Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista

RA, 4/18/2003 12:36:00 AM, 112160

VK kirjoitti 17.04.2003 (112061)...

RA kirjoitti 16.04.2003 (112026)...

>>RA: Miksi, miten tai missä
>>merkityksessä SANA ´kannattaa´ ei ole
>>KIELTÄ kieli-sanan tavallisessa
>>merkityksessä???

>Yleensä kai
>vaaditaan jotain muutakin että
>yksittäisiä symboleja voitaisiin
>kutsua kieleksi, jotakin säännöstöä
>jolla symbolit (sanat tms.) liitetään
>toisiinsa ilmaisemaan
>monimutkaisempia asioita.

Kyllä. Kuvasin juuri sitä, miten ajattelussa yksittäinen sanakin voi elävöittää tällaisia monimutkaisia asiakokonaisuuksia ja riittää avaamaan tietyn ideaverkon.

>Olisin
>kaivannut vastaustasi etenkin tähän:

>VK: >
>> Jos se on ei- >
>>tietoinen, niin kai sen täytyy myös
>>>olla ei-kielellinen?

RA:
>>Kyllä, useimmiten. Mallittamisen
>>kautta ei-tietoinen on mahdollista
>>saataa kielelliseen, artikuloitavaan
>>muotoon.

VK: Eli oletko nyt
>loppujen lopuksi sittenkin sitä
>mieltä että ajatteluprosessi on jo
>aika pitkällä ennen kuin se
>saatetaan kielelliseen muotoon?

Ei. Puhuin eri asiasta. Siitä, miten oppimisen myötä kaikenlaiset asiat - myös ajatusketjut - automatisoituvat ja tulevat ei-tietoisiksi. Vaikka takuulla osaamme esim. motivoitumisen ajatusketjun, emme tietoisesti tiedä, kuinka se motivoituminen tapahtuu. Näin emme osaa sitä myöskään selittää.

ELI: Paradoksaalisesti juuri siksi, että ajatusprosessi on HYVIN PITKÄLLÄ, sitä ei osata enää kielellisesti kuvata.

Sen sijaan kielelliseen muotoon voidaan saattaa hyvinkin keskeneräisiä ajatteluprosesseja. Esim. kun jotakin ollaan vasta oppimassa tai ei ymmärretä yhtään. Kielelliseen muotoon on helppo saattaa myös juuri opittua, joka ei ole ehtinyt vielä automatisoitua.

RA: >
>>Olen ymmärtänyt, että *KIELEN OSUUS
>>>AJATTELUSSA* JA ajattelun pohjalta >
>>tapahtuva *KIELELLINEN VUOROVAIKUTUS*
>>>ovat eri asioita.

VK
>kirjoitti 15.04.2003 (111880)...
>> Voisitko selittää mikä ero
>>näillä kielen eri
>ilmenemismuodoilla
>>on ja missä mielessä ajattelukieli
>>ylimalkaan on kieltä jos se kerran
>>on aivan eri asia kuin puhuttu kieli?

En ole sanonut näin. Ks. yllä. Ne ovat eri asioita, koska niillä on erilainen tehtävä, mutta kyllä ne samasta kielellistä aineksesta silti ammentavat.

Kieli omassa sisäisessä ajatteluprosessissa voi olla lyhentynyttä ja muuten puutteellista, sanojen merkityksiä ei määritellä, vaihtoehtoisia ilmauksia ei useinkaan ole, KOSKA sanat ajatteluprosessissa on sisäisessä käytössä ja tässä mielessä jo valmiiksi ´täsmäohjattuja´. Vähän sama kuin kahdella toisensa oikein hyvin tuntevalla ihmisellä - jo puolesta sanastakin tietää, mihin kytkee.


>>RA: Jatkan listaasi: Vaihtoehto
>>**D**: KÄSITTEILLÄ (usein juuri sanat,
>>mutta käsitteitä voi olla myös
>>mielikuva- tai tunnemuodossa) on
>>erityinen merkitys ajattelun
>>työkaluina. KÄSITTEIDEN avulla
>>ihminen mm. pystyy hakemaan /
>>löytämään yhteyksiä ajattelemansa
>>asian ja aikaisempien kokemustensa
>>välillä.

>Tuonko pitäisi olla
>(vaihtoehtoinen) vastaus kysymykseen
>"Mistä se sana mieleen pulpahtaa?"?

Kyllä.

>Ihmisellä on sanavarasto, josta
>poimitaan ilmaisuja kulloisenkin
>tilanteen mukaan. Miksi, millä
>perusteella ja millaisessa
>tilanteessa poimit sieltä juuri sanan
>"kannattaa" etkä esimerkiksi
>"kammata"?

Poiminta ei ole sattumanvaraista. Siihen vaikuttavat mm mahdollisuudet hyödyntää ja juuri käsitteiden avulla yhdistellä omia aikaisempia kokemuksia.

>>RA: - Erityisesti taitavassa
>>ajattelussa nämä ns. abstraktit
>>(suorasta kokemuksesta irtaantuneet)
>>käsitteet ovat tärkeässä osassa;
>>Niiden avulla esim. hahmotetaan
>>tilanteiden ´verrattavuutta´,
>>´samankaltaisuutta´, ´erilaisuutta´,
>>´vastakohtaisuutta´, jne. jne.

>Kyllä kyllä, mutta täytyyhän asiasta
>olla jo jonkinlainen käsitys ennen
>kuin voi löytää oikeat sanat sitä
>käsittelemään.

Sinä kuvaat tässä jo valmista ´tietämistä´. Itse yritän kuvata juuri itse ajatteluprosessia, jossa käsitystä vsta haetaan. Asia on vielä ajateltavana. Ajattelu on juuri sitä, että (kun ei vielä tiedetä) asiaa peilataan ´kaikilla mahdollisilla´ tavoilla. Ajatteluprosessi on juuri tätä hakua.

Mitä ajattelemista siinä on, jos on valmis käsitys ja sanat sille.

>Tuossa juuri tökkii.
>Miksi kuvittelet että noinkaan
>abstrakti ajatusprosessi --
>samanlaisuuden tai erilaisuuden
>toteaminen, tai jonkin kannattavuuden
>pohtiminen -- EDELLYTTÄISI kieltä
>tai sanoja? Siis miksi juuri kieli
>MAHDOLLISTAISI moisen?

Siksi, että mitä ylemmille abstraktiotasoille mennään, niitä ei ole olemassa (ensin) kuin kielenä. Kieli irtaantuu eniten tai parhaiten konkreetista olemassaolevasta. - Otetaan esimerkiksi vaikkapa sanat ´huonekalu´ tai ´varallisuus´. Voitko tehdä ne mielikuvissasi?

Konkreettisemmilla tasoilla on tietysti aivan mahdollista erottaa vaikkapa samanlaisia ja erilaisia esineitä ilman kieltäkin.

>Jos jonkin
>käsitteen/asian ymmärtäminen
>edellyttäisi sitä kuvaavan sanan
>tuntemista, miten kukaan voisi oppia
>moisen sanan merkityksen ja oikean
>käytön?

En ymmärrä kysymystä. Mistä päädyt kysymään tällaista? Kyllä asioita, ilmiöitä voidaan totta kai tunnistaa ja ymmärtää ilman jotakin tiettyä sanaakin. Ymmärrys on sitä, mitä ne olemassaolevat sanat/mielikuvat/tuntemukset mahdollistavat. Jokaisen uuden sanan myötä ymmärrys muuttuu. Huonompaan tai parempaan suuntaa...

>RA:
>>kysäisenpä vielä kerran: Voisitko
>> sinä tai joku muu kuvailla,
>millainen on tämä ´RAAKA AJATUS´, jota ei voi
>>> (ehkä koskaan) esittää
>>*minkäänlaisessa* sanallisessa > > >
>>muodossa

>VK: ************* > >
>>Enkä ole sanonut, > >
>>etteikö raakaa ajatusta VOISI esittää
>>>>sanallisessa muodossa,
>>***************** vaan että > >
>>sen voi jättää esittämättäkin.

>>RA: >Niin. Jos näin, niin
>>esittäisitkö >
>>sen nyt sitten sanallisessa muodossa?
>>(Kun se kerran on mahdollista)

>>VK: MINKÄ ajatuksen?

>>RA: NO, sen RAA´AN!!! Annoit tuossa
>>yllä (ks. tähditys) ymmärtää, että
>>kyllä sen RAA´AN AJATUKSEN
>>sanallisestikin kuvailla voi. Kuvaile.

>No voi hyvä tavaton, riippuu
>tietysti siitä MITÄ se ajatus
>kulloinkin koskee! Lue vaikka tämä
>viesti. Siinä olen sanallisesti
>kuvaillut raakoja ajatuksiani kielen
>ja ajattelun suhteesta.

Eli kun puhut raa´asta ajatuksesta, oletkin tarkoittanut ajatuksia, jotka eivät ole varmoja? Joita ajattelija itse ei pidä varmasti totena? Vai mitä?

>En käsitä
>mitä oikein ajat takaa moisella
>kysymyksellä.

Ajan takaa sitä, että mitä ihmisen mielessä on silloin, kun mielessä on ´raaka ajatus´. Koska ei ainakaan -mielestäsi - mitään kielellistä, niin mitä sitten? Onko esim. sinun mielessäsi ollut kaiken aikaa vain mielikuvia kielen ja ajattelun suhteesta? Ja mahdollisesti muilta kuulemiasi lauseita / lukemiasi lauseita? Ei yhtään omaa muotoilua? Ei yhtään omaa sanahakua, kokeilua? Aina siihen asti, kun sitten aloit purkaa niitä sanalliseen muotoon?

>Uskotko myös että homeopatia-,
>korvakynttilä- tms. hoito auttaa
>jos joku kertoo kokeneensa niin?

Heh... kysy tämä uudelleen, jos todella odotat tähän vastausta.

>Ihmisten subjektiivisten kokemusten
>yleistäminen joksikin ilmiöksi jota
>objektiivisesti tapahtuu, on aina
>tulkinnanvaraista.

Niin on. Mutta kun huolehditaan siitä, ettei johdatella ja vielä kokeillaan sadoilla muilla, en ymmärrä, missä on pulma. Miksi ihmeessä ns. maallikot (ajatteluteorioista mitään tietämättömät) alkaisivat väittää kiven kovaan tietyn ajatusprosessinsa olennaiseksi osaksi kielen? Arvotusta ei ole, hyötyä ei ole, sanoipa mitä tahansa. (Vaikka olet kiellellyt, toistan taas uhallakin, että myös esim. mielikuvasta aloittavia löytyy yhtä lailla.)


>VK: >
>>-- vai miten? Mitä tiukemmin > >
>>tingataan, sitä kovemmin ihmiset > >
>>koettavat kuvailla ajatteluaan > >
>>sanoin.

>>RA: Toki he v a s t a a v a t
>>sanoin (se on suht. kätevää ihmisten
>>kesken), MUTTA:
>>Osa ihmisistä kertoo mielikuvistaan ja >
>>tuntemuksistaan.

>>VK: Täh? Miten he kertovat
>>ajatuksiaan elleivät sanoin?

>>RA: Siis: He -toki- kertovat /
>>vastaavat / kuvailevat sanoin: MUTTA
>>he saattavat kertoa itse
>>ajatteluprosessistaan, että (kuka
>>mitäkin) tunnistivat sen
>>käynnistyneen erityisesti: - jostakin
>>mielikuvasta TAI - jostakin
>>tuntemuksesta TAI - sanasta, sanoista,
>>lauseesta. Kuka mistäkin.

>Miten niin "mutta"? Minusta tuo ON
>ajatteluprosessin kuvailua sanoin.

Huoh. Niin on.

>En siis vieläkään käsitä mikä
>ylläolevassa lauseessani "Mitä
>tiukemmin tingataan, sitä kovemmin
>ihmiset koettavat kuvailla
>ajatteluaan sanoin" ei sinusta pidä
>paikkaansa?

Pitää se paikkansa niin, että ihmiset kuvaavat ajatteluaan sanoin. Mutta se ei pidä paikkaansa, että tämän vuoksi myös itse ajattelu määrittyisi kielellisemmäksi kuin se on.

Olennaista ***ajatteluprosessin tutkimisen/tunnistamisen kannalta*** ei ole se, miten he kuvaavat, vaan se, MITÄ he kuvaavat. Ja he kuvaavat ajatelleensa kuka ensisijaisesti kielellisesti, kuka enisijaisesti mielikuvina, jne. - Sinäkin kuvasit sanallisesti tuossa yllä ´raakoja ajatuksiasi´, jotka ovat sinulle ei-kielellisiä.

Se, että oman ajatteluprosessin kuvausta pyydetään/tehdään sanallisena, ei millään lailla sido siihen, että ajatteluprosessista samalla väkisin tehtäisiin vain sanallinen.

>>RA: SANOILLA VOIDAAN KUVATA MUUTAKIN
>>KUIN SANOJA:

>??? Olen
>käsittänyt että sanojen nimenomainen
>idea on kuvata kaikenlaisia asioita.

No, niinhän mä just sanoin.

>Mitä tarkoittaa "sanojen kuvaus
>sanoilla"?

Sillä -taas- tarkoitetaan varmaan jonkin sortin käsitteen muodostusta tai esim. sanojen subjektiivisten merkitysten aukipurkamista (esim. mitä sinulle tarkoittavat sanat ´hyvä loma´) jne.


Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112026 , RA , 16.04.2003 00:33:46 ]
    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112047 , J.Hakala, , 17.04.2003 00:34:07 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112062 , VK , 17.04.2003 00:34:22 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112068 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:28 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112074 , VK , 17.04.2003 00:34:34 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112083 , RK , 17.04.2003 00:34:43 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112078 , Khamul , 17.04.2003 00:34:38 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112080 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:40 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112082 , Khamul , 17.04.2003 00:34:42 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112091 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:51 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112121 , VK , 17.04.2003 00:35:21 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112124 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:35:24 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112135 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:35 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112153 , Mantila , 18.04.2003 00:35:53 ]
                                            variksen "ajattelusta"   [ 112167 , RK , 19.04.2003 00:36:07 ]
                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112181 , mantila , 20.04.2003 00:36:21 ]
                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112189 , RK , 20.04.2003 00:36:29 ]
                                                        Re: variksen "ajattelusta"   [ 112200 , Mantila , 21.04.2003 00:36:40 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112226 , RK , 21.04.2003 00:37:06 ]
                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112212 , RA , 21.04.2003 00:36:52 ]
                                                        Re: variksen "ajattelusta"   [ 112246 , Mantila , 22.04.2003 00:37:26 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112259 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:37:39 ]
                                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112274 , Mantila , 22.04.2003 00:37:54 ]
                                                                    Ei auta usko luonnontieteessä   [ 112323 , RK , 22.04.2003 00:38:43 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112330 , RA , 23.04.2003 00:38:50 ]
                                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112400 , Mantila , 23.04.2003 00:40:00 ]
                                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112402 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:02 ]
                                                                Käärmeet ovat kauniita   [ 112496 , Arija , 24.04.2003 00:41:36 ]
                                Mm. miten ehdolliset refleksit syrjäyttävät ehdottomia   [ 112164 , RK , 19.04.2003 00:36:04 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112502 , Khamul , 24.04.2003 00:41:42 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112536 , Altti Viheriö , 24.04.2003 00:42:16 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112106 , RK , 17.04.2003 00:35:06 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112140 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:40 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112192 , RK , 20.04.2003 00:36:32 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112497 , Khamul , 24.04.2003 00:41:37 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112087 , RK , 17.04.2003 00:34:47 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112093 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:53 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112137 , Pedro , 18.04.2003 00:35:37 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112154 , Mantila , 18.04.2003 00:35:54 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112095 , MPHirvonen , 17.04.2003 00:34:55 ]
    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112061 , VK , 17.04.2003 00:34:21 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112076 , RK , 17.04.2003 00:34:36 ]
            Jäniksen turpa?   [ 112085 , VK , 17.04.2003 00:34:45 ]
                Re: Jäniksen turpa?   [ 112100 , RK , 17.04.2003 00:35:00 ]
                    Re: Jäniksen turpa?   [ 112119 , VK , 17.04.2003 00:35:19 ]
                        ?Tunnus=RK   [ 112125 , Sami , 17.04.2003 00:35:25 ]
                            Re: ?Tunnus=RK   [ 112141 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:41 ]
                            Re: ?Tunnus=RK   [ 112166 , RK , 19.04.2003 00:36:06 ]
                        Filosofia ei ole tiedettä, Pinker on?!   [ 112165 , RK , 19.04.2003 00:36:05 ]
                            Mikä ei ole tiedettä?   [ 112255 , VK , 22.04.2003 00:37:35 ]
                                Re: Mikä ei ole tiedettä?   [ 112328 , RK , 22.04.2003 00:38:48 ]
                                    Sisso   [ 112359 , VK , 23.04.2003 00:39:19 ]
                                        Re: Sisso   [ 112364 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:24 ]
                                        Re: Sisso   [ 112437 , RK , 23.04.2003 00:40:37 ]
                                            Paljon puhetta, vähän villoja   [ 112462 , VK , 24.04.2003 00:41:02 ]
                                                Re: Paljon puhetta, vähän villoja   [ 112550 , RK , 24.04.2003 00:42:30 ]
                                                    Kovan luokan todiste   [ 113125 , RK , 04.05.2003 00:52:05 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112162 , RA , 19.04.2003 00:36:02 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112169 , RK , 19.04.2003 00:36:09 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112172 , RA , 19.04.2003 00:36:12 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112177 , RK , 20.04.2003 00:36:17 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112079 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:39 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112113 , VK , 17.04.2003 00:35:13 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112123 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:35:23 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112144 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:44 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112163 , RA , 19.04.2003 00:36:03 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112270 , VK , 22.04.2003 00:37:50 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112294 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:38:14 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112309 , VK , 22.04.2003 00:38:29 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112406 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:06 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112419 , VK , 23.04.2003 00:40:19 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112443 , RK , 24.04.2003 00:40:43 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112442 , RK , 24.04.2003 00:40:42 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112273 , Gustavsson , 22.04.2003 00:37:53 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112158 , Jerry , 18.04.2003 00:35:58 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112176 , RK , 19.04.2003 00:36:16 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112178 , Jerry , 20.04.2003 00:36:18 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112193 , RK , 20.04.2003 00:36:33 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112318 , Jerry , 22.04.2003 00:38:38 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112441 , RK , 24.04.2003 00:40:41 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112647 , Jerry , 25.04.2003 00:44:07 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112652 , Jerry , 25.04.2003 00:44:12 ]
                                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112690 , RK , 27.04.2003 00:44:50 ]
                                                Korjaus   [ 112693 , RK , 27.04.2003 00:44:53 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112659 , Kimmo_Mikonranta , 26.04.2003 00:44:19 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112692 , RK , 27.04.2003 00:44:52 ]
                                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112858 , Jerry , 29.04.2003 00:47:38 ]
                                                tieteet ja pseudotieteet   [ 112898 , RK , 29.04.2003 00:48:18 ]
                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112907 , Jerry , 29.04.2003 00:48:27 ]
                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112924 , RK , 29.04.2003 00:48:44 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112974 , Jerry , 30.04.2003 00:49:34 ]
                                                                Analyysi   [ 112978 , Jerry , 30.04.2003 00:49:38 ]
                                                                    Re: Analyysi   [ 112982 , RK , 30.04.2003 00:49:42 ]
                                                                Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112981 , RK , 30.04.2003 00:49:41 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112986 , Jerry , 30.04.2003 00:49:46 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112990 , Jerry , 30.04.2003 00:49:50 ]
                                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112993 , RK , 30.04.2003 00:49:53 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112995 , Jerry , 30.04.2003 00:49:55 ]
                                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112996 , RK , 30.04.2003 00:49:56 ]
                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112911 , Jerry , 29.04.2003 00:48:31 ]
                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112926 , RK , 29.04.2003 00:48:46 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112975 , Jerry , 30.04.2003 00:49:35 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112980 , Jerry , 30.04.2003 00:49:40 ]
                                                                Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112984 , RK , 30.04.2003 00:49:44 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112654 , Jerry , 26.04.2003 00:44:14 ]
                        Subjektiivisesta ja objektiivisesta   [ 112194 , RK , 20.04.2003 00:36:34 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 362512 , Dorcas Gustine , 21.06.2012 22:46:47 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112160 , RA , 18.04.2003 00:36:00 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112299 , VK , 22.04.2003 00:38:19 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... (jatko)   [ 112196 , RA , 20.04.2003 00:36:36 ]
            Korjaus   [ 112199 , RA , 21.04.2003 00:36:39 ]
            Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112289 , VK , 22.04.2003 00:38:09 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112297 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:38:17 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112313 , VK , 22.04.2003 00:38:33 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112367 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:39:27 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112371 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:31 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112373 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:39:33 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112379 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:39 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112382 , VK , 23.04.2003 00:39:42 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112401 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:01 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112418 , VK , 23.04.2003 00:40:18 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112421 , Gustavsson , 23.04.2003 00:40:21 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112433 , Todi S. Tustaakka , 23.04.2003 00:40:33 ]
                                            Todistelusta   [ 112475 , VK , 24.04.2003 00:41:15 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112543 , Altti Viheriö , 24.04.2003 00:42:23 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112604 , VK , 25.04.2003 00:43:24 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112622 , Altti Viheriö , 25.04.2003 00:43:42 ]
                                                    Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112628 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 25.04.2003 00:43:48 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112655 , RA , 26.04.2003 00:44:15 ]
                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112658 , Jerry , 26.04.2003 00:44:18 ]
                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112665 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 26.04.2003 00:44:25 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112669 , Altti Viheriö , 27.04.2003 00:44:29 ]
                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112698 , Gustavsson , 28.04.2003 00:44:58 ]
                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112899 , RK , 29.04.2003 00:48:19 ]
                                                                    Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112960 , Gustavsson , 30.04.2003 00:49:20 ]
                                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112987 , RK , 30.04.2003 00:49:47 ]
                                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113050 , Gustavsson , 02.05.2003 00:50:50 ]
                                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113059 , RK , 02.05.2003 00:50:59 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113055 , VK , 02.05.2003 00:50:55 ]
                                                            samanlainen ei tarkoita geenissä olevaa, eikä päin vastoin!   [ 113111 , RK , 03.05.2003 00:51:51 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112753 , VK , 28.04.2003 00:45:53 ]
                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112891 , Altti Viheriö , 29.04.2003 00:48:11 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112905 , RK , 29.04.2003 00:48:25 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112936 , RA , 29.04.2003 00:48:56 ]
                                                                    Re: Lisäys (taas)   [ 112937 , RA , 29.04.2003 00:48:57 ]
                                                                        Re: Lisäys (taas)   [ 112989 , RK , 30.04.2003 00:49:49 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112938 , RA , 29.04.2003 00:48:58 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112963 , Mantila , 30.04.2003 00:49:23 ]
                                                                    Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360723 , Risto Koivula , 18.04.2012 05:47:52 ]
                                                                        Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360740 , Dens511 , 18.04.2012 21:21:35 ]
                                                                            Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360800 , Risto Koivula , 21.04.2012 10:38:39 ]
                                                                        Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360823 , tyy , 22.04.2012 13:59:56 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112971 , VK , 30.04.2003 00:49:31 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112998 , RK , 01.05.2003 00:49:58 ]
                                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113239 , VK , 06.05.2003 00:53:59 ]
                                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113428 , RK , 08.05.2003 00:57:08 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112445 , RK , 24.04.2003 00:40:45 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112460 , Kimmo_Mikonranta , 24.04.2003 00:41:00 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112469 , 748 , 24.04.2003 00:41:09 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112473 , Gustavsson , 24.04.2003 00:41:13 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112495 , Kimmo_Mikonranta , 24.04.2003 00:41:35 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112551 , RK , 24.04.2003 00:42:31 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112565 , Kimmo_Mikonranta , 25.04.2003 00:42:45 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112648 , Jerry , 25.04.2003 00:44:08 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112553 , RA , 24.04.2003 00:42:33 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112564 , Kimmo_Mikonranta , 25.04.2003 00:42:44 ]
                                                    Juuri mikään totuus ei ole aivan ehdoton...   [ 112816 , RK , 28.04.2003 00:46:56 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112572 , VK , 25.04.2003 00:42:52 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112696 , RK , 27.04.2003 00:44:56 ]
                Re: Keskustelusta ...   [ 112338 , RA , 23.04.2003 00:38:58 ]
                    Re: Keskustelusta ...   [ 112368 , VK , 23.04.2003 00:39:28 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112552 , RA , 24.04.2003 00:42:32 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112591 , VK , 25.04.2003 00:43:11 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112656 , RA , 26.04.2003 00:44:16 ]
                            Tarkennus   [ 112660 , RA , 26.04.2003 00:44:20 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112810 , VK , 28.04.2003 00:46:50 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112828 , RA , 29.04.2003 00:47:08 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112849 , Gustavsson , 29.04.2003 00:47:29 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112928 , RA , 29.04.2003 00:48:48 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112946 , Gustavsson , 30.04.2003 00:49:06 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113000 , RA , 01.05.2003 00:50:00 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113045 , Gustavsson , 02.05.2003 00:50:45 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113166 , RA , 05.05.2003 00:52:46 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113194 , Gustavsson , 06.05.2003 00:53:14 ]
                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113347 , RA , 08.05.2003 00:55:47 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113600 , Gustavsson , 12.05.2003 01:00:00 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112992 , RK , 30.04.2003 00:49:52 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112997 , RA , 01.05.2003 00:49:57 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112999 , RK , 01.05.2003 00:49:59 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112973 , VK , 30.04.2003 00:49:33 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113117 , RK , 03.05.2003 00:51:57 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112562 , RK , 25.04.2003 00:42:42 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112592 , VK , 25.04.2003 00:43:12 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112695 , RK , 27.04.2003 00:44:55 ]