Re: Is there a doctor in the house?

Matti Pekkarinen, 1/12/1999 1:57:06 AM, 7026

OWK kirjoitti 12.01.1999 (7025)...

Nykyajan tieteen ja tekniikan menetelmillä on mahdollista selvittää tuhansien valovuosien
päässä olevien taivaankappaleiden koostumus ja ominaisuudet. Samoin voidaan havaita ja
tunnistaa aineen pienimmät hiukkaset, atomin osat. Vaan eipä saada erotettua toisistaan ns.
luomuviljaa ja "tavallista" suomalaista viljaa, josa ensiksimainittu sattuisi olemaan rikkakasvien
siemenistä vapaa. Eroa kun ei ole.

Tämän vuoksi joudutaan järjestämään kallis valvonta- ja tarkkailutoiminta huolehtimaan siitä,
että luomutuotanto tapahtuu kaikkien uskonkappaleiden mukaan. Tästä ja tuotannon
tehottomuudesta maksamme itsekukin vinon pinon veromarkkoja, yhteensä useiden satojen
miljoonien markkojen verran. Silti luomutuotteet ovat kaupoissa "tavanomaisia" kalliimpia.

Tässäkö järkevä keino tuottaa edullisesti elintarvikkeita, eli tässäkö uusi suunta
maatalouspolitiikalle ?

Luonnonkin kannalta on tietyn satomäärän tuottamiseksi parempi viljellä pienempi ala
voimaperäisesti kuin isompi ala laajaperäisesti. Näin eroosio ja ravinnehuuhtouma vähenee.
Väkilannoitteet ovat ympäristöystävällisempiä kuin orgaaniset lannoitteet. Niitä annostellaan
tarpeen mukaan, ja varastoidaan tiiviissä muovisäkeissä liiterissä. Ravinteet tulevat hallitusti
käytetyiksi. Orgaanisten lannoitusaineiden typestä valtaosa on ei-liukoista, ja sen
mineraloituminen tapahtuu suureksi osaksi hallitsemattomasti väärään aikaan, jolloin
syyssateet ja kevätvalumat huuhtovat sitä nitraattina vesistöihin. Nämä asiat on Suomessakin
tutkittu moneen kertaan.


Toisin kuin biodynaaminen viljely, luomuviljelyn nimellä kulkeva maanviljelymenetelmä ei
sisällä paljoa aivan mystisiä tai röhönaurettavia oppeja. Biodynaamisessahan opin rungon
muodostavat kosmiset muotovoimat. Niitä sitten vangitaan mm maassa lehmänsarvessa
kuutamolla muhivaan lantakokkareeseen tai kvatsihiekkaan... Ehkä luomun näkyvintä soopaa
on luomuväen usko homeopatiaan. Tätä kehotetaan soveltamaan varsinkin eläinlääkinnässä.

Luomuilu on saavuttanut kansansuosiota kauniilla fraaseilla luonnotilaisesta, kukkivasta
maasta ja sen onnellisista pieneliöistä. Toisaalta luomussa torjutaan rikkakasveja tulella
(nestekaasuliekitys, hienommin IP- eli infrapunamenetelmä), joka varmasti kohtelee
leppäkerttuja huonommin kuin nykyiset rikkakasvintorjuntakemikaalit. Totuus maan sisälläkin
mönkivistä eliöistä on se, että niillä menee sitä paremmin, mitä isompia satoja tuotetaan. Siis
tehokas tavanomainen viljely on niillekin parempi. Maan eliöt kun elävät kasvinjätettä
lahottamalla. Ja mitä isommat sadot, sitä enemmän myös juuria ja muuta kasvinjätettä. Suuri
sato ei kuluta maata, vaan parantaa maata. Sadon aineosat kun ovat 95 %:sesti lähtöisin
ilmasta. Myös runsas mekaanisten rikkatorjuntakeinojen (muokkauksen) käyttö tekee haittaa
maan eliöille luomuviljelyssä.

Kansaa kosiskelee myös mainonta "kestävästä kehityksestä", joka tuottaa ajanmittaan
suurempia ja parempilaatuisia satoja. Kuitenkin luomuviljelijät ovat kovasti huolissaan
toimeentulostaan. Huolimatta 40% suuremmasta yhteiskunnan tuesta ei viljely lyö leiville.
Sadot jäävät vuosi vuodelta pienemmiksi, luonto ei ymmärrä homeopatiaa lannoituksessa ja
kasvinsuojelussa. Virallisten tutkimustenkin mukaan sato jää noin 50-70 %:iin
tavanomaisesta. Ympäristöä kuormittavat ravinnepäästöt sen sijaan ovat ainakin
tavanomaisen viljelyn luokkaa. Fosforipäästöjä aiheuttava eroosio on luomussa (samalla
kasvivuorotuksella) suurempi, johtuen lisätystä maanmuokkauksesta ja alemmasta
satotasosta. (viite 3). Typpipäästöjä taas nostaa touhuaminen eloperäisten lannoitusaineiden
kanssa."Tieteellinen" perustelu luomun paremmuudesta käsittää pääasiassa käsittämättömät
ravinnetaselaskelmat, joilla perustellaan, ettei luomumaasta voi huuhtoutua ravinteita järviin.
Niissä jätetään täysin huomiotta maan omat ravinnevarat ja niissä tapahtuvat muutokset.
Niissä verrataan satoa varten lannoituksessa (komposti tms) annettuja ravinnemääriä sadon
mukana otettaviin määriin ja todetaan, että luomussa ravinteet tulevat tehokkaasti käyttöön
(jopa yli 100% !). Ääritapauksessa ei lannoiteta ollenkaan, ja sadossa kuitenkin jotain otetaan.
Tälöin luomu-ravinnetase on äärettömän hyvä ! Tämän mahdollistavat maan luontaiset ja
aiemmasta viljelystä kertyneet ravinnevarat, jotka riittävät maalajista riippuen moiseen
ryöstöviljelyyn 5-20 vuotta.

Pellon valumavesien analysoinnilla voidaan kuitenkin huuhtoumat tutkia. Virallisissa
tutkimuksissa on todettu, että nimenomaan luomun karttelemat väkilannoitteet ovatkin
kaikkein ympäristöystävällisimpiä, varsinkin typpipäästöjen osalta. Väkilannoitteen typestä
huuhtoutuu vain noin yksi prosentti, käytettäessä typpeä viljelyssä tavanomainen 100 kg/ha
viljalle.(viite 1 ja 2). Niinpä hehtaarin pellosta huuhtoutuvasta noin 10 kg:n typpimäärästä 90
% onkin peräisin orgaanisista lähteistä (kasvinjätteet,maan humus, lanta...).Haihtumistappiot
huomioonottaen väkilannoitetypen hyötysuhde on noin 80%, ja eloperäisten lannoitteiden
parhaimmillaankin noin 30%. Luomun huonommuus korostuu edelleen, jos lasketaan
ravinnepäästöt tuotettua satokiloa kohden.


Viime aikoina kovasti painotetut tavoitteet hyvästä ympäristönhoidosta sekä kohtuuhintaisista
ja hyvälaatuisista elintarvikkeista ovatkin saavutettavissa juuri niillä tehokkailla
viljelymenetelmillä, joiden kehittämiseksi on viimeiset viisikymmentä vuotta vaivaa nähty.
Kerrankin saadaan monta kärpästä samalla iskulla. Samalla työvoimantarve maataloudessa
saattaa jonkinverran laskea. Kansantalouttamme ajatellen on sekin kai tulkittava
"lisäkärpäseksi",viimeistään sitten kun tekemätöntä työtä taas huomataan olevan vaikka millä
mitalla.

Merkillisen kapina-aatteen, luomun historia on lyhyesti tämä. Ensin luotiin harhakuva siitä,että
maanviljelijät tuottavat huonoja ja myrkyllisiä elintarvikkeita sekä pilaavat peltonsa. Sitten
kerrottiin,että ilman väkilannoitteita ja torjunta-aineita päästään parempaan. Kun vielä
tekaistiin lisäteesi,joka ilmoitti uuden luomumenetelmän paremmasta
ympäristöystävällisyydestä,oli tietoisku kuluttajia varten valmis. Ei ole mikään ihme,että näillä
opeilla kyllästetty kuluttaja ilmoittaa olevansa kiinnostunut luomutuotteista. Täten luotu
"luomuviljelyn tarve" on sittemmin hämännyt myös asiaa ymmärtämättömiä päättäjiä
ministeritasoa myöten.Samoin maatalouden neuvonnan ja opetuksen puolella on paikoin
menty virran mukana.Tämä lyhytnäköisesti vain,jotta asiakaspiiri pysyisi mahdollisimman
laajana.Tosiasioiden kiertäminen ei pitkän päälle ole kenenkään edun mukaista.Luomua
luotaessa luultiin ehkä tehtävän ympäristölle hyvää.Lähdettiin sutta pakoon ,ja tulikin karhu
vastaan. Tämä tulisi nyt myöntää.Lähteitä:

1.Jaakkola A ja Yläranta T: Typen huuhtoutuminen ja hyväksikäyttö lysimetrikokeessa. MTTK,
maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto SITRA 22/1985

2.Yläranta T ja Uusikämppä J ja Jaakkola A Typen huuhtoutuminen ja hyväksikäyttö.
Helsingin Yliopisto ja Maatalouden Tutkimuskeskus 1987

3.Rekolainen, Seppo: Eroosion ja fosforikuormituksen vähentäminen viljelytekniikan avulla.
Vesi- ja ympäristöntutkimuslaitos 1991

4.Vesi- ja ympäristöhallitus, moniste 359 1992


Luontaislääkkeistä   [ 6750 , Marisija , 07.01.1999 01:52:30 ]
    Re: Luontaislääkkeistä   [ 6781 , Susanne , 08.01.1999 01:53:01 ]
        Re: Luontaislääkkeistä   [ 6782 , §§§ , 08.01.1999 01:53:02 ]
        Re: Luontaislääkkeistä   [ 6799 , Jouni Ylinen , 09.01.1999 01:53:19 ]
            Re: Luontaislääkkeistä   [ 6805 , K.Mikonranta , 09.01.1999 01:53:25 ]
                Re: Luontaislääkkeistä   [ 6817 , ## , 09.01.1999 01:53:37 ]
                    NONI auttoi   [ 6819 , tylppä , 09.01.1999 01:53:39 ]
                Re: Luontaislääkkeistä   [ 6821 , Jouni Ylinen , 09.01.1999 01:53:41 ]
                    Re: Luontaislääkkeistä   [ 6853 , Kimmo Mikonranta , 10.01.1999 01:54:13 ]
                        Re: Luontaislääkkeistä   [ 6863 , Jouni Ylinen , 10.01.1999 01:54:23 ]
                            Is there a doctor in the house?   [ 6890 , K.Mikonranta , 11.01.1999 01:54:50 ]
                                Re: Is there a doctor in the house?   [ 6931 , Jouni Ylinen , 11.01.1999 01:55:31 ]
                                    Re: Is there a doctor in the house?   [ 7019 , Matti Pekkarinen , 12.01.1999 01:56:59 ]
                                        Re: Is there a doctor in the house?   [ 7025 , OWK , 12.01.1999 01:57:05 ]
                                            Re: Is there a doctor in the house?   [ 7026 , Matti Pekkarinen , 12.01.1999 01:57:06 ]
                                                Re: Is there a doctor in the house?   [ 7061 , Ulkopuolinen tarkkailija , 13.01.1999 01:57:41 ]
                                                    Re: Is there a doctor in the house?   [ 7071 , Matti Pekkarinen , 13.01.1999 01:57:51 ]
                                                        Re: Is there a doctor in the house?   [ 7076 , OWK , 13.01.1999 01:57:56 ]
                                                    Re: Is there a doctor in the house?   [ 7072 , Matti Pekkarinen , 13.01.1999 01:57:52 ]
                                                Re: Is there a doctor in the house?   [ 7079 , OWK , 13.01.1999 01:57:59 ]
                                                    Re: Is there a doctor in the house?   [ 7082 , Matti Pekkarinen , 13.01.1999 01:58:02 ]
                                                        Luomumyönteisyydestä   [ 7091 , Kaiser Soze , 14.01.1999 01:58:11 ]
                                                        Re: Is there a doctor in the house?   [ 7150 , OWK , 14.01.1999 01:59:10 ]
                                                Re: Is there a doctor in the house?   [ 7134 , Iso J , 14.01.1999 01:58:54 ]
                                                Re: Is there a doctor in the house?   [ 7136 , Iso J , 14.01.1999 01:58:56 ]
        Re: Luontaislääkkeistä   [ 6827 , Marisija , 09.01.1999 01:53:47 ]
            Re: Luontaislääkkeistä   [ 6881 , Susanne , 11.01.1999 01:54:41 ]
                Re: Luontaislääkkeistä   [ 6886 , OMega , 11.01.1999 01:54:46 ]
                    Re: Luontaislääkkeistä   [ 6920 , make , 11.01.1999 01:55:20 ]
                        Re: Luontaislääkkeistä   [ 6923 , OMega , 11.01.1999 01:55:23 ]
                            Re: Luontaislääkkeistä   [ 6942 , make , 11.01.1999 01:55:42 ]
                                Re: Luontaislääkkeistä   [ 6946 , Sami Nurmisto , 11.01.1999 01:55:46 ]
                Re: Luontaislääkkeistä   [ 6893 , Vesa Tenhunen , 11.01.1999 01:54:53 ]
                    Re: Luontaislääkkeistä   [ 6894 , Susanne , 11.01.1999 01:54:54 ]
                    Re: Luontaislääkkeistä   [ 6897 , Sami Nurmisto , 11.01.1999 01:54:57 ]
                        Re: Luontaislääkkeistä   [ 6901 , Susanne , 11.01.1999 01:55:01 ]
                            Re: Luontaislääkkeistä   [ 6908 , Vesa Tenhunen , 11.01.1999 01:55:08 ]
                        Re: Luontaislääkkeistä   [ 6924 , OMega , 11.01.1999 01:55:24 ]
                            Re: Luontaislääkkeistä, pyydän asiantuntijan vastausta!   [ 6940 , Minna S , 11.01.1999 01:55:40 ]
                                Re: Lopettakaa paskanjauhanta homeopatiasta !!!!!!   [ 6950 , make , 12.01.1999 01:55:50 ]
                                    Re: Lopettakaa paskanjauhanta homeopatiasta !!!!!!   [ 6951 , MAKE , 12.01.1999 01:55:51 ]
                                        Re: Lopettakaa paskanjauhanta homeopatiasta !!!!!!   [ 6953 , Minna S , 12.01.1999 01:55:53 ]
                                        Re: Lopeta itse kakanjauhanta   [ 6955 , Susanne , 12.01.1999 01:55:55 ]
                                        KYLLÄ SE TOIMII PRKL!!   [ 6962 , Sami Nurmisto , 12.01.1999 01:56:02 ]
                                        Re: Lopettakaa paskanjauhanta homeopatiasta !!!!!!   [ 7084 , Tomi , 13.01.1999 01:58:04 ]
                                    Re: Lopettakaa paskanjauhanta homeopatiasta !!!!!!   [ 6964 , M-P Hirvonen , 12.01.1999 01:56:04 ]
                                    Re: Lopettakaa paskanjauhanta homeopatiasta !!!!!!   [ 6973 , Vesa Tenhunen , 12.01.1999 01:56:13 ]