Homoseksuaalisuus ja genetiikka

Risto Koivula, 9/15/2019 7:26:00 PM, 401872

Erkon "TIETEEN" kolumnisti yrittää vesittää tutkimusta väärin perustein: esimerkiksi otsikko on täysin väärin: nimenomaan "homongeeniä" tutkittiin, ja paremmin kuin kriitikko ehdottaa, VÄLTTÄEN KESKEISTEN HUIJAUSMENETELMIEN ANSAT.


Homogeeniä ei löytynyt, koska sitä ei edes etsitty

Tuomas Aivelo

klo 0:45 | 2.9.2019

Torstaina Science-tiedejulkaisussa julkaistiin tutkimus, jossa selvitettiin seksikäyttäytymisen genetiikkaa. Tästä uutisoitiin laajasti: Helsingin Sanomat julkaisi uutisen otsikolla ”Liki puolelle miljoonalle ihmiselle tehty tutkimus: Geenit eivät ennusta, sytyttääkö sama sukupuoli”. Tekniikan Maailma läväytti otsikkoonsa homogeenitkin.

Tässä mentiin metsään heti otsikoissa. Kyllä, mukana oli lähes puoli miljoonaa ihmistä, mutta tutkimuksessa ei varsinaisesti tutkittu seksuaalista kiinnostusta saati kiihotusta. "

RK: Ei ollut tarkoituskaan, tutkia yksipuolisesti vain jotakin mekanismia, vaan vähintään yhtä tärkeää oli esimerkiksi VASTENMILISYYS omaa - tai vastakkaistakin sukupuolta kohtaan varsinkin siinä kiihottumistilanteessa!

Nyt haetaan nimenomaan korrelaatioita geenien ja homoseksuaalisen käyttäytymisen välillä, EI tunteiden, emootioiden, tuntemusten, aistimusten, muiden mekanismien!

Nyt aivokuvantaja ei pääse sanomaan MITÄ KOEHENKILÖ "TODELLA TUNTEE" ohi hänen itsensä ja "vaikuttako se hänen käyttäytymisensä vai ei ("salahomo"...), vaan tutkitaan nimenomaan itse käyttäytymistä! IHAN JUSTIIN KUTEN TÄSSÄ TAPAUKSESSA PITÄÄKIN.

Bloggari sen sijaan haluaa, että tutkittaisiin jotakin muuta... ja "homous" MÄÄRITELTÄISIINKIN AIVOKUVISTA eikä käyttäytymisestä!

TA: " Tutkimuksessa selvitettiin sitä, eroaako niiden ihmisten, jotka ovat vastanneet biopankin kyselyyn vähintään kerran harrastaneensa oraali-, anaali- tai vaginaaliseksiä samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, geenit niistä ihmisistä, jotka vastasivat, etteivät ole koskaan harrastaneet seksiä samaa sukupuolta olevien henkilöiden kanssa. "

RK: Tämä on selkeä perusasetelma, joka ei jätä sijaa tarkoitukselliselle puliveivaamiselle. Vain koehenkilöt voivat puliveivata vastauksissaan. Esimerkiksi umpihetero voi salata erittäin yököttävän ja vastenmielisen yksittäisen kännihomokokemuksen. Sanoisin, että ei kauheasti vääristä tutkittavaa kysymystä, onko olemassa homongeeni(paketti) vai ei...

TA: Tutkimukselle on perustettu laaja markkinointisivusto, josta voi käydä lukemassa itse tutkimus, englanninkielinen tiivistelmä sekä tutkijoiden kirjoittamia vastauksia oletettuihin keskeisiin kysymyksiin.

Seksin genetiikkaa tutkittiin GWAS, genome-wide association study,-menetelmällä jossa tutkittavista yksilöistä etsitään satojatuhansia tai miljoonia eroja emäsjärjestyksessä perimän eri kohdilta. Sitten vertaillaan sitä, että miten perimät eroavat erilaisten yksilöiden ilmiasujen (fenotyyppien), kuten homouden tai heterouden välillä. "

RK: Fenotyyppi on BIOLOGIAN SISÄINEN käsite, jota ei voi sellaisenaan sosveltaa sosiaalisiin kiellisrakenteisiin ilmiöihin kuten sukupuoli-identiteettiin (gender). Jos SILLÄ ruvetaan näistä "tiukasti päättelemään", niin pieleen menee. Päätelmät ovat enempi analogiapäätelmiä: kun on eri mekanismi, on eri oliokin!

TA: " GWAS-tutkimuksissa kaikkein olennaisinta on tutkittavan ilmiasun tarkka määrittely. Koska ihmisellä on paljon erilaisia ominaisuuksia, on tärkeää, että tutkimuksessa saadaan rajattua tarkkaan tutkittava ominaisuus. Ensimmäiseksi kannattaakin kiinnittää GWAS-tutkimuksissa huomio siihen, mitä on tutkittu.

Seksuaalisuus jakautuu moniin erilaisiin piirteisiin. Seksuaalisuus on esimerkiksi käyttäytymistä: sitä kenen kanssa harrastaa seksiä ja miten. Seksuaalisuus on fysiologiaa: milloin tuntee kiihottumista. Seksuaalisuus on myös identiteettikysymys: kuka on homo, kuka on hetero ja kuka ei halua määritellä itseään.

Tiedämme etukäteen jo kaksostutkimuksista, että seksuaalinen suuntautuminen on melko vahvasti perinnöllistä. "

RK: Me tavalliset kansalaiset tiedämme, että kaksostutkimukset siten kuin niitä vaikka Liisa Keltikangas-Järvinen tekee, ovat pääasiassa puhdasta huijausta. Niissä esimerkiksi keskiarvot, joiden suhteen varianssit lasketaan, oletetaan implisiittisesti "geneettisiksi" - varsinkin ihmisellä tietysti aivan täysin päin persettä! Ominaisuuden HERITABILITEETTI ELI RODUNJALOSTETTAVUUS oletetaan päin wittua jokikin "alkuperäjakautumaksi" geenien ympäristön kesken - mitä se ei ole - kaikkein vähiten ihmisellä!

Sekä kulttuurihistoria että tämä tutkimus osoittavat homoseksuaalisuuden heritabiliteetin olevan nollan tuntumassa. Jos ja kun kaksostutkimukset osoittavat jotakin muuta, se on niiden kaksostutkimusten ja niiden tulkintojen vika.


TA: " Tämän takia voimmekin etukäteen olettaa, että löydämme melko suuren määrän geenimuotoja, jotka vaikuttavat seksuaalisuuteen. "

RK: Varmaan voidaan löytää mm. geenejä, jotka vaikuttavat esimerkiksi kiihoittumiseen, mutta eivät vaikutta pätkääkään siihen, onko henkilöllä ollut homoseksuaalisia kokemuksia. Sellaisia geenejä ei tässä nyt tutkita ollenkaan.

TA: " GWAS-tutkimukseen tarvitaan iso näytekoko, ja tähän tutkimukseen sopiva aineisto löytyy UK Biobankista, eli Iso-Britannian kansallisesta biopankista. Näytteen jättäneiltä ihmisiltä on kysytty, ovatko he koskaan harrastaneet seksiä samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa. (Seksi määriteltiin anaali-, oraali- tai vaginaaliseksiksi.) Tutkijat ovat siis tämän kysymyksen armoilla, sillä se on ainoa riittävän näytekoon tarjoava kysymys. Tutkijat eivät voi siis tutkia ihmisten identifikaatiota, ei edes seksuaalisen kiihottumisen kohdetta, vaan itseraportoitua käyttäytymistä."

RK: Tämä on myös etu objektiivisuuden kannalta.

TA: " Kysymys siis onkin: mitkä tekijät saavat ihmisen harrastamaan seksiä samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa? "

RK: Kyllä, sellaiset GENEETTISET tekijät - jos sellaisia on! Ja juuri sitä tässä tutkimuksessa pitääkin kysyä, kun kerran asetetaan kysymys homongeenin olemassaolosta!

TA: " Homous on tietenkin merkittävä tekijä, mutta maailma on täynnä muitakin syitä alkoholista uteliaisuuteen ja väkivaltaan. Onkin vaikea nähdä, mikä olisi se yksittäinen (neuro)biologinen syy, joka yhdistäisi kaikkia ihmisiä, jotka vähintään kerran ovat harrastaneet seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. Homouden lisäksi avoimuus, uteliaisuus, riskinotto ja spontaanius voivat kaikki selittää tätä käyttäytymistä. "

RK: EI SEN TARVITSEKAAN OLLA VAIN YKSITTÄINEN SYY! Myös erilliset syyt näkyvät, samoin geenipakettisyyt! Ihan kuten pitääkin!

TA: " Tutkimuksessa loppujen lopuksi löydettiin viisi kohtaa perimästä, jossa löytyy merkittäviä eroja seksikäyttäytymisen suhteen. Tämä on suhteellisen vähän verrattuna moniin muihin tutkimuksiin, joissa on tutkittu piirteitä, joiden heritabiliteetti on yhtä korkea kuin seksuaalisen suuntautumisen. Tämä viittaa siihen, että tutkittu ilmiasu ei ole onnistuneesti rajattu. "

RK: Seksuaalisen suuntautumisen heritabiliteetti eli rodunjalostettavuus on ihmislajilla nollan luokkaa.

TA: " Kannattaa myös muistaa, että ihmiset elävät pitkään, mutta maailma muuttuu nopeasti. Käytetyt UK Biobankin näytteet käsittävät vuosien 1940 ja 1970 välillä syntyneitä ihmisiä. Monet näistä ihmisistä ovat eläneet seksuaalisesti aktiivisimmat aikansa aikoina, jolloin homous on ollut laitonta tai vahvasti sosiaalisesti tuomittua. Heidän seksikäyttäytymisensä on siis varmasti ollut hyvin erilaista kuin myöhemmin syntyneiden sukupolvien. "

RK: Aineistoa voidaan tarkastella myös ikäryhmittäin. Mahdollinen yksittäiten homoseksuaalisten kokemusten lisääntyminen ei välttämättä tuo uutta sellaisten GEENI"POHJAAN". Se on lisäski vai yksi ositin, myös heterokokemuksita ja tavoista kysytään.

TA: " Miesten ja naisten ilmiasu on myös tässä tutkimuksessa loppujen lopuksi hyvin erilainen: Miehet, jotka ovat vähintään kerran harrastaneet seksiä saman sukupuolen edustajan kanssa ovat pääsääntöisesti sellaisia, jotka eivät ole koskaan harrastaneet seksiä vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Naiset, jotka ovat harrastaneet seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa vähintään kerran, ovat puolestaan harrastaneet useammin seksiä vastakkaisen sukupuolen kanssa.

Lähes kaikki tutkimus viittaa siihen, että miesten ja naisten homoseksuaalisuus on hyvin erilaista. "

RK: Siitäkin voidaan ottaa tulosket erikseen ulos, jos halutaan. Se ei muuta perustulosta: homon geeniä ei ole olemassa.

TA: " Tämän tutkimuksen tuloksetkin viittaavat samaan suuntaan, sillä miesten ja naisten saman sukupuolen seksikäyttäytymistä ennustavat geenialueet ovat vain osittain päällekkäisiä. Onko siis mitään järkeä yhdistää samaan tutkimukseen miehiä ja naisia? Tämä vain ennestään sotkee monimutkaista tutkittavaa ilmiasua.

En siis usko, että tässä tutkimuksessa tutkittiin mitään genetiikan näkökulmasta merkittävää piirrettä. "

RK: Ehkä ei koska homoseksuaalisuus EI OLE GENTIIKAN KANNALTA MERKITTÄVÄ ASIA!

Se on kuitenkin MUILTA KANNOILTA tärkeämpi!

TA: " Edellisestä johtaen: tästä tutkimuksesta ei voi myöskään päätellä mitään ”homogeenien” olemassaolosta saati erityisesti mitään seksikäyttäytymisestä. "

TOTTA HELVETISSÄ VOIDAAN PÄÄTELLÄ! IHAN SE JUSTIIN, MITÄ ON PÄÄTELTYKIN! (JA MIKÄ HISTORIASTA KYLLÄ TIEDTÄÄN MUUTENKIN!)

TA: " Homoseksuaalisuuden tai seksuaalikäyttäytymisen syiden tutkiminen herättää tietenkin paljon intohimoja. Syrjityt vähemmistöt pelkäävät kirjaimellisesti olemassaolonsa puolesta: vielä vuonna 1993 valtavirtamediassa kerrottiin, kuinka homogeenien löytäminen mahdollistaa äideille homosikiöiden abortoimisen.

Tutkimusryhmä pyrki ottamaan ainakin omien sanojensa mukaan huomioon asian herkkyyden niin viestinnässä kuin itse artikkelin kirjoittamisessa. Tutkimuksen kirjoittajat alleviivasivat, miten seksuaalivähemmistöjen järjestöt oli osallistettu mukaan tutkimukseen. Huomattavaa kuitenkin on, että tutkimus nostatti selvää vastustusta tutkimuksen tehneen Broad Instituten sisällä, joka julkaisi nettisivuillaan useita kommentaareja, ja esimerkiksi Broadin oman HLBTI-järjestön edustajat kertoivat, että tutkijat osallistavat heidät vasta, kun he olivat huomauttaneet tutkimusryhmälle, että nyt on syytä edetä varoen.

Omasta mielestäni tieteessä ei juurikaan ole kysymyksiä, joita ei saa kysyä, mutta joissain kysymyksissä pitää olla varovainen. Muut ovat taas toista mieltä ja se on ymmärrettävää. Tätäkin tutkimusta on kritisoitu siitä, että se tuottaa vähän tietoa verrattuna riskeihin, joita siitä seuraa. "

RK: On riski, että HOMONGEENIIN USKOMISTA PIDETÄÄN "ISIS-KRITEERINÄ", JOSTA EI SAA AINOATAKAAN POKIPUOLISTA EPÄILYSTÄ ESITTÄÄ!!!

TA: Ihmisillä on tietenkin eri mielipiteitä siitä, mikä on hyväksyttävää tutkimusta. Mielenkiintoinen kysymys myös on, että olivatko tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt ymmärtäneet mihin olivat lähteneet. UK Biobank pyytää laajaa suostumusta tutkimukseen, joka ”edesauttaa sairauksien torjuntaa, diagnosointia ja hoitamista sekä terveyden edistämistä”. Oliko tämä tutkimus sellainen? Tajusivatko biopankkiin näytteensä jättäneet ihmiset, että he päätyvät mukaan tähän tutkimukseen? Tällä on seurauksia myös suomalaiseen keskusteluun siitä, että millä ehdoin ihmisten biopankkeihin kerättyjä näytteitä voidaan käyttää tutkimuksessa.

Ehkä jännintä tässä tutkimuksessa on se, miten sen tulokset on viestitty. GWAS-tulokset ovat tutkittavasta ilmiöstä riippumatta yleensä samankaltaisia: löytyy muutamia geenialueita, jotka selittävät pienen osan muuntelusta yksilöiden välillä.

Yleensä GWAS-tutkimuksissa, joissa tutkitaan tauteja, painotetaan sitä, kuinka muutama lupaava geenialue mahdollistaa uusien hoitojen etsimisen ja tutkimuksen suuntaamisen. Koulutussuoriutumiseen liittyvissä GWAS-tutkimuksissa kerrotaan siitä, kuinka koulutusta voidaan yksilöllistää perimän mukaan. "

RK: EI HELVETTI sehän on puoskarointia... tavallisten oppilaiden kesken.

TA: " Miten käy sitten kun puhutaan seksuaalikäyttäytymisestä? Alleviivataan raskaasti sitä, ettei merkittäviä geenialueita ole juuri löydetty.

Geenit eivät juurikaan selitä erojamme seksipuuhissamme, emmekä olisikaan valmiita päinvastaisiin tuloksiin. "

No sittenhän ei pitäisi olla pahaa ongelmaa...

Muokannut: Risto Koivula, 9/15/2019 9:08:00 PM


Homon geeniä ei ole. Nyt se on massiivisesti tutkittu.   [ 401846 , Risto Koivula , 10.09.2019 02:21:36 ]
    Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401849 , Otto Mäkelä , 10.09.2019 07:35:53 ]
        Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401850 , Risto Koivula , 10.09.2019 12:05:15 ]
            Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401858 , Otto Mäkelä , 12.09.2019 00:06:42 ]
                Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401860 , Risto Koivula , 12.09.2019 14:55:07 ]
                    Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401861 , Risto Koivula , 12.09.2019 16:10:16 ]
                        Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401864 , sherlocker , 12.09.2019 23:31:04 ]
                            Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401865 , Seppo Heinola , 13.09.2019 08:38:27 ]
                                Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401871 , Risto Koivula , 13.09.2019 23:44:57 ]
                                    Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401872 , Risto Koivula , 15.09.2019 19:26:00 ]
                                        Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401873 , Risto Koivula , 15.09.2019 21:22:19 ]
                                            Heritabiliteetti   [ 401878 , Risto Koivula , 17.09.2019 21:39:53 ]
                            Homoseksuaalisuus ja tarttuvuus   [ 401866 , Teppolainen , 13.09.2019 09:58:41 ]
                            Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401869 , Risto Koivula , 13.09.2019 23:28:48 ]
                        Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401868 , Risto Koivula , 13.09.2019 23:01:47 ]
        Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401852 , Seppo Heinola , 10.09.2019 15:59:40 ]
            Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401854 , Risto Koivula , 10.09.2019 22:31:32 ]
                Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401856 , riiviö , 11.09.2019 16:20:49 ]
                    Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401857 , Risto Koivula , 11.09.2019 17:16:26 ]
                        Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401867 , riiviö , 13.09.2019 12:58:45 ]
                Homoseksuaalisuus ja genetiikka   [ 401859 , Trepidaatio , 12.09.2019 12:07:46 ]
    Mennen talven lumia? - re Homon geeniä ei   [ 401879 , Mr.K.A.T. , 17.09.2019 23:15:16 ]
        Mennen talven lumia? - re Homon geeniä ei   [ 401893 , Risto Koivula , 19.09.2019 21:28:49 ]
            Mennen talven lumia? - re Homon geeniä ei   [ 401908 , Risto Koivula , 26.09.2019 03:21:29 ]
                YLE1 PRISMA: TURHAT, EPÄEETTISET JA VÄÄRIN TULKITUT KAKSOSTUTKIMUKSET!!!   [ 402551 , Risto Koivula , 19.12.2019 09:30:03 ]