Re: Onko ajattelulla kielioppia

RK, 10/3/2006 1:39:12 AM, 215952

K.S. kirjoitti 01.10.2006 (215836)...

RK kirjoitti 01.10.2006 (215824)...

Ne representaatiot joita ajattelussa pyöritellään ovat yleensä myö kielellisesti muodostettuja, ns. ajatuskuvia. Tämä on niiden kielleisen tasmällisen yhdistelyn kannalta erittäin hyvä asia verrattuna erilaisiin "perstuntumarepresentaatioihin".

-----Mistä tiedät niiden olevan PRIMAARISTI kielellisiä?
Eikö intentio ala mielikuvana, jonka jälkeen se vasta puetaan esitystä varten kielelliseen muotoon?
Jos kaikki ärsykkeet käsiteltäisiin kielellisesti ja koko aivotoiminta tapahtuisi valmiiksi kommunikaatiomuotoon puetuin symbolein(lausein), niin vaikka aivoissa muistitila ehkä riittäisi, prosessoriteho varmaankaan ei.

Sanallinen käsittely säästää nimenomaan "prosessoritilaa".


§§§§§§§§§ Miksi sitten tuntuu, että juuri ajatusten pukeminen sanoiksi vie ainakin tietoisilta aivoilta eniten aikaa ja kuluttaa eniten niiden energiaa? Kyllä juuri "aivotallenteiden" vääntäminen sanoiksi on suurin "energiahukka" koko elimistössä(hapen-ja glukoosi kulutuksella mitaten).

Siinä varmaan on osansa sekä sillä ajatuksen muodostamisella kielellisesti (saattaa vain TUNTUA, että "se oli jo ennenkin", mutta se voi olla harhakäsitys) että sen pukemisella johonkin retoriseen muotoon, joka riippuu myös tarkoitetusta kuulijakunnasta.

"Hyvin hikinen prosessi" viittaa nimenomaan aivan uuden oman ajatuksen muodostamiseen (eikä vain esimerkiksi sellaisen kaivamiseen valmiina jostakin muistin syövereistä).

RK:Se mielikuvien "kutsuminen" ja niiden yhdistely tapahtuvat kielellisesti. Sitten kun ajatus välitetään muille, se muotoillaan vielä retorisesti tavalla joka riippuu myös kuulijakunnasta.

§§§§§§§§§ Tuo on kyllä pelkkä oletus.

Oletus, jota kaikki faktat tukevat, eikä mikään potki vastaan.

Viimeisimpänä tämä, että päätöstä tehdessä ratkaisua ilmaisevan toiminnon malli ON NOSTETTAVA TIETOISUUTEEN ENNEN TIETOISEN PÄÄTÖKSEN TEKEMISTÄ!

Se kielellisen ajatteluteorian mukaan osoittaa nimenomaan ajattelmalla eikä reagoimalla tehtyä päätöstä! Tulkitkoot vaan antipavlovistilaallaat väärin, miten tykkäävät!

$Millä kuvantamistekniikalla tiedät aivojen käyttävän tiedon tallentamisessa kielellistä symboliikkaa? Kyse on tallennusmuodosta, ei esitystekniikasta.

Ihan tavallisella kuvantamistekniikalla. Kun se Brocan alue kerran aktivoituu, joka ohjaa äänninelimiä.

$Retoriikka taitaa kyllä monelta luennoitsijalta jäädä väliin ja sovelletaan enintään jotain "forward outputia"(suomeksi matkimista ja ulkolukua). ;)

Silloin siinä on harvinaisen vähän retoriikkaa ja sekin lainattua.

>--------Liittäisin siihen aksiooman,
>että ymmärrettävä maailma vaatii
>ymmärrettävän aiheuttajan. Ehkä jopa
>niin, että alullepaneva tekijä
>jotenkin liittyy meidän eli
>tutkijoiden ymmärrykseen: jos
>"alkusyy" on
>kvanttiprosessi, niin tietoisuuskin
>on kvanttiprosessi.

"Alkusyy" ei ole aivan välttämätön jos on jonkin prosessin sisäisistä ristiriidoista lähtevää itsekehitystä.

-------Nyt syyllistyt kyllä pahemman laatuiseen sanahelinään. Alkusyy vaaditaan samalla logiikalla, kuin maailman tutkimisessa vaaditaan järjenkäyttöä.

Maailmalla ei ole nitään "velvollisuutta" noudattaa mitään tiettyä muodollista logiikkaa.

§§§§§§ Kyllä sillä on. Se on itse itselleen sen velvoitteen asettanut - paljastamalla jo tähän mennessä tutkijoille ison osan salaisuuksistaan. Ei ole mitään syytä olettaa, miksi se nyt yhtäkkiä heittäytyisi tuppisuuksi tai epäloogiseksi. Logiikan lajia vain voi olla vaikea arvata. Mutta on hedelmätöntä väittää, että maailma olisi ymmärrettävä siellä, mutta käsittämätön täällä. Mistä silloin tietäisimme ymmärtäneemme edes ne jotenkin ymmärretyt seikat sittenkään oikein? Missä löytyy harmoniaa ja symmetriaa, siellä on löydetty (osa)totuus. Tämä on ontologista realismia, jota tiedemaailmakin pitää ainoana tutkimisen arvoisena lähtökohtana.

Olen siitä samaa mieltä, että maailma on tiedostettavissa, ja se tarkoittaa sitä, että aksiomaatisesti oletaan mm., että "jokin logiikka löytyy", jolla se ilmiöistä voidaan teorioiden sisällä myös päätellä. Muuten ne teoriat eivät ole teoroita, jotka ennustasivat empiirisesti testattavissa olevia lauseita.

RK:Muodolliset logiikat ovat lopultakin KIELTEN ominaisuuksia, ja ne vaikuttavat siihen että MILLAISTA KOHTEISTA JOLLAKIN KIELELLÄ VOIDAAN VÄLITTÄÄ (ja muodostaa) objektiivista tietoa.

"Dialektinen logiikka" EI edellytä "alkusyitä"! Se on sen perusuutuus joihinkinmuihin "uusiin" ajatelutapoihin nähden.

§§§§§§§§§§ Eikö se edellytä edes substanssia tai subjekteja, jotka dialektista prosessia kehittävät? Tyhjyydestäkö(ei-eksistenssistäkö) se alkoi?

Ei edellytä ainakaan subjekteja muualla kuin yhteiskunnassa.

Ja Hegelin yksi peruskäsite "substanssi" (jota se "Maailmanhenki" muokkaa) tarkoitta lähinnä "materiaa erilaistumattomana mössönä" on käsite, jota dialektinen materialismi ei oikein tunnu tarvitsevan missään. "Henki" kun osaltaan ilmaisee materian LIIKETTÄ ja ´materiaalinen ja ideaalinen´ käsiteparin heikompi eikä vahvempi osapuoli, kuten Hegelillä.

Ja sisäisesti ristiriitainen "Olevaisen (Olematon) Alkusyy" ei taatusti ole LOOGISESTI KELVOLLINEN käsite eikä "selitys"!

RK: (Tosiasiassa dialektiikka on lähes yhtä vanha ilmiö kuin matematiikkakin.)

§§§§§§§ Tunnen kyllä dialektiikan väittämät, mutta pelkään, että kyseessä on taas jokin kielipeli, jos sovellat sitä tähän. Kuten "galaksien evoluutio" tai ne sinun "markkinavoimasi". Kumpikin on helppo ns. redusoida!

Petollinen väite. Yritetty on kovasti. Yrjö Ahmavaarakin näki yhteen aikaan kovasti vaivaa, korkealla palkalla. "Tuloksena" oli harvinaisen latteaa vielä lajissaankin "Keenistä-lallaa"...

---Universumin täytyy olla jonkin funktio, jos kerran galaksit ovat alkuehtojen funktio ja elävä solu on molekyylien itseorganisaation funktio(samaa sanahelinää kyllä edelleen).

Universumilla ei ole mitään velvollisuutta "olla funktio"; funktio on meidän tapojamme hahmottaa sitä.

§§§§§ Vrt: "Sinulla ei ole mitään velvollisuutta olla olemassa; olemassaolosi on vain atomiesi tapa ilmaista hahmonsa orgaanisena tietoisuutena."

EN hyväksy tuota väitettä.

$Eihän MILLÄÄN ole mitään fundamentaalista velvollisuutta olla yhtään mitään, kaikki ajattelu ja teorian muodostus vain perustuu tuohon ontologiseen realismiin.
Jos äärifenomenalistiksi rupeat, olemme polulla, joka johtaa jonnekin eksistentiaaliseen nihilismiin.

En välttämättä hamota, mitä tarkoitat sanalla "funktio", sillä kun on paljon merkityksiä. (Minä tarkoitin lähinnä matemaattista.)

RK:Vähän samaan tapaan kuin biologisessa evoluutiossa, mutta niin, että esimerkiksi saalistaja- ja saaliseläimet kehittävät puhtaasti keskinäisiä monimutkaisia ja usein myös muissa suhteissa VAHINGOLLISIA sopeutumia, joista ei ole muualla mitään apua, ellei sitten jokin Suuri Sattuma toisin määrää,jolloin voi syntyä sellaista, mitä pelkällä ympäristöön sopeutumisella ei olisi koskaan syntynyt. Mm. sellaista kehitystä nimiteään "dialektiseksi".

---Jos rinnastat universumin synnyn tai ensimmäisen RNA: synnyn dialektiikkaan, ongelmaksi jää silti, mitkä ovat ko vuorovaikutuksessa mukana olevat prosessit. Toistaiseksi ei tunneta, miten sekalainen aminohapposeos muuttuu RNA:ksi eikä tietenkään universumin alullepanneesta "dialektisesta prosessista" ole hajuakaan.

Tämä pitää paikkansa, eikä noita POIKKEUKSELLISIA prosesseja saada välttämättä koskaan selville, koska ne ovat "dialektisia hyppäyksiä" uudelle emergenssitasolle,

§§§§§§§§§§ Mistä IHMEESTÄ tuokin muka tiedetään? Ei komeakaan kielellinen ilmaisu todellakaan kerro asian olemuksesta yhtikäs mitäään!
Filosofiassa vaaditaan väitetylle objektille edes alkeellinen "olemisen struktuuri".

Empiirinen näyttö uusista laeista on kiistaton.

Jotkut vain spekuloivat sillä, että "kun ne eivät ole kuitenkaan lakkauttaneet vanhoja, vaan nämä ilmenevät niissäkin", kuten onkin asia. Mutta ne vanhat eivät selitä tyhjentävästi uusia ilmiöitä. Uudet lait riippuvat sen toistumattoman dialektisen hyppäyksenkin ominaisuuksista, on se sitten ollut solun synty tai oletettu "alkuräjähdys".

$Voithan tietysti silti olla oikeassa, ihmettelen vain loputonta "kielellistä optimismiasi".

Ja noille "emergenssihyppäyksille" pitäisi kyllä olla uskottava teoria, mekanismi.

Kyllä niitä koko ajan etsitään, ja MAHDOLLISIA sellaisia voisi olla vaikka triljoona.

Todistaminen vaan voi olla mahdotonta, mutta SE EI ESTÄ MITÄ SAAMASTA KUINKA TARKKAA TIETOA HYVÄNSÄ ESIMERIKSI BIOLOGIASTA sen ominmnetelmin, juuri siksi kun asiat eivät ole "reduktioista kiinni"!

$Edes ovatko luonteeltaan deterministisiä, satunnaisia, vaiko puhtaasti innovatiivisia(vapaasti valittuja esim. kulttuureissa historian saatossa).

Periatteessa satunnaisia, toistumattomia, suhteessa näihin meidän nykyisiin lakeihin.

Ne edellyttävät VÄLIMUOTOJEN KETJUA, "jotka eivät ENÄÄ ole vanhaa (emergenssitasoa, esimerkiksi "vain" biologista) mutta eivät VIELÄ uuttakaan (yhteiskunnallista). "Valmiit" uuden liikemuodon objektit viimeistään syrjäyttävät ne edeltäjänsä.

terv

KS


"Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215316 , RK , 24.09.2006 01:28:36 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215321 , sipuli1 , 24.09.2006 01:28:41 ]
        hyvä video   [ 215329 , peilikuvasi , 24.09.2006 01:28:49 ]
            Re: hyvä video   [ 215368 , RK , 24.09.2006 01:29:28 ]
        Peilisoluhöpö käsitelty palstalla persteellisesti   [ 215367 , RK , 24.09.2006 01:29:27 ]
            vai että persteellisesti   [ 215373 , MorbusP , 24.09.2006 01:29:33 ]
                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215377 , RK , 25.09.2006 01:29:37 ]
                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215387 , MorbusB , 25.09.2006 01:29:47 ]
                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215393 , RK , 25.09.2006 01:29:53 ]
                            Re: vai että perUsteellisesti   [ 215432 , MorbusG , 25.09.2006 01:30:32 ]
                                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215436 , RK , 26.09.2006 01:30:36 ]
                                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215439 , MorbusG , 26.09.2006 01:30:39 ]
                                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215513 , 21x666 , 26.09.2006 01:31:53 ]
                                            Linkkiä tiskiin!   [ 215534 , RK , 27.09.2006 01:32:14 ]
                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215619 , MorbusG , 27.09.2006 01:33:39 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215625 , 21x666 , 27.09.2006 01:33:45 ]
                                                        RK, selityksiä tiskiin!   [ 215637 , <o_o> , 28.09.2006 01:33:57 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215699 , RK , 28.09.2006 01:34:59 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215708 , VIK , 29.09.2006 01:35:08 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215804 , RK , 30.09.2006 01:36:44 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215825 , VIK , 01.10.2006 01:37:05 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215860 , RK , 02.10.2006 01:37:40 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216180 , VIK , 06.10.2006 01:43:00 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216187 , RK , 06.10.2006 01:43:07 ]
                                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216208 , 21x666 , 06.10.2006 01:43:28 ]
                                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216266 , RK , 07.10.2006 01:44:26 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215713 , 21x666 , 29.09.2006 01:35:13 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215805 , RK , 30.09.2006 01:36:45 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215814 , 21x666 , 30.09.2006 01:36:54 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215817 , RK , 30.09.2006 01:36:57 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215826 , VIK , 01.10.2006 01:37:06 ]
                                                                            Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215846 , hehheh , 01.10.2006 01:37:26 ]
                                                                                Re: Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215862 , RK , 02.10.2006 01:37:42 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215859 , RK , 01.10.2006 01:37:39 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215857 , RK , 01.10.2006 01:37:37 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215328 , spkc , 24.09.2006 01:28:48 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215366 , Erkki-setä , 24.09.2006 01:29:26 ]
        Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215369 , RK , 24.09.2006 01:29:29 ]
            Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215386 , Erkki-setä , 25.09.2006 01:29:46 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215394 , RK , 25.09.2006 01:29:54 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215693 , RK , 28.09.2006 01:34:53 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215409 , JuSa , 25.09.2006 01:30:09 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215437 , RK , 26.09.2006 01:30:37 ]
            Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215479 , JuSa , 26.09.2006 01:31:19 ]
                Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215538 , RK , 27.09.2006 01:32:18 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215551 , JuSa , 27.09.2006 01:32:31 ]
                        Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215582 , RK , 27.09.2006 01:33:02 ]
                            Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215599 , JuSa , 27.09.2006 01:33:19 ]
                                Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215610 , RK , 27.09.2006 01:33:30 ]
                                    Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215643 , JuSa , 28.09.2006 01:34:03 ]
                                        Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215702 , RK , 29.09.2006 01:35:02 ]
                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215665 , JuSa , 28.09.2006 01:34:25 ]
                                        Re:Missä tänään mennään   [ 215703 , RK , 29.09.2006 01:35:03 ]
                                            Re:Missä tänään mennään   [ 215717 , K.S. , 29.09.2006 01:35:17 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215725 , JuSa , 29.09.2006 01:35:25 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215753 , K.S. , 29.09.2006 01:35:53 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216043 , JuSa , 04.10.2006 01:40:43 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216099 , KS , 05.10.2006 01:41:39 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215790 , RK , 30.09.2006 01:36:30 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215728 , JuSa , 29.09.2006 01:35:28 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215791 , RK , 30.09.2006 01:36:31 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216021 , JuSa , 04.10.2006 01:40:21 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216188 , RK , 06.10.2006 01:43:08 ]
                                                                Re:Missä tänään mennään   [ 216220 , JuSa , 06.10.2006 01:43:40 ]
                                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 216268 , RK , 07.10.2006 01:44:28 ]
                                                    "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215794 , RK , 30.09.2006 01:36:34 ]
                                                        Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215904 , JuSa , 02.10.2006 01:38:24 ]
                                                            Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215948 , RK , 03.10.2006 01:39:08 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215787 , RK , 30.09.2006 01:36:27 ]
                                                    Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215802 , K.S. , 30.09.2006 01:36:42 ]
                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215807 , RK , 30.09.2006 01:36:47 ]
                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215808 , K.S. , 30.09.2006 01:36:48 ]
                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215822 , RK , 01.10.2006 01:37:02 ]
                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215840 , K.S. , 01.10.2006 01:37:20 ]
                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215864 , RK , 02.10.2006 01:37:44 ]
                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215942 , KS , 02.10.2006 01:39:02 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215949 , RK , 03.10.2006 01:39:09 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215950 , RK , 03.10.2006 01:39:10 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215983 , KS , 03.10.2006 01:39:43 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216058 , RK , 04.10.2006 01:40:58 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216063 , RK , 04.10.2006 01:41:03 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215951 , RK , 03.10.2006 01:39:11 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215978 , KS , 03.10.2006 01:39:38 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216092 , RK , 05.10.2006 01:41:32 ]
                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216168 , KS , 05.10.2006 01:42:48 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216183 , RK , 06.10.2006 01:43:03 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216264 , KS , 06.10.2006 01:44:24 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216275 , RK , 07.10.2006 01:44:35 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216280 , RK , 07.10.2006 01:44:40 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216186 , RK , 06.10.2006 01:43:06 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216311 , KS.(palstahistorian.pisin.viesti , 07.10.2006 01:45:11 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216315 , RK , 08.10.2006 01:45:15 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216331 , KS , 08.10.2006 01:45:31 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216339 , RK , 09.10.2006 01:45:39 ]
                                                                                                                    Emergenssejä, systeemitasoja ja sokraattista ironiaa   [ 216351 , KS , 09.10.2006 01:45:51 ]
                                                                                                                        Re: Emergenssejä, systeemitasoja ja heijastuteoriaa   [ 216387 , RK , 10.10.2006 01:46:27 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216341 , RK , 09.10.2006 01:45:41 ]
                                                                                                                    Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216352 , KS , 09.10.2006 01:45:52 ]
                                                                                                                        Re: Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216388 , RK , 10.10.2006 01:46:28 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216316 , RK , 08.10.2006 01:45:16 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216334 , KS , 08.10.2006 01:45:34 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216342 , RK , 09.10.2006 01:45:42 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215554 , MPH , 27.09.2006 01:32:34 ]
                        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215611 , RK , 27.09.2006 01:33:31 ]
                            Re: Asiasta toiseen   [ 215627 , MPH , 27.09.2006 01:33:47 ]
                                Re: Asiasta toiseen   [ 215704 , RK , 29.09.2006 01:35:04 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215727 , MPH , 29.09.2006 01:35:27 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215765 , T.G.G , 29.09.2006 01:36:05 ]
                                        Re: Asiasta toiseen   [ 215801 , RK , 30.09.2006 01:36:41 ]
    ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215546 , RK , 27.09.2006 01:32:26 ]
        Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215716 , K.S. , 29.09.2006 01:35:16 ]
            Pieni korjaus edelliseen   [ 215718 , K.S. , 29.09.2006 01:35:18 ]
            Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215800 , RK , 30.09.2006 01:36:40 ]
                Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215810 , K.S. , 30.09.2006 01:36:50 ]
                    Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215824 , RK , 01.10.2006 01:37:04 ]
                        Onko ajattelulla kielioppia   [ 215836 , K.S. , 01.10.2006 01:37:16 ]
                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215865 , RK , 02.10.2006 01:37:45 ]
                                Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215939 , KS , 02.10.2006 01:38:59 ]
                                    Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215952 , RK , 03.10.2006 01:39:12 ]
                                        Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215994 , KS , 03.10.2006 01:39:54 ]
                                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 216093 , RK , 05.10.2006 01:41:33 ]
        Kriittisiä tekstejä Libetin kokeista   [ 216309 , RK , 07.10.2006 01:45:09 ]