... Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan. Iski EU:n ja WEF:n uushitleristisen historianväärennysongelman ytimeen jo 10 vuotta sitten...

Risto Koivula, 6/26/2021 5:17:13 AM, 405638

Lainaus: Risto Koivula, 23.06.2021 21:10:14, 405596
Lainaus: riiviö, 23.06.2021 14:51:27, 405595
Lainaus: Teppolainen, 23.06.2021 07:42:53, 405590
Miksi ihmeessä hakaristi olisi huono asia, koska natsit?

Onko kasvissyöntikin huono asia koska Hitler?


Hakaristi on aivan kohtuuttomalla tavalla julistettu natsien ja Hitlerin perikunnan yksinoikeudeksi.

Se on kuiva fakta, että enemmistö ihmisistä liittää hakaristin välittömästi natsismiin, rasismiin ja pahuuteen. Tälle on ehkä mahdollista tehdä jotakin, mutta ihan pikku kommentoinnilla se ei tapahdu.

Kasvissyöntiinkin moni liittää kielteisiä asioita, mutta harvemmin sitä yhdistetään Hitleriin. Moni kuvittelee, että kasvissyöjä on saarnaamassa muille omia aatteitaan, vaikka hän oikeasti vain syö mitä syö eikä siitä sen kummemmin paasaa.


Oot aivan oikeessa. Tässä on erittäin paha juttu, että vaikka (aluksi Baltian) saksalaiset ovat tätä arkeologista symbolistoa, jolla ei ole alun perin heidän kanssaan mitään tekemistä, lähteneet "kaappaamaan" vasta 1915 alkaen Ober Ost varhaisnatsivaltiossa, ja se silloinkin unohtui erittäin pieniä ja eksentrisiä erikoisharrastajapiirejä lukuun ottamatta, joista usein tuli ensimmäisiä natseja, ja asia lähti vyörymään vasta Mein Kampfista ja natsiaikana, niin tällainen vouhotus ja hölmöily jostain symbolista, johon jatkuvasti törmätään eri puolilla Eurooppaa historian ja arkeo- logian yhteydessä, ON OMIAAN NIMENOMAAN JUUTTAAMAAN SEN SIGNAALIN AIVAN VÄÄRIIN YHTEYKSIIN, ja sellaiset nähdään "todisteena kantagermaanien" tai "kanta-arjalaisten" "läsnäolosta" vaikka Kaman laaksossa, Italiassa (veneetit eivät oleet ainakaan germaaneja) ja missä milloinkin! Sen tiedetään olleen Raamatun Graalin maljankin koristeena (YLEn mukaan) - minne se oli tullut siitä, että jotkut vallanpitäjät alkoivat samaistaa israelilaisten temppelin jumalan Zeukseen.

Hakaristien kieltoa vastaan EU:ssa protestoinut, koska se on vain natsien kaappaama vanha symboli, Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan. Mitä yllättävin taho tukee: The Times of Israel.

https://blogs.timesofisrael.com/5th-anti-holocaust-activist-imprisoned-by-lithuanian-regime/


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2020/09/hewowwittua-suomessa-ikina-ollut-m-itaan-muinaispersermnaaneja

perjantai, 11. syyskuu 2020

HEWOWWITTUA SUOMESSA ON IKINÄ OLLUT MITÄÄN "MUINAISPERSERMAANEJA"!!!!

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4317774-suomalaisten-esi-isat-olivat-maahanmuuttajia-seilatessaan-suomenlahden-yli-perilla-odottivat-muinaisgermaaniset-asukkaat"Akateemikko" Valter Lang.

Suomalaisten esi-isät olivat maahanmuuttajia seilatessaan Suomenlahden yli – perillä odottivat muinaisgermaaniset asukkaat

STT–Eeva Nikkilä-Kiipula10.9.2020 12.04

Virolaisprofessori yhdistää eri tieteenaloja valottaessaan itämerensuomalaisten historiaa.

Suomalaisten ja muiden itämerensuomalaisten kansojen siirtyminen Itämeren ran-noille ei tapahtunut yhdessä rysäyksessä, vaan kyse oli jatkuvasta prosessista. Näin sanoo arkeologian professori Valter Lang Tarton yliopistosta.

Hän myös huomauttaa, että muuttomatkoille lähdettiin eri alueilta. Tätä todistavat erot arkeologisessa aineistossa. Suomensukuisten alkukoti sijoittuu Volgan ja Okajoen tienoille, joka oli länsiuralilaisten heimojen kotialue. Myöhemmin heimot jakaantuivat kantasuomalaisiin, kantasaamelaisiin ja mordvalaisiin.

– Kantasaamelaisten esi-isät aloittivat siirtymisen Suomeen päin muita aikaisemmin eli noin 1700–1300-luvuilla ennen ajanlaskun alkua. Kantasuomalaisten esi-isät puolestaan lähtivät liikkeelle hieman myöhemmin, ja noin 1200–1000-luvuilla ennen ajanlaskun alkua he olivat ehtineet jo Itämeren seuduille, Lang sanoo.

Kantasuomalaisten reitti eteni Volgalta Dneprin yläjuoksulle, ja sieltä on edetty Väi-näjoen yläjuoksulle ja lopulta Itämeren rannoille. Osa tulijoista siirtyi Latviasta Viroon ja osa Virosta Suomeen.

Itämerensuomalaisten muodostumisesta ja varhaishistoriasta kertova Valter Langin kirja Homo Fennicus (SKS) on juuri julkaistu suomeksi. Teos ilmestyi Virossa 2018 ja herätti tuolloin suurta huomiota.

Hiidenkiukaat muistuttavat Suomessa esigermaanista kieltä puhuneista siirtolaisista

Saavuttuaan Itämeren rannalle kantasuomalaiset omaksuivat kieleen lainoja germa-aneilta, jotka olivat asettuneet alueelle jo aiemmin. Germaaneilta kantasuomalaiset oppivat merenkulun ja muun muassa siihen liittyvää sanastoa. Nykysuomessa esi-germaaninen alkuperä näkyy muun muassa sanoissa meri, laiva, airo, merta, nuotta ja hylje.

RK: Joukossa ei ole ainoatakaan germaanlainaa, kaikkein viimeksi kantagermaanisellaista, jollaisia suomessa ei ole lainkaan. Sen sijaan suomessa on kyllä lainoja kantaindoeuroopasta ja kantabaltista. Sana meri on megaliittikulttuu- reihin liittyvän kellomaljakuttuurin eli trattbägareiden perua, mm. megaliittikansojen merenjumalattaren Marin nimessä esiintyvä.

Laiva, airo ja nuotta, jalkimmäinen saamea, ovat vasarakirvesbalttisanoja, nuotta tulee sanasta *nati verkko, nuotta, josta tulee myos Näsijärvi.

Merta on vanha omaperäinen sana. Mielenkiintoisin on hylje. Se on ilmeinen tunguusilaina ja samaa juurta kuin sukeltaa ja hylky, joka tulee hylkeista eikä toisin päin. Se osoittaa etta kantauralilaiset ovat elVneet Jäämeren rannoilla.

https://courses.helsinki.fi/sites/default/files/course-material/4676639/SSA_A-K.pdf

hylje 1 (: hylkeen, Ljungo 1609; yl. et. rannikkoseuduilla) ’Seehund’, rinn. hylki (:hyljen)et. yhd:issa hylkipaatti ’hylkeenpyyntivene’, hylkipyytö, -rasva, -rauta, -vene, -verkko jne. ~ ink hüle | ka hyleh |va ülle (mon.ültšed) \
| vi hüljes (g. hülge), murt. myös (h)ülge, ülles, ülges, E ülgäjä | li ilgaz, ülgaz ’hylje’ (li > latv julga id.).

Todennäk. johd. v:stä hylätä ja sellaisena euf., sama sana kuin hylje (Lönnr 1874; harv.PSavo)’jäte, roska, hylkytavara’.

Aiemmin hylje sanaan (tosin alkuaankin epäillen) liitetyistä sanoista vogP šükel-uj ’eräs hyljelaji’ (uj ’eläin’) < ostjP šakelt, šäkel id. ja ostj sanakin lienee lainaa, ehkä tunguusin taholta.

Ims sanalle on esitetty myös germ lainaetymologiaa (vksm šülkeš < germ *selxa-s,vrt. ags seolk, engl seal, mys selah, uys seel, Seelhund, mn selr, nr säl ’hylje’). Ganander 1786 NFL 1 213 (sm ~ vi), Ahlqvist 1856 WotGr 158 (+ va), Anderson 1879 Studien 84 (+ li), Thomsen 1890 BFB 255 (li > latv), Paasonen 1923 Urheimat 11–12 (? + vog ostj), Nirvi 1944 Sanankieltoja 174–80 (+ ink; ♦hylätä), SKES 1955 93 (ims ~ ostj ? vog), FUV 1955 82,Schindler 1966 Sprache 65–66 (ims > germ), DEWOS 1968 263 (vog < ostj; ims ♦hylätä), Futaky 1975 TungLw 74 (vog < ostj < tung), Koivulehto Vir 1982 271 (ims < vkgerm).

Oikeat germaanit eivat tunnista sanaa germaaniseksi vaan suomalaiseksi.

https://www.etymonline.com/search?q=seal

seal (n.2)

fish-eating mammal with flippers, Old English seolh "seal," from Proto-Germanic *selkhaz (compare Old Norse selr, Swedish sjöl, Danish sæl, Middle Low German sel, Middle Dutch seel, Old High German selah),

of unknown origin, perhaps a borrowing from Finnic.


KU: Suomessa fyysisiä muistoja näistä esigermaanista kieltä puhuneista siirtolaisista ovat hiidenkiukaat, joita löytyy myös Ruotsin puolelta. Virosta löytyy myös samantyyppisiä kiviarkkukalmistoja.

– Arkeologisen ja kielitieteellisen aineiston perusteella voi väittää, että Suomessa hiidenkiukaiden ja Virossa kiviarkkukalmistojen väestö on ollut muinaisgermaanista.

Kantasuomalaisten ja muinaisgermaanien sekoittuminen tapahtui Langin mukaan parin kolmen vuosisadan kuluessa.

Itämerensuomalaiset kielet kehittyivät myöhäiskantasuomesta

Itämeren rannoilla kantasuomen kieli kehittyi eteenpäin. Langin mukaan kielihistorioitsijat puhuvat kolmesta kielen asteesta: varhaiskantasuomesta, keskikantasuomesta ja myöhäiskantasuomesta.

Lang uskoo, että Pohjois-Latviassa, Virossa, Suomen rannikolla ja Keski-Ruotsin itäosassa myös kantasuomen murteet muovautuivat.

Myöhäiskantasuomeksi kutsutusta kielestä kehittyivät itämerensuomalaiset kielet, muun muassa viro, suomi, eteläviro, liivi ja karjala. Tämä kehitys tapahtui Langin mukaan eteläviroa lukuun ottamatta ensimmäisellä vuosituhannella ajanlaskun jälkeen.

Eri itämerensuomalaisista kielistä voidaan puhua vasta viikinkikaudella ja sen jälkeen. Ainoa poikkeus tästä on siis eteläviro, joka erosi muista jo aikaisemmin, ehkä jo ajanlaskumme alussa, Lang sanoo.


HM:"Teoria" NATSI"TIEDETTÄ", Alfred Rosenbergin Ja Adolf Hitlerin "kanta-arjalais-teoriaa", joka usein esitetään perättömän valeteorian prototyyppinä. Virolaiselta Rosenbergilta putosi Nürnbergissä pää siitä "teoriasta" ja natsipuolueen johtamisesta Hitlerin olessa linnassa, aiheellisesti. "Teoria" oli luotu jo Ober Ost -protonatsivaltiossa 1915 - 1918 kuten useimmat muutkin natsimetkut. Sen tarkoitus oli hävittää Baltian ei-saksalaiset asukkaat virolaiset mukaan lukien, jotka esitettiin "väärärotuisina itäisinä maahantunkeutujina". Myös useimmat tulevat natsijohtajat olivat siellä jo vallassa Paul von Hindenburgista ja valtakunnan luojasta Erich Ludendorffista Rosenbergiin, Heinrich Himmleriin, Erwin von Scheubner-Ritteriin (jonka poliisi ampui Oluttupakapinassa, luoti lienee ollut tarkoitettu vieressä seisoneelle Hitlerille) jne.

Ilmeisesti tuolloin parikymppisen Himmlerin johdolla aloitettiin massiivinen arkeologian ja kielitieteen väärennys, jossa kaikki sellainen, mitä suinkin voitiin väittää "kantagermaaniseksi", myös esitettiin selliaisena mukaan lukien esimerkiksi veneettien ja vasarakirveskansan perintö, jotka erosivat perusbalttilaisesta.

Sieltä tulivat myös hakaristit ja "mustat auringot", joiden alla natsijohtajat tekivät taikojaan - ei mitään tekemistä alun perin germaanien eikä saksalaisten kanssa.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2020/04/ober-ost-hindenburgin-ja-ludendorffin-yksityinen-natsivaltio-1915-1918

30-luvulla teoriaan tarttui ilmeisestikin jossakin määrin epähuomiossa ruotsalainen Uppsalan yliopiston Fennougristiikan professori Björn Collinder, Kalevalan ruotsintaja, joka teki aivan oikean huomion, että suomessa oli joukko germaanisilta vaikuttavia sanoja, jotka eivät olleet eivätkä olleet koskaan olleet ruotsia tai norjaa. Sen jälkeen kun germaanit, jotka eivät oleet kantagermaaneja, tulivat Itämeren alueelle pari vuosisataa ennen ajan-laskun alkua, heillä oli ollut tuhat vuotta aikaa seilailla Suomenkin rannoilla ennen ruotsalaisten tuloa tänne.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2020/06/haistapaskantiekoneen-saayia-jauhaa-tai-ainaki-yrittaa

Muinasgermaanisten kielien professori Torsten (Tor) Evert Karsten (1870 - 1942) veti tässä yhteydessä esiin "Suomen arkkimuinaiset kantakermaanit".

Erityinen vääntö käytiin sanasta "kuningas", jonka tuo tähän yhteyteen vuonna 1970 saksan vahvojen verbien tutkija, Saksan etymologisen sanakirjan toimittaja Elmar Seebold tarkoituksenaan saksan sanan KÖNIG kantagrmaanisuuden luotettavuuden pönkittäminen väittäen, että "suomen sana kuningas on siitä erityisen vanha, kantagermaaninen muoto" (eikä se siten olisi esimerkiksi baltti- tai mikä vieläkin "pahempaa" slaavilaina).

Tässä on aiheesta oikeata tiedettä, Ritterin kirja on kokonaisuudessaan saksakai, kommentit ja linkit muilla kielillä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan-2

tiistai, 22. joulukuu 2015

Suomalaisten ja germaanisten kielten varhaisimmista lainakosketuksista, ajanlaskun alun aikaan

Saksan johtava fennouristi, ihka oikea germaani siis! tyrmäsi Jorma Koivulehdon pan-germanistisen kielitieteen hölynpölyksi jo 1993!

Vuonna 2011 edesmennyt Saksan johtava fennougristi Ralf-Peter Ritter piti HY:n "suomen kielen arkkimuinaisia germaanilainoja pronssikaudelta", ajalta ylipäätään ennen ajanlaskun alkua, väärin metodein pseudotutkittuna huijauksena. Kustantajan tulkinta kirjan takakannesta:

https://www.amazon.de/germanischen-Entlehnungen-Ostseefinnischen-Fenno-Ugrica-Gottingensia/dp/3631457278

Muokannut: Risto Koivula, 6/26/2021 5:45:25 AM


YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405582 , Risto Koivula , 21.06.2021 14:50:53 ]
    YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405589 , Risto Koivula , 22.06.2021 13:41:40 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405601 , Risto Koivula , 24.06.2021 03:26:49 ]
      [ 405590 , Teppolainen , 23.06.2021 07:42:53 ]
        -   [ 405593 , _Wesa_ , 23.06.2021 08:39:58 ]
          [ 405594 , PeP , 23.06.2021 09:45:19 ]
          [ 405595 , riiviö , 23.06.2021 14:51:27 ]
            Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405596 , Risto Koivula , 23.06.2021 21:10:14 ]
                Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405597 , riiviö , 23.06.2021 21:28:28 ]
                    Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405599 , Risto Koivula , 23.06.2021 23:21:54 ]
                        Graalin maljasta taannoin oma ohjelmansa   [ 406116 , Risto Koivula , 06.08.2021 05:29:19 ]
                            Mistä miesten muista puku on peräisin, papeiltako?   [ 406184 , Risto Koivula , 09.08.2021 04:38:54 ]
                ... Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan. Iski EU:n ja WEF:n uushitleristisen historianväärennysongelman ytimeen jo 10 vuotta sitten...   [ 405638 , Risto Koivula , 26.06.2021 05:17:13 ]
            Markkinoinnin vaikeus   [ 405636 , Mr.K.A.T. , 25.06.2021 18:44:19 ]
    YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405741 , Risto Koivula , 30.06.2021 23:24:48 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405764 , Risto Koivula , 02.07.2021 06:01:21 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405765 , Risto Koivula , 02.07.2021 06:01:25 ]
            "Arabit eivät vallanneet Espanjaa", vaan maurit olivat Rooman kapinalla valtaan noussut musta orjaluokka, joka arabialaistui   [ 406115 , Risto Koivula , 06.08.2021 04:06:38 ]