetella ja kannella. (Panettelijoina loistavat kunniakkaasti monet eilis- ja tämänpäivän kristityt, joille toisten ajattelutapojen edustajien panettelu on ollut ja usein on jokapäiväistä leipää. En muista esim. yhtään kuulemaani erään ent. missin esitelmää, jossa hän ei olisi panetellut ns. new-agelaisia).
Kreikkalaisittain kirjoitettuna satan (satan) esiintyy Ut:ssa vain kolmasti Mr. 13:33, 26:ssa ja 2 Kor. 12:7:ssä. Emmekä voi tietää, tarkoitetaanko kohdissa Saatanaa nykyopillisessa, vanhaopillisessa vai essealaisessa mielessä. Sillä mm. teologian tohtori Barbara Thiering tutkittuaan koko elämänsä Qumranin tekstejä on päätynyt käsitykseen, että Uuden testamentin monet sanat ovat ns. pesher- eli peitekielisanoja ja tässä koodistossa esim. satan-sana tarkoittaa essealaisen järjestön kouluttajaa, jonka tehtävänä oli testata eli koetella eli "kiusata" kulloiseenkin vuosi-initiaatioonsa valmistautuvaa neofyyttiä eli kokelasta! (Kts. esim. Qumranin yhdyskuntasääntö ja Thieringin "Jesus The Man")

Kristillisen kielipelin Saatanaksi on Raamatussa sitten tulkittu monenlaisia ja nimisiä olentoja, tunnetuimpia erilaiset käärmeet. Raamatun tunnetun paratiisikertomuksen alussa käärme eli sxnh saa väärinkäännetyn luonnehdinnan kavala, sana arum merkitsee alkutekstissä kuitenkin "valaistu", siis käärme oli kaikkein valistunein kedon eläimistä. Tämä sopiikin hyvin yhteen antiikin käärmevertauskuvien kanssa.(Gnostigot ottavat siis tässä kohden Raamatun kirjaimellisemmin kuin fundamentalistiset kristityt, jotka ottavat Raamatun kirjaimellisesti vain silloin kun kirjaimellinen tulkinta sopii omaan oppirakennelmaan, muulloin kyllä mielellään turvataan selityksiin. Niinpä he eivät halua kuulla Jeesuksen lupausta pikaisesta takaisintulostaan kirjaimellisesti, vaan selittävät sanan takhg eli pian olevan tuhansia vuosiakin kattavan kielikuvan!)
Eräs kansan hyvin omaksuma käsite on Belsepuuppi eli kreikan beelzeboul. Tämä käsite tulee jumal-nimestä laB ja kärpästä tarkoittavasta sanasta bvbz, siis "kärpästen Herra". Kuningasten kirjassa sanalla viitataan Ekronin Jumalaan, jolta kuningas Ahasja käynyt kysymässä ensin neuvoa kohtalostaan. Tällöin hänet ohjattiin Israelin Jumalan luo. Ekronin Belsebuubia ei saanut siis arvostaa, mutta mikään "Saatana" ei tämä Jumala Kuningasten kirjassa suinkaan ole vaan vain erään filistealaisen kaupungin oma vähäpätöinen jumala, jonka tehtävänä oli vain lievittää hyönteisten ihmisille antamia vaivoja. Tästä jumal-pahaisesta "kärpästen herrasta" juutalaiskristityt väänsivät pääperkeleensä!
Todettakoon, että juurisana Baal, joka on monien jumal-nimien ja paikannimien edessä, tarkoitti alkuaan omistajaa tai herraa, myös aviomiestä ja oli sittemmin länsiseemiläisten kansojen kasvullisuuden ja hedelmällisyyden jumalan nimi. Siis varsin hyvän jumalan nimi, sillä mitäpä pahaa viljan kasvussa tai avioliiton hedelmällisyydessä olisi ollut. (Sanan synonyymi on sanskrit-pohjainen kyr-ious, Herra, joka tarkoittaa vaimolleen lapsen siittänytää isäntää. Siksi sana muodossa kri merkitsee valkoista kermamaista voidetta ja muodossa kyro siittämistä. Kyroious on siis "siittäjä".(Kansanomainen kyr-alkuinen phallos-sana on samaa juurta) Tämä Baal-jumala kuten antiikin muutkin aurinkojumaluudet (Aurinkohan kasvun konkreettisesti antaa) oli kuolevan ja ylösnousevan ja häitään viettävän jumaluuden nimi. Ideat toistuvat Uudessa testamentissa selvästi esim ylkä ja morsian vertauskuvastossa, Kaanaan häissä, Golgata-kertomuksesta puhumattakaan. Muita antiikin kuolevia ja ylösnousevia jumalia olivat mm. Attis, Dionysos, Adonis, Apollo, Mithra vain muutamia mainitakseni.

Eräs perkeleelliseksi tulkittu nimi oli myös Belial, hepreaksi liylb, mutta sana tarkoittaa alkuaan vain yleensä pahaa tai kelvotonta ihmistä ja omistettiin vasta myöhään Paholaiselle tai etenkin Antikristukselle.
Lucifer sanan syntyä ja merkitystä on selitetty toisaalla. Lisättäköön tähän kuitenkin, että tämä kointähdeksi Raamattuun käännetty sana esiintyy vain viidessä eri paikassa käsitteinä llyh helel, joka merkitsee kirkasta ja heleää aamutähteä, sekä kokbi nisbo vpsn yvkbk eli aamuhämäränsä tähdet ja kreikan sanoina fwsforos eli valontuoja, aamutähti, sekä o aster o proinos , siis varhainen tähti. Nämä sanat ja sanonnat saavat kolmasti myönteisen, kerran kielteisen ja kerran tähtitieteellisesti neutraalin merkityksen. Pietari odottaa fosforoksen eli kointähden syttyvän ihmisten sydämiin! Ilmestyskirjassa Jeesus on Daavidin juurivesa kirkas kointähti, samassa kirjassa Jeesus antaa lopunajan taisteluissa voitokkaille kointähden vallan merkiksi, vallan, joilla valitut hallitsevat kansoja. Job puhuu aamutähdestä puhtaasti astronomisessa merkityksessä. Kristittyjen Lucifer-oppi perustuu siis Jesajan Babylonian kuningasta tarkoittavaan kielikuvaan taivaalta pudonneesta aamuruskon pojasta: neljä muuta merkitystä sivuutetaan tyystin. Sana saa merkityksessään kointähti pääasiallisesti hyvän eikä pahan sisällön. Jeesus on , toistettakoon, kirkas kointähti ja Jesajan kirjan aamuruskon poika ei ole minkään Saatanaan kohdistuvan pilkkalaulun verbaalista tarpeistoa.

Rakkaalla lapsella on siis monta nimeä ja merkitystä ja etenkin käyttötapaa Sanonta: "Kyllä lyövä aseen löytää" saa mitä konkreettisemman sisällön siinä tavassa, miten kristityt ovat kautta historiansa toista ihmistä painostaessaan väärinkäyttäneet heprealaista etymologiaa.
Sanan tradeeramat ideat ovat ristinuskon kynsissä aikoja sitten korrupytoituneet ja nuo korruptoituneet pirunkuvat o.vat sitten miekkalähetyksen kautta uskostettu suomalaistenkin lasten mielenmaisemaan, joista muutamat kaikkein helpoimmin manipuloitavat ovat sitten lähinnä huumediilereiden johdolla saatu ns. saatanapalvojiksi.
Mikäli kirkko haluaa tosissaan päästä eroon saatanapalvonnasta, sen tulisi itse poistaa ensin typerä oppinsa persoonallisesta Saatanasta.


Saatanan etymologiaa   [ 59636 , SH , 02.10.2001 02:40:36 ]
    Re: Saatanan etymologiaa   [ 59771 , veikko näntö , 03.10.2001 02:42:51 ]
        Re: Saatanan etymologiaa   [ 59789 , SH , 03.10.2001 02:43:09 ]
            Re: Saatanan etymologiaa   [ 59800 , Lassi.Hippeläinen , 03.10.2001 02:43:20 ]
                Re: Saatanan etymologiaa   [ 59831 , SH , 03.10.2001 02:43:51 ]
                    Re: Saatanan etymologiaa   [ 59843 , Alarik , 03.10.2001 02:44:03 ]
                        Re: Saatanan etymologiaa   [ 59859 , SH , 03.10.2001 02:44:19 ]
                            Re: Saatanan etymologiaa   [ 59861 , Alarik , 03.10.2001 02:44:21 ]
                                Re: Saatanan etymologiaa   [ 59878 , SH , 04.10.2001 02:44:38 ]
                                    juupas -   [ 59880 , Alarik , 04.10.2001 02:44:40 ]
                                        Re: juupas -   [ 59885 , SH , 04.10.2001 02:44:45 ]
                                            Re: juupas -   [ 59887 , Alarik , 04.10.2001 02:44:47 ]
                                                Re: juupas -   [ 59902 , SH , 04.10.2001 02:45:02 ]
                                                    Re: juupas -   [ 59911 , Lassi.Hippeläinen , 04.10.2001 02:45:11 ]
                                                    Re: juupas -   [ 59988 , Alarik , 04.10.2001 02:46:28 ]
                                                        Re: juupas -   [ 60003 , SH , 04.10.2001 00:00:03 ]
                                                            Re: juupas -   [ 60020 , Alarik , 05.10.2001 00:00:20 ]