Re:Missä tänään mennään

JuSa, 10/4/2006 1:40:43 AM, 216043

K.S. kirjoitti 29.09.2006 (215753)...


>Silloin sinun pitäisi kyetä
>selittämään sekin ero, mikä vallitsee
>koneen(tekoälyn) ja
>tietoisuuden(biologispohjaisen siis)
>kyvyillä kuvata, analysoida ja
>pelkistää OMA huippusuorituksensa,
>jollaisena ainakin minä pidän kykyä
>itsetietoisuuteen. Miten siis tekoäly
>selittää itsensä ja millaiseksi
>perusalgoritmiksi(tai kohinan
>funktioksi, jos niin haluat) se
>itsensä kuvaa?

Tämän päivän kapeat tekoälyt eivät selitä itseään mitenkään. Itsensä selittäminen ja eteenkin esim. parantaminen omaa rakennetta, koodia tms. muuttamalla, ovat vaaralisia asioita, joista toivon mukaan pysytään vielä pitkään erossa senkin jälkeen, kun ne (he) pystyvät ymmärtämään luonnollista kieltä, omaksumaan tietoa monipuolisilla menetelmillä ja ratkaisemaan sellaisia käytännön ongelmia, jotka ihmisillä takkuavat.

> Jos mieli on
>laskettavissa, kuvattavissa
>matemaattisena järjestelmänä, onko se
>silloin "itsensä ontologia",
>siis kykeneekö se antamaan itsensä
>täydellisesti kuvaavan lausekkeen?
>Jos kykenee, miksei mikään formaali
>järjestelmä, ei edes
>matematiikka(Gödelin mukaan)
>sellaiseen kykene? Onko mieli siis
>redusoitavissa prosessiksi tai
>lauseeksi, joka itsekin on
>riippuvainen ulkoapäin tuoduista
>postulaateista(oletuksista). Jos NÄIN
>on, emme ole edenneet mielen
>selittämisessä mihinkään, koska ko
>lauseen kirjoittava
>järjestelmä(formalismi) vaatii
>edelleen reduktiota tullakseen
>selitetyksi.

Sittenhän on matemaatikoilla jälkeenpäin puuhastelua, kun selittävät mitä tapahtui ja miksi. Marcus Hutter, matemaatikko, on monimutkaisin perustein kehitellyt todistuksen, että älykkyydelle ei ole mitään teorettista ylärajaa, jos laskentakapasiteetti on ääretön.

>>Mutta vaikka käsitykseni on
>>reduktionistinen, niin
>>determinismistä en ole ollenkaan
>>varma. Yksiön kehityksessä alkiosta
>>aikuiseksi kohinalla on valtava
>>merkitys. Geenit sisältävät vain
>>kohinalle alttiin algoritmin, joka
>>luo oppimiskykyisen
>>neuraaliarkkitehtuurin.

>Reduktionismin hengessä tarkoitat
>varmaan myös, että jokin atomitason
>rakenne VOI puolestaan luoda ne
>geenit. Siinä missä ilmaan heitetty
>sukkapuikko VOI jäädä tuhat kertaa
>peräkkäin kärjelleen. Kohinan seasta
>todella VOI erottua järjestystä tai
>muodostua algoritmi. Mutta empiriaan:
>Mikä on se havaintosi luonosta, joka
>pakottaa ajattelemaan, että luonto
>todella KOOSTUU spontaanisti
>kärjelleen jäävistä sukkapuikoista?

En ota ollenkaan kantaa abiogenesikseen. Se ongelmat eivät kovin läheisesti liity neurologiaan ja mielen teoriaan. Elämän synnystä on liian vähän tietoa, ihan on turha ottaa vakaumuksellisia asenteita ihan periaatteesta.


>Toimivia >mahdollisia yhdistelmiä on
>>tähtitieellinen lukumäärä.

>Toimivia mahdollisia
>nukleotidijärjestyksiä kromosomeissa
>ei todellakaan ole tähtitieteellisiä
>määriä. Itse asiassa edes nykyiset
>eivät toimi läheskään virheetömästi.

Nyt ei mennyt perille, mitä tarkoitin. Tarkoitin sitä, että samat geenit voivat tuottaa _hyvin_suuren_ lukumäärän_ mahdollisia vastasyntyvän lapsen aivojen neuronikytkentöjä, jotka silti toimivat ihan hyvin. Geneettinen tieto ei sisällä (bitit eivät riitä) karttaa ihmisen keskushermostosta vaan ainoastaan algoritmin, joka luo keskushermoston. Jä tämä algoritmi on kaukana deterministisestä.


>Miksi mikä tahansa ns.
>tautiperintöön kuuluva geenivirhe
>johtaa aina lajin säilymisen kannalta
>haitalliseen muutokseen fenotyypissä?
>Missä ovat ne tähtitieteellisen
>lukuisat "superihmiset",
>joita nämä resessiisisyyssuojan
>murtaneet mutaatiot ovat saaneet
>aikaan?

En ymmärrä mihin tämä liittyy.

>

>Lisäksi
>>aikuisten aivojen päätöksenteko ja
>>kehittyneen päätöksenteon perusta,
>>mielikuvitus, ovat hyvin kohinasta
>>riippuvaisia prosesseja.

>Jos sinulle heitellään eteen
>kirjahyllystä eepoksia satunnaisesti,
>kyse ei todellakaan ole vielä mistään
>kohinasta. Pitäisi heitellä kirjaimia,
>myös kiinankielisiä. Ja sekaan
>vaikka hiekkaa tai torakoita;)

>Aivoston "kohina"
>psykologisessa mielessä merkitsee
>vähintään psykooseja(skitsofreniaa),
>käytännössä vakavia aivorunkotasoisia
>funktiohäiriöitä(hengityspysähdys) ja
>(kortikaalista)dementiaa.

Ehkä psykologisessa mielessä, mutta ei neurolobiologisessa mielessä. Aivojen signaalit ovat analogis-digitaalis-kemiallisia. Digitaalisia vain siinä mielessä, että aktiopotentiaalin voimakkuudella ei ole väliä. Se joko tapahtuu tai ei tapahdu tietyllä hetkellä, tietyssä paikassa. Siis nolla tai yksi. Mutta signaalit ovat analogisia kaikissa muissa mieleissä, eteenkin ajoituksellisesti. Hermopulssien prosessoinnin kannalta niiden ajoitus on hyvin tarkka juttu ja pienetkin poikkeamat ovat oleellisia. Ja kaikissa analogissa järjestelmissä, parhaimmissakin hifi-laitteissa, on aina kohinaa. Aivoissa todella paljon, kuumeisella vieläkin enemmän: houreet alkavat. Kohina ilmenee esim. signaalien kulkuaikojen hajontana ja synaptisen viiveen hajontana. Ja nämä vaikuttavat mm. mielemme harhailuun ja mm. siten päätöksiimme.


>Kyllä me katsellaan mielessämme
>jotain "hyvin editoituja dvd-
>tallenteita", vaikka se ehkä
>kohinalta tuntuukin.

>Itse kohinan
>>perusta, lämpökohina ja sen alla
>>edelliseen korreloituva kvanttikohina,
>>on minun maailmankuvassani
>>pohjimmiltaan epädeterministinen.

>Mutta sehän riippuu määritelmästä.
>Jos on olemassa jokin perustava
>alkeistapahtuma, jota
>"alemmas" hierarkiatasolla
>ei pääse, niin sitä vasta kai
>voitaisiin kutsua aidosti
>satunnaiseksi. Tai sitten(mikä olisi
>minusta järkevämpi oletus) aidosti
>deterministiseksi.

>>Tämä tietysti vaikuttaa käsitteen
>>"vapaa tahto" olemukseen,
>>vaikka itse käsite lieneekin
>>historillinen kielen tasolla oleva
>>filosofinen virhe.

>Olet siis sitä mieltä, että vapaan
>tahdon reduktio aivokemiaksi on enää
>viimeistä PET-tulkintaa vailla?

Ei, vapaa tahto on niin epämääräinen käsite, että sitä ei välttämättä tarvitse mitenkään redusoida mihinkään.

>Entä jos mennäänkin reduktiossa
>aivan "väärään" suuntaan,
>ja jokainen
>"emergenssitaso" ja lopulta
>itse kvanttikohinakin osoittautuu -
>vapaan tahdon ilmaukseksi? En tiedä,
>mutta siinä ainakin olisi tieteelle
>vallankumousta kerrakseen!

Niin, voipi olla.

>>Minusta on hellyyttävän juhlallista
>>nimittää sitä emergenssiksi, jos
>>asianmukaisilla laskennallisilla ja
>>muilla resulsseilla varustettu
>>"siemenäly" hurahtaa
>>useimmissa tapauksissa käyntiin
>>ongelmitta lapsen kotiutuessa
>>synnytyslaitokselta.

>Maallikoille esiintyvät vain
>ongelmattomat hurahtamiset. Muut
>säilötään laitoksiin. Tai kaavitaan
>pois jo siellä synnytyslaitoksella.
>Tuon laskennallisen siemen-munasolu-
>joulusadun suostun lukemaan
>lapsilleni vasta kun sen synteettinen
>algoritmipohjainen tuloste kävelee
>vastaani Espalla. ;)

>

>>"Vaaripuolena" seuraan
>>parhaillaan tätä jännää
>>tapahtumaketjua.

>Ou! No onneksi olkoon isoisille!
>Jotkut ne ehtii....

>>Tasot ovat täysin >
>>reduktiivisia, siis että tietoisuus >
>>johtuu biolokemiallisessa mielessä >
>>viime kädessä aistiärsykkeistä(syöte)
>>>plus neurokemiasta(syntaksi). >
>>Semantiikka, tietoinen ajattelu tai >
>>vapaa tahto, ovat vain nimityksiä, >
>>tutkimuksen työkaluja, joilla >
>>annetaan raamit ja käsitteen mielen >
>>ja "mielijoukkojen" >
>>tutkimiskategorioille, kuten >
>>psykologialle ja sosiologialle.

>>Suunnillleen noin.

>Jaha. Olisi kyllä toivonut edes
>hiukan nikottelua.

>

>>>Jompi kumpi on oikeassa. Vai onko? >
>>Onko olemassa vielä kolmas >
>>mahdollisuus? Sellainen, jossa >
>>tietoinen tapahtuma on SYY >
>>"alemman hierarkiatason" >
>>ilmiöille tai jossa >
>>"emergenssikynnyksiä" on >
>>vain yksi: intentio(aikomus, akti, >
>>toiminta).

>>Jotakin hieman konkreettisempaa,
>>kiitos.

>Valitan. On vain intuitiivista
>spekulaatiota. Ja formaalien
>järjestelmien
>"epätäydellisyyslauseita",
>jotka kertovat, että mielen eri osa-
>alueita voi kyllä yrittää komputoida,
>mutta lopullinen bitti-ilmaus
>itsetietoisuudesta jää yhtä
>puutteelliseksi kuin lumiukon kuvaus
>itsestään veden kidealgoritmin
>funktiona.

>>>miksi mielen prosesseja on >
>>mahdollista tutkia käyttämällä juuri >
>>samoja mielen prosessseja?

1. Esim hiirellä on tuskin mitää käsitystä omasta mielestään.
2. Laboratoriokädellisten (esim gorilla Koko) kommunikaatio paljastaa, että he kyllä omalla tavallaan tiedostavat persoonansa olemassaolon.
3. Lähes kaikki ihmiset ymmärtävät mielen käsitteen ja osaavat tehdä eron oman yksikkömielensä ja kaverin mielen välillä.
4. Fiksuimmat ihmisyksilöt pystyvät kehittyneeseen analyysiin mielen ominaisuuksita hyödyntäen toisten aivoituksia ja tutkimustuloksia.
5. En näe kovin ihmeellisenä ekstrapolointina, että skaala ei lopu tähän. Parin kymmenen vuoden kuluttua "keinotekoinen superäly" pystyy todennäköisesti vielä parempaan.


>Jätin tuon lopun vielä provona
>näkyviin. Sekö outo yhteensattuma
>myös on siis silkkaa kohinaa?


"Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215316 , RK , 24.09.2006 01:28:36 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215321 , sipuli1 , 24.09.2006 01:28:41 ]
        hyvä video   [ 215329 , peilikuvasi , 24.09.2006 01:28:49 ]
            Re: hyvä video   [ 215368 , RK , 24.09.2006 01:29:28 ]
        Peilisoluhöpö käsitelty palstalla persteellisesti   [ 215367 , RK , 24.09.2006 01:29:27 ]
            vai että persteellisesti   [ 215373 , MorbusP , 24.09.2006 01:29:33 ]
                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215377 , RK , 25.09.2006 01:29:37 ]
                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215387 , MorbusB , 25.09.2006 01:29:47 ]
                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215393 , RK , 25.09.2006 01:29:53 ]
                            Re: vai että perUsteellisesti   [ 215432 , MorbusG , 25.09.2006 01:30:32 ]
                                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215436 , RK , 26.09.2006 01:30:36 ]
                                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215439 , MorbusG , 26.09.2006 01:30:39 ]
                                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215513 , 21x666 , 26.09.2006 01:31:53 ]
                                            Linkkiä tiskiin!   [ 215534 , RK , 27.09.2006 01:32:14 ]
                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215619 , MorbusG , 27.09.2006 01:33:39 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215625 , 21x666 , 27.09.2006 01:33:45 ]
                                                        RK, selityksiä tiskiin!   [ 215637 , <o_o> , 28.09.2006 01:33:57 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215699 , RK , 28.09.2006 01:34:59 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215708 , VIK , 29.09.2006 01:35:08 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215804 , RK , 30.09.2006 01:36:44 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215825 , VIK , 01.10.2006 01:37:05 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215860 , RK , 02.10.2006 01:37:40 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216180 , VIK , 06.10.2006 01:43:00 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216187 , RK , 06.10.2006 01:43:07 ]
                                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216208 , 21x666 , 06.10.2006 01:43:28 ]
                                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216266 , RK , 07.10.2006 01:44:26 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215713 , 21x666 , 29.09.2006 01:35:13 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215805 , RK , 30.09.2006 01:36:45 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215814 , 21x666 , 30.09.2006 01:36:54 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215817 , RK , 30.09.2006 01:36:57 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215826 , VIK , 01.10.2006 01:37:06 ]
                                                                            Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215846 , hehheh , 01.10.2006 01:37:26 ]
                                                                                Re: Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215862 , RK , 02.10.2006 01:37:42 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215859 , RK , 01.10.2006 01:37:39 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215857 , RK , 01.10.2006 01:37:37 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215328 , spkc , 24.09.2006 01:28:48 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215366 , Erkki-setä , 24.09.2006 01:29:26 ]
        Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215369 , RK , 24.09.2006 01:29:29 ]
            Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215386 , Erkki-setä , 25.09.2006 01:29:46 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215394 , RK , 25.09.2006 01:29:54 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215693 , RK , 28.09.2006 01:34:53 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215409 , JuSa , 25.09.2006 01:30:09 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215437 , RK , 26.09.2006 01:30:37 ]
            Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215479 , JuSa , 26.09.2006 01:31:19 ]
                Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215538 , RK , 27.09.2006 01:32:18 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215551 , JuSa , 27.09.2006 01:32:31 ]
                        Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215582 , RK , 27.09.2006 01:33:02 ]
                            Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215599 , JuSa , 27.09.2006 01:33:19 ]
                                Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215610 , RK , 27.09.2006 01:33:30 ]
                                    Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215643 , JuSa , 28.09.2006 01:34:03 ]
                                        Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215702 , RK , 29.09.2006 01:35:02 ]
                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215665 , JuSa , 28.09.2006 01:34:25 ]
                                        Re:Missä tänään mennään   [ 215703 , RK , 29.09.2006 01:35:03 ]
                                            Re:Missä tänään mennään   [ 215717 , K.S. , 29.09.2006 01:35:17 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215725 , JuSa , 29.09.2006 01:35:25 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215753 , K.S. , 29.09.2006 01:35:53 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216043 , JuSa , 04.10.2006 01:40:43 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216099 , KS , 05.10.2006 01:41:39 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215790 , RK , 30.09.2006 01:36:30 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215728 , JuSa , 29.09.2006 01:35:28 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215791 , RK , 30.09.2006 01:36:31 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216021 , JuSa , 04.10.2006 01:40:21 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216188 , RK , 06.10.2006 01:43:08 ]
                                                                Re:Missä tänään mennään   [ 216220 , JuSa , 06.10.2006 01:43:40 ]
                                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 216268 , RK , 07.10.2006 01:44:28 ]
                                                    "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215794 , RK , 30.09.2006 01:36:34 ]
                                                        Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215904 , JuSa , 02.10.2006 01:38:24 ]
                                                            Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215948 , RK , 03.10.2006 01:39:08 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215787 , RK , 30.09.2006 01:36:27 ]
                                                    Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215802 , K.S. , 30.09.2006 01:36:42 ]
                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215807 , RK , 30.09.2006 01:36:47 ]
                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215808 , K.S. , 30.09.2006 01:36:48 ]
                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215822 , RK , 01.10.2006 01:37:02 ]
                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215840 , K.S. , 01.10.2006 01:37:20 ]
                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215864 , RK , 02.10.2006 01:37:44 ]
                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215942 , KS , 02.10.2006 01:39:02 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215949 , RK , 03.10.2006 01:39:09 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215950 , RK , 03.10.2006 01:39:10 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215983 , KS , 03.10.2006 01:39:43 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216058 , RK , 04.10.2006 01:40:58 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216063 , RK , 04.10.2006 01:41:03 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215951 , RK , 03.10.2006 01:39:11 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215978 , KS , 03.10.2006 01:39:38 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216092 , RK , 05.10.2006 01:41:32 ]
                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216168 , KS , 05.10.2006 01:42:48 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216183 , RK , 06.10.2006 01:43:03 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216264 , KS , 06.10.2006 01:44:24 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216275 , RK , 07.10.2006 01:44:35 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216280 , RK , 07.10.2006 01:44:40 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216186 , RK , 06.10.2006 01:43:06 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216311 , KS.(palstahistorian.pisin.viesti , 07.10.2006 01:45:11 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216315 , RK , 08.10.2006 01:45:15 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216331 , KS , 08.10.2006 01:45:31 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216339 , RK , 09.10.2006 01:45:39 ]
                                                                                                                    Emergenssejä, systeemitasoja ja sokraattista ironiaa   [ 216351 , KS , 09.10.2006 01:45:51 ]
                                                                                                                        Re: Emergenssejä, systeemitasoja ja heijastuteoriaa   [ 216387 , RK , 10.10.2006 01:46:27 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216341 , RK , 09.10.2006 01:45:41 ]
                                                                                                                    Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216352 , KS , 09.10.2006 01:45:52 ]
                                                                                                                        Re: Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216388 , RK , 10.10.2006 01:46:28 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216316 , RK , 08.10.2006 01:45:16 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216334 , KS , 08.10.2006 01:45:34 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216342 , RK , 09.10.2006 01:45:42 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215554 , MPH , 27.09.2006 01:32:34 ]
                        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215611 , RK , 27.09.2006 01:33:31 ]
                            Re: Asiasta toiseen   [ 215627 , MPH , 27.09.2006 01:33:47 ]
                                Re: Asiasta toiseen   [ 215704 , RK , 29.09.2006 01:35:04 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215727 , MPH , 29.09.2006 01:35:27 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215765 , T.G.G , 29.09.2006 01:36:05 ]
                                        Re: Asiasta toiseen   [ 215801 , RK , 30.09.2006 01:36:41 ]
    ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215546 , RK , 27.09.2006 01:32:26 ]
        Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215716 , K.S. , 29.09.2006 01:35:16 ]
            Pieni korjaus edelliseen   [ 215718 , K.S. , 29.09.2006 01:35:18 ]
            Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215800 , RK , 30.09.2006 01:36:40 ]
                Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215810 , K.S. , 30.09.2006 01:36:50 ]
                    Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215824 , RK , 01.10.2006 01:37:04 ]
                        Onko ajattelulla kielioppia   [ 215836 , K.S. , 01.10.2006 01:37:16 ]
                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215865 , RK , 02.10.2006 01:37:45 ]
                                Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215939 , KS , 02.10.2006 01:38:59 ]
                                    Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215952 , RK , 03.10.2006 01:39:12 ]
                                        Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215994 , KS , 03.10.2006 01:39:54 ]
                                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 216093 , RK , 05.10.2006 01:41:33 ]
        Kriittisiä tekstejä Libetin kokeista   [ 216309 , RK , 07.10.2006 01:45:09 ]