Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...

RK, 10/1/2006 1:37:04 AM, 215824

K.S. kirjoitti 30.09.2006 (215810)...

>"Infinite loop" - viitannee
>ylipitkiin viesteihin. Koetetaan
>lyhentää siis.

>>>Kun "napin painamisen >
>>psyykkistä representaatiota" >
>>edustava signaalinippu on esiintynyt >
>>jossakin aivokuvantamisessa, SE EI >
>>TARKOITA kielellisen ajattelu- ja >
>>toimintateorian mukaan sitä ETTÄ >
>>PÄÄTÖS OLISI TEHTY TUOLLOIN, vaan tuo
>>>malli aktivoituu muiden ehtojen >
>>joukossa jo kun asiaa ajatellaan, >
>>vaikka sitten koehenkilö päättisikin,
>>>että "enpäs (p...e!) >
>>painakaan!"

>>Vastaväite kuuluu tietenkin, että
>>myös "tiedostamista kuvaava
>>signaalinippu" esiintyy ennen
>>tiedostamista. Olisiko siis olemassa
>>vielä "tiedostamista kuvaavan
>>signaalin lopullista
>>hyväksymistä"(vapaata tahtoa)
>>kuvaava EEG-ilmiö? Jos on, voidaanko
>>se erottaa psykomotorista
>>representaatiota edustavasta
>>signaalista?

>Väittäisin, että on KIELELLISELLÄ
>alueella, Brocan aluella, signaali,
>joka vastaa sanan "tosi"
>lausumista (vakuuttuneisuuden
>mekiksi), tai sillä on ainakin
>jotakin yhteistä tämän kanssa.

>-----Jos sanan "tosi"
>lausuminen tai ajatteleminen voidaan
>joskus lukea aivokuorelta sähköisesti,
>väittäisin puolestani, ettei tuossa
>tilanteessa sitä sanaa siellä
>esiintyisi lainkaan. Vain pieni osa
>kommunikaatiosta ja ajattelusta
>tapahtuu kielellisin symbolein.

Ne representaatiot joita ajattelussa pyöritellään ovat yleensä myö kielellisesti muodostettuja, ns. ajatuskuvia. Tämä on niiden kielleisen tasmällisen yhdistelyn kannalta erittäin hyvä asia verrattuna erilaisiin "perstuntumarepresentaatioihin".

>Valitettavasti ei-kielellinen
>tietoisuuksien välinen kommunikaatio
>kuuluu vielä scifin puolelle, mutta
>ihmisen tietoisuuden sisällöstä
>sellainen "esiajattelu"
>muodostaa leijonanosan. Se, että
>kommunikaatio aktivoi Broca´n aluetta,
>ei vielä osoita KOKO
>kommunikaatiotapahtumaa(ja koko
>tietoisuutta, kuten
>väität)kielelliseksi. Kieli on media,
>ei syntaksi. Siitä huolimatta, että
>syntaksit on helpointa kuvata kielen
>käsittein ja symbolein.

SeBrocan aktivoituminen osoittaa ennen kaikkea niiden representaatioidenkin kielellisyyttä.

>>>Libetillä itsellään näyttää olevan >
>>entistä ufologisempia käsityksiä: >
>>että tajunta olisi "kvanttitason
>>>ilmiö" ja että "aika siellä
>>>menisi siten taaksepäin", että >
>>olisi mahdollista saada >
>>"signaali >
>>lähitulevaisuudesta"!

>>Ei se ole ufologiaa, vaan ns.
>>"kvanttirealismia"! Jos
>>toimii mikrotasolla, miksei voisi
>>emergoitua tänne mielen prosesseihin
>>asti?

>Että "tietty
>kavnttioperaatio" tarkoittaisi
>"tiettyä
>tajunnanoperaatiota"?

>------Fyysikko Paul Davies väittää
>jotain sellaista:

>http://aca.mq.edu.au/PaulDavies/publications/papers.htm

Pitää perehtyä myöhemmin.

>>Ehkä makromaailman
>>kvanttidekoherenssi ei tuhoakaan
>>kaikkea mikromaailman ei-
>>determinismiä! Eikö Libet hyväksykään
>>tietoisuutta biologiseksi ilmiöksi(ja
>>vapaata tahtoa illuusioksi), vai
>>miksi hän etsii
>>determinismiä(tutkimansa ilmiön
>>selitystä) biologian ulkopuolelta?

>Ainakin osa niistä jotka ovat
>tosissaan nielaisseet tuo Libetin
>kokeen tulkinnan ajattelevat tuohon
>tapaan.

>>>http://www.quantumconsciousness.org/views/TimeFlies.html

>-------Jotenkin tuntuu, että Libet´n
>koe tulkitaan herkästi siten, että
>koska "vapaa tahto" on vain
>biologisen determinismin seurausilmiö,
>niin rikos on rikos vain, jos siitä
>jää kiinni. Sehän on jokaisen
>omenavarkaan unelma!

Jos se olisi noin niin siten se kai pitäisikin tulkita.

>>>Miten sitten aika kvanttitasolla >
>>"kiemurteleekin", se tekee >
>>sen aina taatusti niin, ETTÄ >
>>"SIGNAALIA TULEVAISUUDESTA"
>>>EI VOI SAADA!

>>Perustele! On olemassa kvanttitason
>>havaintoja, joiden yksi tulkinta on
>>juuri se, että ajan yksisuuntaisuus
>>ei olekaan mikään perustava
>>luonnonlaki. Itse asiassa se on
>>pelkkä tilastoilmiö.

>Se on "tilastoilmiö",
>mutta samanlainen
>"tilastoilmiö" kuin
>valonnopeuskin. Aika ja energia jotka
>muodostavat
>"epätarkkuuskomplementaarisen
>parin" "poreilevat"
>mahdollisen ja todellisen
>"rajapinnassa" siten että
>joitakin bosoneja ei voisi olla
>olemassa ellei näin olisi, mutta
>signaalit eivät voi "tulla
>tulevaisuudesta", eivätkä
>"muuttaa menneisyyttä". Jos
>toisin olisi, koko maailma olisi
>toisenlainen kuin se on.

>-------Ja sen tutkimisessa
>tarvittaisiin aivan muita työkaluja
>kuin rationaalisuutta. Epäilen,
>pysyisikö sellaisessa maailmassa edes
>vetyatomin ydin stabiilina. Tuosta
>menneisyyden penkomisesta joskus
>toiste.

Aivan.

>> Mielestäni
>>perustelu, jos sellainen on, tulee
>>täältä "makromaailmasta",
>>siitä, että "signaali
>>tulevaisuudesta" tai toisaalta
>>menneisyyden muuttaminen sotivat
>>maailman "järkevyyttä"
>>vastaan; sitä, että maailmasta
>>yleensä voidaan saada järjellä
>>tutkimalla tietoa.

>Joo, näinkin on asia. Tämä liittyy
>aksioomaan, että voimme saada
>maailmasta paikkansa pitävää tietoa.

>--------Liittäisin siihen aksiooman,
>että ymmärrettävä maailma vaatii
>ymmärrettävän aiheuttajan. Ehkä jopa
>niin, että alullepaneva tekijä
>jotenkin liittyy meidän eli
>tutkijoiden ymmärrykseen: jos
>"alkusyy" on
>kvanttiprosessi, niin tietoisuuskin
>on kvanttiprosessi.

"Alkusyy" ei ole aivan välttämätön jos on jonkin prosessin sisäisistä ristiriidoista lähtevää itsekehitystä.

Vähän samaan tapaan kuin biologisessa evoluutiossa, mutta niin ,että esimerkiksi saalistaja- ja saaliseläimet kehittävät puhtaasti keskinäisiä monimutkaisia ja usein myös muissa suhteissa VAHINGOLLISIA sopeutumia, joista ei ole muualla mitään apua, ellei siiten jokin Suuri Sattuma toisin määrää,joloin voi syntyä sellaista, mitä pelkällä ympäristöön sopeutumisella ei olisi koskaan syntynyt. Mm. sellaista kehitystä nimiteään "dialektiseksi".

>Tuon tason kysymyksissä toimitaan
>aksiomaatisdeduktiivisempiirisen
>tieteellisen metodin ehdoilla.

>----Aksiooma ja empiria eivät oikein
>sovi samaan pöytään ;)

Kyllä ne sopivat, teorianmuodostuksen välityksellä. Aivan välittömästi aksiooma voi sotia jopa empiirisiä havaintoja vastaan: ei ole esimerkiksi olemassa "kappaletta johon mikään voima ei vaikuta".

>>>Tämä on analoginen VALON NOPEUDEN >
>>kanssa, jota myöskään MIKÄÄN SIGNAALI
>>>EI VOI YLITTÄÄ (vaikka jokin fotonin >
>>todennäköisyysjakutuman erikoispiste >
>>hetkittäin niin tekisikin).

>>Signaali voi, massallinen kappale ei.
>

>Ei voi signaalikaan. Ja tämä on taas
>suhteellisuusteorioiden aksiooma,
>erityisen kautta empiirisesti
>vankasti vahvistettu.

>-----Miksi silloin kutsut
>"signaalia", jonka raon
>läpi kulkenut elektroni lähettää sen
>toisen raon läpi kulkeneelle
>kaverilleen, kun tämän ensimmäisen
>elektronin spinin suunta juuri
>mitattiin? Jotain massatonta
>informaatiota? Vaiko mystistä
>kvanttiholismia? Jos jotain siirtyy
>mittaushetkellä elektronien välillä,
>valon nopeus ainakin ylittyy.

"Jotakin" voi siirtyä valon noputta suuremmalla nopeudella, mutta EI kappaletta, EIKÄ signaalia.

Fotonisignaali on pienin tunnettu yksikkö, jota voidaan mitata, ilman että se jotenkin muuttuisi matkalla. Esimerkiksi hiukkasen todennäköisyysjakautuman maksimi voi siityä kuuinteässä kappaleessa yli valon nopeudella, mutta tämä perstuu sille, että se jakautuma ei koostu samasta energiasta koko aikaa, vaan "häntä" on heijastunut jakautumasta takaisin aineen rajapinnoissa kuin sisiliskolta paeteessa.

>Ellei
>siirry, hiukkasparilla ei ole
>ominaisuuksia, ennen kuin jompikumpi
>havaitaan. Havaitsija TEKEE itse nuo
>ominaisuudet. Sinä TEET tulevaisuuden
>vasta kun havaitset sen! Molempi
>pahempi?

Tässä en nyt ota kantaa näihin kvanttiparadokseihin. En mene vannomaan missä tarkuudessa ne virtuaaliset fotonit syntyvät ja katoavat nimenomaan absoluuttisina vastakohtapareina, vai voisiko vastakohtaisuus olla laajempien alueiden keskiarvo. Molemmat oletukset kelpaavat esimerkiksi Bohrin tavalle ymmärtää integraali kvanttimaailmassa. (Bohrin ja Landaun vastakkainasettelu).

>(On huomattava, että kaikki
>kuviteltavissa olevat aika-avaruuden
>"objektit", kuten vaikkapa
>ns. valopiste (valon lähteen
>pyöriessä ym. ja "piirtäessä
>valopisteviivaa" jollekin
>kaukana olevalla
>"varjostimelle") eivät ole
>myöskään signaaleja. Sellaisia tuo
>valon nopeuden rajoitus ei koske.)

>---Kyllä se niitä fotoneja lähettää,
>mutta ne taipuvat pyörimisen mukana
>kuin hiukset karusellissa. Niiden
>säteen suuntainen liike ei vain voi
>ylittää valon nopeutta, joten jos
>pyörimisliike jo on tarpeeksi lähellä
>sitä, eivät fotonit kai irtoa
>valonlähteestä lainkaan.

ERI fotonit voivat "piirtää" jotakin "samaa viivaa" yli valon nopeudella, mutta se viiva ei "kuljeta signaalia".

>>Fotonin todennäköisyysjakauman
>>erityispiste nimittäin kenties ON
>>realiteetti, kunnes jokin toinen
>>piste mitataan. Tai sitten mikään ei
>>ole sitä, ennenkuin joku havaitsee
>>niistä "kvanttipotentioista" yhden.

>------Kumpaa kummallisuutta
>kannatat? Eihän mikään laki sano,
>että _mikään_ arkiajattelun
>"totuus" olisi realiteetti.
>Pelkkiä "Platonin varjoja"
>vain!

Minä yllensä kysyn, jos "kummallisuuksia" ilmene, että onko tehty perutelemattomia yleisyyttä rajoittavia olettamuksia. Onko vituaaliten fotonipaien ehdottomasti oltava pilkulleen komplementaarisia, jne.

>Fotoni itse on pienin tunnettu
>signaaleja välittävä yksikkö.>Tämän pitäisi sulkea pois tuo
>ehdollistettu haulikkoampujaefekti,
>jossa signaali oikaisee tietoisuusalueiden
>ohi, kuten joillakin ehdottomillakin
>reflekseillä. Sikäli Libetin koe
>olisi hyvinjärjestetty, jos hyvä
>järjstely ulottuisi myös mittauksiin.
>Mittauksissa on helppo fuskata, kun
>jotakin ei haluta havaita, eikä se,
>että jotakin ei EI LÖYDETÄ suinkaan
>aina "todista", että
>sellaista "EI LÖYDYKÄÄN"!

>Tuossa kokeessa EI OLE TUNNETTU
>kielellistä ajatteluteoriaa, eikä ole
>tultu ajatelleksikaan että
>"napin painamisen
>representaatio" tietoisessa
>toiminnassa tarvitetaan jo
>AJATELTAESSAKIN että "painaako
>vai ei": ILMAN AJATTELUA
>REAGOITAESSA, ehdollisesti tai
>ehdottomasti, se ja sama tässä
>suhteessa, SILLOINHAN sitä EI tarvita
>muuten kuin itse toiminnassa!

>----------Lisäksi painamispäätöksen
>tietoinen tekeminen saattaa vaatia
>niin vähän neuroniaktiivisuutta, ehkä
>vain yhden ainoan synaptisen
>kytkennän aktivaation, ettei sitä
>kyetä koskaan kuvaamaan - puuttumatta
>itse tuohon tapahtumaan.

Kyllä.

> Libet´n koe
>täytyisi uusia tilanteessa, joka
>vaatii todellista paneutumista
>tietoiseen päätöksentekoon, kuten
>vaikka saattamalla koehenkilö
>ristiriitatilanteeseen, jonka kaikki
>ratkaisut johtavat epämiellyttäviin
>seurauksiin. Sellaisessa ovat kaikki
>kognitiiviset neuronit käytössä ja
>PET-kuva loistaa kuin laatikollinen
>tulikärpäsiä.

>>Kielellinen ajattelu = mikä tahansa
>>symboliajattelu.

>Kyllä! Juuri näin on ehdottomasti
>asia. Tuo "kielellinen"
>puolustaa sikäli paikkaansa, että
>HISTORIALLISESTI on kyse
>luonnollisesta kielestä, mutta se ei ole
>koskaan kuvannut _kaikkien_,
>esimerkiksi kuurojen ennen
>viittomakieltä, ajattelua.

>----Mutta eikö yksilön kehityksessä
>vielä "historiallisemmin"
>ole kyse muista kuin kielellisestä
>tunteiden ja tarpeiden ilmaisusta?
>Vauvan ele-ja ilmekielestä.

Niistäkin, esimerkiksi emootiot aiheuttavat tyypillisiä kasvolihasjännityksiä.

>>Mutta eikö tuo
>>"systeemitaso" ole juuri
>>symbolien käsittelyyn erikoistunut
>>neuronijoukko eri puolilla aivostoa?

>Eivät ne neuronit ole synnynnäisesti
>erikoistuneet symbolien käsittelyyn.

>---Eivät, mutta niilä on
>sikiönkehityksen aikana muodostuneet
>valmiudet tietynlaiseen
>erikoistumiseen, vaikka myöhemmin
>esim. syntymäsokealla näköaivokuori
>"vallataan" osittain muihin
>kuin näkötehtäviin.

Kulaivokuori aloittaa jo sikiäaikana informaationkeruun ja analyysin: erottelee tyypilliset äänneyhtymät äidin kielestä. niillä lapsi sitten tunnistaa puheen kaiken muun pulinan ja hälyn joukosta, samon äidin äänen.

>Nyt on kai parasta katkaista, muuten
>tämä softa tekee sen puolestani!


"Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215316 , RK , 24.09.2006 01:28:36 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215321 , sipuli1 , 24.09.2006 01:28:41 ]
        hyvä video   [ 215329 , peilikuvasi , 24.09.2006 01:28:49 ]
            Re: hyvä video   [ 215368 , RK , 24.09.2006 01:29:28 ]
        Peilisoluhöpö käsitelty palstalla persteellisesti   [ 215367 , RK , 24.09.2006 01:29:27 ]
            vai että persteellisesti   [ 215373 , MorbusP , 24.09.2006 01:29:33 ]
                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215377 , RK , 25.09.2006 01:29:37 ]
                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215387 , MorbusB , 25.09.2006 01:29:47 ]
                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215393 , RK , 25.09.2006 01:29:53 ]
                            Re: vai että perUsteellisesti   [ 215432 , MorbusG , 25.09.2006 01:30:32 ]
                                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215436 , RK , 26.09.2006 01:30:36 ]
                                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215439 , MorbusG , 26.09.2006 01:30:39 ]
                                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215513 , 21x666 , 26.09.2006 01:31:53 ]
                                            Linkkiä tiskiin!   [ 215534 , RK , 27.09.2006 01:32:14 ]
                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215619 , MorbusG , 27.09.2006 01:33:39 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215625 , 21x666 , 27.09.2006 01:33:45 ]
                                                        RK, selityksiä tiskiin!   [ 215637 , <o_o> , 28.09.2006 01:33:57 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215699 , RK , 28.09.2006 01:34:59 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215708 , VIK , 29.09.2006 01:35:08 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215804 , RK , 30.09.2006 01:36:44 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215825 , VIK , 01.10.2006 01:37:05 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215860 , RK , 02.10.2006 01:37:40 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216180 , VIK , 06.10.2006 01:43:00 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216187 , RK , 06.10.2006 01:43:07 ]
                                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216208 , 21x666 , 06.10.2006 01:43:28 ]
                                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216266 , RK , 07.10.2006 01:44:26 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215713 , 21x666 , 29.09.2006 01:35:13 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215805 , RK , 30.09.2006 01:36:45 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215814 , 21x666 , 30.09.2006 01:36:54 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215817 , RK , 30.09.2006 01:36:57 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215826 , VIK , 01.10.2006 01:37:06 ]
                                                                            Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215846 , hehheh , 01.10.2006 01:37:26 ]
                                                                                Re: Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215862 , RK , 02.10.2006 01:37:42 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215859 , RK , 01.10.2006 01:37:39 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215857 , RK , 01.10.2006 01:37:37 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215328 , spkc , 24.09.2006 01:28:48 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215366 , Erkki-setä , 24.09.2006 01:29:26 ]
        Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215369 , RK , 24.09.2006 01:29:29 ]
            Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215386 , Erkki-setä , 25.09.2006 01:29:46 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215394 , RK , 25.09.2006 01:29:54 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215693 , RK , 28.09.2006 01:34:53 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215409 , JuSa , 25.09.2006 01:30:09 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215437 , RK , 26.09.2006 01:30:37 ]
            Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215479 , JuSa , 26.09.2006 01:31:19 ]
                Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215538 , RK , 27.09.2006 01:32:18 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215551 , JuSa , 27.09.2006 01:32:31 ]
                        Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215582 , RK , 27.09.2006 01:33:02 ]
                            Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215599 , JuSa , 27.09.2006 01:33:19 ]
                                Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215610 , RK , 27.09.2006 01:33:30 ]
                                    Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215643 , JuSa , 28.09.2006 01:34:03 ]
                                        Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215702 , RK , 29.09.2006 01:35:02 ]
                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215665 , JuSa , 28.09.2006 01:34:25 ]
                                        Re:Missä tänään mennään   [ 215703 , RK , 29.09.2006 01:35:03 ]
                                            Re:Missä tänään mennään   [ 215717 , K.S. , 29.09.2006 01:35:17 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215725 , JuSa , 29.09.2006 01:35:25 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215753 , K.S. , 29.09.2006 01:35:53 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216043 , JuSa , 04.10.2006 01:40:43 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216099 , KS , 05.10.2006 01:41:39 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215790 , RK , 30.09.2006 01:36:30 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215728 , JuSa , 29.09.2006 01:35:28 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215791 , RK , 30.09.2006 01:36:31 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216021 , JuSa , 04.10.2006 01:40:21 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216188 , RK , 06.10.2006 01:43:08 ]
                                                                Re:Missä tänään mennään   [ 216220 , JuSa , 06.10.2006 01:43:40 ]
                                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 216268 , RK , 07.10.2006 01:44:28 ]
                                                    "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215794 , RK , 30.09.2006 01:36:34 ]
                                                        Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215904 , JuSa , 02.10.2006 01:38:24 ]
                                                            Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215948 , RK , 03.10.2006 01:39:08 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215787 , RK , 30.09.2006 01:36:27 ]
                                                    Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215802 , K.S. , 30.09.2006 01:36:42 ]
                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215807 , RK , 30.09.2006 01:36:47 ]
                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215808 , K.S. , 30.09.2006 01:36:48 ]
                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215822 , RK , 01.10.2006 01:37:02 ]
                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215840 , K.S. , 01.10.2006 01:37:20 ]
                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215864 , RK , 02.10.2006 01:37:44 ]
                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215942 , KS , 02.10.2006 01:39:02 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215949 , RK , 03.10.2006 01:39:09 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215950 , RK , 03.10.2006 01:39:10 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215983 , KS , 03.10.2006 01:39:43 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216058 , RK , 04.10.2006 01:40:58 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216063 , RK , 04.10.2006 01:41:03 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215951 , RK , 03.10.2006 01:39:11 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215978 , KS , 03.10.2006 01:39:38 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216092 , RK , 05.10.2006 01:41:32 ]
                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216168 , KS , 05.10.2006 01:42:48 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216183 , RK , 06.10.2006 01:43:03 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216264 , KS , 06.10.2006 01:44:24 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216275 , RK , 07.10.2006 01:44:35 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216280 , RK , 07.10.2006 01:44:40 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216186 , RK , 06.10.2006 01:43:06 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216311 , KS.(palstahistorian.pisin.viesti , 07.10.2006 01:45:11 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216315 , RK , 08.10.2006 01:45:15 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216331 , KS , 08.10.2006 01:45:31 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216339 , RK , 09.10.2006 01:45:39 ]
                                                                                                                    Emergenssejä, systeemitasoja ja sokraattista ironiaa   [ 216351 , KS , 09.10.2006 01:45:51 ]
                                                                                                                        Re: Emergenssejä, systeemitasoja ja heijastuteoriaa   [ 216387 , RK , 10.10.2006 01:46:27 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216341 , RK , 09.10.2006 01:45:41 ]
                                                                                                                    Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216352 , KS , 09.10.2006 01:45:52 ]
                                                                                                                        Re: Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216388 , RK , 10.10.2006 01:46:28 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216316 , RK , 08.10.2006 01:45:16 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216334 , KS , 08.10.2006 01:45:34 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216342 , RK , 09.10.2006 01:45:42 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215554 , MPH , 27.09.2006 01:32:34 ]
                        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215611 , RK , 27.09.2006 01:33:31 ]
                            Re: Asiasta toiseen   [ 215627 , MPH , 27.09.2006 01:33:47 ]
                                Re: Asiasta toiseen   [ 215704 , RK , 29.09.2006 01:35:04 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215727 , MPH , 29.09.2006 01:35:27 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215765 , T.G.G , 29.09.2006 01:36:05 ]
                                        Re: Asiasta toiseen   [ 215801 , RK , 30.09.2006 01:36:41 ]
    ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215546 , RK , 27.09.2006 01:32:26 ]
        Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215716 , K.S. , 29.09.2006 01:35:16 ]
            Pieni korjaus edelliseen   [ 215718 , K.S. , 29.09.2006 01:35:18 ]
            Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215800 , RK , 30.09.2006 01:36:40 ]
                Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215810 , K.S. , 30.09.2006 01:36:50 ]
                    Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215824 , RK , 01.10.2006 01:37:04 ]
                        Onko ajattelulla kielioppia   [ 215836 , K.S. , 01.10.2006 01:37:16 ]
                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215865 , RK , 02.10.2006 01:37:45 ]
                                Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215939 , KS , 02.10.2006 01:38:59 ]
                                    Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215952 , RK , 03.10.2006 01:39:12 ]
                                        Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215994 , KS , 03.10.2006 01:39:54 ]
                                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 216093 , RK , 05.10.2006 01:41:33 ]
        Kriittisiä tekstejä Libetin kokeista   [ 216309 , RK , 07.10.2006 01:45:09 ]