Re: Emergenssejä, systeemitasoja ja heijastuteoriaa

RK, 10/10/2006 1:46:27 AM, 216387

KS kirjoitti 09.10.2006 (216351)...

>RK kirjoitti 09.10.2006 (216339)...

>>Yhdelle persoonalle ei synny
>>"henkilökohtaista vastuuta"
>>sellaisessa yhteiskunnassa, jossa
>>kenelläkään muullakaan ei sellaista
>>ole, se on totta.

>------Kyllä vastuuksi kutsutaan myös
>sitä, miten kohtelemme eläimiä tai
>vaikkapa ilmakehää. Vaikka
>pallollamme astelisi yksi ainoa
>tietoinen persoona. Hänelle se vastuu
>konkretisoituu heti, kun pallolta
>loppuu riista tai ilmasto
>lämpenee(joo, oletetaan HYVIN pieni
>pallo ja oletetaan ettei ilmakehä
>silti karkaa). Epäilemättä tämä
>Robinsonkin olisi tietoinen itsestään
>ja tekemisistään, joten väitän, ettei
>se muiden persoonien muodostama
>yhteiskunta tuo kuvioon mitään
>sosiaalisuutta kummempaa.

Joka on
>tärkeää toki, muttei tietoisuuden
>olemassaolon kannalta oleellsta.

Se on tietoisuuden, tajunnan, ajattelun kannalta ehdoton a ja o. (Näitä ei pidä sekoittaa sanaan "taju", jonka vastakohta on "tajuton", ja joka tarkoittaa vain, että ehdollisten refleksien järjestelmä "on kommunkaatiotilassa". Känniläinen, joka tappeleen filmi pimeänä reagointiperiatteella, eikä todellakaan muista jälkeenpäin mitään, on hänkin tajuissaan, mutta ei tietoinen. On muuten henkilökohaista kokemustakin ko. tilanteesta yksi tapaus kumpaankin suuntaan...)

Tietoisuus tarkoittaa, että henkilö "tietää mitä tekee", siis peraatteessa suunnttelee ensin ja tekee sitten. Kuten tietoinen napinpainaja siinä Libetin kokeessakin, jonka Libet itse tulkitsee väärin.

Jos Robinson on kasvanut saarellaan "susilapsena", on täyttä Toogy&Cosmidesta, Kosmista Tuubaa, väittää, että hänestä tulisi "luonnostakin vastuuta kanatava tietoinen kulttuuripersoona ilman kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Se on empiirinen ja teoreettinen vale, tieteen historian pöyristyttävimpiä lajissaan.

http://www.nakokulma.net/index.php?topic=8999.0

Kaivakaa se Kosiivi-tutkimus esiin, me tavalliset kansalaiset haluamme tuloksia, kun tiedämme että sellainen tutkimus on tehty.
Turha väittää, että kaikki ehkä sadat tunnetut susilapset olisivat olleet "syntymäautisteja"

>>Kuten ei synny ajatteluakaan
>>yhteisössä jossa kukaan/mikään ei
>>ajattele.

>-----Kiistän moisen yleistyksen
>jyrkästi.

Fakta mikä fakta.

Turha potkia tutkainta vastaan.

Kannattaa mainita asiasta muillekin.

>>Puhuminen, ajattelu,
>(suhteellisen)
>>vapaa tahto ja henkilökohtasen vastuun
>>kantaminen, moraali, ovat
>>YHTEISKUNNASSA OPETETETTUJA JA
>>OPETELTUJA _TAITOJA_.

>-------Jos nuo olisivat
>yhteiskunnallisen
>"opetuksen" varassa, niin
>SILLOIN tuskin kukaan saisi yhtään
>järkevää ajatusta suustaan, tai
>tuntisi minkäänlaisia tunnontuskia
>isäänsä syödessään.

Eivät kaikki aina joka paikassa olekaan tunteneet tunnontuskia isäänsä syödessään.

Sitä on pidetty joissakinkulttureissa kunnianosityuksena isää kohtaan. On myös saatettu syödä pelkästään isävainaan aivot, "että hänen loppuki viisautensa siirtyisi pojille". Näin oli tehty mm. yhteisössä jossa esiintyi kuru-prionitauti, eli Cretzfeld-Jacobin taudin ihmisestä ihmiseen siirtyvä vastine.

>-----Ainoa, mikä niissä opetetaan ja
>opetellaan, on sovellus, yhteiskunnan
>ja yksilön normiston toimeenpano ja
>kielellinen muotoilu.

MISSÄ muodossa ne normit ennen sitä ovat päässä olemassa?

Jonkinlaisen "raa´an ajatuksenko"?

Mikä on sen substraatti, missä olomuodossa se on "esitetty"? "Suoraan Keenissäkö"?

>------Oletat, että lauma idiootteja
>yhdessä sählätessään jotenkin emergoi
>porukan kokonaisuuden olemuksesta
>esiin nuo humanismin tunnusmerkit.

En minä sellaista väitä: lapset toimivat pienestä asti järjestelmällisesti, ensin ohjattuina ja sitten omin päin.

>Anteeksi nyt, mutta todella naiivi
>ajatus. Kusipää kertaa kusipää ei ole
>enempää kuin tosi iso kusipää. ;)

>>Toisin kuin geneettiset ehdottomat
>>refeksit, edolliset refleksit,
>>ylipäätään ehdollistunut informaatio,
>>MUODOSTAVAT _SYSTEEMIN_, jossa ylempi
>>taso määrää alempia, eikä päin
>>vastoin.

>>http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/102/619.htm

>>Pitkä juttu tuo "systeemi",
>>mutta kunhan muistetaan että ylempi
>>taso määrää, niin ollan jäljillä.

>>Systeemiteoria on erityistiede, ja
>>systeemejä voi olla eri
>>emergenssitasoilla, ja systeemejä
>>voidaan periaattessa redusoida oman
>>emergenssitason puitteissa, eli
>>emergenssitaso EI TARKOITA
>>systeemitasoa.

>-------Heti, kun pääset tuohon
>"tasodiagnostiikkaasi",
>kuulostat uskottavammalta! Mutta
>ajattelusi ei kestä pelkistämistä
>perustapahtumiin, ja sisältää liikaa
>oletuksia noista eri kontekstien taso-
>olemuksista.

Emergenssitasoilla on kullakin "perusyksikönsä": fysikaalisella alkeishiukkaset, biologisella solut, sosiaalisella persoonat, ja yleisimmät ko. tason peruslait toimivat siiden perusyksikköjen varassa.

´Systeemeistä´ ei pääse millään millään eroon.

>>Systeemiteoriaan liittyy läheisesti
>>kybernetiikka, joka on
>>itseohjautuvien, takaisinsyötöllisten
>>systeemien matemaattista
>>ohjausteoriaa.

>-----En myöskään hyväksy tuota
>ideaasi, että maailma ja tietoisuus
>olisivat jotain "itseohjautuvien
>mystisten alkeisparametrien tanssia
>erilaisilla systeemi- ja
>emergenssitasoilla". Totuus ei
>voi eikä saa olla noin hemmetin
>mutkikas! Myönnä nyt, että tässä
>esität pelkästään aputeorioita,
>osahypoteeseja; mitkään DM:t tai
>systeemi/emergenssiajatukset eivät
>kuvaa totutta, vaan jotain pientä sen
>ilmentymää korkeintaan.

Ne ovat tosia käsitteitä, jolla on kuvatunlaisia materiaalisia kohteita todellisuudessa, halusimme tai emme.

´Totuus´ on "ajatuksen vastaavuus kohteensa kanssa" (peruskäsite on siis ´TOSI´, muodolisloogisena vastakohtanaan ´epätosi´. Se voi olla laajempi tai suppeampi,lauseesta laajaan teoriaan, kuten EST:an.

>Joka on
>oikeasti jäljillä, muistaa olla nöyrä.

"Kaikenselittävä" ´Totuus´ on uskonnollinen käsite, sellaista ainakaan DM ei edes etsi.

>>Henkilökohtainen vastuu on MORAALIA
>>ja moraali on muuten kuin laki, mutta
>>se on olemassa juuri sisäitettynä
>>normistona jonka vuoksi
>>sitä noudatetaan, eikä siksi, että
>>pelättäisiin joutumista linnaan ja
>>Helvettiin...

>------Sisäistettynä normistona kyllä,
>mutta minusta tuo sopimuksenvarainen
>normisto sisältää vain sen, etten
>ammu toista hengiltä, jos tämä lupaa
>saman.

Tuo ei vielä välttättä vielä ole moraalia lainkaan.

Enempikin "politiikkaa".

>Väline(en tapa) ja arvo(jään
>siksi itsekin henkiin). Vapaa tahto
>tulee kuvaan, jos olet vihollisesi
>kanssa kahden maailmassa ja vain
>sinulla on Kalasnikov. Silloin
>kysytään sitä OIKEAA
>moraalia/etiikkaa, mistä lieneekin
>peräisin.

Joo tämä kyllä pitää paikkansa.

>Sen vihollisesi
>arvomaailmasta ei ainakaan, vai mitä?

Voi olla sieltäkin ,jos se vihollinen on ensin osoittanut, että tappamisevastainen moraali pelaa.

(Yhtä mahdollista, kuin että vihollinen toimii korkeasti moraalisesti, on että hän katsoo, voisiko vihollisesta vielä tirauttaa jotakin hyötyä itselleen, vaikka pakkotyötä, ja sitten vasta tappaa. Silloin ei taaskaan todella ole kyse moraalista, sillä tappaminen ei ole moraalisesti pois suljettu.)

Yleisesti ottaen emme tiedä toisten todellisia normatiivisia vaikutteita, esimerkiksi ovatko ne tapaa, lakia, uskontoa, hyötyajattelua vai moraalia. Jos "viholliset" tekvät jotakin satuunaista taktista "yhteistyötä", niistä pitää jollakin keinolla ottaselvää, ennen kuin taktinen "yhteistyö" voi pelata. Pitää olla selvillä, mikä on yhteistyön vaihtoehto sen vihollisen taholta. Se selviää kokeilemalla, jos ei muuten. Ja oletusarvo vihollisen kanssa on tietysti "ei yhteistyötä".

>sisäistetty moraali on
>>todellisen henkilökohtaisen vastuun
>>EDELLYTYS, ja moraali on kielellistä.
>>Se voidaan esittää moraalisääntöinä.

>-----Jos moraalin tehtävä on tuottaa
>yksilölle hyvää, niin miten toisten
>käytöksen ja arvojen sisäistäminen
>SINÄNSÄ voisi tuottaa muuta kuin
>välinemoraalia tai jopa muilta
>matkittua pahuutta suorastaan
>eksponentiaalisena(koston kierre)?
>Tämä on "itsekehittyvän"
>moraaliteoriasi akilleen kantapää.

KOSTOKIN voi olla nimenomaan MORAALIN VAATIMA. Ihan niinkuin lakikin vaatimalla vaatii rangaistusta. Riippuu moraalista. Moraali on normisto, joka on olemassa moraaliyhteisön jäsenten vakuuttuneisuutena kyseisen normiston noudattamisen välttämättömyydestä. Muuta ehdotonta tuntomerkkiä moraalille ilmiönä ei ole. Mikäänmoraalisääntö ei ole absoluuttinen, ei edes "älä tapa", sillä eutanasia saattaa hyvinkin olla tulevaisuudessa monessa yhteiskunnassa laillista ja moraalista.

>-----Hyvän emergenssi pahan funktiona
>kaipaa kovasti perustelua. Kuin myös
>tietoisuuden olotila ei-tietoisuuden
>funktiona.

Ei ole sen pareemin "hyvää" KUIN PAHAAKAAN "ihmisluontoa".

Tehokkain "paha" on sitä että tietoiset subjektit ovat sosiaalistuneet "pahaan" normijärjestemään. Vähemmän vaarallisia ovat ne jotka eivät pysty noudattaamaan "hyviä lakeja", vaikka ehkä haluaisivatkin.

>-----Jos kahta hypoteesia
>vertaillaan, niin Occamin hengessä
>"ex similo similat"-
>periaate voittaa "eksistenssin
>itsekehittymisen ei-
>eksistenssistä" kirkkaasti.

Uuden eksitenssin syntymiset ovat niitä emergenssitason muutoksia. Niitäkin on, joskin ne ovat äärimmäisen harvinaisia... Kysymys on empiirinen.

>>Mutta vastuu, moraali opitaan
>>yhteiskunnassa, jossa muutkin
>>noudattavat moraalia joka on tiukempi
>>normisto kuin pelkän rankaisu-uhan
>>ylläpitämä laki. Laki on samalla
>>emergenssitasolla, mutta jää sen
>>sisällä alemmalle systeemitasolle
>>kuin laki.

>-------Minä en erota muita
>emergenssejä tai systeemitasoja kuin
>välinearvoetiikan ja toisaalta
>altruistisen etiikan - tai
>(kantilaisittain) "sisäisen
>moraalilain".

Moraali on määrtelmällisesti "sisäistä" (mutta ei Keenin-sisäistä...)

Genettistä alruismia ei ole ainakaan simpansseilla, se on helposti kokeellisesti osoitettavissa:

http://www.nakokulma.net/index.php?topic=9561.0

>Vaikuttaa siltä,
>että joko evoluutio on tuottanut
>meille TODELLA outoja ja tarpeettomia
>käytöspiirteitä, tai sitten Kant et
>co olivat oikeassa.

Kant on oikeassa moraalin sisäisyyden suhteen.

Mutta mitä Kant katsoi se lähteeksi, se lienee arvoitus. (Omasta puolestani veikkaisin hänen tässä asiassa kallituneen "Herran sormen" suuntaan, kuten häntä paremmatkin sen ajan moraalifilosofit kuten Montaigne.)

>Ei liene testiä,
>joka tuon ratkaisisi, koska
>tuntemattomia tekijöitä sisältävä
>väite on samalla myös falsifioimaton.

>joukon ja sen >
>>alkioiden keskinäisestä >
>>heijastusvaikutuksesta, jossa >
>>molemmilla on samoja ominaisuuksia, >
>>ja jossa joukon saama uusi ominaisuus
>>>heijstuu myös sen alkioihin. Sinun >
>>"joukko-opissasi" siis >
>>heijastusvaikutus on syynä suurimpaan
>>>osaan alkioiden ominaisuuksia, jopa >
>>niiden olemassaoloon.

>>Kyllä.

>------Tulemme tuhannennen kerran
>asian ytimeen. Tuhannennen kerran
>kysyn, MISTÄ tulee tämä mystinen
>heijastuma? Miten peilikuvasi kykenee
>LUOMAAN sinut, sen peilikuvan itsensä
>lähteen? Anteeksi nyt, jos tämä jo
>kuulostaa sokraattiselta ironialta ;)
>(Pistin oikein otsikkoon, jotta
>kansakin kiinnostuisi.)

Mihin tiede jaminä joutuisimme ilman Sovjetskaja entsiklopedijaa...:

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/085/793.htm

" Отражение, всеобщее свойство материи, заключающееся в воспроизведении, фиксировании того, что принадлежит отражаемому предмету. «... Логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения...» (Ленин В. И., Полное собрание сочинений, 5 издание, том 18, страница 91). "

"Heijastus (Otrazhenie, verbistä otrazitj = lyödä merkki, RK) - materian yleinen ominaisuus, joka ilmenee sellaisen uusintumisena, kiinnittymisenä, joka kuuluu heijastetaavaan objektiin. (RK: keskenään vuorovaikuttavien objektien kuvautuminen toistensa muodollisissa ominaisuuksissa.) "...On loogista olettaa, että kaikella materialla on olemukseltaan aistimiselle "sukua" oleva ominaisuus, heijastavuus..." )Lenin V. I., ...). "

" Любое О. несёт в себе информацию об объекте О.

Способность к О., а также характер её проявления зависят от уровня организации материи.

В качественно различных формах О. выступает в неживой природе, в мире растений, животных и, наконец, у человека. "

" Kaikenlainen heijastus kantaa itsessään INFORMAATIOTA (lat. "sisäänmuovautumista", RK) heijastuksen kohteesta (heijastettvasta).

Heijastuskyky, ja myös se ilmenemisen luonne riippuvat materian järjestäytyneisyyden tasosta.

Laadullisesti erilaisissa muodoissa se ilmenee elottomassa luonnossa, kasvikunnassa, eläinkunnassa, ja lopulta ihmisellä. "

" Взаимодействие различных материальных систем имеет своим результатом взаимоотражение, которое выступает в виде простой механической деформации (например, отпечаток тела на песке), сокращения или расширения в зависимости от колебаний окружающей температуры (например, термометр), О. света, изменения электромагнитных волн (например, фотография), О. звуковых волн (например, эхо), химических изменений (например, цвет лакмусовой бумаги), физиологических процессов (например, сужение зрачка при ярком свете и т. д.)."

"Erilaisten materiaalisten muodostumien vuorovaikutus aiheuttaa myös (näiden) keskinäistä heijastumista (toisissaan), joka voi esiintyä yksinkertaisen mekaanisen deformaation muodossa (...), lämpötilojen vaihteluiden aiheuttamien muutosten muodossa (...), valon heijastuminen, sähkömagneettisten aaltojen muutosvaikutus (esim. valokuvaus), äänen heijastuminen (kuten kaiku), kemialliset muutokset (erityisesti katalyysi, RK, tyylipuhdas esimerkki sellaisesta kemiallisesta heijastuksesta, jossa heijastettava ei muutu), fysiolgiset prosessit (esimerkiksi silmäterän reagoiminen valoon)."

" Создание электронно-вычислительных машин, способных распознавать образы, различать вещи, осуществлять формально-логические операции, вырабатывать условные рефлексы, т. е. отражать отношения вещей и ориентироваться в мире, подтверждает идею об О. как всеобщем свойстве материи. "

"Hahmoja tunnistavat, esineitä tunnistavat, formaalisia laskentaoperaatioita suorittavat, "ehdollisia refleksejä" työstävät, eli esineiden suhteita heijastavat ja mailamssa orientoituvatjne tietokoneet vahvistavat ideaa heijastuksesta materian yleisenä ominaisuutena."

" Неотъемлемым свойством живого организма является раздражимость — О. воздействий внешней и внутренней среды в виде возбуждения и ответной избирательной реакции. "

" Elävän organismin erottamattomana ominaisuutena on ärtyvyys, sisäisen ja ulkoisen ympäristön vaikutusten heijastuminen aktivoitumisen ja vastareaktion muodossa."

" Раздражимость — допсихическая форма О., выступающая как средство регулирования приспособительного поведения. Дальнейший этап в развитии О. связан с возникновением у более высоких видов живых организмов нового свойства — чувствительности, т. е. способности иметь ощущения, являющиеся начальной формой психики животных. "

" Ärtyvyys on sellaisen heijastuksen esimuoto, joka toimii sopeutumiskäyttäytymisen välineenä.

Myöhempi vaihe heijastuksen kehityksessä liittyy korkeammilla organismeilla uuden ominaisuuden aistimellisuuden syntyyn, kyvyn saada aistimuksia, joka on psyyken alkumuoto eläimillä. "

" Формирование органов чувств и взаимной координации их действий привело к образованию способности отражать вещи в некоторой совокупности их свойств — способности к восприятию.

Животные не только дифференцированно воспринимают свойства и отношения вещей, но и отражают значительное число существенных в биологическом отношении связей в окружающем мире. Это элементарное мышление, достигающее своего наиболее высокого уровня у человекообразных обезьян и дельфинов. "

" Aistinten ja niiden yhteistoiminnan koordinaation muodostuminen johti kykyyn heijastaa olioita jonkinlaisena niiden ominaisuuksien kokonaisuutena, eli HAVAINTOkykyyn.

Paitsi että eläimet havaitsevat eriytyneesti olioiden ominaisuuksia ja suhteita, ne myös heijastavat biologisessa mielessä ympäröivän maailman yhteyksiä. Tämä on elementaarista MIELTÄMISTÄ (MIELIKUVIEN muodossa, RK), joka saavuttaa korkeimman tasonsa ihmisapinoilla ja delfiineillä. "

" Становление человека и человеческого общества в процессе трудовой деятельности и общения с помощью речи обусловило возникновение специфически человеческой, социальной по своей сущности формы О. в виде сознания и самосознания."

" Ihmisen ja ihmisyhteiskunnan muodostuminen työtoiminnassa ja keskinäisessä kanssakäymisessä puheen muodossa tekivät mahdolliseksi erityisen ihmisyhteiskunnan ja olemukseltaan sosiaalisen heijastuksen synnyn TAJUNNAN ja itseTIETOISUUDEN muodossa."

" ... "

>yhteiskunta on >
>>biologiselle evoluutiolle reunaehto.

>>>^^^^^Hä?? Tarvitaanko yhteiskuntaa >
>>myös (jo) biologiseen evoluutioon?

>>Tarvitsemme sen jälkeen kun
>>yhteiskunta on syntynyt.

>-------Vielä kerran HÄ?
>"Tarvitsemme yhteiskuntaa sen
>syntymisen jälkeen UUDELLEEN
>biologiseen evoluutioon"??
>Mahdat tarkoittaa evoluution
>käsitteiden ja teorioiden yleensä
>yhteiskunnallisuutta(mitä se sitten
>lieneekin, kielellinen ilmaus
>niistä?).

Tarkoitan sitä, että yhteiskunta rupeaa suuntaamaan sitä biologista evoluutiota niin tiedostamttomasti kuin tiedostetustikin, sekä imisen itsensä ettämuiden lajien.

Tietoisuuden ja tajunnan synty varamsti edellyttivät biologisiakin muutoksia, ehkä ehdollistumiskapasiteetin kasvua ja loppujenkin turhien ehdottomien refleksien krassaamista käyttäytymisestä, mutta johatva ympäristöön sopeutumisen tapav oli soiaalinen: yhteisön ja yhteiskunnan kehittäminen.

>>Evoluutio optimoi meidän
>>mahdollisuuksiamme sopeutua
>>erilaisiin yhteiskuntiin.

>------Eikö se pikemminiki LUO ne
>erilaiset yhteiskunnat eli
>kulttuurit?

BIOLOGINEN evoluutio ei niitä luo.

>>Ja ehdollisten refleksien systeemi
>>EI OLE "AIVOT" (eikä
>>myöskään aivokuori), se on niiden
>>palautuville yhteyksille rakentuva
>>TOIMINTO.

>Toiminto, joka biologisesti syntyy
>aivokemian pohjalta(kuten sanot), on
>loogisesti myös palautuva siihen
>kemiaan(minkä kiistät).

Se "palutuu" vain siten,että voidaan toistaa jonkin aistimuksen/havainnon aiheuttamia prosesseja jollakin tarkuudella. MITÄ ne prfosessit kenelläkin kulloinkin ovat(ja osalituuko niihin aivojen ja jopa aivojen ULKOPUOLISIAKIN elinvaikutuksia, JOS AISTIMUSKIN ON SELLAISIA SIGNALOINUT TAPAHTUMAAN, on sekindaarinen juttu (ainakin filosofian, tieto-opin ja sitä kautta muiden tieteenalojen, kannalta)

>Jos välissä
>on emergenssitasoja(kuten sanot),
>niin alempien tasojen on sisällettävä
>ainakin elementit ylempien tasojen
>ilmiöiden tuottamiseksi(minkä taas
>kiistät).

On sisällettävä ns. substraattielementit.

>Myönnät (joukko-opista
>peräisin olevan) heijastusvaikutuksen.

Ahhaa, nyt selkisi!

SE ´heijastus´ eli ´KUVAUS´ on OTOBRAZHENIE eikä tuo edellä siteeraamani OTRAZHENIE, josta olen koko ajan puhunut:

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/085/757.htm

" Отображение (матем.) множества А в множество В, соответствие, в силу которого каждому элементу х множества А соответствует определённый элемент у = f (x) множества В, называют образом элемента х (элемент х называют прообразом элемента у). "

" Kuvausta (matem.) - joukon A joukossa B, vastaavuutta, jonka vaikutuksesta joukon A jokaista alkiota x vastaa joukon B määrätty alkio y = f(x), sanotaan alkion x ´muodoksi´ (obraz, funktioksi) (alkiota x sanotaan alkion y "esimuodoksi" (proobraz, argumentiksi))."

>Mikä se on ja miten se ilmenee
>materiassa tai tässä aivokemiassa?

Materian prosessit joissa välittyvänä INVARIANTTINA on jokin MUOTO, eikä SISÄLTÖ, kuten energia fysikaalisissa prosesseissa. Kuten edellä Entsiklopedijasta lainasin.


"Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215316 , RK , 24.09.2006 01:28:36 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215321 , sipuli1 , 24.09.2006 01:28:41 ]
        hyvä video   [ 215329 , peilikuvasi , 24.09.2006 01:28:49 ]
            Re: hyvä video   [ 215368 , RK , 24.09.2006 01:29:28 ]
        Peilisoluhöpö käsitelty palstalla persteellisesti   [ 215367 , RK , 24.09.2006 01:29:27 ]
            vai että persteellisesti   [ 215373 , MorbusP , 24.09.2006 01:29:33 ]
                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215377 , RK , 25.09.2006 01:29:37 ]
                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215387 , MorbusB , 25.09.2006 01:29:47 ]
                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215393 , RK , 25.09.2006 01:29:53 ]
                            Re: vai että perUsteellisesti   [ 215432 , MorbusG , 25.09.2006 01:30:32 ]
                                Re: vai että perUsteellisesti   [ 215436 , RK , 26.09.2006 01:30:36 ]
                                    Re: vai että perUsteellisesti   [ 215439 , MorbusG , 26.09.2006 01:30:39 ]
                                        Re: vai että perUsteellisesti   [ 215513 , 21x666 , 26.09.2006 01:31:53 ]
                                            Linkkiä tiskiin!   [ 215534 , RK , 27.09.2006 01:32:14 ]
                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215619 , MorbusG , 27.09.2006 01:33:39 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215625 , 21x666 , 27.09.2006 01:33:45 ]
                                                        RK, selityksiä tiskiin!   [ 215637 , <o_o> , 28.09.2006 01:33:57 ]
                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215699 , RK , 28.09.2006 01:34:59 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215708 , VIK , 29.09.2006 01:35:08 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215804 , RK , 30.09.2006 01:36:44 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215825 , VIK , 01.10.2006 01:37:05 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215860 , RK , 02.10.2006 01:37:40 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216180 , VIK , 06.10.2006 01:43:00 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216187 , RK , 06.10.2006 01:43:07 ]
                                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216208 , 21x666 , 06.10.2006 01:43:28 ]
                                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 216266 , RK , 07.10.2006 01:44:26 ]
                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215713 , 21x666 , 29.09.2006 01:35:13 ]
                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215805 , RK , 30.09.2006 01:36:45 ]
                                                                Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215814 , 21x666 , 30.09.2006 01:36:54 ]
                                                                    Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215817 , RK , 30.09.2006 01:36:57 ]
                                                                        Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215826 , VIK , 01.10.2006 01:37:06 ]
                                                                            Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215846 , hehheh , 01.10.2006 01:37:26 ]
                                                                                Re: Asiantuntijat ja ammattilaiset   [ 215862 , RK , 02.10.2006 01:37:42 ]
                                                                            Re: Linkkiä tiskiin!   [ 215859 , RK , 01.10.2006 01:37:39 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215857 , RK , 01.10.2006 01:37:37 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215328 , spkc , 24.09.2006 01:28:48 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...?   [ 215366 , Erkki-setä , 24.09.2006 01:29:26 ]
        Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215369 , RK , 24.09.2006 01:29:29 ]
            Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215386 , Erkki-setä , 25.09.2006 01:29:46 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215394 , RK , 25.09.2006 01:29:54 ]
                Re: Tietoisuus ja tahto ovat todellisia, mutta eivät aineellisia   [ 215693 , RK , 28.09.2006 01:34:53 ]
    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215409 , JuSa , 25.09.2006 01:30:09 ]
        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215437 , RK , 26.09.2006 01:30:37 ]
            Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215479 , JuSa , 26.09.2006 01:31:19 ]
                Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215538 , RK , 27.09.2006 01:32:18 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215551 , JuSa , 27.09.2006 01:32:31 ]
                        Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215582 , RK , 27.09.2006 01:33:02 ]
                            Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215599 , JuSa , 27.09.2006 01:33:19 ]
                                Re: Aivokuoren "HTM-kartat"...   [ 215610 , RK , 27.09.2006 01:33:30 ]
                                    Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215643 , JuSa , 28.09.2006 01:34:03 ]
                                        Re: Neurologit, Psykologit ja Insinöörit   [ 215702 , RK , 29.09.2006 01:35:02 ]
                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215665 , JuSa , 28.09.2006 01:34:25 ]
                                        Re:Missä tänään mennään   [ 215703 , RK , 29.09.2006 01:35:03 ]
                                            Re:Missä tänään mennään   [ 215717 , K.S. , 29.09.2006 01:35:17 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215725 , JuSa , 29.09.2006 01:35:25 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215753 , K.S. , 29.09.2006 01:35:53 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216043 , JuSa , 04.10.2006 01:40:43 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216099 , KS , 05.10.2006 01:41:39 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215790 , RK , 30.09.2006 01:36:30 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215728 , JuSa , 29.09.2006 01:35:28 ]
                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 215791 , RK , 30.09.2006 01:36:31 ]
                                                        Re:Missä tänään mennään   [ 216021 , JuSa , 04.10.2006 01:40:21 ]
                                                            Re:Missä tänään mennään   [ 216188 , RK , 06.10.2006 01:43:08 ]
                                                                Re:Missä tänään mennään   [ 216220 , JuSa , 06.10.2006 01:43:40 ]
                                                                    Re:Missä tänään mennään   [ 216268 , RK , 07.10.2006 01:44:28 ]
                                                    "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215794 , RK , 30.09.2006 01:36:34 ]
                                                        Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215904 , JuSa , 02.10.2006 01:38:24 ]
                                                            Re: "Blue neuron" vai "Blue brain"....   [ 215948 , RK , 03.10.2006 01:39:08 ]
                                                Re:Missä tänään mennään   [ 215787 , RK , 30.09.2006 01:36:27 ]
                                                    Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215802 , K.S. , 30.09.2006 01:36:42 ]
                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215807 , RK , 30.09.2006 01:36:47 ]
                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215808 , K.S. , 30.09.2006 01:36:48 ]
                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215822 , RK , 01.10.2006 01:37:02 ]
                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215840 , K.S. , 01.10.2006 01:37:20 ]
                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215864 , RK , 02.10.2006 01:37:44 ]
                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215942 , KS , 02.10.2006 01:39:02 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215949 , RK , 03.10.2006 01:39:09 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215950 , RK , 03.10.2006 01:39:10 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215983 , KS , 03.10.2006 01:39:43 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216058 , RK , 04.10.2006 01:40:58 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216063 , RK , 04.10.2006 01:41:03 ]
                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215951 , RK , 03.10.2006 01:39:11 ]
                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 215978 , KS , 03.10.2006 01:39:38 ]
                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216092 , RK , 05.10.2006 01:41:32 ]
                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216168 , KS , 05.10.2006 01:42:48 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216183 , RK , 06.10.2006 01:43:03 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216264 , KS , 06.10.2006 01:44:24 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216275 , RK , 07.10.2006 01:44:35 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216280 , RK , 07.10.2006 01:44:40 ]
                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216186 , RK , 06.10.2006 01:43:06 ]
                                                                                                    Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216311 , KS.(palstahistorian.pisin.viesti , 07.10.2006 01:45:11 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216315 , RK , 08.10.2006 01:45:15 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216331 , KS , 08.10.2006 01:45:31 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216339 , RK , 09.10.2006 01:45:39 ]
                                                                                                                    Emergenssejä, systeemitasoja ja sokraattista ironiaa   [ 216351 , KS , 09.10.2006 01:45:51 ]
                                                                                                                        Re: Emergenssejä, systeemitasoja ja heijastuteoriaa   [ 216387 , RK , 10.10.2006 01:46:27 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216341 , RK , 09.10.2006 01:45:41 ]
                                                                                                                    Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216352 , KS , 09.10.2006 01:45:52 ]
                                                                                                                        Re: Onko tietoisuus kokemus vai konventio?   [ 216388 , RK , 10.10.2006 01:46:28 ]
                                                                                                        Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216316 , RK , 08.10.2006 01:45:16 ]
                                                                                                            Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216334 , KS , 08.10.2006 01:45:34 ]
                                                                                                                Re: Tietoisuudesta, yhteiskunnasta ja emergensseistä   [ 216342 , RK , 09.10.2006 01:45:42 ]
                    Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215554 , MPH , 27.09.2006 01:32:34 ]
                        Re: "Tiedostamaton päätös" edeltää tiedostettua...? Kyllä!   [ 215611 , RK , 27.09.2006 01:33:31 ]
                            Re: Asiasta toiseen   [ 215627 , MPH , 27.09.2006 01:33:47 ]
                                Re: Asiasta toiseen   [ 215704 , RK , 29.09.2006 01:35:04 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215727 , MPH , 29.09.2006 01:35:27 ]
                                    Re: Asiasta toiseen   [ 215765 , T.G.G , 29.09.2006 01:36:05 ]
                                        Re: Asiasta toiseen   [ 215801 , RK , 30.09.2006 01:36:41 ]
    ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215546 , RK , 27.09.2006 01:32:26 ]
        Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215716 , K.S. , 29.09.2006 01:35:16 ]
            Pieni korjaus edelliseen   [ 215718 , K.S. , 29.09.2006 01:35:18 ]
            Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215800 , RK , 30.09.2006 01:36:40 ]
                Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215810 , K.S. , 30.09.2006 01:36:50 ]
                    Re: ...ja jopa "aikakin kulkee takaperin", aina paksumpaa Libetiltä...   [ 215824 , RK , 01.10.2006 01:37:04 ]
                        Onko ajattelulla kielioppia   [ 215836 , K.S. , 01.10.2006 01:37:16 ]
                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215865 , RK , 02.10.2006 01:37:45 ]
                                Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215939 , KS , 02.10.2006 01:38:59 ]
                                    Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215952 , RK , 03.10.2006 01:39:12 ]
                                        Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 215994 , KS , 03.10.2006 01:39:54 ]
                                            Re: Onko ajattelulla kielioppia   [ 216093 , RK , 05.10.2006 01:41:33 ]
        Kriittisiä tekstejä Libetin kokeista   [ 216309 , RK , 07.10.2006 01:45:09 ]