Re: Linkkiä tiskiin!

RK, 10/2/2006 1:37:40 AM, 215860

VIK kirjoitti 01.10.2006 (215825)...

>RK kirjoitti 30.09.2006 (215804)...

>>VIK kirjoitti 29.09.2006 (215708)...

>>>RK kirjoitti 28.09.2006 (215699)...

>>>>" Inferior parietal lobule > >
>>(IPL) neurons were studied when > >
>>monkeys performed motor acts embedded
>>>>in different actions and when they > >
>>observed similar acts done by an > >
>>experimenter. Most motor IPL neurons
>> >>coding a specific act (e.g., > >
>>grasping) showed markedly different > >
>>activations when this act was part of
>>>>different actions (e.g., for eating > >
>>or for placing). Many motor IPL > >
>>neurons also discharged during the > >
>>observation of acts done by others. > >
>>Most responded differentially when > >
>>the same observed act was embedded in
>>>>a specific action. These neurons > >
>>fired during the observation of an > >
>>act, before the beginning of the > >
>>subsequent acts specifying the action.
>>>>Thus, these neurons not only code > >
>>the observed motor act but also allow
>>>>the observer to understand the > >
>>agent's intentions. "

>>>>Ehdollistumisteoria ennustaa > >
>>PILKULLEEN SAMAA ILMAN MINKÄÄNLAISIA
>> >>"Pesiaalipeilisoluja".

>>>Pilkulleen samaa kuin MIKÄ?

>>"Peilisoluteoria".

>Voi pyhä yksinkertaisuus. Ennustaa
>MITÄ? Mikä on se ENNUSTE joka on
>mielestäsi noille teorioille
>yhteinen?

Se, että henkilön oma jokin toiminnon ehdollistunut representaatio toimii mukana ko. toimintaan havainnoidessa, tai vain ajatellessakin.

>>> Kertoisitko miten >
>>"ehdollistumisteoriasta" >
>>johdetaan ennuste neuronien >
>>toiminnasta?

>>Ei neuronien vaan alueiden: yhteys,
>>joka ohjaa jotakin toimintaa, on
>>ilman muuta aktiivisena myös
>>sellaista toimintaa havainnoitaessa,
>>"tunnistettaessa", niin
>>ihmisillä kuin apinoillakin.

>>Sitä se ehdollistumisteoria ennustaa.
>>

>MITEN se siitä seuraa?

Lue Pavlovin "Ehdolliset refleksit". Se on englanniksi netissä: "Conditioned reflexes".

Ehdolliset refleksit kiinnittyvät suhteelisesti välittömästi aivokuoren pinnan alapuoliseen kerrokseen, josta ne aktvoituvat jonkin refleksin osan aktivoituessa esimerkiksi ärsykkeestä. Ko. toiminta muiden suorittamana muodostuu automaattisesti yhdeksi ärsykkeeksi.

Se ennustaa JUST PILKULLEEN noin "peilisolumittauksissakin" havaittu, ja ilman ensimmäistäkään "peilisolua"!

Jos yhtäänminkäänlaista todellista oppimista havaitaan olevan olemassa, niin Occamkin leikkaa armotta "keenipeilisolut".

Siksi kai kaikenalinen todellinen oppiminen onkin "kiistettävä" puoskareiden taholta...

>>>Se, että tietyt solut >
>>apinan aivoissa aktivoituvat samalla >
>>tavoin apinan tehdessä jonkin >
>>liikkeen kuin sen katsellessa toisen >
>>tekevän saman liikkeen, on ihan >
>>empiirinen fakta.

>>Juu niin on.

>>Se osoittaa suorastaan sen
>>EHDOLLISEN REFLEKSIN paikan aivoissa!

>>Pavlov ja Granit olivat oikein hyvin
>>selvillä asiasta. Tosin vasta
>>viimemainittu pääsi menetelmillään
>>neuronitasolle.

>Mistä asiasta?

Hermosoluista.

> Granithan tutki
>silmän verkkokalvon soluja ja
>värinäköä, ei aivoalueita (eikä
>ehdollistumista).

Kyllähän tutki kaikkia noita ja sai Nobelin näköhermon rakenteen ja toiminnan selvittämisestä. Ja toimi ehdollitumisteorian pohjalta: hän nimenomaan kiisti vallinneen käsitysksen että aivokuoren solut erottelisivat valosignaalin taajuudet "synnynnäisellä tiedolla" sen käsityksen hyväksi, että valo on jaettava jollain tarkuudella "perustaajuuksiin" jos silmässä, ja näistä on kustakin erikseen mentävä tieto aivokuorelle, vähän eri paikkaan. Tämän "kerettiläisen", pavlovilaisen hypoteesin takia silloiset antipavlovistit hänet savustivat Helsingin yliopistosta, koska hypoteesi oli "poliittisesti epäkorrekti".

> Pavlov taas ei
>tutkinut mitään neuroneja vaan
>käyttäytymistä.

Hän tutki nimenomaan neurofysilogiaa, ja oli kyseisen tieteenalan perustaja sen nykyaikaisessa muodossa. Käyttäytymisen tutkimusta hän käytti tässä vain apuna.

Pavlov ei ollut varsinainen behavioristi, koska hän oli selvillä ihmisen käyttäytymisen ohjautumisen kielellisestä luonteesta: 1. ei-kielellinen ja 2. kielleinen signaalijärjestelmä.

>>Myös Marty Sereno
>>käytti tätä tietoa kartoittaessaan
>>näköaivokuorialueiden, ja sitten
>>ihmisellä puhealueiden rajoja eri
>>lajeilla, eikä kohkannut
>>"peilisoluista" mitään...

>Hän ei myöskään kohkannut
>ehdollistumisesta mitään. Hän kyllä
>tutkii aivoalueiden aktivoitumista,
>mutta ei tämän peili-ilmiön kannalta
>vaan ko. aivoalueiden evoluution ja
>erityisesti kielikyvyn evoluution
>kannalta.

Jonka sisällössä hän ei näe MITÄÄN geneettistä.

Sisältö on siis kokonaisuudessaan ehdollistunutta.

>Miksi vetoat auktoriteetteinä
>ihmisiin, joilla ei ole mitään
>tekemistä sinun väitteidesi kanssa?

Tämä Sereno on käsitelty sataan kertaan:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=85663

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=86773

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=90755

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=117098

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=125114

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=125197

>>>>ITSE ASIASSA HE VÄITTÄVÄT ETTEIVÄT > >
>>AISTIMUKSETKAAN TULEKAAN > >
>>ULKOMAAILMASTA, VAAN NEKIN > >
>>"TULEVAT PEILISOLUSTA"!

>>>Kuka väittää, missä?

>>Periaatteessa kaikki
>>"sosiobiologit".

>Anna nyt edes yksikin viite, jossa
>joku oikea sosiobiologi kirjoittaa
>omin sanoin jotain tuonsuuntaistakaan.

Tuo „periaatteessa“ tarkoittaa tässä, ettei kyse tarvitse olla avoimesta suorasanaisesta julistuksesta, vaan mainttu idea piilotettu „löydettäväksi“ „evoluutiopsykologisesta“ aksiomaattisesta järjestelmästä sen omalla (ehdollistumisen kiistävällä antipavlovistisella logiikalla).

Mutta on se aina jossakin sanottu suoraankin, esimerkiksi täällä, jonkun hra Bussin toimesta:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=215435

http://www.masters.fi/Pamfletti.pdf

"Evollutiopsykologien" tavoitteena on entistä suurempien evoluutipsykologijoukkojen työllistymien vuosikymmeniksi akatemiahörhöääliöiden avulla kartoittamaan (olemattomia) "geenispesialisoituneita aivolaitteita käyttäytymisen pohjana":

" Bussin mukaan ihmisen kaikkien sopeutumisongelmien tunnistaminen on valtava urakka, joka tulee työllistämään tutkijoita kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Näitä sopeutumisongelmia ratkomaan kehittyneitä ratkaisuja, joita evoluutiopsykologia siis nimenomaan kartoittaa, kutsutaan evolutiivisesti kehittyneiksi psykologisiksi mekanismeiksi.

1. EKPM on olemassa siinä muodossa kuin se on, koska se evoluutiohistorian aikana toistuvasti ratkaisi tietyn eloonjäämiseen tai lisääntymiseen liittyvän ongelman. Tämä tarkoittaa että mekanismin muoto, sen rakennepiirteidenjoukko, on kuin avain, joka on tehty sopimaan juuri tiettyyn lukkoon.

2. EKPM on rakentunut ottamaan sisään vain kapean kaistaleen informaatiota.

3. EKPM:n saama syöte osoittaa organismille juuri sen tietyn sopeutumisongelman, jonka kanssa se on kasvokkain. „


"Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215316 , RK , 24.09.2006 01:28:36 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215321 , sipuli1 , 24.09.2006 01:28:41 ]
        hyvä video   [ 215329 , peilikuvasi , 24.09.2006 01:28:49 ]
            Re: hyvä video   [ 215368 , RK , 24.09.2006 01:29:28 ]
        Peilisoluhöpö käsitelty palstalla persteellisesti   [ 215367 , RK , 24.09.2006 01:29:27 ]
            vai että persteellisesti   [ 215373 , MorbusP , 24.09.2006 01:29:33 ]
                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215377 , RK , 25.09.2006 01:29:37 ]
                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215387 , MorbusB , 25.09.2006 01:29:47 ]
                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215393 , RK , 25.09.2006 01:29:53 ]
                            Re: vai että perUsteellisesti   [ 215432 , MorbusG , 25.09.2006 01:30:32 ]
                                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215436 , RK , 26.09.2006 01:30:36 ]
                                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215439 , MorbusG , 26.09.2006 01:30:39 ]
                                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215513 , 21x666 , 26.09.2006 01:31:53 ]
                                            Linkkiä tiskiin!   [ 215534 , RK , 27.09.2006 01:32:14 ]
                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215619 , MorbusG , 27.09.2006 01:33:39 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215625 , 21x666 , 27.09.2006 01:33:45 ]
                                                        RK, selityksiä tiskiin!   [ 215637 , <o_o> , 28.09.2006 01:33:57 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215699 , RK , 28.09.2006 01:34:59 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215708 , VIK , 29.09.2006 01:35:08 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215804 , RK , 30.09.2006 01:36:44 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215825 , VIK , 01.10.2006 01:37:05 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215860 , RK , 02.10.2006 01:37:40 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216180 , VIK , 06.10.2006 01:43:00 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216187 , RK , 06.10.2006 01:43:07 ]
                                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216208 , 21x666 , 06.10.2006 01:43:28 ]
                                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216266 , RK , 07.10.2006 01:44:26 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215713 , 21x666 , 29.09.2006 01:35:13 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215805 , RK , 30.09.2006 01:36:45 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215814 , 21x666 , 30.09.2006 01:36:54 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215817 , RK , 30.09.2006 01:36:57 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215826 , VIK , 01.10.2006 01:37:06 ]
                                                                            Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215846 , hehheh , 01.10.2006 01:37:26 ]
                                                                                Re: Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215862 , RK , 02.10.2006 01:37:42 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215859 , RK , 01.10.2006 01:37:39 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215857 , RK , 01.10.2006 01:37:37 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215328 , spkc , 24.09.2006 01:28:48 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215366 , Erkki-setä , 24.09.2006 01:29:26 ]
        Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215369 , RK , 24.09.2006 01:29:29 ]
            Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215386 , Erkki-setä , 25.09.2006 01:29:46 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215394 , RK , 25.09.2006 01:29:54 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215693 , RK , 28.09.2006 01:34:53 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215409 , JuSa , 25.09.2006 01:30:09 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215437 , RK , 26.09.2006 01:30:37 ]
            Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215479 , JuSa , 26.09.2006 01:31:19 ]
                Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215538 , RK , 27.09.2006 01:32:18 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215551 , JuSa , 27.09.2006 01:32:31 ]
                        Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215582 , RK , 27.09.2006 01:33:02 ]
                            Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215599 , JuSa , 27.09.2006 01:33:19 ]
                                Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215610 , RK , 27.09.2006 01:33:30 ]
                                    Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215643 , JuSa , 28.09.2006 01:34:03 ]
                                        Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215702 , RK , 29.09.2006 01:35:02 ]
                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215665 , JuSa , 28.09.2006 01:34:25 ]
                                        Re:Missä tänään mennään   [ 215703 , RK , 29.09.2006 01:35:03 ]
                                            Re:Missä tänään mennään   [ 215717 , K.S. , 29.09.2006 01:35:17 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215725 , JuSa , 29.09.2006 01:35:25 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215753 , K.S. , 29.09.2006 01:35:53 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216043 , JuSa , 04.10.2006 01:40:43 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216099 , KS , 05.10.2006 01:41:39 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215790 , RK , 30.09.2006 01:36:30 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215728 , JuSa , 29.09.2006 01:35:28 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215791 , RK , 30.09.2006 01:36:31 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216021 , JuSa , 04.10.2006 01:40:21 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216188 , RK , 06.10.2006 01:43:08 ]
                                                                Re:Missä tänään mennään   [ 216220 , JuSa , 06.10.2006 01:43:40 ]
                                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 216268 , RK , 07.10.2006 01:44:28 ]
                                                    "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215794 , RK , 30.09.2006 01:36:34 ]
                                                        Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215904 , JuSa , 02.10.2006 01:38:24 ]
                                                            Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215948 , RK , 03.10.2006 01:39:08 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215787 , RK , 30.09.2006 01:36:27 ]
                                                    Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215802 , K.S. , 30.09.2006 01:36:42 ]
                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215807 , RK , 30.09.2006 01:36:47 ]
                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215808 , K.S. , 30.09.2006 01:36:48 ]
                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215822 , RK , 01.10.2006 01:37:02 ]
                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215840 , K.S. , 01.10.2006 01:37:20 ]
                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215864 , RK , 02.10.2006 01:37:44 ]
                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215942 , KS , 02.10.2006 01:39:02 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215949 , RK , 03.10.2006 01:39:09 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215950 , RK , 03.10.2006 01:39:10 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215983 , KS , 03.10.2006 01:39:43 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216058 , RK , 04.10.2006 01:40:58 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216063 , RK , 04.10.2006 01:41:03 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215951 , RK , 03.10.2006 01:39:11 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215978 , KS , 03.10.2006 01:39:38 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216092 , RK , 05.10.2006 01:41:32 ]
                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216168 , KS , 05.10.2006 01:42:48 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216183 , RK , 06.10.2006 01:43:03 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216264 , KS , 06.10.2006 01:44:24 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216275 , RK , 07.10.2006 01:44:35 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216280 , RK , 07.10.2006 01:44:40 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216186 , RK , 06.10.2006 01:43:06 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216311 , KS.(palstahistorian.pisin.viesti , 07.10.2006 01:45:11 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216315 , RK , 08.10.2006 01:45:15 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216331 , KS , 08.10.2006 01:45:31 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216339 , RK , 09.10.2006 01:45:39 ]
                                                                                                                    Emergenssejä, systeemitasoja ja sokraattista ironiaa   [ 216351 , KS , 09.10.2006 01:45:51 ]
                                                                                                                        Re: Emergenssejä, systeemitasoja ja heijastuteoriaa   [ 216387 , RK , 10.10.2006 01:46:27 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216341 , RK , 09.10.2006 01:45:41 ]
                                                                                                                    Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216352 , KS , 09.10.2006 01:45:52 ]
                                                                                                                        Re: Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216388 , RK , 10.10.2006 01:46:28 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216316 , RK , 08.10.2006 01:45:16 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216334 , KS , 08.10.2006 01:45:34 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216342 , RK , 09.10.2006 01:45:42 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215554 , MPH , 27.09.2006 01:32:34 ]
                        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215611 , RK , 27.09.2006 01:33:31 ]
                            Re: Asiasta toiseen   [ 215627 , MPH , 27.09.2006 01:33:47 ]
                                Re: Asiasta toiseen   [ 215704 , RK , 29.09.2006 01:35:04 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215727 , MPH , 29.09.2006 01:35:27 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215765 , T.G.G , 29.09.2006 01:36:05 ]
                                        Re: Asiasta toiseen   [ 215801 , RK , 30.09.2006 01:36:41 ]
    ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215546 , RK , 27.09.2006 01:32:26 ]
        Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215716 , K.S. , 29.09.2006 01:35:16 ]
            Pieni korjaus edelliseen   [ 215718 , K.S. , 29.09.2006 01:35:18 ]
            Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215800 , RK , 30.09.2006 01:36:40 ]
                Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215810 , K.S. , 30.09.2006 01:36:50 ]
                    Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215824 , RK , 01.10.2006 01:37:04 ]
                        Onko ajattelulla kielioppia   [ 215836 , K.S. , 01.10.2006 01:37:16 ]
                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215865 , RK , 02.10.2006 01:37:45 ]
                                Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215939 , KS , 02.10.2006 01:38:59 ]
                                    Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215952 , RK , 03.10.2006 01:39:12 ]
                                        Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215994 , KS , 03.10.2006 01:39:54 ]
                                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 216093 , RK , 05.10.2006 01:41:33 ]
        Kriittisiä tekstejä Libetin kokeista   [ 216309 , RK , 07.10.2006 01:45:09 ]