Re: Näin meitä johdetaan

Matti Pekkarinen, 1/15/1999 2:00:27 AM, 7227

Iso J kirjoitti 15.01.1999 (7188)...

>Olet seurannut alaa ja käyttänyt
>tiedoillesi lähteitä vuosilta 85, 87,
>91, 92 (kirjoituksesi 7025, Re: Is
>there a doctor in the house?). Eikö
>tosiaan ole uudempaa tutkimusta
>asisasta ?


Maataloudenympäristöhaitoista selvästi tärkeimmät ovat fosforin ja typen huuhtoutuminen
vesistöihin. Päästöjä voidaan mitata analysoimalla valumavesiä pellolta tai koekentältä.
Tutkimukset ovat kuitenkin työläitä ja kalliita.

Viljelymenetelmien (luomu/tavanomainen) tärkein ero on siinä, ns. vaihtoehtoiset menetelmät
eivät salli väkilannoitteiden käyttöä. Niiden väitetään aiheuttavan em. päästöjä.

Fosforin suhteen lannoitelajilla ei olekaan paljoa merkitystä.
Fosforin päästöt nimittäin tapahtuvat pääasiassa eroosion yhteydessä, maa-ainekseen
kiinnittyneenä, ja lannoitelajista riippumatta fosfori kiinnittyy (ja erodoituu) suunnilleen samalla
tavoin. (viitekö ? Vaikkapa Reijo Heinonen: Maa, viljely ja ympäristö).
Eroosiota lisännee kuitenkin laajaperäinen viljely, jossa satotaso (ja maahan palautuvan
orgaanisen aineksen määrä) jäävät alhaisiksi. Siinä ohessa fosforin päästökin voi nousta.

Mutta typellä on erilaisia esiintymismuotoja, josta johtuu se, että lannoitelajilla on paljonkin
merkitystä !
Tätä asiaa selvittäviä tutkimuksia on tietääkseni Suomessa järjestetty vain mainitsemani 2 kpl
(80-luvulla...lähde 1 ja 2). Syynä on varmaankin hinta. Tutkimuksessa nimittäin joudutaan
(tunnistamisen mahdollistamiseksi) merkitsemään väkilannoitteen typpi radioaktiivisella
isotoopilla (so. valmistamaan erikoislannoite). Lisäksi seuranta koekentällä kestää useita
vuosia. Mikäli koe uusittaisiinkin taas, en usko tuloksen suuresti muuttuvan. Tutkimuksissa
todettiin, että nimenomaan luomun karttelemat väkilannoitteet ovatkin kaikkein
ympäristöystävällisimpiä, varsinkin typpipäästöjen osalta. Väkilannoitteen typestä huuhtoutuu
vain noin yksi prosentti, käytettäessä typpeä viljelyssä tavanomainen 100 kg/ha viljalle. Niinpä
hehtaarin pellosta huuhtoutuvasta noin 10 kg:n typpimäärästä 90 % onkin peräisin
orgaanisista lähteistä (kasvinjätteet,maan humus, lanta...).

Tutkimuksen viimeaikainen linja näyttää olevan se, että kustannuksia minimoidaan tekemällä
helppoa ja halpaa. Esimerkkeinä kuluttajatutkimukset (joissa kysellään esim. mitä kotimaisuus
tai luomuisuus merkitsee kuluttajalle...tai sitten mitä mielikuvia kuluttajilla on vaikkapa
luomutuotteista !). Toisaalta huuhtoutumisasiassa pyritään mallintamaan
huuhtoutumistapahtuma tietokoneella (joka sekin minusta tuntuu arveluttavalta...).


1.Jaakkola A ja Yläranta T: Typen huuhtoutuminen ja hyväksikäyttö lysimetrikokeessa. MTTK,
maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto SITRA 22/1985

2.Yläranta T ja Uusikämppä J ja Jaakkola A Typen huuhtoutuminen ja hyväksikäyttö.
Helsingin Yliopisto ja Maatalouden Tutkimuskeskus 1987PS: Luomun "henkeä" löytyy vaikkapa täältä: http://www.netlife.fi/meky/erkki9.html


WWW-osoitteita:
MTTK
Päättyneet tutkimukset:
http://www.mtt.fi/triphome/wwwarkku/arkkuhaku.html
Keskeneräiset
http://www.mtt.fi/triphome/wwwtuike/tuikehaku.html
(tosin netissä ei paljoa kerrota... tulokset enimm. maksullisia)


MUUTA: MTTK: Ekologisen tuotannon tutkimusaseman Arja Nykänen:
MaaseudunTulevaisuus 24.9.1996 on eräs sellainen, joka raportoi päinvastaista kuin "minä",
ja joka on "tutkittu". Mutta jos joku lukee, niin lukekoon tarkkaan: Koejäsenet eivät ole
vertailukelpoisia: eri lannoitustaso----- luomusadot vain 40-70 %----numerotiedot pimitetty----
fosforipäästöistä ei juuri mitään mainintaa--- ei ajatustakaan siitä, että päästöjä on verrattava
saatuihin satokiloihin. Silti otsikko , joka kertoo, että luomua olla pitää ! Tähän kokeeseen
liittyvää numeroaineitoa ei saa kirveelläkään (yritetty on mm oppilastyönä tehtäviin
referaatteihin). Tärkeää näyttää olevan lehtiotsikko.

(onhan niitä muitakin: mainitkaapa joku, niin ruoditaan yhdessä)

Matti


Näin meitä johdetaan   [ 7153 , Matti Pekkarinen , 14.01.1999 01:59:13 ]
    Pois politiikka!   [ 7155 , Närkästynyt , 14.01.1999 01:59:15 ]
        Ja uskonsodat!   [ 7162 , Olli K , 14.01.1999 01:59:22 ]
    Re: Näin meitä johdetaan foorumilta toiselle   [ 7166 , S. Nurmisto , 15.01.1999 01:59:26 ]
    Re: Näin meitä johdetaan   [ 7169 , Petri Liljaniemi , 15.01.1999 01:59:29 ]
        Re: Näin meitä johdetaan   [ 7173 , kk , 15.01.1999 01:59:33 ]
            Re: Näin meitä johdetaan   [ 7183 , Petri Liljaniemi , 15.01.1999 01:59:43 ]
                Re: Näin meitä johdetaan   [ 7186 , kk , 15.01.1999 01:59:46 ]
        Re: Näin meitä johdetaan   [ 7185 , Matti Pekkarinen , 15.01.1999 01:59:45 ]
            Re: Näin meitä johdetaan   [ 7188 , Iso J , 15.01.1999 01:59:48 ]
                Re: Näin meitä johdetaan   [ 7227 , Matti Pekkarinen , 15.01.1999 02:00:27 ]
                    visioita, skenaarioita yms   [ 7235 , Matti Pekkarinen , 16.01.1999 02:00:35 ]