visioita, skenaarioita yms

Matti Pekkarinen, 1/16/1999 2:00:35 AM, 7235

Matti Pekkarinen kirjoitti 15.01.1999 (7227)...

PS: Luomun "henkeä" löytyy vaikkapa täältä: http://www.netlife.fi/meky/erkki9.html


TÄSSÄ sama valmiiksi referoituna:


osoitteesta http://www.netlife.fi/meky/erkki9.html
-avainsanoja ISOLLA (lue muutkin !)

Vuonna 2001 Suomen peltoalasta lienee vähintään 10% luomutuotannossa, ja jos
TUKIPOLITIIKKAAN ja markkinointiin PANOSTETAAN se voi olla huomattavasti sitä
korkeampi.

Avainasemassa ovat kuluttajat. Vaikka he ovat asenteellisesti valmiita käyttämään nykyistä
enemmän luomutuotteita, heitä ei saada ilman LAAJAMITTAISTA
MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ reagoimaan kasvavaan tarjontaan riittävän nopeasti. Siten
markkinointiviestinnän kehittäminen rinnan muiden tukitoimenpiteiden kanssa on
välttämätöntä.
Hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot ovat
* viljelijöiden markkinointiorganisaatiot (Luomu-Liiton AMOR -hanke, alueelliset
markkinointiorganisaatiot ja näiden perustettava yhteisyritys),
* Luomu-Liitto ry,
* Kotimaiset Kasvikset ry,
* Hyvää Suomesta elintarvikeprojekti,
* Helsingin Yliopiston Mikkelin koulutuskeskus,
* MTT:n Ekologisen tuotannon tutkimusasema ja Partala ry,
* Ulkomaankauppaliitto


luomuosaamista tai -PROFILOITUMISTA
* Viestintähankeella lisätään koko arvoketjuun TIEDOTUSVÄLINEIDEN KAUTTA kohdistuvaa
LUOMUVIESTINTÄÄ.
* Luomukampanja sisältää hankkeen suoraan kuluttajaan tuote-esittelyjen, messujen,
suoramarkkinoinnin ja materiaalituotannon kautta kohdistuvan toiminnan.
* Luomukokki SYNNYTTÄÄ kuluttajissa ja suurkeittiöiden edustajissa POSITIIVISIA
ruokaMIELIKUVIA TV-ohjelmissa, messuilla ja reseptipalvelulla.
* Luomumerkkihankkeella parannetaan luomumerkin tunnettuutta ja USKOTTAVUUTTA
MAINONNALLA.
* Tutkimushanke tuottaa markkina- ja kulutustietoa ja kuluttajatutkimuksia markkinoinnin ja
markkinointiviestinnän suunnittelun tueksi ja tämän hankkeen tulosindikaattoreiden
mittaamiseksi.
Kaksi viimeksi mainittua hanketta toteutetaan ilman omaa projektivastaavaa hankeen
toiminnanjohtajan toimesta. Hankkeen toteuttamiseksi palkataan toiminnanjohtaja,
yhteyssihteeri, toimistoapulainen ja viisi projektivastaavaa.

* sitouttaa koko arvoketju yhteiseen luomumerkitsemisstrategiaan,
* edistää ELINTARVIKEKETJUN SITOUTUMISTA LUOMUTUOTANTOON suomalaisen
elintarviketalouden strategiana.Luomukampanjaan kuuluvat Luomu-Suomi -hankkeen suoraan kuluttajaan kohdistuvat toimet:
1. Vähittäisliikkeissä tapahtuva konsulenttitoiminnan järjestäminen,
2. Messutoiminta,
3. Kuluttajien "luomukerho",
4. Luomun merkitsemisstrategian luominen,
5. Markkinointimateriaalin tuotanto edellisten tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on toisaalta saada suora kontakti kuluttajiin, erityisesti
AVAINKULUTTAJIIN jotka voivat välittää tietoa ja POSITIIVISIA ASENTEITA eteenpäin:
toisaalta yhtenäisellä mekitsemisstrategialla helpottaa luomutuotteiden löytymistä.


Luomukokin tavoitteena on SYNNYTTÄÄ POSITIIVISIA LUOMURUOKAMIELIKUVIA
kuluttajissa ja nostaa luomuruoan profiilia korkealuokkaisena, täysiarvoisena ja kulinaristisesti
mielenkiintoisena vaihtoehtona, johon voidaan perustaa koko perheen tai suurkeittiön
ruokatalous. Luomukokki on ravitsemusalan ammattilainen, joka pystyy loihtimaan erilaisia
luomuruokia ja kehittämään uusia reseptejä.


------------------

No mutta nythän mä vasta hokasinkin, ettei ruuan laadun tutkiminen taikka päästöjen
tunteminen olekaan tärkeää. Mielikuvat ovat !

Matti


Näin meitä johdetaan   [ 7153 , Matti Pekkarinen , 14.01.1999 01:59:13 ]
    Pois politiikka!   [ 7155 , Närkästynyt , 14.01.1999 01:59:15 ]
        Ja uskonsodat!   [ 7162 , Olli K , 14.01.1999 01:59:22 ]
    Re: Näin meitä johdetaan foorumilta toiselle   [ 7166 , S. Nurmisto , 15.01.1999 01:59:26 ]
    Re: Näin meitä johdetaan   [ 7169 , Petri Liljaniemi , 15.01.1999 01:59:29 ]
        Re: Näin meitä johdetaan   [ 7173 , kk , 15.01.1999 01:59:33 ]
            Re: Näin meitä johdetaan   [ 7183 , Petri Liljaniemi , 15.01.1999 01:59:43 ]
                Re: Näin meitä johdetaan   [ 7186 , kk , 15.01.1999 01:59:46 ]
        Re: Näin meitä johdetaan   [ 7185 , Matti Pekkarinen , 15.01.1999 01:59:45 ]
            Re: Näin meitä johdetaan   [ 7188 , Iso J , 15.01.1999 01:59:48 ]
                Re: Näin meitä johdetaan   [ 7227 , Matti Pekkarinen , 15.01.1999 02:00:27 ]
                    visioita, skenaarioita yms   [ 7235 , Matti Pekkarinen , 16.01.1999 02:00:35 ]