Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä

KS, 10/8/2006 1:45:34 AM, 216334

RK:Numero riippuu luvusta ja lukujärjestelmästä, emerkiksi 100 on 8 binäärijärjestelmässä.

VVVVV Kylläkyllä, mutta missä tuossa on se yhteiskunta?
Kaikkihan redusoituu sovittuun järjestelmään.

Kuka tai mikä muu voi "sopia" kuin yhteiskunta?

^^^^^^^^Yksittäinen ihminen. Havannoimalla luontoa ja löytämällä siitä koodeja, symboleja ja lainalaisuuksia.
Täysin kieltä vastaavaa muodollista logiikkaa!
Tiedemies tekee ensin tieteellisen löydön, ja vasta sitten alkaa muodostaa sille kielen tasolla käsitekokonaisuutta. Kieli ei ole "ensin", ei siis myöskään yhteiskunta.

VVV Ymmärrän toki, että tässä alkeisesimerkissä "yhteiskunta" ON se sovittu symbolijärjestelmä.

Mutta se peijoona myös redusoituu siihen järjestelmään, joka edelleen redusoituu tietoisuuteen, joka puolestaan on "sitä materian itsekehitystä".

Muttei REDUSOIDU materian biologiseen eikä fysikaaliseen itsekehitykseen, vaan joltakin osin jopa ohjaa noita: uusia lajeja, uusia aineita.

^^^^^^Yhteiskunta tuottaa uusia lajeja ja aineita? Jossain lipsahti? Vai tarkoitatko, että olettamasi materian itsekehitys on jokin yhteiskunnan alkeisyksikkö, perustapahtuma, johon tietoisuuskin on lupa redusoida?Ehdollisten refleksien järjestelmä on materaalinen ilmiö.
Eikä ylitsekäymätöntä periaatteelista ero ehdolisen refleksin ja symbolifuntion välillä ole. Kyse on erossa, siitä, miten ne on koottu järjetelmäksi, onko "tiilistä" rakennettu goottilainen katedraali vai aseman WC. Tai jotakin siltä välitä.

^^^^^^^^Se katedraalin kokoaminen ei enää mene itseorganisaation piikkiin. Se vaatii vapaan tahdon. Esität siis kuitenkin, että vapaa tahto(tai yleisemmin tietoisuus) redusoituu kuin redusoituukin biologian kautta materian itsekehitykseen?


VVVVVVV Taidat vain säikähtää sitä, millaiseen paradoksiin tietoisuuden palauttaminen kaikkien tietoisuuksien joukoksi johtaa?

En palauta "kaikkien tietoisuuksien joukoksi", vaan kaikkien merkityksien joukoksi

^^^^^^^^^^Mistä ne merkitykset tulevat? Siis mistä MUUALTA kuin tietoisuuksista itsestään?

, ja niitä symboleja ja mertyksiä puolstaan pitävät yllä kaikkitietoisuudet jotka niillä kommunikoivat. Ili jos johonkin "redusoidaan mahdollisimman alas" yhteiskunnassa, niin tietoisuuksien väliseen kommunikaatioon.

^^^^^^^^Redusoit tietoisuuden tietoisuuksien väliseen kommunikaatioon? Redusoit auton autoliikenteeseen tai gsm-puhelimen gsm-kännykkäverkkoon? Nyt tarvitaan kunnon analogia, jotta tästä suosta noustaisiin.

Myös ihmisen lajinkehityksessä

^^^^^^Jo ennen homo-suvun erkanemista? Mahdoton ajatus!VVVVv Valtion ja yhteiskunan eroa en edes ole vielä sisäistänyt.

No se ideaalivaltiosi oli kai se "keskenään sopivien persoonien joukko"

^^^^^^Ei, vaan demokraattisesti valittu valistunut itsevaltius. Yksi tai muutama "valtias". Ole rauhassa, en asetu itse ehdolle.


>Sellaisille koko ajattelumme ja mm.
>myös tahtomme ja tietoisuutemme
>rakentuvat.

>........Symboleille? Kyllä.
>Yhteiskuntafunktiolle? Minä ainakin
>kiellän, jo Occamilaisen hengessä! Ei
>minulla ole tulkintaasi vastaan muuta,
>kuin että se on tarpeeton
>monimutkaistus.

Ei se ole tarpeeton, jos vain tajuaa, mitä minä tarkoitan ´yhteiskunnalla´. Se menee ehdollisten refleksiemme perustaan asti, sillä SYMBOLIFUNKTIO on muuntunut instrumentaalinen ehdollinen refleksi. Sana on "ärsyke", ja se tuo ulkoisessa tai sisäisessä puheessa mieleen "reaktion" kohteen mielteen, johon IHMISELLÄ toisin kuin eäimillä ei tarvitse välttättä kohdistua mitään elimellistä toimintaa, jotta se pysyisi mielessä.

Eli KIELEN SISÄLLÄ PÄÄSSÄ (tajunnassa) ON EHDOLLISTEN REFLEKSIEN JÄRJESTELMÄ.

^^^^^^Ok, mutta muistaakseni kielsit tuosta ehdollistumisjärjestelmästä suoran linkin tietoisuuteen?
Ja edelleen en hyväksy, että teet suoran linkin synapsien toiminnasta kielelliseen symbolifunktioon.
Jos vesi reagoi pakkaseen jäätymällä, on turhaa etsiä siitä mitään symboliikkaa ELLEI sellaista siihen kulttuurisesti sovita liitettäväksi. Aivojen reaktio ärsykkeisiin on fysikaalis-biokemiallinen tapahtuma, ei ilmaus jonkin muodollisen logiikan toiminnasta.

VVVVVVVVV Tietoisuus, mieli, olisi siis neurokemiallisen ehdollistumistapahtuman monistuma?

Neurokemiallisessa mielessä kyllä, osan tuosta neurokemian funktiosta (mitä aistimuksien aiheuttamia prosesseja se milloinkin matkii). Mutta toinen osa siitä funtiosta on kyllä teidostamataonta, ja toimii SUORAN ehdollisen refleksin TAPAAN VAIKKA OLISI SEKIN KIELELLISTÄ ALKUPERÄÄ.

>Ja koska ehdollistavat ärsykkeet pääosin ovat peräisin muista "monistumista" on pääosa mielestä siis peräisin "monistumajoukosta" - eli yhteiskunnasta?
Joko tavoitin ajattelusi ytimen?

Mielestäni kyllä, Pavlovin-Vygotskin ajattelun, maailmalla vallitevan tieteelisen imiskuvan, sen tuhannestikirotun YSM:n, YHTEISKUNTATIETEIDEN STANDARDIMALLIN, todellisen sellaisen, ei Roosin-Rotkirschin vääristelemän.
^
^^^^^^Tavoitin siis tyhmyyttäni joukon viisaita miehiä - ja ajauduin keskelle kiivasta oppiriitaa?

VVVVMutta miksei prosessia silti voida redusoida siihen neurokemiaan?

Koska se on merkitysprosessi eikä kasvualustaprosessi eli SUBSTRAATTIPROSESSI.

^^^^^^^Tämä taisi vihdoinkin olla perusteesisi pähkinänkuoressa!?
MUTTA: Jos kasvualusta kykenee tuottamaan merkityksiä, niin kyllä ne yleisen rationaalisen ajattelun mukaan sisältyvät jotenkin jo siihen kasvualustaan. Itsekin puhuit materian itsekehityksestä.
Jos SE taas jää lopulliseksi päätelmäksesi, syytän sinua siinä tapauksessa perusteettomasta oletuksesta.
Mielestäni, kaiken jälkeen, olet jollain tasolla oikeassa, mutta "substraattiprosessisi" on jotenkin kesken; siinä on loogisen paradoksin mentävä aukko.


SE kehittyy sisällöltään yhteiskunnankehityksessä eikä neurokemian kehityksessä.

^^^^^^Tietoisuusko? Kyllä! Tosin sanoisin sitä persoonallisuuksien kehitykseksi yhteiskunnassa.

(Ymmärtääkseni siellä neurokemiassa riittää kapasiteettia vaikka millaiselle sisällölliselle kehitykselle.)

^^^^^^^Tietääkseni kyllä. Siis häiriöttömässä neurokemiassa.


Orjuus ei "selity biologialla", ei sen enempää kuin feodalismi, kapitalismi tai sosialismikaan.

^^^^^^^^^No, ihmisen pahuudella sitten. Mistähän kommunikaatiokatkosta sekin on peräisin, kun arvaan, ettei ainakaan ihmisestä itsestään?

>.......Vallanhaluisempi yleensä
>päättää, mitä vähään tyytyväisempi
>voi kaupasta ostaa. Ei siinä taaskaan
>muita monopolistilakeja kaivata.
>Monopolin teoriaan ja kuvaukseen voi
>toki tarvita, mutta kuvaus on
>redusoituva ihmiseen(minustakaan ei
>biologiaan).

Ei sitä pidä redusoida ihmiseen. Se on täysin väärä tieto.
Yhtä vähän kuin jalkapallon säännöt ovat jokin "kunkin ajan pelaajien noudattamien keskiarvo"; toki ne saattavat sitä olla, mutta suunta on säännöistä peliin.

^^^^^^^^^Kyllä suunta on ihmisestä(pelaaja, yleisö, urheilujärjestö)sääntöjen kautta takaisin kentälle.


Pelkkä ´joukko´ ei kerro mitään varmaa mikä on minkäkin syy tai lähde. Se on sen asian suhteen neutraali käsite, toisin kuin vaikkapa ´kokonaisuus´ ja ´osat´.

^^^^^^Alkioiden heijastusvaikutus joukkoon ja päinvastoin ei enää ole neutraali käsite. Itse en kyllä ymmärrä, miten joukko voisi määrätä kaikki alkioidensa ominaisuudet ilman, että nuo ominaisuudet olisivat primaaristi niissä alkioissa.

VVVVVVV No, mikä alkioiden piirre siis heijastuu niiden joukkoon, jalostuu siellä jotenkin - ja palautuu takaisin alkioihinsa MUODOSTAEN itse asiassa vasta silloin ne alkiot?!

Kulttuuri, mm. kieli.

^^^^^^Se on nimitys alkioista peräisin olevalle joukossa ilmenevälle heijastukselle, jonka nimi alkiotasolla on viestintä. Tai vielä primaarimmin uteliaisuus tai sosiaalisuus. Kyllä joukko-oppi pätee analogiana, kun huomioidaan se heijastusvaikutus.

VVV Tämähän muistuttaa kaksoisrakokokeen erästä havaintoa, jossa elektronin paikka/nopeus/spin MUODOSTUU vasta mittaushetkellä!

Nämä ovat sikäli suskulaisimiöitä, että ´aalto ja hiukkanen´, ´liike ja materia´ fotonissa ovat dialektinen vastakohtapari samoin kuin ´osa ja kokonaisuus´ ´yksilön ja yhteiskunnan´dialektiikassa.

^^^^^Jopas on omintakeinen analogia! Täytyy pureskella ajan kanssa.

Se on eriasia, kun "alkioista muodostuu joukko", kuin että "osista muodostuu kokonaisuus". ´Kokonaisuus´ todellakin määrää ´osiaan´ niiden "ominaisuudessa ´osa´", mitä ´joukko´ ei ´alkioilleen´ tee!

^^^^^Tuo taas selvisi kai yllä.

>Ilmiö aiheuttaa itsensä aiheuttamalla ilmiön, joka sen aiheuttaa? Mikä tämä häntäänsä syövä käärme on ellei paradoksi?

Materian dialektinen itsekehitys sisäisien objketiivisien ristiriitojensa vaikutuksesta.

^^^^^^^Tuolla komealla litanialla ei valitettavasti ole vastaavuutta fysikaalisessa todellisudessa. Joku muukin epäilee, usko pois. Jokaisesta tuon lauseen sanasta(käsitteestä) voitaisiin väitellä tuntikausia - pääsemättä mihinkään objektiviseen tulokseen. Ei, vaikka siinäkin on sana "objektivinen".


"Protivoretshie dvigatelj progressa" eli "Ristiriita on kehityksen liikkeellepaneva voima".

^^^^^^^^Jos olet oikeassa, väitteesi kaipaa vielä muotoilua tullakseen ymmärretyksi.
Olisko tuo joukko epämääräisiä käsitteitä YHDESSÄ jotenkin paremmin määritelty tai totuusvoimainen?

......Fortumin johto suorastaan ahneita paskiaisia.

Mitäs olisit tehnyt, jos sinulle olisivat ääliöbyrokraatit tarjonneet jotakin vastaavaa kultatunkiota?

VVVVVVV Tunkenut niille ne optiot perseeseen.
Selviä lahjuksia en ota, enkä vaihda mainetta rahaan.

Ai ne sinulle tarjotut optiot?

^^^^^^Ne juuri

Sitten sinut olisi suljettu vankimielisairaalaan jollakin tekaistulla syyllä.

^^^^^^Jo vain passaisi! Hannu L. on siellä sen sortin ajattelija, että taatusti tultaisiin juttuun. Tekisin vielä väiskin vankilassa, kuten eräs rikas öykkäri tässä taannoin.

VVVVVVv Minun maailmankuvasani reduktion vastakohta on ei-reduktio.

DM on aika hiljaa koko reduktiosta, kuten sosibiologit ehdollistumisesta.

Redukktiota ei pidä sekoittaa ANALYYSIIN, joka on sitten taas SYNTEESIN dialektinen vastakosta, jossa se dailektinen ´kokonaisuus´ jaetaan SELITTÄVIIN ´osiinsa´, ja sitten "uudellenrakennetaan" se kokonaisuus kohteen mallin ominaisuudessa näide osien malleista (prosessi on periaatteessa loputon).
^
^^^^^^^^Mitä tuo DM on muuta kuin rationaalista ajatelua, länsimaisen tieteen olemus? Mitä tuo dialektiikka on, paitsi teoria prosessista? Taidat olla turhan rakastunut hienoihin lyhenteisiin ja terminologiaan? Muista filosofian vaatimus "olemisen struktuurista" ja sen analyysistä(vastaparista välittämättä)!

sukupolvesta toiseen aivan samanlaisena toistuva ehdollistunut informaatio voisi "mennä geeniin" ehdottomaksi refleksiksi OPPIMISKUSTANNUSTEN SÄÄSTÄMISEKSI.

VVVVVVV Eihän se mene minnekään geeniin, ellei synny sitä käyttäytymistä tuottavaa geenimutaatiota. Senkin on vielä oltava dominantti, omattava valintaetu yksilön kannalta ja yleistyttävä populaatiossa.


"Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215316 , RK , 24.09.2006 01:28:36 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215321 , sipuli1 , 24.09.2006 01:28:41 ]
        hyvä video   [ 215329 , peilikuvasi , 24.09.2006 01:28:49 ]
            Re: hyvä video   [ 215368 , RK , 24.09.2006 01:29:28 ]
        Peilisoluhöpö käsitelty palstalla persteellisesti   [ 215367 , RK , 24.09.2006 01:29:27 ]
            vai että persteellisesti   [ 215373 , MorbusP , 24.09.2006 01:29:33 ]
                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215377 , RK , 25.09.2006 01:29:37 ]
                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215387 , MorbusB , 25.09.2006 01:29:47 ]
                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215393 , RK , 25.09.2006 01:29:53 ]
                            Re: vai että perUsteellisesti   [ 215432 , MorbusG , 25.09.2006 01:30:32 ]
                                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215436 , RK , 26.09.2006 01:30:36 ]
                                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215439 , MorbusG , 26.09.2006 01:30:39 ]
                                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215513 , 21x666 , 26.09.2006 01:31:53 ]
                                            Linkkiä tiskiin!   [ 215534 , RK , 27.09.2006 01:32:14 ]
                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215619 , MorbusG , 27.09.2006 01:33:39 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215625 , 21x666 , 27.09.2006 01:33:45 ]
                                                        RK, selityksiä tiskiin!   [ 215637 , <o_o> , 28.09.2006 01:33:57 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215699 , RK , 28.09.2006 01:34:59 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215708 , VIK , 29.09.2006 01:35:08 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215804 , RK , 30.09.2006 01:36:44 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215825 , VIK , 01.10.2006 01:37:05 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215860 , RK , 02.10.2006 01:37:40 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216180 , VIK , 06.10.2006 01:43:00 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216187 , RK , 06.10.2006 01:43:07 ]
                                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216208 , 21x666 , 06.10.2006 01:43:28 ]
                                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216266 , RK , 07.10.2006 01:44:26 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215713 , 21x666 , 29.09.2006 01:35:13 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215805 , RK , 30.09.2006 01:36:45 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215814 , 21x666 , 30.09.2006 01:36:54 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215817 , RK , 30.09.2006 01:36:57 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215826 , VIK , 01.10.2006 01:37:06 ]
                                                                            Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215846 , hehheh , 01.10.2006 01:37:26 ]
                                                                                Re: Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215862 , RK , 02.10.2006 01:37:42 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215859 , RK , 01.10.2006 01:37:39 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215857 , RK , 01.10.2006 01:37:37 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215328 , spkc , 24.09.2006 01:28:48 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215366 , Erkki-setä , 24.09.2006 01:29:26 ]
        Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215369 , RK , 24.09.2006 01:29:29 ]
            Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215386 , Erkki-setä , 25.09.2006 01:29:46 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215394 , RK , 25.09.2006 01:29:54 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215693 , RK , 28.09.2006 01:34:53 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215409 , JuSa , 25.09.2006 01:30:09 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215437 , RK , 26.09.2006 01:30:37 ]
            Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215479 , JuSa , 26.09.2006 01:31:19 ]
                Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215538 , RK , 27.09.2006 01:32:18 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215551 , JuSa , 27.09.2006 01:32:31 ]
                        Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215582 , RK , 27.09.2006 01:33:02 ]
                            Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215599 , JuSa , 27.09.2006 01:33:19 ]
                                Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215610 , RK , 27.09.2006 01:33:30 ]
                                    Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215643 , JuSa , 28.09.2006 01:34:03 ]
                                        Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215702 , RK , 29.09.2006 01:35:02 ]
                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215665 , JuSa , 28.09.2006 01:34:25 ]
                                        Re:Missä tänään mennään   [ 215703 , RK , 29.09.2006 01:35:03 ]
                                            Re:Missä tänään mennään   [ 215717 , K.S. , 29.09.2006 01:35:17 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215725 , JuSa , 29.09.2006 01:35:25 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215753 , K.S. , 29.09.2006 01:35:53 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216043 , JuSa , 04.10.2006 01:40:43 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216099 , KS , 05.10.2006 01:41:39 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215790 , RK , 30.09.2006 01:36:30 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215728 , JuSa , 29.09.2006 01:35:28 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215791 , RK , 30.09.2006 01:36:31 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216021 , JuSa , 04.10.2006 01:40:21 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216188 , RK , 06.10.2006 01:43:08 ]
                                                                Re:Missä tänään mennään   [ 216220 , JuSa , 06.10.2006 01:43:40 ]
                                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 216268 , RK , 07.10.2006 01:44:28 ]
                                                    "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215794 , RK , 30.09.2006 01:36:34 ]
                                                        Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215904 , JuSa , 02.10.2006 01:38:24 ]
                                                            Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215948 , RK , 03.10.2006 01:39:08 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215787 , RK , 30.09.2006 01:36:27 ]
                                                    Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215802 , K.S. , 30.09.2006 01:36:42 ]
                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215807 , RK , 30.09.2006 01:36:47 ]
                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215808 , K.S. , 30.09.2006 01:36:48 ]
                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215822 , RK , 01.10.2006 01:37:02 ]
                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215840 , K.S. , 01.10.2006 01:37:20 ]
                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215864 , RK , 02.10.2006 01:37:44 ]
                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215942 , KS , 02.10.2006 01:39:02 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215949 , RK , 03.10.2006 01:39:09 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215950 , RK , 03.10.2006 01:39:10 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215983 , KS , 03.10.2006 01:39:43 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216058 , RK , 04.10.2006 01:40:58 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216063 , RK , 04.10.2006 01:41:03 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215951 , RK , 03.10.2006 01:39:11 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215978 , KS , 03.10.2006 01:39:38 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216092 , RK , 05.10.2006 01:41:32 ]
                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216168 , KS , 05.10.2006 01:42:48 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216183 , RK , 06.10.2006 01:43:03 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216264 , KS , 06.10.2006 01:44:24 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216275 , RK , 07.10.2006 01:44:35 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216280 , RK , 07.10.2006 01:44:40 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216186 , RK , 06.10.2006 01:43:06 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216311 , KS.(palstahistorian.pisin.viesti , 07.10.2006 01:45:11 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216315 , RK , 08.10.2006 01:45:15 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216331 , KS , 08.10.2006 01:45:31 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216339 , RK , 09.10.2006 01:45:39 ]
                                                                                                                    Emergenssejä, systeemitasoja ja sokraattista ironiaa   [ 216351 , KS , 09.10.2006 01:45:51 ]
                                                                                                                        Re: Emergenssejä, systeemitasoja ja heijastuteoriaa   [ 216387 , RK , 10.10.2006 01:46:27 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216341 , RK , 09.10.2006 01:45:41 ]
                                                                                                                    Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216352 , KS , 09.10.2006 01:45:52 ]
                                                                                                                        Re: Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216388 , RK , 10.10.2006 01:46:28 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216316 , RK , 08.10.2006 01:45:16 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216334 , KS , 08.10.2006 01:45:34 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216342 , RK , 09.10.2006 01:45:42 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215554 , MPH , 27.09.2006 01:32:34 ]
                        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215611 , RK , 27.09.2006 01:33:31 ]
                            Re: Asiasta toiseen   [ 215627 , MPH , 27.09.2006 01:33:47 ]
                                Re: Asiasta toiseen   [ 215704 , RK , 29.09.2006 01:35:04 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215727 , MPH , 29.09.2006 01:35:27 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215765 , T.G.G , 29.09.2006 01:36:05 ]
                                        Re: Asiasta toiseen   [ 215801 , RK , 30.09.2006 01:36:41 ]
    ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215546 , RK , 27.09.2006 01:32:26 ]
        Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215716 , K.S. , 29.09.2006 01:35:16 ]
            Pieni korjaus edelliseen   [ 215718 , K.S. , 29.09.2006 01:35:18 ]
            Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215800 , RK , 30.09.2006 01:36:40 ]
                Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215810 , K.S. , 30.09.2006 01:36:50 ]
                    Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215824 , RK , 01.10.2006 01:37:04 ]
                        Onko ajattelulla kielioppia   [ 215836 , K.S. , 01.10.2006 01:37:16 ]
                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215865 , RK , 02.10.2006 01:37:45 ]
                                Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215939 , KS , 02.10.2006 01:38:59 ]
                                    Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215952 , RK , 03.10.2006 01:39:12 ]
                                        Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215994 , KS , 03.10.2006 01:39:54 ]
                                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 216093 , RK , 05.10.2006 01:41:33 ]
        Kriittisiä tekstejä Libetin kokeista   [ 216309 , RK , 07.10.2006 01:45:09 ]