Ainakin koronaviruksen lähimmät sukulaiset lepakoilla tarttuvat ihmisiinkin.

Risto Koivula, 5/28/2021 11:52:23 AM, 405386

https://tekniikanmaailma.fi/salaperainen-hylatty-luola-kiinassa-herattaa-nyt-koronatutkijoiden-huomiota-luolassa-kayneita-ihmisia-sairastui-vuonna-2013-ja-nyt-luolaa-lahestyvia-ihmisia-varoitellaan-villinorsuista/

Salaperäinen hylätty luola Kiinassa herättää nyt koronatutkijoiden huomiota

– Luolassa käyneitä ihmisiä sairastui vuonna 2012
Kiinalaisen Wuhanin virologian instituutin pääsisäänkäynti.

Wikimedia Commons

Teksti Veikka Niemi

Tekniikan Maailma kertoi maanantaina yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin toimituksen näkemästä Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön salaisesta raportista, jonka mukaan kolme wuhanilaisen viruslaboratorion tutkijaa olisi sairastunut koronaviruksen tai influenssan kaltaiseen tautiin marraskuussa 2019.

Tiedustelutietojen mukaan tutkijakolmikko joutui tuolloin sairaalahoitoon oireidensa vuoksi. Kyseinen Kiinan tiedeakatemian alaisuudessa Keski-Kiinan Wuhanissa toimiva viruslaboratorio, Wuhanin virologian instituutti, toimii noin puolen tunnin ajomatkan päässä wuhanilaiselta eläintorilta, jossa koronapandemia sai todennäköisesti alkunsa joulukuun lopussa vuonna 2019, vain noin kuukautta myöhemmin tutkijoiden väitetystä sairastumisesta.

Pandemian aikana paljon mediassa käsitellyn teorian mukaan kiinalaistutkijat olisivat luoneet koronaviruksen keinotekoisesti Wuhanin virologian instituutin laboratorioissa. Samaisen tarinan mukaan virus olisi päässyt livistämään instituutista ulkomaailmaan. Lopulta se olisi päätynyt myös wuhanilaiselle eläintorille toiselle puolelle Jangtse-jokea, josta koronaviruspandemia lähti nykytiedon mukaan liikkeelle. Tälle teorialle ei ole kuitenkaan vahvistusta, ja tiedeyhteisö piti pandemian alussa vallitsevana hypoteesina, että virus on levinnyt ihmisiin luonnollisesti.

Nyt julkitulleet yhdysvaltalaisviranomaisten tiedustelutiedot myötäilevät ainakin aavistuksen verran tätä vuototeoriaa ja herättävät epäilyksiä siitä, mistä virus oikein loppujen lopuksi ilmestyikään keskuuteemme.

Tieteen yksi näkökulma alkuperään on se, että virus olisi kehittynyt eteläkiinalaisten lepakoiden keskuudessa ja siirtynyt ihmisiin jonkin väli-isäntänä toimineen nisäkäseläimen kautta, esimerkiksi Wuhanin eläintorilla. Asiasta ei tosin ole toistaiseksi yhteisymmärrystä tutkijoiden keskuudessa eivätkä todisteet ole vedenpitäviä.

Mutta keinotekoinen laboratorioluomus se ei ole, tieteellinen konsensus on korostanut.

Kiina on kiistänyt koko ajan, että virus olisi luotu Wuhanin virologian instituutissa ja että se olisi karannut sieltä ja sairastuttanut instituutin työntekijöitä. Kiina on myös salannut pandemian alkumetreihin liittyvää tietoa ulkomaisilta ja kansainvälisiltä toimijoilta, kuten Maailman terveysjärjestö WHO:lta ja vaikeuttanut ulkoisten tahojen Kiinassa suorittamaa tutkimustyötä esimerkiksi instituutin toiminnan suhteen kaikin keinoin.

Maata hallitsevan Kiinan kommunistisen puolueen näkemys on, että pandemia olisi saattanut saada alkunsa Kiinan ulkopuolella. Tämän lisäksi instituutin työntekijöiden ja muiden kiinalaistutkijoiden julkiset viruksen alkuperään liittyvät lausunnot ovat olleet vajavaisia ja vaihtelevan ristiriitaisia keskenään.

Nyt Wall Street Journal on ottanut esiin erikoisen tapauksen vuodelta 2012. Tapaus sijoittuu Lounais-Kiinan vuoristoiselle maaseudulle Mojiangin alueelle ja Wuhanin virologian instituuttiin. Tapauksen tiedot perustuvat kahden kiinalaisen väitöskirjan sisältöön.

Huhtikuun 25. päivänä vuonna 2012 Kunmingin kaupungin yliopistosairaalaan Lounais-Kiinan Yunnaniin tuotiin hoitoon 42-vuotias kaivosmies. Hän oli ollut Mojiangin alueella erään maalaiskylän lähellä sijaitsevassa hylätyssä kuparikaivoksessa keräämässä guanoa eli lepakoiden ulostetta huhtikuun alusta lähtien. Guanoa käytetään esimerkiksi lannoitteena. Saapuessaan sairaalaan hän oli kärsinyt kuumeesta sekä yskästä kahden viikon ajan ja hänellä oli ollut hengitysvaikeuksia kolmen päivän ajan. Hän yski rusehtavaa veristä limaa.

Miehellä todettiin vakava keuhkokuume ja hänen keuhkoistaan otetuissa tietokonekerroskuvissa näkyi samanlaisia jälkiä kuin koronaviruspotilaiden keuhkoissa näkyy tänä päivänä. Sairaalassa toteutetut verikokeet tai muutkaan kokeet eivät kuitenkaan tunnistaneet miehen taudinaiheuttajaa.

Viikkoa myöhemmin sairaalassa oli viisi muutakin samoista oireista kärsivää 30–63-vuotiasta kaivosmiestä, jotka olivat olleet samassa kaivoksessa keräämässä guanoa. Tässä vaiheessa useamman kiinalaisen tutkimuslaitoksen, esimerkiksi Wuhanin virologian instituutin tutkijat olivat jo tapauksen kimpussa.

Tutkijat pääsivät nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, että kaikilla kuudella miehellä oli virusperäinen keuhkokuume. Neljältä mieheltä löydettiin väitetysti SARS-CoV-1-viruksen vasta-aineita, mutta varsinaista taudinaiheuttajaa ei tunnistettu. Tutkijat kuitenkin osasivat aavistaa, että miehet ovat todennäköisesti saaneet jonkinlaisen SARS-CoV-1-viruksen kaltaisen virustartunnan kaivoksen lepakoilta guanon kautta. Elokuun puoleenväliin mennessä kolme heistä oli kuollut tähän tuntemattomaan sairauteen.

Vuoden 2013 aikana Wuhanin virologian instituutin tutkijat kävivät kaivoksessa ottamassa ulostenäytteitä 276 lepakkoyksilöltä, jotka edustavat kuutta eri lepakkolajia. Tutkijat veivät näytteet tutkittavaksi instituutin laboratorioihin Wuhaniin. Siellä he poimivat näytteistä geneettistä materiaalia.

Perimäaines paljasti, että melkein 140 ulostenäytteessä oli läsnä useiden eri koronavirusten perimää. Tähän kirjoon mahtui myös tieteelle uusi SARS-CoV-1-viruksen kaltainen virus, jonka nimeksi tuli RaBtCoV/4991. Tutkimusta johti instituutin johtava virologi, tohtori Zheng-Li Shi, joka tunnetaan ”Lepakkonaisena” lepakoiden koronaviruksiin keskittyvän asiantuntijuudensa vuoksi. Tutkimustulokset julkaistiin vuoden 2016 alussa, mutta ne eivät saaneet tuolloin juurikaan huomiota tiedeyhteisössä.

Vasta kun nykyinen koronaviruspandemia oli päässyt valloilleen, alkoi RaBtCoV/4991-virus kiinnostaa tiedeyhteisöä.

Viime vuoden helmikuussa tohtori Shi julkaisi kollegoineen Nature-tiedelehdessä raportin, jossa hän kertoi tiimeineen vastalöydetystä tieteelle uudesta lepakoiden RaTG13-nimisestä koronaviruksesta. Shi kertoi, että RaTG13-virus jakaa perimänsä pandemian aiheuttaneen SARS-CoV-2-viruksen kanssa 96,2-prosenttisesti tehden siitä ihmisen uuden koronaviruksen lähimmän sukulaisen.

RaTG13-viruksen löytöpaikaksi tiimi kertoi vaan Lounais-Kiinan Yunnanin maakunnan. Tarkempaa paikkaa tai löytöajankohtaa ei vielä tuolloin paljastettu. Mojiangin hylätty kuparikaivos sijaitsee Yunnanin maakunnassa.

Hyvin pian Kiinan ulkopuolinen tutkijayhteisö havaitsi, että RaBtCoV/4991-viruksen ja RaTG13-viruksen taustatiedoissa on selkeitä samankaltaisuuksia. Tiedeyhteisö alkoi painostaa tohtori Shitä avaamaan havaittuja yhtäläisyyksiä, ja lopulta Shi myönsi, että RaBtCoV/4991 ja RaTG13 ovat yksi ja sama virus.

Hän kertoi puolustuksekseen, että RaBtCoV/4991 olisi nimetty uudelleen, jotta se vastaisi paremmin sitä lepakkolajia, jolta se löydettiin sekä löytöpaikkaa ja -aikaa. Hän lisäsi myös, että instituutin tutkijat olivat testanneet kuudelta kaivosmieheltä vuonna 2012 otetut näytteet uudelleen ja varmistaneet, ettei taudinaiheuttaja ollut SARS-CoV-2 ja että hän oli sittemmin löytänyt kaivoksesta tiimeineen RaTG13-viruksen lisäksi kahdeksan muuta SARS-CoV-1-viruksen kaltaista koronavirusta.

Perjantaina bioRxiv-arkistopalvelussa julkaistussa vertaisarvioimattomassa tutkimuksessa Shi kirjoittaa tiimeineen, että nämä kahdeksan muuta koronavirusta ovat perimänsä osalta keskenään lähes identtisiä ja jakavat ”vain” 77,6 prosenttia perimästään SARS-CoV-2-viruksen kanssa. Yksi osa virusten perimästä on yli 97-prosenttisesti sama SARS-CoV-2-viruksen kanssa.

Nyt monet tutkijat ihmettelevät Wall Street Journalin mukaan sitä, miksi Shi ja Wuhanin virologian instituutti eivät ole kertoneet näiden virusten olemassaolosta aiemmin ja miksi RaTG13-viruksen yhteyttä Mojiangin hylättyyn kuparikaivokseen piiloteltiin. WSJ:n mukaan myös sitä on kummeksuttu, miksi kiinalaistutkijat eivät ole päästäneet kansainvälistä tutkijayhteisöä analysoimaan kaivoksesta löytyneiden virusten perimäainesta aikaisemmin.

Viime viikkoina useat ulkomaiset toimittajat ovat yrittäneet päästä näkemään kaivoksen umpeenkasvaneen ja saavuttamattoman sisäänkäynnin edes etäisyydeltä. Kiinalaisviranomaiset ovat kuitenkin tehneet parhaansa estääkseen pääsyn edes näköetäisyydelle sisäänkäynnistä. Läheiselle tielle on pystytetty tiesulku, jossa tunnistamattomat miehet käännyttävät ulkomaalaisia toimittajia matkoihinsa. Yhdessä tapauksessa miehet olivat kertoneet tiesulun syyksi ”lähistöllä kuljeksivat villinorsut”.

Wall Street Journalin toimittaja pääsi maastopyörällä kaivokselle. Hän otti valokuvan kaivoksen sisäänkäynniltä, mutta poliisi pidätti hänet myöhemmin. Häntä kuulusteltiin viisi tuntia ja valokuva poistettiin hänen laitteeltaan. Kaivoksen lähellä sijaitsevan maalaiskylän asukkaat kertoivat WSJ:n toimittajalle, että paikallisviranomaiset olivat kieltäneet heitä puhumasta kaivoksesta sanaakaan ”ulkopuolisille”.

WSJ:n toimittajan mukaan kaivoksen läheisiä kyliä ei ole evakuoitu eikä kaivos näyttänyt siltä, että siellä olisi ollut tutkimustoimintaa viime aikoina. On vaikea sanoa, ovatko kiinalaisviranomaiset aidosti huolissaan uteliaiden toimittajien terveydestä vai onko tässäkin kyse vain salailusta.

On selvää, että kaivokseen liittyvä salamyhkäisyys ja nyt julkitulleet tiedustelutiedot eivät ainakaan hidasta spekulaatioita koronaviruksen alkuperästä.

Tammikuussa Wuhanissa vierailleen Maailman terveysjärjestö WHO:n tutkijatiimin jäsenten tietojen mukaan kaivoksesta löydettyä RaTG13-virusta ei ole koskaan onnistuttu kasvattamaan laboratoriossa ulostenäytteiden pohjalta. Heidän tietojensa mukaan tohtori Shillä ja muilla kiinalaistutkijoilla on ollut hallussaan vain viruksen perimäainesta, ei kokonaista virusta.

Jos asian laita on tämä, ei RaTG13-virus olisi voinut karata laboratoriosta. Mutta koska WHO:n lähettämälle tutkijatiimille ei jäänyt paljoakaan käteen Wuhanin matkasta Kiinan viranomaisten vastustelun vuoksi ja koska he eivät saaneet tutkia paikkoja rauhassa tai ilman rajoitteita, epäilee WHO:kin kiinalaisviranomaisten ja -tutkijoiden selityksiä ja todisteita viruksen alkuperästä.

WHO ja Yhdysvaltain hallitus katsovat, että Wuhanin virologian instituutin tulisi esittää lisää paikkansapitävää tietoa instituutin toiminnasta niille, jotta vaihtoehto niin sanotusta ”laboratoriokarkurista” voidaan sulkea kokonaan pois.

Niin sanotun ”laboratoriokarkuri” -teorian kulmakivenä on toiminut tieto siitä, että instituutissa on tehty niin sanottuja ”voimistumistutkimuksia” olemassa olevilla lepakoiden koronaviruksilla. Voimistumistutkimuksissa tutkijat luovat uusia viruksia jo tunnettujen virusten osasia yhdistelemällä. Wuhanissa niitä on tehty siksi, että tutkijat voisivat arvioida, voivatko erilaiset lepakoiden koronavirukset muuntua ihmisiin tarttuviksi.

Voimistumistutkimusten puolestapuhujat katsovat, että näistä tutkimuksista saatavasta tiedosta olisi hyötyä esimerkiksi rokotekehittelyssä. Kriitikot taas pelkäävät, että haitalliset ja geneettisesti ehostetut virukset karkaavat laboratoriosta ihmisten keskuuteen helposti.

Tohtori Shi on kertonut julkisesti toteuttaneensa voimistumistutkimuksia instituutin tiloissa vuosina 2018 ja 2019 nähdäkseen, voisivatko erilaiset lepakoiden koronavirukset käyttää tiettyä piikkiproteiinia pinnoillaan kiinnittyäkseen ihmissolujen ACE2-entsyymeihin. Esimerkiksi SARS-CoV-2 tarttuu ihmisen soluihin juuri näiden entsyymien avulla ja aiheuttaa näin koronataudin ihmisellä.

Polttava kysymys onkin nyt se, ovatko laboratorioissa toteutettavat voimistumistutkimukset voineet luoda SARS-CoV-2-viruksen.

Muokannut: Risto Koivula, 5/28/2021 1:18:55 PM


"Labrasta karannut virus"   [ 405323 , Otto Mäkelä , 18.05.2021 19:55:11 ]
    "Labrasta karannut virus"   [ 405324 , sherlocker , 18.05.2021 21:04:33 ]
        "Labrasta karannut virus"   [ 405361 , Otto Mäkelä , 24.05.2021 19:05:10 ]
            "Labrasta karannut virus"   [ 405362 , Teppolainen , 25.05.2021 00:32:50 ]
                "Labrasta karannut virus"   [ 405363 , Risto Koivula , 25.05.2021 06:02:32 ]
                    "Labrasta karannut virus"   [ 405367 , Otto Mäkelä , 26.05.2021 11:12:57 ]
                    "Labrasta karannut virus"   [ 405380 , Teppolainen , 28.05.2021 02:01:54 ]
                    ERKON HÖRHÖLÄ BIDENIN SUUHUN: "KORONAN EI OLE HAVAITTU VOIVAN TARTTUA ELÄIMILTÄ IHMISILLE"...   [ 405382 , Risto Koivula , 28.05.2021 07:28:01 ]
                        ERKON HÖRHÖLÄ BIDENIN SUUHUN: "KORONAN EI OLE HAVAITTU VOIVAN TARTTUA ELÄIMILTÄ IHMISILLE"...   [ 405384 , PeP , 28.05.2021 09:55:24 ]
                            ERKON HÖRHÖLÄ BIDENIN SUUHUN: "KORONAN EI OLE HAVAITTU VOIVAN TARTTUA ELÄIMILTÄ IHMISILLE"...   [ 405385 , Risto Koivula , 28.05.2021 11:07:45 ]
                                Ainakin koronaviruksen lähimmät sukulaiset lepakoilla tarttuvat ihmisiinkin.   [ 405386 , Risto Koivula , 28.05.2021 11:52:23 ]
    Myös Yleisradion tiedetoimittaja ottaa vakavasti viruksen laboratorioalkuperän   [ 405402 , Teppolainen , 30.05.2021 13:29:41 ]
        Bidenin USA ja Kiina vastuussa WHO:n korruptiosta   [ 405403 , Teppolainen , 30.05.2021 13:52:47 ]
            WHO on YK:n Yleiskokoksen alainen järjestö: sen ei tarvitse totella muita kuin sitä ja todistettua tiedettä.   [ 405520 , Risto Koivula , 12.06.2021 02:29:34 ]
            Bidenin USA ja Kiina vastuussa WHO:n korruptiosta   [ 405528 , _Wesa_ , 13.06.2021 09:31:29 ]
                Bidenin USA ja Kiina vastuussa WHO:n korruptiosta   [ 405529 , Teppolainen , 13.06.2021 11:38:54 ]
                    Bidenin USA ja Kiina vastuussa WHO:n korruptiosta   [ 405530 , _Wesa_ , 13.06.2021 13:04:09 ]
        Viruksen laboratorioalkuperää pidetään tiedepiireissä epätodennäköisenä   [ 406924 , Otto Mäkelä , 15.09.2021 17:16:50 ]
    USA:n senaatin tiedotustilaisuus kertoo Big Techin sensuurista ja koronaviruksen alkuperästä   [ 405522 , Teppolainen , 12.06.2021 23:16:42 ]
        Turhaa hösläystä: ei ole luettu perusartikkelia   [ 405524 , Risto Koivula , 13.06.2021 06:43:06 ]
            Turhaa hösläystä: ei ole luettu perusartikkelia   [ 405526 , Risto Koivula , 13.06.2021 07:51:11 ]
            Turhaa hösläystä: ei ole luettu perusartikkelia   [ 405642 , Risto Koivula , 26.06.2021 09:16:04 ]
        USA:n senaatin tiedotustilaisuus kertoo Big Techin sensuurista ja koronaviruksen alkuperästä   [ 405531 , _Wesa_ , 13.06.2021 13:28:35 ]
    Tautiset ulkomaalaiset ovat taas ykkössijalla   [ 405577 , Teppolainen , 21.06.2021 08:11:05 ]
        Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405605 , Teppolainen , 24.06.2021 11:00:22 ]
            Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405609 , Trepidaatio , 24.06.2021 11:54:11 ]
            Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405612 , _Wesa_ , 24.06.2021 17:45:18 ]
                Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405613 , Teppolainen , 24.06.2021 18:18:39 ]
                    Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405614 , _Wesa_ , 24.06.2021 18:30:57 ]
                        Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405615 , Teppolainen , 24.06.2021 19:05:08 ]
                            Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405616 , _Wesa_ , 24.06.2021 19:15:05 ]
                                Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405618 , Teppolainen , 24.06.2021 19:24:37 ]
                                    Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405619 , _Wesa_ , 24.06.2021 20:08:27 ]
                                        Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405620 , Teppolainen , 24.06.2021 20:32:22 ]
                                            Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405625 , _Wesa_ , 25.06.2021 11:44:23 ]
                                                Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405627 , Teppolainen , 25.06.2021 12:59:18 ]
                                                    Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405631 , _Wesa_ , 25.06.2021 16:05:44 ]
                                                        Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405635 , Teppolainen , 25.06.2021 17:38:16 ]
                                                            Suomen hallituksen juoksupojat levittävät koronaa hiki hatussa   [ 405645 , Teppolainen , 26.06.2021 18:58:20 ]
                                                                Suomen hallituksen juoksupojat levittävät koronaa hiki hatussa   [ 405662 , _Wesa_ , 27.06.2021 10:41:20 ]
                                                                    Suomen hallituksen juoksupojat levittävät koronaa hiki hatussa   [ 405667 , Teppolainen , 27.06.2021 13:05:47 ]
                                                                        Suomen hallituksen juoksupojat levittävät koronaa hiki hatussa   [ 405677 , _Wesa_ , 27.06.2021 14:19:52 ]
                                                                            Jalkapallohuligaanit levittävät koronaa hiki hatussa   [ 405688 , Teppolainen , 27.06.2021 15:34:30 ]
                                                                                Jalkapallohuligaanit levittävät koronaa hiki hatussa   [ 405711 , _Wesa_ , 29.06.2021 14:02:11 ]
                                                                                    Jalkapallohuligaanit levittävät koronaa hiki hatussa   [ 405714 , Teppolainen , 29.06.2021 14:22:04 ]
                                                                                        "Mallikasta"   [ 405718 , Trepidaatio , 29.06.2021 14:45:28 ]
                                                                                            "Mallikasta"   [ 405720 , Teppolainen , 29.06.2021 14:57:20 ]
                                                                                                Mallikasta   [ 405722 , Trepidaatio , 29.06.2021 15:00:15 ]
                                                                                            Venäjän koronaonnistumisten vähättely   [ 406028 , Teppolainen , 22.07.2021 11:42:24 ]
                                                                                        Jalkapallohuligaanit levittävät koronaa hiki hatussa   [ 405727 , _Wesa_ , 29.06.2021 20:24:41 ]
                                                            Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405661 , _Wesa_ , 27.06.2021 10:32:51 ]
                                                                Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405669 , Teppolainen , 27.06.2021 13:13:23 ]
                                                                    Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405675 , _Wesa_ , 27.06.2021 14:09:47 ]
                                                                        Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405690 , Teppolainen , 27.06.2021 15:38:41 ]
                                                                            Edes tartuttajien henkilöllisyyksiä ei rajalla tarkistettu ja myös THL panttaa tietoja - Enqvist varoittaa fasismista   [ 405703 , Teppolainen , 28.06.2021 11:11:40 ]
                                                                                Pakollinen koronatesti rajalla "unohtuu" viranomaisilta yhä useammin   [ 405709 , Teppolainen , 29.06.2021 11:56:13 ]
                                                                                    Ei määräystä korkeammalta taholta   [ 405717 , Trepidaatio , 29.06.2021 14:43:24 ]
                                                                                        Määräys korkeammalta taholta   [ 405719 , Teppolainen , 29.06.2021 14:50:40 ]
                                                                                            Ei määräystä korkeammalta taholta   [ 405721 , Trepidaatio , 29.06.2021 14:59:12 ]
                                                                                                Määräys korkeammalta taholta   [ 405723 , Teppolainen , 29.06.2021 17:07:02 ]
                                                                                                    ei määräystä korkeammalta taholta   [ 405724 , Trepidaatio , 29.06.2021 17:25:50 ]
                                                                                                        Poliisin totalitaristinen toiminta   [ 405725 , Teppolainen , 29.06.2021 18:43:33 ]
                                                                                                            Poliisi ei saanut ohjeita ylemmältä taholta näitä kahta testauksestakiekieltäytyjää varten   [ 405726 , Trepidaatio , 29.06.2021 18:56:21 ]
                                                                                                                Poliisin ohjeet ylemmältä taholta myös näitä kahta koskien   [ 405734 , Teppolainen , 30.06.2021 12:50:35 ]
                                                                                                                    Aloituksessasi kysyit juuri näistä kahdesta henkilöstä   [ 405737 , Trepidaatio , 30.06.2021 16:22:30 ]
                                                                                                                        Aloituksessasi kysyit juuri näistä kahdesta henkilöstä   [ 405739 , Teppolainen , 30.06.2021 16:50:08 ]
                                                                                                                            Aloituksessasi kysyit juuri näistä kahdesta henkilöstä   [ 405740 , Trepidaatio , 30.06.2021 16:55:55 ]
                                                                                                                                Laki sallii pakkotestit, mutta ei kuitenkaan salli?   [ 405742 , Teppolainen , 30.06.2021 23:45:37 ]
                                                                                Edes tartuttajien henkilöllisyyksiä ei rajalla tarkistettu ja myös THL panttaa tietoja - Enqvist varoittaa fasismista   [ 405713 , _Wesa_ , 29.06.2021 14:18:35 ]
                                                                                    Edes tartuttajien henkilöllisyyksiä ei rajalla tarkistettu ja myös THL panttaa tietoja - Enqvist varoittaa fasismista   [ 405715 , Teppolainen , 29.06.2021 14:27:27 ]
                                                                                        Edes tartuttajien henkilöllisyyksiä ei rajalla tarkistettu ja myös THL panttaa tietoja - Enqvist varoittaa fasismista   [ 405729 , _Wesa_ , 29.06.2021 20:36:53 ]
                                                                                Enqvist varoittaa (hyvin) fasismista - mutta ei huomaa itse olevansa NATSI "eurotieteen" "rotumurhapierupeilineurooneineen"...   [ 405735 , Risto Koivula , 30.06.2021 14:49:08 ]
                                                                            Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405712 , _Wesa_ , 29.06.2021 14:16:26 ]
                                                                                Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405716 , Teppolainen , 29.06.2021 14:33:09 ]
                                                                                    Tautia tuodaan taas bussilasteittain ulkomailta   [ 405728 , _Wesa_ , 29.06.2021 20:28:42 ]
        Totalitaristista hallitusta ei kansanterveys oikeasti kiinnosta   [ 405774 , Teppolainen , 02.07.2021 13:00:56 ]
            Toisen postauksesi linkistä.   [ 405776 , Trepidaatio , 02.07.2021 13:04:45 ]
                Eduskunta ei ole palauttanut lakia voimaan   [ 405777 , Teppolainen , 02.07.2021 13:23:21 ]
                    Toisen postauksesi linkistä:   [ 405778 , Trepidaatio , 02.07.2021 13:31:59 ]
                        Edelleen oleellinen unohtuu   [ 405779 , Teppolainen , 02.07.2021 13:52:43 ]
                            Edelleen oleellinen unohtuu   [ 405781 , Trepidaatio , 02.07.2021 14:12:56 ]
                                Edelleen oleellinen unohtuu   [ 405783 , Teppolainen , 02.07.2021 14:21:04 ]
                                    Virheet korjataan   [ 405784 , Trepidaatio , 02.07.2021 14:31:25 ]
                                        Virheet ja "virheet" korjataan   [ 405787 , Teppolainen , 02.07.2021 14:51:25 ]
            Totalitaristista hallitusta ei kiinnosta maksaa edes terveydenhoidosta vastaavien palkkoja   [ 405943 , Teppolainen , 12.07.2021 20:38:58 ]
                Totalitaristista hallitusta ei kiinnosta maksaa edes terveydenhoidosta vastaavien palkkoja   [ 405947 , _Wesa_ , 12.07.2021 23:27:11 ]
                    Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405949 , Teppolainen , 13.07.2021 01:32:12 ]
                        Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405950 , _Wesa_ , 13.07.2021 02:22:32 ]
                            Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405951 , Teppolainen , 13.07.2021 04:00:41 ]
                                Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405957 , _Wesa_ , 13.07.2021 16:00:05 ]
                                    Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405962 , Teppolainen , 13.07.2021 22:18:40 ]
                                        Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405965 , _Wesa_ , 14.07.2021 11:08:25 ]
                                            Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405970 , Teppolainen , 14.07.2021 15:39:22 ]
                                                Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405975 , _Wesa_ , 15.07.2021 12:24:37 ]
                                                    Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405976 , Teppolainen , 15.07.2021 12:58:14 ]
                                                        Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405977 , _Wesa_ , 15.07.2021 13:11:49 ]
                                                            Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405979 , Teppolainen , 15.07.2021 13:51:42 ]
                                                                Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405983 , _Wesa_ , 15.07.2021 22:05:50 ]
                                                                    Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 405985 , Teppolainen , 15.07.2021 22:42:08 ]
                                                                        WHO:n toiminta paljastaa, että kyse ei ole koronasta   [ 405986 , Teppolainen , 16.07.2021 11:04:50 ]
                                                                            Taistelu syrjintää vastaan on alkanut   [ 405989 , Teppolainen , 16.07.2021 16:31:46 ]
                                                                                Ja Yle levittää taas totalitaristisen hallituksen valheita   [ 405990 , Teppolainen , 16.07.2021 17:06:02 ]
                                                                                    Ja Yle levittää taas totalitaristisen hallituksen valheita   [ 406001 , _Wesa_ , 18.07.2021 13:27:49 ]
                                                                                        Nyt jo Ylekin jälleen myöntää valheellisen hysterian   [ 406027 , Teppolainen , 22.07.2021 11:28:55 ]
                                                                                            Nyt jo Ylekin jälleen myöntää valheellisen hysterian   [ 406029 , _Wesa_ , 22.07.2021 12:33:48 ]
                                                                        Sillä välin Ranska vajoaa totalitarismiin   [ 406002 , _Wesa_ , 18.07.2021 13:40:56 ]
                                                                            Demokratian palauttaminen   [ 406015 , Teppolainen , 20.07.2021 10:23:57 ]
                                                                                Demokratian palauttaminen   [ 406016 , _Wesa_ , 20.07.2021 11:17:07 ]
                                                                                    Demokratian palauttaminen   [ 406021 , Teppolainen , 20.07.2021 20:36:47 ]
                                                                                        Demokratian palauttaminen   [ 406022 , _Wesa_ , 21.07.2021 14:49:15 ]
                                                                                            Demokratian palauttaminen   [ 406023 , Teppolainen , 21.07.2021 15:25:50 ]
                                                                                                Demokratian palauttaminen   [ 406024 , _Wesa_ , 21.07.2021 16:11:13 ]
                                                                                                    Demokratian palauttaminen   [ 406025 , Teppolainen , 21.07.2021 16:19:28 ]
                                                                                                        Demokratian palauttaminen   [ 406026 , _Wesa_ , 21.07.2021 16:59:02 ]
                                                                                                            Italia seuraa fasismin jaloa perinnettä - ja Suomi tulossa perässä   [ 406974 , Teppolainen , 17.09.2021 15:06:39 ]
                                                                                                                Jutussa kerrotaan oikeasti...   [ 406976 , Trepidaatio , 17.09.2021 15:20:56 ]
                                                                                                                    Jutussa kerrotaan oikeasti...   [ 406977 , Teppolainen , 17.09.2021 15:49:32 ]
                                                                                                                        Jutussa kerrotaan oikeasti...   [ 406981 , _Wesa_ , 18.09.2021 20:26:45 ]
                                                                                                                            Jutussa kerrotaan oikeasti...   [ 406982 , Teppolainen , 18.09.2021 23:08:46 ]
                                                                                                                                Rokotuspassi on rokotuspassi on syrjintää - naishuijarit taas vedättämässä suomalaisia   [ 406989 , Teppolainen , 20.09.2021 20:25:40 ]
                                                                                                                                    Yle valehtelee jälleen   [ 406995 , Teppolainen , 21.09.2021 15:03:28 ]
                                                                                                                                        Marinin hörhöoppien mukaan pizzansyönnin rajoittamisella lisätään rokotusten määrää   [ 406996 , Teppolainen , 21.09.2021 17:38:46 ]
                                                                                                                                            Nyt myös Suomessa yritetään kytkeä pizzansyöminen rokotuksiin   [ 407121 , Teppolainen , 04.10.2021 15:14:58 ]
                                                                                                                                                Saksaan itsesaastutuskielto sakon uhalla   [ 407125 , Teppolainen , 05.10.2021 15:24:04 ]
                                                                                                                                        Kritiikki natsipääministeri Marinin rokotepassia vastaan kovenee   [ 407117 , Teppolainen , 04.10.2021 02:28:02 ]
                                                                                                        Hallituksen riveistä sataa tunnustuksia Suomen vaalivilpistä   [ 406990 , Teppolainen , 20.09.2021 20:44:36 ]