Re: Mikä ei ole tiedettä?

RK, 4/22/2003 12:38:48 AM, 112328

VK kirjoitti 22.04.2003 (112255)...

>RK kirjoitti 19.04.2003 (112165)...
>>Ja minkä täytisen takia "kuvion
>>kääntäminen päässä" 45 astetta
>>kestäisi 4.5 kertaa kauemmin kuin sen
>>"kääntäminen 10 astetta?! Panepa
>>muutama koehenkilö kiertelemään
>>PÖYDÄLLÄ pahvisia kuvioita jollakin
>>ruudukolla! Koe pitäisi tehdä
>>erikseen esimerkiksi lukiolaisilla ja
>>koneenpiirtäjillä. Minä väitän että
>>90 ja 45 astetta on kulmista
>>nopeimmin kierretty, sen sijaan
>>esimerkiksi 35 astetta tai 70 astetta
>>saavat ainakin lukiolaisen vähän
>>aikaa miettimään, että miten tuon
>>"haarukoisi"!

Tee ihmeessä
>tuollainen koe äläkä vaahtoa. Kerro
>sitten mielellään täälläkin mitä
>sait tulokseksi.

Tehkööt ne, jotka uskovat Pinkerin "tietoisuusrasterilevyn vakiokiertonopeuteen"...

>>Eli sinä et ole Pinkerisi avulla
>>("How the Mind Works")
>>todellisuudessa päässyt milliäkään lähemmäksi
>>sitä, mitä se mieli on ja miten se
>>toimii? Ja tiedät sen itse asiassa
>>itsekin!

Mieli ja tietoisuus eivät
>ole sama asia. Pinker tarkastelee
>mieltä ja sen toimintaa, kuten kirjan
>nimikin kertoo, kokeellisten
>esimerkkien avulla,

Ne eivät ole oikeita kokeellisia esimerkkejä: siellä on tuo "tajunnan rasterilevy",introspektio yhtenä välittävänä rattaana "tutkimuskohteessa",ja se on silloin vähän niinkuin olisi yksi vaahtomuovi"ratas" välittävänä rattaana auton vaihteistossa. Mitä tahansa voidaan olettaa,ja asiaan uskova myös "näkee" sellaista mihin uskoo,koska tuon tyyppinen "näkeminen" on itse asiassa (opittujen) uskomusten yksi olemasssaolomuoto.

eli mitä ihmiset
>ja muut eläimet oikeasti ovat tehneet
>ja mitä heidän aivoissaan on
>tapahtunut millaisissakin
>tilanteissa ja millaiset teoriat nämä
>havainnot parhaiten selittävät.

Mistä hän tietää, mitä AIVOISSA on taphtunut milläkin hetkellä?

>Tietoisuutta hän ei edes yritä
>"selittää",

Sitten se ei ole tiedettä senkään vartaa kuin esimerkiksi Linnén suorittama kasvien luokittelu: hänkään ei SELITTÄNYT mitään,mutta hänellä oli sentään objektiivinen kohde tarkasteltavana ja järjesteltävänä, TOISIN kuin Pinkerillä.

pohtii kylläkin ko.
>käsitteelle käytettyjä lukuisia
>erilaisia määritelmiä.

Hän kuitenkin väittää, tai ainakin sinä väität, hänen kumoavan,tai jopa KUMONNEEN tieetellisen kielellisen ajatteluteorian, mokomillakin höpinöillä! Ei j...ta....

>>Kyllä sinä tarvitset tietoisuutta
>>polkupyärällä ajaessasi, ainakin jos
>>jokin asia ei menekään niinkuin
>>refleksi "odottaa" (vaikka karhu ei
>>sitä sirkuksessa vastavassa toimessa
>>tarvitsekaan). Sinä olet myös
>>tietoisesti opetellut ajamaan
>>pyörällä, sirkuskarhu taas on enemmän
>>tai vähemmän vasten tahtoisesti
>>opetettu ulkoa. Ehdollisesta
>>refeleksistä on kyse molemmissa
>>tapauksissa, ajatus on
>>tasapainonkorjausliikeisiin armotta
>>liian hidas,ja geenissähän se
>>pyörälläajo ei ole.

Eli
>pyöräillessä ei tarvitse ajatella
>mutta tietoisuutta silti tarvitaan,
>paitsi jos on karhu? Jopas taas
>vitsin murjaisit.

Totta se on, paitsi että karhu ei ajattele sen paremmin pyörällessään kuin muulloinkaan. Sirkuskarhu on ehdollistettu pyörällä ajoon tietoisen ihmisen toimesta, ihminen on sen itse tietoisesti opetellut, ensi alkuun. Sitten nen ehdolliset refleksit kyllä hioutuvat ajaessa. Pyörällä ajaessaan ihminen ei ole tietoinen pystyssä pysymisen kannalta keskeisitä tasapainonkorjausliikkeistä, ne mm. ovat kielellistä ajattelua nopeampia. Jos ne eivät pääse toteutumaan (esimerkiksi etupyörä on jonkin uran ohjaama, niin pyöräilijä kaatuu armotta. Ja,kuten sanottu,geenissä ne eivät ole (ellei sitten jokin "Herran sormi" ole niitäkin sinne pistänyt, niinkuin "chomskylaisen kielielimen"...:-)

>>HÖLYNPÖLYÄ vai tiedettä? >Ei
>>kumpaakaan, vaan filosofiaa.

>>Eli filosofia sinun mielestäsi EI
>>OLE TIEDETTÄ

Kyseisestä
>kirjoituksesta en löytänyt
>testattavia hypoteeseja enkä selviä
>perusteluja, vaan lähinnä eri
>näkökantojen pohdiskelevaa vertailua.

Tieteenfilosofian empiria ovat olemassolevat tieteelliset teoriat ja niiden historialinen kehitys. Tuolta kannalta välillisesti testattavaa asiaa se kirjoitus on kokonaisuudessaan, ja vieläpä painavaa sellaista.

Hypoteesi (tai koekin) on jokin filosofisen järjestelmän mukaan PÄTEVÄ tai epäpätevä,vähän niin kuin päätelmäkin jonkin logiikan aksiomatiikan mukaan. Se EI takaa, että hypoteesi (tai päätelmä) olisivat myös tosia, mutta tosiksi osoittautuvien hypoteesien asettamista tieteenfilosofisten järjestelmien on tarkoitus palvella. (EN tosi tiedä mitä päämääriäse EP -"Way of Thinking" palvelee, mutta sentulokset ovat niin huonoja,ettei sillä ole juuri väliäkään.) Lagerspetzin järjestelmän näkökulmasta Pinkerin "kokeet" ovat epäpäteviä,ja ilmankos ne ovatkin johtaneet "tuloksiin",joista muiden on sitten täytynyt todeta, että keisarilla ei ole vaatteita.

Luonnontietellisin kokein (tyhjentävästi) testaamattomissa on muuten aina myöskin matemaatinen tieto, mikään luonnontieteellinen koe ilman matemaatista todistusta ei todista yhtään lausetta matemaattisesti todeksi. Vai oletko sinäkin sitä mieltä kuin Lauri Gröhn, että matematiikkakaan ei ole tiedettä?

>Laajasti ottaen filosofiaakin voi
>pitää tieteenä, mutta se vastaa
>erilaisiin kysymyksiin ja eri tasolla
>kuin "varsinaiset" tieteet.

Yhteiskuntatieteet ja filosofiatieteet ja matemaattiset ja historiatieteet ovat ihan yhtä "varsinaisia" kuin tekniset ja luonnontieteetkin, joiden viime mainittujen empiirinen perumenetelmä, ja ehdoton vaatimus, on toistettavissa vakoiduin olosuhtein oleva laboratoriokoe.

>Vastakkainasettelussasi ei siten ole
>mitään mieltä.

Se on aivan olennainen vastakkainasettelu: Luonnontietelisistä kokeista on turha löpsöttää siellä, missä kyseessä ovat muut kuin luonnotieteelliset ilmiöt.
Mutta JOS jotain luonnontieteellistä tajunnassa ON, niin se on sitten osoitettava luonnontietellisin kokein, joita nuo Pinkerin kuvionpyörittelykokemukset eivät ole, syistä,jotka Lagersptzkin esittää.
>
>>otettavaa tiedettä, koska Pinker > >
>>tekee JUURI SITÄ, mikä tuossa > >
>>kirjoituksessa katsotaan epätieteeksi

>>>En löytänyt kirjoituksesta kohtaa
>>>jossa jotakin määriteltäisiin >
>>epätieteeksi. Leikkaisitko sen kohdan
>>>tähän?

>>"Kaiken kaikkiaan: siitä, että
>>minulla on havaintoja, unia ja
>>mielikuvia, ei seuraa että havainnot,
>>unet ja mielikuvat itse (tai
>>tietoisuus jonka tiloja niiden
>>ajatellaan olevan) olisivat
>>havaintojeni kohteita missään
>>"objektiivisen fenomenologian"
>>edellyttämässä mielessä.
>>Toisin sanoen tälle tutkimukselle ei
>>ole yksilöity erityistä kohdetta.
>>Eli tällaista kohdetta tutkivaa
>>tiedettä ei ole.

Jaaha. Oletpa
>taas onnistunut ymmärtämään lukemasi
>aivan päin honkia.

Minä ymmärrän kyllä ihan prikulleen, mitä tuossa tarkoitetaan. Enkä minä tarvitse siihen enkä ole ikinä tarvinnut mitään kädestä pitäen opastusta.

Tuosta
>tulkinnastasihan seuraisi ettei
>filosofia ja psykologia ylimalkaan
>olisi tiedettä, nehän tutkivat
>tietoisuutta, unia ja mielikuvia.

Grrr...

>>"Kaiken kaikkiaan: siitä, että
>>minulla on havaintoja, unia ja
>>mielikuvia, ei seuraa että havainnot,
>>unet ja mielikuvat itse (tai
>>tietoisuus jonka tiloja niiden
>>ajatellaan olevan) olisivat
>>havaintojeni kohteita missään
>>"objektiivisen fenomenologian"
>>edellyttämässä mielessä.

"OBJEKTIIVISEN FENOMENOLOGIAN" mielessä,kohteina joita jokin METATIETOISUUS tutkii, jota TAAS "tutkii" metametatietoisuus jne. Se loputon ja täysin turha ketju taas...

>Eikä sen puoleen mikään muukaan,
>sillä havaintoihinhan kaikki
>tieteenä pidetty perustuu.

http://www.netn.fi/199/netn_199_lager.html

" Kuvaamani kanta synnyttää tietysti joukon vaikeuksia. Ensinnäkin nyt näyttäisi olevan periaatteessa mahdotonta varmistaa, että sisäisiä tilojamme todella vastaa jokin ulkomaailma. Havaitsemisen ei voisi ajatella milloinkaan tuottavan varmaa tietoa kohteestaan: sama aivojen lopputilahan voi syntyä aivan erilaisten syy- ja seurausketjujen tuloksena. Tämä usein tunnustetaankin ongelmaksi.

***Yhtä yleisesti ei ole huomattu ettei ainoastaan ulkoisen, vaan myös tässä edellytetyn sisäisen todellisuuden (´tietoisuudentilojen´) ominaisuudet olisivat näinollen mahdottomat todentaa. Jos introspektiota, omien mielentilojen tarkkailua, pidetään eräänä havaitsemisen muotona, havaitsemisen väitetyt vaikeudet koskisivat tietysti yhtä lailla myös introspektiota. (Vaikeudetko? Ei, vaan havaitsemisen mahdottomuus.)***

Jos taas introspektiota ei pidetä havaitsemisena, se ei voi tuottaa empiiristä (eli havaintoperäistä) tietoa sisäisistä tiloistamme - eikä siis olla minkään empiirisen tieteen perustana. Uuden tieteenalan lähtökohdat tuntuvat varsin toivottomilta."

Vaihda levyä, tuo "ketju" on kulunut puhki, ensin kreationistien ja nyt EP:en toimesta... Lagerspetzin mukaan "kogntiotiede" ei ainakaan juuri tuolloin oikein ollut tieteellisellä pohjalla:

"Tietoisuudentutkimus tuskin voi päästä tieteelliselle pohjalle ellei se suhtaudu vakavasti tietoisten olentojen ehkä kaikkein keskeisimpään ominaisuuteen: kykyyn tajuta ympäröivä todellisuus."

En usko
>että kirjoittaja tarkoitti tuota.

Kirjoittaja sanoo niin selvästi kuin sanoa voi niin introspektiosta "kokeellisena" metodina, kuin tuosta epätieteilijöiden ikuisesta "toisiaan tarkkailevien tietoisuuksien ketjustakin"...

>>Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö
>>olisi olemassa henkilöitä, jotka
>>uskovat harjoittavansa tällaista
>>tutkimusta, tahoja, jotka uskovat
>>myöntävänsä sille rahoitusta, ja niin
>>edelleen."
>>Näin siis Lagerspetz.

Niin.
>Sinäkin uskot kirjoittelevasi
>Skepsiksen palstalle ja lukevasi
>toisten viestejä, mutta mistä tiedät
>ettei tämä kaikki ole vain omaa
>harhakuvitelmaasi? Tiedätkö mitä
>solipsismi tarkoittaa?

Lenin totesi materialismissa ja empriokritisismissä, että tuo (berkeleyläinen) solipsismi on samanaikaisesti typerin ja vaikeimmin loogiseti kumottavissa oleva materialisminvastaisten argumenttien muoto...

Minulle riittää argumentiksi, että jos noin olisi, se johtaisi _uskonnolliseen_ solipsismiin,ja uskontoa minä taas en _tarvitse_ argumentiksi missään,en kosmologisessa maailmankuvassa, en ihmiskuvassa (ajatteluteoriassa) ekä yhteiskuntakuvassa. Pitääkin kerrata, mitä se "Vileeni" tarkasti ottaen kirjoitti...

RK


Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112026 , RA , 16.04.2003 00:33:46 ]
    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112047 , J.Hakala, , 17.04.2003 00:34:07 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112062 , VK , 17.04.2003 00:34:22 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112068 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:28 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112074 , VK , 17.04.2003 00:34:34 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112083 , RK , 17.04.2003 00:34:43 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112078 , Khamul , 17.04.2003 00:34:38 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112080 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:40 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112082 , Khamul , 17.04.2003 00:34:42 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112091 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:51 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112121 , VK , 17.04.2003 00:35:21 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112124 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:35:24 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112135 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:35 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112153 , Mantila , 18.04.2003 00:35:53 ]
                                            variksen "ajattelusta"   [ 112167 , RK , 19.04.2003 00:36:07 ]
                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112181 , mantila , 20.04.2003 00:36:21 ]
                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112189 , RK , 20.04.2003 00:36:29 ]
                                                        Re: variksen "ajattelusta"   [ 112200 , Mantila , 21.04.2003 00:36:40 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112226 , RK , 21.04.2003 00:37:06 ]
                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112212 , RA , 21.04.2003 00:36:52 ]
                                                        Re: variksen "ajattelusta"   [ 112246 , Mantila , 22.04.2003 00:37:26 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112259 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:37:39 ]
                                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112274 , Mantila , 22.04.2003 00:37:54 ]
                                                                    Ei auta usko luonnontieteessä   [ 112323 , RK , 22.04.2003 00:38:43 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112330 , RA , 23.04.2003 00:38:50 ]
                                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112400 , Mantila , 23.04.2003 00:40:00 ]
                                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112402 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:02 ]
                                                                Käärmeet ovat kauniita   [ 112496 , Arija , 24.04.2003 00:41:36 ]
                                Mm. miten ehdolliset refleksit syrjäyttävät ehdottomia   [ 112164 , RK , 19.04.2003 00:36:04 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112502 , Khamul , 24.04.2003 00:41:42 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112536 , Altti Viheriö , 24.04.2003 00:42:16 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112106 , RK , 17.04.2003 00:35:06 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112140 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:40 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112192 , RK , 20.04.2003 00:36:32 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112497 , Khamul , 24.04.2003 00:41:37 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112087 , RK , 17.04.2003 00:34:47 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112093 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:53 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112137 , Pedro , 18.04.2003 00:35:37 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112154 , Mantila , 18.04.2003 00:35:54 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112095 , MPHirvonen , 17.04.2003 00:34:55 ]
    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112061 , VK , 17.04.2003 00:34:21 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112076 , RK , 17.04.2003 00:34:36 ]
            Jäniksen turpa?   [ 112085 , VK , 17.04.2003 00:34:45 ]
                Re: Jäniksen turpa?   [ 112100 , RK , 17.04.2003 00:35:00 ]
                    Re: Jäniksen turpa?   [ 112119 , VK , 17.04.2003 00:35:19 ]
                        ?Tunnus=RK   [ 112125 , Sami , 17.04.2003 00:35:25 ]
                            Re: ?Tunnus=RK   [ 112141 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:41 ]
                            Re: ?Tunnus=RK   [ 112166 , RK , 19.04.2003 00:36:06 ]
                        Filosofia ei ole tiedettä, Pinker on?!   [ 112165 , RK , 19.04.2003 00:36:05 ]
                            Mikä ei ole tiedettä?   [ 112255 , VK , 22.04.2003 00:37:35 ]
                                Re: Mikä ei ole tiedettä?   [ 112328 , RK , 22.04.2003 00:38:48 ]
                                    Sisso   [ 112359 , VK , 23.04.2003 00:39:19 ]
                                        Re: Sisso   [ 112364 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:24 ]
                                        Re: Sisso   [ 112437 , RK , 23.04.2003 00:40:37 ]
                                            Paljon puhetta, vähän villoja   [ 112462 , VK , 24.04.2003 00:41:02 ]
                                                Re: Paljon puhetta, vähän villoja   [ 112550 , RK , 24.04.2003 00:42:30 ]
                                                    Kovan luokan todiste   [ 113125 , RK , 04.05.2003 00:52:05 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112162 , RA , 19.04.2003 00:36:02 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112169 , RK , 19.04.2003 00:36:09 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112172 , RA , 19.04.2003 00:36:12 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112177 , RK , 20.04.2003 00:36:17 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112079 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:39 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112113 , VK , 17.04.2003 00:35:13 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112123 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:35:23 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112144 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:44 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112163 , RA , 19.04.2003 00:36:03 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112270 , VK , 22.04.2003 00:37:50 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112294 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:38:14 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112309 , VK , 22.04.2003 00:38:29 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112406 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:06 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112419 , VK , 23.04.2003 00:40:19 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112443 , RK , 24.04.2003 00:40:43 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112442 , RK , 24.04.2003 00:40:42 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112273 , Gustavsson , 22.04.2003 00:37:53 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112158 , Jerry , 18.04.2003 00:35:58 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112176 , RK , 19.04.2003 00:36:16 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112178 , Jerry , 20.04.2003 00:36:18 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112193 , RK , 20.04.2003 00:36:33 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112318 , Jerry , 22.04.2003 00:38:38 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112441 , RK , 24.04.2003 00:40:41 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112647 , Jerry , 25.04.2003 00:44:07 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112652 , Jerry , 25.04.2003 00:44:12 ]
                                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112690 , RK , 27.04.2003 00:44:50 ]
                                                Korjaus   [ 112693 , RK , 27.04.2003 00:44:53 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112659 , Kimmo_Mikonranta , 26.04.2003 00:44:19 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112692 , RK , 27.04.2003 00:44:52 ]
                                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112858 , Jerry , 29.04.2003 00:47:38 ]
                                                tieteet ja pseudotieteet   [ 112898 , RK , 29.04.2003 00:48:18 ]
                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112907 , Jerry , 29.04.2003 00:48:27 ]
                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112924 , RK , 29.04.2003 00:48:44 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112974 , Jerry , 30.04.2003 00:49:34 ]
                                                                Analyysi   [ 112978 , Jerry , 30.04.2003 00:49:38 ]
                                                                    Re: Analyysi   [ 112982 , RK , 30.04.2003 00:49:42 ]
                                                                Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112981 , RK , 30.04.2003 00:49:41 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112986 , Jerry , 30.04.2003 00:49:46 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112990 , Jerry , 30.04.2003 00:49:50 ]
                                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112993 , RK , 30.04.2003 00:49:53 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112995 , Jerry , 30.04.2003 00:49:55 ]
                                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112996 , RK , 30.04.2003 00:49:56 ]
                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112911 , Jerry , 29.04.2003 00:48:31 ]
                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112926 , RK , 29.04.2003 00:48:46 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112975 , Jerry , 30.04.2003 00:49:35 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112980 , Jerry , 30.04.2003 00:49:40 ]
                                                                Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112984 , RK , 30.04.2003 00:49:44 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112654 , Jerry , 26.04.2003 00:44:14 ]
                        Subjektiivisesta ja objektiivisesta   [ 112194 , RK , 20.04.2003 00:36:34 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 362512 , Dorcas Gustine , 21.06.2012 22:46:47 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112160 , RA , 18.04.2003 00:36:00 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112299 , VK , 22.04.2003 00:38:19 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... (jatko)   [ 112196 , RA , 20.04.2003 00:36:36 ]
            Korjaus   [ 112199 , RA , 21.04.2003 00:36:39 ]
            Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112289 , VK , 22.04.2003 00:38:09 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112297 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:38:17 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112313 , VK , 22.04.2003 00:38:33 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112367 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:39:27 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112371 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:31 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112373 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:39:33 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112379 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:39 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112382 , VK , 23.04.2003 00:39:42 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112401 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:01 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112418 , VK , 23.04.2003 00:40:18 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112421 , Gustavsson , 23.04.2003 00:40:21 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112433 , Todi S. Tustaakka , 23.04.2003 00:40:33 ]
                                            Todistelusta   [ 112475 , VK , 24.04.2003 00:41:15 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112543 , Altti Viheriö , 24.04.2003 00:42:23 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112604 , VK , 25.04.2003 00:43:24 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112622 , Altti Viheriö , 25.04.2003 00:43:42 ]
                                                    Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112628 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 25.04.2003 00:43:48 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112655 , RA , 26.04.2003 00:44:15 ]
                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112658 , Jerry , 26.04.2003 00:44:18 ]
                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112665 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 26.04.2003 00:44:25 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112669 , Altti Viheriö , 27.04.2003 00:44:29 ]
                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112698 , Gustavsson , 28.04.2003 00:44:58 ]
                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112899 , RK , 29.04.2003 00:48:19 ]
                                                                    Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112960 , Gustavsson , 30.04.2003 00:49:20 ]
                                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112987 , RK , 30.04.2003 00:49:47 ]
                                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113050 , Gustavsson , 02.05.2003 00:50:50 ]
                                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113059 , RK , 02.05.2003 00:50:59 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113055 , VK , 02.05.2003 00:50:55 ]
                                                            samanlainen ei tarkoita geenissä olevaa, eikä päin vastoin!   [ 113111 , RK , 03.05.2003 00:51:51 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112753 , VK , 28.04.2003 00:45:53 ]
                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112891 , Altti Viheriö , 29.04.2003 00:48:11 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112905 , RK , 29.04.2003 00:48:25 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112936 , RA , 29.04.2003 00:48:56 ]
                                                                    Re: Lisäys (taas)   [ 112937 , RA , 29.04.2003 00:48:57 ]
                                                                        Re: Lisäys (taas)   [ 112989 , RK , 30.04.2003 00:49:49 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112938 , RA , 29.04.2003 00:48:58 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112963 , Mantila , 30.04.2003 00:49:23 ]
                                                                    Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360723 , Risto Koivula , 18.04.2012 05:47:52 ]
                                                                        Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360740 , Dens511 , 18.04.2012 21:21:35 ]
                                                                            Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360800 , Risto Koivula , 21.04.2012 10:38:39 ]
                                                                        Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360823 , tyy , 22.04.2012 13:59:56 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112971 , VK , 30.04.2003 00:49:31 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112998 , RK , 01.05.2003 00:49:58 ]
                                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113239 , VK , 06.05.2003 00:53:59 ]
                                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113428 , RK , 08.05.2003 00:57:08 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112445 , RK , 24.04.2003 00:40:45 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112460 , Kimmo_Mikonranta , 24.04.2003 00:41:00 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112469 , 748 , 24.04.2003 00:41:09 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112473 , Gustavsson , 24.04.2003 00:41:13 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112495 , Kimmo_Mikonranta , 24.04.2003 00:41:35 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112551 , RK , 24.04.2003 00:42:31 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112565 , Kimmo_Mikonranta , 25.04.2003 00:42:45 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112648 , Jerry , 25.04.2003 00:44:08 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112553 , RA , 24.04.2003 00:42:33 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112564 , Kimmo_Mikonranta , 25.04.2003 00:42:44 ]
                                                    Juuri mikään totuus ei ole aivan ehdoton...   [ 112816 , RK , 28.04.2003 00:46:56 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112572 , VK , 25.04.2003 00:42:52 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112696 , RK , 27.04.2003 00:44:56 ]
                Re: Keskustelusta ...   [ 112338 , RA , 23.04.2003 00:38:58 ]
                    Re: Keskustelusta ...   [ 112368 , VK , 23.04.2003 00:39:28 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112552 , RA , 24.04.2003 00:42:32 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112591 , VK , 25.04.2003 00:43:11 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112656 , RA , 26.04.2003 00:44:16 ]
                            Tarkennus   [ 112660 , RA , 26.04.2003 00:44:20 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112810 , VK , 28.04.2003 00:46:50 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112828 , RA , 29.04.2003 00:47:08 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112849 , Gustavsson , 29.04.2003 00:47:29 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112928 , RA , 29.04.2003 00:48:48 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112946 , Gustavsson , 30.04.2003 00:49:06 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113000 , RA , 01.05.2003 00:50:00 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113045 , Gustavsson , 02.05.2003 00:50:45 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113166 , RA , 05.05.2003 00:52:46 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113194 , Gustavsson , 06.05.2003 00:53:14 ]
                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113347 , RA , 08.05.2003 00:55:47 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113600 , Gustavsson , 12.05.2003 01:00:00 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112992 , RK , 30.04.2003 00:49:52 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112997 , RA , 01.05.2003 00:49:57 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112999 , RK , 01.05.2003 00:49:59 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112973 , VK , 30.04.2003 00:49:33 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113117 , RK , 03.05.2003 00:51:57 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112562 , RK , 25.04.2003 00:42:42 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112592 , VK , 25.04.2003 00:43:12 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112695 , RK , 27.04.2003 00:44:55 ]