"Aidosti ajatteleva tietokone"

Risto Koivula, 10/31/2018 9:51:24 PM, 399591

Lainaus: Otto Mäkelä, 29.10.2018 15:25:15, 399579
Lainaus: Risto Koivula, 28.10.2018 06:58:03, 399538
Lainaus: Otto Mäkelä, 26.10.2018 07:58:21, 399507
Tälle varsin vahvalle väitteelle olisi kiva olla huutamattomia ja raivoamattomia perusteluita. Mikäli jotain sellaisia tekstissäsi oli, pahoittelen, en jaksanut kaivaa niitä sekavasta sanasalaatista.

Toistaiseksi emme tiedä, mitä ihmisen pään sisällä tapahtuu, mutta nykytutkijoiden käsitys laajalti on että kyseessä on joukko varsin erikoistuneita alijärjestelmiä jotka mallintavat aistien kautta ympäristöään. Tässä käsityksessä "minä" on kyseisen mallin (varsin karkea) käsitys omasta toiminnastaan. Tällä perusteella ei ole mitään syytä olettaa ettei vastaavaa toiminnallisuutta voitaisi myös totetuttaa tietokoneessa, jolloin tämän mallin "ajattelu" ei mitenkään periaatteellisesti poikkeaisi inhimillisestä.

Aivojen toiminta ei ole digitaalista eikä "koodattua". Sikäli KAIKKI dimallit järjrtään poikkeavt mitä perustavimmalla tavalla aina "originaalista".


On varsin jännittävää että vaikka olet itse käyttänyt tietokoneita (numeerisessa mallintamisessa) et ole sisäistänyt että niillä voidaan (periaatteessa) simuloida mitä tahansa luonnollista prosessia. Eihän sinullakaan ollut tietokoneessa fyysisiä betonipalkkeja, silti sait järjestelmästä ulos jossain määrin yllättäviä mutta luotettavaksi osoittautuineita laskelmia niiden kuormista ja kestävyydestä.


Minun dippiksessäsni mallit olivat matemaattisia. Niissä tupattiin tietty alue täyteen reunaehdot täyttäviä funktioita, joiden kertoimet sitten valittiin toisaalta jännitysenergian ja toisaalta muodonmuutosenergian minimien perusteella. Tietokoneen rooli oli se, että sillä otettiin tulokset ulos. Mitään aivotoimintaa ei voida tuolla tavalla mallintaa.

Ontologiassa mallien ominaisuuksilla ei ylipäätään voida todistaa itse todellisuuden perimmäisistä ominaisuuksista.

https://journal.fi/tt/article/view/66443/26871

Emergenssi merkitsee, että luonnonlait evoluoituvat

(Risto Koivula)

Tieteessä tapahtuu -lehdessä on käyty keskustelua emergenssin käsitteestä. On väitelty siitä, onko emergenssi episteeminen (tiedollinen, heikko e.) vaiko ontologinen (objektiivinen, vahva e.) käsite. Emergenssi on usein samaistettu efektiivisen teorian käsitteen kanssa, joka merkitsee karkeistettua kuvausta jostakin yleensä fysikaalisesta ilmiöjoukosta itse ilmiöiden
säilyessä muuttumattomina.

Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 3/99 Kari Enqvist kiteyttää vastustajiensa vahvan emergenssin kannattajien perusväittämäksi Matti Kamppista lainaten seuraavan:

"Korkeamman tason kuvaukset poimivat todellisuudesta uusia ominaisuuksia, joita alemmilta tasoilta ei löydy."

Tämä lause on Enqvistin mukaan "manifestisti" epätosi.

Tunnustaudun vahvan emergenssin kannattajaksi, mutta en tunnista tästä lauseesta maailmankatsomukseni ydintä.

Ensinnäkin lause pelaa tarkasti ottaen kahdella eri tasolla, pragmaattisella ja ontologisella: Kuvaukset koskevat aktuaalisesti havaittavissa, kokeellisen tutkimuksen ja teknologisen käytäntömme piirissä olevia ilmiöitä. Ilmaus "ei
löydy" puolestaan lienee synonyymi suurin piirtein ilmaukselle "ei ole olemassa millään tasolla, siitä riippumatta, saammeko
seuraavien tuhannen vuoden aikanakaan objektiivisia mittaustuloksia kyseisen tason ilmiöistä". Jos lause oikaistaan
muotoon "Korkeamman tason kuvaukset poimivat todellisuudesta ilmiöitä, joita alemmilta tasoilta ei löydetä, niin ristiriita poistuu, mutta lausepa lakkaakin samalla olemasta manifestisti epätosi, vaikka sitten "ei löydetä" olisi futuuri.


Lainaus
Nykykäsityksemme mukaan aivot koostuvat elävistä neuroneista ja niiden monimutkaisista keskinäisistä kytkennöistä. En pysty näkemään mitään periaatteellista syytä miksei tällaista järjestelmää voitaisi simuloida tietokoneessa.


ET ole lukenut mun linkkiäni, etkä perehytynyt ihmisen nykyaikaiseen neurofysiologiaan. Glia-solut joita on ainakin kymmenen kertaa enemmän kuin neuroneja, ja ihmisellä puolet aivojen painosta ohjaavat neuronien toimintaa, joiden kytkennät eivät ole pysyviä eivätkä synnynnäisiä ainakaan aivokuortella.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/r-douglas-fields-white-matter-matters

torstai, 10. syyskuu 2015

Re: Ehdollistumisen biokemiallinen mekanismi tarkentuu

Kirjoitti: RK (IP rekisteröity) (Vaparien poistettavilta sivuilta)

Päiväys: 12. elokuuta 2008 18.32


http://www.cs.unc.edu/~styner/public/DTI_tutorial/1%20Scientific%20American%202008%20Fields.pdf


Section: BRAIN SCIENCE


WHITE MATTER MATTERS

Fields, R. Douglas

Although scientists have long regarded the brain's white matter as passive infrastructure, new work shows that it actively affects learning and mental illness

KEY CONCEPTS

• White matter, long thought to be passive tissue, actively affects how the brain learns and dysfunctions.

• Although gray matter (composed of neurons) does the brain's thinking and calculating, white matter (composed of myelin-coated axons) controls the signals that neurons share, coordinating how well brain regions work together.

• A new type of magnetic resonance technology, called diffusion tensor imaging (DTI), has for the first time shown white matter in action, revealing its underappreciated role.

•Myelin is only partially formed at birth and gradually develops in different regions throughout our 20s. The timing of growth and degree of completion can affect learning, self-control (and why teenagers may lack it), and mental illnesses such as schizophrenia, autism and even pathological lying.

--The Editors

Imagine if we could peek through the skull to see what makes one brain smarter than another. Or to discover whether hidden traits might be driving a person's schizophrenia or dyslexia. A new kind of imaging technique is helping scientists observe such evidence, and it is revealing a surprise: intelligence, and a variety of mental syn- dromes,may be influenced by tracts within the brain made exclusively of white matter.

Gray matter, the stuff between your ears your teachers chided you about, is where mental computation takes place and memories are stored.This cortex is the "topsoil" of the brain;it is composed of densely packed neuronal cell bodies, the decision-ma- king parts of nerve cells, or neurons. Underneath it, however, is a bedrock of "white matter" that fills nearly half of the human brain -- a far larger percentage than found in the brains of other animals. White matter is composed of millions of communications cables, each one containing a long, individual wire, or axon, coated with a white, fatty substance called myelin. Like the trunk lines that connect telephones in different parts of a country, this white cabling connects neurons in one region of the brain with those in other regions.

For decades neuroscientists exhibited little interest in white matter. They considered the myelin to be mere insulation and the cables inside it little more than passive passageways. Theories about learning memory and psychiatric disorders centered on molecular action inside the neurons and at the famous synapses the tiny contact points between them. But scientists are now realizing that we have underestimated the importance of white matter in the proper transfer of information among brain regions. New studies show that the extent of white matter varies in people who have different mental experiences or who have certain dysfunctions. It also changes within one person's brain as he or she learns or practices .1 skill such as playing the piano. Even though the neurons in gray matter execute mental and physical activities, the functioning of white matter may be just as critical to how people master mental and social skills, as well as to why it is hard for old dogs to learn new tricks.


Lainaus
Luonnollisestikin ihmisaivojen noin sadan miljardin aivosolun, niiden aineenvaihdunnan sekä niiden välisten kytkentöjen simulointi olisi käsittämättömän laaja operaatio, mutta periaatteellisella tasolla ei ole näkyvissä estettä.


Se niiden fysiologia ei ole samaa kuin ajattelu. Ei sinne päinkään.

Lainaus
Esimerkiksi C. Elegansin hermostoa on mallinnettu erittäin pitkälle, vaikkakaan hermosolujen yhteistoiminnan emergenttejä ominaisuuksia ei vielä oikein ymmärretä.


Fields sanoo täällä, että sen käyttäytymisestä ei ymmärretä yhtään sen enempää nauroniyhteyksien mallintamisen jälkeen kuin ennen sitäkään. Sitä paitsi sen hermosto on täysin toisenlainen kuin ihmisellä - tai millään selkärankaisella.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/barrack-obama-ja-r-douglas-fields-napit-vastakkain-aivotutkimusstrategiasta

" maanantai, 6. tammikuu 2014


Obama ja R. Douglas Fields napit vastakkain "aivoyhteyksien kartoittamisesta"


" Nature | Comment

Neuroscience: Map the other brain

http://www.nature.com/news/neuroscience-map-the-other-brain-1.13654

R. Douglas Fields

04 September 2013

Glia, the non-neuronal cells that make up most of the brain, must not be left out of an ambitious US mapping initiative, says R. Douglas Fields.Glia-soluja ja neuroneja

The Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) Initiative announced by US President Barack Obama in April seeks to map and monitor the function of neu- ral connections in the entire brains of experimental animals, and eventually in the human cerebral cortex.

Several researchers have raised doubts about the project, cautioning that map-ping the brain is a much more complex endeavour than mapping the human genome, and its usefulness more uncertain.

I believe that exploring neural networks and developing techniques with which to do so are important goals that should be vigorously supported.

But simply scaling up current efforts to chart neural connections is unlikely to deliver the promised benefits - which include understanding perception, consciousness, how the brain produces memories, and the development of treatments for diseases such as epilepsy, depression and schizophrenia1.

A major stumbling block is the project's failure to consider that although the human brain contains roughly 100 billion neurons it contains billions more non-electrical brain cells called glia.

These reside outside the neuronal 'connectome' and operate beyond the reach of tools designed to probe electrical signalling in neurons.

Dismissed as connective tissue when they were first described in the mid-1800s, glia have long been neglected in the quest to understand neuronal signalling.

Research is revealing that glia can sense neuronal activity and control it.

Various studies also indicate that glia operate in diverse mental processes, for in-stance, in the formation of memories.They have a central role in brain injury and di-sease, and they are even at the root of various disorders - such as schizophrenia and Alzheimer's - previously presumed to be exclusively neuronal. That the word 'glia' was not uttered in any of the announcements of the BRAIN Initiative, nor written any-where in the 'white papers' published in 2012 and 2013 in prominent journals outli-ning the ambitious plan, speaks volumes about the need for the community of neuro-scientists behind the initiative to expand its thinking.

All major glial cell types in the brain - oligodendrocytes, microglia and astrocytes - communicate with each other and with neurons by using chemical neurotransmitters and gap junctions, channels that permit the direct transfer between cells of ions and small molecules (see ‘Roles of glial cells’).


... Moreover, the exclusion of glia from the BRAIN Initiative underscores a more general problem with the project: the assumption that enough measuring of enough neurons will in itself uncover 'emergent' properties and, ultimately, cures for diseases 1,4. Rather than simply materializing from measurements of “every spike from every neuron” 1,4, better understanding and new treatments will require hypothe-sis-directed research. The 302 neurons and 7,000 connections that make up the nervous system of the roundworm [url=]Caenorhabditis elegans[/url] were mapped in the 1970s and 80s. More than two decades later, little is understood about how the worm's nervous system produces complex behaviours.

... "

Lainaus
Sinun näkemyksesi mukaan kuitenkaan tällaista simulaatiota ei olisi mahdollista tehdä, mutta en oikein ymmärtänyt perusteluasi, voinet hieman laajentaa?


Sillä madon neuronien kytkentäkaaviolla ei ole pitään tekemistä tämän kysymyksen kanssa. Tai jos on niin se on joidenkin niiden yhteyksien tekniseen osoittamiseen liittyvää.


PS: Fieldsin tuloksista on palstalla keskuteltu paljon tästä lähtien:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/215674?page=1#215687

Minä liityin siihen keskusteluun vasta kaksi vuotta myöhemmin.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/254351?page=1#254351

Muokannut: Risto Koivula, 10/31/2018 10:13:36 PM


NOBELISTI OBAMA LEVITTÄÄ VAARALLISTA UUSUSKONTOA ”AIDOSTI AJATTELEVISTA TIETOKONEISTA”   [ 399493 , Risto Koivula , 25.10.2018 02:41:06 ]
    CAPSLOCK PÄÄLLÄ JO OTSIKOSSA, JOTEN...   [ 399496 , Diletant , 25.10.2018 10:06:32 ]
        CAPSLOCK PÄÄLLÄ JO OTSIKOSSA, JOTEN...   [ 399498 , Risto Koivula , 25.10.2018 11:09:29 ]
            CAPSLOCK PÄÄLLÄ JO OTSIKOSSA, JOTEN...   [ 399499 , mmm , 25.10.2018 12:57:46 ]
                Koivulaa VTTAA   [ 399500 , Diletant , 25.10.2018 13:12:55 ]
    NOBELISTI OBAMA LEVITTÄÄ VAARALLISTA UUSUSKONTOA ”AIDOSTI AJATTELEVISTA TIETOKONEISTA”   [ 399504 , VCO , 25.10.2018 15:03:24 ]
        Kaikin mokomin   [ 399509 , Diletant , 26.10.2018 09:56:44 ]
            Kaikin mokomin   [ 399511 , VCO , 26.10.2018 10:30:10 ]
                Kaikin mokomin   [ 399513 , Diletant , 26.10.2018 10:53:15 ]
                    Kaikin mokomin   [ 399514 , VCO , 26.10.2018 10:58:58 ]
                        Kaikin mokomin   [ 399515 , Diletant , 26.10.2018 11:05:49 ]
        NOBELISTI OBAMA LEVITTÄÄ VAARALLISTA UUSUSKONTOA ”AIDOSTI AJATTELEVISTA TIETOKONEISTA”   [ 399539 , Risto Koivula , 28.10.2018 07:21:46 ]
            NOBELISTI OBAMA LEVITTÄÄ VAARALLISTA UUSUSKONTOA ”AIDOSTI AJATTELEVISTA TIETOKONEISTA”   [ 399543 , VCO , 28.10.2018 09:51:05 ]
                Nopelisti... lyhensin otsikkoa vähän   [ 399548 , sherlocker , 28.10.2018 10:44:58 ]
                    Nopelisti... lyhensin otsikkoa vähän   [ 399550 , VCO , 28.10.2018 10:59:06 ]
                        Nopelisti... lyhensin otsikkoa vähän   [ 399552 , sherlocker , 28.10.2018 11:05:16 ]
                            Nopelisti... lyhensin otsikkoa vähän   [ 399565 , VCO , 28.10.2018 15:45:00 ]
                                Hölmöydet tiskiin...   [ 399584 , Risto Koivula , 30.10.2018 14:54:34 ]
                    Nopelisti... lyhensin otsikkoa vähän   [ 399554 , Risto Koivula , 28.10.2018 11:24:20 ]
                        Nopelisti... lyhensin otsikkoa vähän   [ 399559 , sherlocker , 28.10.2018 11:55:41 ]
                            Nopelisti... lyhensin otsikkoa vähän   [ 399561 , Risto Koivula , 28.10.2018 12:32:26 ]
                                Nopelisti... lyhensin otsikkoa vähän   [ 399562 , sherlocker , 28.10.2018 12:48:36 ]
                                    Nopelisti... lyhensin ja jatkoin sitten   [ 399568 , sherlocker , 28.10.2018 16:48:49 ]
                                        Nopelisti... lyhensin ja jatkoin sitten   [ 399573 , Risto Koivula , 29.10.2018 03:45:35 ]
    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399507 , Otto Mäkelä , 26.10.2018 07:58:21 ]
        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399510 , Diletant , 26.10.2018 10:06:24 ]
            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399516 , PeP , 26.10.2018 11:42:08 ]
                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399518 , Diletant , 26.10.2018 11:52:50 ]
                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399521 , PeP , 26.10.2018 13:45:29 ]
                        "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399524 , Risto Koivula , 26.10.2018 22:39:17 ]
                            "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399527 , PeP , 27.10.2018 09:07:49 ]
                                "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399529 , Risto Koivula , 27.10.2018 14:35:04 ]
                                    "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399530 , PeP , 27.10.2018 17:59:23 ]
                                        "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399534 , Teppolainen , 27.10.2018 20:12:15 ]
                                            "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399540 , Risto Koivula , 28.10.2018 08:16:48 ]
                                                "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399542 , PeP , 28.10.2018 09:37:26 ]
                                                    "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399546 , Risto Koivula , 28.10.2018 10:26:28 ]
                                                    Jos tietokone ratkaisisi   [ 399556 , Diletant , 28.10.2018 11:33:35 ]
                                                        Jos tietokone ratkaisisi   [ 399567 , sherlocker , 28.10.2018 16:35:40 ]
                            "Aidosti ajatteleva tietokone", Skepsis on ollut Lauri Gröhnin ansioista tieteellinen   [ 399528 , VCO , 27.10.2018 10:04:57 ]
        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399525 , Risto Koivula , 26.10.2018 22:55:51 ]
            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399537 , Otto Mäkelä , 28.10.2018 01:06:02 ]
                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399538 , Risto Koivula , 28.10.2018 06:58:03 ]
                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399544 , sherlocker , 28.10.2018 10:17:23 ]
                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399553 , Risto Koivula , 28.10.2018 11:19:10 ]
                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399560 , sherlocker , 28.10.2018 12:29:28 ]
                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399563 , Risto Koivula , 28.10.2018 14:08:56 ]
                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399566 , sherlocker , 28.10.2018 16:26:46 ]
                                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399572 , Risto Koivula , 29.10.2018 03:41:30 ]
                                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399598 , sherlocker , 01.11.2018 12:40:21 ]
                                            "Aito skeptikko"   [ 399599 , sherlocker , 01.11.2018 12:55:15 ]
                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399579 , Otto Mäkelä , 29.10.2018 15:25:15 ]
                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399591 , Risto Koivula , 31.10.2018 21:51:24 ]
                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399592 , mmm , 01.11.2018 10:06:51 ]
                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399621 , Risto Koivula , 01.11.2018 20:31:08 ]
                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399623 , mmm , 01.11.2018 21:18:55 ]
                                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399624 , Risto Koivula , 01.11.2018 23:52:15 ]
                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399595 , Otto Mäkelä , 01.11.2018 10:31:57 ]
                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399612 , Teppolainen , 01.11.2018 17:02:26 ]
                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399614 , PeP , 01.11.2018 17:37:59 ]
                                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399615 , Diletant , 01.11.2018 18:05:57 ]
                                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399617 , Teppolainen , 01.11.2018 18:21:41 ]
                                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399619 , Diletant , 01.11.2018 18:25:59 ]
                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399620 , Risto Koivula , 01.11.2018 19:22:40 ]
                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399629 , Otto Mäkelä , 02.11.2018 07:42:04 ]
                                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399661 , Risto Koivula , 02.11.2018 18:28:30 ]
                                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399662 , VCO , 02.11.2018 18:36:45 ]
                                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399663 , Risto Koivula , 02.11.2018 19:00:00 ]
                                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399664 , VCO , 02.11.2018 19:31:35 ]
                                                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399665 , Risto Koivula , 02.11.2018 21:18:02 ]
                                                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399666 , VCO , 02.11.2018 22:15:16 ]
                                                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399667 , VCO , 02.11.2018 22:15:39 ]
                                                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399668 , Risto Koivula , 02.11.2018 23:41:01 ]
                                                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399670 , PeP , 03.11.2018 09:38:07 ]
                                                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399671 , VCO , 03.11.2018 10:08:45 ]
                                                                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399674 , Diletant , 03.11.2018 10:53:03 ]
                                                                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399675 , VCO , 03.11.2018 11:07:43 ]
                                                                                Tuore kirjoitus aiheesta   [ 399680 , Diletant , 03.11.2018 12:17:00 ]
                                                                                    Tekoälyn luonteesta   [ 399682 , Otto Mäkelä , 03.11.2018 12:33:53 ]
                                                                                    Tuore kirjoitus aiheesta   [ 399693 , Risto Koivula , 04.11.2018 04:05:35 ]
                                                                                    Lisää tavaraa aihetta sivuten   [ 399707 , Diletant , 04.11.2018 20:03:51 ]
                                                                                        Lisää tavaraa aihetta sivuten   [ 399709 , Risto Koivula , 04.11.2018 21:59:53 ]
                                                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399694 , Risto Koivula , 04.11.2018 05:17:08 ]
                                                                        "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399695 , PeP , 04.11.2018 08:56:41 ]
                                                                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399703 , Risto Koivula , 04.11.2018 15:50:47 ]
                                                                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399704 , PeP , 04.11.2018 17:17:02 ]
                                                                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399706 , Risto Koivula , 04.11.2018 19:00:33 ]
                                                                        Koneäly oppii ennakkoluulot   [ 399696 , PeP , 04.11.2018 09:33:10 ]
                                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399700 , Otto Mäkelä , 04.11.2018 11:16:31 ]
                                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399701 , Diletant , 04.11.2018 11:41:56 ]
                                                    "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399702 , VCO , 04.11.2018 11:51:52 ]
                                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399705 , Risto Koivula , 04.11.2018 17:26:42 ]
                            "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399597 , sherlocker , 01.11.2018 11:20:44 ]
                                "Aidosti ajatteleva tietokone"   [ 399622 , Risto Koivula , 01.11.2018 21:09:19 ]
                            Mary's Room   [ 399602 , sherlocker , 01.11.2018 13:28:27 ]