Huuhaan todistaminen

sherlocker, 2/7/2020 3:04:06 PM, 402651

Lainaus: Teppolainen, 07.02.2020 14:04:14, 402650
Lainaus: _Wesa_, 06.02.2020 16:01:50, 402647
Teppolainen kirjoitti 06.02.2020 (402646)...

>> Voisiko syynä olla se, että Trump puhuu taloudesta eikä
>> skeptikkoliikkeestä?
>
> Mielenkiintoista, että keskityit kommentissasi
> talouteen, sillä skeptikkojärjestöjen taloudenhoidosta
> on paljastunut melkoisia floppeja viimeisen noin
> kymmenen vuoden aikana.

Kommenttini tahi Trumpin lausuma ei liittynyt millään lailla skeptikkojärjestöjen talouteen. Mielenkiintoista on se, että pyrit vaihtamaan puheenaihetta. Liittyikö Trumpin kommentti mielestäsi skeptikkoliikkeeseen?


Voi epäillä, olisiko Trump lipsauttanut tällaista lausuntoa ajattelematta mitä skeptismillä nykypäivänä useimmiten tarkoitetaan. Lausunnossa oli hyvin mahdollisesti Trumpin tyylille ominaisesti sellainen piiloviesti, että hän tyrmää myös ns. tieteellisen skeptismin maailmankatsomuksen omista aatteellisista lähtökohdistaan käsin.

Tieteeseen kuuluu tietty kriittisyys, mutta ns. tieteellinen skeptismi on ennemminkin taikureiden, tieteen popularisoijien ja muiden harrastelijoiden oma, sangen materialistinen ja joskus peräti mekanistinen tulkinta tieteestä, joiden äänitorvena skeptikkojärjestöt toimivat. Tätä tulkintaa komppaa tietty rajattu joukko tieteen edustajia. Skeptismin hegemonian aika on sikäli ohi, että tieteen moniäänisyys on lisääntynyt ja lisääntymässä edelleen.


Sinun agendasi mukaiset asiat ja ilmiöt ovat ilmeisesti olemassa, koska ne ovat sinun sanomiasi tai jopa havaitsemiasi, tai ja varsinkin hengenheimolaistesi hyväksymiä. Kun löytyy toinen samanlainen hihhuli, niin totuus on sillä sipuli ja eikun juutuubiin.

Untelokämmyräinen on olemassa, koska sen olemassaoloa ei voi todistaa epätodeksi. Tällä tavalla koko huuhaa toimii. Esitetään asioita, joita tieteen sitten pitäisi sitten kilvan alkaa etsiä, löytää, todistella.. muuksi. Ei tiede voi kumota mitä tahansa yksittäisiä irrallisia oletuksia. Tiede löytää ajan kanssa ja tutkimuksen myötä totuuksia tai ainakin muuttuvia ja kehittyviä totuuksia.

Koko skepsismin ja tieteen vastainen huuhaa-agenda perustuu siihen, että aina voi esittää mitä tahansa omakohtaisesti koettuja tai keksittyjä (kuviteltuja) ilmiöitä tai olioita tms. todellisiksi, kunnes jokin taho, kuten tiede todistaa ne vääriksi.

Koska näin ei voi tapahtua, on onneksi olemassa meitä skeptikkoja ja olkoon sitten vaikka sanomasi (keksimäsi?) "skeptikkoliike" joka menee tässä huuhaaoletusten ja tieteellisen todistamisen välimaastoon, puolustaen heikompia ja helposti höynäytettäviä. Sinun mielestäsi tätä "liikettä" tai näitä ihmisiä ei saisi olla? Varsinkaan kun se vie elinkeinon näiltä heikompia väheksyviltä huuhareilta.

Laitan tähän nyt tavoistani poiketen kopion aiemmasta viestistäni asian tiimoilta muutaman vuoden takaa. Koetin silloin saada jotain tolkkua asioihin. En nyt tarkistanut kirjoitustani, oliko kaikki tolkku kohdallaan, mutta uskoisin, luultavasti oli.

Tässä:

Asiaan liittyy olennaisesti ns. de re / de dicto -erottelu,.

Erottelussa joillekin luonnollisen kielen lauseille on mahdollista antaa kaksi erilaista lukutapaa. Toinen on siis
de re -lukutapa ja toinen de dicto -lukutapa, jotka kumpikin kohdistuvat kielen väittämiin.

Oletetaanpa lause: ’Jokainen olio on välttämättä olemassa’

Lause voidaan tulkita kahdella tavalla:

1) Sana ’välttämättä’ voi viitata kaikkiin aktuaalisiin OLENTOIHIN (de re)
2) Sana ’välttämättä’ voi viitata siihen väittämään, joka viittaa kaikkien olioiden OLEMASSAOLOON (de
dicto)

De re -merkityksessä modaalikäsitettä sovelletaan olioihin (res) ja se viittaa siihen tapaan, jolla
aktuaalisella oliolla on jokin ominaisuus (tässä olla olemassa).

De dicto -merkityksessä modaalikäsitettä sovelletaan lausumaan (dictum) jolloin se viittaa siihen tapaan,
jolla lausuma on tosi.

Erottelu tulee olelliseksi, kun sanotaan että aktuaaliset oliot ovat välttämättä olemassa (de re), jolloin
tarkoitetaan sitä, että olemassaolo on olioiden aktuaalinen ominaisuus. Oliohan ei voi olla aktuaalinen, ellei se ole olemassa. Tässä tapauksessa de re -lause olisi tosi.

Jälkimmäinen de dicto -lause voidaan kuitenkin todeta epätodeksi, sillä se merkitsisi sitä että on
välttämätöntä, että kaikki oliot ovat olemassa. Sehän ei voi pitää paikkaansa, mikäli tarkoitamme ’kaikilla
olioilla’ emme vain aktuaalisia, vaan myös muodollisia (mahdollisia) olioita.

Siis:
1) Jokainen aktualisoitunut olio, joka on olemassa, on olemassa välttämättä, tai että se vähintäänkin ainakin
ON olemassa

2) Jokainen olio, jonka olemassaolo voidaan kuvitella, on välttämättä olemassa. Siis kaikki oliot, myös
kuvitellut, mutta aktualisoimattomat, ovat olemassa.

HUHAAN kautta nähtynä edellä kuvattujen esimerkkien eroja ei ole lainkaan olemassa. Jokainen olio, niin
aktualisoitunut kuin aktualisoitumatonkin on havaitsijalleen tasavertaisesti olemassa, omalla ”erityisellä” tavallaan, mutta saman arvoisesti (tämä samanarvoisuus perustellaan yleensä jollain hengen -ym. tieteellisellä huuhaaperustelulla, kehäperustelulla, esim. Steinerin hengentieteellinen metodi). Yhtä hyvin hengentieteen metodin kuin tieteellisen empiirisen metodinkin kautta hankittu tieto on totta. Jokainen olio jonka ihmisen aivokuori voi kuvitella on olemassa. Jotkut oliot, jotka ihmisen aivokuori voi kuvitella, ovat olemassa myös empiirisesti aktualisoituneena, jotkut ovat olemassa toisella tavalla, havaintomaailmassamme
aktualisoitumattomina, MUTTA niillä EI sinänsä OLE olennaista EROA!

Mm. kabbala ja numerologia ovat osa tätä itseriittoista holistista kehäpäättelyä, jossa de dicto ei milloinkaan aktualisoidu de re -ksi, mutta on siihen uskoville TOTTA, täyttä TOTTA. Se on totta ”toisella tasolla”. (yleensä mukamas vähän älykkäämmällä tai muuten jotenkin syvemmällä) Sen aktualisoituminen riippuu henkilökohtaisista ominaisuuksista, oivalluksesta, hengentieteen metodin ydinajatuksen sisäistämisestä, jonka mukaan se minkä ihminen astraalikanavat kanavat avoimina aidosti ja intuitiivisesti ”oivaltaa” on yhtä totta, kuin tylsemmällä (maallisella) tavalla aktualisoituvien olioiden tieteellis-kokemusperäinen toteaminenkin.


Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402237 , Teppolainen , 14.11.2019 17:42:34 ]
    Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402238 , VCO , 14.11.2019 21:21:23 ]
        Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402239 , PeP , 14.11.2019 22:11:06 ]
            Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402240 , VCO , 14.11.2019 22:44:43 ]
                Skepsis saa kovaa kritiikkiä   [ 402241 , PeP , 14.11.2019 23:16:59 ]
    Herra Passiivin väitetään jakavan kovaa kritiikkiä   [ 402243 , Otto Mäkelä , 14.11.2019 23:53:12 ]
        Herra Passiivin väitetään jakavan kovaa kritiikkiä   [ 402244 , Teppolainen , 15.11.2019 04:41:30 ]
            Herra Passiivin väitetään jakavan kovaa kritiikkiä   [ 402245 , PeP , 15.11.2019 08:33:25 ]
        Arvostettu psykologian lehti antaa kunnon selkäsaunan tiedeuskovaisille   [ 402271 , Teppolainen , 16.11.2019 13:25:25 ]
            Otan vastaan apurahoja   [ 402272 , sherlocker , 16.11.2019 14:02:49 ]
            Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402281 , Otto Mäkelä , 19.11.2019 12:45:04 ]
                Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402284 , Teppolainen , 19.11.2019 16:14:08 ]
                    Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402285 , PeP , 19.11.2019 16:25:26 ]
                        Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402291 , Teppolainen , 20.11.2019 17:05:45 ]
                            Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402292 , PeP , 20.11.2019 17:24:04 ]
                                Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402294 , Teppolainen , 21.11.2019 00:21:59 ]
                                    Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402298 , Toope11 , 21.11.2019 19:52:40 ]
                                        Psykologian populaarijulkaisun ψ-sympaattinen bloggeri valittaa   [ 402302 , _Wesa_ , 22.11.2019 09:08:16 ]
    Skeptismiä tutkineilta väitöstutkijoilta vielä painavampaa kritiikkiä   [ 402313 , Teppolainen , 25.11.2019 19:39:46 ]
        Skepsis ry Suomen eduskunnassa   [ 402319 , Teppolainen , 26.11.2019 00:21:29 ]
            Skepsis ry Suomen eduskunnassa   [ 402321 , _Wesa_ , 26.11.2019 06:06:57 ]
            Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402324 , Otto Mäkelä , 26.11.2019 10:09:58 ]
                Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402327 , Teppolainen , 26.11.2019 16:08:10 ]
                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402328 , _Wesa_ , 26.11.2019 16:51:31 ]
                        Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402329 , Teppolainen , 27.11.2019 00:00:01 ]
                            Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402330 , _Wesa_ , 27.11.2019 07:52:49 ]
                                Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402332 , Teppolainen , 27.11.2019 18:05:53 ]
                                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402333 , _Wesa_ , 27.11.2019 18:56:14 ]
                                        Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402334 , Teppolainen , 28.11.2019 19:27:21 ]
                                            Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402339 , _Wesa_ , 30.11.2019 19:20:11 ]
                                                Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402340 , Teppolainen , 01.12.2019 12:23:23 ]
                                                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402341 , Trepidaatio , 01.12.2019 13:20:33 ]
                                                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402354 , _Wesa_ , 03.12.2019 17:23:23 ]
                Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402336 , Teppolainen , 29.11.2019 18:03:43 ]
                    Skepsis ry: Suomen suurin heikkojen sortaja   [ 402337 , PeP , 29.11.2019 18:57:08 ]
                    Skepsis ry: Väärän tulostimen käyttäjä   [ 402384 , Otto Mäkelä , 05.12.2019 10:47:39 ]
            Skepsis ry Suomen eduskunnassa   [ 402325 , Trepidaatio , 26.11.2019 10:13:42 ]
        Tuore gradu ottaa skepsisläisten maailmankuvan murskaavaan tarkasteluun   [ 402546 , Teppolainen , 18.12.2019 15:43:07 ]
            Tuore gradu   [ 402547 , sherlocker , 18.12.2019 17:03:14 ]
                Spontaanitapaukset   [ 402548 , Teppolainen , 18.12.2019 18:05:23 ]
            Suositeltavaa kirjallisuutta   [ 402549 , Teppolainen , 18.12.2019 18:30:47 ]
    Mitä tapahtuu kun Trump toteaa "skeptismin aikakauden olevan ohi"?   [ 402644 , Teppolainen , 05.02.2020 20:27:10 ]
        Mitä tapahtuu kun Trump toteaa "skeptismin aikakauden olevan ohi"?   [ 402645 , _Wesa_ , 06.02.2020 06:59:55 ]
            Taloudellisen skeptismin aikakausi on ohi   [ 402646 , Teppolainen , 06.02.2020 13:41:59 ]
                Taloudellisen skeptismin aikakausi on ohi   [ 402647 , _Wesa_ , 06.02.2020 16:01:50 ]
                    Skeptismin hegemonian aikakausi on ohi   [ 402650 , Teppolainen , 07.02.2020 14:04:14 ]
                        Huuhaan todistaminen   [ 402651 , sherlocker , 07.02.2020 15:04:06 ]
                            Aku Ankkako 60-luvun lasten Ufo-sukupolven takana?   [ 402652 , sherlocker , 07.02.2020 16:30:21 ]
                                Maailma kuin pieni Ankkalinna   [ 402653 , sherlocker , 07.02.2020 16:53:29 ]
                        Skeptismin hegemonian aikakausi on ohi   [ 402654 , _Wesa_ , 07.02.2020 20:03:53 ]
                            Skeptismin hegemonian aikakausi on ohi   [ 402655 , Teppolainen , 07.02.2020 21:49:20 ]
                                Skeptismin hegemonian aikakausi on ohi   [ 402657 , _Wesa_ , 08.02.2020 10:18:19 ]
                                    Trumpin skeptismin vastainen koirapilli   [ 402658 , Teppolainen , 08.02.2020 12:33:19 ]
                                        Trumpin skeptismin vastainen koirapilli   [ 402659 , _Wesa_ , 08.02.2020 12:49:01 ]
                                            Trumpin skeptismin vastainen koirapilli   [ 402660 , Teppolainen , 08.02.2020 21:44:07 ]
                                                Trumpin skeptismin vastainen koirapilli   [ 402662 , _Wesa_ , 09.02.2020 11:29:21 ]
                Taloudellisen skeptismin aikakausi on ohi   [ 402649 , sherlocker , 07.02.2020 13:23:53 ]