Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä

RK, 10/6/2006 1:43:03 AM, 216183

KS kirjoitti 05.10.2006 (216168)...

>RK kirjoitti 05.10.2006 (216092)...

>>KS kirjoitti 03.10.2006 (215978)...

>>On vain erilaisia
>>lähtökohtia(maataloudessa ja
>>tekniikassa ym, sekä toisaalta
>>sosiaalisessa kanssakäymisessä),
>>joiden ympärille ajattelevat
>>persoonat SOPIVAT tietyt pelisäännöt.

Silloin kun sovitaan, "sovitaan", juntataan, äänestetään, soditaan "pelisäännöistä", "rooleista", "omistuksista" jne. ei "muodosteta yhteiskuntaa", vaan VALTIOTA ja sellaisia POLIITTISIA entiteetejä, jotka ovat nykyaikaisessa yhteiskunnassa valtion (kunnan, yliopistolaitoksen, valtionkirkon jne.) alaa.

Ns. "yhteiskutasopimuteorian" kannattajat sotkevat tahallaan näitä käsitteitä, koska heidän teoriansa on tosiassa VALTIOSOPIMUSTEORIA, jotta siinä olisi jotakin todellista järkeä. Siloinkin se on väärä historallisena teoriana siitä, mistä valtio on tulossa, mutta sen ei tietenkään tarvitsisi silti olla vältämättä väärä teoria filosofisesti siinä edellistä tärkeämmässä mielessä, että MINNE SE ON MENOSSA.

Tämäkin on kuitenkin paitsi poliittinen myös tieteellinen kysymys. Valtio ei ensinkään ole siihen suuntaan menossa juuri nyt varmaan missään, ja sitten jos se siihen päämäärään asti kuitenkin menee, herää kysymys, tarvitaanko sitä valtiota väkivaltakoneistona sen jälkeen enää lainkaan (vaan sen voivat korvata esimerkiksi kansalaisjärjestöt).

>>Sopiminen lähtee YKSILÖN
>>kokemusmaailmasta, ei laskeudu sinne
>>jostain ylväästä yläkäsitteestä.
>>Mistä tuo kokemusmaailma on
>>ytimeltään peräisin, ei tietenkään
>>tällä tule selväksi. Ehdotatko, että
>>se on peräisin joistain vielä
>>tuntemattomasta "talouden ja
>>teknologian
>>muuttujakontekstista"?

Yksilö on yhteiskunnan ja yhteiskunta yksilöiden tuote. Kokonaisuutena yhteiskunta on osaansa yksilöön nähden dialektisesti määräävä, mutta yhteys ei ole yksipuolinen.

"Sopiminen" lainausmerkéissä tai ilman on politiikkaa "taistelua vallasta valtiossa" (ainakin yhtenä momenttinaan. "Valtion tuote" yksilön ei kovin suuressa määrin tarvitse olla.

>Minä
>>sanoisin, että tuo konteksti on vain
>>YHTÄ KUIN "itsenäisten
>persoonien
>>sosiaalinen projektio".

>Se on tilanteesta kiinni, kumpi on
>kulloinkin edellä, esimerkiksi tiede
>vai "kokemusmaailmojen
>summa".

>Tieteen tehtävä oli olla edellä,
>muuten siitä ei ole todellista hyötyä,
>varsinkaan "tavalliselle
>kansalaiselle".

>------Ymmärsitkö ylläolevan
>väitteeni, ettei yhteiskunta olisi
>enempää kuin itsenäisten persoonien
>sosiaalinen projektio?

Olen asiasta eri mieltä, ja katson, että olet sekoittanut käsitteellisesti ´yhteiskunnan´ ja oman valtioihanteesi.

Kaikki ihmisten touhu on "yhteiskuntaa", mutta kaikki ei ole politiikkaa. Esimerkiksi tiede ei ole politiikkaa.

>Siitä
>nimittäin seuraisi toinen väitteeni,
>ettei tiili voi olla tiilitalon
>funktio tai ominaisuus, vaan tiilelle
>on oltava olemassa tarkoitus
>tiilitalon osana - joka tarkoitus ei
>loogisesti voi olla peräisin siitä
>kaikkien
>"tarkoitustoteutumien"
>joukosta(tiilitalosta).

Tiilen yhteiskunnallinen perusfunktio on "tiilitalon osana oleminen". Siksi niitä on tehty.

>Lauseen
>kirjaimet eivät saa merkityksiään
>lauseen semanttisesta viestistä, vaan
>lause on tiettyjen kirjainten tietyn
>järjestyksen funktio, joka
>lause(merkitys) ei enää heijastu
>"takaisinpäin" niihin
>kirjaimiin.

Sanat ovat merkitystensä konventionaalisia signaaleja, merkkejä, symboleita. Niiden merkitys on käsite. Ja käsitteellä on sekä psyykkinen representaatio että objektiivinen kohde (joiden tulisi vastata toisiaan), joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

>Kuten
>numerojärjestelmässämme luvun 23
>kakkonen saa itseisarvostaan
>poikkeavan arvon, koska numeroiden
>järjestys on osa luvun merkitystä.

Sosiaalinen merkkijärjestelmäsopimus.

>Kun luku "puretaan"
>numeroikseen, kakkonen menettää tuon
>semanttisen merkityksensä.

Silloin se on oikeastaan "purettu väärin" lukuna.

Merkintä on purettu merkeikseen. Eri asia. Myös 23 on ´luku´ siinä kuin 2 tai 7.

>Numerot
>eivät ole lukujen funktioita, vaan
>tasan päinvastoin.

Numerot ovat lukujen symboleita. Sellaisille koko ajattelumme ja mm. myös tahtomme ja tietoisuutemme rakentuvat.

Jos ja kun väität
>vastaan, käytä, jos voit, tuota
>numero- tai kirjain-lause-analogiaa.

"Luku" ei ole "koodinsa funktio", vaan luku on objektiivinen entiteetti, dialektisen kategoriaparin ´laatu ja määrä´ tuon jälkimmäisen , väistyvän "resessiivisen" komponentin ilmentymä.

>>>Esimerkiki taloudelliset lait >
>>hinnanmuodostuksessa eivät ole >
>>säädettyjä, säädetyt lait ovat >
>>erikseen.

>>-----No, kukahan ne markkinalait
>>mahtaa "säätää"?

>Ne seuraavat mm. sen tyyppisistä
>välttämättömyyksistä, että työn on
>tuotettava enemmän kuin kuluttaa.

>-------Ja kukahan senkin
>"luonnonlain" on mahtanut
>feodaaliyhteiskunnan aamussa havaita
>tuottavan parhaan katteen
>liiketoimilleen?

Ei silloin laskettu katteita, vaan rajalinjojen siirtymisiä ja vasalliussuhteiden muutoksia, kuka kenellekin maksoi kuinka paljon veroja jne. Ja kenen uskonto levisi ja kenen vetätyi. Nuo asita riippuivat työn jateknologian hyödyntämisestä, vaikka sitä ei päältä huomannut senkään vertaa kuin tilikirjasta.

Islamin nousu oli muuten feodaalinen vallankumous.

Ainoa, joka laski katteita ja myyntivoittoja ja kääri liikepääomia oli Muhammedin kapitalsitivaimo Khadidzha. Sitten sekin taito unohtui vuosisadoiksi.

>Miten niin muuten
>tuotettava enemmän? Tuohan koskee
>vain ansiotyötä ja vain työnantajan
>näkökulmaa.

Tarkasti otten täysin omillaan olevankaan ei kannata tehdä sellaista, joka pitkässä juoksussa syö enemmän kuin tuottaa. (Mutta tässä ei parane olla lyhytnäköinen.) Kaikki syömisen ja sellaisen yli menevä perustuu LISÄTUOTTEILLE, jotka ovat erotus tehtyjen työtuntien ja NIIDEN TUOTTAMISESKI TARPEELLISTEN työtuntien välillä.

>Taloudelliset arvot mittavat viime
>kädessä työmääriä.

>-------Mutta molemmat ovat ihmisen
>tuotteita, joten koko puhe talouden
>itseisarvosta on olkiukko.

Kyse ei viime kädessä olekaan talouden itseisarvosta, joka on ennen kaikkea työn tulosten jakamista

>Jos sinulla on rahaa ja minulla leipää ja
>vielä jos hinnasta sovitaan, niin
>missä on se ylhäältä annettu talouden
>fundamentti, joka määrää, mitä
>tapahtuu?

Minä en osta sitä leipää mihin hintaan tahansa, vaan haen sitten vaikka metsästä syötävää.

>Mikä tuossa kaupassa ei
>muka selity ilman viittauksia
>tuotantoteknologian mysteereihin?

Kyllä siinä hinta voi nousta sarjatuotantotekniikan määräämää suunnattomasti korkeammaksi. Mutta jokin raja kuitenkin on. Joskus 90-luvulla yhden leivän hinnalla saikuuden leivän aineet ilman työ-"ainetta", mutta silti ei kannattanut leipoa (ellei ollut jokin tosi iso porukka), paljon kannattavampiakin tapoja oli käyttää aikaansa.

>Anteeksi, jos alan kärjistää.

>Teknologia muuten kehittyessään
>ALENTAA eikä suinkaan nosta
>konkreettisten tuotteiden arvoja.

>------Jaa, eiköhän leivänkin hinta
>ole reaalisesti samalla tasolla kuin
>jo vesimyllyjen aikana. Meille
>käsityöläisille ainakin.

Varmaan suurin piirtein.

Ja ulkomailla toimivan palkkasotilaan vuoden palkalla puhtaana saa Hämeestä pientilan,niin kuin jo 1600-luvulla.

Mutta nuo eivät ole eniten muuttuneita tuotteita, vaan pikemminkin vähiten.

>>Itsekseenkö ne asuntojen hinnat
>>täällä Hesassakin ovat nousseet
>>pilviin? Muistatko, miten kupla
>>viimeksi v 90 saatiin
>>puhkeamaan(Erkki Liikanen muuten)?
>>Varsin humaani prosessi, joka oli ja
>>on jäljitettävissä alkeispsykologiaan.

>> Se on jäjitettävissä virheellisiin
>talousteoriohin ja sokeaan
>"eurohurmaan". Ja tyhmiin
>poliitikoihin.

>------Jaha taas; mikähän
>talousteoria auttaisi ahneita
>gryndereitä vastaan? Eikä Erkki
>Liikanen tyhmästi toiminut sanoessaan,
>että nyt, hyvät suomalaiset, on aika
>kerta kaikkiaan kieltäytyä maksamasta
>älyttömiä ylihintoja. Tehosi kuin
>rikkihappo torakoihin. Mutta kun
>teoriat ei toimi, niin millä
>PSYKOLOGIALLA tämä nykyinen kupla
>saataisiin puhki ja kansalle halpoja
>kämppiä?

En osaa rakennusinsinöörinäkään sanoa. Minä epäilen että siellä pohjalla on ennen kaikkea tonttimaan hintakupla.

Täällä Hervannassa ollaan rakentamassa meidän taidekeskustamme ympäristö täysin umpeen. Se kupla on taas peräisin niiden naapureiden hinnoista jotka laskevat...Onneksi meikäläisen luukku on ulkorajalla ja kanjonin laidalla. Itse asiassa minä arvasin tämän silloin kun ostin sen.

>>>§§§§§§§§§§§ Ovatko moraalilait >
>>objektiivisia,

>>>Mielestäni voivat olla, mutta >
>>välttämätöntä se ei ole, vahvassa >
>>merkityksessä. Heikossa ne ovat >
>>objektiivisia: ne on sosiologisesti >
>>ym. tutkittavissa ja havaittavissa >
>>yksilön puheissa ja käyttäytymisessä.

>>------Tarkoittanet markkinalakejakin
>>varmaan "heikosti
>>emergenteiksi"?

"Uutta emergenssitasoa" siinä mielessä kuin minä sanaa käytän, ne eivät edusta. Ne varmasti "redusoituvat johonkin" ihmisen toiminnan välityksellä. (Mutta EIVÄT esimerkiksi biologiaan: SE on kyllä armotta alemmalla emergenssitasolla.)

Taloudelliset lait ovat objektiivisia siinä mielessä, että esimerkiksi monopolien hintasopimukset eivät ole sama asia kuin taloudelliset lait, esimerkiksi hinnamuodostuslait. Monopolit voivat tehdä hintasopimuksiaan jossakin rajoissa, mutta eivät miten sattuu 8edellyttäen että ne samalla eivät ryhdy esimerkiksi sotilaallisiksi gangsteriorganisaatioiksi.

>Lähinnä. Markkinalakien muuttaminen
>ei ole helppoa, tuotteiden
>hinnatpyrkivät asettumaan työmäärien
>suhteiden mukaisiksi. Muussa
>tapauksessa yhteiskunta tai sitten
>jotkut monopolistit päättävät
>pitkälle, mitä ihmiset kuluttavat, ja
>kuinka paljon.

>-----Vaikka perustelin ne lait
>psykologiaksi, niin tarkoittanet,
>että niiden KUVAUKSEEN sopivat
>parhaiten muut käsitteet? Malthusista
>alkaen ja Linkolaan päättyen ja mitä
>siinä välissä nyt olikaan.

Niiden kuvaukseen sopivat parhaiten itse talouden käsitteet.

Eikä se ole "psykologinen" juttu muuta kuin joidenkin tuotteiden kohdalla, että mikä tuote markkinoilla voittaa.

Tuskin kukaan ostaa PSYKOLOGISISTA syistä Suomessa kiinalaisia tuotteita. (Jotkut saattoivat kyllä ennen ostaa amerikkalaisia tai neuvostoliittolaisia.)

>Sitä valtio kuitenkin joka
>tapauksessa aina jossakin määrin
>tekee.

>Ja on asioita, jotka valtion pitää
>hoitaa, koska yktyiset eivät pysty
>niitä hoitamaan. Yksi niistä on tiede.

>-------Siis perustutkimus ja
>taloudellisesti vähäarvoiset
>sovellukset.

Ennen kaikkea se perustutkimus.

Eikä ulkomaisten todellisten kärjessä etenevien kanssa pääse edes puheisiin muuten kuin sivuasioista jos ei ole jotakin olennaista vaikuttavaa omassa perstskussa. Suomaliset ovatkin korvanneet usein tieteessä mukana olon "sekundaarisilla aloilla" tunkemalla ulkomaisiin suuriin tutkimusprojekteihin TEKNISIKSI ALIHANKKIJOIKSI. Eikä haisuakaan onko projektilla mitään todellista perspektiiviä, vai ei. (Eikä siitä toki teknisen alihankkijan niin kauheasti tarvitsekaan välittää.)

>>No, onko edes
>>sosiaalisuus muuta kuin heikossa
>>merkityksessä ihmisen psykologinen
>>fundamentti?

>Se on sitä olemuksellisesti, yhtä
>vahvasti kuin aineenvaihdunta ja DNA
>ovat biologian fundamentit.

>------Ja mielestäsi joukko on sen
>alkioiden fundamentti. Matemaatikko
>ei ehkä hyväksyisi.

Sosiaalisen aivan keskeinen fundamentti on kieli. Se itsessään kumuloituu, kuten tiedekin, ja osin teknologia.

>>>$$talouslait teknologian >
>>johdannaisia,

>>>Näin sanoisin. Se on se peruskuvio.

>-------Siis pyörän paremmuus muihin
>konstruktioihin nähden muodostaa
>osaltaan EU-maiden verotuksenkin
>kulmakiven? Polttomoottori näkyy
>jotenkin yya-neuvottelujen
>perusteluissa?

Ei mennä suotta suin päin valtiolliselle, eikä ylivaltiolliselle tasolle...

>>-----No, minkä johdannaista on se
>>teknologia?

>Talouslait "kutsuvat
>esiin" uutta teknologiaa.

Ennen kaikkea teknologia on kuitenkin luonnon-, matemaattisten ja informaatiotieteiden johdaanaista, niiden sovellutusta.

Niiden edistyminen on nykyään myös teknologian edistymisen ensisijainen syy.

>------Jos yritysmaailmasta puhutaan,
>niin kyllä sitä kutsuu lähinnä
>osakkeenomistajien etu. Kunhan se yya-
>väki ensin saadaan pihalle.

Nyt kuuluu osakkeenomistajien ääni. Se on tämän meidän järjestelmämme sekä objketiivinen että juridinen laki. Heillä on valta.

Ja valtion byrokratia saa näppylöitä kaikesta mikä vähimmässäkään määrin uhkaa jäädä osakkeenomistajavallan ulkopuolelle. Se on "uhka järjestelmälle", olkoon se sitten vaikka taloudellisesti firmoista riippumaton perustutkimus.

>Tuo prosessi kehittyy
>vuorovaikutuksessa, ja
>vuorovaikutuksessa myös tieteen
>kanssa, mikä on valtion alaa. (Jos
>valtio jotakin tehtävistään ymmärtää.)

>-------Se vuorovaikutus taas
>rajoittuu kahden intressipiirin, työn
>antajien ja tekijöiden,
>välinearvoisiin pyyteisiin.

Se on tämä "kolmikanta".

Se taas EI OLE mikään objektiivinen lainalaisuus kapitalismissa. Se on ay-gangsteri Benito Mussolinin vallanliepeille päästyään kehittelmän korporatiivisen yhteikuntamallin variantti.

Se ei tule laajemmin leviämään muualle, koska se syö "neljänsien osapuolten" elin- ja työntekomahdollisuudet.

Ja TUPOsta seuraa "PAPOA" ja "TIPOA", vain pari mainitakseni.

>-----Nyt sinä manaat esiin turhaan
>jotain hienoa lakikokoelmaa, kun oman
>voiton pyynti (tai puhdas uteliaisuus,
>kuten tieteessä)selittävät
>taloudessa kaiken.

Myös Konsultti Konkan vierailut?

Konsultti Konkka pitää tosiasiassa kapitalismia pystyssä, eikä "hillitön onavoitonpyynti": kapitalistin on ehdottomasti "pyydettävä voittoa", ja hänen on saatava sitä KESKIMÄÄRÄISTÄ ENEMMÄN, sillä nollasta keskimääräiseen voittoa tuottavat ovat putoamisputkessa PÄÄOMAMARKKINOILTA.

Ja suurille yliopistoillekin voi sitten piipahtaa Iso Konsultti käymään, jos ne kapitalisoidaan. (Esimerkiksi vaikka sinne - Turkuun...;-)

>>>$$ja vielä juridiset lait yksistään >
>>poliitisia?

>>-----
>>"Poliittinen"(teknisessä
>>mielessä) voi yhtä hyvin olla laki,
>>joka laaditaan luonnonolojen
>>pakottamana. Se lienee silloin
>>selvästi ei-puoluepoliittista
>>politiikkaa.

>-------Kuten se, että vain
>jäsenkirjaa vastaan saa
>kaupungintalolta leipää? ;)

>Polittisesti pyritään säätämään
>välttämättömätkin lait.

>vaikka ne eivät varsinaista
>polittiikkaa olekaan, kuten vaikka
>peruskoululait.

>-------Kaikki on politiikkaa. Koulu-
>instituutio on perusopetuksen
>tarpeellisuuden sanelemaa
>"logistista"(toteuttavaa)
>politiikkaa. Huomaa nyt, että tarpeen
>sanelee ihminen, ei mikään hänestä
>riippumaton "laki".

Peruskoulun välttämättömyyden sanelevat välttämättömyydetkin. ja ne ovat erilaisia kui sata vuotta sitten.

>>>§§§§§§§§ Sekin on peräisin >
>>humaaneista "arvoista", >
>>tarkemmin innovatiivisuudesta, >
>>mukavuudenhalusta ja itsekkyydestä. >
>>Talouden "lait" sanelee se,
>>>joka taloutta rakentaa ja käyttää.

>>>Ei se kaikkia yksin sanele.

>>>Enempikin se sanelee JURIDISET lait >
>>jotakin kautta, vaikka kuinka olisi >
>>olevinaan poliittinen >
>>"demokratia".

>>-----Jos tuo on totta, ihmisellä ei
>>ole muuta mahdollisuutta kuin
>>markkinatalous.

>Markkinatalous ei pelaa kaikissa
>asioissa: ei tieteessä

>-----Eikö? Sitä tutkitaan, mitä
>tilataan.

Ja saadaan sellaisia "tuloksia" kuin rahoittaja vinkaa silmää?

Se ei ole tiedettä. Joka todellisuuessa myöskään edistäisi teknologiaa.

>Havainnot tulkitaan, kuten
>tiedeyhteisö olettaa niitä haluttavan
>tulkita (tai kuten se itse mielellään
>näkisi niitä tulkittavan)

´Tiedeyhteisö´ funktionaalisena käsittenä MÄÄRÄYTYY ´TIETEESTÄ´, eikä päin vastoin...

Perututkimuksessa ei voida tehdä kapitalistista "rakennusurakkaa", että "selvitä tämän toitaiseki kenenkään ratkaisemattoman perustutkimuskysymyksen tuohon ajankohtaan mennessä tällä rahalla. Tulokset jäävät MAKSAJAN "yksityisomaisuudeksi".

Tuossa on useita kohtia jotka eivät ns. skulaa: jos tulos tiedetään ennakolta, se ei ole määritelmällisesti ainakaan perustutkimusta. Perustutkimuksen tuloksia ei voida ennustaa, siten kuin rakennusurakan. tieteelinen tieto ei voi olla kenenkään ykstyisomaisuutta. Jne.

Tämä taas ei tarkoita, etteikö kapitalismi voisi pelata rakennusteollisuudessa.

>, ei oikeuslaitoksessa.

>------Lienet kuullut, miten
>rikostuomiot vaihtelevat täysin sen
>mukaan, mitä Iltsikassa viime aikoina
>on kirjoitettu ko asiasta.

En ole kauheasti seuraanut asiaa.

Tuskin asianajajat kuitenkaan maksavat iltiksille tietyntyyppisestä uutisoinnista. Enempi arveluttavat kustantajan poliittiset (ja uskonnolliset) päähänpinttymät.

Hyvä kuitenkin kun kirjoitetaan rikosasioista.

Esimerkiksi entisessä NL:ssa ei paljon kirjoiteltu, ei varsinkaan käsittelyvaiheissa.

>Eivätkä nämä voi eikä niiden pidä
>myöskään ottaa lähtökohdakseen
>"yritysten etua" vaan
>ihmisen ja ihmiskunnan edut.
>Yritykset on yksi hallinnollinen
>malli muiden joukossa.

>------Ja media on kaiken hallinnon
>ohjauksessa monopoliasemassa, niin
>mallina kuin käytännön toimijana.

Valtiollista mediaa pitäisi koskea suurin piirtein samat säännöt kuin yliopistoja ja koulujakin.

Muuten kaikki lakkaavat uskomasta mitään mediaa.

Yksityinen media voi sitten rellestää.

>>Yritä ostaa halvalla
>>ja myydä kalliilla. Jos käy
>>päinvastoin, olet sisäistänyt
>>markkinat lakeineen huonosti ja
>>joudatkin syrjäytyä.

>>Sanoisin, että markkinatalous on
>>tila, jossa ihmisen ahneus ja
>>itsekkyys saadaan edes jonkinmoiseen
>>säätelyyn, kun taas kapitalismissa
>>enemmistön kurjuus on jo
>>peruuttamattomasti alkanut.

>Eivätkö nuo ole synonyymit
>huomattavan pitkälle?

>-----Olisivat, ellei olisi
>kilpailuvirastoa ja
>kuluttajajärjestöjä. Ovat varmaan
>esim. koko Etelä-Amerikassa.

>> Mikään
>>vaihdantalogistiikan IDEAALI
>>markkinatalous ei silti suinkaan ole.
>>Kommunismi voisi ehkä olla - mutta
>>kahdella edellytyksellä: sen olisi
>>perustuttava vapaaehtoisuuteen JA
>>ihmisen olisi päästävä itsekkäistä
>>motivaatioistaan.

>Tuo jälkimmäinen ei ole välttämätöntä.
>
>-----On se, jos mieli saada
>kommunismi missään enää toimimaan,
>siis muuallakin kuin P-Koreassa.

Motivaatiot ovat "itsekkäitä", myös esimerkiksi tieteelliset. Ei niiden silti tarvitse olla "muilta pois".

>Eivät kaikkien "itsekkäät
>motivaatiot" nytkään suhtaudu
>rahaan. Ja "itsekkäät
>motivaatiot" VOIVAT OLLA myös
>hyödyllisiä.

>------Oikein suunnattuina toki.
>Mutta vapaan valinnan tehtävä on
>juuri tuo tietoinen intressien
>suuntaaminen pois sellaisesta, mistä
>on toisille suoranaista vahinkoa.
>Mielestäni tässä on muuten perusero
>ihmisellä ja simpanssilla. Minä
>panisin sen vapaan tahdon juuri tähän
>väliin.

>>Kumpikin on
>>reaalinen mahdottomuus, kuten
>>tiedämme lähihistoriasta.

>Kapitalismi alkaa myös usein saada
>mahdottomia piirteitä.

>-----Kunhan ei johda anarkiaan,
>jossa pyssyn omaava omistaa
>"tuotantovälineet", ja joka
>on tavallaan barbaarisin ja
>primitiivisin
>"kapitalismin" muoto.

Se on pitkälle ollut sitä kaiken aikaa, erityisesti diktatuureissa.

>Sen
>alemmas ei kai kulttuuri voi vajota.

>(Feodalismista puhumattakaan.)

>--------Alemmaskin pääsee. Muista
>varhaisemmat valloituskulttuurit,
>joissa naisen, lapsen tai heikomman
>asemasta ei tarvinnut edes
>keskustella. Heidät kun raiskattiin
>ja tapettiin, jos sattuivat olemaan
>vihollisheimoa.

Eli edistystäkin on tapahtunut. Varsin huomattavaa.

>>>$$Kyllä niitä käytetään >
>>taloudellisen vallan peittonakin, se >
>>on totta, mutta ei niistä pääse eroon
>>>vain "julistamalla ne >
>>olemattomiksi". Ainoa todellinen
>>>keino on keksiä parempi systeemi >
>>tilalle, jos "ei pidä" >
>>niistä laeista.

>>>§§§§§§ Ei ihminen omaa luontoaan voi
>>>julista olemattomaksi.

>>>Ihmisellä ei ole syntyjään >
>>"taloudellista luontoa".

>>----On hänellä tarpeet. Ne voidaan
>>tyydyttää markkinataloudessa vain
>>vaihdantavälineillä. Jo alkeellinen
>>markkina on juuri tämä
>>"taloudellinen luonto"(tai
>>niiden "yhteisö").
>>Vastasyntyneen primaaritarve on ruoka,
>>ja koska sitä saa helposti
>>huutamalla, ei muita
>>"taloudellisia luontoja"
>>siihen hätään tarvita eikä kehity.

>Joo, mutta tarpeet kehittyvät
>historiallisesti tekonologian ja
>taloudenmukana: ei tästä ole kuin
>relu kymmenen vuotta, kun kenelläkään
>ei vielä ollut "internet-
>yhteyksien tarvetta".

>------Joka tarve on yhtä kuin
>inhimillinen tarve kommunikoida
>yhdistettynä inhimillisen
>uteliaisuuden tarpeen tuottamaan
>teknologiaan. Occamin partaveitsi!
>Reduktio rulaa, kunnes toisin tod

Se voi olla vaikka tieteentekemisenkin tapa.

Ja tekee pelkän olemaasa olevan tiedon jakamisen ja järjestelemisen vanhentuneeksi elinkeinoksi, professoreillekin.


"Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215316 , RK , 24.09.2006 01:28:36 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215321 , sipuli1 , 24.09.2006 01:28:41 ]
        hyvä video   [ 215329 , peilikuvasi , 24.09.2006 01:28:49 ]
            Re: hyvä video   [ 215368 , RK , 24.09.2006 01:29:28 ]
        Peilisoluhöpö käsitelty palstalla persteellisesti   [ 215367 , RK , 24.09.2006 01:29:27 ]
            vai että persteellisesti   [ 215373 , MorbusP , 24.09.2006 01:29:33 ]
                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215377 , RK , 25.09.2006 01:29:37 ]
                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215387 , MorbusB , 25.09.2006 01:29:47 ]
                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215393 , RK , 25.09.2006 01:29:53 ]
                            Re: vai että perUsteellisesti   [ 215432 , MorbusG , 25.09.2006 01:30:32 ]
                                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215436 , RK , 26.09.2006 01:30:36 ]
                                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215439 , MorbusG , 26.09.2006 01:30:39 ]
                                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215513 , 21x666 , 26.09.2006 01:31:53 ]
                                            Linkkiä tiskiin!   [ 215534 , RK , 27.09.2006 01:32:14 ]
                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215619 , MorbusG , 27.09.2006 01:33:39 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215625 , 21x666 , 27.09.2006 01:33:45 ]
                                                        RK, selityksiä tiskiin!   [ 215637 , <o_o> , 28.09.2006 01:33:57 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215699 , RK , 28.09.2006 01:34:59 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215708 , VIK , 29.09.2006 01:35:08 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215804 , RK , 30.09.2006 01:36:44 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215825 , VIK , 01.10.2006 01:37:05 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215860 , RK , 02.10.2006 01:37:40 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216180 , VIK , 06.10.2006 01:43:00 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216187 , RK , 06.10.2006 01:43:07 ]
                                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216208 , 21x666 , 06.10.2006 01:43:28 ]
                                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216266 , RK , 07.10.2006 01:44:26 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215713 , 21x666 , 29.09.2006 01:35:13 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215805 , RK , 30.09.2006 01:36:45 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215814 , 21x666 , 30.09.2006 01:36:54 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215817 , RK , 30.09.2006 01:36:57 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215826 , VIK , 01.10.2006 01:37:06 ]
                                                                            Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215846 , hehheh , 01.10.2006 01:37:26 ]
                                                                                Re: Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215862 , RK , 02.10.2006 01:37:42 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215859 , RK , 01.10.2006 01:37:39 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215857 , RK , 01.10.2006 01:37:37 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215328 , spkc , 24.09.2006 01:28:48 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215366 , Erkki-setä , 24.09.2006 01:29:26 ]
        Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215369 , RK , 24.09.2006 01:29:29 ]
            Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215386 , Erkki-setä , 25.09.2006 01:29:46 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215394 , RK , 25.09.2006 01:29:54 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215693 , RK , 28.09.2006 01:34:53 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215409 , JuSa , 25.09.2006 01:30:09 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215437 , RK , 26.09.2006 01:30:37 ]
            Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215479 , JuSa , 26.09.2006 01:31:19 ]
                Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215538 , RK , 27.09.2006 01:32:18 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215551 , JuSa , 27.09.2006 01:32:31 ]
                        Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215582 , RK , 27.09.2006 01:33:02 ]
                            Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215599 , JuSa , 27.09.2006 01:33:19 ]
                                Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215610 , RK , 27.09.2006 01:33:30 ]
                                    Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215643 , JuSa , 28.09.2006 01:34:03 ]
                                        Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215702 , RK , 29.09.2006 01:35:02 ]
                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215665 , JuSa , 28.09.2006 01:34:25 ]
                                        Re:Missä tänään mennään   [ 215703 , RK , 29.09.2006 01:35:03 ]
                                            Re:Missä tänään mennään   [ 215717 , K.S. , 29.09.2006 01:35:17 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215725 , JuSa , 29.09.2006 01:35:25 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215753 , K.S. , 29.09.2006 01:35:53 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216043 , JuSa , 04.10.2006 01:40:43 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216099 , KS , 05.10.2006 01:41:39 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215790 , RK , 30.09.2006 01:36:30 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215728 , JuSa , 29.09.2006 01:35:28 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215791 , RK , 30.09.2006 01:36:31 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216021 , JuSa , 04.10.2006 01:40:21 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216188 , RK , 06.10.2006 01:43:08 ]
                                                                Re:Missä tänään mennään   [ 216220 , JuSa , 06.10.2006 01:43:40 ]
                                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 216268 , RK , 07.10.2006 01:44:28 ]
                                                    "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215794 , RK , 30.09.2006 01:36:34 ]
                                                        Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215904 , JuSa , 02.10.2006 01:38:24 ]
                                                            Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215948 , RK , 03.10.2006 01:39:08 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215787 , RK , 30.09.2006 01:36:27 ]
                                                    Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215802 , K.S. , 30.09.2006 01:36:42 ]
                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215807 , RK , 30.09.2006 01:36:47 ]
                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215808 , K.S. , 30.09.2006 01:36:48 ]
                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215822 , RK , 01.10.2006 01:37:02 ]
                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215840 , K.S. , 01.10.2006 01:37:20 ]
                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215864 , RK , 02.10.2006 01:37:44 ]
                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215942 , KS , 02.10.2006 01:39:02 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215949 , RK , 03.10.2006 01:39:09 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215950 , RK , 03.10.2006 01:39:10 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215983 , KS , 03.10.2006 01:39:43 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216058 , RK , 04.10.2006 01:40:58 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216063 , RK , 04.10.2006 01:41:03 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215951 , RK , 03.10.2006 01:39:11 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215978 , KS , 03.10.2006 01:39:38 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216092 , RK , 05.10.2006 01:41:32 ]
                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216168 , KS , 05.10.2006 01:42:48 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216183 , RK , 06.10.2006 01:43:03 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216264 , KS , 06.10.2006 01:44:24 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216275 , RK , 07.10.2006 01:44:35 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216280 , RK , 07.10.2006 01:44:40 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216186 , RK , 06.10.2006 01:43:06 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216311 , KS.(palstahistorian.pisin.viesti , 07.10.2006 01:45:11 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216315 , RK , 08.10.2006 01:45:15 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216331 , KS , 08.10.2006 01:45:31 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216339 , RK , 09.10.2006 01:45:39 ]
                                                                                                                    Emergenssejä, systeemitasoja ja sokraattista ironiaa   [ 216351 , KS , 09.10.2006 01:45:51 ]
                                                                                                                        Re: Emergenssejä, systeemitasoja ja heijastuteoriaa   [ 216387 , RK , 10.10.2006 01:46:27 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216341 , RK , 09.10.2006 01:45:41 ]
                                                                                                                    Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216352 , KS , 09.10.2006 01:45:52 ]
                                                                                                                        Re: Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216388 , RK , 10.10.2006 01:46:28 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216316 , RK , 08.10.2006 01:45:16 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216334 , KS , 08.10.2006 01:45:34 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216342 , RK , 09.10.2006 01:45:42 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215554 , MPH , 27.09.2006 01:32:34 ]
                        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215611 , RK , 27.09.2006 01:33:31 ]
                            Re: Asiasta toiseen   [ 215627 , MPH , 27.09.2006 01:33:47 ]
                                Re: Asiasta toiseen   [ 215704 , RK , 29.09.2006 01:35:04 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215727 , MPH , 29.09.2006 01:35:27 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215765 , T.G.G , 29.09.2006 01:36:05 ]
                                        Re: Asiasta toiseen   [ 215801 , RK , 30.09.2006 01:36:41 ]
    ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215546 , RK , 27.09.2006 01:32:26 ]
        Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215716 , K.S. , 29.09.2006 01:35:16 ]
            Pieni korjaus edelliseen   [ 215718 , K.S. , 29.09.2006 01:35:18 ]
            Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215800 , RK , 30.09.2006 01:36:40 ]
                Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215810 , K.S. , 30.09.2006 01:36:50 ]
                    Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215824 , RK , 01.10.2006 01:37:04 ]
                        Onko ajattelulla kielioppia   [ 215836 , K.S. , 01.10.2006 01:37:16 ]
                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215865 , RK , 02.10.2006 01:37:45 ]
                                Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215939 , KS , 02.10.2006 01:38:59 ]
                                    Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215952 , RK , 03.10.2006 01:39:12 ]
                                        Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215994 , KS , 03.10.2006 01:39:54 ]
                                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 216093 , RK , 05.10.2006 01:41:33 ]
        Kriittisiä tekstejä Libetin kokeista   [ 216309 , RK , 07.10.2006 01:45:09 ]