Re: Sananvapaus jälleen uhattuna

Jani.Lassila, 10/31/2010 2:02:19 AM, 317339

Puhis kirjoitti 31.10.2010 (317309)...

>Jani.Lassila kirjoitti 31.10.2010
>(317306)...

>>Eskoseni kirjoitti 31.10.2010
>>(317281)...

>>>Sinulla ei ole mitään mandaattia >
>>puhua Paranetin nimissä, pidä se >
>>mielessäsi, irtisanouduimme aikanaan >
>>kanssasi kaikesta yhteistyöstä ja >
>>minun puolestani se pitää edelleen.

>>En ole edelleenkään puhunut
>>ParaNetin nimissä enkä ole väittänyt
>>omaavaani siihen mandaattia. Ei kyllä
>>mikään nimimerkkikään sitä edusta.
>>Tällä hetkellä kukaan tuskin puhuu
>>ParaNetin nimissä, koska sen toiminta
>>on tietääkseni käytännössä hiipunut.

>Kopernikus-seuran Facebook-sivulla
>"Kopernikus-seura"
>kirjoittaa:

Facebookin tekniikka on sellainen, että ylläpitäjien lähettämät viestit tulevat sivuille sivujen nimellä. Tässä tapauksessa sivun nimi on Kopernikus-seura, joka on siis hankkeen työnimi ja tuo ryhmä yhteydenpitokeino.

>"Lienee varsin julkinen
>salaisuus, että Kopernikus-seuran on
>tarkoitus jatkaa ParaNetin toimintaa.
>Virallinen nimenmuutos antaa vielä
>odottaa itseään. Mitään uutta
>yhdistystä ei ole siis perusteilla.
>"

Tässä siis viitataan juuri näihin käytyihin keskusteluihin, eikä siinä esiinnytä ParaNetin nimissä tai esitetä että tälle ajatukselle olisi olemassa ParaNetin mandaatti. Siinä vain kommentoidaan tätä skepsisläisten oletusta, että Kopernikus olisi automaattisesti jokin uusi yhdistys. Jos asian kommentointi on väärin, kritiikki kannattaa kohdistaa skepsisläisiin jotka ovat vaatineet ja tivanneet jonkinlaista kannanottoa siitä, mikä on Kopernikuksen tämänhetkinen status. Tuossa se kannanotto nyt on, miellytti tai ei.

Lähtökohtaisesti enää yhtään uutta yhdistystä ei ole syytä Suomeen perustaa, koska entistenkin toimintaa on mahdollista jatkaa uudelta pohjalta. Facebookissa viestien suppeus tietenkin voi välittää hieman harhaanjohtavaa tietoa. Esimerkiksi tässä tapauksessa nimenmuutos ei viittaa välttämättä ParaNetin nimenmuutokseen. On olemassa myös toinen yhdistys, joka voi jatkaa ParaNetin toimintaa valistuksen osalta, koska oletettavasti kukaan ei ole itse ParaNetiä elvyttämässä (paitsi ehkä kopernikuslaiset, jotka ovat siis osittain samoja henkilöitä kuin ParaNetin toimijatkin kuten varmaan jokainen jo ymmärsikin).

>Kopernikus-seuran "Executive
>Director" on Facebook-sivun
>mukaan: J. Peter Lassila,
>paratutkimus(at)gmail.com

Tämä tieto on poistettu sivuilta vaalikampanjani ajaksi.

Mitä tulee tuohon aiemmin mainittuun yhteistyöhön, oma pyrkimykseni ei ole ollut itsetarkoituksellisesti yhteistyön tekeminen. Pikemminkin olen pyrkinyt erilaisia vastuutehtäviä tietoisesti välttämään niin pitkälle kuin mahdollista, koska yhteistyössä joutuu tekemään aina kompromisseja ja voi joutua sekoitetuksi myöskin ihmisten välisiin konflikteihin.

Tämä on tietysti hyvää harjoitusta politiikkaa varten, mutta seuratoiminnassa intressini on kuitenkin ollut ensisijaisesti tehdä vapaaehtoispohjalta työtä yhteisen asian hyväksi. En ymmärrä miten kukaan voi nähdä siinä tavoitteessa mitään väärää. Sehän on eri asia kuin yhteistyö eikä välttämättä edes edellytä minkäänlaista suoraa yhteistyötä kenenkään kanssa kunhan sopeutuu mahdollisiin vastuuhenkilöiden sopimiin linjauksiin siitä, miten tulisi toimia missäkin tilanteessa. Ja pitää matalaa profiilia virallisessa toiminnassa, jos on kovin kiistanalainen persoona. Minulla oli se ikävä tilanne, että tunnetusti toimeliaana ihmisenä minulle oli kysyntää virallisenkin toiminnan puitteissa enkä osannut tai halunnutkaan siitä kieltäytyä.

Silti pyrin ParaNetissa pysyttelemään pääosin virallisen toiminnan ulkopuolella ja hankkimaan erilaisia henkilöitä edustamaan yhdistystä - vaikka sitten käytännössä usein tilanne olikin se, että tein työt heidän puolestaan ja he keräsivät tunnettuina niminä siitä kunnian. Minua jopa kritisoitiin siitä, että pysyttelin liikaa taustalla enkä ottanut vastuuta tekemisistäni, vaikka mielestäni vastuun ottamista oli juuri se että kiistanalaisena persoonana pyrin tietoisesti pysyttelemään harmaana eminenssinä.

Harva esimerkiksi tietää, että koko ParaNet lähti alun perin liikkeelle minun ja Jarkko Karin välisestä kirjeenvaihdosta kesällä 1998. Moni aktiivinen ihminen tuli ParaNetin toimintaan tuolloin minun kauttani. Ja suurin osa silloisesta julkisuudesta johtui toimeliaisuudestani sekä siitä, että tiesin toimittajana mistä naruista kannattaa vetää. Tosin akateemisesti kokemattomana en aavistanut, että Tampereen yliopiston johto lähtisi painostamaan Jarkkoa henkilökohtaisesti jonkun ParaNetin toiminnan takia. Jotenkin kuvittelin että ikävän julkisuuden pelko olisi rajoittanut hieman Suomen suvaitsevaisimman yliopiston mainetta kantavan instituution toimintatapoja. Olisihan siitä jonkinlainen kohu hyvin voinut syntyäkin ellei Jarkko olisi siinä vaiheessa vetäytynyt julkisuudesta potkujen pelossa, jolloin muutkin sitten vetivät matalaa profiilia.

Luulen että Jarkko odotti minunkin lähtevän akateemiselle uralle, mutta tämän episodin myötä jouduin toteamaan ettei se ole ilmapiiriltään oikea ympäristö minulle. Tätä käsitystä ovat vahvistaneet monissa muissakin yhteyksissä esiintynyt useisiin tutkijoihin kohdistuva asiaton painostus, jopa suoranainen marginalisointi. En ole vieläkään oikein selvinnyt tästä järkytyksestä, minulla on sen jälkeen kieltämättä ollut kovasti hakusessa, mitä elämälläni oikeastaan tekisin jotta en ihan ajelehtisi siellä täällä ajopuuna odottaen muka parempia aikoja.

Se oli myös syynä sille, miksi keskustelutyylikseni valikoitui hiljalleen teesieni testaaminen epäsuorasti tietoisten provokaatioiden ja kärjistysten avulla, koska jouduin kohtaamaan niin suuren kontrastin virallisen tiedekäsityksen ja vallitsevan tieteensosiologisen todellisuuden välillä. Toisaalta halusin olla varma, ettei ainakaan itse syyllisty vahingossakaan paheksumaani kaksinaismoralismiin, joten valitsin sellaisia kärjistyksiä, jotka antoivat mielipiteilleni moraalittomamman sävyn kuin mitä ne todellisuudessa olivat. Siis sen lisäksi, että tällaiset kärjistykset ovat omiaan ajamaan tarkoituksensa skepsisläisille suorittamani sosiaalisen kokeeni puitteissa.

Tämä sosiaalinen kokeiluni liittyi tarpeeseen lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, että kun tieteellisen toiminnan pintaa hieman raaputtaa, sieltä paljastuu huolestuttavan usein joku huonon itsetunnon omaava ihminen, joka luulee olevansa koulutuksensa ansiosta automaattisesti jotenkin parempi kuin kaikki muut ja on vaikkapa sitten alitajuisesti omannut tätä käsitystä noudattelevia käyttäytymistapoja. Ja tieteellisten instituutioiden luonne taas paljastuu parhaiten raaputtamalla sen portinvartijana ja julkisena keulakuvana esiintyvää skeptikkoliikettä, koska toimijat ovat pitkälti samoja (esimerkiksi Ilkka Niiniluoto).

Alun perin tarkoitukseni oli kyllä valita akateeminen ura, mutta se on aina tyssännyt juuri siihen etten oikein näe itselleni tulevaisuutta sillä sektorilla. Perfektionistiset taipumuksenikaan eivät ole vuosien ikävien kokemusten jälkeen ainakaan vähentyneet. Tuo ParaNetin episodi osui arkaan paikkaan, koska lopetin silloin korkeakouluopintoni kesken tasan sillä sekunnilla, se oli ns. viimeinen pisara joka katkaisi kamelin selän.


Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317238 , Jani.Lassila , 30.10.2010 02:00:38 ]
    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317243 , tyy , 30.10.2010 02:00:43 ]
    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317257 , Jaavai , 30.10.2010 02:00:57 ]
        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317258 , Kiiski , 30.10.2010 02:00:58 ]
        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317263 , Jani.Lassila , 30.10.2010 02:01:03 ]
            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317265 , Eskoseni , 30.10.2010 02:01:05 ]
                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317268 , Jani.Lassila , 30.10.2010 02:01:08 ]
                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317275 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 31.10.2010 02:01:15 ]
                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317276 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:01:16 ]
                            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317308 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 31.10.2010 02:01:48 ]
                                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317329 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:02:09 ]
                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317281 , Eskoseni , 31.10.2010 02:01:21 ]
                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317306 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:01:46 ]
                            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317309 , Puhis , 31.10.2010 02:01:49 ]
                                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317339 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:02:19 ]
                                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317343 , Puhis , 31.10.2010 02:02:23 ]
                                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317348 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:02:28 ]
                                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317353 , XYZÅÄÖ , 31.10.2010 02:02:33 ]
                                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317370 , Jani.Lassila , 01.11.2010 02:02:50 ]
                                            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317406 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 01.11.2010 02:03:26 ]
                                                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317506 , Jani.Lassila , 02.11.2010 02:05:06 ]
                                                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317513 , Ohhoh , 02.11.2010 02:05:13 ]
                                                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317520 , Trepidaatio , 02.11.2010 02:05:20 ]
                                                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317525 , Jani.Lassila , 02.11.2010 02:05:25 ]
                                                            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317537 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 04.11.2010 02:05:37 ]
                                                                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317538 , Åboriginelli , 04.11.2010 02:05:38 ]
                                                                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317566 , Jani.Lassila , 04.11.2010 02:06:06 ]
                                                                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317570 , np , 04.11.2010 02:06:10 ]
                                                                        Kysymisen vapaus jälleen uhattuna   [ 317660 , Dens511 , 05.11.2010 02:07:40 ]
                                                                            Re: Kysymisen vapaus jälleen uhattuna   [ 317698 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:08:18 ]
                                                                                Re: Kysymisen vapaus jälleen uhattuna   [ 317734 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 05.11.2010 02:08:54 ]
                                                                                Re: Kysymisen vapaus jälleen uhattuna   [ 317792 , MPH , 05.11.2010 02:09:52 ]
                                                                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317571 , MPH , 04.11.2010 02:06:11 ]
                                                            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317542 , Dens511 , 04.11.2010 02:05:42 ]
                                                                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317732 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 05.11.2010 02:08:52 ]
                                                                    Onhan sitä taustaa   [ 317740 , Dens511 , 05.11.2010 02:09:00 ]
                                                                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317742 , Åboriginelli , 05.11.2010 02:09:02 ]
                                                                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317895 , Juuvai , 06.11.2010 02:11:35 ]
                                                                        Ai toimittaja vai?   [ 318262 , Paikallistoimittaja , 08.11.2010 02:17:42 ]
                                                                            Re: Ai toimittaja vai?   [ 318271 , np , 08.11.2010 02:17:51 ]
                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317310 , Puhis , 31.10.2010 02:01:50 ]
                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317347 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:02:27 ]
            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317267 , Onko , 30.10.2010 02:01:07 ]
                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317270 , Jani.Lassila , 30.10.2010 02:01:10 ]
                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317272 , Tatu_ , 31.10.2010 02:01:12 ]
                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317273 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:01:13 ]
                            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317274 , Tatu_ , 31.10.2010 02:01:14 ]
                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317278 , Ongelmia , 31.10.2010 02:01:18 ]
                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317305 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:01:45 ]
                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317312 , Xyzzy , 31.10.2010 02:01:52 ]
                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317340 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:02:20 ]
    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna. NIIN ON   [ 317322 , pohdiskelija , 31.10.2010 02:02:02 ]
        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna. NIIN ON   [ 317324 , yv , 31.10.2010 02:02:04 ]
            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna. NIIN ON   [ 317326 , pohdiskelija , 31.10.2010 02:02:06 ]
                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna. NIIN ON   [ 317350 , Jani.Lassila , 31.10.2010 02:02:30 ]
    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317584 , Jani.Lassila , 04.11.2010 02:06:24 ]
        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317586 , Jaavai , 04.11.2010 02:06:26 ]
            Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317597 , Jani.Lassila , 04.11.2010 02:06:37 ]
                Realiteettien taju jälleen uhattuna   [ 317653 , Dens511 , 05.11.2010 02:07:33 ]
                    Skepsisläisten etiikka jälleen uhattuna   [ 317705 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:08:25 ]
                        Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317710 , Dens511 , 05.11.2010 02:08:30 ]
                            Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317728 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:08:48 ]
                                Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317736 , Dens511 , 05.11.2010 02:08:56 ]
                                    Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317748 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 05.11.2010 02:09:08 ]
                                        Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317759 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:09:19 ]
                                            Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317761 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 05.11.2010 02:09:21 ]
                                                Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317764 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:09:24 ]
                                                    Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317860 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 05.11.2010 02:11:00 ]
                                            Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317765 , Dens511 , 05.11.2010 02:09:25 ]
                                                Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317775 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:09:35 ]
                                                    Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317777 , _Wesa_ , 05.11.2010 02:09:37 ]
                                    Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317749 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:09:09 ]
                                        Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317751 , Dens511 , 05.11.2010 02:09:11 ]
                                            Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317763 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:09:23 ]
                                                Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317769 , Dens511 , 05.11.2010 02:09:29 ]
                                                    Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317779 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:09:39 ]
                                                        Kiitos keskustelijoille   [ 317780 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:09:40 ]
                                                            Re: Kiitos keskustelijoille   [ 317796 , np , 05.11.2010 02:09:56 ]
                                                Re: Sitä sun tätä jälleen uhattuna   [ 317801 , Kiiski , 05.11.2010 02:10:01 ]
                        Re: Skepsisläisten etiikka jälleen uhattuna   [ 317711 , Åboriginelli , 05.11.2010 02:08:31 ]
                            Re: Skepsisläisten etiikka jälleen uhattuna   [ 317721 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:08:41 ]
                Rehellisyys jälleen uhattuna   [ 317666 , Dens511 , 05.11.2010 02:07:46 ]
                    Re: Rehellisyys jälleen uhattuna   [ 317715 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:08:35 ]
                        Re: Rehellisyys jälleen uhattuna   [ 317723 , Dens511 , 05.11.2010 02:08:43 ]
                            Re: Rehellisyys jälleen uhattuna   [ 317730 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:08:50 ]
                        Viisi uljasta   [ 317729 , Dens511 , 05.11.2010 02:08:49 ]
                            Re: Viisi uljasta   [ 317731 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:08:51 ]
                                Re: Viisi uljasta   [ 317745 , Dens511 , 05.11.2010 02:09:05 ]
                        Saako tämän kehyksiin?   [ 317949 , Dens511 , 06.11.2010 02:12:29 ]
                            Re: Saako tämän kehyksiin?   [ 317956 , KM , 06.11.2010 02:12:36 ]
                                Re: Saako tämän kehyksiin?   [ 317981 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 06.11.2010 02:13:01 ]
                                Re: Saako tämän kehyksiin?   [ 318030 , Dens511 , 06.11.2010 02:13:50 ]
                                    Re: Saako tämän kehyksiin?   [ 318040 , Täysi-ikäinen , 07.11.2010 02:14:00 ]
                                        Re: Saako tämän kehyksiin?   [ 318043 , Dens511 , 07.11.2010 02:14:03 ]
                                            Re: Saako tämän kehyksiin?   [ 318062 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 07.11.2010 02:14:22 ]
                                                Optimoinnin maksimointia   [ 318064 , Dens511 , 07.11.2010 02:14:24 ]
                                            Re: Saako tämän kehyksiin?   [ 318069 , Täysi-ikäinen , 07.11.2010 02:14:29 ]
                                                Nyt se jo "osoittaa"   [ 318076 , Dens511 , 07.11.2010 02:14:36 ]
                                                    Re: Nyt se jo "osoittaa"   [ 318081 , Juuvai , 07.11.2010 02:14:41 ]
                                        Re: Saako tämän kehyksiin?   [ 318073 , Juuvai , 07.11.2010 02:14:33 ]
                Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317688 , Jaavai , 05.11.2010 02:08:08 ]
                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317690 , Dens511 , 05.11.2010 02:08:10 ]
                        Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317713 , Åboriginelli , 05.11.2010 02:08:33 ]
                    Re: Sananvapaus jälleen uhattuna   [ 317716 , Jani.Lassila , 05.11.2010 02:08:36 ]
                        Tämähän kiinnostavaa: Lassilan vaaliTYÖ   [ 317850 , Diletant , 05.11.2010 02:10:50 ]