Re: tieteet ja pseudotieteet

RK, 4/30/2003 12:49:41 AM, 112981

Jerry kirjoitti 30.04.2003 (112974)...

>RK kirjoitti 29.04.2003 (112924)...

>>Jerry kirjoitti 29.04.2003 (112907)..
>. >

>>>RK kirjoitti 29.04.2003 (112898)...

>>>>Jerry kirjoitti 29.04.2003 (112858)..
>>>. >

>

>>>Mikä on esim. d.m.:n suhde >
>>positivismiin,

>>Positivismia ei missään tapauksessa
>>pidetä minään phimmanllatuisena
>>hölynpölynä. Mutta positivismi ei mm.
>>tunnusta yhteiskunnallisia
>>lainalaisuuksia todellisiksi, eikä
>>siten yhteiskuntatieteitä tieteiksi,
>>ei välttämättä myöskään filosofiaa.

>Itse olen opiskellut omaksi
>"ilokseni" vähän filosofiaa ja vähän
>enemmän muita ihmistieteitä ja
>suoraan sanoen on alkanut tympiä se
>kaikki käy -kirjo, jonka
>viimeaikainen
>sosiaalikonstruktivistinen ja
>filosofiaporukassa vallalla oleva
>relativismi-muoti on aikaansaanut.

Heijastusteoria ei ole anything goes -relativismia. Se sitoo tiedon (todelliseen) ULKOISEEN todellisuuteen eikä "sisäisen todellisuuden" kuviteltuihin ja kunkin "tieteilijän" oman puoluensa tnv. ohjelman mukaisiksi olettamiin "lainalaisuuksiin".

>(tai sitten se on vain omaa
>kuvitelmaani, toivottavasti, johon on
>toki vaikuttanut myös ja ennenkaikkea
>Ahmavaaran kirja
>Hyvinvointiyhteiskunnan tabut).

Ahmavaara hörise mitä hörisee, hän ei ole ikinä tehnyt yhtään ainoata tietellistä keksintöä eikä esittänyt painavaa tutkimusta, vaikka onkin kovaa vauhtia koheltanut kulloisenkin "tieteellisen" pintamuodin perässä ja toiminut monen alan professorina. Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten.

>Pelkään eniten sitä, että ellei myös
>yhteiskunta- ja kasvatustieteitä
>sidota jollain pysyvämmällä siteellä
>esim. luonnontieteisiin, meillä ei
>yksinkertaisesti jatkossa ole
>riittävästi luonnontieteellisen
>ajattelutavan omaavia yksilöitä,
>pitämään yllä nykyistä
>hyvinvointiyhteiskuntaa.

Niitä ei missään tapauksessa pidä "kytkeä" KUVITTEELLISEEN "LUONNONTIETEESEEN",siinä on kyse pelkän tyhjän jsrgoonin hallitsemisesta! Sivu mennen sanoen minäkin uskon sen suurin piirtein hallitsevani, ja voisi periaatteessa väärällä nimellä "väitellä tohtoriksi" jossakin vaikka amerikkalaisessa "sellaisessa" yliopistossa...

Ja se jargooni EI TAATUSTI lisää luonnontieteellisen ajattelutavan omaavia henkilöitä, se on enenkaikkea oire juuri luonnontieteellisen ajattelutavan degeneroitumisestaja VALELUONNONTIETEEN esiinmarssista.

>Kouluissa oppilaat saavat valita ja
>monet valitsevat hevosenhoitoa
>mieluummin kuin mitään mikä vaatisi
>ajattelua.

mielummin hevosenhoitoa kuin kreationismia tai sosiobiologiaa... mutta okei, ei tuo kauhean hyvältä kuulosta.

>Enkä parhaalla tahdollanikaan kykene
>havaitsemaan, mitä pysyvämpää esim. d.
>m. yhteiskuntatieteiden uskottavuuden
>palauttamiseksi antaisi.

Se nähdään sitten myöhemmin, ja riippuu siitä, minkä asenteen yhteikuntatietelijät omaksuvat.

loppujen lopuksi d.m.:nkin menestyksen ratlaiseen menestys oikeassa luonnontieteelisessä teorian muodostuksessa. Luonnontieteet ovat myös filosofian laboratorio.

>Mistä yhteiskunnan pääoma oikeastaan
>tulee...

työstä

ei ainakaan niiden
>ihmistieteiden kautta,jotka ovat
>sitten selittämässä miten raha tulisi
>jakaa.

Pääoma ei tule tieteestä. Uusi mullistava tieteellinen keksintö esimerkiksi EI NOSTA olemassa olevien investointhyödykkeiden arvoa (ja hintaa), vaan laskee sitä, ainakin viipeellä. Samoin se laskee kulutushyödykkeiden arvoa (hintaa),koska niihin sisälttyy silläuudella teknologialla entistä vähemmän työtä (arvoa). Eli hyvinvointia tiede kyllä lisää, erityisesti soveltavat tieteet menestyessään. sama koskee mm.lääketiedettä: se lisää hyvinvointia, mutta ei mitenkään automaattisesti pääomaa. Keksintö kyllä siirtää omistajallen arvoa niiden kustannuksella, jotka eivät sitä osaa soveltaa.

Eli tieteellisteknisestä kehityksestä jättäytymien ei olemikään vaihtoehto, se on (esimerkiksi kansallinen) äkkiloppu.

Minunkin palkkani ilmeisesti
>maksaa Nokia, vaikka en olekaan
>siellä töissä?

>>Positivismi ei myöskään käy
>>ideologista taistelua uskontoa
>>vastaan, koska tiede ei sen mukaan
>>ollenkaan koske sellaisia asioita,
>>joita uskonto käsittelee: siten se
>>päätyy "paaluttamaan" tieteelle ja
>>uskonnolle "omat reviirit". Minua on
>>ehkä eniten harmittanut
>>positivismissa tämä puoli.

>Minua ei oikeastaan harmita enää
>uskonto vaikka sen miellänkin
>perusteettomia toiveita ihmisille
>tuottavaksi... tai oikeastaan ei
>tuottavaksi, ainakaan siten että
>yhteiskunta loisi uskonnon, vaan
>luulen, että ihminen itse omaa ehkä
>jopa geeneissään olevan tarpeen luoda
>uskomuksia, joiden mukaan on olemassa
>jotain muuta kuin tämä
>eksistentiaalinen tyhjiö.

minkä takia täällä olisi jokin "eksistentiaalinen tyhjiö"?

>Haluan pitää tieten arvovapaana,
>joskin siten että tieteen
>itsekorjautuvuus toteutuu siten, että
>koululaisille opetetaan tieteellistä
>ajattelua

Sosiobiologia ei ole sitä. Ei myöskään kreationismi.

yhteiskunnallisen sopimus-
>elämys-yhteisöllisyys -uskon lisäksi.

Tuota puolta en tunne.

>Miten ihminen osaa havaita epätieteen
>ellei hän tunne tiedettä.

Juuri niin. Ja sosiobiologia hämärtää lopunkin objektiivisen kokeeliseuuden vaatimuksen,ja sen,mikäon luonnontieteellinen koe,ja mikä ei. Viittaan noihin Pinkerin ym. "tajuntarasterilevynpyrityskokeisiin" tässäsamaassa keskutelussa.

>Valistuksen aika lopetti
>epäoikeudenmukaisten uskomusten
>oikeuttamisen luonnontieteen
>kehityksen kautta,

tarkoittanet, että _lopetti luonnontieteen kautta_ yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien perustelun uskonnolla?

Kyllä, mutta nykyään niitä sitten "perustellaankin" valeluonnontieteellä, ehkä juuri siksi. Se on kuitenkinkumottavissa, JA PITKÄLLE KUMOOTTU JO,luonnontieten omin menetelmin.

mutta toisaalta
>kehitys eteni "dialektisesti" siten
>että uskonto ja luonnontiede olivat
>ristiriidassa, mutta niillä oli
>toisiaan tasapainottava vaikutus.

Erehdyt. Jossakin vain suunniteltiin uusi pelikuvio,jossa mukamas "vastakkain" ovat uskonto ja valeluonnotiede, paavi ja E.O.Wilson, itse asiassa toisiaan hyödyttävässä ja hyödyntävässä "symbioosissa"...

Varsinainen päämäärä on oiekan tieteen pimittäminenja sen monopolisoiminen entistäkin kapeampien (amerikkalaisten) piirien monopoliksi. Ei siellä niin thmää ole kuin mitä pelkästään Bushin naamaa katsomalla saattaisi luulla.

>Oikeastaa koko länsimainen tiede
>perustuu kuitenkin samalle
>ajatukselle kuin länsimainen
>uskontokin: on jotain pysyvää ja
>lopullista ja että meidän on
>mahdollista löytää se.

on olemassa objektivinen todellisuus, mutta siellä EI OLE esimerkiksi geenitietoa... eikä sellaista olettava laitos saa USA:ssa vakavasti otettavaa valtion tutkimustehtävää. Muita tehtäviä kylläkin...

>Itäaasiassa taas ei uskottu pysyvään,
>paitsi että kun liike oli jatkunut
>tarpeeksi kauan jälleensyntymisineen
>ym. niin liike lakkaisi lopullisen
>kosmisen sulautumisen kautta. Sen
>ajattelutavan heijastuminen
>tieteeseen aiheutti taasen sen, että
>tiede ei oikeasti kehittynyt, sillä
>se saattoi kehittyä vain sen kautta
>että etsittiin mahdollisimman pysyviä
>objekteja joihin vertautua.

Tässä tullaan nyt siihen, kumpi uskonnollinen ajattelu on ollut vahingollisempaa tieteelle, länsimainen (mukaan lukien islamilainen) vai itämainen. olen suurin piirtein samaa mieltä siitä, että se itämainen on ollut ainakin platonismia vaarallisempaa. Mutta sekä idässä että lännessä on aina ollut myös materialistisia virtauksia, tähän saakka kuitenkin vähemmistönä, sosialistista maailmaa lukuun ottamatta.

>Miten vertautua jatkuvaan
>liikkeeseen ja samalla olla jotain
>pysyvää.

tieteen tulee kuvata juuri todelisuden lait, mikä on laki ja mikä taas ei.

>Suon ihmisille mielelläni uskon ja
>uskonnon. Enemmeistölle se on parempi
>vaihtoehto, kuin uskonnoton
>yhteiskunta, sillä silloin itse
>yhteiskunta korvaa uskomisen tarpeen
>ja muuttuu uskonnoksi ilman että itse
>perusongelmasta päästään.

kyllä minäkin kannatan uskonnonvapautta sen molemmissa merkityksissä: vaputena uskontoon ja uskonnosta, kukin päättää itse.

>Histroriallisesti ottaen uskonnon
>nimissä on tehty paljon pahaa, mutta
>miksi et suo uskonnolle
>mahdollisuutta kehittyä samalla
>tavalla kuin annat sen mahdollisuuden
>omalle d.m.:llesi?

Minun puolestani uskonto kehittyköön vaan. Eikä ne sitä minulta kysele.

>>Tieteessähän monimutakaisempi aina
>>yritetään selittä joko
>>yksinkaertaisemmalla (analyysi) tai
>>ainakin paremmin tunnetulla, ja
>>helpommin tutkittavissa olevalla.

>Tarkoitin matemaattista analyysia.

En. tarkoitan filosofista analyysiä ja synteesiä, tässäjonkimoinen linkki:

http://www.multimedia.jyu.fi/opinnot/kurssimateriaalit/mmac55/prosem_kalvot2.pdf

>Onko siinä noin?

On. Selittäminen on tosin vain yksi tieteen tehtävä, eikä se ole aivan sama kuin teorianmuodostus,joka on tehtävistä tärkein,koska se on muiden tehtävien perusta.

>>Ei kuitenkaan pidä sekoittaa
>>analyysiä ja reduktiota, varsinkaan
>>väärää reduktiota, jossa keskeisimmät
>>lait HUKATAAN.

>>välillä sanotaan >
>>että ihmisen tajunta heijastaa >
>>todellista maailmaa

>>aivan

>>ja välillä se

>>>luokin sitä

>>PELKKÄ tajunta ei luo todellisuutta.
>>Toiminta sitten luo. Mutta sitten on
>>tietysti objektivoitu tajunta, kuten
>>kirjat, teoriat, romaanit elokuvat,
>>ne ovat eräänlaista todellisuutta
>>samalla kun ne ovat objektivoitua
>>tajuntaa, ja sellaisena vaikuttavat.
>>Se on metafora.

>>(Lenin Filosofian

>>>vihkossa).

>>Rohkenen vähän tässäkin epäillä.

>Aiemmin mainittu Ajatukset -teos s.
>103, mutta en jaksa kirjoittaa sitä
>kaikkea.

Tajunta ei havainnossa tai teorianmuodostuksessa "luo" AINAKAAN OBJEKTIIVISTA todellisuutta, sitämachilaista käsitystävastaan koko hänen teoksensa Materialismi ja empiriokritisismi,jonka tunnet, on suunnattu.

RK

>Mitähän tässä taas tuli kirjoitettua
>, en jaksa tarkistaa, vappukin painaa
>päälle...

>Jerry


Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112026 , RA , 16.04.2003 00:33:46 ]
    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112047 , J.Hakala, , 17.04.2003 00:34:07 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112062 , VK , 17.04.2003 00:34:22 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112068 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:28 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112074 , VK , 17.04.2003 00:34:34 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112083 , RK , 17.04.2003 00:34:43 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112078 , Khamul , 17.04.2003 00:34:38 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112080 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:40 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112082 , Khamul , 17.04.2003 00:34:42 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112091 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:51 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112121 , VK , 17.04.2003 00:35:21 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112124 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:35:24 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112135 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:35 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112153 , Mantila , 18.04.2003 00:35:53 ]
                                            variksen "ajattelusta"   [ 112167 , RK , 19.04.2003 00:36:07 ]
                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112181 , mantila , 20.04.2003 00:36:21 ]
                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112189 , RK , 20.04.2003 00:36:29 ]
                                                        Re: variksen "ajattelusta"   [ 112200 , Mantila , 21.04.2003 00:36:40 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112226 , RK , 21.04.2003 00:37:06 ]
                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112212 , RA , 21.04.2003 00:36:52 ]
                                                        Re: variksen "ajattelusta"   [ 112246 , Mantila , 22.04.2003 00:37:26 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112259 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:37:39 ]
                                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112274 , Mantila , 22.04.2003 00:37:54 ]
                                                                    Ei auta usko luonnontieteessä   [ 112323 , RK , 22.04.2003 00:38:43 ]
                                                            Re: variksen "ajattelusta"   [ 112330 , RA , 23.04.2003 00:38:50 ]
                                                                Re: variksen "ajattelusta"   [ 112400 , Mantila , 23.04.2003 00:40:00 ]
                                                                    Re: variksen "ajattelusta"   [ 112402 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:02 ]
                                                                Käärmeet ovat kauniita   [ 112496 , Arija , 24.04.2003 00:41:36 ]
                                Mm. miten ehdolliset refleksit syrjäyttävät ehdottomia   [ 112164 , RK , 19.04.2003 00:36:04 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112502 , Khamul , 24.04.2003 00:41:42 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112536 , Altti Viheriö , 24.04.2003 00:42:16 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112106 , RK , 17.04.2003 00:35:06 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112140 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:40 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112192 , RK , 20.04.2003 00:36:32 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112497 , Khamul , 24.04.2003 00:41:37 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112087 , RK , 17.04.2003 00:34:47 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112093 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:53 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112137 , Pedro , 18.04.2003 00:35:37 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112154 , Mantila , 18.04.2003 00:35:54 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112095 , MPHirvonen , 17.04.2003 00:34:55 ]
    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112061 , VK , 17.04.2003 00:34:21 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112076 , RK , 17.04.2003 00:34:36 ]
            Jäniksen turpa?   [ 112085 , VK , 17.04.2003 00:34:45 ]
                Re: Jäniksen turpa?   [ 112100 , RK , 17.04.2003 00:35:00 ]
                    Re: Jäniksen turpa?   [ 112119 , VK , 17.04.2003 00:35:19 ]
                        ?Tunnus=RK   [ 112125 , Sami , 17.04.2003 00:35:25 ]
                            Re: ?Tunnus=RK   [ 112141 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:41 ]
                            Re: ?Tunnus=RK   [ 112166 , RK , 19.04.2003 00:36:06 ]
                        Filosofia ei ole tiedettä, Pinker on?!   [ 112165 , RK , 19.04.2003 00:36:05 ]
                            Mikä ei ole tiedettä?   [ 112255 , VK , 22.04.2003 00:37:35 ]
                                Re: Mikä ei ole tiedettä?   [ 112328 , RK , 22.04.2003 00:38:48 ]
                                    Sisso   [ 112359 , VK , 23.04.2003 00:39:19 ]
                                        Re: Sisso   [ 112364 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:24 ]
                                        Re: Sisso   [ 112437 , RK , 23.04.2003 00:40:37 ]
                                            Paljon puhetta, vähän villoja   [ 112462 , VK , 24.04.2003 00:41:02 ]
                                                Re: Paljon puhetta, vähän villoja   [ 112550 , RK , 24.04.2003 00:42:30 ]
                                                    Kovan luokan todiste   [ 113125 , RK , 04.05.2003 00:52:05 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112162 , RA , 19.04.2003 00:36:02 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112169 , RK , 19.04.2003 00:36:09 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112172 , RA , 19.04.2003 00:36:12 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112177 , RK , 20.04.2003 00:36:17 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112079 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:34:39 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112113 , VK , 17.04.2003 00:35:13 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112123 , Altti Viheriö , 17.04.2003 00:35:23 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112144 , Kimmo_Mikonranta , 18.04.2003 00:35:44 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112163 , RA , 19.04.2003 00:36:03 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112270 , VK , 22.04.2003 00:37:50 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112294 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:38:14 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112309 , VK , 22.04.2003 00:38:29 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112406 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:06 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112419 , VK , 23.04.2003 00:40:19 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112443 , RK , 24.04.2003 00:40:43 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112442 , RK , 24.04.2003 00:40:42 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112273 , Gustavsson , 22.04.2003 00:37:53 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112158 , Jerry , 18.04.2003 00:35:58 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112176 , RK , 19.04.2003 00:36:16 ]
                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112178 , Jerry , 20.04.2003 00:36:18 ]
                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112193 , RK , 20.04.2003 00:36:33 ]
                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112318 , Jerry , 22.04.2003 00:38:38 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112441 , RK , 24.04.2003 00:40:41 ]
                                    Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112647 , Jerry , 25.04.2003 00:44:07 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112652 , Jerry , 25.04.2003 00:44:12 ]
                                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112690 , RK , 27.04.2003 00:44:50 ]
                                                Korjaus   [ 112693 , RK , 27.04.2003 00:44:53 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112659 , Kimmo_Mikonranta , 26.04.2003 00:44:19 ]
                                        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112692 , RK , 27.04.2003 00:44:52 ]
                                            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112858 , Jerry , 29.04.2003 00:47:38 ]
                                                tieteet ja pseudotieteet   [ 112898 , RK , 29.04.2003 00:48:18 ]
                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112907 , Jerry , 29.04.2003 00:48:27 ]
                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112924 , RK , 29.04.2003 00:48:44 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112974 , Jerry , 30.04.2003 00:49:34 ]
                                                                Analyysi   [ 112978 , Jerry , 30.04.2003 00:49:38 ]
                                                                    Re: Analyysi   [ 112982 , RK , 30.04.2003 00:49:42 ]
                                                                Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112981 , RK , 30.04.2003 00:49:41 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112986 , Jerry , 30.04.2003 00:49:46 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112990 , Jerry , 30.04.2003 00:49:50 ]
                                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112993 , RK , 30.04.2003 00:49:53 ]
                                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112995 , Jerry , 30.04.2003 00:49:55 ]
                                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112996 , RK , 30.04.2003 00:49:56 ]
                                                    Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112911 , Jerry , 29.04.2003 00:48:31 ]
                                                        Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112926 , RK , 29.04.2003 00:48:46 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112975 , Jerry , 30.04.2003 00:49:35 ]
                                                            Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112980 , Jerry , 30.04.2003 00:49:40 ]
                                                                Re: tieteet ja pseudotieteet   [ 112984 , RK , 30.04.2003 00:49:44 ]
                                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112654 , Jerry , 26.04.2003 00:44:14 ]
                        Subjektiivisesta ja objektiivisesta   [ 112194 , RK , 20.04.2003 00:36:34 ]
                Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 362512 , Dorcas Gustine , 21.06.2012 22:46:47 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112160 , RA , 18.04.2003 00:36:00 ]
            Re: Inhimillisestä ajattelusta... ja sen osasista   [ 112299 , VK , 22.04.2003 00:38:19 ]
        Re: Inhimillisestä ajattelusta... (jatko)   [ 112196 , RA , 20.04.2003 00:36:36 ]
            Korjaus   [ 112199 , RA , 21.04.2003 00:36:39 ]
            Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112289 , VK , 22.04.2003 00:38:09 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112297 , Altti Viheriö , 22.04.2003 00:38:17 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112313 , VK , 22.04.2003 00:38:33 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112367 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:39:27 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112371 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:31 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112373 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:39:33 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112379 , Gustavsson , 23.04.2003 00:39:39 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112382 , VK , 23.04.2003 00:39:42 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112401 , Altti Viheriö , 23.04.2003 00:40:01 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112418 , VK , 23.04.2003 00:40:18 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112421 , Gustavsson , 23.04.2003 00:40:21 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112433 , Todi S. Tustaakka , 23.04.2003 00:40:33 ]
                                            Todistelusta   [ 112475 , VK , 24.04.2003 00:41:15 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112543 , Altti Viheriö , 24.04.2003 00:42:23 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112604 , VK , 25.04.2003 00:43:24 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112622 , Altti Viheriö , 25.04.2003 00:43:42 ]
                                                    Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112628 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 25.04.2003 00:43:48 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112655 , RA , 26.04.2003 00:44:15 ]
                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112658 , Jerry , 26.04.2003 00:44:18 ]
                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112665 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 26.04.2003 00:44:25 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112669 , Altti Viheriö , 27.04.2003 00:44:29 ]
                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112698 , Gustavsson , 28.04.2003 00:44:58 ]
                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112899 , RK , 29.04.2003 00:48:19 ]
                                                                    Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112960 , Gustavsson , 30.04.2003 00:49:20 ]
                                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 112987 , RK , 30.04.2003 00:49:47 ]
                                                                            Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113050 , Gustavsson , 02.05.2003 00:50:50 ]
                                                                                Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113059 , RK , 02.05.2003 00:50:59 ]
                                                        Re: Ajattelun ajatteleminen se vasta vaikeaa onkin   [ 113055 , VK , 02.05.2003 00:50:55 ]
                                                            samanlainen ei tarkoita geenissä olevaa, eikä päin vastoin!   [ 113111 , RK , 03.05.2003 00:51:51 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112753 , VK , 28.04.2003 00:45:53 ]
                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112891 , Altti Viheriö , 29.04.2003 00:48:11 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112905 , RK , 29.04.2003 00:48:25 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112936 , RA , 29.04.2003 00:48:56 ]
                                                                    Re: Lisäys (taas)   [ 112937 , RA , 29.04.2003 00:48:57 ]
                                                                        Re: Lisäys (taas)   [ 112989 , RK , 30.04.2003 00:49:49 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112938 , RA , 29.04.2003 00:48:58 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112963 , Mantila , 30.04.2003 00:49:23 ]
                                                                    Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360723 , Risto Koivula , 18.04.2012 05:47:52 ]
                                                                        Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360740 , Dens511 , 18.04.2012 21:21:35 ]
                                                                            Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360800 , Risto Koivula , 21.04.2012 10:38:39 ]
                                                                        Perus(emootio)ilmeet eivät olekaan universaalisia!   [ 360823 , tyy , 22.04.2012 13:59:56 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112971 , VK , 30.04.2003 00:49:31 ]
                                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112998 , RK , 01.05.2003 00:49:58 ]
                                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113239 , VK , 06.05.2003 00:53:59 ]
                                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113428 , RK , 08.05.2003 00:57:08 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112445 , RK , 24.04.2003 00:40:45 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112460 , Kimmo_Mikonranta , 24.04.2003 00:41:00 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112469 , 748 , 24.04.2003 00:41:09 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112473 , Gustavsson , 24.04.2003 00:41:13 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112495 , Kimmo_Mikonranta , 24.04.2003 00:41:35 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112551 , RK , 24.04.2003 00:42:31 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112565 , Kimmo_Mikonranta , 25.04.2003 00:42:45 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112648 , Jerry , 25.04.2003 00:44:08 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112553 , RA , 24.04.2003 00:42:33 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112564 , Kimmo_Mikonranta , 25.04.2003 00:42:44 ]
                                                    Juuri mikään totuus ei ole aivan ehdoton...   [ 112816 , RK , 28.04.2003 00:46:56 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112572 , VK , 25.04.2003 00:42:52 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112696 , RK , 27.04.2003 00:44:56 ]
                Re: Keskustelusta ...   [ 112338 , RA , 23.04.2003 00:38:58 ]
                    Re: Keskustelusta ...   [ 112368 , VK , 23.04.2003 00:39:28 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112552 , RA , 24.04.2003 00:42:32 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112591 , VK , 25.04.2003 00:43:11 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112656 , RA , 26.04.2003 00:44:16 ]
                            Tarkennus   [ 112660 , RA , 26.04.2003 00:44:20 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112810 , VK , 28.04.2003 00:46:50 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112828 , RA , 29.04.2003 00:47:08 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112849 , Gustavsson , 29.04.2003 00:47:29 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112928 , RA , 29.04.2003 00:48:48 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112946 , Gustavsson , 30.04.2003 00:49:06 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113000 , RA , 01.05.2003 00:50:00 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113045 , Gustavsson , 02.05.2003 00:50:45 ]
                                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113166 , RA , 05.05.2003 00:52:46 ]
                                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113194 , Gustavsson , 06.05.2003 00:53:14 ]
                                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113347 , RA , 08.05.2003 00:55:47 ]
                                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113600 , Gustavsson , 12.05.2003 01:00:00 ]
                                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112992 , RK , 30.04.2003 00:49:52 ]
                                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112997 , RA , 01.05.2003 00:49:57 ]
                                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112999 , RK , 01.05.2003 00:49:59 ]
                            Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112973 , VK , 30.04.2003 00:49:33 ]
                                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 113117 , RK , 03.05.2003 00:51:57 ]
                Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112562 , RK , 25.04.2003 00:42:42 ]
                    Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112592 , VK , 25.04.2003 00:43:12 ]
                        Re: Inhimillisestä ja eläimellisestä ajattelusta...   [ 112695 , RK , 27.04.2003 00:44:55 ]