Haasteen heikkouksista jälleen

Teppolainen, 11/3/2019 7:06:12 PM, 402043

Niin, varmasti suurin osa skeptikoiden haasteisiin vastanneiden väitteistä osoittautuu huuhaaksi, ja asianomaisilla varmasti riittää monenlaisia tekosyitä sille mikseivät he testissä onnistuneet.

Toisaalta on hyvä muistaa, että kun vastuuta koejärjestelyistä vieritetään testin kohteelle, etäännytään kyllä tieteessä hyväksi katsotuista periaatteista. Jollain tietyllä normaalin tai miksei paranormaalinkin elämän osa-alueella harvinaisen kyvykäskin henkilö voi helposti yliarvioida omien kykyjensä mittakaavan tai merkityksen, ilman että heidän kykynsä olisi kuitenkaan itsessään ja kokonaisuudessaan mielikuvituksen tuotosta.

Kun asetetaan henkilö tilanteeseen, jossa hänen pitäisi mahdollisimman edullisilla ja vähän aikaa vievillä koejärjestelyillä osoittaa kykynsä todeksi, hänellä voi olla suuri houkutus yliarvioida omia onnistumisen mahdollisuuksiaan testiolosuhteissa ja hyväksyä sellaisia koejärjestelyjä, joissa hän ei pysty kykyjään selkeästi osoittamaan. Skeptikot kovasti korostavat kriittisyyttä, mutta osoittavat kuitenkin kovan luokan kritiikittömyyttä luottaessaan tässä määrin haasteeseen vastaavan henkilön kykyyn arvioida realistisesti omia väitettyjä kykyjään suhteessa niiden osottamiseksi vaadittaviin testijärjestelyihin.

Ja mikäs siinä, koska skepsisläisten rahoistahan on kyse. On kuitenkin turha väittää, että tässä olisi kyse haasteeseen vastaavan henkilön kannalta tasapuolisesta ja reilusta asetelmasta.

Lisäksi kuten tässäkin on epäsuorasti tullut esille, haaste tarjoaa mahdollisuuden henkilöille, jotka eivät tule osallistuneeksi haasteeseen kykyjen asettamiseksi objektiivisen arvioinnin kohteeksi, vaan hakeakseen tilaisuuksia omien kykyjensä todistelemiseen tai itsensä esilletuontiin. Lisäksi ne jotka eivät kykene arvioimaan omia kykyjään, voivat hyvin kärsiä jonkinlaisista mielenterveysongelmista. Tämäkään ei edesauta haasteen uskottavuutta paranormaalien kykyjen arviointiin tarkoitettuna välineenä, tai haasteen tarjoajan mainetta paranormaalien kykyjen tutkijana.

Yksi ongelma on se, että skeptikot eivät aseta mitään kriteerejä haasteeseen osallistuvan henkilön suhteen tai jos asettavatkin, niin ne ovat huonoja kuten mediajulkisuus, jos tavoitteena on etsiä lupaavia paranormaaleja kykyjä. Tästä ei haasteissa tietenkään ole koskaan ollut todellisuudessa kyse, tosiasiassa tavoitteena on ollut haitallisen huuhaan paljastaminen, ja tätä alleviivaa se, että Randi aikoinaan kohdisti oman haasteensa pelkästään julkisuuden henkilöille. Tavoitteena selvästi oli selvästi kohdistaa haaste sellaiseen kaupalliseen toimintaan, jossa ollaan tekemisissä paranormaalien väitteiden kanssa. Ihan hyvä tavoite, mutta paranormaaleja kykyjä ei sillä objektiivisesti arvioida.

Toinen haasteen ongelma on se, että skeptikot tekevät testijärjestelyt yhteistyössä koehenkilön kanssa, sen sijaan että se tehtäisiin yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, jossa asiantuntijoiden tehtävänä olisi huomioida henkilön väitteet kykyjensä suhteen ja arvioida realistista testijärjestelyä suhteessa ennemminkin tutkimuskirjallisuuteen kuin haasteeseen vastaavan henkilön omaan arviointiin. Tämä jälleen korostaa sitä, että tavoitteena ei ole tutkia objektiivisesti haasteeseen vastaavan henkilön väitettyjä kykyjä, vaan ainoastaan löytää keino väitteiden lyttäämiseksi jotta mahdollisesti haitallinen huuhaa tulisi tyrmättyä (vaikka menisi lapsi pesuveden mukana).

Ja ylipäätään tällainen rahapalkinto on omiaan vetämään puoleensa vääränlaisia henkilöitä; niitä jotka yliarvioivat omia kykyjään ja niitä joiden motiivina on hyödyntää rahapalkinnon tuomaa julkisuutta tai jotka yrittävät löytää keinoja todistella omia kykyjään, asettamalla jonkin asian kiistanalaiseksi kun eivät läpäisekään haastetta. Vääränlaisia sekä haitallisen huuhaan tyrmäämisen kannalta, että varsinkin sen objektiivisen selvittämisen kannalta, onko aitoja paranormaaleja kykyjä olemassa.

Rehellisemmin Skepsis voisi jakaa rahapalkintonsa vaikka niille, jotka ovat onnistuneimmin paljastaneet huijareita tai myöntää rahapalkinnon esimerkiksi henkilölle, joka onnistuu paljastamaan tietyssä ajassa tietyn määrän huijareita. Tai jos Skepsis olisi aidosti kiinnostunut paranormaalien kykyjen objektiivisesta tutkimuksesta, tällöin rahapalkinto voisi kohdistua tutkijoille, jotka ovat onnistuneet tekemään tietyn määrän vertaisarvioitua tutkimusta tästä aiheesta, riippumatta siitä minkä tyyppisiä tutkimustulokset ovat olleet.


Skepsis hävisi jälleen   [ 402023 , Teppolainen , 31.10.2019 22:48:33 ]
    Skepsis hävisi jälleen   [ 402025 , sherlocker , 01.11.2019 11:24:17 ]
    Skepsis hävisi jälleen   [ 402026 , _Wesa_ , 01.11.2019 14:21:27 ]
        Skepsis hävisi jälleen   [ 402028 , Teppolainen , 01.11.2019 22:30:58 ]
            Skepsis hävisi jälleen   [ 402029 , _Wesa_ , 02.11.2019 06:04:41 ]
                Skepsis hävisi jälleen   [ 402030 , Teppolainen , 02.11.2019 13:23:51 ]
                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402031 , _Wesa_ , 02.11.2019 15:50:44 ]
                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402032 , Teppolainen , 02.11.2019 20:45:47 ]
                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402033 , _Wesa_ , 03.11.2019 05:14:48 ]
                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402034 , Teppolainen , 03.11.2019 13:08:48 ]
                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402035 , _Wesa_ , 03.11.2019 14:24:19 ]
                                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402036 , Teppolainen , 03.11.2019 15:46:22 ]
                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402037 , _Wesa_ , 03.11.2019 16:05:02 ]
                                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402039 , Teppolainen , 03.11.2019 16:20:07 ]
                                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402040 , _Wesa_ , 03.11.2019 16:45:49 ]
                                            Skepsiksen vanhentunut haaste   [ 402038 , Teppolainen , 03.11.2019 16:18:18 ]
                                                Skepsiksen vanhentunut haaste   [ 402041 , sherlocker , 03.11.2019 17:13:04 ]
                                                    Haasteen heikkouksista jälleen   [ 402043 , Teppolainen , 03.11.2019 19:06:12 ]
                                                        Haastajien heikkoudesta jälleen   [ 402044 , sherlocker , 03.11.2019 19:43:59 ]
                                                            Paranormaalin käsitteen heikkoudesta jälleen   [ 402046 , Teppolainen , 04.11.2019 03:31:27 ]
                                                                Paranormaalin käsitteen heikkoudesta jälleen   [ 402080 , sherlocker , 05.11.2019 22:30:47 ]
                                                                    Paranormaalin käsitteen heikkoudesta jälleen   [ 402083 , Teppolainen , 06.11.2019 08:09:55 ]
                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402047 , _Wesa_ , 04.11.2019 15:57:40 ]
                                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402049 , Teppolainen , 04.11.2019 16:56:40 ]
                                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402050 , _Wesa_ , 04.11.2019 17:27:46 ]
                                                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402052 , Teppolainen , 04.11.2019 18:06:42 ]
                                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402053 , _Wesa_ , 04.11.2019 18:21:58 ]
                                                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402055 , Teppolainen , 04.11.2019 18:54:21 ]
                                                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402056 , _Wesa_ , 04.11.2019 19:01:01 ]
                                                                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402058 , Teppolainen , 04.11.2019 19:30:57 ]
                                                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402063 , _Wesa_ , 05.11.2019 16:29:58 ]
                                                                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402067 , Teppolainen , 05.11.2019 17:33:15 ]
                                                                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402070 , _Wesa_ , 05.11.2019 18:01:55 ]
                                                                                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402078 , Teppolainen , 05.11.2019 22:07:01 ]
                                                                                            Skepsis piilottelee tuorempia lehtiäkin   [ 402079 , Teppolainen , 05.11.2019 22:11:05 ]
                                                                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402081 , _Wesa_ , 06.11.2019 06:08:12 ]