Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta

Teppolainen, 3/2/2020 1:08:19 PM, 402773

Lainaus: _Wesa_, 02.03.2020 07:08:30, 402772
Teppolainen kirjoitti 01.03.2020 (402771)...

>> Hohhoijaa! Kyseessä ei ole mikään "salaliittoryhmä" vaan
>> Facebook-keskustelu. Vasta äskettäin totesit, että
>> yhdistystoiminnassa on aivan tavallista käyttää sisäisiä
>> kommunikaatiokanavia, jotka eivät ole julkisia.
>
> Ryhmän nimi Secret cabal on suomennettuna nimenomaan
> lähinnä salaliitto.

Jos valitset sanan cabal merkityksistä salaliiton, niin silloin se on paremminkin salainen salaliitto. Ja se vihjaa mistä on kyse.


Niinhän minä alun perin mielestäni sanoinkin, mutta lyhensin sen salaliitoksi, koska suomen kielessä turhaa toistoa on käsittääkseni syytä välttää käännöstermeissä. Se voidaan suomentaa salaiseksi salaseuraksi tai salaiseksi salajuoneksi. Englanninkielessä sanapari "secret cabal" ehkä vielä toimii, korostaen sitä missä merkityksessä sanaa "cabal" siinä yhteydessä käytetään, mutta suomennettuna se ei toimi sellaisenaan.

Wikipediassa itsessäänkin on kirjoitus, jossa wikipedistien salaseurat luokitellaan kolmeen tyyppiin. Ensimmäsen tyypin muodostavat salaliitot (secret cabals), erotuksena toimintansa vuonna lopettaneesta Wikipedian ylläpidon salaseurasta (sen tultua kielletyksi 2006) ja vitsinä perustetuista "salaseuroista", joita ei oikeasti ole olemassa (skeptikkojen ryhmä ei kuitenkaan ole pelkkä läppä, koska siellä suunnitellaan ja organisoidaan todellista toimintaa Wikipediassa, eikä minulla ole mitään syytä tätä epäillä). Heti kyseisen kirjoituksen alussa todetaan, että ulkopuolisen on monesti mahdotonta sanoa, onko (ja missä määrin) salaliitto tai salaseura todellinen.

Wikipedian editoijien muodostama salaliitto (secret cabal) määritellään wikipediassa siten, että se salailee omaa toimintaansa (tässä tapauksessa fb-ryhmä on salainen, eli sinne ei voi yksikään ulkopuolinen suoraan hakea, eikä ryhmän toimintaa avata ulkopuolisille). Wikipedian mukaan tällaisella ryhmällä on pyrkimyksenä tai taipumuksena häiritä wikipedian projekteja, soluttaa omia jäseniään Wikipedian ylläpitoon sekä harrastaa äänten kalastelua, haamujäsenten rekrytoimista ja koordinoitua joukkovoiman käyttöä, oman agendansa tai näkökulmansa ajamiseksi.

Lainaus
Secret cabal – This type of cabal is restricted in its membership and secretive about its functions or existence. The aims of such groups may be disruption of the project, promotion of its members to become Wikipedia functionaries, or canvassing and/or meatpuppetry and/or tag teaming, possibly to impress a specific point of view on the encyclopedia.


https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cabals

Samassa kohdassa myönnetään, että wikipedian avustajatkin voivat muodostaa erilaisia sosiaalisia harrastusryhmiä osana normaalia elämää (eli niitä ei voi juuri kontrolloida), ja jotkut käyttäjät ovatkin tunnettuja toiminsansa koordinoimiseen Wikipedian ulkopuolella (vaikka se tekeekin samalla sääntöjen noudattamisen valvomisen heidän kohdallaan hankalaksi, tätä ei ole itsessään kielletty).

Wikipediassa suositaan Wikiprojekteja, eli sitä että samoista aiheista kiinnostuneet ryhmittäytyisivät avoimesti edistämään kyseisiä aiheita koskevien artikkelien rakentamista. Englanninkielisessä Wikipediassa on jo yli 2000 tällaista wikiprojektia. Skeptikoille organisoituminen Wikiprojektin ympärille ei kuitenkaan "jostain kumman syystä" käy (oletettavasti koska projektiin voi tulla mukaan kuka tahansa wikiprojektin aihealueesta kiinnostunut, vaikka he eivät edustaisi skeptikkojen näkökulmaa).

Lainaus
A WikiProject is a group of contributors who want to work together as a team to improve Wikipedia. These groups often focus on a specific topic area (for example, mathematics or India), a specific part of the encyclopedia (for example, Disambiguation pages), or a specific kind of task (for example, checking newly created pages). The English Wikipedia currently has over 2,000 WikiProjects, about 1,000 of which are monitored by 30–2,000 editors and all with varying levels of activity.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject

Vaikka Wikipedian säännöt eivät suoranaisesti kiellä toiminnan koordinoimista salaisissa ryhmissä Wikipedian ulkopuolella (mitä olisi hankala valvoa ja kontrolloida, tai yleensäkin erottaa normaalista keskustelusta), Wikipedian säännöt suhtautuvat tällaiseen toimintaan liittyviin yleisiin lieveilmiöihin silti tiukasti:

Wikipedian säännöt ääntenkalastelusta:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Canvassing

Wikipedian säännöt haamujäsenten rekrytoimisesta (vrt. sissiskeptikoiden ilmoittama tapa rekrytoida salassa uusia editoijia wikipediaan):
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meat_puppetry

Säännöt joukkovoiman käytöstä Wikipediassa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tag_team

Yksi Wikipedian projekti pyrkii valvomaan ja kontrolloimaan tällaista ulkopuolista koordinoitua toimintaa (olisi kuitenkin kiinnostavaa, jos sissiskeptikot olisivat soluttautuneet tuonne Wikipedian valvontayksikköönkin)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Counter-Vandalism_Unit

Tässä salaliittoasiassa on siis keskeistä tehdä erottelu salaisen yhteistyön (collusion) ja avoimen yhteistyön (collaboration) välillä.

Muokannut: Teppolainen, 3/2/2020 1:23:29 PM


Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402736 , Teppolainen , 28.02.2020 21:58:07 ]
    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402739 , _Wesa_ , 29.02.2020 08:21:47 ]
        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402741 , Teppolainen , 29.02.2020 12:34:55 ]
            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402744 , _Wesa_ , 29.02.2020 14:18:32 ]
                Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402745 , Teppolainen , 29.02.2020 14:43:00 ]
                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402746 , _Wesa_ , 29.02.2020 17:32:01 ]
                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402751 , Teppolainen , 29.02.2020 23:16:53 ]
                            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402755 , _Wesa_ , 01.03.2020 10:07:06 ]
                                Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402756 , Teppolainen , 01.03.2020 10:23:21 ]
                                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402759 , _Wesa_ , 01.03.2020 11:17:27 ]
                                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402760 , Teppolainen , 01.03.2020 12:45:35 ]
                                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402761 , Teppolainen , 01.03.2020 12:47:04 ]
                                            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402762 , _Wesa_ , 01.03.2020 12:54:28 ]
                                                Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402763 , Teppolainen , 01.03.2020 14:14:05 ]
                                                    Valta korruptoi ja absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti...   [ 402764 , Teppolainen , 01.03.2020 14:34:40 ]
                                                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402765 , _Wesa_ , 01.03.2020 14:45:27 ]
                                                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402766 , Teppolainen , 01.03.2020 15:07:08 ]
                                                            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402767 , _Wesa_ , 01.03.2020 15:15:42 ]
                                                                Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402768 , Teppolainen , 01.03.2020 15:22:57 ]
                                                                    Tietoja kulissien takaa   [ 402769 , Teppolainen , 01.03.2020 15:58:25 ]
                                                                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402770 , _Wesa_ , 01.03.2020 16:37:17 ]
                                                                        Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402771 , Teppolainen , 01.03.2020 16:42:34 ]
                                                                            Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402772 , _Wesa_ , 02.03.2020 07:08:30 ]
                                                                                Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402773 , Teppolainen , 02.03.2020 13:08:19 ]
                                                                                    Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402774 , _Wesa_ , 02.03.2020 16:09:03 ]
                                                                                        Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402776 , Teppolainen , 02.03.2020 16:34:11 ]
                                                                                            Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402777 , _Wesa_ , 02.03.2020 20:28:29 ]
                                                                                                Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402779 , Teppolainen , 02.03.2020 21:41:30 ]
                                                                                                    Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402782 , _Wesa_ , 03.03.2020 07:04:49 ]
                                                                                    Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402775 , Teppolainen , 02.03.2020 16:30:24 ]
                                                                                        Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402778 , _Wesa_ , 02.03.2020 20:37:30 ]
                                                                                            Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402780 , Teppolainen , 02.03.2020 21:46:20 ]
                                                                                                Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402783 , _Wesa_ , 03.03.2020 07:09:54 ]
                                                                                                    Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402784 , Teppolainen , 03.03.2020 11:17:18 ]
                                                                                                        Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402785 , _Wesa_ , 03.03.2020 17:35:53 ]
                                                                                                            Wikipedia itsekin kirjoittaa tästä salaliitosta   [ 402810 , _Wesa_ , 11.03.2020 09:21:38 ]
                                                                                                                Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402814 , Teppolainen , 11.03.2020 17:20:38 ]
                                                                                                                    Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402819 , _Wesa_ , 12.03.2020 07:37:11 ]
                                                                                                                        Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402821 , Teppolainen , 12.03.2020 12:24:10 ]
                                                                                                                            nyt ei täsmää taas   [ 402822 , mmm , 12.03.2020 13:02:26 ]
                                                                                                                                Nyt skeptikko taas ei ole rehellinen   [ 402823 , Teppolainen , 12.03.2020 14:45:20 ]
                                                                                                                                    yritä vähän jäsentää ajatuksiasi   [ 402824 , mmm , 12.03.2020 16:10:20 ]
                                                                                                                                        yritä vähän jäsentää ajatuksiasi   [ 402827 , Teppolainen , 13.03.2020 16:44:00 ]
                                                                                                                            Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402825 , _Wesa_ , 13.03.2020 09:18:11 ]
                                                                                                                                Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402828 , Teppolainen , 13.03.2020 17:10:45 ]
                                                                                                                                    Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402833 , _Wesa_ , 14.03.2020 08:58:22 ]
                                                                                                                                        Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402834 , Teppolainen , 14.03.2020 12:14:00 ]
                                                                                                                                            Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402836 , _Wesa_ , 14.03.2020 13:59:58 ]
                                                                                                                                                Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402838 , Teppolainen , 14.03.2020 14:09:08 ]
                                                                                                                                                    Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402839 , _Wesa_ , 14.03.2020 15:34:21 ]
                                                                                                                                                        Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402840 , Teppolainen , 14.03.2020 15:47:04 ]
                                                                                                                                                            Anna mun kaikki kestää, puppugeneraattori Raimo Tuomela Wikipedian parapsykologia-artikkelissa   [ 402841 , _Wesa_ , 14.03.2020 16:43:44 ]
                                                                                                                                                                Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402843 , Teppolainen , 14.03.2020 16:54:17 ]
                                                                                                                                                                    Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402844 , _Wesa_ , 14.03.2020 17:48:09 ]
                                                                                                                                                                        Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402845 , Teppolainen , 14.03.2020 19:06:00 ]
                                                                                                                                                                            Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402857 , _Wesa_ , 16.03.2020 16:39:46 ]
                                                                                                                                                                                Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402860 , Teppolainen , 17.03.2020 13:23:29 ]
                                                                                                                                                                                    Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402865 , _Wesa_ , 19.03.2020 08:27:33 ]
                                                                                                                                                                                        Jopa filosofi Raimo Tuomela puolustaa parapsykologiaa esitieteenä   [ 402867 , Teppolainen , 19.03.2020 20:16:07 ]
                                                                                                                                                                                            Valtavirta onkin puro!   [ 402869 , _Wesa_ , 20.03.2020 10:17:27 ]
                                                                                                                    Raimo Tuomela on Skepsiksen perustaja ja wikipedia-skeptikkojen suosikki   [ 402842 , Teppolainen , 14.03.2020 16:43:57 ]
                    Skeptikkojen salaliitto vallannut Wikipedian   [ 402747 , sherlocker , 29.02.2020 17:35:39 ]
                        Lisäys   [ 402749 , sherlocker , 29.02.2020 18:23:50 ]
                    Tieteen arvovapaus   [ 402748 , sherlocker , 29.02.2020 18:06:33 ]
                        Tieteen arvovapaus   [ 402750 , Teppolainen , 29.02.2020 23:06:30 ]
                        Tieteen arvovapaus   [ 402752 , Risto Koivula , 01.03.2020 01:59:54 ]
                            Tieteen arvovapaus   [ 402850 , sherlocker , 15.03.2020 18:11:02 ]