Faktojentarkistus ja -tarkistamattomuus

Teppolainen, 5/28/2016 8:18:20 PM, 389756

Niin sanottu faktojentarkistus on suosittu harrastus. Monelle se ei ole vain harrastus vaan ajattelutapa, oleellinen osa kriittistä ajattelua. Internet on epäilemättä osaltaan helpottanut ja lisännyt faktojentarkistusta, niin systemaattisena toimintana kuin kriittisen keskustelun luonnollisena seurauksena.

Kriittisen ajattelun vastapuolena vaikuttaa näyttäytyvän usein toiminta, jossa faktoja ei kunnolla tarkisteta. Tämä heijastelee ajattelutapaa, että mitä huonommin kuhunkin käsiteltävään asiaan liittyvät faktat on tarkistettu, sitä kritiikittömämpi henkilö on. Onko asia kuitenkaan aivan näin?

Mietitäänpä hetki, mitä kriittinen ajattelu faktantarkistuksen osalta käytännössä on. Ensinnäkin, se ei ole ajattelua laisinkaan tältä osin - kuten termikin kertoo, se on lähteiden ja niissä esitettyjen asioiden tarkistamista, omien käsitysten pohjaamista faktoille, skeptismin kontekstissa vieläpä pääasiassa tieteellisille sellaisille.

Seuraavaksi, mietitäänpä hetki sitä, miten faktantarkistus käytännössä tapahtuu. Usein ajatuksena on, että henkilö itse omakohtaisesti tarkistaa puheena olevaan asiaan faktat ja muodostaa mielipiteensä sen pohjalta,
ennen kuin esittää sen julki. Onko tämä kuitenkaan ainoa tapa?

Sanoisin ettei ole.

Toinen tapa on ulkoistaa faktojen tarkistus muille, esittämällä näkemyksiä ilman perusteellista faktantarkistusta (esim. omien oletusten, mielikuvien tai vain pintapuolisesti tarkistettujen faktojen pohjalta), siinä toivossa, että joku tunnistaa puheenvuorosta virheet ja osoittaa ne kirjoittajalle. Jos puheenvuoronsa kohdistaa sellaiselle yleisölle, joka kykenee tehokkaaseen faktantarkistukseen, lopputulos voi olla likimain yhtä hyvä kuin se, että tarkistaisi faktat itse - varsinkin jos ja kun asia on sellainen, jota ei juurikaan tunne ja joka sisältäisi verraten runsaasti tarkistettavia faktoja, joiden joukosta pitäisi seuloa ne, joista itsellä on virheellinen käsitys. Lopputulosta parantaa vielä se, jos esittää samantyyppisiä puheenvuoroja useissa yhteyksissä tarkoituksena saada oikaisuja mahdollisesti virheellisiin faktoihin.

Tätä strategiaa ei tietenkään voi tarkoituksenmukaisesti soveltaa kaikkialla ja kaikissa tilanteissa. On esimerkiksi täysin eri asia suunnata valmistautumatta Skepsiksen palstalle kuin jollekin sellaiselle foorumille, jossa kirjoittajat uskovat liki kaiken, joka on uskottavasti kirjoitettu (olkoonkin että kääntöpuolena Skepsiksen palstalla tarkistamattoman informaation ohella sitä tarjonnut henkilökin voi joutua raadeltavaksi, syystä tai toisesta). Faktantarkistuksen ulkoistaminen on erityisen houkutteleva vaihtoehto nopeasti reaaliajassa etenevän keskustelun kohdalla, joka rönsyilee uusiin asioihin, johon ei ole etukäteen valmistauduttu (ja usein näin tapahtuu, keskustelun rönsyilemistä on vaikea ennustaa ja yritykset sen hallitsemiseksikin ovat monesti varsin väkinäisiä, vaikka viime kädessä keskustelusta voikin aina poistua jos se ei etene kaivattuun suuntaan). Viestintä hidastuisi jos altavastaajana oleva osapuoli ei jossain määrin joukkoistaisi faktantarkistusta, jolloin se voi olla itse asiassa kummankin keskustelun osapuolen etu, sillä ainakin keskustelun vinoutumisen riski saattaa kasvaa mitä enemmän siinä kuluu aikaa (väitteiden kannattajilla kun taitaa olla usein enemmän kärsivällisyyttä kuin niiden arvostelijoilla).

En ryhdy arvioimaan strategian etuja ja haittoja eri tilanteissa, kunhan totean että tämäkin ilmiö on hyvä huomioida, esimerkiksi silloin kun puhutaan huhujen, huuhaan ja yksinkertaistusten lisääntymisestä. On hyvä tiedostaa myös, että faktantarkistuksen lisääntyminen voi itse asiassa edistää myöskin tällaista strategiaa, tietoisesti tai tiedostamatta harjoitettuna. Ja ennen kaikkea on hyvä tiedostaa, että julkisten erehtymisen määrä ei itse asiassa välttämättä niin suoraan korreloi sen kanssa, mitä voitaisiin kutsua kritiikittömäksi ajatteluksi.


Faktojentarkistus ja -tarkistamattomuus   [ 389756 , Teppolainen , 28.05.2016 20:18:20 ]
    Faktojentarkistus ja -tarkistamattomuus   [ 389759 , _Wesa_ , 29.05.2016 00:15:13 ]
        Faktojentarkistus ja -tarkistamattomuus   [ 389760 , Teppolainen , 29.05.2016 13:43:37 ]
            Faktojentarkistus ja -tarkistamattomuus   [ 389763 , _Wesa_ , 29.05.2016 15:26:49 ]
                Faktojentarkistus ja -tarkistamattomuus   [ 389766 , Teppolainen , 29.05.2016 16:31:24 ]
                    Faktojentarkistus ja -tarkistamattomuus   [ 389769 , _Wesa_ , 29.05.2016 18:12:23 ]
                        Faktantarkistuksen ulkoistaminen yhtenä keskustelustrategiana   [ 389773 , Teppolainen , 29.05.2016 19:32:15 ]
                            Faktantarkistuksen ulkoistaminen yhtenä keskustelustrategiana   [ 389777 , _Wesa_ , 29.05.2016 20:27:40 ]
                                Faktantarkistuksen ulkoistaminen yhtenä keskustelustrategiana   [ 389778 , Teppolainen , 29.05.2016 21:10:36 ]
                                    Ei tajua tajunnanvirtaa   [ 389779 , Diletant , 30.05.2016 10:51:27 ]
                                        Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389781 , Teppolainen , 30.05.2016 11:55:36 ]
                                            Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389797 , _Wesa_ , 31.05.2016 05:17:22 ]
                                                Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389798 , Teppolainen , 31.05.2016 07:49:52 ]
                                                    Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389805 , _Wesa_ , 31.05.2016 14:44:03 ]
                                                        Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389810 , Teppolainen , 31.05.2016 16:12:34 ]
                                                            Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389811 , _Wesa_ , 31.05.2016 16:38:10 ]
                                                                Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389813 , Teppolainen , 31.05.2016 17:48:02 ]
                                                                    Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389816 , _Wesa_ , 31.05.2016 18:17:36 ]
                                                                        Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389821 , Teppolainen , 31.05.2016 21:02:45 ]
                                                                            Faktantarkistuksen ulkoistaminen kriittisen ajattelun muotona ja keskustelua koskevat menettelytavat ovat kaksi eri asiaa   [ 389822 , _Wesa_ , 01.06.2016 04:23:43 ]
                                        Telekineettistä tajunnanvirtaa myös yliopistoissa   [ 389791 , Teppolainen , 30.05.2016 18:03:57 ]
                                        Virtaa tajunnasta   [ 389799 , Teppolainen , 31.05.2016 07:55:24 ]
                                            Punaista linkistä   [ 389807 , JuhaHuuhaa , 31.05.2016 15:57:31 ]
                                                Punaista linkistä   [ 389812 , Teppolainen , 31.05.2016 17:47:06 ]
                                                    Punaista linkistä   [ 389824 , JuhaHuuhaa , 01.06.2016 11:32:18 ]
                            Faktantarkistuksen ulkoistaminen yhtenä keskustelustrategiana   [ 389785 , sherlocker , 30.05.2016 15:15:18 ]
    Tieteellisten tutkimusten ongelmat   [ 389836 , Otto Mäkelä , 02.06.2016 16:36:12 ]