Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista

VK, 4/17/2003 12:34:21 AM, 112061

Hyvä, nostitkin tämän taas tuolta uumenista esiin...

RA kirjoitti 16.04.2003 (112026)...

>>Nyt olen täysin pihalla. Millaista
>>se >"ajattelukieli" sitten on,

>RA: >Se voi olla vaikkapa yksi ainoa
>sana,

>>esim. "kannattaa".

>VK: Eli ei kieltä lainkaan, sanan
>tavallisessa merkityksessä.

>RA: Miksi, miten tai missä
>merkityksessä SANA ´kannattaa´ ei ole
>KIELTÄ kieli-sanan tavallisessa
>merkityksessä???

Yleensä kai vaaditaan jotain muutakin että yksittäisiä
symboleja voitaisiin kutsua kieleksi, jotakin säännöstöä
jolla symbolit (sanat tms.) liitetään toisiinsa
ilmaisemaan monimutkaisempia asioita. Usein muuten kun
tulee puhetta eläinten kommunikoinnista tai, kuten tässä
taannoin, englantia puhuvista papukaijoista, niin saa
kuulla ettei sellainen ole oikeasti mitään kieltä. Mutta
kun puhe on ihmisestä niin ´kieleksi´ kelpuutetaan
yksittäiset sanatkin?

Olisin kaivannut vastaustasi etenkin tähän:

RA:
>>1a. Tällainen mielleketju / >
>>ajatteluprosessi on lähes aina >
>>pitkälti ei-tietoinen ennen >
>>mallittamista.

VK:
>> Jos se on ei-
>>tietoinen, niin kai sen täytyy myös
>>olla ei-kielellinen?

RA:
>Kyllä, useimmiten. Mallittamisen
>kautta ei-tietoinen on mahdollista
>saataa kielelliseen, artikuloitavaan
>muotoon.

VK:
Eli oletko nyt loppujen lopuksi sittenkin sitä mieltä
että ajatteluprosessi on jo aika pitkällä ennen kuin se
saatetaan kielelliseen muotoon?
Ajattelun "kielellisyydellä" tarkoititkin vain että
mielessä saattaa pyöriä yksittäisiä sanoja?
Mistä me sitten olemmekaan eri mieltä?

Ja tähän:

RA:
>>Olen ymmärtänyt, että *KIELEN OSUUS
>>AJATTELUSSA* JA ajattelun pohjalta
>>tapahtuva *KIELELLINEN VUOROVAIKUTUS*
>>ovat eri asioita.

VK kirjoitti 15.04.2003 (111880)...

> Minusta ´kieli´
>tarkoittaa nimenomaan vuorovaikutusta.
>En kertakaikkiaan ymmärrä mitä
>tarkoitetaan sen osuudella
>ajattelussa. ´Sisäisellä puheella´
>yms. olen käsittänyt tarkoitettavan
>että ihminen ikäänkuin puhuu
>itselleen samoin kuin jos puhuisi
>toiselle. Voisitko selittää mikä ero
>näillä kielen eri ilmenemismuodoilla
>on ja missä mielessä ajattelukieli
>ylimalkaan on kieltä jos se kerran
>on aivan eri asia kuin puhuttu kieli?

---
>RA: >-> kytkee ajattelun hyötyjen
>>hakemiseen ja löytämiseen:
>>"kannattaa" - miksi muka?

>RA: >-
>> hyödynhaku alkaa... jne. jne.

>VK: Edelleenkin jää täydelliseksi
>mysteeriksi mistä se sana "kannattaa"
>mieleen pulpahtaa. Minä en osaa
>kuvitella kuin kolme vaihtoehtoa:
>a) joku toinen käskee ajatella juuri
>tätä sanaa (tai se luetaan paperista,
>opetellaan ulkoa tms.) b)
>hyödynhaku ja motivoitumista edistävä
>ajatus on jo mielessä c) sattumalta
>kaikkien mahdollisten henkilön
>tuntemien sanojen joukosta

>RA: Jatkan listaasi: Vaihtoehto
>**D**: KÄSITTEILLÄ (usein juuri sanat,
>mutta käsitteitä voi olla myös
>mielikuva- tai tunnemuodossa) on
>erityinen merkitys ajattelun
>työkaluina. KÄSITTEIDEN avulla
>ihminen mm. pystyy hakemaan /
>löytämään yhteyksiä ajattelemansa
>asian ja aikaisempien kokemustensa
>välillä.

Tuonko pitäisi olla (vaihtoehtoinen) vastaus kysymykseen
"Mistä se sana mieleen pulpahtaa?"?

Ihmisellä on sanavarasto, josta poimitaan ilmaisuja
kulloisenkin tilanteen mukaan. Miksi, millä perusteella
ja millaisessa tilanteessa poimit sieltä juuri sanan
"kannattaa" etkä esimerkiksi "kammata"?

>RA: - Erityisesti taitavassa
>ajattelussa nämä ns. abstraktit
>(suorasta kokemuksesta irtaantuneet)
>käsitteet ovat tärkeässä osassa;
>Niiden avulla esim. hahmotetaan
>tilanteiden ´verrattavuutta´,
>´samankaltaisuutta´, ´erilaisuutta´,
>´vastakohtaisuutta´, jne. jne.

Kyllä kyllä, mutta täytyyhän asiasta olla jo jonkinlainen
käsitys ennen kuin voi löytää oikeat sanat sitä
käsittelemään.

>RA: ESIM. Kun olen saanut tehdyksi
>monenlaisia asioita ja tätä en nyt
>saa... miten ajattelin aikaisemmin
>niitä muita...?

Niin?

>RA: MITÄÄN NÄISTÄ
>sanoista/käsitteistä EI OLE OLEMASSA
>konkreetissa todellisuudessa. Vai
>onko? Missä voisimme sormella
>osoittaa Samanlaisuuden? Tai
>Kannattamisen? Ne ovat siis vain mm.
>kielen mahdollistamaa ajattelua -
>ajatteluprosessin osia, jotka
>vaikuttavat ajatteluketjun
>etenemiseen.

Tuossa juuri tökkii. Miksi kuvittelet että noinkaan
abstrakti ajatusprosessi -- samanlaisuuden tai
erilaisuuden toteaminen, tai jonkin kannattavuuden
pohtiminen -- EDELLYTTÄISI kieltä tai sanoja? Siis miksi
juuri kieli MAHDOLLISTAISI moisen? Väitätkö, että henkilö
joka ei ole oppinut mitään kieltä (esim. syntymäkuuro,
jolle ei ole opetettu viittomakieltä) ei kykenisi
tajuamaan asioiden tai esineiden saman- tai erilaisuutta?
Tai eläin?

Jos jonkin käsitteen/asian ymmärtäminen edellyttäisi sitä
kuvaavan sanan tuntemista, miten kukaan voisi oppia
moisen sanan merkityksen ja oikean käytön?

>RA: >
>>kysäisempä vielä kerran: Voisitko > >
>>sinä tai joku muu kuvailla, millainen
>>>>on tämä ´RAAKA AJATUS´, jota ei voi
>> >>(ehkä koskaan) esittää > >
>>*minkäänlaisessa* sanallisessa > >
>>muodossa

>VK: ************* >
>>Enkä ole sanonut, >
>>etteikö raakaa ajatusta VOISI esittää
>>>sanallisessa muodossa,
>***************** vaan että >
>>sen voi jättää esittämättäkin.

>RA: >Niin. Jos näin, niin
>esittäisitkö
>>sen nyt sitten sanallisessa muodossa?
>(Kun se kerran on mahdollista)

>VK: MINKÄ ajatuksen?

>RA: NO, sen RAA´AN!!! Annoit tuossa
>yllä (ks. tähditys) ymmärtää, että
>kyllä sen RAA´AN AJATUKSEN
>sanallisestikin kuvailla voi. Kuvaile.

No voi hyvä tavaton, riippuu tietysti siitä MITÄ se
ajatus kulloinkin koskee! Lue vaikka tämä viesti. Siinä
olen sanallisesti kuvaillut raakoja ajatuksiani kielen ja
ajattelun suhteesta. En käsitä mitä oikein ajat takaa
moisella kysymyksellä.

>VK: Eli päätelmä, että sana olisi
>synnyttänyt ajatuksen eikä
>päinvastoin, on välttämättä tutkijan
>tulkinta eikä jotakin mitä
>tutkittavat olisivat sanoneet
>suoraan. Sinun argumenttisihan kulki
>suunnilleen niin, että onhan se
>uskottava kun kerran ihmiset näin
>sanovat.

>RA: Kyseessä ei ole tutkijan
>tulkinta, vaan nimenomaan ihmisten
>SUORAAN ilmaistut kokemukset.

Uskotko myös että homeopatia-, korvakynttilä- tms. hoito
auttaa jos joku kertoo kokeneensa niin?
Ihmisten subjektiivisten kokemusten yleistäminen joksikin
ilmiöksi jota objektiivisesti tapahtuu, on aina
tulkinnanvaraista.

>VK: >>-- vai miten? Mitä tiukemmin >
>>tingataan, sitä kovemmin ihmiset >
>>koettavat kuvailla ajatteluaan >
>>sanoin.

>RA: Toki he v a s t a a v a t
>sanoin (se on suht. kätevää ihmisten
>kesken), MUTTA:

>RA: >Osa ihmisistä
>>kertoo mielikuvistaan ja
>>tuntemuksistaan.

>VK: Täh? Miten he kertovat
>ajatuksiaan elleivät sanoin?

>RA: Siis: He -toki- kertovat /
>vastaavat / kuvailevat sanoin: MUTTA
>he saattavat kertoa itse
>ajatteluprosessistaan, että (kuka
>mitäkin) tunnistivat sen
>käynnistyneen erityisesti: - jostakin
>mielikuvasta TAI - jostakin
>tuntemuksesta TAI - sanasta, sanoista,
>lauseesta. Kuka mistäkin.

Miten niin "mutta"? Minusta tuo ON ajatteluprosessin
kuvailua sanoin. En siis vieläkään käsitä mikä
ylläolevassa lauseessani
"Mitä tiukemmin tingataan, sitä kovemmin ihmiset
koettavat kuvailla ajatteluaan sanoin" ei sinusta pidä
paikkaansa?


>RA: SANOILLA VOIDAAN KUVATA MUUTAKIN
>KUIN SANOJA:

???
Olen käsittänyt että sanojen nimenomainen idea on kuvata
kaikenlaisia asioita. Mitä tarkoittaa "sanojen kuvaus
sanoilla"? Sitäkö mitä sanakirjassa lukee, vai mitä?

>Ajattelu on ihmisen
>kehittynein kognitiivinen prosessi.
>Ajattelu on kaikenlaisen tiedon
>käsittelyprosessi. Se edellyttää mm.
>tarkkaavaisuutta ja muistia.

Onko tuon tarkoitus olla määritelmä, postulaatti vai
väite?

>Tällaista inhimillistä ajattelua
>sanotaan/väitetään evoluution
>tulokseksi?

Mitä erityisen "inhimillistä" on
tiedonkäsittelyprosessissa, tarkkaavaisuudessa ja
muistissa?

Ajatteluun tarvitaan välttämättä aivoja. Evoluutio
luonnonvalinnan kautta on ainoa tunnettu prosessi, jossa
eläville olennoille syntyy monimutkaisia elimiä. Aivot
jos mikä on monimutkainen elin.

Sikäli kun ihmisen ajattelu poikkeaa muiden eläinten
ajattelusta (tai kognitiivisista prosesseista jos tuo
A-sana halutaan varata vain ihmiskäyttöön) se johtuu
nimenomaan siitä että meillä on synnynnäisesti erilaiset
aivot. Erot ovat silti pikemmin määrällisiä kuin
laadullisia. Minun, ja monen muunkin mielestä järkevin
selitys näille tosiasioille (siis että aivomme ovat
sellaiset että niillä voi ajatella kuten me ajattelemme)
on, että moisesta on kehityshistoriassamme ollut
evolutiivista etua.

Vai mitä sinä halusit tästä asiasta sanoa?


>RA: Jos väitetään, että papukaija
>osaa - ajattelun saralla - kaiken
>saman kuin ihminen,

Kuka noin on väittänyt?

> niin mitä siitä
>on ajateltava? MITÄ SANOVAT EVOLUUTIO-
>TEORIAN KANNATTAJAT?

En taaskaan ymmärrä lainkaan mihin oikein pyrit. Voisitko
yrittää selventää sanomaasi?

>RA: Eläimet kykenevät havaitsemaan
>ja muistamaan joltakin osin samoin
>kuin ihminen, mutta silti
>inhimillinen ajattelukyky on
>erilainen - mm. käsitteellisen kielen
>ja siihen liittyvien mahdollisuuksien
>kautta;

>Mm.: Asioita voi ajatella etukäteen,
>asioita voi ajatella jälkikäteen.

>Voiko papukaija?

Luitko niitä linkkejä, jotka annoin viestissäni 109968?
Siellä kerrotaan mitä kyseiset yksilöt ovat vastanneet
erinäisiin kysymyksiin erinäisissä testitilanteissa.
Päättele itse tekstien perusteella missä määrin lintu
tajuaa sellaisia abstraktioita kuin ´väri´, ´muoto´,
´sama/eri´, ´lukumäärä´.

Tuohon etukäteen/jälkikäteen -kysymykseen en osaa ottaa
kantaa, koska en tunne riittävän hyvin papukaijojen
sielunelämää.

--Virpi Kauko


Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112026 , RA , 16.04.2003 00:33:46 ]
    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112047 , J.Hakala, , 17.04.2003 00:34:07 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112062 , VK , 17.04.2003 00:34:22 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112068 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:28 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112074 , VK , 17.04.2003 00:34:34 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112083 , RK , 17.04.2003 00:34:43 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112078 , Khamul , 17.04.2003 00:34:38 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112080 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:40 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112082 , Khamul , 17.04.2003 00:34:42 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112091 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:51 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112121 , VK , 17.04.2003 00:35:21 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112124 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:35:24 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112135 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:35 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112153 , Mantila , 18.04.2003 00:35:53 ]
                                            variksen "ajattelusta"   [ 112167 , RK , 19.04.2003 00:36:07 ]
                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112181 , mantila , 20.04.2003 00:36:21 ]
                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112189 , RK , 20.04.2003 00:36:29 ]
                                                        Re: variksen "ajattelusta"   [ 112200 , Mantila , 21.04.2003 00:36:40 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112226 , RK , 21.04.2003 00:37:06 ]
                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112212 , RA , 21.04.2003 00:36:52 ]
                                                        Re: variksen "ajattelusta"   [ 112246 , Mantila , 22.04.2003 00:37:26 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112259 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:37:39 ]
                                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112274 , Mantila , 22.04.2003 00:37:54 ]
                                                                    Ei auta usko luonnontieteessä   [ 112323 , RK , 22.04.2003 00:38:43 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112330 , RA , 23.04.2003 00:38:50 ]
                                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112400 , Mantila , 23.04.2003 00:40:00 ]
                                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112402 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:02 ]
                                                                Käärmeet ovat kauniita   [ 112496 , Arija , 24.04.2003 00:41:36 ]
                                Mm. miten ehdolliset refleksit syrjäyttävät ehdottomia   [ 112164 , RK , 19.04.2003 00:36:04 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112502 , Khamul , 24.04.2003 00:41:42 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112536 , Altti Viheriö , 24.04.2003 00:42:16 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112106 , RK , 17.04.2003 00:35:06 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112140 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:40 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112192 , RK , 20.04.2003 00:36:32 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112497 , Khamul , 24.04.2003 00:41:37 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112087 , RK , 17.04.2003 00:34:47 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112093 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:53 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112137 , Pedro , 18.04.2003 00:35:37 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112154 , Mantila , 18.04.2003 00:35:54 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112095 , MPHirvonen , 17.04.2003 00:34:55 ]
    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112061 , VK , 17.04.2003 00:34:21 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112076 , RK , 17.04.2003 00:34:36 ]
            Jäniksen turpa?   [ 112085 , VK , 17.04.2003 00:34:45 ]
                Re: Jäniksen turpa?   [ 112100 , RK , 17.04.2003 00:35:00 ]
                    Re: Jäniksen turpa?   [ 112119 , VK , 17.04.2003 00:35:19 ]
                        ?Tunnus=RK   [ 112125 , Sami , 17.04.2003 00:35:25 ]
                            Re: ?Tunnus=RK   [ 112141 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:41 ]
                            Re: ?Tunnus=RK   [ 112166 , RK , 19.04.2003 00:36:06 ]
                        Filosofia ei ole tiedettä, Pinker on?!   [ 112165 , RK , 19.04.2003 00:36:05 ]
                            Mikä ei ole tiedettä?   [ 112255 , VK , 22.04.2003 00:37:35 ]
                                Re: Mikä ei ole tiedettä?   [ 112328 , RK , 22.04.2003 00:38:48 ]
                                    Sisso   [ 112359 , VK , 23.04.2003 00:39:19 ]
                                        Re: Sisso   [ 112364 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:24 ]
                                        Re: Sisso   [ 112437 , RK , 23.04.2003 00:40:37 ]
                                            Paljon puhetta, vähän villoja   [ 112462 , VK , 24.04.2003 00:41:02 ]
                                                Re: Paljon puhetta, vähän villoja   [ 112550 , RK , 24.04.2003 00:42:30 ]
                                                    Kovan luokan todiste   [ 113125 , RK , 04.05.2003 00:52:05 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112162 , RA , 19.04.2003 00:36:02 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112169 , RK , 19.04.2003 00:36:09 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112172 , RA , 19.04.2003 00:36:12 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112177 , RK , 20.04.2003 00:36:17 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112079 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:39 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112113 , VK , 17.04.2003 00:35:13 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112123 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:35:23 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112144 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:44 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112163 , RA , 19.04.2003 00:36:03 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112270 , VK , 22.04.2003 00:37:50 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112294 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:38:14 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112309 , VK , 22.04.2003 00:38:29 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112406 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:06 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112419 , VK , 23.04.2003 00:40:19 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112443 , RK , 24.04.2003 00:40:43 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112442 , RK , 24.04.2003 00:40:42 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112273 , Gustavsson , 22.04.2003 00:37:53 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112158 , Jerry , 18.04.2003 00:35:58 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112176 , RK , 19.04.2003 00:36:16 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112178 , Jerry , 20.04.2003 00:36:18 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112193 , RK , 20.04.2003 00:36:33 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112318 , Jerry , 22.04.2003 00:38:38 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112441 , RK , 24.04.2003 00:40:41 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112647 , Jerry , 25.04.2003 00:44:07 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112652 , Jerry , 25.04.2003 00:44:12 ]
                                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112690 , RK , 27.04.2003 00:44:50 ]
                                                Korjaus   [ 112693 , RK , 27.04.2003 00:44:53 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112659 , Kimmo_Mikonranta , 26.04.2003 00:44:19 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112692 , RK , 27.04.2003 00:44:52 ]
                                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112858 , Jerry , 29.04.2003 00:47:38 ]
                                                tieteet ja pseudotieteet   [ 112898 , RK , 29.04.2003 00:48:18 ]
                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112907 , Jerry , 29.04.2003 00:48:27 ]
                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112924 , RK , 29.04.2003 00:48:44 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112974 , Jerry , 30.04.2003 00:49:34 ]
                                                                Analyysi   [ 112978 , Jerry , 30.04.2003 00:49:38 ]
                                                                    Re: Analyysi   [ 112982 , RK , 30.04.2003 00:49:42 ]
                                                                Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112981 , RK , 30.04.2003 00:49:41 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112986 , Jerry , 30.04.2003 00:49:46 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112990 , Jerry , 30.04.2003 00:49:50 ]
                                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112993 , RK , 30.04.2003 00:49:53 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112995 , Jerry , 30.04.2003 00:49:55 ]
                                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112996 , RK , 30.04.2003 00:49:56 ]
                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112911 , Jerry , 29.04.2003 00:48:31 ]
                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112926 , RK , 29.04.2003 00:48:46 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112975 , Jerry , 30.04.2003 00:49:35 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112980 , Jerry , 30.04.2003 00:49:40 ]
                                                                Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112984 , RK , 30.04.2003 00:49:44 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112654 , Jerry , 26.04.2003 00:44:14 ]
                        Subjektiivisesta ja objektiivisesta   [ 112194 , RK , 20.04.2003 00:36:34 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 362512 , Dorcas Gustine , 21.06.2012 22:46:47 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112160 , RA , 18.04.2003 00:36:00 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112299 , VK , 22.04.2003 00:38:19 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... (jatko)   [ 112196 , RA , 20.04.2003 00:36:36 ]
            Korjaus   [ 112199 , RA , 21.04.2003 00:36:39 ]
            Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112289 , VK , 22.04.2003 00:38:09 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112297 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:38:17 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112313 , VK , 22.04.2003 00:38:33 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112367 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:39:27 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112371 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:31 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112373 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:39:33 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112379 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:39 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112382 , VK , 23.04.2003 00:39:42 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112401 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:01 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112418 , VK , 23.04.2003 00:40:18 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112421 , Gustavsson , 23.04.2003 00:40:21 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112433 , Todi S. Tustaakka , 23.04.2003 00:40:33 ]
                                            Todistelusta   [ 112475 , VK , 24.04.2003 00:41:15 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112543 , Altti Viheriö , 24.04.2003 00:42:23 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112604 , VK , 25.04.2003 00:43:24 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112622 , Altti Viheriö , 25.04.2003 00:43:42 ]
                                                    Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112628 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 25.04.2003 00:43:48 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112655 , RA , 26.04.2003 00:44:15 ]
                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112658 , Jerry , 26.04.2003 00:44:18 ]
                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112665 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 26.04.2003 00:44:25 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112669 , Altti Viheriö , 27.04.2003 00:44:29 ]
                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112698 , Gustavsson , 28.04.2003 00:44:58 ]
                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112899 , RK , 29.04.2003 00:48:19 ]
                                                                    Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112960 , Gustavsson , 30.04.2003 00:49:20 ]
                                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112987 , RK , 30.04.2003 00:49:47 ]
                                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113050 , Gustavsson , 02.05.2003 00:50:50 ]
                                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113059 , RK , 02.05.2003 00:50:59 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113055 , VK , 02.05.2003 00:50:55 ]
                                                            samanlainen ei tarkoita geenissä olevaa, eikä päin vastoin!   [ 113111 , RK , 03.05.2003 00:51:51 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112753 , VK , 28.04.2003 00:45:53 ]
                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112891 , Altti Viheriö , 29.04.2003 00:48:11 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112905 , RK , 29.04.2003 00:48:25 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112936 , RA , 29.04.2003 00:48:56 ]
                                                                    Re: Lisäys (taas)   [ 112937 , RA , 29.04.2003 00:48:57 ]
                                                                        Re: Lisäys (taas)   [ 112989 , RK , 30.04.2003 00:49:49 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112938 , RA , 29.04.2003 00:48:58 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112963 , Mantila , 30.04.2003 00:49:23 ]
                                                                    Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360723 , Risto Koivula , 18.04.2012 05:47:52 ]
                                                                        Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360740 , Dens511 , 18.04.2012 21:21:35 ]
                                                                            Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360800 , Risto Koivula , 21.04.2012 10:38:39 ]
                                                                        Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360823 , tyy , 22.04.2012 13:59:56 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112971 , VK , 30.04.2003 00:49:31 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112998 , RK , 01.05.2003 00:49:58 ]
                                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113239 , VK , 06.05.2003 00:53:59 ]
                                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113428 , RK , 08.05.2003 00:57:08 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112445 , RK , 24.04.2003 00:40:45 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112460 , Kimmo_Mikonranta , 24.04.2003 00:41:00 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112469 , 748 , 24.04.2003 00:41:09 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112473 , Gustavsson , 24.04.2003 00:41:13 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112495 , Kimmo_Mikonranta , 24.04.2003 00:41:35 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112551 , RK , 24.04.2003 00:42:31 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112565 , Kimmo_Mikonranta , 25.04.2003 00:42:45 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112648 , Jerry , 25.04.2003 00:44:08 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112553 , RA , 24.04.2003 00:42:33 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112564 , Kimmo_Mikonranta , 25.04.2003 00:42:44 ]
                                                    Juuri mikään totuus ei ole aivan ehdoton...   [ 112816 , RK , 28.04.2003 00:46:56 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112572 , VK , 25.04.2003 00:42:52 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112696 , RK , 27.04.2003 00:44:56 ]
                Re: Keskustelusta ...   [ 112338 , RA , 23.04.2003 00:38:58 ]
                    Re: Keskustelusta ...   [ 112368 , VK , 23.04.2003 00:39:28 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112552 , RA , 24.04.2003 00:42:32 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112591 , VK , 25.04.2003 00:43:11 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112656 , RA , 26.04.2003 00:44:16 ]
                            Tarkennus   [ 112660 , RA , 26.04.2003 00:44:20 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112810 , VK , 28.04.2003 00:46:50 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112828 , RA , 29.04.2003 00:47:08 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112849 , Gustavsson , 29.04.2003 00:47:29 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112928 , RA , 29.04.2003 00:48:48 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112946 , Gustavsson , 30.04.2003 00:49:06 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113000 , RA , 01.05.2003 00:50:00 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113045 , Gustavsson , 02.05.2003 00:50:45 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113166 , RA , 05.05.2003 00:52:46 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113194 , Gustavsson , 06.05.2003 00:53:14 ]
                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113347 , RA , 08.05.2003 00:55:47 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113600 , Gustavsson , 12.05.2003 01:00:00 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112992 , RK , 30.04.2003 00:49:52 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112997 , RA , 01.05.2003 00:49:57 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112999 , RK , 01.05.2003 00:49:59 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112973 , VK , 30.04.2003 00:49:33 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113117 , RK , 03.05.2003 00:51:57 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112562 , RK , 25.04.2003 00:42:42 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112592 , VK , 25.04.2003 00:43:12 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112695 , RK , 27.04.2003 00:44:55 ]